Årsplan Åsbygda barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage"

Transkript

1 Årsplan Åsbygda barnehage

2

3 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet av barnehagens samarbeidsutvalg den Barnehagens periodiske program er laget som en kalender. Vi håper at dere finner det nyttig og forhåpentligvis noe oversiktlig. Heng den opp og bruk den! Hverdagen er travel og kalenderen er ment som en hjelp, fyll inn ulike aktiviteter som barnehagen informerer om via brev og ukeplaner! Et av barnehagens mål er å opprette et nært og utviklende samarbeid med dere foreldre. Husk at ingenting er for stort eller for lite til å ta opp med oss som er her. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at deres opplevelse av barnehagetiden for barna deres skal være god. Be om en samtale, ta en telefon, eller kanskje holder det med en rask prat i garderoben? Det vurderer dere. Åsbygda, juni Gerd Marit Lillehov Kristin Hushagen Maria Frenningsmoen Sissel Tangen Evensen ped.leder ped.leder førskolelærer 2 styrer 1

4 STANGE KOMMUNE S VISJON Vekstkommunen der jord og himmel møtes. Stange kommune s verdigrunnlag ÅPENHET TRYGGHET MANGFOLD VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER Alle kommunale barnehager i Stange er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Kontaktinformasjon: Leder barnehager: Trude Hoel Barnehagekonsulent: Inger Tove Kulseth Førstesekretær: Wenche Karlsen Adresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange På Stange kommunes nettside finner dere egen side om alle barnehagene i Stange kommune med beliggenhet, bilder, åpningstider etc. Andre nyttige dokumenter er vedtekter for de kommunale barnehagene og tjenestebeskrivelse for de kommunale barnehager i Stange. Virksomhet for barnehager er Stange kommunes barnehagemyndighet, for uten om barnehagens tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten er organisert direkte under Rådmannsteamet. 2

5 MÅL FOR VIRKSOMHETEN: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune. Barnehagene i Stange. Det er 22 barnehager i kommunen, 10 private og 9 kommunale barnehager, 2 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Årsplaner. Alle barnehagene i Stange lager egne årsplaner (jfr barnehageloven). I de kommunale barnehagene bygger vi på Rammeplanen for barnehager og på VFB s mål og satsingsområder. I årsplanene kommer også forskjellene mellom de enkelte barnehagers valg av satsingsområder, samt de lokale tilpasninger tydelig fram. Rammeplan for barnehager. Innholdet i barnehagen er regulert gjennom Barnehageloven (sist endret 18. juni 2010) og Ny Rammeplan for barnehagen (gjeldende fra ). I Barnehageloven står det bl.a.: barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( 1). Videre nevnes i 2 samme lov: barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. Rammeplanen understreker betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Sentralt i rammeplanen finner vi at det faglige innholdet skal preges av 7 fagområder i tillegg til å fremme barnas sosiale og språklige kompetanse. 3

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Barnehagen skal bidra til at barna bruker språket sitt til å uttrykke følelser, ønsker og opplevelser, til å løse konflikter og skape positive relasjoner. Det er viktig at barnehagen fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de får tidlig og god hjelp. De voksne i barnehagen legger til rette for høytlesing, samtaler, spill, og tydeliggjøring av skriftspråket. Hva vi gjør i barnehagen: vi bruker Snakkepakken og Språksprell, vi bruker rim og regler, bøker, sanger, spill, følelsesuttrykk og er opptatt av å ta barn på alvor; tid til samtale, til å lytte og undre oss sammen med barna. 4

7 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. I småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, kroppsbeherskelse, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse. Vi må legge til rette for variert fysisk utfoldelse inne og ute, for aktivitet og hvile, og innlæring av god hygiene. Hva vi gjør i barnehagen: ut på tur til alle årstider- vi aker, går på ski, sykler, turer i skog og mark, idrettsbana, ballbingen, faste dager i skolens gymsal, aktiv lek inne og ute, lærer bort gode matvaner og hygiene. 5

8 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til sjøl å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi og skaperglede. Hva vi gjør i barnehagen: sang, musikk, drama, legge til rette for ulike formingsaktiviteter, sørge for at barna har tilgang på bøker og bilder, utkledningstøy, instrumenter og forskjellig formingsmateriale. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK. Et av målene i Rammeplanen er at barnehagen skal legge til rette for at barna får en begynnende forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen legger til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering og samtale over alt naturen har å by på og det ansvar vi har for å verne om den. Bidra til at barna opplever glede over å ferdes i naturen til enhver årstid. Hva gjør vi i barnehagen: ut på tur i all slags vær og bevisstgjør barna på hva vi ser, lukter, hører. Vi lager mat på bål, har miljøuker, lek og aktiviteter i skogen og har gode fellesopplevelser 6

9 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Hva gjør vi i barnehagen: markerer høytider og tradisjoner, møte barnas spørsmål og undring med respekt, skape rom for opplevelser og gode samtaler. NÆRMILJØ OG SAMFUNN. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet, medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Hva vi gjør i barnehagen: jobber med barns medvirkning og at alle er med og bidrar til barnehagens fellesskap, skape et rettferdig og demokratisk miljø med hensyn til kjønn, alder og kultur, og gir barna opplevelser og turer i barnehagens nærmiljø. 7

10 ANTALL, ROM OG FORM. Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom, form og sammenhenger. Gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering utvikler barna matematisk kompetanse. Barnehagen skal bidra til at barna utforsker og leker med form og mønster, størrelse og tall, kunne sammenligne, sortere og derved legge til rette for tidlig og god stimulering. Hva vi gjør i barnehagen: bruke matematiske begreper i hverdagen, Mattekassen, synliggjøre og leke med tall og former, spill, sanger, regler og sangleker, konstruksjonslek, butikklek, matlaging og baking Telle til en og telle til to, høna går ikke med støvler og sko. Telle til tre og fire er nevnt, egg blir til eggerør når høna blir klemt! Telle til fem og telle til seks, er du et troll blir du gift med ei heks! Telle til sju og åtte og ni, knapphuller vokser det ingenting i! Telle til ti den siste skal stå, alle de andre tar nattlua på! 8

11 BEMANNING 2013/2014 Sissel T. Evensen styrer 100 % stilling (perm i 10% f.o.m t.o.m ) AVDELING KONGLA Gerd Marit Lillehov ped.leder 100% stilling Linda Kjeverud assistent 80% stilling Inger Lise Bergstrøm assistent 90% stilling skal arbeide både på Kongla og Furukvisten Ingrid Moberget fagarbeider 100 % stilling Maria Frenningsmoen førskolelærer 2/støttepedagog- 100% stilling - skal arbeide både på Kongla og Furukvisten Heidi Aaen fagarbeider 80% stilling AVDELING FURUKVISTEN Kristin Hushagen ped.leder 100% stilling (20% omsorgspermisjon i barnehageåret 2013/2014) Trine A. Tande fagarbeider 100% stilling Solvor Strømsrud assistent 60% stilling Tove Elin Martinsen fagarbeider 50% stilling Anita Bakke ped.leder 20% (vikar for Kristin)+ 10% førskolelærer 2 RENHOLDERE Anne Marthe Evensen Gry Andsjøn VAKTMESTER Jørgen Rudi 9

12 DAGSRYTMEN FOR KONGLA Det er viktig og riktig å ha en veiledende dagsrytme for barnehagehverdagen. Rutiner og ting som gjentar seg i hverdagen skaper forutsigbarhet, og igjen trygghet. Rutinesituasjonene gir gode utgangspunkt for mestringsopplevelser, enten det er å kle på seg, vaske hender eller å finne lekekamerater. Småbarnsavdelingen og stor avdeling har ulike behov og rutiner gjennom dagen, derfor er det egen dagsrytme for hver avdeling: Barnehagen åpner kl.7.00 Barna blir tatt i mot i garderoben av en voksen. Nødvendig informasjon utveksles. Frokost kl De som vil spise frokost i barnehagen kan det og har med seg niste hjemmefra. Frilek fra barna kommer og til ca. 9.00/9.30 Barna velger selv det de vil holde på med, lek i dokkekroken, lego, biler, spille spill, tegne, veve el. andre ting. Aktiviteter i grupper fra ca. kl. 9.00/9.30 En periode på dagen med organiserte aktiviteter; turer, gymsal, grupper i lek inne eller ute. Ryddetid & samlingsstund ca. kl.10 for de som Alle barna hjelper til å rydde, deretter samles vi til samlingsstund har hatt lek og aktiviteter inne. vi samtaler, leser, synger, spiller instrumenter Formiddagsmat ca Etter ei lang økt med lek og aktiviteter er det godt med mat! Vi forsøker å skape en positiv og rolig atmosfære ved matbordet. Hvile/sove for de som trenger det. De yngste kan ha behov for en hvil. 10

13 Påkledning/utelek ca.kl Vi kler oss for allsidig utelek. Ettermiddagsmat ca.kl.14.00/14.30 Vi spiser ettermiddagsmat, og noen ganger avslutter vi ved matbordet med å høre musikk eller lese bok for å roe ned. Frilek ca.kl /16.30 Mot slutten av dagen legger vi til rette for rolige aktiviteter inne, eller vi fortsetter uteleken. Barnehagen stenger kl Barna hentes etter hvert utover ettermiddagen og innen kl Barn og voksne tar adjø med hverandre. 11

14 DAGSRYTMEN FOR FURUKVISTEN Barnehagen åpner kl Barna blir tatt i mot i garderoben, nødvendig informasjon utveksles. Frokost kl De som velger å spise i barnehagen kan det og har med niste hjemmefra. Fra kl påkledning for utelek Mange av barna skal sove senere på dagen og derfor legges det til rette for ei økt med utelek tidlig på formiddagen Ca. kl samlingsstund Tid for ei lita samlingstund med sang, eventyr/fortellinger Ca. kl formiddagsmat Etter lek og aktiviteter smaker det med mat! Soving Tid for en hvil. Dette må tilrettelegges for det enkelte barns behov, kanskje sovestunda kommer før eller senere på dagen også, og inne eller ute, alt etter den enkelte sine vaner. Etter hviling igjen tid for utelek, evt. Inne- eller utetid vil variere litt i forhold til årstid, emner som står aktiviteter inne. på programmet m.m Dette vil komme fram på ukeplaner. Ca. kl ettermiddagsmat Viktig med regelmessige måltider! Ca. kl Utelek eller aktiviteter inne. Barnehagen stenger kl Barna hentes etter hvert utover ettermiddagen og innen kl Informasjon utveksles og barn og voksne tar adjø med hverandre. 12

15 LITT OM VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON. Kvaliteten på det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetninger for barnas utvikling og læring. Barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Dere foreldre vil delta i vurderingen gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelse. I tillegg kan barnehagen ha interne undersøkelser, gjerne på foreldremøtet på våren. Barna kan få mulighet til å delta i vurderingsarbeidet gjennom bl.a. barnesamtaler. Vurderingen hjelper personalet i den videre planleggingen og sikrer at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Vi tar bilder og viser på digital fotoramme for å dokumentere ulike aktiviteter i barnehagen. Daglig referater på tavla i gangen er også med på å dokumentere det som foregår i barnehagen. Månedsbrev med oppsummering av forrige måneds arbeid brukes, og ting og tegninger barna har laget er også med på å dokumentere ulike aktiviteter og temaer i barnehagen. Dokumentasjonen har til hensikt å gi foreldrene innblikk i barnas opplevelser, lek og læring i barnehagen. Personalet setter av tid på avdelingsmøter og personalmøter og har refleksjon/diskusjon over temaer, verdisyn, barnas lek, utvikling og sosiale samspill. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger. (Sitat fra Rammeplanen) 13

16 BARNEGRUPPENE 2013/2014 Barna på Furukvisten er barn født 2011 og Gruppa her vil fra høsten av være 15 barn. På Kongla går barna som er født i 2008, 2009 og De er i alt 30 barn. Selv om vi er inndelt i avdelinger har vi perioder da vi har felles-aktiviteter, for eksempel aktivitetsdager eller vi er sammen i roligere perioder, ferier m.m. Viktig å knytte bånd på tvers av avdelingene og gi ungene gode fellesopplevelser. KONGLA FURUKVISTEN Helene Willumstad Alexander Lindgaard Berg Tuva G. Evensen Sander Rasmussen Dalen Oliver T. Enger Iver Lersveen Jan Andre Hoffmann Daniel Løvbakke Gustav Sebastian Rasen Riana Rexhepi Remi H. Evensen Aurora Westerhaug Lars Johan A. Kløvstad Anna Dyresen Anne Linnea S. Brennhagen Andrine Skjelbek Evensen Even Fjeldberg Eiram Andre Grinaker Holøien Åge Smeby Skåden Emilie Lillehagen Andrea Dyreng Inga Olsen Aron L. Myhre Mia Johanna N. Bekkevold Alva L. Myhre Lars Alexander Skansbo Emil Johansen Teppen Thea G. Evensen Lars Olsen Erling Fjeldberg Mia B. Stalsberg Martine B. Rønningen Emil Hekne Petter P. Fossum Marte Kristine Sjøli Amund Dyresen Thea B. Jørgensen Kjell- Martin S. Brennhagen Maren Østvang Skansbo Mia Olstad Victoria Marie Detterberg Selma Frøslid Pettersen Jean Haakon S. Jahren Liv Buchardt Louise Frøslid Pettersen 14

17 SAMARBEIDSFORHOLD Barnehagen har mange samarbeidspartnere, noen har vi jevnlig kontakt med, andre sjeldnere. Et nært samarbeid med ulike instanser er viktig for å skape gode forhold for barnehagens virksomhet. Noen av våre samarbeidspartnere er pedagogisk/psykologisk tjeneste (HIPPT), logoped, fysioterapeut, barnevernstjenesten, skolen for å nevne noen. FORELDRENE. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er vesentlig for barnas og de voksnes trivsel. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. De kjenner sitt barn best og er ekspertene, samtidig er de fleste barna i barnehagen store deler av dagen og påvirkes naturlig nok der. Dette gjør at foreldresamarbeidet blir viktig. Åpenhet og gjensidig respekt mellom foreldre og barnehagens personale blir vesentlig for at arbeidet i barnehagen kan drives ut fra en felles forståelse. Personalet har taushetsplikt (jfr. Barnehagelovens 20 og Forvaltningslovens 13). Foreldrene skal føle trygghet i forhold til å kunne ta opp ulike ting. Annet hvert år sendes ut en brukerundersøkelse. Vi oppfordrer alle til å svare på den, høy svarprosent er viktig for det videre etterarbeid vi gjør i barnehagen. Undersøkelsen er anonym. Her gis tilbakemeldinger på barnehagens innhold, arbeidsmåter og drift. FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG. For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4 sier: Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver. Det vises også til Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stange pkt.8 om foreldreråd og samarbeidsutvalg. 15

18 STANGE KOMMUNES VISJON OG VERDIGRUNNLAG: Visjon for Stange kommune: VEKSTKOMMUNEN DER JORD OG HIMMEL MØTES Stange kommunes overordnete verdier er: ÅPENHET for oss i vår barnehage betyr det Vise respekt God og åpen kommunikasjon Positive holdninger Humor og glede TRYGGHET for oss betyr det Omsorg Trivsel Forutsigbarhet Bli sett og hørt MANGFOLD for oss betyr det Toleranse Akseptere og godta ulikheter Engasjement 16

19 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE ARBEIDE. VISJON. Vår barnehage har en visjon, og overordnede mål, for vårt arbeide. Det er: skape et trygt miljø med vekt på omsorg, utvikling og gode sosiale ferdigheter gi barna positive opplevelser i nærmiljøet gjennom variert og allsidig lekskape gode og glade lekebarn ET TRYGT STED Å VÆRE- ET GODT STED Å VÆRE- ET STED FOR LEK OG UTVIKLING opprette et nært og utviklende samarbeid med foreldrene små og store skal ha det godt i barnehagen vår 17

20 SATSINGSOMRÅDER 2013/2014. Det er i samarbeid med Virksomhet for barnehager og barnehagene lagt opp til følgende satsingsområder for kommende barnehageår: Styrke barnehagen som lærings-og danningsarena. - Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter - Fortsatt styrke tilbudet til minoritetsspråklige barn - Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon Fagområdet Antall, rom og form - i samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk - oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former - tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper LITT OM DE ULIKE SATSINGSOMRÅDENE. Gjennom fokus på aktiviteter for gutter og jenter, gi barna like muligheter Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og oppdra barna til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Forbedre tilbudet til minoritetsspråklige barn. Virksomhet for barnehager har tilsatt en migrasjonspedagog. Målet er å styrke norskspråket i barnehagen og morsmålet i hjemmet. 18

21 Profesjonalitet i alle ledd, uansett profesjon. En viktig faktor når det gjelder kvalitet er vi voksne som arbeider i barnehagen. Vi skal være gode voksne både for barna og dere foreldre. Vi må ha en felles plattform i møte med både barn og foreldre, og derfor må vi reflektere og diskutere barnehagens verdisyn og den voksnes rolle i barnehagehverdagen. Med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sterke sider, og samtidig jobbe med sine svake sider. Dette gir godt grunnlag for bevisstgjøring av kompetanse, for arbeidsglede og et godt samarbeid rundt barna. Fagområdet Antall, rom og form. I samarbeid med skolene i Stange er matematikk et felles satsingsområde. Viser for øvrig til det vi har skrevet om antall, rom og form under Rammeplanens 7 fagområder. ALLE MED Kartlegging/observasjon Alle barnehagene i Stange jobbet forrige barnehageår med et kartleggingsverktøy som heter ALLE MED. Formålet med verktøyet er å følge med på barnas ulike utviklingsområder, med vekt på språk og kommunikasjon og sosial fungering. Våre erfaringer med bruk av ALLE MED er gode, og et nyttig verktøy i foreldresamtalene. ALLE MED er tenkt brukt fra barnet begynner i barnehagen og gjennom hele barnehagetida. Foreldrene skal gi sitt samtykke før kartlegging i gangsettes. STOREKLUBB Førskolebarna danner Storeklubben og starter opp med sitt eget opplegg i sept./okt. Det legges vekt på å skape et godt fellesskap og tilhørighet i gruppa, og at barna skal tilegne seg gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger til de skal begynne på skolen. En del tradisjoner har vi for de eldste bl.a.: teatertur før jul, juletrehogst, overnatting i barnehagen i juni for å nevne noe 19

22 Med vår barnehages unike nærområder og utfordrende lekeområde ligger det godt til rette for allsidige motoriske aktiviteter og opplevelser knyttet til natur og uteliv. Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse settes derfor i fokus i vår barnehage og vil være et gjennomgående tema i vår årsplan. Andre gjennomgående temaer er; * BARNS MEDVIRKNING * ÅRSTIDER * SOSIAL KOMPETANSE * NATUR OG UTELIV * SPRÅKSTIMULERING Tilrettelegge for et godt språkmiljø Vi ønsker å legge til rette for et godt språkmiljø- tidlig og god språkstimulering er viktig, og å stimulere til gode arenaer hvor vi jobber med språket. Det er viktig med systematisk arbeid rundt språkutvikling og til hjelp i dette arbeidet vil vi bl.a. jobbe med et språkstimuleringsverktøy som heter Snakkepakken. Her finnes tips og ideer; figurer og gjenstander, spill, bilder, sanger, eventyr og historier som gir de voksne et pedagogisk verktøy og der innholdet vekker motivasjon og lyst til å bruke språket på en allsidig måte hos barna. 20

23 Barns medvirkning. Vi legger vekt på at barna skal få være med å påvirke sin egen hverdag. ukas barn lyttende voksne gode samtaler barnesamtaler Årstider. Vi ønsker at barna skal lære om og gledes over de ulike årstider, tradisjoner, høytider feire alle barnas bursdager markere høytider og ulike tradisjoner uteaktiviteter gjennom hele året Sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få oppleve samspill med små og store i barnehagen, Å lære og inkludere andre i leken selvhevdelse selvkontroll empati glede og humor Natur og uteliv. Vi ønsker at barna skal bli glade i naturen. Få enkle kunnskaper om dyr og vekster og føle glede ved å gjøre ting sammen. turer i nærmiljøet matlaging på bål studere og lære om ulike dyr og vekster 21

24 MILJØFYRTÅRN Som et tiltak i kommunens miljø og klimaplan er det satt i gang miljøsertifisering av barnehager i Stange. Så langt er 10 barnehager sertifisert, av disse er både private og kommunale. Vår barnehage ble sertifisert i november Prosessen med å bli miljøsertifisert var lærerik og omfattende, og barnehagen ble bevisstgjort på mange områder. Fokusområder er miljø-og klimautfordringer, slik som arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfall, utslipp (til jord, luft og vann) og estetikk. I vår årsplan er det satt opp 2 miljøuker, men temaet er noe vi naturlig nok vil ha med oss gjennom hele året, bl.a. ved å la barna få være aktive søplesortere, lære barna å ta vare på leker, utstyr og i det hele tatt være gode miljøvernere. 22

25 AKTIVITETSKALENDER 2013/2014 ÅSBYGDA BARNEHAGE I stor grad er innholdet i vår årskalender felles for begge avdelingene. Sammen følger vi kommunens satsingsområder, vi følger årstider og tradisjoner. I perioder vil allikevel avdelingene ha litt ulik vinkling av temaer. Dette med hensyn til barnas alder og utvikling, barnegruppenes ulike behov, og for å gi de større barna utfordringer og opplevelser utenfor barnehagens gjerde! Hovedtema for Furukvisten dette året vil være bruk av Snakkepakken og matte. Kongla vil også ha matte som gjennomgående tema, i tillegg vil de ha ulike temaer på høsten og våren. Som nevnt på de to forrige sidene har barnehagen flere gjennomgående temaer som vil prege hverdagene på begge avdelingene. Hva skal vi leke og finne på i barnehagen i dag? Leker vi inne så kan vi få tegne og male i lag. Leke med dukker, pusle og le, leke frisør, sitte trygt på et kne. Bygge med klosser, klær opp på snor. Lese en bok full av spennende ord. Så går vi ut, vi kan hoppe og grave, sykle og huske og gå i vår hage. Høst eller vinter, vi har det så gøy! Og om det regner; ha passende tøy! Lena Malinovsky 23

26 AUGUST OG SEPTEMBER Tema: Oppstart og tilvenning Denne tiden er en spennende, sårbar og arbeidskrevende tid. For mange barn (og foreldre) starter en ny hverdag i nye omgivelser. Dere har sikkert mange spørsmål, og er forhåpentligvis nysgjerrig på hvem vi er og hva vår barnehage kan tilby dere. Vi bruker god tid på tilvenningen og å innarbeide gode rutiner. Vi har erfart og tror at det er vel anvendt tid, hvor vi går små skritt sammen. Arbeidsmåter/innhold: Dagsrytmen på avdelingene er rammen for det arbeidet som gjøres i denne perioden. Små samlingsstunder med kjente sanger, navnesanger, eventyr og enkle bøker. Aktiviteter i store eller små grupper, fokus på frileken slik at barna får etablert lekegrupper. Små turer i nærmiljøet. Samtaler om nære ting. Mål: Alle skal bli kjente med og trygge på hverandre; barn, foreldre, personale,- og gjennom det utvikle trygghet i den nye hverdagen. Bli kjente med rutiner og etter hvert føle tilhørighet til barnehagen. Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst -lytte, ha gode samtaler -bøker, sanger, bilder, spill Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse og helse Turer og opplevelser i nærmiljøet - få gode erfaringer og gode opplevelser med uteliv 24

27 AUGUST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 Tilvenning Velkommen alle sammen! Tilvenning Tilvenning 34 Tilvenning Selma & Louise 1 år! Even 3 år! Marte 3 år! Tilvenning

28 26

29 SEPTEMBER- tilvenning/bli kjent og vi jobber med tema innhøsting Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lars 7 8 Foreldrekaffe Alexander på Kongla! 3 år! For.kaffe Furukvisten. 37 Brannvernuke Foreldremøte 17 Riana 5 år! Lars Johan 5 år! Miljøuke Dyra på gården- tema i ukene framover for Kongla 30 27

30 SEPTEMBER/OKTOBER Tema: innhøsting - Vi ønsker at barna skal få kjennskap til og erfaringer med hva naturen gir oss av muligheter, opplevelse og inspirasjon til ulike årstider. dyra på gården - vi ønsker at barna skal få lære om noen av våre mest kjente husdyr Arbeidsmåter: - Innhøsting- turer i nærmiljøet for å plukke bær og frukt! Samtale, sang, bøker, bilder. - Vi håper å kunne få til besøk på gård i nærområdet, vi leser, synger, samtaler, formingsaktiviteter. Mål: - Vi ønsker å gi barna en gryende forståelse/interesse for sammenhenger i naturen, miljøbevissthet og glede over å ferdes i skog og mark. - Vi ønsker å gi barna kunnskaper om dyra på gården; hva de heter, hva de spiser, hvilken nytte vi har av dem Fagområder: Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form 28

31 OKTOBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstfest og akt.dag for hele barnehagen! 41 Høstferieuke 5 6 Mia O. 4 år! Thea G. E. 5 år! Liv 3 år! Anne- Linnea 2 år!

32 OKTOBER/ NOVEMBER Høsten kommer- adjø da sommer- takk for sol, takk for lys. Hør nå turer vinden, stryker deg om kinnen, det er høst, det er høst. 30

33 NOVEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Thea B.J. 4 år! Oi, tid for juleforberedelser 47 Juleforberedelser Planlegg.dag Jule- Forberedelser Vi får besøk av Teaterinnlandet felles adventssamling 30 31

34 DESEMBER Tema: Advent og jul. Vi går inn i ei trivelig tid med ulike førjulsaktiviteter. Hva vi skal gjøre og når, vil komme fram på ukeplanene våre. Arbeidsmåter/innhold: Adventskalender, adventsstunder, kakebakst, forberedelser til julemiddag, lysfrokost og juleavslutning, juletrehogst, lage julehemmeligheter, synge julesanger, høre på julefortellinger, julesamling og samtale om hvorfor vi feirer jul og om ulike juletradisjoner ei travel og koselig tid!! Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner og føle glede og forventning til høytiden. Barna skal få oppleve glede ved å lage gaver til noen de er glad i. Fagområder: Etikk, religion og filosofi få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner bidra til at barna tilegner seg grunnleggende normer og verdier Kunst, kultur og kreativitet bidra til at barna tar i bruk fantasi og skaperglede Kommunikasjon, språk og tekst bli kjent med julens tekster og bøker lytte og samtale 32

35 DESEMBER Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 49 Juleforberedelser og jul! Felles adv. samling Juletrehogst! Juleavslutning for barn og foreldre! Felles adv. samling Julefest m/middag og kanskje kommer?! Julaften juledag 20 Adv. saml. Mia J.B. 2 år! Jan Andre 5 år! GOD JUL! GODT NYTTÅR! 33

36 JANUAR/FEBRUAR TEMA : is/vann.for Konglebarna, og mot slutten av måneden: vinterfuglene våre! Fra februar og utover i mars blir tema eventyr og dramatisering!! Furukvisten tar for seg fortellinger og temaer fra Snakkepakken! 34

37 JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Alexander 5 år! Sander 6 år! 11 Jean Haakon 5 år! Åge 6 år! Tuva 3 år! 5 Tema vinterfugler! Planlegg.dag 35

38 36

39 FEBRUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 6 Kongla jobber med tema EVENTYR Furukvisten med Snakkepakken 7 og dessuten setter vi fokus på vinter og vinteraktiviteter! 3 4 Iver 3 år! 10 det snør det snør tideli bom Skitur fra Åsen for Førskolebarna Emilie 4 år! 21 KARNEVAL! Vinterferieuke Inga 6 år! 26 Emil J. T. 2 år! Aurora 3 år! 37

40 MARS Tema: vinteraktiviteter OG eventyr og drama Arb. måter/innhold: Vi ønsker at barna skal få bruke tid ute til lek og aktiviteter i og med snø, ake, gå på ski, forme og bygge med snø Vi bruker kjente eventyr og jobber med dramatisering. Mål: - Barna skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, og få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. -barna skal bli kjent med noen av våre kulturskatter, og bli oppmuntret og motivert til å ta del i dramatisering. Velkommen du sol som på himmelen står. Nå har du vært borte så lenge. Men nå er du kommet, og nå er det vår, og dansen skal gå over enge. Ja nå skal du skinne på snøfjell og bre, i ring skal du rulle og aldri gå ned. Fagområder: Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. 38

41 MARS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 10 Tema: eventyr Aron 4 år! Vinterakt. dag for hele barnehagen! Victoria 4 år! Vi starter med påskeforberedelser Eiram Andre 3 år!

42 APRIL Tema : PÅSKE. Og det er VÅR! Arbeidsmåter/innhold: I forbindelse med påske vil vi få besøk av presten som legger fram påskebudskapet, Vi forbereder besteforeldredager, lager påskepynt, lærer sanger og hører tema-aktuelle bøker og fortellinger. Det er vår og masse spennende skjer i naturen. Vi går på turer i nærområdet. Uteleken i barnehagen får nye innfallsvinkler; sykler tas fram, sandkasselek, vi leter etter insekter og småkryp, vi ser etter de første vårblomstene og mye, mye mer. Mål: Barna skal få kjennskap til det som skjer rundt oss i naturen om våren. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til påske. Fagområder: Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk 40

43 APRIL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Andrine 6 år! Påskefrokost m/ besteforeldre KONGLA Barnehagen stenger Kl Furukvisten har tema: dyra på gården påskedag 17 Skjærtorsdag Gustav Sebastian 3 år! 11 Påskefrokost m/besteforeldre FURUKVISTEN GOD PÅSKE! 18 Langfredag Påskeaften

44 MAI Tema: 17.mai Vi forbereder 17. mai feiring. Arbeidsmåter/innhold: Samtale om 17. mai feiring- hva betyr det at Norge har bursdag? Sanger og litteratur om emnet. Mål: Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om hvorfor vi feirer 17. mai. Glede og forventninger til nasjonaldagen. Barna skal lære seg å ta medansvar for miljøet rundt oss, og være med å rydde opp og gjøre det pent i barnehagen vår. Fagområder: Nærmiljø og samfunn Få kunnskap om kultur og tradisjoner Kommunikasjon, språk og tekst kulturoverføring i møte med bøker, fortellinger, samtale, sanger. 17. mai er jeg så glad i, moro jeg har fra morgen til kveld! Da er det så du, om vi er små du, er vi med likevel. Jeg roper hurra dagen så lang, synger for Norge mangen en sang. Og jeg, jeg kan du elske mitt land du, det skal du se en gang. (Tekst: Margrethe Munthe) 42

45 MAI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Off. høytids- Planlegg. Erling 2 år! dag dag 19 5 Mia B. S. 6 år! Emil H. 2 år! Miljøuke 12 Ruskendag! 13 Dugnad m/ foreldrene! Foreldremøte for nye foreldre Kr. Himmelfartsdag Helene 6 år! 43

46 JUNI/JULI Tema: sommer i barnehagen og avslutning av barnehageåret. Arbeidsmåter/innhold: Barnehageuke-arrangement, fotografering, overnatting for førskolebarna, besøk av nye barn, sommerturer og sommerfest. (foreldrene til 2009-barna er i arrangementskomiteen). Ellers nyter vi forsommer n, vi plukker blomster, studerer livet i fuglekassene og leter etter småkryp, får gå barbente i barnehagen og gjør sommerting! Avskjed med skolebarna våre å, som tida går Vi ser tilbake på året som har gått, og oppsummerer Mål: Vi ønsker å avrunde barnehageåret på en god måte. Vi ønsker at barna skal glede seg over felles turer og opplevelser. Ferieavvikling for små og store. Barnehagen stenger 2 uker i juli. De siste årene har dette vært uke 29 og 30. Nærmere informasjon kommer. For øvrig vises til Vedtekter for barnehagene i Stange kommune pkt. 7.3 om ferier. NÅ SKINNER SOLA I VINDUSKARMEN, OG KATTA MALER SOM ALDRI FØR 44

47 JUNI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 23 Sommer i barnehagen! Sommeravslutning/ fest! Overnatting for førskolebarna Kjell- Martin 4 år! 19 Remi 4 år! Andrea 3 år! 20 Oliver 5 år! Amund 2 år! Martine 4 år!

48 46

49 JULI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27 Ferietid 1 Petter 5 år! Lars 4 år! 29 GOD SOMMER!!! Maren 2 år! Alva 6 år! Daniel 5 år! Anna 4 år! 31 47

50 Det er sommer, det er sol og vi drar på ferie Takk for i år og velkommen tilbake etter ferien eller lykke til på skolen! Stunden har kommet, vår tid har gått, takk for minnene vi har fått. Den gangen vi møttes, sa vi: hei på deg, og håper du vil bli kjent med meg!. Vi har ledd vi har grått av stort og smått, avskjeden kommer så altfor brått. Du har gitt oss minner så varme og kjære, i våre tanker og hjerter vil du alltid være. 48

51 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer