ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN"

Transkript

1 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/ Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet til nye oppdrag - En høy andel av bedriftene beskriver rekrutteringen av fagarbeidere som krevende - Lærlingeveksten fortsetter

2 Sammendrag Verdien på anleggsmarkedet øker. Samlet verdi for anleggsmarkedet i 2015 er beregnet til ca. 73 mrd. kroner. Dette er en økning på om lag 3,5 mrd. kroner (5,0 prosent) fra Prognosene for 2016 anslår en videre vekst på 13,4 mrd. kroner (18,3 prosent) fra 2015, til samlede anleggsinvesteringer på om lag 87mrd. kroner. I verdi vil veksten være størst på Østlandet, med 4,7 mrd. kroner. Den prosentvise veksten til være størst på Sørlandet, med en økning på om lag 50 prosent fra 2014 til 2015 (ca. 1,6 mrd. kroner). Det var i 2015 sterkere konkurranse om Statens vegvesen-kontraktene enn i Statens vegvesen mottok i 2015 (t.o.m. november) i gjennomsnitt 4,8 tilbud pr. kontrakt, mens snittet for hele 2014 var 4,2 tilbydere. Det er særlig ekstraordinær høy konkurranse i oktober og november som bidrar til å trekke opp gjennomsnittlig antall tilbydere for 2015 sammenlignet med tidligere år. Samlet er det grunn til å tro at lavere aktivitet i bygg- og privatmarkedet i enkelte regioner har bidratt til at flere entreprenører går inn i anleggsmarkedet. Bedriftene melder om lavere oppdragsmengde seks måneder frem i tid sammenlignet med forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført i mai/juni Hele 76 prosent av bedriftene svarer i undersøkelsen at de har ledig kapasitet til nye oppdrag. Brutt ned på landsdelsnivå er det en sammenheng mellom bedriftenes oppdragsmengde seks måneder frem i tid og ledig kapasitet. Det er bedriftene i Midt-Norge og på Sørlandet som oppgir å ha mest ledig kapasitet, med en andel på 84 prosent i begge landsdelene Medlemsundersøkelsen viser at utviklingen for MEF-bedriftene for 2015 sammenlignet med 2014 var positiv på samtlige områder omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner. Når det gjelder rekrutteringen av fagarbeidere omtaler hele 44 prosent av bedriftene situasjonen som krevende. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kontaktpersoner: Stein Gunnes sjeføkonom Tlf: E-post: Håvard Almås fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: Tore Andreas Larsen næringspolitisk rådgiver Tlf: E-post: Besøk for tidligere publiserte MEF-notater og mer informasjon om våre bransjer. Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler). MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter over arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet) 2

3 Om undersøkelsen og analysene Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i desember Analysene gjengitt her er basert på tall fra Prognosesenteret, Statens vegvesen og medlemsundersøkelse gjennomført i oktober/november I medlemsundersøkelsen deltok 750 MEF-bedrifter, noe som gir en svarandel på 41 prosent 1. Figur 1. Arbeidsområde til svarbedriftene Grunnarbeid for private oppdragsgivere (41 %) Arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg (17 %) Annet (14 %) Grunnarbeid for offentlige oppdragsgivere (13 %) Utbygging og drift av vei og jernbane (8 %) Avvirkning av skog (4 %) Brønn- og spesialboring (2 %) Gjenvinning og avfallshåndtering (1 %) På spørsmål om hvilket arbeidsområde som har stått for størsteparten av omsetningen i bedriften i 2015 har 41 og 17 prosent av svarbedriftene oppgitt henholdsvis «grunnarbeid for private oppdragsgivere» og «arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg». Kategorien «annet» omfatter anleggsgartnerarbeid, arbeid tilknyttet pukkverk og sprengningsarbeid. Figur 2. Geografisk markedsområde til svarbedriftene I egen kommune (kommunen hvor bedriften har hovedkontor) (29 %) I eget fylke (43 %) I egen region (21 %) På landsbasis (7 %) Utenfor Norge (0,1 %) Geografisk markedsområde for svarbedriftene angir hvor bedriften har deltatt i konkurranser om oppdrag i Størst andel av bedriftene, 43 prosent, angir at de har deltatt i konkurranser om oppdrag utenfor egen kommune, men innenfor fylkesgrensene til det fylket bedriften har hovedkontor. Den nest største gruppen, 29 prosent av svarbedriftene, er bedrifter som i 2015 kun har deltatt i konkurranser i egen kommune. 1 Medlemsundersøkelsen ble gjennomført fra til ved e-postutsendelse via Questback. Undersøkelsen ble distribuert til unike e-postadresser. 3

4 Status og utsikter for anleggsbransjen og MEF-bedriftene Figur 3. Anleggsinvesteringer, Mill. kroner Kilde: Prognosesenteret 2 Basert på tall fra Prognosesenteret anslås samlet verdi for anleggsmarkedet i 2015 til 73,4 mrd. kroner. Anslaget er basert på total anleggsverdi (inkl. byggherrekostnader) for gjennomførte og planlagte anleggsprosjekter. Dette omfatter statlige, fylkeskommunale, kommunale og private investeringsprosjekter. Drift og vedlikehold av anlegg er ikke inkludert. Tallene for 2015 viser en vekst i anleggsinvesteringene på ca. 3,5 mrd. kroner (5,0 prosent) fra Prognosene for 2016 anslår en videre vekst på 13,4 mrd. kroner (18,3 prosent) fra 2015, til samlede anleggsinvesteringer på om lag 87 mrd. kroner. Veiinvesteringer vil utgjøre 46 prosent av det samlede investeringsnivået i år. Figur 4. Anleggsinvesteringer 2015 og 2016, etter landsdel 3 Mill. kroner Nord-Norge Trøndelag Østlandet Vestlandet Sørlandet Kilde: Prognosesenteret Figuren viser anslåtte anleggsinvesteringer i 2015 og prognoser for 2016 fordelt etter landsdel. Tall fra Prognosesenteret viser at samtlige landsdeler vil oppleve vekst i anleggsinvesteringene til neste år. I verdi vil veksten være størst på Østlandet, med 4,7 mrd. kroner. Den prosentvise veksten til være størst på Sørlandet, med en økning på om lag 50 prosent fra 2014 til 2015 (ca. 1,6 mrd. kroner). 2 Prognosesenteret (2015). Anleggsmodulen. Se her for mer informasjon: 3 Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 4

5 Tabell 1. Statens vegvesen-kontrakter 2015 Kontraktsverdi: Mindre enn 2-9 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr 2 mill. kr Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi 83 mill. kr 946 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Antall tilbydere (gj. snitt) 3,5 4,6 5,5 6,4 7,2 Andel - Antall 16,6 % 43,2 % 21,7 % 7,2 % 3,5 % Andel - Verdi 0,5 % 5,9 % 10,1 % 7,6 % 7,4 % Kontraktsverdi: mill. kr mill. kr 1 mrd. kr eller høyere Ingen tilbud/ avlyst Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi mill. kr mill. kr mill. kr Antall tilbydere (gj. snitt) 5,4 5,5 6,0 Andel - Antall 5,1 % 0,5 % 0,7 % 1,6 % Andel - Verdi 29,2 % 8,5 % 30,8 % Kilde: Statens vegvesen, MEF 4 Det var i 2015 (t.o.m. november) tilbudsfrist for 433 kontrakter i regi av Statens vegvesen, noe som er 18 flere kontrakter enn på samme tid i Flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter er da ikke inkludert. Samlet verdi for vegvesen-kontraktene i 2015 var om lag 16 mrd. kroner, med utgangspunkt i laveste tilbudt pr. kontrakt. Dette er på samme nivå som i Kontrakter i prissjiktet 2-9 mill. kroner utgjør den største andelen av vegvesen-kontraktene samlet med 43 prosent (187 kontrakter). Målt etter verdi er det kontrakter i prissjiktet én mrd. kroner eller høyere som utgjør den største andelen, med om lag 31 prosent (4,9 mrd. kroner) av den samlede verdien på Statens vegvesen-markedet. Konkurransen har vært sterkest for kontrakter i prissjiktet mill. kroner. Statens vegvesen har i gjennomsnitt mottatt 7,2 tilbud for hver kontrakt i dette sjiktet 15 kontrakter samlet. 4 Statens vegvesen (2015). Åpningsprotokoller/Opening of tenders. 5

