Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt"

Transkript

1 Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt Rapportgenerator

2 Ver.1.00 Side: 2 av INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Innhold i skjermbildet Rapporttyper Rapport Vis Avledede felt Kategorier Eier Excel-mal (virker ikke i Citrix) Font/skrift størrelse Ny Lagre Kopier Slett Tilgjengelige felt Gruppering Sortering/felt Slett Flytt opp /Flytt ned Start server og Start lokalt Lukk Hjelp Lage en ny rapport Gruppe rapport med detaljer og sum Legge inn utvalg i en rapport Grupperapport uten detaljer, men med sum Alternativ måte å lage gruppe rapporter Alternativ måte å lage gruppe rapporter Oppbygning av avledet felt Operatorer til bruk i avledet felt Informasjon om beskrivelsen Kjøring av rapporter Kopiere Slette Overføring av data til regneark Spesielle felt Dato sluttet i stilling Stilling pr. dato Etternavn Fornavn Årslønn justert for stillingsprosent Felt for personlig Tillegg Født år

3 1 Innledning Ver.1.00 Side: 3 av Dette dokumentet gir en innføring i ANSATT Rapportgenerator. Rapportgeneratoren er en integrert del av ANSATT og gir alle som har tilgang mulighet til fritt å bygge opp egne rapporter (se kap. 1.1 nedenfor). Rapportgeneratoren grupperer rapporter i standard rapporter som leveres fra leverandør og felles rapporter som lages av kunden. Rapportene kan skrives ut på papir, fil, eller til regneark. Med ANSATT rapportgenerator gir vi kundene mulighet til å skreddersy egne rapporter etter sine egne behov. Kunden kan selv ta over det som tidligere var dataleverandørens rolle i å produsere rapporter. Resultatet kan bli mer målrettede rapporter. Overføring til regneark gir en stor mulighet for å benytte alle de egenskaper som et regneark gir.

4 2 Oppbygning av rapportgeneratoren Rapportgeneratoren startes fra hovedmenyen i ANSATT. Ver.1.00 Side: 4 av Det er kun ett bilde i rapportgeneratoren. Fra dette bildet både lages nye, kjøres, kopieres og slettes rapporter.

5 2.1 Innhold i skjermbildet Ver.1.00 Side: 5 av Rapporttypen er ment som en hjelp til inndeling av rapporter. Rapporttypen styrer også hvilke felter som er tilgjengelig når en skal lage rapporter. Rapportene knyttes mot de enkelte rapporttypene. 2.2 Rapporttyper Det er tolv rapporttyper. Akkumulatorverdier gir deg mulighet til å liste akkumulatorer og akkumulator verdier. Ansattinformasjon som gir tilgang til felter fra personopplysninger, stillingsopplysninger, fastlønnsopplysninger, andre opplysninger og statistikk på person og stilling. Ferie med data fra feriebildet. Fravær som gir tilgang til fraværsdata og refusjonsdata. Jobb ledig Kompetanse med data fra den gamle kompetanse modulen. Kompetanseregister data fra registrerte Cver Lokale forhandlinger Lønnstransaksjoner som gir tilgang til alle lønnstransaksjoner som er lagret i systemet. Pårørende Variable Transaksjoner Ytelser med opplysninger fra ytelser som den ansatte innehar. Når en velger rapporttype vil en få tilgang til de rapporter som finnes på denne rapporttypen. Dette kombineres med eieren som ligger i feltet Vis. Når rapporter dannes legges de på en eier. Eier er da enten den som lager rapporten, som fellesrapport eller som standardrapport. 2.3 Rapport I dette feltet finner du alle rapporter som er knyttet til rapporttypen. Når en velger en rapport får en fram informasjon om hvordan rapporten er bygd opp. Informasjonen kommer i to faner. Gruppering vil inneholde de feltene en har valgt å gruppere på. Det er automatisk sortering på dette feltet i rapporten. En kan også velge sideskift ved endring av gruppefelt. Et typisk grupperingsfelt vil være Ansvar. Ansvar vil da komme en gang. Da grupperingsfelt alltid er sortert, kommer det ansvar som har lavest nummer først. Under denne ene linja med ansvar vil alle stillingene som har dette ansvaret da komme. Sortering/Felt inneholder alle de felt en får ut på rapporten som ikke er grupperingsfelt. Feltene kan sorteres i stigende rekkefølge, for eksempel på navn. En kan velge om feltene skal vises på rapporten, eller om de bare skal være med for å legge på en begrensning i utvalget og da ikke vises. Til slutt kan en velge om en vil sortere verdiene i en kolonne. 2.4 Vis Her kan en velge hvilke rapporter en skal se under den gitte rapporttypen. En kan velge mellom: Mine - da ser en bare sine egne rapporter, og det er kun egne rapporter en kan endre på. Standard - er rapporter som er lagd av VismaUnique.

6 Ver.1.00 Side: 6 av Felles - der en ser alle rapporter som er felles. Dere styrer selv hvilke rapporter dere ønsker å legge på felles, det er systemadministrator som kopierer rapporter til felles. 2.5 Avledede felt. Avledede felt er felt som dere selv lager og som kan brukes i rapporten. Dere får frem de avledede felt som er lagd under denne rapporttypen. En kan lage nye felt og redigere/slette eksisterende felt. Feltene er knyttet opp til rapporttypen, og må lages under hver rapporttype. Alle har tilgang til å lage avledede felt. Det er en del eksempler på avledede felt i kap.8 i brukerdokumentasjonen, og kapittel 4 viser hvordan du lager avledede felt. 2.6 Kategorier Kategorier er betegnelsen på de mappene dere ser under tilgjengelige felt. Dere kan selv lage kategorier og legge felt inn i dem. 2.7 Eier. Hvem som er eier av rapporten. Enten en registrert bruker eller felles/standard. 2.8 Excel-mal (virker ikke i Citrix) Dersom en har opprettet en mal (.xlt) fil på mal området i ANSATT, vil dere få opp en.xlt fil når dere trykker på når dere da kjører rapporten vil data automatisk legge seg ut i regneark. NB. Det må ikke være felt i Gruppering, bare i Sortering/felt. Excel-mal kan bare brukes dersom det er lagt en mal på området.\local\ansatt\mler\rtf\ 2.9 Font/skrift størrelse Her kan dere endre fonten og skrifts størrelse på utskriften av rapporten. Det er en font og en skrifts størrelse for hele rapporten. Dersom dere ikke får plass på et stående / liggende ark, kan det være en ide å redusere skrifts størrelsen Ny Brukes når en skal lage en ny rapport Lagre Lagrer endringer i rapporten. Rapporten lagres også når en kjører den. D.v.s dersom en har gjort endringer og trykker Start lokalt lagres også rapporten Kopier Det er mulig å kopiere rapporter. Enten til meg selv eller til en bestemt bruker.

7 2.13 Slett Sletter rapporten. Ver.1.00 Side: 7 av 2.14 Tilgjengelige felt Oversikt over de felt som det kan rapporteres på. Feltene ligger i kategorier(mapper) og det er forsøkt å lage et system der de felt som ligger i personopplysninger finnes på Per bildet i ANSATT o.s.v. Avledede felt kommer også frem og skiller seg ut med en rød A. Dersom en ikke finner feltet under den kategorien en forventer, gå til Alle felt og søk der. Det er viktig å velge felt som er fra rett bilde. Fradato kan ligge flere ganger for eksempel på stilling og på fastlønnstransaksjoner. Dersom du skal lage en rapport over alle ansatte som har begynt i en periode, vil det være naturlig å velge fradato fra stillingsbildet og ikke fra fastlønnstransaksjonene. For å sikre at du velger rett har vi lagt inn (Stilling) etter felt som forekommer i flere sammenhenger. Legg merke til at i rapporttype Ansattinformasjon har Fradato både (Stilling) og (Fastlønn) etter seg Gruppering I fanen Gruppering ligger alle felt som det skal grupperes på. Det kan være mange gruppe felt. De flyttes over fra tilgjengelige felt ved å trykke Ny Gruppe nederst under tilgjengelige felt. Dersom en ønsker en undergruppe til en gruppe, er det viktig at en står på den gruppen underfeltet skal tilhøre før en trykker Nytt felt. I kolonnene: Felt ligger navnet på de feltene dere plukker fra tilgjengelige felt. Kan ikke overstyres Bredde kan dere endre bredden som feltet tar. Bredden vurderer dere ut fra overskriften og innholdet i feltet. Hvor langt feltet er finner dere ut ved å høyre klikke på feltet og velge egenskaper. Overstyret felttekst. Skriv noe her dersom dere vil ha en annen overskrift enn det som står i Felt. Utvalg. Legg inn utvalg på feltene. Høyre klikk og velg utvalg for å få hjelp til å bygge opp et utvalg. Utvalg kan også skrives direkte inn i feltet. På avledede felt er det ikke mulig å legge inn utvalg. Da må en velge et av de feltene det avledede feltet er bygd opp av og legge utvalget her. Sideskift gir sideskrift på gruppen Sortering/felt Dette er hvor de ordinære feltene som en ikke skal gruppere på legges. Feltene flyttes over fra tilgjengelige felt ved å trykke Nye felt. Når feltet er kommet over, kan dere sortere på feltet ved å høyre klikke på feltet og velge legg inn sortering. I kolonnene: Felt ligger navnet på de feltene dere plukker fra tilgjengelige felt. Kan ikke overstyres.

8 Ver.1.00 Side: 8 av Bredde kan dere endre bredden på feltet. Bredden vurderer dere ut fra overskriften og innholdet i feltet. Hvor langt feltet er finner dere ut ved å høyre klikke på feltet og velge Egenskaper. Overstyret felttekst. Skriv noe her dersom dere vil ha en annen overskrift enn det som står i Felt. Utvalg. Legg inn utvalg på feltene. Høyre klikk og velg utvalg for å få hjelp til å bygge opp et utvalg. Utvalg kan også skrives direkte inn i feltet. På avledede felt er det ikke mulig å legge inn utvalg. Da må en velge et av de feltene det avledede feltet er bygd opp av og legge utvalget her. Vis avgjør om feltet skal vises i rapporten eller ikke Sum gir sum for hver gruppe og på slutten av rapporten. Dersom en bare velger sum og ikke vis i noen felt kommer det bare summer på gruppenivå, ingen detaljer.

9 2.17 Slett Sletter felt enten i Gruppering eller Sortering/felt. Ver.1.00 Side: 9 av 2.18 Flytt opp /Flytt ned Felt som er valg i Gruppering eller Sortering/Felt kan flyttes opp eller ned. I Gruppering flytter en gruppen med undergruppe. I Sortering/Felt kommer alle felter en sorterer på først blant feltene. Dere kan flytte innbyrdes innen for sorteringsfeltene. Et sorteringsfelt kan ikke flyttes ned til de feltene en ikke sorterer på, og felter en ikke sorterer på kan ikke flyttes inn blant sorteringsfeltene Start server og Start lokalt Her kjører dere rapportene Lukk Gå ut av rapportgeneratoren 2.21 Hjelp Hjelp Slå opp her dersom dere trenger hjelp

10 Ver.1.00 Side: 10 av 3 Lage en ny rapport Her viser vi hvordan vi lager en ny rapport. 3.1 Gruppe rapport med detaljer og sum I dette tilfellet skal vi ha en rapport som lister alle ansatte gruppert på fagforening og sortert på navn, med sum på stillingsprosent med brudd på fagforening. Rapporten må da inneholde Fagforening, Navn, Ansattnr, Stillingskode, Stillingstekst, stillings %. OBS! Vær oppmerksom på at vi nå tar med opplysninger som ligger på Stillingsdata. Det fører igjen til at det vil komme en linje for hver stilling vedkommende har. En rapport som bare henter fra Personopplysninger, eks. Navn, Adresse, Telefon, lister ut hver person en gang og tar ikke hensyn til om vedkommende har flere stillinger. I Rapporttype velger vi Ansattinformasjon og deretter trykker vi knappen NY. Bildet Ny Rapport kommer frem: Skriv inn ønsket navn på rapporten (for eksempel Fagforeningsliste) og velg OK.

11 Ver.1.00 Side: 11 av Vi skal først velge feltene vi skal gruppere på. Velg fanen Gruppering, da vil knappene som er under Tilgjengelige felt vise Ny gruppe. Det første vi skal ha er feltet Fagforeningsnr. Dette ligger i Persondatabildet, så vi velger mappen personopplysninger. Er vi usikre på hvor feltet er velger vi Alle felt. Her vises en samlet oversikt over hvilke felt som er tilgjengelige innenfor Hovedrapporten/rapporttypen Ansattinformasjon. I oversikten kan en enten bla ned på treet eller taste Fa for Fagforening. Sett markøren i feltet fagforeningsnr og trykk Ny Gruppe.

12 Ver.1.00 Side: 12 av Fagforeningsnr har nå flyttet seg over til kolonnen Felt i fanen Gruppering.

13 Ver.1.00 Side: 13 av Vi ønsker å få med fagforeningstekst, men den skal ligge på samme linje som fagforeningsnummer. Vi velger da fagforeningsnavn, og i stedet for å trykke Ny gruppe velger vi nå Nytt felt. Fagforeningsnavn flytter seg da inn under fagforeningsnr, men litt til høyre. Dette for å markere at det skal på samme linje som fagforeningsnr på utskriften. I rapporten vil det nå komme et brudd for hver ny fagforening. Linjen inneholder både fagforeningsnummer og fagforeningsnavn. Hake i feltet Sideskift gir sideskift når det er et nytt fagforeningsnummer.

14 Ver.1.00 Side: 14 av I fanen Sortering/Felt skal vi bygge opp resten av feltene i rapporten. Finn frem til feltet Navn i Tilgjengelige felt. Det kan velges enten fra fanen Personopplysninger eller fra Alle felt. Legg merke til at det står en rød A foran feltet. Det betyr at feltet er et Avledet felt. Se avsnitt om avledet felt. Legg også merke til at helt oppe til venstre på bildet i ANSATT(ikke med på bildet her) kommer det frem en tekst. Det viser hvordan feltet er bygd opp. En kan se at det er sammensatt av Etternavn og Fornavn som er egne felt i ANSATT. Trykk Nytt felt knappen og feltet er valgt. Vi skal sortere på Navn. Det gjøres ved å sette markøren i Navn i fanen Sortering/Felt. Høyre klikk, og velg Legg inn sortering. En kan sortere på flere felt med å høyre klikke på det feltet en skal sortere på. Sorteringsfeltene kan flytte plass innbyrdes ved å bruke Flytt opp og Flytt ned knappene, men kan ikke flyttes ned i ikke sorterte felt.

15 Ver.1.00 Side: 15 av Videre skal vi velge Ansattnr, Stillingskode,Stillingsnavn og Stillingsprosent og Selskap. Det gjøres på samme måte som med navn. Ansattnr og Selskap velges fra mappen Personopplysninger, mens Stillingskode, Stillingsnavn og Stillingsprosent er på mappen Stillingsopplysninger. Husk at dersom du ikke finner feltene under mappene, må du søke i mappen Alle felt. Merk at selskap også er valgt. Vi har lagt inn utvalg på feltet men har fjernet haken fra Vis. Dermed vil rapporten kjøres kun på det eller de selskap vi har i utvalg, uten at selskapsnummer vises på utskriften. Dersom en ikke velger selskap vil en kjøre på det eller de selskap en står i og som en har tilgang til i Security. Ved å sette hake i feltet Sum vil stillingsprosent summeres ved brudd i fagforening og totalt i slutten av rapporten.. Det er avsatt en standard utskrifts-bredde. Dersom en ønsker annen bredde kan feltet endres. Bredden må ha like mange tegn som antall posisjoner i overskriften eller lengden på feltet. Lengden på feltet finner dere enten ved å sette markøren på feltet i Tilgjengelige felt, da kommer informasjonen oppe til venstre på bildet, eller inne i Sortering/Felt ved å høyre klikke på feltet og velge egenskaper. Det er mulig å overstyre felttekst som kommer som overskrift på rapporten. Anbefales spesielt dersom overskriften er mye bredere enn innholdet i kolonnen. Eks. Stillingskode på 4 siffer med overskrift Stillingskode.

16 Ver.1.00 Side: 16 av Legge inn utvalg i en rapport. Når en skal legge inn utvalg kan en skrive inn utvalg direkte i utvalgsfeltet, eller høyre klikke og velge utvalg fra menyen. Ved hjelp av operatoren bygger en opp uttrykket nederst i bildet. Følgende operatorer er mulige for numeriske felt. Forsøk deg frem og se på de forskjellige tegnene som vises. Dersom en ønsker at selskapsnr skal være ulik 1 velger en Ulik i operator og setter 1 i Verdi. Velg legg til. I Uttrykk kommer nå <> 1 velg OK og se at Uttrykket flytter seg til rapporten

17 Ver.1.00 Side: 17 av Her er <> 1 på plass i Utvalget. For tekstfelt er utvalget litt annerledes, men prinsippet med å bygge opp Utvalget er det samme. Stillingsnavn er et tekstfelt. Setter en markøren i Utvalg på stillingsnavn og høyre klikker kommer utvalgsbildet opp. Her er det mange Operatorer å velge mellom: Er lik, Mellom, Ulik, Mindre enn, Mindre enn eller lik, Større enn, Større enn eller lik, Inneholder, Begynner med, Slutter med

18 Ver.1.00 Side: 18 av Du kan også legge inn utvalget manuelt rett i utvalgsfeltet i fanen Sortering/Felt Verdiene er. Ingen verdi i utvalg gir alle forekomster. Tegn Navn Beskrivelse Eksempel Type, Komma Skilletegn for 100,200 gir alle med 100 og alle Numerisk enkelt verdier med 200 : Kolon Skilletegn for fra 100:200 gir alle fra 100 til og med Numerisk og til 200 > Større enn Alle som er større >100 gir alle som er større en 100 Numerisk en < Mindre enn Alle som er <100 gir alle som er mindre en Numerisk mindre en 100 >= Større enn Alle som er Større >=100 gir alle som er lik og større Numerisk eller lik enn eller lik en 100. <= Mindre enn Alle som er <=100 gir alle som er lik og Numerisk eller lik mindre enn eller lik mindre en 100 <> Ulik Alle som er ulik en <>100 alle som er ulik 100 Numerisk %X% Inneholder verdi Alle som inneholder en verdi X% Begynner med Alle som begynner med en verdi %X Slutter med Alle som slutter med en verdi %Konsulent% er alle som inneholder teksten konsulent Konsulent% er alle som begynner med konsulent %Konsulent er alle som slutter med konsulent Tekst Tekst Tekst Skal det legges dato i utvalget skrives disse på formatet ÅÅÅÅMMDD, altså ÅR MÅNED DAG. Dersom en skal ha alle som er sluttet i 2004 vil en da skrive :200231, eller dersom en skal ha alle som er aktive inklusiv de med sluttdato frem i tid blir det 0, : I enkelte tilfeller ønsker du at spørsmål om utvalg først skal komme frem når du kjører rapporten. Det gjør du med å legge inn ett? (spørsmålstegn) i utvalgsfeltet. Når rapporten kjøres vil da dialogboksen Utvalg komme frem og du legger inn utvalget som viset over. Dette er nytting på fellesrapporter der det er andre en deg som skal kjøre rapporten, og det eneste de har lov til å endre er utvalg. Dersom en ikke legger inn utvalg på felt velges alle verdiene i feltet, med enkelte unntak. Et slikt unntak er selskapsnr. Dersom en står i selskap 1 og ikke legger noen verdi i utvalg på selskap eller ikke har med selskap i rapporten, kjøres rapporten på selskap 1. På første siden av rapporten kommer det en tekst : Rapporten har brukt dette interne utvalget Selskap : 1. Det kan variere fra rapporttype til rapporttype hvilke Interne utvalg som brukes. Disse kan selvfølgelig overstyres ved at du legger inn utvalg i utvalgsfeltet.

19 Ver.1.00 Side: 19 av Kjør nå rapporten, som vist i kapitlet Kjøre rapport. Rapporten er nå ferdig og kan skrives ut.

20 Ver.1.00 Side: 20 av 3.2 Grupperapport uten detaljer, men med sum Av og til skal vi ha en rapport som bare viser sum pr gruppe. En slik rapport kan være antall personer, stillinger og årsverk fordelt på kjønn. velg Ny og skriv inn: Antall ansatte og årsverk fordelt på kjønn Velg Gruppering s fanen. Øverste nivå på gruppe i denne rapporten vil være Kjønn. Vi velger Kjønn fra lista over felt. Og trykk Ny gruppe for feltet Kjønn.

21 Ver.1.00 Side: 21 av Vi skal nå legge inn feltene Teller ansatte, Teller stilling og Årsverk. Dette skal vi gjøre i fanen Sortering/Felt. Fra Tilgjengelige felt velger dere Teller ansatt. Dersom dere ikke finner Teller stilling og Årsverk vil det si at feltene ikke er laget da dette er felt som må bygges opp i avledede felt. Vi lager først Teller stilling. Velg Avledede felt, og trykk Ny. Skriv inn Teller stilling. og OK. Velg Tallfelt og Visning som i bildet under. I Informasjon kan dere skrive Teller antall stillinger.

22 Ver.1.00 Side: 22 av Det spesielle med dette avledede feltet er at det ikke skal velges noen felt. Det skal bare legges et ett tall i formel. Det gjøres ved å skrive 1 i faste verdier og velge legg til. Dere ser da at 1 kommer i formel. Vi er nå ferdig og trykk OK. Teller stilling kommer nå frem i oversikten over avledede felt. Så må vi lage feltet Årsverk som avledet felt forutsatt at det ikke finnes fra før. Vi åpner Avledede felt. Velger Ny. Skriver Årsverk i navn på avledet felt. Dette er et Tallfelt og vi vil ha Visning zzz,zz9.99 som gir oss desimaler og tusen skilletegn. I Informasjon skriver vi Regner ut årsverk som stillingsprosent delt på 100. I Velg felt velger vi Stillingsprosent og Legg til. I Operator velger vi dele og Legg til. I Legg inn faste verdier skriver vi 100 og trykker Legg til. Bildet er nå fylt ut med følgende informasjon.

23 Ver.1.00 Side: 23 av Velg Ok. Det er nå kommet enda et felt inn i Avledede felt. Vi er nå klare for å legge til feltene Teller stilling og Årsverk i rapporten vår. Søk deg frem til feltene i Tilgjengelige felt og trykk Nytt felt for hvert av feltene. Legg merke til at de avledede feltene er merket med en rød A. Rapporten ser nå slik ut.

24 Ver.1.00 Side: 24 av Vi har nå fått med de felt som vi vil ha ut på rapporten. Men vi ønsker også å begrense rapporten til å telle alle som ikke har sluttdato på stilling eller sluttdato frem i tid. Det gjør vi med å velge feltet Dato sluttet i stilling fra Tilgjengelige felt og trykke Nytt felt. I Utvalg på dette feltet legger vi inn 0, : D.v.s. at 0 betyr alle uten sluttdato på stilling og : alle som har en sluttdato mellom 27.september 2004 og 31. desember 2099, altså frem i tid. Videre skal vi ha alle med en stillingsprosent større en 0. Da må vi hente frem stillingsprosent fra Tilgjengelige felt og trykke Nytt felt. Legg inn 1:999 i utvalg. Da får vi alle som har stillingsprosent fra 1 til 999. Det som nå gjenstår er å få rapporten til å summere på gruppenivå. Det gjøres ved å fjerne alle merker i Vis, og legge inn merke i Sum, men bare på de feltene vi skal ha med i rapporten. Dato sluttet i stilling og stillingsprosent skal verken ha merke i Vis eller i Sum. De er bare utvalgsfelt og skal ikke ut på rapporten. Rapporten ser nå slik ut.

25 Ver.1.00 Side: 25 av Når vi kjører rapporten får vi følgende:

26 Ver.1.00 Side: 26 av Alternativ måte å lage gruppe rapporter. Gruppe rapporter kan lages alternativt med å benytte funksjonen Aggreger. Vi skal her lage samme rapport som over men benytte aggreger i rapporten. Dersom dere setter huk i feltet Aggreger på rapporten fører det til at Alle felt som det er sortert på blir slått sammen og kommer en gang. Kombinerer du dette med merke i sum på de linjene du ønsker å summere vil du få en sum på for hver linje du har sortering på. Det er enklere å forklare dersom vi viser et eksempel. Rapporten Antall ansatte og årsverk fordelt på kjønn benyttet Gruppering på kjønn. Derom du nå fjerner Kjønn fra Grupperings bildet og legger det som sortering på Sortering/Felt bildet vil bildet se slik ut. Sett huk i feltet Aggreger. Det som skiller denne rapporten nå er at Kjønn er slettet fra fanen Gruppering og lagt inn i Sortering/Felt. Det er valgt sortering på feltet. Så er det satt huk i feltet Aggreger. Vi kjører nå rapporten og resultatet blir som følger: (Se bort fra at tallene er forskjellig fra rapporten over)

27 Ver.1.00 Side: 27 av I dette tilfellet ble rapporten mer presentabel ved at du benyttet Aggreger funksjonen. Prøv deg frem for å se hva som passer.

28 Ver.1.00 Side: 28 av 4 Av l e d e d e f e l t I rapportgeneratoren er det mulig å lage egendefinerte felt. Disse feltene kan bestå av felter som finnes i tabellene kombinert med aritmetiske uttrykk og tekst. En får tilgang til egendefinerte felt ved å trykke på knappen Avledede felt. 4.1 Oppbygning av avledet felt I eksemplet med fagforening ønsker vi å få et felt som inneholder Årslønn på stillingen justert opp med 2 %. Det gjør en på følgende måte: Trykk på Ny Knappen Nå kommer dialogbildet der en kan legge inn informasjon om det nye feltet. Navn på felt kan være Årslønn + 2 %. Dette er et tallfelt så en merker av i Tallfelt. I Visning velger vi to desimaler. Dersom en ikke finner det som passer i Visning kan en lage et egendefinert visningsformat i Egendefinert visning. Informasjonsfeltet er en beskrivelse på hva feltet inneholder og eventuelt hva der skal brukes til. I velg felt kan en velge felt som allerede finnes i ANSATT og benytte dette som et utgangspunkt for videre regneuttrykk. I dette tilfellet velger en årslønn fra listen over felt, og trykker Legg til. Årslønn flytter seg ned til feltet Formel. Videre ønsker vi å multiplisere Årslønn med stillings %. En velger da Operator (se mer info om Operator nedenfor) og fra listen velger en Gange. Velg Legg til for å flytte ned til Formel. Så skal vi velge stillingsprosent fra Velg felt listen og trykker Legg til.

29 Ver.1.00 Side: 29 av Det som nå gjenstår er å dividere uttrykket på 100. Velg da først dele fra feltet Operatorer og trykk legg til. Så skriver en 100 i feltet Legg inn faste verdier og trykker Legg til. I Formelfeltet står det nå Årslønn * Stillingsprosent / 100. Det vi har nå er årslønn justert for stillingsprosent på stillingen. Det skal vi nå multiplisere med 1,02 for å få addert til 2 % til årslønn. Velg gange fra Operator og Legg til. Skriv så 1.02 i legg inn faste verdier og legg til. I bildet står det nå. Legg merke til redigerknappen nederst til venstre i bildet. det gir mulighet til manuelt å redigere i formelen. Trykk OK og en er tilbake til oversikten over avledede felt. Her ser vi at Årslønn + 2% er på plass og vi kan nå legge det inn i rapporter vi har eller skal lage i fremtiden. 4.2 Operatorer til bruk i avledet felt I avledet felt kan en bruke følgende operatorer: Operatorer i tallfelt: * Gange / Dele + Pluss - Minus. Operatorer i tekstfelt: & Kjede sammen to felt. && Kjede sammen to felt,men fjerne alle blanke i feltet foran. Mellomrom. (5:7) Ta ut fra og med posisjon 5 til og med posisjon 7 i feltet. (10:-1) Ta ut fra og med posisjon 10 og resten av feltet. (10:-2) Ta ut fra og med posisjon 10 og resten av feltet unntatt siste posisjon.

30 Ver.1.00 Side: 30 av o.s.v Informasjon om beskrivelsen. Histhjem histfast transreg

31 Ver.1.00 Side: 31 av 5 Kjøring av rapporter Siden rapportene ligger sortert under Rapporttyper, må man først velge aktuell rapporttype. Som nevnt over er det syv alternativ. Når en har valgt den rette rapporttypen må en i feltet Vis velge hvilken gruppe rapporten tilhører.

32 Ver.1.00 Side: 32 av En kan nå velge rapporten fra Rapporter. For å kjøre rapporten velger en i de fleste tilfeller Start lokalt. Dersom det er store rapporter eller driftsmiljøet tilsier det trykker en Start server. En får da opp bildet for utskrift. her kan en velge å skrive rapporten til skriver, fil, eller eksterne tjenester som regneark, utklippstavle, epost, o.s.v. Dersom en ønsker å forandre liggende/stående gjør en det her. det gjøres ved å velge Alternativer, og så velge liggende / stående i dialogbildene. Disse bildene kan variere avhengig av den skriveren dere har. Det er standard windows. Men dersom dere har lagd en rapport som går ut over stående A4 vil rapportgeneratoren merke dette og automatisk foreslå liggende utskrift. Velg OK og rapporten kjøres.

33 Ver.1.00 Side: 33 av Feltet Vis på skjerm helt nederst til venstre i bildet på rapportgeneratoren, gir deg mulighet til å se data på skermen i kolonner før du skriver ut rapporten. Bruk av denne funksjonen gir også mulighet til å presentere data i stolpe og kake diagram. Resultatet blir som følger når du kjører rapporten. Nå åpner det seg en rekke muligheter. Det er mulig å sortere på kolonnene ved å trykke på kolonneoverskriften. Du kan sette inn utvalg i første feltet i kolonnen. Dersom du vil ha alle med stillingsprosent større en 100 setter du inn >100 i første linje i kolonnen St.pros.

34 Ver.1.00 Side: 34 av Knappen Skriv rapport skriver ut en rapport med det datagrunnlaget du til en hver tid har i kolonnene. Knappen Grafikk gir deg mulighet til å presentere data grafisk. Dersom du velger Grafikk på denne rapporten er vil det se ut som følger.

35 Ver.1.00 Side: 35 av Du ser at data er presentert i Stolpediagram, og at fagforening er på horisontal akse mens stillingsprosent er på vertikal akse. Dette kan du endre på ved å endre verdier i feltene Horisontal akse og Vertikal akse øverst i bildet.

36 Ver.1.00 Side: 36 av Du kan også velge å prensetere data i kakediagram ved å velge knappen Kakediagram. Knappen Hent nye data bør i utgangspunktet altid stå på, og den blir alltid satt av systemet når du åpner rapporten første gang eller gjør endringer som tilsier at du må hente nye data. Men dersom du baaere skal gjøre endringer på utsenett til rapporten der du skal endre navn eller lengde på overskrift, sortering, gruppering, kan du ta bort huken i Hent nye data. Resultatet er at rapporten går mye raskere, da den ikke leser fra Ansatt på ny men bruker de data som ble lest forrige gang. Knappen Fjern duplikater fjerner alle like linjer som du har sortert på og presenterer da bare en linje. Eventuelle summer blir ikke tatt hensyn til da det bare er denne ene linjen som vises. Funksjonen kan være grei dersom du vil se på for eksempel hvilke lønnarter som er brukt i en lønnsperiode o.s.v.

37 Ver.1.00 Side: 37 av 6 Kopiere og slette rapporter 6.1 Kopiere Når en kopierer kan en kopiere eksisterende rapport til seg selv for deretter å foreta endringer i den kopierte rapporten. En kan kopiere til en ny eier, eller kopiere til fellesrapporter. dialogboks for å forsikre om at rapporten virkelig skal slettes. 6.2 Slette Velger en å slette rapport kommer det frem en

38 Ver.1.00 Side: 38 av 7 Overføring av data til regneark En veldig nyttig funksjon er å overføre data til regneark. For å overføre data til regneark velg start lokalt, i neste bilde velges Ekstern tjener. Velg tjener Excel. 8 Spesielle felt Det finnes den del felt som er viktige i forståelsen av hvordan dere kan få ut riktig data. Her forsøker vi å forklare hvordan disse feltene virker. Spesielle utvalg Dato sluttet i stilling. Når dere skal ha ut rapporter over aktive stillinger er det viktig at dere tar med dere dette feltet og setter utvalget til 0. Dere behøver ikke ta det med i selve rapporten og kan da fjerne huket i Vis. Dersom dere har den praksis å sette sluttdato frem i tid på stillingene, må dere passe på å få med dem i utvalget. Det gjøres ved å legge inn test på dato frem i tid i utvalget. Eks I utvalgsfeltet skriver dere 0, : da vil alle stillinger som ikke er sluttet komme med (0) og alle som har sluttdato mellom og komme med. Ulempen er at dere må endre utgangspunktet, altså dagens dato hver gang dere kjører rapporten. Stilling pr. dato. Dette er historikk datoen. Tar dere med denne blant feltene og setter en dato frem eller tilbake i tid får dere med de data som var aktuelle som siste endring før denne dato. Setter dere for eksempel i utvalg på Stillings pr. dato får dere de data som gjaldt på det tidspunkt, altså som å bla frem/tilbake på pr.dato med page up/page down på sti bildet. Avledet felt Etternavn Fornavn. Det finnes ikke ett felt for Navn i rapportgeneratoren. Dere må derfor lage et avledet felt i hver rapporttype som kjeder sammen etternavn og fornavn og som dere kaller Navn. Formelen her blir : "Etternavn" &&' ' & "Etternavn"

39 Ver.1.00 Side: 39 av Årslønn justert for stillingsprosent. Dette feltet finnes på Stillingsbildet til høyre for Årslønn, og viser årslønna justert med stillingsprosenten. Men det er ikke et felt som ligger i databasen. Det beregnes hver gang dere åpner stillingsbildet. Felt som ikke ligger i databasen kan det ikke rapporteres mot. Det må lages et avledet felt som beregner dette ut fra Årslønn og Stillingsprosent. Under ser dere syntaksen for hvordan feltet bygges opp. Felt for personlig Tillegg. Dette er også et felt som ikke ligger i databasen. Det blir beregnet som forskjellen mellom Årslønn og Grunnlønn idet stillingsbildet åpnes. Som ovenfor må vi altså ha et avledet felt for å kunne få med Tilleggsfeltet i rapporten vår.

40 Ver.1.00 Side: 40 av Født år. Født år er heller ikke noe felt i databasen. Vi må hente det ut fra født dato eller personnr. Her har vi valgt å hente det fra født dato med å dele født dato på og legge svaret i et avledet felt uten desimaler. Det går an fordi Født dato ligger på formen ÅÅÅÅMMDD og tar vi for eksempel og deler på får vi 1960,0914 som overført til heltall blir 1960.

Unique KommFakt. Rapportgenerator

Unique KommFakt. Rapportgenerator Kursdokumentasjon Unique KommFakt Rapportgenerator Visma Unique AS Unique KommFakt II Unique KommFakt Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Rapportgenerator

Visma Enterprise ehandel. Versjon Rapportgenerator Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Rapportgenerator Oppdatert 7.8.2017 Innhold INNLEDNING 3 Forutsetninger 4 Lisens 4 Brukeradministrasjon og tilganger 4 OPPBYGGING AV RAPPORTGENERATOR 4 Hovedbildet

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK BRUKERVEILEDNING 1. Hvordan finne statistikkbanken? Du går inn via http://www.fiskeridir.no/statistikk/statistikkbank eller fra Fiskeridirektoratets internettside ved

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hvordan bruke Tru-test lesestav

Hvordan bruke Tru-test lesestav Hvordan bruke Tru-test lesestav Hvordan lage en varselfil med hjelp av Sauekontrollen og Excel Eksempel: Varselfil med lammedato og antall lam/ foster En varslingsfil skal kun innholde to kolonner. En

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse.

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse. Web-basert Alønn innrapportering Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09 fikse net as www.fikse.net Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Dette dokumentet...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer