HVA ER EN GOD ØKONOMI?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER EN GOD ØKONOMI?"

Transkript

1 HVA ER EN GOD ØKONOMI?

2 Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap

3 MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat - samla inntekt for familien-forbruk - analysere drifta (produksjonsøkonomi) Registrere tilstanden pr. 31/12 - endringer i egenkapital - balansens sammensetning - betalingsevne - gjeldsforhold

4 HVA KAN REGNSKAPET GI SVAR PÅ? Lønnsomhet - avkastning Likviditet -kontantflyt Soliditet evne til å tåle tap Finansieringsstruktur fordelingen mellom gjeld og egenkaptial Produksjonstekniske resultat

5 FINANSIELL BEREDSKAP Kasse og bank kr ,- + Kredittmuligheter kr ,- = Fri finansielle muligheter kr ,-

6 NØKKELTALL I REGNSKAPET - Faresignaler Egenfinansiering Egenkapitalendring Samla nettoinntekt Privat forbruk Gjeld

7 Vurdering av inntekt/forbruk Resultat: Balansen AKTIVA: Åpning Slutt Endring Jordbruksinntekt Jorbruk Skogbruksinntekt Skogbruk Bierverv Kontanter Renteinntekt Bankinnsk, høgrente Renteutgift Bankinnsk, lønnskonto Skattefrie inntekter Privatbil Samla nettoinntekt Bierverv Andre krav Sum Aktiva Privatforbruk Skatt Sum fradrag Passiva: Sparing/Tæring Skattefogdens konto Avskrivninger Langsiktige lån Driftskreditt Egenfinansiering Anna gjeld Sum gjeld: Egenkapital:

8

9 Maksimal gjeld? Jorbruksinntekt kr Skogbruksinntekt kr Annen næring kr Lønn kr Renteinntekt kr Sum nettoinntekt kr Privat forbruk kr Skatt kr Renteutgift, tid. Lån kr Sum fradrag kr Sparing kr Sparing = rest til dekning av lån Rente = 5% lån på Rente = 6% lån på

10

11

12

13 HVA SKAL VI ANALYSERE I REGNSKAPET Avhengig av målet med analysen Regnskapstallene er bare en liten del av helheten ved drifta Ressursene på gården i form av areal, bygninger, maskiner, dyretall osv. Arbeidskraft i form av hvilken tid man har til rådighet for å utføre arbeidet på gården

14 HVILKE MÅLTALL SKAL VI PRIORITERE? Driftsoverskudd pr. produksjon DB / vinterfôra sau Godtgjørelse / time

15 PRODUKSJONSINNTEKTER/ TILSKUDD Kjøttinntekter Mjølkeinntekter Ullinntekter Produksjonstilskudd Husdyrtilskudd Areal og kulturlandskapstilskudd Tilskudd til dyr på innmarks-og utmarksbeite

16

17 Variable utgifter for gj.sn besetning

18 Faste utgifter for gj.sn besetning

19

20

21 Dekningsbidrag pr.v.s.

22

23

24

25 Avdrått ved ulike lammetal og høstvekter, kg Antall lam om høsten pr vinterfôra sau Høstvekt, kg 1,5 1,8 2, ,0 75,6 84, ,5 81,0 90, ,0 86,4 96, ,5 91,8 102,0

26 Produksjonsinntekter ved 100 v.f.s og høstvekt på 45 kg Lam om høsten 1,5 1,8 2,0 Kjøttinntekt

27 Produksjonsinntekter ved 100 v.f.s og lammetal 1,8 Høstvekt Kjøttvekt

28 Produksjonstilskudd pr. 1. jan 2015 Antall dyr Sats kr/dyr/år Sau > 1 år

29 Tilskudd til lammeslakt Slakta lam, klassifisert med kvalitet 0 eller bedre Kr. 500,- pr. dyr pr år

30 Produksjonstilskudd - beite Innmarkstilskudd Intervall Kr/dyr/år Sau alle 59,- Utmarkstilskudd Alle 141,-

31 Pristilskudd Sesongtilskudd Grunntilskudd Distriktstilskudd Tilskudd til ull Kvantumstilskudd Puljetillegg Stjernetillegg Gourmettillegg

32 Regionale miljøtilskudd(rmp) Bygdenært verdifullt kulturlandskap ( kr. 20 pr. da) Beite av verdifullt landskap i fjellet ( kr. 30 pr. Da) Organisert beitebruk( kr. 13 pr. Sau)

33 Areal-og kulturlandskapstilskudd Arealtilskudd Intervall Kr /daa Grovfor Alt areal 210,- (sone 5) Kulturlandskapstilskudd Intervall Kr / daa Grovfor Alt areal 191,-

34

35

36

37 SKATT

38 JORDBRUKSFRADRAG Jordbruksinntekt fra kr 0 til kr Inntektsfradraget er lik jordbruksinntekten. Krone mot krone. Jordbruksinntekt mellom kr til kr Inntektsfradraget er 38 % av jordbruksinntekten. Jordbruksinntekt over Kr Inntektsfradraget stanses på kr

39 JORDBRUKSFRADRAGET Næringsinntekt fra jordbruk, gartneri,pelsdyr, birøkt. Ikke skog og reinsdrift Fradrag i alminnelig inntekt Krav til bosetting Unntak: generasjonsskifte, birøkt og pelsdyr Ektefelle - ett fradrag Samdrift far/sønn - ett fradrag Samdrift flere brukere hvert sitt fradrag Før fremførbart underskudd Kan aldri skape eller øke et underskudd

40

41

42

43 DIREKTE UTGIFTER VS. AKTIVERING Aktivering og avskrives når: Driftsmidler som er varig.(brukstid over 3 år) Kostpris på kr ,- eller mer Alt kan aktiveres og avskrives Vedlikehold: Alle utgifter som tjener til å holde et driftsmiddel i samme stand som det en gang tidligere har vært Gjelder også forsømt vedlikehold på nåværende og tidligere eiers hånd

44 BØR VI ALTID AVSKRIVE MAKSIMALT? Verdiene av fremtidige avskrivninger blir mindre jo lavere avskrivningssats som brukes Ved drift som gir bra overskudd bør vi derfor avskrive maksimalt Det kan i noen tilfeller være fornuftig å spare avskrivningene til år med bedre resultat Kanskje også aktivere vedlikehold og varige ikke betydelige driftsmidler < kr Vurder allikevel dette opp i mot: Personfradrag (i 2014 er dette kr ) Pensjonsrettigheter Jordbruksfradrag

45

46 AVSKRIVNINGER ELLER JORDBRUKSFRADRAG? Generell konklusjon Jordbruksinntekt under verdien av bunnen i jordbruksfradraget og personfradraget gir ingen skattemessig effekt. I 2014: kr kr = kr Forutsettes at en ikke har andre inntekter Hva avskriver en eventuelt først? Avskriv først i saldogruppene med lavest avskrivningssats Hvorfor? Det tar lengst tid før en får tatt de igjen Gevinst ved salg av driftsløsøre er alltid skattepliktig ved salg Bygg og anlegg kan bli skattefritt etter 10-års regelen

47 DRIFTSREGNSKAP

48 DRIFTSREGNSKAP Ønsker du at talla skal si deg enda mer om den faktiske situasjonen Gi deg større muligheter til å sammenligne med andre tilsvarende bruk Stiller større krav til både deg og regnskapsføreren Det er mange muligheter

49 HVA ER ETT DRIFTSREGNSKAP? Korrigering av skjulte reserver Korrigering av avskrivninger Nydyrking/nygrøfting Ekstraordinært vedlikehold- aktivering Skogsveibygging Skogbruk- faktisk årsresultat

50 DRIFTSMESSIGE AVSKRIVNINGER Lineære avskrivninger. Like årlige avskrivninger. Fordele verdiforringelsen over hele eiertiden Lik reduksjon i verdi år 1 som år 9 Eks: Tresker verdi år 1: ,- Antatt salgsverdi etter 5 år: ,- Avskrivningsgrunnlag Lineær avskrivning Restverdi

51 PRIVATFORBRUK

52

53

54 HVA HAR VI SVART PÅ OPPGAVEN VÅR?

55 KJENNETEGN PÅ EN GOD BEDRIFSLEDER Stolt over sin bedrift og sitt arbeid Har ambisjoner(mål) Planlegger sitt arbeid Har kunnskap om nye metoder Bruker penger klokt Tenker etter på forhånd Gjør fornuftige investeringer

56 KJENNETEGN PÅ EN DÅRLIG BEDRIFSLEDER Er likegyldig med sine oppgaver Har ikke orden i sitt regnskap Produserer uten plan Vil ikke ta i bruk nye metoder Trenger en arbeidsleder Er fornøygd slik det er Er ikke interessert i landbruk

57 ØKONOMISK INNSIKT Sammenheng mellom inntekter og utgifter Kostnadsjakt Lønnsomhet er basis for god likviditet Veien til rikdom går gjennom å tjene penger og betale skatt/avgifter Vi investerer fordi det lønner seg ikke for å betale skatt Investeringer med lav lønnsomhet krever stor andel egenkapital Vi tar ikke opp lån for å spare skatt Det er lurt å ha økonomiske reserver

58 TRENDER

59 ETT LANDBRUK I ENDRING Produksjon Kostnader Vederlag Arbeidsforbruk

60

61

62

63 GOD INNTJENING Kan være lykkelig som liten Det er fort gjort å miste kontrollen som stor Ikke la lystene ta overhånd De faste kostnadene ødelegger Viktig å være en god agronom Blir ikke rik av å være større enn naboen Hva er målet ditt? Ikke klag på økonomien hvis det er lystene som styrer

64

65

66

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

ENKELT- PERSON- FORETAK

ENKELT- PERSON- FORETAK E-bok 038 ENKELT- PERSON- FORETAK OG SKATT 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ENKELT- PERSON- FORETAK og skatt R!SANGERS EBOK 038 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 Et magasin fra REGNSKAP & ØKONOMI Nr. 2 - Juni 2009 Krisetid er omstillingstid side 6 Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 ØKONOMI Krisetider er omstillingstider Hvert år

Detaljer