6 Figur 5. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene, Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt pr. måned) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 Årlig gjennomsnitt: 2015: 4,8 tilbydere 2014: 4,2 tilbydere 2013: 3,7 tilbydere Kilde: Statens vegvesen, MEF Det var i 2015 (t.o.m. november) sterkere konkurranse om Statens vegvesen-kontraktene enn i Statens vegvesen mottok i 2015 i gjennomsnitt 4,8 tilbud pr. kontrakt, mens snittet for hele 2014 var 4,2 tilbydere. Konkurransen om kontraktene har vært høy i alle vegvesen-regionene, men sterkest i Statens vegvesen Region Midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) med et gjennomsnitt på 5,6 tilbydere pr. kontrakt. For perioden har konkurransen styrket seg hvert år, til tross for økte investeringer i veimarkedet. Det er særlig ekstraordinær høy konkurranse i oktober og november som bidrar til å trekke opp gjennomsnittlig antall tilbydere for 2015 sammenlignet med tidligere år. Samlet er det grunn til å tro at lavere aktivitet i byggog privatmarkedet i enkelte regioner har bidratt til at flere entreprenører går inn i anleggsmarkedet, noe som presser konkurransen opp i markedet. Figur 6. Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, Resultat før skatt 6 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Alle MEF-bedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter MEF-bedriftenes lønnsomhet har vært stigende i perioden Innrapportert resultat før skatt har på landsbasis for 2014 viser imidlertid en svak nedgang sammenlignet med 2013, fra 4,9 til 4,6 prosent for alle MEF-bedriftene. Trenden fra de tre foregående årene med at det er de mellomstore bedriftene som kan vise til sterkest resultat videreføres i Dette er bedrifter med driftsinntekter på mill. kroner i året. I 2014 hadde denne bedriftsgruppen et resultat før skatt på 6,5 prosent. Det er de 10 største bedriftene som har svakest resultat av utvalget. Sammenlignet med 2013 er det særlig svakere finansresultater som bidrar til å gi lavere marginer for denne gruppen. 5 Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter på millioner kroner i året. Små bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter inntil 15 millioner kroner i året 6 Resultat før skatt er resultatet etter skatt på ordinært resultat. Dette innebærer at de ekstraordinære inntektene og kostnadene, samt skatt på de ekstraordinære postene ikke er med. 6

7 Oppdragsmengde og kapasitet blant MEF-bedriftene MEF har fått tilbakemelding fra 750 medlemsbedrifter om oppdragsmengde og ledig kapasitet til nye oppdrag på kort og mellomlang sikt. Figur 7. Oppdragsmengde for bedriften pr. i dag Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God oppdragsmengde - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag Kritisk oppdragsmengde - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Antall svarbedrifter = 748 På spørsmål om bedriftens oppdragsmengde pr. i dag rapporterer 77 prosent av svarbedriftene at oppdragsmengden er «svært god» eller «god» - 7 prosent av svarbedriftene anslår at de trolig må øke antallet ansatte. Figur 8. Oppdragsmengde seks måneder fremover 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God oppdragsmengde - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag Kritisk oppdragsmengde - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser av ansatte Antall svarbedrifter = 746 Bedriftene gir mer negative tilbakemeldinger på oppdragsmengde seks måneder frem i tid sammenlignet med forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført i mai/juni. Dette har sammenheng med sesongvariasjonene i anleggsbransjen, hvor mange prosjekter blir avsluttet før årsskifte og usikkerhet knyttet til oppstart av nye prosjekter i Til tross for en nedgang i oppdragsmengde er andelen som svarer at «bedriften må trolig øke antall ansatte» stabil sammenlignet med tilbakemeldingene i mai/juni (6 prosent av svarbedriftene). 7 7 Se MEF-notat nr : 7

8 Figur 9. Oppdragsmengde seks måneder fremover, etter landsdel 8 Andel bedrifter Antall svarbedrifter = % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Vestlandet Sørlandet God oppdragsmengde Lav oppdragsmengde Det er bedriftene på Østlandet og i Nord-Norge som rapporterer å ha høyest oppdragsmengde seks måneder frem i tid. På Østlandet beskriver 66 prosent av svarbedriften egen oppdragsmengde som god, mens tilsvarende tall for Nord-Norge er 65 prosent 9. Bedriftene i Midt- Norge og på Vest- og Sørlandet utmerker seg med mest negative anslag for oppdragsmengde. I Midt-Norge og på Sørlandet er det særlig lavt nivå på veiinvesteringene de siste to årene som forklarer medlemsbedriftenes innrapporterte lavere oppdragsmengde. Figur 10. Har bedriften kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste tre månedene? Andel bedrifter 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ja, bedriften har ledig kapasitet Nei, bedriften har ikke ledig kapasitet Antall svarbedrifter= 748 Vet ikke Vi har spurt medlemsbedriftene om de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de tre neste månedene, med utgangspunkt i bemanningen og pågående oppdrag på svartidspunktet. Hele 76 prosent av bedriftene svarer at de har ledig kapasitet til nye oppdrag. Brutt ned på landsdelsnivå er det ikke overraskende en sammenheng mellom bedriftenes oppdragsmengde seks måneder frem i tid og ledig kapasitet. Det er bedriftene i Midt-Norge og på Sørlandet som oppgir å ha mest ledig kapasitet, med en andel på 84 prosent i begge landsdelene. Med en vedvarende ledig kapasitet på dette nivået er det grunn til å være bekymret for at bedriftene vil velge å nedbemanne. Markedsprognosene for 2016 (se figur 4) anslår imidlertid et betydelig økt investeringsnivå for begge disse landsdelene til neste år. 8 Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 9 Kategorien «God oppdragsmengde» er satt sammen av de to svarkategoriene «svært god oppdragsmengde» og «god oppdragsmengde». Kategorien «Lav oppdragsmengde» er satt sammen av kategoriene «Kritisk oppdragsmengde» og «Svært lav oppdragsmengde». 8

9 Figur 11. Ledig kapasitet til nye oppdrag tre måneder fram i tid, etter landsdel 10 Andel bedrifter med ledig kapasitet 90 % Antall svarbedrifter= % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Vestlandet Sørlandet Planer og forventninger blant MEF-bedriftene Medlemsundersøkelsen viser at utviklingen for MEF-bedriftene for 2015 sammenlignet med 2014 var positiv på samtlige områder omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner. Videre er svarene i november-undersøkelsen sammenlignet med juni-undersøkelsen mer positiv for samtlige kategorier med unntak av bedriftenes lønnsomhet. I juni-undersøkelsen var differansen mellom «bedre lønnsomhet» og «dårligere lønnsomhet» enn i 2014 på 14 prosentpoeng. I november-undersøkelsen er differansen fortsatt positiv, men har blitt redusert til 11 prosentpoeng. Denne nedgangen kan forklares med at jo nærmere årsslutt bedriftene kommer desto bedre oversikt over årsresultatet har man. En annen mulig forklaring er at bedriftene er forsiktige med permitteringer og oppsigelser, til tross for at bedriftene erfarer å ha betydelig ledig kapasitet i siste kvartal. En slik praksis bidrar til å redusere lønnsomheten i bedriftene. Figur 12. Forventninger til bedriftens omsetning for 2015 Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyere omsetning enn i 2014 Uendret omsetning Lavere omsetning enn i 2014 Differanse høyere/lavere: 9 prosentpoeng (3 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 9

10 Figur 13. Forventninger til bedriftens lønnsomhet for 2015 Andel bedrifter 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Bedre lønnsomhet enn i 2014 Uendret lønnsomhet Antall svarbedrifter: 745 Dårligere lønnsomhet enn i 2014 Differanse bedre/dårligere: 11 prosentpoeng (14 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november 2015 Figur 14. Forventninger til bedriftens sysselsetting i 2015 Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Flere ansatte enn i 2014 Uendret antall ansatte Færre ansatte enn i 2014 Differanse flere/færre: 10 prosentpoeng (7 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november 2015 Figur 15. Forventninger til bedriftens anskaffelse av maskiner for 2015 Andel bedrifter 75 % % % % % % % 10 5 % 0 Vi vil gå til anskaffelse av flere maskiner enn i 2014 Uendret/på samme nivå som i 2014 juni 2015 november 2015 Antall svarbedrifter: 747 Vi vil gå til anskaffelse av færre maskiner enn i 2014 Differanse flere/færre: 10 prosentpoeng (5 prosentpoeng) 10

11 Rekruttering og kompetanse MEF-bedriftene har i medlemsundersøkelsen blitt bedt om å beskrive hvordan de oppfatter egen rekrutteringssituasjon av sivilingeniører, ingeniører, fagarbeidere og lærlinger. Undersøkelsen har også inneholdt kategorien «Bedriften rekrutterer ikke personer med denne kompetansen». Svarandelen for denne kategorien er utelatt i figuren nedenfor. Figur 16. Bedriftenes syn på egen rekrutteringssituasjon Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sivilingeniører Ingeniører Fagarbeidere Lærlinger Svært god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Svært vanskelig Medlemsbedriftene oppgir å være mest fornøyd med rekrutteringen av lærlinger, for de bedriftene det er relevant for, samtidig som en størst andel oppgir at rekrutteringen av fagarbeidere er mest utfordrende. Hele 44 prosent av bedriftene omtaler egen rekrutteringssituasjon for fagarbeidere som «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig». Det er bedrifter i Nord-Norge og på Østlandet som beskriver rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere som mest krevende. Av bedriftene i Nord-Norge svarer 52 prosent av bedriftene har rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere er «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig», mens tilsvarende tall for Østlandet er 48 prosent av bedriftene. Bedriftene på Sørlandet er mest positive i sin omtale av rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere; her rapporterer 73 prosent av bedriftene at egen fagarbeider-rekruttering er «svært god» eller «tilfredsstillende». MEF og OKAB har økt antallet lærlinger med over 44 prosent siden 2011, med løpende lærekontrakter pr. desember MEF er opptatt av å videreføre lærlingeveksten for å redusere avviket mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder fagarbeidere. 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf:

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 - Sterk vekst i anleggsinvesteringene Gode utsikter fram til 2018 MEF-bedriftene har store forventninger til egen lønnsomhet Vedvarende sterk konkurranse

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år siden Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene i 2017 Mange entreprenører konkurrerer

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden n Prognosene tilsier fortsatt vekst i anleggsinvesteringene i 2018 og 2019 n Konkurransen

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje

ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje ANLEGGSBRANSJEN Anleggsbransjen januar 2016 - Markedssituasjonen i anleggsbransjen - Kontraktstrategi - En seriøs anleggsbransje - Kostnadsreduserende tiltak Anleggsbransjen januar 2016 Utvikling og marked

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Dato: 14.10.2016 Deres ref: 16/4794 Vår ref: Felles/2/21/2016 Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen Bransjemøte 2015 - MEF Regionsjef Jørn C. Evensen Tema Litt om MEF Utfordringer Konflikt-/tvistenivå mellom byggherre, rådgivende ing. og entreprenør Målsetninger Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF

Detaljer

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016

MEFs KS/HMS-system. Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister. Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 MEFs KS/HMS-system Best mulig utførelse. Færrest mulig tvister Norsk Vanns årskonferanse Trondheim 7. februar 2016 Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kort om MEF

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2-211 Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør Twitter: #arendalsuka @mef_no Positive utviklingstrekk Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer,

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer