Medikamentell behandling ved tidlig intervensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medikamentell behandling ved tidlig intervensjon"

Transkript

1 Medikamentell behandling ved tidlig intervensjon Erik Johnsen MD, PhD Haukeland University Hospital Assoc. Professor University of Bergen

2 Agenda 1. Relevant nevrobiologi 2. Evidens for medikamentell behandling 3. Flerumettede omega-3 fettsyrer 4. Antipsykotika 5. Diskusjon anbefalinger 6. Nye medikamenter ved schizofreni/ psykose

3 Premorbid Prodromal Progressive Residual Behavioral Adaptation First Episode Treatment Psychotic Symptoms B

4 1. Relevant nevrobiologi Nevrotransmittersystemer Lipid

5 Dopaminerge baner Cerebral cortex 1 2 Basal ganglier 3 Nucleus Accumbens 4 Pituitary gland Ventral tegmentum Substantia nigra Brain stem Midline section; 1= Nigrostriatal projections; 2 = Mesolimbic projections; 3 =Mesocortical projections; 4 = Tuberoinfundibular projections

6 Howes O D, Kapur S Schizophr Bull 2009;35:

7 Dopamine Synthesis Capacity Before Onset of Psychosis: A Prospective [ 18 F]-DOPA PET Imaging Study Am J Psychiatry. 2011;168(12): doi: /appi.ajp Figure Legend: Association of Prodromal Symptom Severity and Striatal Dopamine Synthesis Capacity at Presentation in Patients Who Subsequently Developed Psychosis a a Prodromal symptom severity is rated on the Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States total score. Greater severity of prodromal symptoms is associated with greater dopamine synthesis capacity in the whole striatum (k i cer value/min) at presentation in patients who subsequently developed psychosis (N=9, r=0.67, p=0.049). Date of download: 9/2/2012 Copyright American Psychiatric Association. All rights reserved.

8 Flerumettede omega-3 fettsyrer Inngår i cellemembraner Eikosapentaensyre (EPA), dokosaheksaensyre (DHA), m.fl.

9 Myelin Redusert myelinintegritet både hos risikoindivider og ved tidlig psykose Redusert genekspresjon assosiert med oligodendroglia og myelin ved schizofreni Redusert antall oligodendrocytter Konsekvenser: Redusert ledningshastighet, endret synapsedannelse, nevrofunksjon Takahashi et al. Prog Neurobiol 2011;93:13-24.

10 2. Evidensgrunnlaget for medikamenter ved tidlig psykose Begrenset Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; Bola J, Kao D, Soydan H, Adams CE. Antipsychotic medication for early episode schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Ekstrapolere resultater fra mer kronifiserte populasjoner

11 3. Flerumettede omega-3 fettsyrer 1. Konvertering til psykose 2. Etablert psykose 1. EPA ikke effektiv som adjuvans Amminger et al., Arch Gen Psychiatry 2010;67: Fusar-Poli&Berger. J Clin Psychopharmacol 2012;32:

12 4. Antipsykotika Første generasjon (FGA) Klorpromazin Nozinan Truxal Trilafon Cisordinol Fluanxol Haldol Solian Annen generasjon (SGA) Leponex* Risperdal Zyprexa Seroquel Zeldox Serdolect* Xeplion Tredje generasjon Abilify

13 Reseptoraffiniteter FGA SGA TGA Typical Atypical Rec Chlo Halo Amis Cloz Risp Olan Quet Zipr Arip D D D D HT1A HT2A HT2C α α H M

14 Kunnskapsbasen Systematiske oversikter Pragmatiske RCT Kohortstudier

15 Effekt av antipsykotika Reduksjon av psykose (og andre symptomer) Forebygging av nye psykoseepisoder Systematiske oversikter Pragmatiske RCT Kohortstudier

16 Antipsykotika vs. placebo Systematiske oversikter Leucht et al Klemp et al Div. Cochrane Álvarez-Jiménez et al., 2009

17 Antipsykotika vs. placebo - PANSS PANSS total: Effekt størrelse 0,51 PANSS positiv: 0,48 PANSS negativ: 0,39 Leucht S et al. Mol Psychiatry 2009;14:429-47

18 Antipsykotika vs. placebo - responsratio Klemp M, et al. J Clinical Psychopharmacol 2011;31(6): , December Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

19 Risiko for tilbakefall FGA vs. placebo Álvarez-Jiménez et al., 2009

20 Risiko for tilbakefall SGA vs. placebo Leucht S et al. Mol Psychiatry 2009;14:429-47

21 Antipsykotika vs. ikke antipsykotika Kohortstudier Tiihonen et al. 2011

22 Risiko for reinnleggelse Tiihonen J et al. Am J Psychiatry 2011; 168:

23 Oppsummering vs. placebo Systematisk oversikt NNT=2-6 ES= Moderat FEP: FGA = placebo ift tilbakefall Kohortstudie FEP >50% risiko reinnl

24 Effektstørrelser - sammenligning Leucht S et al. Br J Psychiatry 2012;200:97-106

25 Bivirkninger/ trygghet Bivirkninger Dødelighet Systematiske oversikter Pragmatiske RCT Kohortstudier

26 Kunnskapsbasen Systematisk oversikt Leucht et al Klemp et al Div. Cochrane reviews

27 Antipsykotika vs. placebo - EPS SGA = placebo (trend for risperidon) haloperidol > placebo Leucht S et al. Mol Psychiatry 2009;14:429-47

28 Antipsykotika vs. placebo - sedasjon Haloperidol, aripiprazol, quetiapin > placebo Leucht S et al. Mol Psychiatry 2009;14:429-47

29 Antipsykotika vs. placebo Responsratio EPS Klemp M, et al. J Clinical Psychopharmacol 2011;31(6): , December Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

30 Antipsykotika vs. placebo Responsratio vektøkning Klemp M, et al. J Clinical Psychopharmacol 2011;31(6): , December Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

31 Kunnskapsbasen Kohortstudie Tiihonen et al. 2011

32 Antipsykotika vs. ikke antipsykotika >50% lavere risiko for død hos utskrevne brukere av antipsykotika etter første innleggelse Tiihonen et al. Am J Psychiatry 2011;168:603-9

33 Oppsummering bivirkninger/ trygghet Systematiske oversikter NNH= 3 - (varierer med bivirkning) Kohortstudie Redusert dødelighet

34 Medikament-/ formuleringsforskjeller Systematisk oversikt Effekter Bivirkninger Formuleringer Pragmatisk RCT Effekter Globale mål Bivirkninger Kohortstudier Medikamenter Formuleringer

35 Kunnskapsbasen Systematiske oversikter Hartling et al Leucht et al Crossley et al Álvarez-Jiménez et al Rummel-Kluge et al Div. Cochrane reviews

36 SGA vs. SGA - PANSS Olanzapin, risperidon og klozapin (marginalt) bedre enn andre SGA Leucht S et al., Am J Psychiatry 2009;166:152-63

37 SGA vs. FGA PANSS/ BPRS Crossley et al., Br J Psychiatry 2010;196:434-9

38 SGA vs. FGA Risiko for tilbakefall Álvarez-Jiménez et alschizohprenia Bull 2009; doi: /schbul/sbp129

39 SGA vs. FGA Vektøkning (kg) Crossley et al., Br J Psychiatry 2010;196:434-9

40 SGA vs. FGA EPS - førsteepisode Crossley et al., Br J Psychiatry 2010;196:434-9

41 Depot vs. peroral formulering Risiko for tilbakefall Leucht S et al. Schizophr Res 2011;127:83-92.

42 Kunnskapsbasen Pragmatiske RCT FEP Kahn et al McEvoy et al. 2007

43 EUFEST European First-Episode Schizophrenia Trial PANSS, CDSS, livskvalitet, medikamentetterlevelse: Ingen forskjeller CGI-S: H>Q>Z>O>A (p=0.0006) GAF: A>O>Z>H>Q (p=0.006) Kahn RS et al. Lancet 2008; 371:

44 EUFEST - 1 års utfallsmål Utfall Halop Amisu Olanz Queti Zipra 50% 37% 67% 67% 46% 56% response Remision 17% 40% 41% 24% 28% PANSS CGI GAF CDSS Boter H et al. Schizophr Res 2009; 115:97-103; Kahn RS et al. Lancet 2008; 371:

45 Kunnskapsbasen Kohortstudier Tiihonen et al. 2011

46 Risiko for reinnleggelse 59% lavere risiko for rehospitalisering med depotformulering vs. peroral Tiihonen J et al. Am J Psychiatry 2011; 168:

47 Oppsummering forskjeller Systematiske oversikter Effektforskjeller klinisk relevante? Tydelige bivirkningsforskjeller Pragmatisk RCT Effektforskjeller - noen Mindre tydelige bivirkningsforskjeller Kohortstudier Depot > peroral

48 Diskusjon - effekt Antipsykotiske legemidler har effekt både på psykosesymptomer og i forebygging av tilbakefall. Effektstørrelsen er moderat Effektstørrelsen som for annen effektiv medisinsk behandling Noen SGA (olanzapin, klozapin, risperidon, amisulprid) er mer effektive enn FGA og andre SGA

49 Diskusjon trygghet/ tolerabilitet Betydelig bivirkningsbelastning, store forskjeller mellom medikamentene Mindre tydelige medikamentforskjeller m.h.t. bivirkninger i pragmatiske/ naturalistiske studier Lavere total dødelighet ved bruk av antipsykotika vs. ikke bruk

50 Hovedutfordringer Bivirkningshåndtering Etterlevelse Individualisert behandling

51 Nye medikamenter Dopaminantagonister Serotoninagonister/ antagonister Glutamaterge medikamenter Adrenerge medikamenter Kolinerge medikamenter Histaminerge medikamenter Andre cannabinoid-1 antagonist, GABA modulatorer, antiinflammatoriske, minocycline, neurokinin ant, østrogen, neurosteroider, omega-3, oxytocin, etc. Miyamoto et al. Molecular Psych 2012:1-22. Advance online publ

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Notat Hurtigoversikt September 2010 Bakgrunn: Schizofreni er en alvorlig mental lidelse. Forløpet for

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Psykiske sykdommer. Depresjon

Psykiske sykdommer. Depresjon Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

«It s monday! Go to work!»

«It s monday! Go to work!» «It s monday! Go to work!» Psykoselidelser og sosial fungering Wenche ten Velden Hegelstad psykologspesialist, PhD Oversikt Psykoselidelser: Symptomer og følgeproblemer Sosial fungering Intervensjoner

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Tittel Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Forfattere Kristin Thuve Dahm, rådgiver (prosjektleder) Liv Merete Reinar, seksjonsleder

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse. Paul Møller

Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse. Paul Møller Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse Paul Møller Schizofreni Forvarselfasen ved schizofreni prodromalfasen rommer kliniske fenomener med en uvanlig kombinasjon av

Detaljer

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen Ved Joel Paris De tilnærmingene som er utviklet for å behandle akutt suicidalitet, er ikke nødvendigvis effektive for behandling av kronisk suicidalitet. Kroniske selvmordstanker er et viktig kjennetegn

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Parkinson, Diagnos-kk og implikasjoner i forhold -l psykiatriske lidelser og deres behandling

Parkinson, Diagnos-kk og implikasjoner i forhold -l psykiatriske lidelser og deres behandling Parkinson, Diagnos-kk og implikasjoner i forhold -l psykiatriske lidelser og deres behandling Dag Årsland Karolinska Ins0tutet Stavanger Universitetssjukehus Parkinsons sykdom- lynkurs Parkinsonisme -

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Meningsfulle liv. Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid

Meningsfulle liv. Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid SUS-JobbResept2014 30-06-14 18:00 Side 3 Meningsfulle liv Støtte for unge mennesker med psykose i utdanning, opplæring og arbeid Se for deg en verden der... unge mennesker med psykose ikke stigmatiseres

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

nevropsykologi ved psykoser

nevropsykologi ved psykoser nevropsykologi ved psykoser funn fra TIPS og annen forskning wenche ten velden, stipendiat oversikt hva er nevropsykologi hvorfor nevropsykologi ved psykoser metoder i nevropsykologi lokalsering av funksjoner

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske pasienter Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Samhandlingsreformen Nr 2 av 3 hovedutfordringer i stortingsmelding: 2) Tjenestene

Detaljer

Vet vi noe om effektene av ulike behandlingsmetoder?

Vet vi noe om effektene av ulike behandlingsmetoder? STAVANGER 04.11.2014 Hva vet vi om effektene av ulike behandlingsmetoder Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer