Visma Enterprise - Økonomirapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Enterprise - Økonomirapportering"

Transkript

1 Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012

2 II Visma Enterprise - Økonomirapportering

3 Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer. Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare levert av Visma Unique. Undervisningsformer Vi tilbyr følgende former for opplæring Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan elæring. Interaktiv opplæring via web. Våre instruktører Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring og spesialkompetanse innen sine fagfelt. Praktiske opplysninger Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger kurslokalene på Skøyen. Du kan enklest finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på vår nettside Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste månedene, med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra websiden. For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post eller via telefon ( ). Visma Enterprise Økonomirapportering III

4 Innhold INTRODUKSJON... 1 ØKONOMIDATA ETTER SELVBETJENINGSPRINSIPPET... 2 BRUK AV VISMA ENTERPRISE ØKONOMIRAPPORTERING... 4 ÅPNINGSBILDET OPPSTART AV SYSTEMET... 4 Velg rapport... 4 Ny rapport... 5 Innstillinger... 6 Oppgavetyper... 6 DEFINISJON AV RAPPORTER... 8 Lage ny rapport... 8 Rediger rapport... 8 Rader og kolonner... 9 Lagring av rapporten Kjøring av den definerte rapporten Visning av rapportresultat KOPIERE RAPPORT FRA FELLES RAPPORTER TIL PRIVATE RAPPORTER PROSESSEN VIRKSOMHETSRAPPORTERING BRUK AV VARSLING GENERELL BESKRIVELSE OPPRETTE VARSEL ENKEL ANBEFALING I BRUK AV VARSLER IVERKSETTE VARSLING I ØKONOMIRAPPORTERING EKSEMPEL MED VARSEL BRUK AV ARKIV HVA ER ARKIV? ARKIVERE EN RAPPORT ARKIVERTE RAPPORTER BEHANDLINGEN AV ARKIVERT RAPPORT ADMINISTRERE RAPPORTER PRESENTASJON AV ARKIVERTE RAPPORTER IV Visma Enterprise - Økonomirapportering

5 BRUK AV PROGNOSE GENERELL BESKRIVELSE...40 ETABLERE PROGNOSE I RAPPORT...40 BESTEMME RAPPORTERINGSNIVÅ FOR PROGNOSE...40 OPPRETTE PROGNOSEKOLONNER...41 BRUKE PROGNOSEN I ARKIV...41 KORREKSJONSKOLONNE SØK SØK BILAG...45 KONTOPLAN...48 INNSTILLINGER...48 Visma Enterprise Økonomirapportering V

6

7 INTRODUKSJON Dette kursheftet presenterer Visma Enterprise Økonomirapportering på web. Det tar også for seg funksjonalitet beregnet på virksomhetsrapportering. Økonomirapportering på web omfatter funksjonalitet for å lage sine egne rapporter og presentere resultatene på ulike måter. Rapportering: En rapportgenerator med et enkelt og intuitivt grensesnitt. Et verktøy hvor brukeren selv på en enkel måte kan definere sine egne rapporter og benytte modulens funksjoner for drilldown helt ned til bilagsnivå og opprinnelse for bilaget. Virksomhetsrapportering på web omfatter funksjonalitet for å kjøre og lagre rapporter sentralt til faste rapporteringer, innhente kommentarer, prognoser og forslag til tiltak ute i organisasjonen og sammenfatte dette til bruk i administrativ og /eller politisk ledelse. Avviksvarsling: Visma Enterprise Økonomirapportering inneholder funksjonalitet for egen varslingskolonne. Den enkelte organisasjon kan selv definere de grenseverdier som skal utløse et varsel om avvik i kolonnen. Avviksvarsling krever tilgang til applikasjonen Ve81-vra i Brukeradministrasjonen (ressurs til systemet Økonomi) Arkiv: Visma Enterprise Økonomirapportering inneholder funksjonalitet som gjør at det kan kjøres rapporter sentralt. Det ferdige resultatet kan lagres i et arkiv. Deretter kan virksomhetsledere / avdelingsledere legge inn kommentarer / tiltak til de områder de er ansvarlig for og avkvittere for at dette er gjort. Ledelsen kan kontrollere tiltakene og eventuelt avvise tiltaket. Arkivfunksjonaliteten sikrer at rapporteringens tallresultat er fast gjennom hele rapporteringsfasen. Kommentarene kan lagres for gjenbruk til analyse eller senere rapportering. Arkivfunksjonalitet styres i Brukeradministrasjon under modulspesifike egenskaper i Økonomi, og det kan der gis tilgang til å lagre rapporter i fellesarkiv og arkivere rapporter (til bruk i virksomhetsrapportering). Brukere som ikke har tilgang til noen av de to valgene, vil kun ha tilgang til å arkivere rapporter i Mine rapporter. Prognose: Arkivfunksjonen i Visma Enterprise Økonomirapportering innholder funksjonalitet som gjør at virksomheten kan benytte gamle prognoser og endre disse etter nye forutsetninger direkte i web. Virksomheten kan selv bestemme hvilket nivå prognosene skal utarbeides på og prognosene kan om ønskelig inngå som historikk til senere arbeid. Avviksvarsling, tiltaksrapportering og prognoser kan brukes som separate funksjoner eller samtidig i samme rapport. Korreksjonskolonne Korreksjonskolonnen kan benyttes til å korrigere selve regnskapstallene. Hvis for eksempel en inntekt eller en kostnad er kommet på feil periode og du ikke ønsker å åpne perioden fir å korrigere feilen, kan det heller korrigeres i rapporteringssammenheng. Visma Enterprise Økonomirapportering 1

8 Søk på bilag og kontoplan I menyvalget Søk er det en egen modul for søk i regnskapsbilagene. Modulen gir brukeren mulighet til å foreta avanserte bilagssøk mot økonomisystemet. Modul for Kontoplan søk gir mulighet for oppslag mot kontoplan. Økonomidata etter selvbetjeningsprinsippet I takt med stadig mer desentrale styringsmodeller oppstår behovet for å gi virksomhetsledere enkel tilgang til oppdaterte økonomidata, og om nødvendig selv fremstille rapporter som tilfredsstiller egne behov. Dette er utgangspunktet for Visma Enterprise Økonomirapportering, et system som benytter moderne webbasert teknologi. Visma Enterprise Økonomirapportering gir en rekke fordeler: Alltid tilgang til oppdaterte data Ved spørring direkte på skjerm sikres det at brukerne av systemet alltid spør mot de mest oppdaterte tall som finnes, det gjelder både økonomirapporter og mulighet for søk på bilag. Enkel tilgang til data Med moderne webbasert teknologi er det lagt vekt på at skjermbildene skal være så enkle og intuitive som mulig. Reduserte kostnader til distribusjon av rapporter Fremdeles er hverdagen for mange preget av at det sendes ut rapporter i papirform. Visma Enterprise Økonomirapportering bidrar til å redusere dette. Forbedret virksomhetsstyring Med enkel tilgang til oppdaterte data, sikres det at virksomhetsledere kan ta riktige beslutninger basert på effektive ledelsesverktøy. Tid brukt til å lete etter gamle bilag kan også enkelt reduseres ved å benytte funksjonen finn bilag. Effektiv virksomhetsrapportering Med funksjonalitet for virksomhetsrapportering kan det kjøres rapporter fra sentralt hold som dekker hele eller store deler av organisasjonen og det ferdige resultatet kan deretter lagres i en ny arkivfunksjon. Virksomhetsledere/ avdelingsledere kan legge inn kommentarer/tiltak på de områder de er ansvarlig for og avkvittere for at dette er gjort. Den ansvarlige for det organisasjonsledd rapporten omfatter kan deretter lese kommentarer/tiltak og eventuelt avvise disse. Avviste kommentarer vil fremkomme med egne symboler i rapportvisningen. Kommentarer / tiltak kan om ønskelig merkes for gjenbruk og automatisk tas med neste gang rapporten kjøres. Når en slik virksomhetsrapport er ferdig kommentert og godkjent på alle nivåer i organisasjonen, vil den bli låst i forhold til endring av kommentarer og vil være tilgjengelig for oppslag senere. Rapporter som kjøres til arkiv, hentes opp fra en egen knapp under Velg rapport i Økonomirapportering. Selv om en rapport dekker hele organisasjonen, vil brukerne av rapporten kun få tilgang til de områder av rapporten som de har fullmakt til i Økonomi. Kjøres en rapport på et helt overordnet nivå, f.eks bare på konto, vil brukeren få se hele kontoen på toppnivået, men ved drilldown nedover i tallmaterialet vil begrensning i fullmakt slå inn, slik at brukeren ikke får tilgang til mer enn fullmaktene tilsier på mer detaljert nivå. 2 Visma Enterprise - Økonomirapportering

9 I virksomhetsrapporteringen er det åpnet opp for at organisasjonen kan benytte symboler i rapportresultatet for å varsle avvik eller områder som det særlig bør rettes fokus på i rapporteringen. Arkivfunksjonaliteten har ikke gått på bekostning av organisasjonens mulighet til å analysere dataene på detaljnivå under utarbeidelse av tiltak og kommentarer. Vi skal illustrere disse fordelene i dette kursheftet. Visma Enterprise Økonomirapportering 3

10 BRUK AV VISMA ENTERPRISE ØKONOMIRAPPORTERING Åpningsbildet oppstart av systemet Økonomirapportering er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanen Økonomi > Rapportering. Modulens hovedmeny er utført som en tradisjonelt vertikalmeny med funksjon for autokollaps og ekspander. Menyen viser innlogget selskap og år. Visma Økonomirapportering henter de til enhver tid sist oppdaterte regnskapsdata fra økonomisystemet og presenterer resultatet i en egen visningsdel. Denne er beskrevet senere i dette kursheftet. Det samme gjelder for arkivfunksjonen, som gir deg mulighet til å hente fram tidligere arkiverte rapporter enten fra Mine rapporter eller fra Felles rapporter. Hvis du har fått rettigheter i Brukeradministrasjonen til å lagre i Felles kan du også arkivere rapporter som andre kan benytte. Velg rapport Fra menyvalget Velg rapport har du tilgang til alle rapportene. Dette er også utgangspunktet for å redigere, slette eller kjøre eksisterende rapporter. Oversikten er standard sortert alfabetisk etter rapportnavn. 4 Visma Enterprise - Økonomirapportering

11 Rapporter sorteres i følgende kategorier. Rapportmal/Mine Rapportmal/Felles Arkiverte/Mine Arkiverte/Felles I alle kategoriene kan du gjøre frisøk på rapportnavn. Rapporter presenteres med 3 kolonner (5 i arkivet). Alle kolonnene kan sorteres ved å klikke på de. Id rapport Id. Denne er unik for hver enkelt rapport Rapport Navn på rapporten Sist endret Dato I arkivet har du også egne kolonner som spesifiserer år og periode rapporten gjelder for. Ved å merke en rapport i oversikten får du ytterligere detaljer om rapporten Beskrivelse Detaljert beskrivelse hvis angitt i rapporten Oppgavetype Opprettet av Bruker og dato for opprettelse av rapporten Når en rapportmal er merket kan du velge Rediger Sender deg videre inn i vedlikehold av rapporten Slett Rapporten slettes, kun hvis du har rettighet til sletting Kjør Kjører rapporten Vis rapport Hvis rapporten er tidligere kjørt og ligger i lagret i temporære tabeller, kan du hente den uten å kjøre på nytt. Gjelder rapporter som er definert som ordinær rapport. Når en Arkivert rapport er merket kan du velge Kopier Lar deg kopiere rapporten og lagre den som en rapportmal. Arkiverte rapporter kan ikke endres. Hent data Henter den arkiverte rapporten og presenterer den. Ny rapport Skal du lage en ny rapport klikker du på Ny rapport, og du kommer inn i følgende bilde: For å fortsette velger du aktuell oppgavetype og klikker på Ny rapport. Kun de oppgavetyper du har tilgang til vil være tilgjengelige her. Visma Enterprise Økonomirapportering 5

12 Innstillinger Under innstillinger kan du endre innlogget selskap og/eller år. Innlogget selskap styrer hvilket selskap du kan kjøre/hente rapporter i. Styrer også standard selskap ved opprettelse av ny rapport Innlogget år styrer rapporter som har dynamiske utvalg på periode/år mot valgte år Oppgavetyper Oppgavetyper er utgangspunktet for å lage ny rapporter. Oppgavetypen bestemmer om rapporten lar seg arkivere eller ikke. På sikt vil oppgavetypen også definere saksgang for virksomhetsrapporter. Opprettelse og vedlikehold av oppgavetyper gjøres i Økonomi windows under menyen: Grunndata > Selskapsinnstillinger > Oppgavetyper for økonomirapportering. For å opprette ny oppgavetype trykk på knappen Ny. Alle feltene i oppgavetypen kan senere endres. Oppgavetype uten tilknyttede rapporter kan slettes. Oppgave Her angis nr. og navn på oppgavetypen 6 Visma Enterprise - Økonomirapportering

13 Rapporttype Virksomhetsrapport eller ordinær rapport. Forskjellen er om du kan arkivere rapporten eller ikke. Saksgang Saksgang i forbindelse med virksomhetsrapportering. Funksjonaliteten er ikke klar ennå. Informasjon om oppgavetypen Beskrivelse av innhold i oppgavetypen. Tilgang Feltet viser hvem som har tilgang til de aktuelle oppgavetypene. Menyvalget forutsetter at din bruker har tilgang til å opprette/vedlikeholde oppgavetyper. Dette begrenses i brukeradministrasjonen ved hjelp av en ny tilpasset ressurs for Økonomi. ACCESS_EDITTASKTYPES = YES Tilgang til oppgavetyper kan også tildeles under modulspesifike egenskaper i brukeradministrasjon. Visma Enterprise Økonomirapportering 7

14 Definisjon av rapporter Lage ny rapport Du ønsker å lage en ny rapport. Det gjør du ved å klikke på Ny rapport i menyen. Deretter markerer du hvilken oppgavetype rapporten tilhører og klikker på Ny rapport. Merk: Ved oppgradering til Enterprise vil alle rapporter fra gamle Økonomirapportering bli konvertert inn med knytning mot oppgavetype 1. Denne oppgavetypen vil ha rapporttype Virksomhetsrapportering som standard. Rediger rapport Du kommer da inn i bildet for Rediger rapport. Tittelen i vinduet forteller deg hva slags rapporttype du jobber på. Eksempel Rediger ordinær rapport. Legg inn navn og en beskrivelse av hva rapporten skal benyttes til. Både navnet og beskrivelsen presenteres i det generelle oppstartsbildet for rapporter. Selskap Foreslår automatisk innlogget selskap. Dette kan overstyres. Basis-år Som standard står denne til innlogget år. Innlogget år er dynamisk og kan overstyres i innstillingene. Rapporter kan også legges mot et fast år. Budsjettområde Det er mulig å benytte Økonomirapportering for kjøring mot Visma Enterprise Budsjett. Du må da først definere det budsjettområdet i Budsjett som rapporten skal kjøres for. Presentasjon Hvordan tall skal presenteres. Gjelder alle tall i hele rapporten. Ta med nullbeløp Hvis avhuket vil rapporten liste ut alle tilfeller i utvalget selv om det ikke er regnskap/budsjett-tall. Når du har fylt inn navn og beskrivelse, går du videre til Rader og Kolonner. 8 Visma Enterprise - Økonomirapportering

15 Rader og kolonner Du får presentert rader og kolonner i samme overflate. Ønsker du å endre rekkefølge på rader eller kolonner, merk feltet og flytt ved hjelp av flyttepilene. Du kan legge inn rader og kolonner før du velger Vis detaljer for å legge inn ytterligere utvalg. For hver konteringsdimensjon kan du sette inn begrensninger. Begrensningene legges inn som intervall atskilt av kolon, eller som enkeltverdier atskilt av komma, eller som kombinasjoner av disse. Du har også mulighet til å legge inn unntak. Unntak legges inn i parentes. Visma Enterprise Økonomirapportering 9

16 Ved å klikke på den lille knappen bak Utvalg kommer du inn i følgende bilde med oppslag mot konteringskombinasjoner. Det er zoom funksjon mot kontoplan på alle dimensjoner. For å velge en konteringsdimensjon klikker du på linjen for dimensjonen. For å velge et utvalg legger du inn utvalget og klikker Velg utvalg. For å fjerne et utvalg klikker du på utvalget under valgte dimensjoner og deretter på Fjern utvalg. I tillegg kan du velge om inntekter/utgifter skal spesifiseres; I/U-brudd. Kolonnen Sifferbrudd gir mulighet til å angi at det skal være brudd på f.eks 2. siffer i art/konto. SB konteringstype gir deg mulighet til å knytte en administrativ gruppe til sifferbruddet, slik at beskrivelsen til summene sifferbruddet gir i rapporten kan hentes fra denne gruppen. Hvis du for eksempel har bygd en administrativ gruppe for konto 10, 11, 12 osv. og gitt disse navn og medlemmer i økonomi kan du hente fram denne administrative gruppen når du velger å bruke det samme sifferbruddet i Økonomirapportering. Det går også fint an å bruke sifferbrudd uten å legge inn noen SB konteringstype, men da får summen en generell tekst. Ønsker du å skjule en dimensjon på rapportresultatet huk av for Skjult. 10 Visma Enterprise - Økonomirapportering

17 Bestilling av rapport på gruppenivå (administrative grupper) gjør du slik: Velg aktuell gruppe på linje 1 (for eksempel gruppeansvar). I eksempelet under er det laget administrativ gruppe på gruppeansvar og avdelingsansvar. Når du velger gruppeansvar kommer avdelingsansvar og ansvar automatisk opp. I Kolonner bestemmer du hva slags tall som skal rapporteres. Under kolonner velger du ytterligere utvalg for talltyper. Tittel Tittel på kolonnen, foreslås med samme navn som talltypen. Du kan endre Tittel på alle kolonner, tilpasset hva som er kjente begreper i organisasjonen. Vi anbefaler at hvis du ønsker å ha samme kolonne flere ganger, bør du endre Tittel på de kolonnene som er like. Ønsker du f.eks. å ha flere kolonner med regnskap, kan du f.eks kalle kolonnene for regnskap 2011, regnskap 2012 osv. Du kan velge å rapportere regnskapstall, opprinnelig budsjett, budsjett inklusiv budsjettendringer, kun budsjettendringer, alternativt budsjett eller tall fra en budsjettversjon i Visma Enterprise Budsjett. Det finnes også en talltype for Disponert, dersom virksomheten benytter ehandel og har definert i oppsett av ehandel at disposisjonsregnskap skal benyttes. Visma Enterprise Økonomirapportering 11

18 Periode Velg mellom forhåndsdefinerte utvalg eller skriv inn et egendefinert utvalg. Hvis du ikke velger periode vil du bli bedt om å velge periode når du kjører rapportmalen. Velg periode og klikk OK Ønsker du å legge inn en periode, klikk på listeknappen Velg ved kjøring, og du får opp følgende valg. Velger du Egendefinert kan du få hjelp til hvordan du gjør dette ved å trykke på? Periodisering - Du kan velge å periodisere en kolonne per måned, to måneder, kvartal, tertial og halvår. Når en rapport en periodisert trenger du ikke å lage egne kolonner for hver periode med samme talltype. 12 Visma Enterprise - Økonomirapportering

19 Skjult Kolonner kan skjules i rapportvisning. Dette er hensiktsmessig hvis du ønsker å ha kolonner med i formelutvalg, men ikke nødvendigvis ønsker å vise kolonnen. Formel Du kan definere kolonner for avvik, enten i kroner eller prosent samt forbruk i prosent. Det er også mulig å definere en kolonne der du adderer, subtraherer, multipliserer eller dividerer 2 eller flere kolonner eller en eller flere kolonner og en konstant. Ved å klikke på i feltet for Formel, kommer du inn i bilde hvor du kan velge type formel. Alternativt kan du skrive formelen rett inn i feltet. Visma Enterprise Økonomirapportering 13

20 Lagring av rapporten Nå kan du lagre rapportdefinisjonen. Alternativt kan du vente med å lagre rapporten til etter at du har kjørt en testkjøring. Slik lagrer du: Trykk på knappen Lagre som. Du får nå spørsmål om du ønsker å lagre rapporten som Mine rapporter eller Felles rapporter. Får du ikke opp valget Felles, så er det fordi du ikke har tilgang til å arkivere Felles rapporter. Merk deg at det er rapportdefinisjonen du lagrer, ikke rapportresultatet. Økonomirapportering husker rapportresultatet i opptil 12 timer, etter dette må rapporten kjøres på nytt for å hente nytt datauttrekk fra Visma Enterprise Økonomi. Kjøring av den definerte rapporten For å kjøre rapporten trykker du på knappen Kjør rapport nede til høyre. Det foretas nå et datauttrekk fra økonomisystemet. Ventetiden vil avhenge av størrelsen på utplukket og mengde data hos deg. Når utplukket er ferdig legges dataene ut, og du kan velge ulike visninger av dataene. Hvis du i rapportdefinisjon ikke har valgt periode rapporten skal kjøres for, men har lagt inn valget Velg ved kjøring, får du opp følgende bilde: Velg periode og klikk på OK 14 Visma Enterprise - Økonomirapportering

21 Visning av rapportresultat Når rapporten er kjørt, dvs. den har hentet data direkte fra Visma Enterprise Økonomi, lagres dette i temporære filer. Resultatet presenteres på en fleksibel måte, og du kan selv bestemme både presentasjonsform og hvilken del av utvalget som skal presenteres. Funksjonaliteten er laget slik at datauttrekket kun gjøres en gang og deretter bearbeides etter behov. Rapportinfo Øverst i høyre hjørne er det en knapp hvor du kan skjule eller vise rapportinformasjon. Tallvisning Endrer presentasjon av tall i rapporten Sorter kolonner Kun tilgjengelig hvis du har periodiserte tall i rapportutvalget. Som standard vil Pr. kategori være valgt. Pr. periode bygger nye kolonner Liste I eksempelet over er det valgt Liste som visningsalternativ. Ønsker du å endre på dette gjøres dette i nedtrekksmenyen slik som vist under. I listevisningen kan du drille opp og ned i rapporten og se på flere nivåer samtidig. Visma Enterprise Økonomirapportering 15

22 I nedtrekksmenyen under valget for Skjul og Sorter kan du skjule og sortere presentasjonsrekkefølgen på konteringsdimensjoner og grupperinger. Ønsker du å skjule noen dimensjoner, ta vekk avhukningen. Ønsker du å endre på rekkefølgen gjøres dette ved å klikke på pilene. I nedtrekksmenyen på kolonner, kan du velge å skjule kolonnen. Valget Periodiser er tilgjengelig hvis kolonnen har periodiseringsutvalg på seg. Velger du periodiser deler kolonnen seg opp i periodiserte underkolonner. Utforsker Med utforsker som visningsformat blir et og et dimensjonsnivå presentert. 16 Visma Enterprise - Økonomirapportering

23 I utforsker kan du når som helst endre presentasjonsformen i rapporten. Nivået står som standard dynamisk. Drilldown funksjon Visma Enterprise Økonomirapportering gir deg mulighet til å drille deg nedover til lavere nivåer i datagrunnlaget. Dette kan gjøres både i Liste og Utforsker som visningsmulighet. Hva som presenteres som øverste nivå, er avhengig av den valgte rekkefølge av konteringsdimensjoner. Du kan drille deg helt ned til laveste nivå som er bilagslinjer, og videre helt ned for å se på innskannet faktura, grunnlag utgående faktura evt. lønnstransaksjoner. For å komme helt ned til bilagsnivå, klikk på et regnskap- budsjett- eller budsjettendringstall fra listevisning eller fra utforsker. Det vil da åpnes en ny fane/vindu med oversikt over tilhørende transaksjoner. Du kan gjøre drilldown på totalsummer eller periodesummer. For å komme videre ned for å få mer informasjon om bilaget, klikk på aktuell linje og du får opp følgende bilde. Du kan klikke deg videre helt ned for å se en innskannet faktura, informasjon om lønnstransaksjoner, eller som i eksempelet under se på opprinnelsen på en utgående faktura. Visma Enterprise Økonomirapportering 17

24 18 Visma Enterprise - Økonomirapportering

25 Grafikk Alle linjer i rapporten har grafikkikon i seg. Ved å klikke på dette ikonet, vil du kunne presentere tallgrunnlaget ditt i grafikk. I grafikkvisning kan du velge om du vil ha liggende/stående søyler eller kakediagram. Du kan også velge hvilke av de periodiserte kolonnene du ønsker med i grafikken. Visma Enterprise Økonomirapportering 19

26 Print/Excel Du kan velge mellom 3 ulike eksterne presentasjoner av rapporten Excel dump enkel - Datagrunnlaget presenteres i regnearkformat. Her er det også mulighet til å endre på visning og rekkefølge mv. før dataene tas over til regnearket. Deretter kan man bruke all funksjonalitet som finnes i regneark for å bearbeide dataene videre derfra. Excel dump database - Databasedump til Excel. Ukritisk av hva slags drilldown du har gjort i rapporten din. Egner seg for videre bearbeiding i andre rapporteringssystem Print Utskriftvennlig presentasjon av rapporten. Egner seg ikke hvis du har veldig mange kolonner. Valgene får du ved å trykke på en av ikonene øverst i høyre hjørne. 20 Visma Enterprise - Økonomirapportering

27 Kopiere rapport fra Felles rapporter til Private rapporter En vanlig situasjon er at en superbruker har lagt ut en rapport på Felles og du ønsker å hente denne over som en av Mine rapporter. Utgangspunkt for eksempelet er rapporten Budsjettkontroll. Denne skal kopieres til Mine rapporter. Løsningen er da å markere rapporten Budsjettkontroll og deretter velge ark-fanen Rediger. Du får da frem dette i bildet: Her kan du endre navn eller bare lagre den med samme navn, bare ikke navnet forekommer fra før i dine private rapporter. Legg gjerne inn nytt navn og en liten forklarende tekst til deg selv og velg så Lagre som. Visma Enterprise Økonomirapportering 21

28 Du velger nå å lagre rapporten i Mine. (Denne brukeren har også tilgang til å lagre i felles, ellers vil ikke denne knappen være synlig.) Når du nå åpner Velg rapport vil du nå se at rapporten finnes under Mine rapporter. 22 Visma Enterprise - Økonomirapportering

29 PROSESSEN VIRKSOMHETSRAPPORTERING Visma Unique understøtter prosessen rundt virksomhetsrapportering gjennom å tilby ulik funksjonalitet i Visma Enterprise Økonomirapportering. Figuren nedenfor viser en skjematisk framstilling av en tenkt virksomhetsrapportering og hvilke nivåer i organisasjonen som kan tenkes å være involvert i prosessen. Økonomiavdelingen kan tilrettelegge faste rapporter for hele organisasjonen og kjøre disse til avtalte tidspunkter og på denne måten bidra til at virksomhetsrapporteringen kan foregå mest mulig elektronisk. De rapporteringsansvarlige ute i organisasjonen kan på sin side legge inn kommentarer til tall, lage prognose for årsresultat og foreslå tiltak innenfor sitt eget område. Når rapporten låses etter sluttført intern prosess, vil den være tilgjengelig for oppslag ved senere rapporteringer og som dokumentasjon for ansvarlige på alle nivåer. Visma Enterprise Økonomirapportering har en del funksjonalitet som understøtter de ulike rollene og behovene i forbindelse med virksomhetsrapporteringen. Det kreves tilgang til å arkivere fellesrapporter under systemspesifikke egenskaper Økonomi i Brukeradministrasjonen for å kunne tilrettelegge for virksomhetsrapporteringen. BRUK AV VARSLING Generell beskrivelse Visma Enterprise Økonomirapportering gir mulighet for å benytte en egen kolonne med varsler om avvik, hvor den enkelte organisasjon selv kan definere de grenseverdier som skal utløse et slikt varsel. Denne funksjonaliteten er utviklet for å gjøre det enkelt å få fram den/de poster i rapporten som den rapporteringsansvarlige skal kommentere særskilt eller følge opp på bestemte måter. Visma Enterprise Økonomirapportering 23

30 Grenseverdier for når avvik skal varsles defineres i Visma Enterprise Økonomi. Grenseverdiene settes på konteringsverdier og vil være gjennomgående for hele selskapet for det aktuelle konteringsbegrepet. Varslingen er også slik oppbygget at det er mulig å definere unike varsler på enkelte konteringsverdier. Videre er det mulig å definere ulike nivåer for varslene og at varslet har ulikt symbol ut i fra grenseverdier satt i Økonomi. Grenseverdier kan settes både som beløpsgrenser og prosenter. Varsler iverksettes i Visma Enterprise Økonomirapportering og defineres for den enkelte rapport. Det vil si at virksomheten kan ha varsler i noen rapporter og velge ikke å benytte varsler i andre rapporter. Varslene vil fremkomme som symboler i rapportens resultat. Opprette varsel Menyvalg i Visma Enterprise Økonomi: I bildet vedlikehold av Grenseverdier i Virksomhetsrapportering defineres de konteringsbegrep, grenseverdier og symboler som skal utløse et varsel i Visma Enterprise Økonomirapportering. I kolonnene fra venstre mot høyre legges følgende verdier inn: Konteringsbegrep: Det legges inn det konteringsbegrepet du ønsker å igangsette et varsel på. Det er kun konteringsbegrep opprettet i Kbtype 1-10 som kan benyttes. Varsel kan ikke knyttes mot administrative grupper eller grupper med summering. 24 Visma Enterprise - Økonomirapportering

31 Konteringsid: I feltet kan du sette inn eksaktverdier eller intervall varslet skal gjelde for. Verdien kan registreres direkte eller du kan markere feltet og benytte for å få en liste til å velge verdier fra. Velger du ikke å angi noe i feltet, betyr dette at grenseverdien gjelder alle konteringsverdier. OBS! Dersom du velger å angi en spesiell grenseverdi for f.eks. lønnsarter og vil ha andre grenseverdier for alle andre arter, må du angi et og et kontointervall og angi en grenseverdi for hver av dem. I eksempelet over er det angitt tre grenseverdier for art 1010:1099 og tre andre grenseverdier for 1100:1999 med tilhørende ikoner. Type: Her angir du om grenseverdien skal gjelde en formel for beløp eller prosent. For at varslet skal fungere i Økonomirapportering må det være samsvar mellom valg av prosent/beløp i Økonomi og prosent/beløp i Økonomirapportering. Grenseverdi: Her setter du opp fra hvilken grenseverdi du ønsker at varslet vises. Dersom du vil at en formel i Visma Enterprise Økonomirapportering f.eks. skal varsle dersom det er benyttet kr mer i regnskapet enn budsjettert, angir du med type beløp. Dersom du vil at det skal varsles i Økonomirapportering når budsjettet overstiges med mer enn 10 % så angis 110 med type prosent. Ved ulike intervaller av varsler på et konteringsbegrep, gjelder alltid et varsel fra angitt grenseverdi og fram til ny grenseverdi med nytt varsel inntreffer. Du bør altså ha tenkt igjennom hva slags formler du planlegger å bruke i rapporteringen før du definerer opp de ulike varslene og grenseverdiene. Ikon: Her får du se hvilket symbol du har valgt at skal vises i Visma Enterprise Økonomirapportering når grenseverdien inntreffer. Ved førstegangs registrering kommer du rett inn i bildet for å velge ikon. Visma Enterprise Økonomirapportering 25

32 Dersom du ved en senere anledning velger å bytte Ikon kan du trykke venstre i grenseverdibildet og tilsvarende bilde kommer fram igjen. nede til Filnavn: Dette feltet er kun informasjon om filnavnet på valgt ikon. Informasjon: Mulighet for å legge inn forklarende tekst til varslet. Dette vil vises i web (som tool tip) dersom brukeren peker på varslet. Vi gjør oppmerksom på følgende områder: Grenseverdier kan ikke defineres som en kombinasjon av 2 konteringsbegreper. Du kan for eksempel ikke angi at grenseverdien kun skal gjelde dersom kontoen er 1010 og ansvaret Grenseverdier kan ikke defineres som en kombinasjon av ikke angitt (blank) konteringsid og en bestemt verdi/ett intervall på samme konteringsid. I det øyeblikk du velger å definere bestemte verdier av et konteringsbegrep, må alle verdier av begrepet du ønsker varsel på defineres, ellers vil varsel kun vises for verdier som blir definert. Ønsker du for eksempel at avvik på 5 % på alle arter skal gi et varsel, men på lønn skal det varsles allerede på 2 %, må det lages et varsel for lønnsarter på 2 % og et hvor alle andre arter defineres opp på 5 %. Det er heller ikke da mulig å slå sammen et varsel for alle artene igjen f.eks. når avviket kommer opp i 25 %. Da vil noen varsler for enkelte intervaller du tidligere har angitt falle ut. Det er mulig å lage flere grenseverdier med ulike varsler innenfor et konteringsbegrep. Du kan for eksempel sette en grenseverdi på 100 som skal varsle grønt, en verdi på 125 som skal varsle gult og en verdi på 150 som skal varsle rødt. En registrert grenseverdi slettes ved å stille seg på aktuell linje og trykke Ctrl+d, eller benytte knappen i menyen helt øverst i skjermbildet. 26 Visma Enterprise - Økonomirapportering

33 Enkel anbefaling i bruk av varsler Det kan være greit å bygge opp noen varselsett for beløp og noen for prosent på de konteringsbegrepene en tenker å bruke til virksomhetsrapporteringen. For overordnet nivå er det kanskje mest interessant med varsler på ansvar/koststed, mens for en virksomhetsleder som kanskje har bare ett eller noen få ansvar/koststeder vil tjeneste eller art/konto være mer tjenlig. Løsningen gjør det mulig å tilfredsstille flere nivåer samtidig og tilpasse det til deres egen kontoplan og styringsmodell. Vi anbefaler dere å finne noen symboler som vil være intuitivt riktige til de ulike grenseverdiene. Vi anbefaler også at du ikke benytter for stor variasjon og kombinasjon i symboler og farger. Det enkle er ofte det beste. Vår erfaring tilsier at brukerne ute i virksomhetene lett kan miste informasjon, dersom absolutt alt som kan være verd å merke seg skal gis egne symboler. Et eksempel på vei til kaos! Visma Enterprise Økonomirapportering 27

34 Iverksette varsling i Økonomirapportering I denne delen av heftet går vi ikke igjennom hvordan du lager en rapport, men konsentrerer oss om det som gjelder rapporteringsprosessen. Varsel i Visma Enterprise Økonomirapportering iverksettes ved å velge Varsel som definisjon på en kolonne. I formel defineres beregningen av varslet, enten som et beløpsavvik eller et prosentavvik. Her bør du være sikker på at du har tenkt på samsvar mellom grenseverdiene du har satt i Visma Enterprise Økonomi og den formelen du setter for varselet. Vi anbefaler å bruke knappen for å foreta defineringen av valget. Vi gjør oppmerksom på følgende: Varslet vil kun vises på det konteringsbegrep det er definert for i Økonomi. Ønsker du samme varsel på f.eks. både ansvar og tjeneste må du opprette grenseverdiene både på ansvar og tjeneste. Varsel vil ikke kunne vises på gruppenivå, da grenseverdier kun kan defineres på basisbegreper og ikke f.eks. administrative grupper. Varsel er ikke rapportavhengig, men gjennomgående for hele selskapet. Dersom du ønsker å endre grenser eller symboler, så vil dette altså medføre endringer for alle rapporter som bruker samme varsel. 28 Visma Enterprise - Økonomirapportering

35 Eksempel med varsel I dette eksemplet er det laget et varsel på ulike nivåer mot Ansvar. Konkret er det tenkt: et forbruk under eller rundt 100 % behøver ikke særlig fokus. et forbruk over 110 % må følges nøye et forbruk over 115 % må rapporteres og håndteres med tiltak på ansvarsnivå BRUK AV ARKIV Hva er arkiv? Visma Enterprise Økonomirapportering inneholder funksjonalitet som gjør at det kan kjøres rapporter fra sentralt hold som dekker hele eller store deler av organisasjonen. Det ferdige rapportresultatet kan lagres i et arkiv. Deretter kan virksomhetsledere legge inn kommentarer / tiltak til de områder de er ansvarlig for og avkvittere for at dette er gjort. Ledelsen kan etter dette kontrollere tiltakene og eventuelt avvise tiltaket. Kommentarer kan lagres for gjenbruk i form av senere analyse eller senere rapporter. Systemadministrator legger til rette hvilke brukere som skal ha tilgang til å lagre rapporter i fellesarkiv og/eller arkivere fellesrapporter i Brukeradministrasjonen under Modulspesifike egenskaper Økonomi på det enkelte selskapet. Det kan også settes standardverdier for lagring, slik at bare brukere som skal ha avvik fra standard trenger å bli vedlikeholdt. Vanlige brukere vil vanligvis ikke ha rettigheter til å lagre fellesrapporter eller arkivere kjørte rapporter, kun lagre til privat arkiv. Visma Enterprise Økonomirapportering 29

36 Dersom du ønsker å benytte arkivfunksjonen utover å lagre resultat og benytte dette som en ren arkivfunksjon, må det defineres fullmakter mot den enkelte bruker i Brukeradministrasjonen for Økonomi. Dette fordi fullmaktene vil gjøre det svært mye enklere å håndtere rapporteringen som en samlet rapport for perioden og ivareta at overordnet nivå kan få et totalbilde. Ved klart definerte fullmakter får den enkelte leder kun tilgang til sine data og kan legge inn kommentarene i en samleversjon uten at det påvirker andre områder enn sitt eget. Uten definerte fullmakter må dette løses med rapporter for den enkelte virksomhet og overordnet nivå vil ikke like effektivt kunne danne seg et totalbilde. Fullmaktene tildeles i Brukeradministrasjon under fanen fullmakt, og angis for det enkelte selskap. I eksempelet under har brukeren tilgang til ansvar og alle driftskonti. 30 Visma Enterprise - Økonomirapportering

37 Arkivere en rapport Arkivering av rapporten kan kun gjøres fra rapporter med oppgavetype Virksomhetsrapport. For å arkivere en rapport klikker du på knappen Arkiver. Følgende felter fylles ut: Navn: Rapportens navn som skal presenteres i arkivet f.eks. Virksomhetsrapport 4, År: Her legger du inn det året rapporten gjelder for. Periode: Her kan du legge inn den perioden rapporten gjelder for. Beskrivelse: Hva rapporten innholder (Informasjonsfelt) Lagres i: Her har du 2 valg Mine: Dette rapportresultatet kan kun sees og behandles av deg selv Felles: Dette rapportresultatet kan sees og behandles av alle, men vil likevel være begrenset av eventuell adgangskontroll i Visma Enterprise Økonomi. Visma Enterprise Økonomirapportering 31

38 Arkiverte rapporter For å finne arkiverte rapporter går du på Velg rapport og knappen for Arkiverte Øverst til høyre i bilde har du mulighet for å søke på rapporter. Velg aktuell rapport og trykk på knappen for Hent data for å få opp rapporten. Adgangskontrollen i Visma Enterprise Økonomi bestemmer hvilke deler av rapporten du får se. Du har samme visningsmuligheter og funksjonalitet som du har i ordinær rapport, med unntak av funksjonen Skjul og sorter Behandlingen av arkivert rapport Når du har arkivert en rapport vil notatfunksjonaliteten komme til syne ved at alle rader i visningsformat Liste og Utforsker har fått et symbol som kan klikkes på for å legge inn eller lese et notat. Det er mulig å knytte til notat mot alle nivåer i rapporten. Det er rapportoppsettet og fullmaktene som bestemmer hvilke rapportnivå som er tilgjengelig. Det betyr at du som bruker bare får se de nivåer og de notater som er tilgjengelige for deg i henhold til tildelte fullmakter. I dette tilfelle er det angitt at notatet skal knyttes til ansvar. 32 Visma Enterprise - Økonomirapportering

39 Klikk på teksten for å legge inn et notat. Dersom du krysser av for at notatet skal kopieres til neste versjon av rapporten, betyr det at gjeldende notat også vil bli produsert dersom du bestiller en ny rapport i Visma Enterprise Økonomirapportering og arkiverer denne. Du vil altså kunne gjøre gjenbruk av notatet og de opplysninger som er registrert her. Settes det ikke kryss her, vil notat kun følge denne spesifikke arkiverte rapporten. Ønsker du ved en senere anledning å se notatet, må gjeldende arkiverte rapport søkes frem og notat leses på denne rapporten. Når et notat er under etablering eller etablert, dvs. at du har startet å registrere et notat, fullført det eller avvist et notat vil dette symboliseres ved at notatsymbolet endre seg. Notatfunksjon tilgjengelig ikke benyttet Notat under arbeid Notat klart Notat avvist Visma Enterprise Økonomirapportering 33

40 Statusendringer blir loggført. Når du har foretatt en registrering eller endring, må du benytte lagrefunksjonen for at registreringen skal beholdes og bli loggført. Når du lagrer, kommer du automatisk tilbake til rapportresultatet. På den måten er det enkelt å kommentere område for område. Saksgangsloggen forteller om alle statusendringer som er foretatt, samt presenterer fortløpende meldinger som er registrert og lagret. Endringer i øverste boksen av notatet loggføres ikke, men vises som blanke felt på lagringstidspunktet for endringen. Ønsker du legge inn en ny kommentar som skal loggføres gjøres det i nederste boks av notatfeltet. Vi gjør oppmerksom på at et lagret notat ikke kan slettes av brukeren. Dersom et notat ikke skal videreføres, anbefales det å sikre at notatet blir avvist og at notatet ikke har kryss på at det skal kopieres til neste versjon av rapporten. 34 Visma Enterprise - Økonomirapportering

41 Administrere rapporter Etter at en arkivert rapport er ferdig behandlet i organisasjon vil du kunne låse rapporten for videre behandling. Det vil si at du har stengt for at du eller andre kan tilføre eller endre notatene i rapporten. Tallresultatet er allerede låst gjennom at rapporten er arkivert. Det er viktig å merke seg at rapporter som er ment for arkivering ikke bør defineres med periodevalget hittil i år, men bruke eksakte perioder. Dette for å sikre at drill-down på alle data på den arkiverte rapporten vil stemme med saldo som vises i rapporten. Administrasjon av rapporter som låsing, flytting, kopiering eller sletting skjer i et eget administrasjonsbilde. Dette bildet ligger i Visma Enterprise Økonomi under menyen: Avansert > Drift > Administrasjon av rapporter Øverst i bildet velger du hvilken rapporteier du ønsker å se rapportene til. Alle rapporter i alle selskaper for den valgte brukeren vil bli vist i resultatet. Deretter har du to hovedfelt for Vis type og Velg type. I eksempelet over vises alle typer rapporter som er opprettet av brukeren. I tillegg til fellesrapporter og private rapporter kan du ha temporære rapporter. En temporær rapport er definert og kjørt i Økonomirapportering, men ikke lagret ennå. Temporære rapporter vil ha ID -1 inntil de blir lagret. Da vil de få tildelt neste ledige løpenummer som ID. I feltet Velg type kan du markere en eller flere rapporttyper dersom du f.eks vil slette alle temporære rapporter, eller flytte alle fellesrapporter denne brukeren har laget over til private rapporter. Selve rapportoversikten er i gridform, og har vanlig grid-form-funksjonalitet. Det betyr at du f.eks kan velge å sortere på hvilken kolonne du ønsker, f.eks navn eller opprettet. Velg kryss av den eller de rapportene du ønsker å gjøre noe med. Kan gjøres manuelt eller samlet for alle rapporter av samme type. ID rapportløpenummer tildelt av systemet Visma Enterprise Økonomirapportering 35

42 Type henspeiler på om dette er en privat rapport eller en fellesrapport eller en temporær rapport Arkiv- viser om rapporten er arkivert eller ikke Låst - viser om rapporten er låst for redigering eller ikke Navn rapportnavn Opprettet- viser når rapporten første gang ble opprettet Endret- viser når rapporten sist ble endret. I dette eksempelet vises bare fellesrapporter for brukeren, og rapport nr 311 er valgt manuelt. Ved å trykke på knappen Lås arkivert rapport kan rapporten låses slik at det ikke er mulig å fortsette å redigere eller legge til notater på rapporten. Da er både tall og kommentarer låst, slik at rapporteringen ute i organisasjonen er avsluttet og videre behandling i ledelsen kan ta til. Når du velger å låse rapporten, får du opp en dialogboks for å bekrefte at du ønsker å låse rapporten. Dersom du likevel finner ut at rapporten må redigeres eller kommenteres ytterligere, kan den låses opp ved å gjenta prosessen. Når du trykker på knappen Lås arkivert rapport på nytt, får du opp denne dialogboksen: 36 Visma Enterprise - Økonomirapportering

43 Rapporten blir da tilgjengelig for videre arbeid i Økonomirapportering igjen inntil den låses på nytt. Det er også mulig å flytte rapporter fra en bruker til en annen. Dette kan være aktuelt f.eks dersom en bruker bytter funksjon eller slutter i virksomheten. Når du skal flytte en rapport får du fram følgende valg under Type Behold Hvis det er en privat rapport du skal kopiere vil denne legge seg på privat område til den personer du flytter rapporten til. Privat Felles Ved å markere den aktuelle rapporten og trykke på knappen Flytt kommer denne dialogboksen opp: Velg Type og klikk på knappen for Utfør Hvis du isteden ønsker å kopiere rapporten over til en eller flere nye brukere, kan du gjøre dette ved å velge Kopier. Da kommer følgende dialogboks opp som gir deg anledning til å oppgi bruker som skal ha kopi. Dette er f.eks aktuelt dersom en bruker har definert en spesiell rapport som en annen bruker også kan ha nytte av. Da slipper du å definere hele rapporten på nytt for denne brukeren, og kan dele den ut ved behov. I tillegg kan du altså slette rapporter i bildet. Det kan være aktuelt å flytte eller slette noens private rapporter når de slutter eller dersom rapporter er lagret i felles arkiv ved en feil osv. Hent opp brukeren du skal slette for, vis og velg den/de rapporter du skal slette og trykk Slett. Du får da opp denne diaglogboksen for å bekrefte at utvalget skal slettes. Visma Enterprise Økonomirapportering 37

44 Presentasjon av arkiverte rapporter Under følger en kort presentasjon av hvordan arkiverte rapporter vises i de ulike fanene. Utforsker: Liste: 38 Visma Enterprise - Økonomirapportering

45 For utskrift: Regneark: Visma Enterprise Økonomirapportering 39

46 BRUK AV PROGNOSE Generell beskrivelse Funksjonalitet med prognoser i Visma Enterprise Økonomirapportering gjør at virksomheten kan benytte rapporten for å anslå hva som er sannsynlig utfall av aktiviteten for en gitt periode. Prognosen kan gi grunnlag for virksomheten til å vurdere om aktiviteten bør endres i kommende periode eller om forutsetninger i gjeldende budsjett bør endres. Utarbeidede prognoser kan bevares til senere rapportering og endres på et senere tidspunkt om ønskelig. Virksomheten kan selv bestemme hvilket nivå prognosene skal utarbeides for i rapportene sine. Eksempelet under viser prognose på ansvarsnivå: Etablere prognose i rapport Når rapporten etableres tar vi stilling til hva som skal være utgangspunkt for første prognose. Det vil her være 2 valg: Årsbudsjettet som utgangspunkt for prognosen Prognosen ikke utfylt men 0 Valget tas i bildet under, i feltet Hent prognose fra arkiv : Dersom du ved etablering av rapporten kjører denne med avhuking, vil prognosekolonnen være tom. Dersom rapporten har vært i arkiv og det er lagt inn ny prognose i arkiv, vil den nye prognosen bli presentert. Dersom du ved etablering av rapporten kjører denne uten avhuking, vil prognosekolonnen være utfylt med årsbudsjettet første gang du kjører den. Bestemme rapporteringsnivå for prognose I rapporten kan du fritt velge hvilket nivå du ønsker at virksomheten skal utarbeide og rapportere prognosen på. Det er ikke mulig å rapportere på to nivåer samtidig. Rapporteringsnivået i rapporten fastsettes ved å huke av som i bildet under i kolonnen Prognosenivå på det aktuelle begrep som gjenspeiler rapporteringsnivået. I dette tilfellet er det valgt ansvar som prognosenivå. 40 Visma Enterprise - Økonomirapportering

47 Opprette prognosekolonner Prognosekolonnen må opprettes som en del av utvalget. Kun kolonnen Prognose vil vises i ordinær kjøring av rapport i Økonomirapportering. Kolonnen Endret prognose og Ny prognose vil vises i tillegg i den arkiverte utgaven av den samme rapporten: Bruke prognosen i arkiv Rapporten som er arkivert i arkiv og som innholder prognosedelen kan videre bearbeides av den enkelte virksomhet. Mulighetene til å drille seg ned i detaljer er ivaretatt og den enkelte bruker kan korrigere prognosen etter behov direkte i webbildet under kolonnen Endret prognose Visma Enterprise Økonomirapportering 41

48 Det er endringen som legges inn. I dette tilfellet er prognosen dannet med årsbudsjett som første prognose. Det er også mulighet for å legge inn notater til utvalget som kommenterer resultat og /eller prognose. Dersom rapporten er dannet uten avhuking for å hente prognose i arkiv i bildet Rediger virksomhetsrapport vil den endrede prognosen fremkomme som gjeldende prognose ved senere kjøringer. Du kan på denne måten sikre at tidligere prognose kan benyttes i den videre arbeidet. Det samme gjelder notater. Dersom notatet du legger på hvert ansvar hukes av for å vises i neste versjon av rapporten, kan du se tidligere kommentarer til resultat/prognose og evt. endre dem når tallene endres. På den måten blir rapporteringen og prognosene levende verktøy for virksomheten. OBS! Notatikonet vil være tilbakestilt når ny rapport kjøres, men tidligere kommentarer ligger lagret dersom dette ble valgt ved forrige rapportering. Et vanlig rapporteringsforløp kan altså se omtrent slik ut: Økonomiavdelingen definerer en rapport med varsler, notater og prognose etter behov Rapporten kjøres sentralt og lagres i felles arkiv slik at alle virksomhetene kan hente den fram og kommentere/legge inn prognoser mv. på respektive områder i henhold til interne retningslinjer og frister. Det er drill-down funksjonalitet i rapporten som gjør at virksomheten kan se underliggende transaksjoner ved behov i arbeidet med prognose og kommentarer. Når virksomhetene er ferdige, låses rapporten i arkiv og er ferdigstilt. Ved neste rapportering kjøres rapporten på nytt igjen for den nye perioden, og nå vil den kunne hente evt. prognoser og tidligere notater fra den tidligere arkiverte rapporten. Rapporten arkiveres i fellesmappe med nytt navn for denne periodens rapportering. Den nye rapporten kommenteres og evt. justeringer av prognoser og tidligere kommentarer gjøres av den enkelte virksomhet. Den nye rapporten låses i arkivet når rapporteringen er gjennomført. 42 Visma Enterprise - Økonomirapportering

49 KORREKSJONSKOLONNE På samme måte som man kan benytte prognoser, kan det også legges inn en egen kolonne for korreksjon. Dette kan benyttes til å korrigere selve regnskapstallene i stedet for, eller i tillegg til, prognoser og kommentarer. Hvis for eksempel en inntekt eller kostnad er kommet på feil periode og du ikke ønsker å åpne perioden for å korrigere feilen, kan det heller korrigeres i rapporteringssammenheng. Som for prognosen, må det angis hvilket konteringsbegrep korreksjonskolonnen skal vises for, i eksempelet er det valgt Ansvar. På fanen for kolonner, må så korreksjonskolonnen legges inn, og for å få et oppdatert regnskapstall som kan benyttes til f.eks sammenligning med budsjett eller for å lage en prognose, må det lages en sumkolonne av regnskap + korreksjonen. Dette gjøres ved å velge talltypen Formel, og angi en passende overskrift for det korrigerte regnskapet og selve formelen (her kolonne 1 + 2). Når rapporten er kjørt første gang og arkivert, kommer korreksjonskolonne og evt. andre kolonner knyttet til prognoser og notat fram slik at brukerne ute i organisasjonen kan legge inn eventuelle korreksjoner, endret prognose og/eller notat. Kun kolonnen Korrigert regnskap vil vises i ordinær kjøring av rapport i Økonomirapportering. Visma Enterprise Økonomirapportering 43

50 Kolonnen Korreksjon vil vises i tillegg i den arkiverte utgaven av den samme rapporten: For å lykkes med bruk av verktøyet er det viktig at en eller flere sentrale brukere setter seg ned og jobber med hva organisasjonen har behov for, hvilke retningslinjer som skal kommuniseres ut med tanke på kommentarer og evt. bruk av prognose og/eller korreksjonskolonne og varsler. Det kan kanskje være lurt å begynne litt forsiktig og heller bygge ut med mer funksjonalitet når organisasjonen har blitt litt kjent med verktøyet og fortrolig med de vanlige rapporteringsrutinene. 44 Visma Enterprise - Økonomirapportering

51 SØK Søk bilag og kontoplan er lagt på Enterprise oppstartssiden under fanenvalget: Økonomi > Søk Modulens vertikalmeny har standard funksjonalitet for minimering og ekspandering. Menyen viser innlogget selskap og år. Søk bilag Menyvalget Bilag inneholder funksjoner for å søke deg frem til regnskapsførte bilag. Funksjonaliteten tar hensyn til brukerens adgangskontroller i Visma Enterprise Økonomi. Visma Enterprise Økonomirapportering 45

52 Skjermbildet viser hvordan det er mulig å søke på et bredt antall kriterier på et gitt selskap og år, fra kontodimensjoner til beløp, tekst, periode og annet som det måtte være mulig å søke på. Nede til høyre kan en bestemme hvor mange rader som maks skal vises (standard er 100 rader), knapper for å nullstille søk og for å søke. Helt til høyre på linjen Resultat vil du se hva det totale søkeresultatet er. Utvalg legges direkte inn i ønskede felt. For konteringsdimensjoner gjelder følgende tegn: Kolon angir intervall. Eks. 1000:1999 (fra dimensjon 1000 til 1999) Komma separerer flere utvalg. Eks. 1010,1050, 1070 Unntak angir et unntak i intervall. Eks. 1000:1999,(1500:1999). Unntaket er i parentes. For oppslag mot kontoplan klikker du på hyperlink for ønsket konteringsdimensjon. Oppslag mot kontoplan vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Oppslaget gir deg mulighet til å velge en og en eller intervaller med utvalg tilbake. For å velge en og en dimensjon, klikker du på dimensjonen i tabellen. For å velge et intervall, legg inn fra-til verdier og klikk på Velg utvalg. Du kan også klikke på dimensjoner for å velge vekk. For eksempel for å ta vekk enkelte verdier i et intervall. Feltet for Bilagstype har funksjonalitet for autocomplete. Begynn å skriv navn på bilagstypen og du vil motta forslag på bilagstyper som svarer til det du har skrevet i feltet. Du kan også angi tegnet % for å få en oversikt over alle tilgjengelige bilagstyper. Resultat Resultat vil avhenge av din brukers fullmaktsbegrensninger. Resultat presenteres med en standardbegrensning på 100 linjer per søk. Begrensningen gjøres for å sikre god hastighet i søket, men kan utvides etter eget behov. Fra den enkelte bilagslinje kan du zoome deg ned til detaljer for den valgte linje. Det er i tillegg overgang for å få søkeresultatet i eget regneark. 46 Visma Enterprise - Økonomirapportering

53 Se bilagsdetaljer For å komme videre ned for å få mer informasjon om bilaget, klikk på aktuell linje og du får opp følgende bilde. Du kan klikke deg videre helt ned for å se en innskannet faktura, informasjon om lønnstransaksjoner, eller som i eksempelet under se på opprinnelsen på en utgående faktura. Klikk på Vis fakturadetaljer og du ser opprinnelsen for bilaget. Visma Enterprise Økonomirapportering 47

54 Kontoplan I menyvalget Kontoplan er det mulighet for oppslag mot kontoplan. Funksjonaliteten tar hensyn til brukerens adgangskontroller i Økonomi. Du kan søke på ulike kontodimensjoner, på verdier fra-til eller på navn. Standardverdi for selskap og år er pålogget selskap og år. Du kan også legge inn søkekriterier på Kontotyper og Status I eksempelet er det søkt på alle arter som inneholder teksten lønn. Ved å legge inn prosenttegn foran lønn får du opp alle som slutter med lønn, prosent-tegn både foran og bak lønn angir alle arter som inneholder lønn og prosent-tegn etter lønn vil gi et søkeresultat på alle arter som begynner på lønn. Innstillinger Under innstillinger kan du endre innlogget selskap og/eller år. Innlogget selskap styrer hvilket selskap du kan søke i. Innlogget år styrer hvilket år du skal hente kontoplan fra, da kontoplanen er årsavhengig og kan endre seg fra år til år. Du kan fortsatt søke bilag over flere år. 48 Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise Økonomirapportering

Visma Enterprise Økonomirapportering Visma Enterprise Økonomirapportering Versjon 2014 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - Økonomirapportering. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2010.1 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering. Versjon

Visma Enterprise - Økonomirapportering. Versjon Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2009.1 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS Kursdokumentasjon Visma Unique AS Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2012.01 Mai 2012 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Unique KommFakt. Rapportgenerator

Unique KommFakt. Rapportgenerator Kursdokumentasjon Unique KommFakt Rapportgenerator Visma Unique AS Unique KommFakt II Unique KommFakt Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Grunnopplæring Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Budsjettering på web

Budsjettering på web Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2016 Budsjettering på web Innhold Innhold Tilgang til ebudsjett... 4 Oversiktsbildet... 4 Vertikalmenyen... 5 Selskap år... 5 Under arbeid... 5 Tiltak... 5 Arkiv...

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Bakgrunn Høsten 2014 nedsatte Rådmannen en styringsgruppe som bl.a. skulle vurdere den regnskapsrapporteringen som

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2013 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer