Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, Ola Flaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten"

Transkript

1 Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat Molde, Ola Flaten

2 Disposisjon Data driftsgranskingene Økonomiske resultatmål Økonomiske resultat Gjennomsnitt og variasjon mellom bruk og driftsformer Noen forhold som bidrar til økonomiske forskjeller mellom bruk

3 Data Opprinnelig 20 mjølkebruk frå Møre og Romsdal, herav ti økologiske. Drifts- og regnskapsopplysninger frå driftsåra For kvart bruk: Rekner gjennomsnitt av tre år Krev data frå alle tre åra. 18 bruk att (17 pres. her). Kr-beløp i 2010 og 2011 er justert til 2012-nivå (KPI) Rekneskap er gjort opp etter de samme prinsipp som i driftsgranskingene (NILF) Tall fra andre næringer, lønnsinntekter, privatøkonomi, likviditet, soliditet osv. er med, men prosjektet er avgrenset til drift og økonomisk resultat i jordbruket samt miljøvirkninger

4 Frå skatte- til driftsregnskap i driftsgranskingene (jordbruksdelen) Klarere skille mellom jordbruk, skogbruk, andre næringer og privat enn i skatteregnskapet; korrigerer ev. feil Annen gruppering av inntekter og kostnader (faste og variable) enn i skatteregnskapet/næringsoppgavenes kontoplan Stiller opp egen driftsbalanse (historisk kost) Lineære avskrivinger, ikke saldoavskrivinger eller direkte utgiftsføring Buskap verdsatt etter slakteverdi, ikke variabel tilvirkingsverdi Varer for salg verdsatt etter antatt salgsverdi, ikke variabel tilv.verdi Nyanlegg, større anskaffinger og vedlikehold/restaureringsarbeid aktiveres Verdi av familiens arbeid på nyanlegg aktiveres I driftsregnskapet blir hver enkelt inntekts- og kostnadspost korrigert med endringer i balansen

5 Mer om driftsgranskingene Tilleggsopplysninger om arealbruk, avlinger, dyretall, avdrått og arbeidsinnsats (all betalt og ubetalt) Nærmere 900 deltakerbruk årlig, tilfeldig trukket fra SLFs database blant de som søker produksjonstilskott Frivillig å delta, ca. 10 % blir skifta ut kvart år Alle landsdeler og de fleste produksjoner er representerte, mjølk inkludert (over 300 bruk) Samdrifter: Regnskap til aktive partnere slås sammen med samdrifta i «konsernregnskap». Andre og passive partneres regnskap holdes utenfor. Kjøp av fôr frå disse reknes som innkjøpt fôr, osv.

6 Økonomiske resultatmål i jordbruket Produksjonsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader inklusive avskrivinger = Driftsoverskott - Rentekrav på kapital bundet i jordbruket = Familiens arbeidsfortjeneste + Kostnader til leigd arbeid = Lønnsevne

7 Standardisering av økonomiske resultatmål I Må sjå økonomisk resultat i forhold til ressursinnsats (arbeid og kapital) som skal dekkes Bør rekne økonomisk resultat per knapp faktor (ressurser som begrenser produksjonen): Jordbruksareal, fjøsplass/kyr, arbeid, mjølkekvote osv. Flervareproduksjon (i varierende omfang): mjølk, kjøtt, andre driftsgreiner (sau)

8 Standardisering av økonomiske resultatmål II Me rekner lønnsevne per: Arbeidstime; all arbeidsinnsats i jordbruket (den faktiske), lønna og ulønna Kuenhet hvor storfeslaktproduksjon (unntatt utrangerte mjølkekyr) og andre dyreslag reknes om til årskyr (inkludert påsett) basert på behov for grovfôr. 1 årsku (+ oppdrett) = 700 kg anna storfekjøtt = 10 vinterfôra sau Anna storfekjøttproduksjon: Omsatt mengde kjøtt, endringer i husdyrbalanse ved årsskifter og livdyromsetning (omreknet til kg kjøtt)

9 Noen generelle kommentarer til de økonomiske resultatmåla Resultatmåla forteller bare noe om lønnsomheten er god eller dårlig, ikke noe om hvorfor lønnsomheten er god eller dårlig Vanskelig å sette inn korrekt verdi på restfaktorene (rentekrav på kapital bundet i jordbruket og ulønna arbeidsinnsats). Gjennomsnittlig fortjeneste på restfaktorene, ikke marginal fortjeneste Kan sammenligne lønnsomhet over tid og mellom garder (og i forhold til andre grupper i samfunnet).

10 Driftsopplysninger Mjølkebruk Møre og Romsdal Norge (driftsgranskingene) Konvensjonell Økologisk Konvensjonell Økologisk Tal bruk Jordbruksareal, daa Grovfôravling, Fem/daa Tal årskyr 29,4 26,3 22,5 25,4 Mjølk per årsku, kg 8124 (kk) 5734 (kk) Omsatt mjølk, l Mjølkekvote, l Utrangerings-% 41,4 34,8 Produksjon av kukjøtt, kg Produksjon av anna storfekjøtt, kg Oppnådde priser: Mjølk, kr per l 4,52 5,17 4,63 5,25 Kukjøtt, kr per kg 37,13 37,3 37,22 39,19 Anna storfekjøtt, kr per kg 38,8 34,21 44,18 43,15 Tal timer i jordbruket Tal timer per kuenhet

11 Regnskapsoppsett I hele garden Møre og Romsdal Norge Konvensjonell Økologisk Konvensjonell Økologisk Produksjonsinntekter i alt Mjølk Kukjøtt Anna storfekjøtt og livdyr Planteprodukt Økologiske tilskott Andre tilskott Andre inntekter Variable kostnader i alt Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Fôrdyrking Veterinær, medisin Annet

12 Regnskapsoppsett II hele garden Møre og Romsdal Norge Konvensjonell Økologisk Konvensjonell Økologisk Faste kostnader i alt Leid arbeid Forsikring og elektrisk kraft Maskiner Bygninger Mjølkekvote Jord Driftsoverskott Familiens arbeidsfortjeneste per time Lønnsevne per time

13 Regnskapsoppsett I kuenhet Konvensjonell (10) Økologisk (7) Tall per kuenhet Snitt Spredning Snitt Spredning Produksjonsinntekter i alt Mjølk Kukjøtt Anna storfekjøtt og livdyr Planteprodukt Økologiske tilskott Andre tilskott Andre inntekter Variable kostnader i alt Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Fôrdyrking Veterinær, medisin Annet

14 Regnskapsoppsett II kuenhet Konvensjonell (10) Økologisk (7) Tall per kuenhet Snitt Spredning Snitt Spredning Faste kostnader i alt Leid arbeid Forsikring og elektrisk kraft Maskiner Bygninger Mjølkekvote Jord Arbeid per kuenhet , ,8 Lønnsevne per kuenhet per time

15 Lønnsomhet og driftsomfang LONNEVNE_HOUR GLU

16 Lønnsevne/t vs. mjølk/årsku LONNEVNE_HOUR KK_mjolk_ku OKODRIFT 0 1

17 Lønnsevne kostnader til kraftfôr LONNEVNE_HOUR CONC_GLU OKODRIFT 0 1

18 Dekningsbidrag og lønnsevne LONNEVNE_GLU DB_GLU OKODRIFT 0 1 LONNEVNE_HOUR DB_GLU OKODRIFT 0 1

19 Lønnsevne og maskinkostnader LONNEVNE_HOUR MACHINERY_GLU OKODRIFT 0 1

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 NOTAT 2014 2 Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 ØYVIND HANSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over

Detaljer

VEILEDNING VED UTFYLLING AV SKJEMA FOR ANALYSE OG PLANLEGGING. 1. Skjema for beregning av produksjonsinntekter og kostnader:

VEILEDNING VED UTFYLLING AV SKJEMA FOR ANALYSE OG PLANLEGGING. 1. Skjema for beregning av produksjonsinntekter og kostnader: NILF 1996 VEILEDNING VED UTFYLLING AV SKJEMA FOR ANALYSE OG PLANLEGGING Først på 90-tallet ble det i NILF arbeidet en god del med prinsipper og metoder for økonomistyring i landbruket. Dette arbeidet ble

Detaljer

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2015 Utredning nr. 2 REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene 2 3 INNHOLD Side 1 INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Hovedresultater 6 2 ÅRETS

Detaljer

Lønnsomheten på store mjølkebruk

Lønnsomheten på store mjølkebruk Lønnsomheten på store mjølkebruk Spesialgransking blant bruk med 30-70 Seminar Steinkjer 16. mars og Trondheim 17. mars 2010, Knut Krokann Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen Sammenligningsgrunnlag

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Driftsøkonomien i landbruket

Driftsøkonomien i landbruket Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk I Trøndelag Innlegg på økonomiseminar for landbruket 18.04-2013 Inger Murvold Knutsen Tema Status og utviklingstrekk i Trøndelag Totaløkonomien

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Hva koster grovfôret?

Hva koster grovfôret? Notat 2008 8 Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Øyvind Hansen Tittel Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Forfatter Øyvind

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling

Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling NOTAT 2009 18 Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling Svein Olav Holien Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Svein Olav Holien Prosjekt Slaktekylling økonomi og arbeidsforbruk

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk berit kristiansen (red.) Driftsgranskingar i jord- og skogbruk Rekneskapsresultat 2009 S-099-10 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir ei rekkje publikasjonar Årlege publikasjonar:

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Totalkalkylen for jordbruket

Totalkalkylen for jordbruket BUDSJETTNEMNDA FOR JORDBRUKET Totalkalkylen for jordbruket Jordbrukets totalregnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 AVGITT JUNI 2014 ii Forord Årets totalkalkyle for jordbruket omfatter beregninger for revidert

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring

Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring Seminar: Driftsplan opp av skuffa NILF og FMLA Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 25.03.2014 Torfinn Nærland Tlf. 9962 8327 torfinn.naerland@grl.no

Detaljer

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Agnar Hegrenes Ola Flaten Klaus Mittenzwei NILF Seminar 19.03.2015 Moment for presentasjonen Enkelte utviklingstrekk

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008

Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008 Diskusjonsnotat Nr. 2008 4 Bondehusholdenes økonomi Resultater fra en spørreundersøkelse våren 2008 Ole Jakob Bergfjord Gudbrand Lien Øyvind Hoveid Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer