Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads"

Transkript

1

2 Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår intensjon at kalenderen skal være et godt redskap, både for personalet og for dere foreldre. Dere vil finne informasjon om periodens mål og innhold knyttet til de forskjellige kalendersidene. Dette vil ikke erstatte de månedsplanene dere er vant til, men gi en oversikt over hovedmål og innhold. Avdelingenes årshjul og målområder er beskrevet i kalenderen. Aktiviteter og tradisjoner som allerede er fastsatt, er skrevet inn i kalenderen. Datoene for planleggingsdagene dette året er plassert i kalenderen, bortsett fra en, som ikke er fastsatt ennå. Vi har ikke definert et felles satsningsområde dette året, men avdelingene har selv satt sine mål og fokusområder. Vi jobber tett opp mot å ivareta fagområdene i Rammeplanen. Dokumentasjon i barnas portfoliopermer (se eget avsnitt i kalenderen). Dette arbeidet ble startet i fjor, og vi fortsetter med dette. Daglig leder skriver virksomhetsplan for barnehageåret 2012/2013. Denne kan lastes ned fra vår hjemmeside; Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Pedagogiske ledere Jon Daglig leder

3 Daglig leder, Jon Remme Marihøna Tiur`n Påfugl`n

4 tallets Fröbel`s barnehage pedagogik k 2000-tallets barnehage pedagogikk. «Lov om barnehager», «Rammeplanen». Det kreative barnet... Synet på barnehagen som arena for lek, læring og utvikling, er i stadig endring. Fra de første barnehagene på slutten av 1800 tallet, hvor misjonen først og fremst var barnepass for arbeiderklassen, og frem til dag, hvor barnehagen er definert som en del av utdanningsarenaen. Det har de siste årene vært stort fokus på implementering av Rammeplan for barnehager i det daglige virket. Den definerer blant annet 7 fagområder som man skal være innom (mer om dette i et annet kapittel), omsorg, lek og læring, planlegging, dokumentasjon og vurdering. Barns medvirkning har vært et tema som har dukket opp de siste årene og det har vært et økt fokus på dette. Her kommer vi inn på vår visjon for dette barnehageåret. Vi ønsker å fortsette arbeidet som vi startet på i fjor, hvor barns medvirkning ble høynet i vår måte å jobbe på. Det vi ønsker er å la barna påvirke innholdet i barnehagehverdagen. Vi setter noen ytre rammer, så jobber vi sammen med barna i forhold til å velge innhold og retninger innenfor det temaet vi jobber med. Dette gjør at vi setter åpnere rammer og planer. Vi detaljplanlegger ikke så mye som tidligere, men lar innholdet i hverdagen komme til oss i et nært samspill med barna. Vi skal ta vare på her og nå situasjoner, samtidig som vi voksne skal legge ut «spor» og den røde tråden for å inspirere til kreative aktiviteter og medvirkning.

5 Årshjul for avdelingen August Tilvenning og etablering av ny barnegruppe September/ Eventyrmyldring. Vi legger til rette for tilgang på eventyr fra hele verden Oktober Vi går mer i dybden på færre eventyr. Barna velger. November Første del; fortsette med eventyr, andre del; forberedelser til advent Desember Norske juletradisjoner på gammelt vis. Januar/ Februar Vi fortsetter med eventyr prosjektet Mars Påsken April/ Mai Vi lager vårt helt eget eventyr / våren / 17.mai Juni Et tilbakeblikk og oppsummering / uteaktiviteter / sol og sommer Ukestruktur Torsdager i like uker går vi i skogen. De eldste på tvers av de store avdelingene, har sitt faste opplegg som foregår i en 4 ukers turnus: 1) Fredag: Gruppe med Anne, 2) Onsdag: skogtur med Liv-Berit og Mads 3) Fredag: Gruppe med Anne, 4) Fredag :Musikk og lek med Randi/Linda De andre ukedagene holdes litt åpne, og planlegges fra måned til måned. Målområde Overordnet tema og mål for avdeling Påfugl`n dette året er: «Kommunikasjon, språk og tekst». Vi vil gjennom dette temaet ivareta og jobbe med Rammeplanens 7 fagområder. Metodikken vi bruker med barna er: «Eventyr». Vi vil gi barna mulighet til å velge blant et mangfold av både norske og internasjonale eventyr. Vi skal ha lesekrok, lyttekrok på hemsen, bruk av flanellograf, eventyrsamlinger både i små grupper og med hele gruppen. Etter hvert vil vi la barna få være med på å velge 4-5 eventyr, som vi fordyper oss mer i. Målet er å skape både lek og aktiviteter som knytter seg spesifikt til fagområdene: «Kunst, kultur og kreativitet» og «Antall, rom og form». Vi ønsker med dette å videreføre arbeidet med å løsrive oss litt fra en veldig fast og detaljplanlagt hverdag, til å spille på barnas initiativ og engasjement. De voksne på avdelingen legger vide rammer for innhold, legger til rette for en kreativ hverdag i form av tid, tilbud (bøker, lydbøker, bilder) og engasjement. De voksnes rolle blir å «så frø» og legge ut «spor» knyttet til målområdet og metodikken vi har valgt.

6 Satsningsområder Rammeplanen omtaler barnehagens verdigrunnlag slik; Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Med dette som utgangspunkt ønsker vi dette barnehageåret å rette et ekstra fokus på fagområdene; - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk - Antall, rom og form Selvfølgelig også med innslag av de andre fagområdene underveis. Prosjektarbeid 1. Vi undersøker et spørsmål, et tema eller en hypotese. 2. Vi planlegger og utvikler sammen med barna, der barnas spørsmål og svar trekkes inn i prosessen. 3. Vi dokumenterer prosessen, barnas spørsmål og hypoteser underveis for å reflektere sammen og lære av dem med tanke på videre fremdrift. Oppstart Onsdag 15. aug. starter vi opp med tilvenning av nye barn og kanskje barn som har hatt lang ferie. Vi vil da ha ekstra fokus på sosial kompetanse og venner/knytte nye vennskapsbånd. Videre ønsker vi dette barnehageåret å jobbe med prosjekter, og vi vil i utgangspunktet gripe fatt i det barna er opptatt av barns medvirkning. Vi starter opp med å ta med alle barna på tur til Høysand hvor vi voksne vil observere hva barna interesserer seg for der. Vi ønsker «å så noen frø» eller «åpne noen dører» i begynnelsen av en prosjektperiode, så barna har noe å bygge videre på. Derfor tar vi de med på tur for å se på livet i fjæra i september. Prosjektene etter jul har vi ikke lagt noen føringer for ennå. Grunnen er at vi ønsker å observere barna i forkant for så, om mulig, bygge videre på dette i etterkant.

7 B&L Vi ønsker i år å innføre noe som kalles for B&L eller boltrelek og lekeslåssing. Dette er en form for sosial lek der to eller flere barn kroppslig leker sammen. Det er en type fysisk samlek der de involverte bryter, skyver, drar, hopper på og slåss med hverandre i en vennskapelig og leken atmosfære. Kjennetegnene; -rollebytte: de lekende skifter på å dominere. Må ha en dose av både konkurranse og samhold. -selv-handicapping: man må regulere innsatsen i forhold til forutsetningene for at det skal oppleves som lek for begge parter. En fordel å være likeverdige motstandere. -selvkontroll: barn respekterer hverandres grenser når de blir uttrykt verbalt. Ikke knyttede never. Dette er ofte et tegn på konflikt. - avslutningen: hvis de involverte opplever at rettferdighetsprinsippet har vært til stede hele veien, og at egne grenser har blitt respektert, fortsetter gjerne barna å holde seg i nærheten av hverandre etterpå. Ekte slåssing ender alltid med at barna skiller lag. Hvorfor er B&L viktig? Egenverdi de barna som har trang til vilter og kroppslig lek gjør det fordi de synes det er gøy. Det gir dem en kroppslig opplevelse i samhandling med andre barn som oppleves som god, der og da. Særlig hos en del gutter synes dette behovet å være sterkt. Viktig for deres trivsel at dette er akseptabelt. Nytteverdi denne type lek har en underliggende funksjon. Barn som er opptatt av B&L får visse erfaringer som påvirker deres utvikling fordelaktig. En kan tenke seg at disse erfaringene kommer til nytte både umiddelbart og på lang sikt. - Understøtter den sosiale utviklingen hos barn. Lærer seg å tolke lekesignaler som er viktig for lekens kontekst. - B&L tillater trening av slåssferdigheter under trygge omstendigheter. God styrketrening. - Ofte bestevenner som leker sammen, og de er flinke til å oppfatte når det er et hendelig uhell som skjer. Stor takhøyde for hva som er akseptert så lenge barna opplever hendelsen som en del av leken. Gode lekeslåssere blir ofte omtalt som utadvendte, nysgjerrige, trygge og populære lekekamerater! Grovt sett vil året vårt se slik ut; August Tilvenning bli kjent/nye venner September Prosjekt livet i fjæra Oktober Prosjekt livet i fjæra November Advent og jul Desember Advent og jul Januar Prosjekt foreløpig uten tema Februar Prosjekt Mars Påske April Prosjekt foreløpig uten tema Mai Prosjekt Dette er bare en grov oversikt, og når vi i år vil legge stor vekt på å følge barnas interesser og dyrke deres medvirkning kan vi ikke på forhånd planlegge hva som skal skje. Dokumentasjonen vil komme i etterkant av hver prosjektperiode, mens månedsplan med de faste tingene vil dere få i begynnelsen av hver måned. Vi håper på et godt samarbeid i året som kommer

8 Tema Vi på Marihøna skal i år bruke «eventyr & fortelling» for å tilnærme oss fagområdene i rammeplanen. Vi har valgt ut 6 eventyr som barna skal få bli nærmere kjent med. Til hvert eventyr & fortelling har vi laget store eventyrkort. Disse skal henge på veggen, slik at barna selv kan velge ut hvilket eventyr de vil høre på og jobbe videre med når de ønsker det. Når vi jobber med dette temaet skal vi bruke flere virkemidler. Deriblant drama, flanellograf, musikk, forming, dans m.m. I løpet av året skal vi gjennom 5 bolker med temaet «eventyr & fortelling». Innimellom disse bolkene kommer tradisjonelle aktiviteter som hører året til. F. eks jul, påske og 17. mai. Fagområder Det vil i år bli mest fokus på fagområdene «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet», men de andre fagområdene vil selvfølgelig også bli trukket inn i vårt daglige arbeide. Vi kommer til å dele gruppa i arbeidet med temaet vårt. Dette for lettere å kunne nå hvert enkelt barn der hvor de er i sin utvikling og sitt modenhetsnivå! Årets inndeling: Uke Tilvenning av nye barn Tema: Eventyr & fortelling Forberedelser til internasjonal matdag Tema: Eventyr & fortelling Juleforberedelser og julen 1 Vi kommer inn i rutinene igjen etter julen 2-8 Tema: Eventyr & fortelling 9-12 Påske Tema: Eventyr & fortelling mai/ vår Tema: Eventyr & fortelling

9 Hjertegruppas aktiviteter Skoleforberedelser De største barna i barnehagen (barna født i 07) er det siste året samlet i en egen gruppe ca. 1 gang pr. uke. I år vil denne gruppen bestå av 16 barn. Den første gangen de var samlet valgte de seg et navn til gruppa i tillegg til å ha noen skoleforberedende oppgaver. I år ble navnet «Hjertegruppa». Her vil fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» stå sterkt, men de andre fagområdene vil også få sin plass. I tillegg til å drive med språkleker, bokstavleker og engelsk, vil de også få innslag av mengdelære, tallforståelse og fysikkforsøk. De leser fra en eventyrbok som et fast innslag i denne delen av hjertegruppas aktiviteter. Dette tilbudet har barna annenhver fredag, altså 2 ganger pr. mnd, og Anne fra Marihøna vil ha ansvaret for dette. Skogturer Hjertegruppa vil også gå i skogen 1 gang pr. mnd. Dette vil skje på onsdager. De har funnet seg en hemmelig leirplass som bare de vet om, og det de driver med der oppe er ganske hemmelig. Det som er kjent er at de har naturstier, lærer om dyr og dyrespor, lærer om forskjellige typer trær og blomster i tillegg til å lage sin egen leirplass. Her kan det hende de må ta i bruk både spiker og hammer. Mads fra Påfugln og Liv-Berit fra Tiurn har ansvaret for turene i skogen. Musikk og lek 1 gang pr. mnd vil Hjertgruppa ha musikk og lek. Her får de øvelse i rytmer, sang, instrumenter og lytting. Vi vil også bruke en del sangleker knyttet til vår kultur og tradisjon. Randi fra Påfugln og Linda fra Tiurn har ansvaret for denne gruppa. Overgang barnehage-skole «Årshjul: rutinebeskrivelse for gode overganger mellom barnehage og skole/sfo i Sarpsborg kommune.» Barnehagen følger de rutiner og anbefallinger som dette årshjulet beskriver. Vi sender oversikt over de barna vi har som skal begynne på skole, til den respektive skole, innen 1.oktober. Skjemaet «Informasjon om skolestarteren» fylles ut i samarbeid foreldre og barnehage, og sendes skolen innen 1.februar. Skolene inviterer skolestarterne med ped.ledere fra barnehagen til vårdager på skolen. Der det er behov for flere besøk på skolen, prøver vi etter beste evne å få til det, slik at overgangen skal bli så god og trygg som mulig.

10 Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Vi bruker begreper gjennomgående i barnehagehverdagen. Vi er bevisst på bruk av ord og begreper mens vi blant annet sender pålegg til hverandre, kler på uteklær, leker med leker og vi synger, leser og bruker rim og regler. Kunst, kultur og kreativitet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Vi vil gjennom forskjellige drama -, musikk - og formings - aktiviteter, både voksenledet og barnestyrte, motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer. Etikk, religion og filosofi. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske verdier. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Vi skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som vi skal ta med oss verdier og tradisjoner i den kristne kulturarv. Vi jobber med dette gjennom markering av jul og påske. Dersom det kommer barn med andre religioner, vil vi også ta for oss disse barnas religioner. Nærmiljø og samfunn. Fagområdet skal legge vekt på å skape kunnskap om og tilknytning til natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett i lokalsamfunnet. Vi skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet, derfor bruker vi nærmiljøet til utforsking, gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Kropp, bevegelse og helse. Barn er kroppslige og i bevegelse. Dette er barns måte å være på. I løpet av småbarnsalderen tilegner de seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Vi vil gjennom lek, turer til lekeplassen og skogen og forskjellige fysiske aktiviteter både inne og ute gi barna mulighet til kroppslige utfordringer og mestringsgleder. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sund kropp. Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for opplevelser, nysgjerrighet, lek og læring til alle årstider og i all slags vær. Vi skal bidra med at barna skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen ved at de blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og været. Vi vil gjennom turer i nærmiljøet og skogen samt utforsking i barnehagens uteområde bidra til barnas nysgjerrighet til naturen. Antall, rom og form. Barn er nysgjerrige, de utforsker tidlig tall og telling, rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek og eksperimentering utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi vil oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering gjennom blant annet lek og forskjellige aktiviteter med tall og de geometriske formene.

11 16. april 2012 hadde vi offisiell åpning av bassenget ved ordfører Sindre Martinsen-Evje. Mange foreldre/besteforeldre tok da turen til barnehagen for å overvære denne seansen. Barna var kjempespente for nå skulle de endelig få Begynne å bade. Vi brukte da bassenget fram til 11. juni. Da måtte vi stenge pga. lekkasje. Vi håper feilen blir rettet opp ganske snart, sånn at vi kan begynne å bruke det igjen. Erfaringene vi foreløpig har med badingen har bare vært positiv. Barna har hatt stor glede av bassenget, og gleder seg til neste gang. Noen har vært litt skeptiske til å begynne med, men alle har hatt med seg en positiv opplevelse i tilbake. Små barn og vannlek er en morsom kombinasjon der barna får utforsket og utfoldet seg mye. Vi har ikke som mål at barna skal lære å svømme, men bli trygge i vannet og oppleve glede ved det å utfolde seg i det våte element. Vi har regler for både voksne og barn i bassenget som det er viktig at alle forholder seg til. I tillegg har alle voksne livreddningskurs og en alarmplan. Vi har også foretatt en risikovurdering i bassengområdet. Når bassenget ikke er i bruk, vil døren alltid være låst. Fagområdet «kropp, bevegelse og helse» står sterkt her, men vi vil også få innslag av de andre fagområdene i rammeplanen.

12 Ett nytt barnehageår har startet og tilvenningen er i godt i gang. De eldste barna på Marihøna har gått over på enten Påfugl n eller Tiur n. De har blitt kjent med nye barn og voksne, kanskje fått seg noen nye venner og blitt kjent med noen nye rutiner. Påfugl n og Tiur n har også fått noen helt nye barn på sine avdelinger. På Marihøna har det kommet mange nye små og litt større barn. Disse barna har hatt sitt aller første møte med barnehagen og livet der. Det er spennende dager både for barna og for foreldrene!! For noen foreldre er dette barnet deres første og alt er nytt og litt rart. De skal levere fra seg barnet sitt til helt fremmede mennesker. Spør oss om det er noe dere lurer på.. Det er viktig å ha en god dialog mellom foreldre og personale, for å gjøre oppstarten best mulig for barna. En ny høst betyr at nye vennskap knyttes, enten på avdelingen eller på tvers av avdelingene. Mange barn har en bestevenn i barnehagen, mens andre har flere venner som de leker med. De yngste barna leker mest ved siden av hverandre, men vi kan ganske tidlig se at samleken og samhandlingen mellom barna kommer til syne i leken! Godt nytt barnehageår til dere alle!!

13 AUGUST 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår begynner Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

14 Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Det første møtet med barnehagen kan være krevende for barn og foreldre/foresatte. For barnet åpner det seg en ny verden som kan oppleves som både interessant og utfordrende. Dere foreldrene overlater ansvaret for barna til et personale og en barnehage dere til å begynne med ikke kjenner. Barnehagen og foreldre har daglig kontakt. Det gir mulighet til dialog og gjensidig informasjonsutveksling. Vi ønsker å møte alle foreldre med åpenhet og legge til rette for et nært samarbeid om deres barns. Vi i personalet har ansvar for å gi dere nødvendig informasjon og invitere dere til medvirkning. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en betingelse for et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet i barnehagen. Viktig at dere er kjent med vår generelle taushetsplikt og spesielle opplysningsplikt i forhold til barnevernstjenesten. Det er dere foreldre som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, jf. barneloven 30. Foreldreansvaret innebærer at foreldrene har et omsorgsansvar for barnet, og at de har bestemmelsesrett på barnets vegne. I den tiden barnet er i barnehagen, tar vi oss av deler av omsorgs- og oppdrageroppgavene. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet, og vi vil vise forståelse og respekt for ulike familieformer. For å sikre samarbeidet med barnas hjem har vi et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (barnehageloven 4). Denne bestemmelsen skal sikre foreldrenes rett til medvirkning i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 5 om foreldrenes ansvar for oppdragelsen. Foreldrenes formelle rett til medvirkning er på denne måten ivaretatt i den enkelte barnehage. Dere foreldre kan ha eller få behov for hjelp og veiledning i oppdragerspørsmål. Det kan i enkelte tilfeller være riktig å søke ekstern hjelp og veiledning.

15 SEPTEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Natursti felles for hele barnehagen Foreldremøte Tiur n 25 Foreldremøte Marihøna 26 Foreldremøte Påfugl n

16 Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken er et fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Det er en grunnleggende livs og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Personalet må være tilgjengelig for barna for å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Lek er viktig for barn i alle aldersgrupper. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis ekstra oppfølging for å hjelpes i gang med god lek. Forståelse Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd, første punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagen innhold, 2. ledd) Kulturelle forskjeller Språk Kreativitet Empati Venner Konfliktløsning Rollelek Humor LEK Fantasi ///krkreativi tee Sosial kompetanse Utelek Trivsel Regellek Læring Turtaking Lekeregler Barnekulturelle tradisjoner overføres fra eldre til yngre barn Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken!

17 OKTOBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 1 Skolens høstferie FN dagen. Arrangement i barnehagen Sommertid slutt

18 For noen år tilbake hadde vi sosial kompetanse som et satsningsområde her i barnehagen. Dette tema var det fokus på nasjonalt i barnehage og skole sektoren. Metodikken vi brukte i vår jobbing med temaet var «steg for steg», og Kari Lamer`s «Du og jeg og vi to». Fokusområder endrer seg i tiden, påvirket av samfunnet rundt oss. Synet på barnehagens innhold, og synet generelt på oppdragelse er dynamiske prosesser. Vi ønsker å ha noen «sosial kompetanse» samlinger i løpet av året, selv om det ikke er et definert satsningsområde i år, er det et viktig basisområde. Det er elementer fra «steg for steg» metodikken vi vil bruke. Steg for steg «Steg for steg» er et opplegg som Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak. Det har til hensikt å fremme barns sosiale kompetanse. Delt inn i 3 hovedområder; Empati, mestring av sinne og problemløsning. «Steg for steg» pakken består av mange bildeplansjer som brukes som mal for samlingsstunder og samtaler. Kari Lamer`s definisjon: Som et resultat av teoretiske analyser består sosial kompetanse i Du og jeg og vi to! av fem innholdsområder som hver for seg inneholder samme type av sosiale ferdigheter: empati og rolletaking innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur. selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang. lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Empati Mestring av sinne Problemløsning

19 NOVEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen er stengt søndag i advent.

20 Advent er en koselig tid med mange tradisjonsrike aktiviteter her i barnehagen. Vi starter juleforberedelsene i slutten av november. Da blir avdelingene pyntet til advent, vi har felles adventssamlinger på kjøkkenet og Luciafeiring for foreldrene. Vi ønsker at adventstiden skal være preget av forventninger, glede og ro. Vi har også litt forskjellige juleaktiviteter. Barna får selv velge om de ønsker å lage julegaver til foreldre og søsken. I fjor startet vi en ny tradisjon. Da lagde vi gammeldags jul i barnehagen. Vi lagde b.la pølser av farse. Det var spennende å stappe farse i tarmene og se hvordan pølser blir til. Ellers lagde vi mye forskjellig mat og dessert. Det hele munnet ut i en julebuffè for hele barnehagen. På selve dagen startet de eldste barna med å dramatisere juleevangeliet for resten av barnehagen. Så var det tid for den deilige maten. Den spiste vi inne på koselig pyntede avdelinger. Etter mye god mat, så kom jammen også nissen på besøk. Det var stor stas.

21 DESEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 49 3 Påfugl n adventssamling søndag i advent Tiur n adventssamling Lucia. Arrangement i barnehagen søndag i advent Marihøna adventssamling Juleevangeliet v/ de eldste barna. Julebuffet felles for alle barna søndag i advent Julaften. Barnehagen er stengt juledag. Barnehagen er stengt juledag. Barnehagen er stengt nyttårsdag. Barnehagen er stengt.

22 I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evne til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danningsprosesser forstås som kontinuerlige prosesser der barn formes gjennom aktiviteter de deltar i, gjennom utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for dem

23 JANUAR 2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke nyttårsdag. Barnehagen er stengt. 2 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

24 VINTERAKTIVITETSDAGER Dersom vær og føreforhold tillater det, skal vi arrangere vinteraktivitetsdager både i og utenfor barnehagen. Vi satser på å dra avgårde med de eldste 2-3 gruppene med barn til ett sted hvor det er skiløyper. Kanskje det blir både kakao og pølser ved bålet hvem vet!! Vi leier også Sparta amfi for å stå på skøyter. For de barna som ikke står på ski og skøyter lager vi et ake og «snømoro» opplegg i barnehagen eller på lekeplassen!! Dersom det ikke er snø og vinterføre skal vi lage ett alternativt fysiskt aktivitetsopplegg. BRUKERUNDERSØKELSE Kvalitetssikring og foreldreinnspill er viktig. Derfor ønsker vi nå i vinter/ vår å gjennomføre en brukerundersøkelse hos dere foreldre. Her vil dere få en del spørsmål om barnehagen og vårt virke der. Hva synes og mener dere foreldre? Hva kan/ bør gjøres annerledes og hva er evt bra og som vi bør gjøre mer av? Resultatene av dette vil vi bruke når vi skal i gang å evaluere inneværende barnehageår i mai måned!! Håper dere viser velvilje til å svare på dette spørreskjemaet når det blir levert ut!!

25 FEBRUAR 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelavn Pysjparty for barna! Skolens vinterferie

26 Påsken er en tid i barnehagen med mye tradisjoner. Vi skal ha to fellessamlinger på kjøkkenet hvor Hjertegruppa har ansvaret for det som skjedde på palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag, og Marihøna skal ha samling om påsketradisjoner. Tradisjonen med å invitere dere på påskefrokost kommer også i år. Det pleier å være kjempekoselig med masse god mat. Følg med på tavla og meld dere på hvis dette høres fristende ut. Noen av avdelingene vil også ha påskeaktiviteter med oldeforeldre/besteforeldre/foreldre. Årstiden våren vil naturlig flettes inn i disse ukene. Vi vil bevege oss ut i naturen og se på det nye livet. Kanskje vi til og med får øye på påskeharen oppe i skogen.

27 MARS 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 10 1 Frist for å søke barnehageplass Påskesamling v/ Marihøna 19 Påskesamling v/ Tiur n og Påfugln 20 Påskefrokost for Tiur n 21 Påskefrokost for Påfugl n 22 Påskefrokost for Marihøna Palmesøndag Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 29 Langfredag. Barnehagen er stengt. 30 Påskeaften Påskedag. Sommertid starter

28 Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter. Dokumentasjon blir ofte sett på som en form for bevis eller en understøttelse av en oppfatning. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns opplevelse og læring, og vårt arbeid, gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over virksomhetens verdigrunnlag og oppgaver. Dokumentasjon er å gjøre vår observasjon av det utforskende barnet synlig for andre. Vi prøver å se og forstå de forbindelser barna skaper med omverdenen og synliggjøre dette ved hjelp av tekst og foto. Dette diskuteres i personalgruppen og kan danne utgangspunkt for å utvikle den pedagogiske og estetiske virksomhet. Dette sier rammeplanen om dokumentasjon; Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Observasjon Gjennom observasjon kan det utledes spørsmål, problemområder, interesser og fokus som gjennom dokumentasjon løftes fram og synliggjøres for andre. Gjennom observasjon setter man fokus på hva man ønsker å dokumentere. Vår måte å dokumentere på; Vi ønsker et økt fokus på dokumentasjon, slik at vi hele tiden kan ha en oversikt over hvordan vi ivaretar de syv fagområdene. Dette knyttes til det enkelte barn ved bruk av portfoliopermer. Dette arbeidet ble påbegynt forrige barnehageår, og vi vil fortsette denne dokumentasjonsformen. De ansatte har ansvar for å dokumentere aktiviteter, praksisfortellinger, bilder og sette det inn i barnas permer. Barna skal få et eieforhold til sin perm, være med på å bestemme hva som skal stå i den, de kan få se i den når de ønsker det, bestemme hvilke andre barn som kan få se. Permen vil også vises frem i foreldresamtaler, og når barnet slutter i barnehagen, får de med seg permen hjem.

29 APRIL 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag. Barnehagen er stengt

30 Deilige vårdager... Det er spennende å følge med ute nå om dagen. Det er mye som skjer både med dyr og planter. Bjørka og andre løvtrær får blader og blomster stikker hodene sine frem. Varmen kommer og det er godt å bruke mindre tøy for både små og store 17.mai Rosarussen inntar barnehagen 16. mai. Da skal de eldste barna vise verden at de er klare for å begynne på skolen til høsten. De har på forhånd laget sine egne russeluer og vi lager russekort. Vi i barnehagen gleder vårt nærmiljø 16. mai ved at vi går i tog ned til Nygårdshaugen dagsenter. Der synger vi noen 17. mai sanger før vi går i toget tilbake til barnehagen og videre feiring der.

31 MAI 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Off. høytidsdag. Barnehagen er stengt Frist for innlevering av barnas ferie Frigjøringsdag Kristi Himmelfartsdag. Barnehagen er stengt Vi feirer «17 mai» Arrangement i barnehagen 10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 17 Norges nasjonaldag. Barnehagen er stengt Pinseaften pinsedag. Barnehagen er stengt Pinsedag.

32 Sommer månedene (siste halvdel av juni, juli og første halvdel av august) er preget av at vi løser litt opp på den faste strukturen. Det er ferietid for både barn og personalet. I enkelte uker, spesielt juli måned, er det som regel færre barn og voksne i barnehagen. Da blir det ofte bare brukt en avdeling på huset. Vi prøver så sant det er praktisk mulig å ta noen turer ut av barnehagen på sommeren, som f.eks busstur til Kulåsparken, hytta til Marit, Landeparken... Felles sommertur for hele barnehagen.. I juni har vi vår årlig, tradisjonsrike sommertur. De siste årene har den gått til Skjeltorp gård. Der har vi fått ri på hester, hilst på kaniner, grillet og kost oss.. Hvor turen går i år, er ikke bestemt ennå.. Fra småbarnsavdeling til stor avdeling... Vi bruker også sommermånedene til tilvenning for de barna som skal over på stor avdeling i august. Barn og personalet blir som nevnt slått sammen på sommeren, det gir de voksne mulighet til å bli litt ekstra kjent med barn de snart skal «overta». Før feriemodusen virkelig slår til, prøver vi å invitere barna inn på stor avdeling, at de spiser med oss, er med på samling etc.

33 JUNI 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag St. Hans

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer