Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014"

Transkript

1 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser Anleggsbransjen - attraktiv yrkesvei, men for få skoleplasser

2 Sammendrag Forventningsundersøkelsen blant MEF-medlemmene viser at det er optimisme i markedet, både når det gjelder aktivitetsnivå og ansettelsesplaner. Hele 75 prosent av bedriftene sier ordrereserven det kommende halvåret er «god». Dette er historisk høyt. 21 prosent av medlemsbedriftene svarer at de har planer om nyansettelser i løpet av det kommende halvåret. Vi ser per juni ingen tendens til at flere bedrifter vil si opp eller permittere ansatte i løpet av det kommende halvåret. Omsetningstallene for anleggsbransjen var i rekordhøye. Tall fra SSB viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i hadde en samlet omsetning på 73,6 mrd. kr. Dette er en vekst på 5,3 mrd. kr (7,8 prosent) sammenlignet med. Når det gjelder omsetning for bedrifter som jobber med vann- og avløpsanlegg har det imidlertid vært en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med. Det er fortsatt for tidlig å konkludere hva følgene av endringene i permitteringsregelverket fra 1. januar i år blir. Tilbakemeldingene fra MEF-bedriftene, snart et halvt år etter endringene, er at bedriftene gjør mye for å holde på fagarbeiderne sine. Strikken er strukket langt, og MEF er spent på om vi får en økning i antallet oppsigelser etter sommeren. Medlemsundersøkelsen viser at MEF-bedriftene har om lag 3 prosent ledig kapasitet til vegbygging, 3 måneder fram i tid. Andelen ledig kapasitet blant bedriftene til vegbygging på våren de siste tre årene har ligget stabilt høyere enn tidligere år. Dette kan skyldes at bedriftene ønsker å sikre seg tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse for å delta i et ekspansivt marked for vegbygging framover. Den høye aktiviteten i anleggsbransjen og de store infrastrukturinvesteringene de kommende årene krever økt fokus på rekruttering av fagutdannede. I motsetning til flere andre fag har populariteten til anleggsfagene økt de senere årene. MEF konstaterer at det er for få skoleplasser i forhold til antall søkere og næringslivets behov. Resultatet er at 36 prosent av søkerne ikke kommer inn på førstevalget sitt i. Det er opp fra 28 prosent i. Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), mai. 548 MEF-bedrifter deltok i undersøkelsen. Kontaktperson: Stein Gunnes, sjeføkonom. Tlf: , E-post: Besøk for tidligere publiserte MEF-notat og mer informasjon om Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler). 2

3 Konjunkturbarometer MEF henter hvert år inn konjunkturdata fra våre medlemsbedrifter. MEFs konjunkturbarometer er basert på innrapporteringer fra bedriftene når det gjelder ordrereserve, planer for egen arbeidskraft og framtidige investeringer i egen maskinpark. Ordrereserve, neste neste halvår halvår Andel bedrifter Andel bedrifter 8% 7% 6% 5% 4% Andel bedrifter 3% 8% 2% 7% 6% % 5% 29 Ordrereserve, neste halvår 4% 3% 2% % God ordrereserve 29 Arbeidskraft, neste halvår God ordrereserve Andel bedrifter 35% 3% 25% Arbeidskraft, neste neste halvår halvår 2% Andel 15% bedrifter 35% 3% 5% 25% % 2% 29 15% 5% % 29 Ansette flere Ansette flere Dårlig ordrereserve Dårlig ordrereserve Si opp/permittere Si opp/permittere Hele 75 prosent av bedriftene som har deltatt i medlemsundersøkelsen beskriver ordrereserven det kommende halvåret som «god». Dette er den høyeste målingen som er registrert. 21 prosent av medlemsbedriftene svarer at de har planer om nyansettelser i løpet av det kommende halvåret. Dette er en liten nedgang fra tallene for våren, men på tilsvarende nivå som våren. Vi ser ingen tendens til at flere bedrifter vil si opp eller permittere ansatte. 3

4 Maskinpark, neste halvår halvår Andel bedrifter 16% 14% 12% Andel 8% bedrifter 16% 14% 12% 29 Maskinpark, neste halvår Konjunkturbarometer, Konjunkturbarometer, % 6% 4% 2% % Andel Indeks bedrifter Flere maskiner 29 Andel bedrifter Flere maskiner Færre maskiner Færre maskiner 13 prosent av MEFbedriftene som har deltatt i undersøkelsen svarer at de vil gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av de neste seks månedene. Det er de større bedriftene, og særlig de med 21-5 ansatte, som har planer om å kjøpe flere maskiner. Konjunkturbarometeret, basert på de tre foregående delindeksene, viser at aktivitetsnivået i anleggsmarkedet det kommende halvåret er godt. Et indekstall på 25 er det høyeste som er registrert i MEFs medlemsundersøkelse. Vi må tilbake til høsten for å finne et større sprang i indeksen fra høst til vår. 4

5 Kapasiteten i bransjen MEF gjennomfører flere ganger i året spørreundersøkelser hvor medlemsbedriftene blir spurt om ledig kapasitet til å bygge veg og vann- og avløpsanlegg. Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg, 28- Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg, 28- Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) 35% 3% 25% 2% 15% 5% % Ledig kapasitet, juni Ledig kapasitet om 3 mnd. Medlemsundersøkelsen viser at andelen ledig kapasitet blant bedriftene til vegbygging på våren de siste tre årene har ligget stabilt høyere enn tidligere år. Dette kan skyldes at bedriftene ønsker å sikre seg tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse for å delta i et ekspansivt marked for vegbygging. Tallene for våren viser at det er de minste bedriftene (1-2 ansatte) som har mest ledig kapasitet, dvs. mer enn 5 prosent ledig kapasitet. Det er entreprenørene i MEFs nord 1 og sørvest 2 som melder å ha mest ledig kapasitet til å bygge veg, én måned fram i tid. 1 nord: Finnmark, Troms og Fylke. 2 sørvest: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. 5

6 Entreprenører med mye mye ledig ledig kapasitet til å bygge til å bygge vann- vann- og avløpsanlegg og (VA) avløpsanlegg 3. kvartal, (VA) fordelt 3. etter kvartal region, fordelt etter region Ledig Ledig kapasitet kapasitet (andel (andel (andel av antall av av antall antall ansatte) ansatte) ansatte) 35% 35% 3% 3% 25% 25% 2% 2% 15% 15% 5% 5% % % nord nord midt midt øst øst vest vest sørøst sørøst 5 5 prosent prosent eller eller mer mer ledig ledig kapasitet kapasitet til til å bygge bygge VA VA sørvest sørvest Det er færre bedrifter som melder om mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg (VA) for 3. kvartal enn på samme tidspunkt i fjor. Unntaket er bedrifter med 11-2 ansatte. Det er bedrifter i nord og øst 3 som melder å ha mest ledig kapsitet til å bygge VA. Bedriftene i sørøst 4 har lavest andel bedrifter med mye ledig kapasitet. Samlet viser dette at det er fleksibilitet i markedet til økt VA-satsing. 3 øst: Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. 4 sørøst: Vestfold, Telemark og Buskerud. Status for anleggsmarkedet Omsetningen i i anleggsbransjen, - - Millioner Millioner kroner kroner ,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin,1.termin,2.termin,3.termin,4.termin,5.termin,6.termin Veg Veg og og jernbane jernbane Grunnarbeid Grunnarbeid Vann Vann og og avløp avløp Samlet Samlet Kilde: Kilde: SSB SSB Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i hadde en samlet omsetning på 73,6 mrd. kr. Dette er en vekst på 5,3 mrd. kr (7,8 prosent) sammenlignet med. Omsetningsveksten har vært sterkest for bedrifter innen arbeidsområdet grunnarbeid, med 9,4 prosent. Bedrifter innen vann og avløp har imidlertid for samme periode opplevd en nedgang på 1,2 prosent. 6

7 Kontraktsverdi for for kontrakter i regi i regi av Statens av Statens vegvesen vegvesen -, etter måned -, for tilbudsfrist etter måned for tilbudsfrist Samlet kontraktsverdi (mill. (mill. kr) kr) Kontraktsverdi for kontrakter i regi av Statens vegvesen 2 5 -, 2 etter måned for tilbudsfrist 1 5 Samlet kontraktsverdi (mill. kr) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Statens vegvesen 1 Kontrakter 5 i regi av Statens vegvesen, etter region, antall og verdi - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi (mill. kr) Kilde: Statens vegvesen Det har så langt i (t.o.m. april) vært tilbudsfrist for kontrakter i regi av Statens vegvesen til en samlet verdi av 7,2 milliarder kroner, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Dette er 1,1 mrd. kr høyere enn for samme tidsrom i. Flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter er utelatt fra denne oversikten. Kontrakter i regi av Statens vegvesen, etter region, Kontrakter 3 i regi av Statens vegvesen, etter 2 region, antall og verdi antall 25 og verdi Antall 2 15 kontrakter Samlet kontraktsverdi Antall 15 kontrakter Samlet kontraktsverdi (mill. kr) (mill. 1 kroner) nord midt øst vest sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Kilde: Statens vegvesen nord midt øst vest sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Kilde: Statens vegvesen Hittil i har det vært tilbudsfrist for 181 kontrakter i regi av Statens vegvesen, mot 169 for samme periode i. Det har i år vært tilbudsfrist for flest kontrakter i øst, med 44 kontrakter, og færrest i nord, med 29 kontrakter. Høyest samlet kontraktsverdi for Vegvesen-kontrakter med tilbudsfrist så langt i år finner vi i vest 5, med om lag 3 mrd. kr, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. nord har lavest samlet kontraktsverdi, med 455 mill. kr. Flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter er utelatt fra denne oversikten. 7 5 vest: Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

8 Kontrakter i regi av Statens vegvesen, fordelt etter kontraktsverdi Kontraktsverdi < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 1-29 mill. kr 3-59 mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi 23 mill.kr 336 mill. kr 1 4 mill.kr 741 mill.kr Gj.snitt tilbydere 3,7 4, 4, 3,4 Andel antall 8 % 38 % 34 % 1 % Andel verdi,3 % 5 % 14 % 1 % Kontraktsverdi 6-99 mill. kr mill. kr + 5 mill. kr Ingen tilbud/avlyst Antall kontrakter Samlet verdi 358 mill.kr mill.kr Gj.snitt tilbydere 4,4 4,8 4,7 Andel antall 3 % 3 % 2 % 3 % Andel verdi 5 % 17 % 48 % Kilde: Statens vegvesen Så langt i år har det vært tilbudsfrist for 181 kontrakter i regi av Statens vegvesen, til en samlet verdi av 7,2 mrd. kr, basert på laveste tilbud per kontrakt. Flerårige drifts- og vedlikeholdskontrakter er utelatt fra denne oversikten. Konkurransen om Vegvesen-kontraktene synes å holde seg stabil. Så langt i år har det i snitt vært 3,7 tilbydere per kontrakt, mens det for samme periode var 3,8 tilbydere per kontrakt. Sammenlignet med har imidlertid konkurransen om de store kontraktene (+1 mill. kr) styrket seg. Vi har de senere årene sett en utvikling i markedet for Vegvesen-kontrakter der kontrakter med en verdi på 1 mill. kr eller mer har utgjort en stadig større andel av Vegvesen-markedet, målt i verdi. Anbudstallene fra Statens vegvesen indikerer ikke så langt at denne tendens vil fortsette i. Hittil i år har kontrakter på 1 mill. kr utgjort 65 prosent av det samlede Vegvesen-markedet målt etter verdi (4,7 mrd. kr). Tilsvarende tall for hele var 72 prosent. 8

9 Økonomisk status for MEF-bedriftene Resultat før skatt hos hos MEF-bedriftene, - - Resultat før før skatt skatt 6 8, % 6, % 4, % 2, % Resultat før skatt hos MEF-bedriftene, -, % Resultat før skatt 8, % Gj.snitt, alle bedrifter 6, % Gj.snitt, 1 største bedriftene Gj.snitt, mellomstore bedrifter 4, % Gj.snitt, små bedrifter 2, %, % 6 Resultat før skatt: Resultatet etter skatt på ordinært resultat. Ekstra ordinære inntekter og kostnader, samt skatt på de ekstraordinære postene, er ikke inkludert. Konkurser i anleggsbransjen, 29- Gj.snitt, alle bedrifter Antall konkurser Gj.snitt, 1 største bedriftene Gj.snitt, mellomstore bedrifter 2 Gj.snitt, små bedrifter Konkurser i 1 i anleggsbransjen, 29- Antall 8 konkurser MEF-bedriftenes lønnsomhet har vært økende i perioden -. Innrapportert resultat før skatt har på landsbasis økt fra 2,8 prosent i til 4,2 prosent i. Bak tallene ser vi at det er betydelig forskjeller i lønnsomhet etter bedriftsstørrelse. Lønnsomheten for bedriftene har steget i hver region i MEF, unntatt Vest og Nord. Antallet konkurser blant MEF-bedriftene har gått ned siden. Det er små bedrifter som har gått konkurs, både i og i (per 16.5.). 9

10 Næringspolitikk - Utdanning og rekruttering til anleggsbransjen Anleggsbransjen går svært spennende år i møte. Det skal investeres over 5 milliarder statlige kroner i samferdsel de neste ti årene. I tillegg har landet et enormt vedlikeholdsetterslep innen transportinfrastruktur og vann- og avløpssektoren. Samlet tilsier dette at det vil være stort behov for dyktige fagarbeidere i årene som kommer. MEF er imidlertid bekymret for at antallet anleggsfaglige skoleplasser i den videregående skolen per i dag ikke vil være tilstrekkelig for å møte næringens behov for fagutdannede i årene framover. Utvikling VG2 Anleggsteknikk Antall søkere/skoleplasser 1 Utvikling VG2 Anleggsteknikk 8 Antall søkere/skoleplasser Antall søkere Antall skoleplasser Ikke innvilget førstevalg Kilde: Utdanningsdirektoratet Framskrivninger arbeidskraftsbehov, -23 Antall personer, bygg og anlegg Kilde: Utdanningsdirektoratet 2 Framskrivninger arbeidskraftsbehov, Antall søkere Ikke innvilget førstevalg Antall 16 personer, bygg og anlegg Antall personer, bygg og anlegg Antall skoleplasser Etterspørsel Tilbud Kilde: SSB Etterspørsel Tilbud Kilde: SSB I motsetning til mange andre yrkesfag har anleggsfagenes popularitet økt den senere tid. Figuren til venstre viser at antallet søkere til det videregående skoletilbudet VG2 Anleggsteknikk, og antallet potensielle elever som ikke får innvilget VG2 Anleggsteknikk som førstevalg, har økt kraftig de siste årene. Hele 36 prosent av søkerne med VG2 Anleggsteknikk som førstevalg vil ikke i år få innvilget førstevalget sitt. Det finnes per i dag få framskrivninger for arbeidskraftsbehovet for anleggsbransjen. SSB presenterer imidlertid i rapporten «Forecasting demand and supply of labour by education» () framskrivninger for bygg- og anleggsbransjen samlet. Der skisseres det at tilbudet av fagutdannede til disse bransjene i 23 vil være ca. 4 (personer) lavere enn etterspørselen. 1

11 MEF mener: Det bør legges til rette for flere anleggsfaglige skoleplasser i den videregående skolen. I motsetning til flere andre fag har populariteten til anleggsfagene økt de senere årene. I år var det 981 primærsøkere til det videregående skoletilbudet VG2 Anleggsteknikk, men det finnes bare 624 tilgjengelige skoleplasser på landsbasis. Resultatet er at 36 prosent av søkerne ikke kommer inn på førstevalget sitt, noe som er opp fra 28 prosent i. Det er behov for flere skoleplasser innen anleggsfagene. En økning i antallet skoleplasser på sikt krever mer forutsigbar finansiering for ressurskrevende fylkeskommunale utdanningstilbud, som VG2 Anleggsteknikk. Det bør derfor innføres statlig toppfinansiering for ressurskrevende fylkeskommunale yrkesfaglige linjer. Grunnfinansieringen bør fortsatt skje via rammetilskuddet, som i dag. Videre er det nødvendig å etablere et nasjonalt kvalitetsnivå på teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter ved avleggelse av fagprøve. Standardiserte kvalitetskrav for anleggsfagene vil redusere ulikhetene i elevenes kompetanse etter endt videregående utdanning. For bedriftene vil slike krav bety at de kan være tryggere på hvilken kompetanse de ferdigutdannede elevene faktisk besitter. For elevene vil kvalitetskravene bidra til å sikre at de får den utdannelsen de har krav på. De anleggsfaglige skoletilbudene bør alltid ha som utgangspunkt at det skal være minst tre klasser per skoletilbud. Samlet for yrkesfagene er det viktig at man snarest får kartlagt hva som faktisk kreves av ressurser innenfor de krav som dagens læreplan stiller. Deretter må de eksisterende skoletilbudene få tilført nødvendige ressurser. 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo Tlf:

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2-211 Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN. n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden NOTAT 1/2018 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n MEF-bedriftene rapporterer om bedre oppdragsmengde enn for ett år siden n Prognosene tilsier fortsatt vekst i anleggsinvesteringene i 2018 og 2019 n Konkurransen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2019 ANLEGGSBRANSJEN. n Gode vekstutsikter i anleggsbransjen for 2019 og 2020

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2019 ANLEGGSBRANSJEN. n Gode vekstutsikter i anleggsbransjen for 2019 og 2020 NOTAT 1/19 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n Gode vekstutsikter i anleggsbransjen for 19 og n Lavere konkurranse om veikontraktene n Mange entreprenører opplever at de ikke konkurrerer på like vilkår

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo,

Frokostmøte om anleggsnæringen. Oslo, Frokostmøte om anleggsnæringen Oslo, 01.11.2017 Hvem er vi? MEF organiserer 2 050 bedrifter på landsbasis. Disse sysselsetter 30 000 ansatte og har en samlet omsetning i underkant av 80 mrd. kroner. Våre

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2018 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2018 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 2/2018 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED n Fortsatt stor optimisme blant MEF-bedriftene n Hele 93 prosent av melder om god oppdragsmengde n 7 av 10 bedrifter melder at de har ledig kapasitet til

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG.

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Nå har hotelltallene fra SSB for 2017 kommet, og det er da mulig å komme med en fullstendig

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 - Sterk vekst i anleggsinvesteringene Gode utsikter fram til 2018 MEF-bedriftene har store forventninger til egen lønnsomhet Vedvarende sterk konkurranse

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2011 juli Vegtrafikkindeksen juli 2011 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,4 mindre trafikk med

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

april Vegtrafikkindeksen

april Vegtrafikkindeksen april Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen april 2006 Det var 4,0 mindre trafikk i april 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,9 mindre trafikk med

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN

UTVIKLING & MARKED NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2017 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år siden Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene i 2017 Mange entreprenører konkurrerer

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juni

Vegtrafikkindeksen. juni Vegtrafikkindeksen juni 2009 Vegtrafikkindeksen juni 2009 Det var 1,2 meir trafikk i juni 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på -0,3. Det var 1,6 trafikkauke med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Flere søker og flere får læreplass I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

august Vegtrafikkindeksen

august Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen august Vegtrafikkindeksen august 2008 Det var 1,4 mindre trafikk i august 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 1,2 mindre trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. januar

Vegtrafikkindeksen. januar Vegtrafikkindeksen 2010 januar Vegtrafikkindeksen januar 2010 Det var 0,3 mindre trafikk i januar 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,8. Det var ingen endring ( )

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Kartlegging av anleggsfagenes ressurstilgang

Kartlegging av anleggsfagenes ressurstilgang Maskinentreprenørenes Forbund Kartlegging av anleggsfagenes ressurstilgang Ekstern gjennomgang Rapport 24. februar 2016 R9230 Oppdragsgiver: Maskinentreprenørenes Forbund Rapport nr.: 9230 Rapportens tittel:

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. august

Vegtrafikkindeksen. august Vegtrafikkindeksen august 2009 Vegtrafikkindeksen august 2009 Det var 1,0 meir trafikk i august 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,2. Det var 1,3 trafikkauke med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2010 februar Vegtrafikkindeksen februar 2010 Det var 0,6 meir trafikk i februar 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 0,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juni

Vegtrafikkindeksen. juni Vegtrafikkindeksen 2011 juni Vegtrafikkindeksen juni 2011 Det var 0,5 mindre trafikk i juni 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,2 mindre trafikk med

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer