Nordisk byggtreff Hamar Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi"

Transkript

1 Nordisk byggtreff Hamar Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi

2 Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg ammeku Dekningsbidrag innkjøpt fôringskalv Byggekostnader Driftskostnader/ faste kostnader Utfordringer Muligheter

3 Norsk storfekjøttproduksjon historisk Tradisjonelt bygd på kombinasjonsrasen Norsk Rødt Fe (NRF) Første ammekyr til Norge på begynnelsen av 80-tallet med utvikling fra midten av 90 tallet. Produksjon av storfekjøtt har gått ned 2012 var laveste produksjon på 20 år. Forbruk stabilt siden 2009 med 18,9 kg pr innbygger. Økning i salg siste år skyldes i hovedsak befolkningsvekst. Under 80 % egendekning FOKUS PÅ Å OPPRETTHOLDE INNENLANDSK STORFEKJØTTPRODUKSJON

4 Utvikling i antall mordyr

5 Ammeku i Norge mordyr Gjennomsnittlig besetningstørrelse 18,9 Krysningsbesetninger Hedmark og Oppland ca 25 % av ammekyrne Beite i sommerhalvåret - tilgang på utmarksbeite Økende grad av profesjonalisering Tilskudd viktig for økonomien

6 Behov for flere ammekyr

7 Driftsformer i norsk storfekjøtt? Oksekjøttproduksjon på mjølkebruket Ammekubesetninger som selger kalvene ved avvenning Ammekubesetninger med full fremfôring Innkjøpt fôringskalv til slakt

8 Dekningsbidrag - Inntekter Slakt Livdyr Utgifter - Fôrkostnader (Grovfôr, kraftfôr) - Andre kostnader (Veterinærutgifter) -diverse (utstyr, strø) - Verdi kalv = Dekningsbidrag 1 + Tilskudd Produskjonstilskudd Arealtilskudd Driftstilskudd Beitetislkudd Distriktstislkdud Faste kostnader Maskiner Forsikring Strøm Lønn Bygg = Dekningsbidrag

9 Ung okse, 350 kg R, 2+ 3,7 3 0,45 0,39 2,25 5,5 49,57 Avregningspris Puljetillegg Avtaletillegg Kvantumstillegg Norsk Kjøttfe Grunntislkudd Klasstillegg , ,5 787, ,

10 Ammekuproduksjon i Norge

11 Dekningsbidrag ammekuproduksjon med full fremfôring ammekyr 45 ammekyr 75 ammekyr Deknigsbidrag 1 Deknignsbidrag 2

12 Dekningsbidrag ammeku med salg av kalv Deknigsbidrag 1 Deknignsbidrag ammekyr 45 ammekyr 75 ammekyr

13 Innkjøpt oksekalv Økt spesialisering i mjølkeproduksjonen gir overskudd av fôringskalv 40 % av kalven fra mjølkebruket selges Investeringskostnader til oksefjøs er høye og økonomien har vært marginal. Økt tilskudd på storfekjøtt fra gir muligheter for bedre økonomi.

14 Dekningsbidrag innkjøpt oksekalv Deknigsbidrag 1 Deknignsbidrag mnd 17 mnd 20 mnd

15 Hva påvirker økonomien? Tilskudd Produksjonsinntekter Fôrkostnader Driftskostnader Investeringskostnader Maskinkostnader

16 Muligheter i norsk storfekjøttproduksjon Grovfôrarealer Utmarksbeite Markedssituasjonen Helse på dyra

17 Utfordringer i norsk storfekjøttproduksjon Små enheter Avstander Klima Andre jobbmuligheter Kostnadsnivå

18 Investering Hva skal det investeres i? Fjøs Elisabeth Kluften Livdyr Mekanisering Arealer

19 Fjøs til spesialisert storfekjøttproduksjon Tradisjonelt båsfjøs med spaltebinger ungdyr Ammkeufjøs tallefjøs Liggebåsfjøs ammeku Ungdyr liggebåsfjøs Ungdyr spaltefjøs med gummibelegg Dreining mot liggebåsfjøs pga av strøkostnader. Utfordringer med enkel liggebåsfjøs pga kulde.

20 Kostnadsnivå bygg Eks uisolert bygg. Innflyttingsklart med nødvendig gjødsellager beregnet pris Østlandet. Kvadratmeterpris. Liggebåsfjøs kr/ammeku Tallefjøs kr /ammeku , ,- Liggebåsfjøs kr/ m ,- 3500,- Tallefjøs kr /m2 Man vil finne store variasjoner innen hver gruppe Kilde: Tore Stokke, Nortura 2013

21 Byggekostnader i forhold til dekningsbidrag 45 ammekyr med dekningsbidrag ,- Byggekostnad ,- Hvordan finansiere dette? Byggekostnad ,- Egen innsats ,- Tilskudd Innovasjon ,- Lån ,- Årlige renter og avdrag ,- Resterende ,- skal dekke faste kostnader, avskrivinger og lønn.

22 Byggekostnader Investering i nytt fjøs krever som regel Høy andel egeninnsats eller egne materialer/midler Grunnarbeid Snekring Skru innredning Tilskudd Innovasjon Norge 30 % av kostnadsoverslaget maks ,- Rentestøtte Gode og billige løsninger

23 Hvorfor ingen stordriftsfordeler? Tilskudd Byggekostnader Grovfôrmekanisering Dyrka mark

24 Faste kostnader Stor variasjon mellom besetninger Drivstoff energi Maskinkostnader Jordleie Vedlikeholdskostnader Administrative kostnader Annet Elisabeth Kluften Hva gjør investeringen med de variable og de faste kostnadene?

25 Kostnadsnivå Kostnadsvekst økte innsatsfaktorer Dei 6 siste åra har kostnadene i jordbruket auka med over 6 milliardar kroner. Det er meir enn det doble av veksten elles i samfunnet, viser nye tal (Nationen 2012).

26 Faste kostnader Leid arbeid 7 % 4 % 7 % 7 % 14 % Energi/ forsikring/renovasjon Maskinleie/underentre penør Jordleie 12 % 32 % Vedlikehold maskiner/redskap Vedlikehold bygninger 5 % 12 % Vedlikehold jord/ grøfter Øk.administrasjon Andre faste kostnader

27 Økte inntekter er helt nødvendig for lønnsomhet og større produksjon men mange kan hente mye på produksjonsresultater

28 Produksjonsstyring og kostnadsjakt Ta tak i det som betyr mest for det som du kan ta ut som lønn for strevet Variable kostnader Produksjonsinntekt Faste kostnader Økonomi

29 Framtidas storfekjøttprodusent Investeringskostnader og faste kostnader krever at man er dyktig i faget for å kunne hente ut lønn Skal man være med i fremtiden og tjene penger på storfekjøttproduksjon må man ha resultater som ligger minimum på gjennomsnittet og bedre! I praksis betyr dette: Man må sette deg noen mål for besetningen og drifta Mna må ha oversikt Tilskudd og jordbruksavtalene alene vil ikke berge norsk storfekjøttproduksjon!

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

Vedr: Ny landbruksmelding

Vedr: Ny landbruksmelding 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene?

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan er hastigheten i din forretning? Det er helt nødvendig å styre arbeidet! Forstå hvordan styring av arbeid genererer lønnsomhet!

Detaljer

Økonomi i alternativ A

Økonomi i alternativ A Alternativ A: Flytting av bibliotek til Næringsbygget hvor Teknisk sitter i dag (1. etasje nord). Vi åpner opp mot Kulturhuset for sambruk mellom byggene. Alternativ A er også 2 alternativer vedr. plassering

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer