nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr ) Hamar 21.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21."

Transkript

1 Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr ) Kristin Thuve Dahm, forsker

2 6. desember

3 Kunnskapsesenterets 1. Kunnskapssenterets oppdrag nye PPT-mal

4 Avdeling for kunnskapsoppsummering Oppsummere forskning om effekt av tiltak for å bidra til kunnskapsbasert praksis og politikkutforming (*bl.a. denne rapporten) 6. desember

5 Systematisk oversikt Ny analyse av resultater fra flere studier Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier December 6,

6 Bestilling - Oppdrag Oppdrag fra Norsk Psykologforening om å lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. 6. desember

7 Kunnskapsesenterets 2. Forskningsspørsmål nye PPT-mal

8 Formulerte forskningsspørsmål A) Hva er effekten av tiltak som er ment å forebygge tvangsinnleggelse for voksne pasienter med psykiske lidelser? B) Hva er effekten av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang for inneliggende pasienter med psykiske lidelser? C) Hva er effekten av tiltak som er ment å forebygge tvangsinnleggelser for utskrivningsklare pasienter? 6. desember

9 Kunnskapsesenterets 3. Metode nye PPT-mal

10 PICO - oppsummering tiltak for å redusere bruk av tvang P I C O Populasjon Voksne pasienter med «alvorlig psykisk lidelse» Tiltak Alle typer tiltak som skal redusere tvangsinnleggelse eller bruk av tvang hos innlagte Sammenlikning Standardtiltak som ikke inkluderer tiltak for å redusere bruk av tvang Utfall Tvangsinnleggelser Tvangsbehandling/ tvangsmedisinering Tvangsmidler (mekaniske tvangsmidler, kortvarig fastholding, isolasjon og korttidsvirkende legemidler)

11 Systematisk litteratursøk MEDLINE PubMed EMBASE PsycINFO Cochrane Library (Cochrane Database of Systematic Reviews, CENTRAL, DARE, HTA) SveMed Norart CINAHL ISI Social Sience/Science Citation Index TvangsPub 6. desember

12 Inklusjon/eksklusjon Inklusjon RCT, studier med kontrollgruppe voksne med «alvorlig psykisk lidelse» Alle typer tiltak som skal redusere bruk av tvangsinnleggelse eller redusere bruk av tvang når pasienten er innlagt Standardtiltak som ikke inkluderer tiltak for å redusere tvang Eksklusjon Kvalitative, retrospektive studier - ingen kontrollgruppe demens, rus/avhengighet ikke relevante tiltak for norske forhold 6. desember

13 Kunnskapsesenterets 4. Resultater nye PPT-mal

14 3361 identified references from literature search 3235 references excluded on the basis of title and abstract 126 studies evaluated in full text 100 studies excluded on the basis of design (82) population (4), intervention (8), other reasons (6) 26 studies quality evaluated 13 studies excluded on the basis of quality evaluation 13 studies included

15 Vi gjorde et oppdateringssøk i mai 2013 To nye studier er inkludert: Putkonen Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men With Schizophrenia. Thornicroft et al Clinical outcomes of Joint Crisis Plans to reduce compulsory treatment for people with psychosis: A randomized controlled trial. (*oppdatering av Rapporten under vurdering)

16 Inndeling A) Effekt av tiltakene til polikliniske pasienter 7 studier; 5 ulike organisatoriske tiltak B) Effekt av tiltak til inneliggende pasienter 4 studier; 3 ulike tiltak C) Effekt av tiltakene for utskrivningsklare pasienter 2 studier; 2 ulike tiltak

17 A) Polikliniske pasienter Land Design(n) Tiltak Sammenlikning England 2004 RCT (160) Kriseplan Informasjonsbrosjyre Nederland 2010 RCT (109) Behandlingsetterlevelse Standard behandling Danmark 2008 RCT (328) ACT- team Standard behandling Irland 2007 CBA (76) ACT-team Kommunalt team England 2005 Kontrollerte repeterte målinger (200) Akutt kriseteam Standard behandling Wales 2010 CBA Akutt kriseteam Standard behandling Nederland 2007 CBA Kommunalt nettverk Standard behandling 6. desember

18 Konklusjon for A) polikliniske pasienter Bruk av kriseplan kan føre til en reduksjon av antall pasienter som blir tvangsinnlagt, (etter oppdateringssøk er dette noe mer usikkert) Det er usikkert om ACT -team for unge pasienter med debut av schizofreni reduserer tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering og bruk av tvangsmidler. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere med om behandlings-etterlevelse, akuttkriseteam og kommunale nettverk reduserer tvangsinnleggelse. 6. desember

19 B) Inneliggende pasienter Land Design (n) Populasjon Tiltak Sammenlikning Nederland 2011 Kluster RCT (458) Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling Systematisk risikovurdering Standard behandling Sveits 2008 Kluster RCT (973) Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling Systematisk risikovurdering Standard behandling Danmark 2007 RCT (94) Unge pasienter med debut av schizofreni Rehabilitering på sykehus ACT-team / Standard behandling Australia 2000 Ikke randomisert eksperiment (105) Pasienter som var tvangsinnlagt Personlig støtte (pasient) Standard behandling 6. desember

20 Konklusjon for B) inneliggende pasienter Systematisk risikovurdering av pasienter som er innlagt på akutt psykiatrisk avdeling kan redusere bruk av tvangsmidler, men dokumentasjonene er av lav kvalitet. Det er usikkert om rehabilitering i sykehus sammenlignet med ACT-team og standard behandling reduserer antall tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering og bruk av mekaniske tvangsmidler for unge pasienter med debut av schizofreni. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere med om personlig støtte av en advokat for pasienter som er tvangsinnlagt reduserer antall nye tvangsinnleggelser. 6. desember

21 C) Utskrivningsklare pasienter Land Design (n) Populasjon Tiltak Sammenligning England 2002 RCT (161) Pasienter som var tvangsinnlagt Behandlingskontrakter Standard behandling USA 2005 Non equivalent controlled group design (290) Pasienter som var tvangsinnlagt Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Ikke tvungent psykisk helsevern 6. desember

22 Konklusjon for C) utskrivningsklare pasienter Det er usikkert om behandlingskontrakter for utskrivningsklare pasienter som har vært tvangsinnlagt reduserer antall nye tvangsinnleggelser. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere med om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) reduserer antall tvangsinnleggelser. 6. desember

23 Arbeidsgruppe Prosjektleder forsker Kristin Thuve Dahm, Kunnskapssenteret Seniorforsker faglig leder Kari Ann Leiknes, Kunnskapssenteret Forsker/psykolog Tonje Lossius Husum, SINTEF, Avd. helsetjenesteforskning Forskningsbibliotekar Ingvild Kirkehei, Kunnskapssenteret Professor Bjørn Hofmann, Senter for medisinsk etikk, UIO Seniorrådgiver Hilde Tinderholt Myrhaug, Kunnskapssenteret Forsker Kjetil Gundro Brurberg, Kunnskapssenteret Seniorrådgiver, Therese Kristine Dalsbø, Kunnskapssenteret Seksjonsleder Liv Merete Reinar, Kunnskapssenteret 6. desember

24 Takk for oppmerksomheten 6. desember

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Rapport fra Kunnskapssenteret nr 9 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Behandling og undersøkelse av pasienter i helsevesenet er

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Sett fra et fag- og forskningsperspektiv Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang II Sett fra et fag- og forskningsperspektiv Tonje Lossius Husum & Reidun Norvoll UiO: Institutt for helse og samfunn

Detaljer

og ved innleggelse i sykehus

og ved innleggelse i sykehus Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Betegnelsen triage benyttes ofte om systemer

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret nr 6 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Forebygging

Detaljer

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Tittel Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Forfattere Kristin Thuve Dahm, rådgiver (prosjektleder) Liv Merete Reinar, seksjonsleder

Detaljer

Behandling av spedbarnskolikk

Behandling av spedbarnskolikk Behandling av spedbarnskolikk Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor-barn gruppen

Detaljer

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret nr 30 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Det er fremmet forslag om at norske helseinstitusjoner må sertifiseres.

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat fra Kunnskapssenteret mai 2011 Om notatet: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov.

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Kreftrisiko ved folsyretilskudd

Kreftrisiko ved folsyretilskudd Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon Fra 1. januar 2015 blir OUS Medisinsk bibliotek på Ullevål og Radiumhospitalet en del av Universitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek vil fortsette å være lokalisert på Ullevål

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Notat Hurtigoversikt September 2010 Bakgrunn: Schizofreni er en alvorlig mental lidelse. Forløpet for

Detaljer

Botilbud til personer med demens

Botilbud til personer med demens Botilbud til personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret nr 11 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Demens er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som varig nedsetter mental kapasitet,

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Ergoterapeuter bruker en rekke kunnskapskilder når de tar avgjørelser. Vanlige kilder er egen erfaring, brukerne (pasienter), etter- og videreutdanning,

Detaljer

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret nr 02 2011 Systematisk kunnskapsoversikt Bakgrunn: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten forebyggende helsetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag å vurdere og foreslå ulike elementer i et nasjonalt

Detaljer