Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads"

Transkript

1

2 Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår intensjon at kalenderen skal være et godt redskap, både for personalet og for dere foreldre. Dere vil finne informasjon om periodens mål og innhold knyttet til de forskjellige kalendersidene. Dette vil ikke erstatte de månedsplanene dere er vant til, men gi en oversikt over hovedmål og innhold. Avdelingenes årshjul og målområder er beskrevet i kalenderen. Aktiviteter og tradisjoner som allerede er fastsatt, er skrevet inn i kalenderen. Datoene for planleggingsdagene dette året er plassert i kalenderen, bortsett fra en, som ikke er fastsatt ennå. Vi har ikke definert et felles satsningsområde dette året, men avdelingene har selv satt sine mål og fokusområder. Vi jobber tett opp mot å ivareta fagområdene i Rammeplanen. Dokumentasjon i barnas portfoliopermer (se eget avsnitt i kalenderen). Dette arbeidet ble startet i fjor, og vi fortsetter med dette. Daglig leder skriver virksomhetsplan for barnehageåret 2012/2013. Denne kan lastes ned fra vår hjemmeside; Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Pedagogiske ledere Jon Daglig leder

3 Daglig leder, Jon Remme Marihøna Tiur`n Påfugl`n

4 tallets Fröbel`s barnehage pedagogik k 2000-tallets barnehage pedagogikk. «Lov om barnehager», «Rammeplanen». Det kreative barnet... Synet på barnehagen som arena for lek, læring og utvikling, er i stadig endring. Fra de første barnehagene på slutten av 1800 tallet, hvor misjonen først og fremst var barnepass for arbeiderklassen, og frem til dag, hvor barnehagen er definert som en del av utdanningsarenaen. Det har de siste årene vært stort fokus på implementering av Rammeplan for barnehager i det daglige virket. Den definerer blant annet 7 fagområder som man skal være innom (mer om dette i et annet kapittel), omsorg, lek og læring, planlegging, dokumentasjon og vurdering. Barns medvirkning har vært et tema som har dukket opp de siste årene og det har vært et økt fokus på dette. Her kommer vi inn på vår visjon for dette barnehageåret. Vi ønsker å fortsette arbeidet som vi startet på i fjor, hvor barns medvirkning ble høynet i vår måte å jobbe på. Det vi ønsker er å la barna påvirke innholdet i barnehagehverdagen. Vi setter noen ytre rammer, så jobber vi sammen med barna i forhold til å velge innhold og retninger innenfor det temaet vi jobber med. Dette gjør at vi setter åpnere rammer og planer. Vi detaljplanlegger ikke så mye som tidligere, men lar innholdet i hverdagen komme til oss i et nært samspill med barna. Vi skal ta vare på her og nå situasjoner, samtidig som vi voksne skal legge ut «spor» og den røde tråden for å inspirere til kreative aktiviteter og medvirkning.

5 Årshjul for avdelingen August Tilvenning og etablering av ny barnegruppe September/ Eventyrmyldring. Vi legger til rette for tilgang på eventyr fra hele verden Oktober Vi går mer i dybden på færre eventyr. Barna velger. November Første del; fortsette med eventyr, andre del; forberedelser til advent Desember Norske juletradisjoner på gammelt vis. Januar/ Februar Vi fortsetter med eventyr prosjektet Mars Påsken April/ Mai Vi lager vårt helt eget eventyr / våren / 17.mai Juni Et tilbakeblikk og oppsummering / uteaktiviteter / sol og sommer Ukestruktur Torsdager i like uker går vi i skogen. De eldste på tvers av de store avdelingene, har sitt faste opplegg som foregår i en 4 ukers turnus: 1) Fredag: Gruppe med Anne, 2) Onsdag: skogtur med Liv-Berit og Mads 3) Fredag: Gruppe med Anne, 4) Fredag :Musikk og lek med Randi/Linda De andre ukedagene holdes litt åpne, og planlegges fra måned til måned. Målområde Overordnet tema og mål for avdeling Påfugl`n dette året er: «Kommunikasjon, språk og tekst». Vi vil gjennom dette temaet ivareta og jobbe med Rammeplanens 7 fagområder. Metodikken vi bruker med barna er: «Eventyr». Vi vil gi barna mulighet til å velge blant et mangfold av både norske og internasjonale eventyr. Vi skal ha lesekrok, lyttekrok på hemsen, bruk av flanellograf, eventyrsamlinger både i små grupper og med hele gruppen. Etter hvert vil vi la barna få være med på å velge 4-5 eventyr, som vi fordyper oss mer i. Målet er å skape både lek og aktiviteter som knytter seg spesifikt til fagområdene: «Kunst, kultur og kreativitet» og «Antall, rom og form». Vi ønsker med dette å videreføre arbeidet med å løsrive oss litt fra en veldig fast og detaljplanlagt hverdag, til å spille på barnas initiativ og engasjement. De voksne på avdelingen legger vide rammer for innhold, legger til rette for en kreativ hverdag i form av tid, tilbud (bøker, lydbøker, bilder) og engasjement. De voksnes rolle blir å «så frø» og legge ut «spor» knyttet til målområdet og metodikken vi har valgt.

6 Satsningsområder Rammeplanen omtaler barnehagens verdigrunnlag slik; Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Med dette som utgangspunkt ønsker vi dette barnehageåret å rette et ekstra fokus på fagområdene; - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk - Antall, rom og form Selvfølgelig også med innslag av de andre fagområdene underveis. Prosjektarbeid 1. Vi undersøker et spørsmål, et tema eller en hypotese. 2. Vi planlegger og utvikler sammen med barna, der barnas spørsmål og svar trekkes inn i prosessen. 3. Vi dokumenterer prosessen, barnas spørsmål og hypoteser underveis for å reflektere sammen og lære av dem med tanke på videre fremdrift. Oppstart Onsdag 15. aug. starter vi opp med tilvenning av nye barn og kanskje barn som har hatt lang ferie. Vi vil da ha ekstra fokus på sosial kompetanse og venner/knytte nye vennskapsbånd. Videre ønsker vi dette barnehageåret å jobbe med prosjekter, og vi vil i utgangspunktet gripe fatt i det barna er opptatt av barns medvirkning. Vi starter opp med å ta med alle barna på tur til Høysand hvor vi voksne vil observere hva barna interesserer seg for der. Vi ønsker «å så noen frø» eller «åpne noen dører» i begynnelsen av en prosjektperiode, så barna har noe å bygge videre på. Derfor tar vi de med på tur for å se på livet i fjæra i september. Prosjektene etter jul har vi ikke lagt noen føringer for ennå. Grunnen er at vi ønsker å observere barna i forkant for så, om mulig, bygge videre på dette i etterkant.

7 B&L Vi ønsker i år å innføre noe som kalles for B&L eller boltrelek og lekeslåssing. Dette er en form for sosial lek der to eller flere barn kroppslig leker sammen. Det er en type fysisk samlek der de involverte bryter, skyver, drar, hopper på og slåss med hverandre i en vennskapelig og leken atmosfære. Kjennetegnene; -rollebytte: de lekende skifter på å dominere. Må ha en dose av både konkurranse og samhold. -selv-handicapping: man må regulere innsatsen i forhold til forutsetningene for at det skal oppleves som lek for begge parter. En fordel å være likeverdige motstandere. -selvkontroll: barn respekterer hverandres grenser når de blir uttrykt verbalt. Ikke knyttede never. Dette er ofte et tegn på konflikt. - avslutningen: hvis de involverte opplever at rettferdighetsprinsippet har vært til stede hele veien, og at egne grenser har blitt respektert, fortsetter gjerne barna å holde seg i nærheten av hverandre etterpå. Ekte slåssing ender alltid med at barna skiller lag. Hvorfor er B&L viktig? Egenverdi de barna som har trang til vilter og kroppslig lek gjør det fordi de synes det er gøy. Det gir dem en kroppslig opplevelse i samhandling med andre barn som oppleves som god, der og da. Særlig hos en del gutter synes dette behovet å være sterkt. Viktig for deres trivsel at dette er akseptabelt. Nytteverdi denne type lek har en underliggende funksjon. Barn som er opptatt av B&L får visse erfaringer som påvirker deres utvikling fordelaktig. En kan tenke seg at disse erfaringene kommer til nytte både umiddelbart og på lang sikt. - Understøtter den sosiale utviklingen hos barn. Lærer seg å tolke lekesignaler som er viktig for lekens kontekst. - B&L tillater trening av slåssferdigheter under trygge omstendigheter. God styrketrening. - Ofte bestevenner som leker sammen, og de er flinke til å oppfatte når det er et hendelig uhell som skjer. Stor takhøyde for hva som er akseptert så lenge barna opplever hendelsen som en del av leken. Gode lekeslåssere blir ofte omtalt som utadvendte, nysgjerrige, trygge og populære lekekamerater! Grovt sett vil året vårt se slik ut; August Tilvenning bli kjent/nye venner September Prosjekt livet i fjæra Oktober Prosjekt livet i fjæra November Advent og jul Desember Advent og jul Januar Prosjekt foreløpig uten tema Februar Prosjekt Mars Påske April Prosjekt foreløpig uten tema Mai Prosjekt Dette er bare en grov oversikt, og når vi i år vil legge stor vekt på å følge barnas interesser og dyrke deres medvirkning kan vi ikke på forhånd planlegge hva som skal skje. Dokumentasjonen vil komme i etterkant av hver prosjektperiode, mens månedsplan med de faste tingene vil dere få i begynnelsen av hver måned. Vi håper på et godt samarbeid i året som kommer

8 Tema Vi på Marihøna skal i år bruke «eventyr & fortelling» for å tilnærme oss fagområdene i rammeplanen. Vi har valgt ut 6 eventyr som barna skal få bli nærmere kjent med. Til hvert eventyr & fortelling har vi laget store eventyrkort. Disse skal henge på veggen, slik at barna selv kan velge ut hvilket eventyr de vil høre på og jobbe videre med når de ønsker det. Når vi jobber med dette temaet skal vi bruke flere virkemidler. Deriblant drama, flanellograf, musikk, forming, dans m.m. I løpet av året skal vi gjennom 5 bolker med temaet «eventyr & fortelling». Innimellom disse bolkene kommer tradisjonelle aktiviteter som hører året til. F. eks jul, påske og 17. mai. Fagområder Det vil i år bli mest fokus på fagområdene «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet», men de andre fagområdene vil selvfølgelig også bli trukket inn i vårt daglige arbeide. Vi kommer til å dele gruppa i arbeidet med temaet vårt. Dette for lettere å kunne nå hvert enkelt barn der hvor de er i sin utvikling og sitt modenhetsnivå! Årets inndeling: Uke Tilvenning av nye barn Tema: Eventyr & fortelling Forberedelser til internasjonal matdag Tema: Eventyr & fortelling Juleforberedelser og julen 1 Vi kommer inn i rutinene igjen etter julen 2-8 Tema: Eventyr & fortelling 9-12 Påske Tema: Eventyr & fortelling mai/ vår Tema: Eventyr & fortelling

9 Hjertegruppas aktiviteter Skoleforberedelser De største barna i barnehagen (barna født i 07) er det siste året samlet i en egen gruppe ca. 1 gang pr. uke. I år vil denne gruppen bestå av 16 barn. Den første gangen de var samlet valgte de seg et navn til gruppa i tillegg til å ha noen skoleforberedende oppgaver. I år ble navnet «Hjertegruppa». Her vil fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» stå sterkt, men de andre fagområdene vil også få sin plass. I tillegg til å drive med språkleker, bokstavleker og engelsk, vil de også få innslag av mengdelære, tallforståelse og fysikkforsøk. De leser fra en eventyrbok som et fast innslag i denne delen av hjertegruppas aktiviteter. Dette tilbudet har barna annenhver fredag, altså 2 ganger pr. mnd, og Anne fra Marihøna vil ha ansvaret for dette. Skogturer Hjertegruppa vil også gå i skogen 1 gang pr. mnd. Dette vil skje på onsdager. De har funnet seg en hemmelig leirplass som bare de vet om, og det de driver med der oppe er ganske hemmelig. Det som er kjent er at de har naturstier, lærer om dyr og dyrespor, lærer om forskjellige typer trær og blomster i tillegg til å lage sin egen leirplass. Her kan det hende de må ta i bruk både spiker og hammer. Mads fra Påfugln og Liv-Berit fra Tiurn har ansvaret for turene i skogen. Musikk og lek 1 gang pr. mnd vil Hjertgruppa ha musikk og lek. Her får de øvelse i rytmer, sang, instrumenter og lytting. Vi vil også bruke en del sangleker knyttet til vår kultur og tradisjon. Randi fra Påfugln og Linda fra Tiurn har ansvaret for denne gruppa. Overgang barnehage-skole «Årshjul: rutinebeskrivelse for gode overganger mellom barnehage og skole/sfo i Sarpsborg kommune.» Barnehagen følger de rutiner og anbefallinger som dette årshjulet beskriver. Vi sender oversikt over de barna vi har som skal begynne på skole, til den respektive skole, innen 1.oktober. Skjemaet «Informasjon om skolestarteren» fylles ut i samarbeid foreldre og barnehage, og sendes skolen innen 1.februar. Skolene inviterer skolestarterne med ped.ledere fra barnehagen til vårdager på skolen. Der det er behov for flere besøk på skolen, prøver vi etter beste evne å få til det, slik at overgangen skal bli så god og trygg som mulig.

10 Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Vi bruker begreper gjennomgående i barnehagehverdagen. Vi er bevisst på bruk av ord og begreper mens vi blant annet sender pålegg til hverandre, kler på uteklær, leker med leker og vi synger, leser og bruker rim og regler. Kunst, kultur og kreativitet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Vi vil gjennom forskjellige drama -, musikk - og formings - aktiviteter, både voksenledet og barnestyrte, motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer. Etikk, religion og filosofi. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske verdier. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Vi skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som vi skal ta med oss verdier og tradisjoner i den kristne kulturarv. Vi jobber med dette gjennom markering av jul og påske. Dersom det kommer barn med andre religioner, vil vi også ta for oss disse barnas religioner. Nærmiljø og samfunn. Fagområdet skal legge vekt på å skape kunnskap om og tilknytning til natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett i lokalsamfunnet. Vi skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet, derfor bruker vi nærmiljøet til utforsking, gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Kropp, bevegelse og helse. Barn er kroppslige og i bevegelse. Dette er barns måte å være på. I løpet av småbarnsalderen tilegner de seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Vi vil gjennom lek, turer til lekeplassen og skogen og forskjellige fysiske aktiviteter både inne og ute gi barna mulighet til kroppslige utfordringer og mestringsgleder. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sund kropp. Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for opplevelser, nysgjerrighet, lek og læring til alle årstider og i all slags vær. Vi skal bidra med at barna skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen ved at de blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og været. Vi vil gjennom turer i nærmiljøet og skogen samt utforsking i barnehagens uteområde bidra til barnas nysgjerrighet til naturen. Antall, rom og form. Barn er nysgjerrige, de utforsker tidlig tall og telling, rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek og eksperimentering utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi vil oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering gjennom blant annet lek og forskjellige aktiviteter med tall og de geometriske formene.

11 16. april 2012 hadde vi offisiell åpning av bassenget ved ordfører Sindre Martinsen-Evje. Mange foreldre/besteforeldre tok da turen til barnehagen for å overvære denne seansen. Barna var kjempespente for nå skulle de endelig få Begynne å bade. Vi brukte da bassenget fram til 11. juni. Da måtte vi stenge pga. lekkasje. Vi håper feilen blir rettet opp ganske snart, sånn at vi kan begynne å bruke det igjen. Erfaringene vi foreløpig har med badingen har bare vært positiv. Barna har hatt stor glede av bassenget, og gleder seg til neste gang. Noen har vært litt skeptiske til å begynne med, men alle har hatt med seg en positiv opplevelse i tilbake. Små barn og vannlek er en morsom kombinasjon der barna får utforsket og utfoldet seg mye. Vi har ikke som mål at barna skal lære å svømme, men bli trygge i vannet og oppleve glede ved det å utfolde seg i det våte element. Vi har regler for både voksne og barn i bassenget som det er viktig at alle forholder seg til. I tillegg har alle voksne livreddningskurs og en alarmplan. Vi har også foretatt en risikovurdering i bassengområdet. Når bassenget ikke er i bruk, vil døren alltid være låst. Fagområdet «kropp, bevegelse og helse» står sterkt her, men vi vil også få innslag av de andre fagområdene i rammeplanen.

12 Ett nytt barnehageår har startet og tilvenningen er i godt i gang. De eldste barna på Marihøna har gått over på enten Påfugl n eller Tiur n. De har blitt kjent med nye barn og voksne, kanskje fått seg noen nye venner og blitt kjent med noen nye rutiner. Påfugl n og Tiur n har også fått noen helt nye barn på sine avdelinger. På Marihøna har det kommet mange nye små og litt større barn. Disse barna har hatt sitt aller første møte med barnehagen og livet der. Det er spennende dager både for barna og for foreldrene!! For noen foreldre er dette barnet deres første og alt er nytt og litt rart. De skal levere fra seg barnet sitt til helt fremmede mennesker. Spør oss om det er noe dere lurer på.. Det er viktig å ha en god dialog mellom foreldre og personale, for å gjøre oppstarten best mulig for barna. En ny høst betyr at nye vennskap knyttes, enten på avdelingen eller på tvers av avdelingene. Mange barn har en bestevenn i barnehagen, mens andre har flere venner som de leker med. De yngste barna leker mest ved siden av hverandre, men vi kan ganske tidlig se at samleken og samhandlingen mellom barna kommer til syne i leken! Godt nytt barnehageår til dere alle!!

13 AUGUST 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår begynner Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

14 Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Det første møtet med barnehagen kan være krevende for barn og foreldre/foresatte. For barnet åpner det seg en ny verden som kan oppleves som både interessant og utfordrende. Dere foreldrene overlater ansvaret for barna til et personale og en barnehage dere til å begynne med ikke kjenner. Barnehagen og foreldre har daglig kontakt. Det gir mulighet til dialog og gjensidig informasjonsutveksling. Vi ønsker å møte alle foreldre med åpenhet og legge til rette for et nært samarbeid om deres barns. Vi i personalet har ansvar for å gi dere nødvendig informasjon og invitere dere til medvirkning. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en betingelse for et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet i barnehagen. Viktig at dere er kjent med vår generelle taushetsplikt og spesielle opplysningsplikt i forhold til barnevernstjenesten. Det er dere foreldre som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, jf. barneloven 30. Foreldreansvaret innebærer at foreldrene har et omsorgsansvar for barnet, og at de har bestemmelsesrett på barnets vegne. I den tiden barnet er i barnehagen, tar vi oss av deler av omsorgs- og oppdrageroppgavene. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet, og vi vil vise forståelse og respekt for ulike familieformer. For å sikre samarbeidet med barnas hjem har vi et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (barnehageloven 4). Denne bestemmelsen skal sikre foreldrenes rett til medvirkning i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 5 om foreldrenes ansvar for oppdragelsen. Foreldrenes formelle rett til medvirkning er på denne måten ivaretatt i den enkelte barnehage. Dere foreldre kan ha eller få behov for hjelp og veiledning i oppdragerspørsmål. Det kan i enkelte tilfeller være riktig å søke ekstern hjelp og veiledning.

15 SEPTEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Natursti felles for hele barnehagen Foreldremøte Tiur n 25 Foreldremøte Marihøna 26 Foreldremøte Påfugl n

16 Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken er et fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Det er en grunnleggende livs og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Personalet må være tilgjengelig for barna for å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Lek er viktig for barn i alle aldersgrupper. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis ekstra oppfølging for å hjelpes i gang med god lek. Forståelse Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd, første punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagen innhold, 2. ledd) Kulturelle forskjeller Språk Kreativitet Empati Venner Konfliktløsning Rollelek Humor LEK Fantasi ///krkreativi tee Sosial kompetanse Utelek Trivsel Regellek Læring Turtaking Lekeregler Barnekulturelle tradisjoner overføres fra eldre til yngre barn Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken!

17 OKTOBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 1 Skolens høstferie FN dagen. Arrangement i barnehagen Sommertid slutt

18 For noen år tilbake hadde vi sosial kompetanse som et satsningsområde her i barnehagen. Dette tema var det fokus på nasjonalt i barnehage og skole sektoren. Metodikken vi brukte i vår jobbing med temaet var «steg for steg», og Kari Lamer`s «Du og jeg og vi to». Fokusområder endrer seg i tiden, påvirket av samfunnet rundt oss. Synet på barnehagens innhold, og synet generelt på oppdragelse er dynamiske prosesser. Vi ønsker å ha noen «sosial kompetanse» samlinger i løpet av året, selv om det ikke er et definert satsningsområde i år, er det et viktig basisområde. Det er elementer fra «steg for steg» metodikken vi vil bruke. Steg for steg «Steg for steg» er et opplegg som Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak. Det har til hensikt å fremme barns sosiale kompetanse. Delt inn i 3 hovedområder; Empati, mestring av sinne og problemløsning. «Steg for steg» pakken består av mange bildeplansjer som brukes som mal for samlingsstunder og samtaler. Kari Lamer`s definisjon: Som et resultat av teoretiske analyser består sosial kompetanse i Du og jeg og vi to! av fem innholdsområder som hver for seg inneholder samme type av sosiale ferdigheter: empati og rolletaking innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur. selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang. lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Empati Mestring av sinne Problemløsning

19 NOVEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen er stengt søndag i advent.

20 Advent er en koselig tid med mange tradisjonsrike aktiviteter her i barnehagen. Vi starter juleforberedelsene i slutten av november. Da blir avdelingene pyntet til advent, vi har felles adventssamlinger på kjøkkenet og Luciafeiring for foreldrene. Vi ønsker at adventstiden skal være preget av forventninger, glede og ro. Vi har også litt forskjellige juleaktiviteter. Barna får selv velge om de ønsker å lage julegaver til foreldre og søsken. I fjor startet vi en ny tradisjon. Da lagde vi gammeldags jul i barnehagen. Vi lagde b.la pølser av farse. Det var spennende å stappe farse i tarmene og se hvordan pølser blir til. Ellers lagde vi mye forskjellig mat og dessert. Det hele munnet ut i en julebuffè for hele barnehagen. På selve dagen startet de eldste barna med å dramatisere juleevangeliet for resten av barnehagen. Så var det tid for den deilige maten. Den spiste vi inne på koselig pyntede avdelinger. Etter mye god mat, så kom jammen også nissen på besøk. Det var stor stas.

21 DESEMBER 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 49 3 Påfugl n adventssamling søndag i advent Tiur n adventssamling Lucia. Arrangement i barnehagen søndag i advent Marihøna adventssamling Juleevangeliet v/ de eldste barna. Julebuffet felles for alle barna søndag i advent Julaften. Barnehagen er stengt juledag. Barnehagen er stengt juledag. Barnehagen er stengt nyttårsdag. Barnehagen er stengt.

22 I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evne til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danningsprosesser forstås som kontinuerlige prosesser der barn formes gjennom aktiviteter de deltar i, gjennom utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for dem

23 JANUAR 2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke nyttårsdag. Barnehagen er stengt. 2 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

24 VINTERAKTIVITETSDAGER Dersom vær og føreforhold tillater det, skal vi arrangere vinteraktivitetsdager både i og utenfor barnehagen. Vi satser på å dra avgårde med de eldste 2-3 gruppene med barn til ett sted hvor det er skiløyper. Kanskje det blir både kakao og pølser ved bålet hvem vet!! Vi leier også Sparta amfi for å stå på skøyter. For de barna som ikke står på ski og skøyter lager vi et ake og «snømoro» opplegg i barnehagen eller på lekeplassen!! Dersom det ikke er snø og vinterføre skal vi lage ett alternativt fysiskt aktivitetsopplegg. BRUKERUNDERSØKELSE Kvalitetssikring og foreldreinnspill er viktig. Derfor ønsker vi nå i vinter/ vår å gjennomføre en brukerundersøkelse hos dere foreldre. Her vil dere få en del spørsmål om barnehagen og vårt virke der. Hva synes og mener dere foreldre? Hva kan/ bør gjøres annerledes og hva er evt bra og som vi bør gjøre mer av? Resultatene av dette vil vi bruke når vi skal i gang å evaluere inneværende barnehageår i mai måned!! Håper dere viser velvilje til å svare på dette spørreskjemaet når det blir levert ut!!

25 FEBRUAR 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastelavn Pysjparty for barna! Skolens vinterferie

26 Påsken er en tid i barnehagen med mye tradisjoner. Vi skal ha to fellessamlinger på kjøkkenet hvor Hjertegruppa har ansvaret for det som skjedde på palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag, og Marihøna skal ha samling om påsketradisjoner. Tradisjonen med å invitere dere på påskefrokost kommer også i år. Det pleier å være kjempekoselig med masse god mat. Følg med på tavla og meld dere på hvis dette høres fristende ut. Noen av avdelingene vil også ha påskeaktiviteter med oldeforeldre/besteforeldre/foreldre. Årstiden våren vil naturlig flettes inn i disse ukene. Vi vil bevege oss ut i naturen og se på det nye livet. Kanskje vi til og med får øye på påskeharen oppe i skogen.

27 MARS 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 10 1 Frist for å søke barnehageplass Påskesamling v/ Marihøna 19 Påskesamling v/ Tiur n og Påfugln 20 Påskefrokost for Tiur n 21 Påskefrokost for Påfugl n 22 Påskefrokost for Marihøna Palmesøndag Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 29 Langfredag. Barnehagen er stengt. 30 Påskeaften Påskedag. Sommertid starter

28 Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter. Dokumentasjon blir ofte sett på som en form for bevis eller en understøttelse av en oppfatning. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns opplevelse og læring, og vårt arbeid, gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over virksomhetens verdigrunnlag og oppgaver. Dokumentasjon er å gjøre vår observasjon av det utforskende barnet synlig for andre. Vi prøver å se og forstå de forbindelser barna skaper med omverdenen og synliggjøre dette ved hjelp av tekst og foto. Dette diskuteres i personalgruppen og kan danne utgangspunkt for å utvikle den pedagogiske og estetiske virksomhet. Dette sier rammeplanen om dokumentasjon; Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Observasjon Gjennom observasjon kan det utledes spørsmål, problemområder, interesser og fokus som gjennom dokumentasjon løftes fram og synliggjøres for andre. Gjennom observasjon setter man fokus på hva man ønsker å dokumentere. Vår måte å dokumentere på; Vi ønsker et økt fokus på dokumentasjon, slik at vi hele tiden kan ha en oversikt over hvordan vi ivaretar de syv fagområdene. Dette knyttes til det enkelte barn ved bruk av portfoliopermer. Dette arbeidet ble påbegynt forrige barnehageår, og vi vil fortsette denne dokumentasjonsformen. De ansatte har ansvar for å dokumentere aktiviteter, praksisfortellinger, bilder og sette det inn i barnas permer. Barna skal få et eieforhold til sin perm, være med på å bestemme hva som skal stå i den, de kan få se i den når de ønsker det, bestemme hvilke andre barn som kan få se. Permen vil også vises frem i foreldresamtaler, og når barnet slutter i barnehagen, får de med seg permen hjem.

29 APRIL 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag. Barnehagen er stengt

30 Deilige vårdager... Det er spennende å følge med ute nå om dagen. Det er mye som skjer både med dyr og planter. Bjørka og andre løvtrær får blader og blomster stikker hodene sine frem. Varmen kommer og det er godt å bruke mindre tøy for både små og store 17.mai Rosarussen inntar barnehagen 16. mai. Da skal de eldste barna vise verden at de er klare for å begynne på skolen til høsten. De har på forhånd laget sine egne russeluer og vi lager russekort. Vi i barnehagen gleder vårt nærmiljø 16. mai ved at vi går i tog ned til Nygårdshaugen dagsenter. Der synger vi noen 17. mai sanger før vi går i toget tilbake til barnehagen og videre feiring der.

31 MAI 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Off. høytidsdag. Barnehagen er stengt Frist for innlevering av barnas ferie Frigjøringsdag Kristi Himmelfartsdag. Barnehagen er stengt Vi feirer «17 mai» Arrangement i barnehagen 10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 17 Norges nasjonaldag. Barnehagen er stengt Pinseaften pinsedag. Barnehagen er stengt Pinsedag.

32 Sommer månedene (siste halvdel av juni, juli og første halvdel av august) er preget av at vi løser litt opp på den faste strukturen. Det er ferietid for både barn og personalet. I enkelte uker, spesielt juli måned, er det som regel færre barn og voksne i barnehagen. Da blir det ofte bare brukt en avdeling på huset. Vi prøver så sant det er praktisk mulig å ta noen turer ut av barnehagen på sommeren, som f.eks busstur til Kulåsparken, hytta til Marit, Landeparken... Felles sommertur for hele barnehagen.. I juni har vi vår årlig, tradisjonsrike sommertur. De siste årene har den gått til Skjeltorp gård. Der har vi fått ri på hester, hilst på kaniner, grillet og kost oss.. Hvor turen går i år, er ikke bestemt ennå.. Fra småbarnsavdeling til stor avdeling... Vi bruker også sommermånedene til tilvenning for de barna som skal over på stor avdeling i august. Barn og personalet blir som nevnt slått sammen på sommeren, det gir de voksne mulighet til å bli litt ekstra kjent med barn de snart skal «overta». Før feriemodusen virkelig slår til, prøver vi å invitere barna inn på stor avdeling, at de spiser med oss, er med på samling etc.

33 JUNI 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag St. Hans

Elefantgruppa Aktivitetene til Elefantene er nærmere beskrevet her:

Elefantgruppa Aktivitetene til Elefantene er nærmere beskrevet her: Kalenderdel Elefantgruppa De eldste barna i barnehagen (født i 2011), har sin egen gruppe. I år har barna valgt Elefantene. De skal samles 4-5 ganger i måneden gjennom hele året. Da skal de ha fokus på

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage

Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage Virksomhetsplan Nygårdshaugen barnehage 2012/13 Velkommen til Nygårdshaugen barnehage 2012/2013. Innledning: I år tar Nygårdshaugen ett steg videre i å la barna medvirke i utformingen av barnehagens innhold.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer