Anleggsbransjen fakta og analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsbransjen fakta og analyse"

Transkript

1 MEF-notat nr Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212

2 Betydelig ledig kapasitet Mange entreprenører har ingen ledig kapasitet til å bygge veg. Samtidig har vel 2 prosent av de små og mellomstore bedriftene over 5 prosent ledig kapasitet. Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet måned 3 måneder V-8 V-9 V-1 V-11 V-12 Det er fortsatt en betydelig andel ledig kapasitet blant MEF-bedriftene. Tilbakemeldingene fra entreprenørene viser at de som er med i de store prosjektene har mye å gjøre, mens de som ikke er med i større grad viser til ledig kapasitet i tiden framover. Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse, juni ledig kapasitet Over 5 ledig kapasitet ansatte 11-2 ansatte 21-5 ansatte Over 51 ansatte Det er mest ledig kapasitet blant de minste bedriftene, mens vi registrerer at det er mindre ledig kapasitet blant de største. Dette indikerer at det er en viss todeling i markedet. Bedriftene som baserer seg på privat- og kommunemarkedet har betydelig mer ledig kapasitet enn entreprenørene som er inne i de større prosjektene. 2

3 Marked og konkurranse Endringer i maskinparken Antall kontrakter per måned i regi av Statens vegvesen, Andel bedrifter Det har de siste to årene vært en formidabel økning i antall kontrakter i regi av Statens vegvesen. Det høye nivået for 211 synes å fortsette i 212. Så langt i år har det vært anbudsfrist for 177 kontrakter. Det er et etterslep i registreringen av kontrakter for 212. Det reelle nivået er derfor over 211-nivået. 2 1 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Gjennomsnittlig antall tilbud per kontrakt Gjenomsnitt antall tilbud per kontrakt nuar 21: 7 tilbydere per kontrakt April 212: 3,3 tilbydere per kontrakt jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 3 Så langt i år har det i gjennomsnitt vært 3,9 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen. Til sammenligning var tallet for første kvartal 211 4,6 tilbydere. Vi ser en sammenheng mellom antall kontrakter og gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt. På tross av en økning i antall kontrakter for hver måned i 212 er konkurransen foreløpig på et akseptabelt nivå.

4 Kontrakter i 212*, fordelt etter størrelse < 2 mill. 2-9,9.mill 1-29,9.mill Totalt Totalt - lavest - lavest bud bud kr kr kr Antall Antall kontrakter kontrakter Gj.snitt Gj.snitt - tilbydere - tilbydere 4, 3,7 4, mill 6-99 mill +1 mill Totalt Totalt - lavest - lavest bud bud kr kr kr Antall Antall kontrakter kontrakter Gj.snitt Gj.snitt - tilbydere - tilbydere 4,1 3, 3,9 *t.o.m. april Med utgangspunkt i laveste anbud for hver kontrakt har det så langt i år blitt utlyst kontrakter for 6 mrd kr i regi av Statens vegvesen (inkl. driftskontrakter). Hittil i 212 har det blitt utlyst flest kontrakter i prissjiktet -9,9 mill kr. Så langt i år har det vært størst konkurranse om de mindre kontraktene (under 3 mill). Dette samsvarer med tilbakemeldingene fra de minste bedriftene i MEF om ledig kapasitet. Kontrakter fordelt på region, 1. kvartal Sør Øst Vest Midt Nord Kontraktene har stort sett vært jevnt fordelt mellom regionene så langt i år. Region vest skiller seg ut, og tallene viser at det har vært stor aktivitet i denne regionen de siste tre årene. MEF mener: Det er en todeling blant medlemsbedriftene når det gjelder ledig kapasitet. Bedriftene som er involvert i større prosjekter har lite ledig kapasitet, mens de som ikke tar del i disse prosjektene har mye ledig kapasitet. Antall kontrakter fra Statens vegvesen fortsetter som i 211 og er på et høyt nivå. Det er størst konkurranse om de minste kontraktene. Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra de mindre bedriftene om ledig kapasitet. 4

5 Lønnsomheten i bransjen Resultat før skatt for MEF-bedriftene 21, utvalgte fylker Resultat før skatt for MEF-bedriftene 21, utvalgte fylker ,7-4 Hedmark -,2-1,2 Finnmark Møre og Romsdal Oslo 1,2 Gj. snitt, landsbasis 2,8 4,3 Hordaland 5,8 4,8 Akershus Troms 6, Vestfold 7,4 Rogaland I 21 hadde anleggsbedriftene i MEF i snitt et resultat før skatt på 2,8 prosent. Dette er lavt. Figuren viser at det er store variasjoner mellom fylkene. Fylker med høy aktivitet, som Vestfold og Rogland, har de beste marginene. Konkurser blant MEF-bedriftene, * Antallet konkurser har økt med det tredobbelte fra tiden før finanskrisen i 28. Vi ser et toppnivå i 211 med 19 konkurser. Så langt i 212 har det vært åtte konkurser. Dette er én konkurs mer enn på samme tid i fjor. Konkursbedriftene har vært betydelig større i 212 enn det vi så i * *T.o.m. april 5

6 Konjunkturbarometer MEF har innhentet konjunkturdata fra medlemsbedriftene siden høsten 28. MEFs konjunkturbarometer består av data for ordrereserve, arbeidskraft og maskinpark. Ordrereserve neste halvår Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter Andel bedrifter God Dårlig Ordrereserven blant MEF-bedriftene er god. Vi ser et markant skille våren mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter Ansette flere Si opp/ permittere Bedriftene ønsker å ansette flere. I desember 211 meldte bedriftene om det motsatte. Dette var et brudd med trenden før juni samme år. Tallene for desember kan bygge på usikkerhet knyttet til innskjerpede rutiner for dagpenger under permittering. mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 des-11 mar-12 mai-12 6

7 Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter Flere maskiner Færre maskiner Det er flere bedrifter som planlegger å skaffe seg maskiner enn å kvitte seg med maskiner. Dette har vært tendensen siden juni 211. Det er særlig de største bedriftene som etterspør flere maskiner. mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 Konjunkturbarometer for anleggsbransjen indeks Konjukturbarometer for anleggsbransjen - indeks Indeksen består av delindekser for ordreserve, arbeidskraft og anskaffelsesplaner for maskiner. Indeksen viser utviklingen i anleggsbransjen siden starten av finanskrisen høsten 28. Vi registrerer en positiv tendens okt-8 des-8 mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 7

8 Vann og avløp Kommunenes og innbyggernes kostnader til VA varierer mye Vann og avløp (VA) er et av MEF-bedriftenes viktigste markeder. Det er stort utbyggingsbehov for nye VA-anlegg på grunn av flytting og befolkningsøkning, og det er også et stort vedlikeholdsetterslep som gjør en bred oppgradering nødvendig. MEF ser nærmere på 45 utvalgte kommuner for å få et bilde av tilstanden. Kr Årsgebyr for avløpstjenesten Lardal Nesseby Ål Hobøl Rissa Melhus Førde Lillehammer Oppegård Hamar Sogndal Ullensaker Bergen Trondheim Kristiansand Oslo Stavanger Årsgebyr for vannforsyning 211 Figuren viser de seks kommunene med høyest og lavest gebyr av de 45 utvalgte, samt fem kommuner som ligger på medianen; Førde, Lillehammer, Hamar, Oppegård og Sogndal. Geografi og bosettingsmønster betyr mye for VA-gebyrene. Utskiftet vann- og avløpsledningsnett, siste tre år for hele landet (Kilde: SSB) 1,2 1,,8,6,5,7,6,9,7,7 1, 1,1,8 Vannledningsnett, prosent (gj.snitt) Avløpsledningsnett, prosent (gj.snitt),4,5,5,4,4,5,2, (Kilde: SSB) 8

9 Norge et annerledes VA-land i Europa Organisering av VA-sektoren i ni land i Vest-Europa Land Offentlige aktører Private aktører Norge Sverige Ansvar Finansiering En sentral lov? En sektormyndighet? Lekkasjeprosent Nei (noe) Kommunene Selvkost Nei Nei > 4 Nei Kommunene Selvkost 15 Finland Nei Kommunene Selvkost 17 Danmark Kommunene Regulert 1 Storbritannia Nei Staten Regulert, Ofwat 22 Frankrike Kommunene Anbud 26 Nederland Nei Stat/region/ kommuner/ «watershappen» Selvkost 7 Tyskland Kommunene Selvkost /Länder og Bund /Länder 7 Portugal Noe Kommunene Selvkost 16 9

10 Hvorfor har flere land i Europa reformert VA-sektoren de senere årene, men ikke Norge? Noen forklaringer: Vi har mer enn nok vann. Vi har lite jordbruksareal per innbygger, og lite kunstig vanning er nødvendig. Vi har godt råvann, som gjør at forholdsvis lite rensing er nødvendig. Vi har billig elektrisk energi til å drive systemene og dermed råd til å sløse med vannet. Vi har gode resipienter mange steder, så avansert avløpsrensing er ofte ikke nødvendig. MEF mener: Vi kan lære mye av andre land. Det er mangelfull rekruttering til bransjen, som framstår som lite framtidsrettet. Vann og avløp er billig og livsnødvendig, men har blitt politisk uinteressant mens nettet forfaller og utfordringen øker. Viktige spørsmål blir ikke diskutert. 1

11 Oppsummering: Det er en todeling blant medlemsbedriftene når det gjelder ledig kapasitet. Bedriftene som er involvert i større prosjekter har lite ledig kapasitet, mens de som ikke tar del i disse prosjektene har mye ledig kapasitet. Antall kontrakter fra Statens vegvesen fortsetter som i 211 og er på et høyt nivå. Det er størst konkurranse om de minste kontraktene. Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra de mindre bedriftene om ledig kapasitet. På tross av god ordrereserve, og at konjunkturbarometeret viser en betydelig oppside, har konkursene blant MEF-bedriftene i 212 vært større enn i 211. Vann og avløp er billig og livsnødvendig, men har blitt politisk uinteressant mens nettet forfaller og utfordringen øker. Viktige spørsmål blir ikke diskutert. Det er nødvendig å få situasjonen i VA-sektoren høyere opp på den politiske agendaen. Notater: 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo - Tlf:

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer