Espira Torshovdalen. Årsplan TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering 2015/ Satsningsområde...4 Pedagogiske planer...5 Fullkostbarnehage...5 Barns medvirkning...5 Inkludering...5 Omsorg, lek og læring...5 Sosial og språklig kompetanse...6 Progresjonsplan...8 Årshjul 2015/ Dokumentasjon...14 Barnehagens vurdering...14 Personalets kompetanseutvikling...14 Barnehagens personalsamarbeid...14 Foreldremedvirkning...14 Samarbeidsinstanser...15 Plan for overgang mellom barnehage og skole...15 Skolespirene...15 Evaluering av barnehageåret 2014/ Del 1 DEL 2 Generell del Espira...16 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. Fakta Åpningstid 07:00-17:00 Åpent 12 mnd. i året Fullkostbarnehage med fokus på sunn og variert mat Variert og kupert uteområde Flotte turmuligheter midt i byen BARNEHAGEN VÅR Espira Torshovdalen åpnet august 2014 i nye og flotte lokaler. Barnehagen ligger øverst i Torshovdalen, Bydel Sagene. Barnehagen består av 4 avdelinger med plass til ca. 76 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene våre heter Tretoppen (3-6 år), Bikuben (2-4 år), Maurtua (0-3 år) og Sneglehuset (0-3 år). Espira Torshovdalen er en privat barnehage i Espira Barnehager som driver over 78 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 Kontaktinformasjon Epost: Telefon: Besøksadresse: Hans Nielsen Hauges gate 39F, 0481 Oslo For mer informasjon om våre avdelinger, se barnehagens nettside: Barnehagens verdigrunnlag Vi ønsker å gi hvert enkelt barn en fantastisk start på livet gjennom at barnet skal føle trygghet og tilhørighet i et lærende miljø med andre barn og kompetente ansatte i barnehagen. Personalet har som mål å skape begeistring hos alle barn ved å være personlig, kompetent, fleksibel og ordentlig. Gjennom gjensidig åpenhet og tillit ønsker vi å legge grunn for samarbeid med hjemmet. Satsningsområde I Espira Torshovdalen har vi kunst, kultur og kreativitet som satsningsområde. I barnehagen har vi to formingsrom med god plass til å uttrykke seg kreativt. Uteområdet vårt er laget slik at vi kan overføre bruken av fagområdet til uteleken vår. Ute i Espira Torshovdalen har vi staffeli som gir muligheter til å male og tegne i naturen, ulike barnehagens organisering 2015/16 instrumenter som vi kan lage lyd og konsert med og et lite amfi vi kan bruke når vi ønsker å vise frem. På temarommet Tumleplassen har vi muligheten til å uttrykke oss kroppslig gjennom musikk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Vi ser på dette som et fagområde som er lærerikt, lystbetont og lekent. Å være sammen om kulturelle opplevelser og gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barna skal få utfolde seg og bruke seg selv til å skape. Gjennom personlig uttrykk kan barna bruke fantasi, være kreativ og utvikle skaperglede. Sangen og musikken bidrar til språket. Den kroppslige kreativiteten bidrar til barnas grov og finmotorikk. Samspillet og felleskapet rundt kreativitet bidrar til å utvikle sosial kompetanse og forståelse for ulikheter. Oslo byr på mye kultur som vi ønsker å ta del i. Mål for barnehageåret Vårt fokusområde er Rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet, som Espira har gitt navnet Skattekista. Med dette som utgangspunkt har vi valgt «Inntrykk og uttrykk» som overordnet tema for dette barnehageåret. Gjennom de estetiske fagene skal vi gi barna opplevelser, vi skal utforske ulike materialer og bruke sansene våre. Kombinasjonen av dette vil gi allsidige inntrykk som vil inspirere til skapende prosesser, som bunner ut i barns egne uttrykk. Et uttrykk kan være alt fra en tegning/maleri, elementer som dukker spontant opp i lek, til en forestilling forberedt av barna. Pedagogiske planer Espira Torshovdalen har ulike pedagogiske planer som beskriver aktivitetene på lang og kort sikt. Hver avdeling utarbeider en tre måneders periodeplan som forteller om tema for den kommende perioden, og gir pedagogiske begrunnelser for valg av tema. I tillegg til dette har alle avdelinger hver sin ukeplan som inneholder ukens planlagte aktiviteter. Dagene dokumenteres gjennom Spireportalen med rapport og bilder av aktivitetene som er gjennomført. Innholdet i barnehagens aktiviteter er varierte og planlagt etter de syv fagområdene i rammeplan. Vi bruker LekEspira, som er et pedagogisk verktøy i Espira i planleggingsarbeidet for å sikre arbeidet med de syv fagområdene. Fullkostbarnehage Espira Torshovdalen er en fullkostbarnehage som serverer frokost, lunsj og mellommåltid med frukt/grønnsaker. Barna tilbys vann og melk til måltidene. Vi har et profesjonelt kjøkken, og en kjøkkenassistent som jobber fulltid med å sette sammen god og variert meny, lage mat og bli med på kjøkkenaktivitet med barna. Vi serverer i utgangspunktet et varmt måltid, og to brødmåltid hver dag med frukt/grønnsaker til. Barns medvirkning Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider sitt liv i barnehagen. Personalet er opptatt av å bruke observasjon av barnas interesser til planlegging av aktiviteter. Vi tar barns uttrykk på alvor og alle skal oppleve at deres «stemme» skal bli hørt. Vi har øyekontakt, er tilstede med hele kroppen og lytter til det barna har å si. om dette er noe vi skal ha på menyen ved en senere anledning eller ikke. Inkludering I Espira Torshovdalen blir alle møtt med et «Hei!». Vi blir kjent på tvers av etasjer og avdelinger ved at barnehagens fysiske miljø byr på åpne skyvedører mellom avdelingene og en flott felles mathall. Personalet har ansvar for at alle barn skal oppleve at de selv, og alle i gruppen, er betydningsfulle for fellesskapet. Inkludering er en kontinuerlig prosess og vi ønsker å fremme positive handlinger der vennskap, mangfold og felleskap er sentralt. I Espira Torshovdalen er det nulltoleranse for mobbing. Omsorg, lek, læring, danning Lek og læring går hånd i hånd gjennom hele barnehagedagen. For å kunne leke må man være trygg, for å være trygg må man bli sett og få omsorg, dette skaper grunnlag for danning og læring. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Vi er opptatt av å legge til rette for mange muligheter til lek både ute og inne. Personalet skal være tilstede og i kontakt med barna. Dette gjør vi ved å være på gulvet slik at vi er tilgjengelige for hverandre. Vi i Espira Torshovdalen skal tilrettelegge aktiviteter som gir utfordringer for mestring med hensyn til alder og funksjonsnivå (Småspirene, skolespirene, Lekespira, turdager, generelle gruppeaktiviteter på avdelingene). Barna får mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter. Dette kan for eksempel være å delta i formingsaktiviteter, lesestund eller å gå ut. Barna vurderer også maten som blir servert slik at vi vet 4 5

4 Sosial og språklig kompetanse Figurene nedenfor viser arbeidsmåter for læring og utvikling av sosial og språklig kompetanse. Tilrettelegging for lek - Lekegrupper - Gruppeaktiviteter - Lage rom for barneinitiert lek - Ulike lekeredskaper Muntlige fortellinger Voksne som språklige forbilder Egne språkgrupper for tospråklige barn Egenverdi - Selvregulering - Selvhevdelse Positivt samspill - Vennskap - Fellesskap Meddiktning Språklabben - Bøker - Instrumenter - Kostymer - Spill Ulike periodetemaer - Vennskap - Tilknytning - Bli kjent Sosial kompetanse Læring i hverdagssituasjoner - Konfliktløsning - Empati - Omsorg - Samspill Rim, regler og sanger i samlingsstund Språklig kompetanse Begrepslæring - Konkretisering - Benevning Forebygging av mobbing - Inkludering - Alle skal ha noen å leke med Voksne som - rollemodeller - Veiledere - Meklere - Støttespillere Sette ord på det vi ser og gjør Digitale verktøy - ipad - E-bøker Gjentakning Konkreter 6 7

5 Progresjonsplan De ulike fagområdene og progresjon Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig gjennom prosjekter og hverdagsaktiviteter. Barn utvikler seg forskjellig og alder er nødvendigvis ikke en pekepinn på hva barnet bør kunne. Vår progresjonsplanen er delt opp i ulike trinn som vi tilpasser etter hvor enkeltbarnet har kommet i sin utvikling. FAGOMRÅDE ARBEIDSMÅTE PROGRESJON TRINN 1 PROGRESJON TRINN 2 PROGRESJON TRINN 3 Års-tema: «Inntrykk og uttrykk» Tradisjoner og kulturelle markeringer Utforske ulike materialer Inspirere til økt skaperglede og bruk av fantasi Bli kjent med sang og musikk Samlingsstunder avdelingsvis og på tvers av avd. Instrumentpakke Legge til rette for fysisk utfoldelse både ute og inne Bruk av tumlerom med hinderløype, balansering, klatring og dans Uteområdet, turer i skog og i nærmiljøet Bli kjent med egen kropp Fokus på sunt og variert kosthold God hygiene Stimulere og vekke nysgjerrighet for antall, rom og form Rydde, kategorisere og sortere Bruk av matematiske begreper i hverdagssituasjoner Spille spill Få begreper om måleenheter gjennom matlaging og antall gjennom pådekking av bord Forskerfabrikken Bruk av rommet Språklabben Rikt utvalg av bøker og spill Eventyr fortalt med konkreter, dramatisering og høytlesning fra bøker. Sanger, rim, regler og sangleker Voksne som gode rollemodeller Begrep om begreper Skolespira Vi snakker med barna ikke til Bli kjent med ulike formingsmaterialer og farger Taktil sans, visuell sans Blir kjent med nye sanger og musikk Danse til musikk Bli kjent med dynamikk i sang Delta på enkel musikksamling Dramatisering av enkle eventyr Kjenne igjen/kunne enkle sanger/regler Holde fargeblyanter Lære å gå, hoppe og løpe Gjenkjenne en del kroppsdeler Vite hvor nesen, munnen og øynene er Trille ball Vise interesse for å spise selv Øve på å gå i ulent terreng Orientere seg i de ulike rommene i barnehagen Bli kjent med tallbegrepene 1-5 gjennom lek med rim og regler Få kjennskap til matematiske begreper i hverdagen (eks. rund ball, stor bøtte/liten bøtte o.l Øve på å rydde og sortere Kategorisering Kjenne igjen navnet sitt Benevne gjenstander 1-2 ords ytringer Forstå enkle beskjeder Kunne følge en enkel samlingsstund Ha interesse for bildebøker Prosjektarbeid som er tilpasset barnas alder og modenhet Ha pennegrep Synge og lære sanger Lære seg primærfargene Oppleve kunst og kultur ute i naturen Sanger på andre språk Klippe med saks Bli kjent med instrumenter Fast turdag i uken Øve på gode hygienerutiner etter toalettbesøk og før måltider Hoppe, hinke, balansere og løpe Øve på selvstendighet ved påkledning Kunne delta i spill Kjenne igjen ulike geometriske former Sortering og systematisering av ulike leker, materialer osv. Telle til ti Ha en forståelig utale for ukjente Lære enkle rim og regler Kjenne igjen sin egen bokstav og bokstaver til familiemedlemmer Tøyse med språket Være deltagende i samlingsstund Forstå to-trinn beskjeder Huske og fortelle noe som hendte i går Dramatisere eventyr og fortellinger Lage egne eventyr Prosjektarbeid som er tilpasset barnas alder og modenhet Ha et godt blyantgrep Gjennomføre lengre turer i nærområdet Hoppe, hinke og stå på ett bein Økt kunnskap om kostholdsvaner og et sunt kosthold Økt selvstendighet ved påkledning Få kjennskap til klokken, måling og veiing Arbeid med enkle matematiske oppgaver og utvikle tallbegrepene Bli kjent med matematiske begreper (pluss, minus, er lik) Vite forskjellen mellom stor/liten, og større/ mindre Høytlesning Følge med på bøker uten bilder Kunne gjenfortelle fra høytlesning Sette ord på følelser og opplevelser og kan formidle et budskap til en gruppe Leke og tulle med språket Forstå kollektive beskjeder Skrive navnet sitt mot slutten av barnehageåret? 8 9

6 FAGOMRÅDE ARBEIDSMÅTE PROGRESJON TRINN 1 PROGRESJON TRINN 2 PROGRESJON TRINN 3 Kjennskap og trygghet i barnehagen Aktivt bruk av nærmiljøet Barns rettigheter, barnekonvensjonen og likestilling Få samme utfordringer og muligheter uavhengig av kjønn SOS-Barnebyer Utelek Turer Vann, sand og snøaktiviteter Forskerfabrikken Kildesortering Årstider fokus på endringene i naturen Bli trygg på seg selv og de voksne i barnehagen Bli kjent med ute og innemiljøet i barnehagen Ha egen primærkontakt Leke og delta i grupper på tvers av småbarnsavdelingene Uttrykke ønsker og behov (med kroppsspråk og etter hvert verbalt) Små turer i nærmiljøet Ha bilder på avdelingene av barnas familie som vi bruker i samtale med barna. Oppleve glede og mestring ute i barnehagen Undre seg over naturens fenomener f.eks blader som faller fra trærne, varmen fra sola, regn etc. Delta i grupper på tvers av avdelingene Utforske nærområdet til fots eller med kollektivtransport Vente på tur Få kunnskap om dyr og fugler i nærmiljøet Plante frø Forske på skiftningene i været og naturen (varme/kulde, snø/is/vann osv) Rusken Stille større krav til å bidra til alles felles beste Få kunnskap om ulike sider i samfunnet (demokrati, kongehuset m.m) Få forståelse for ulike kulturer Innsikt i miljøvern Kildesortering Rusken Fokus på etikk og sosialkompetanse kontinuerlig i hverdagen Lære barna å inkludere, vise hensyn, empati, toleranse og respekt ovenfor hverandre Kjennskap til alle kulturer som er representert i barnehagen Undre sammen med barna Alle skal ha noen å leke med Markering av høytider og merkedager Enkel markering av høytider Kunne dele Ta hensyn til hverandre Takke for maten bordmanerer Være med å trøste og vise omsorg Vise empati Respektere ulikheter Inkludere hverandre i lek Vise omsorg for andre barn Sette ord på følelser Hjelpe hverandre Inkludere hverandre i lek Ha kunnskap om andre land og kulturer, spesielt de som er representert i barnehagen Ta vare på tingene sine Kunne undre seg over små og store hendelser som skjer i løpet av dagen slik at de kan forstå sammenhenger og konsekvenser av egne handlinger 10 11

7 Årshjul 2015/16 NÅR HVA August September Oktober November Tilvenning Planleggingsdag Barnehagen stengt Foreldremøte Brannvernuke års markering av Espira Torshovdalen Foreldresamtaler Planleggingsdag Barnehagen stengt Desember Nissefest Luciamarkering Juletrefest Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Planleggingsdag Barnehagen stengt Samedagen Espiradagen Påskefrokost Karneval Inntrykk og uttrykk utstilling Foreldresamtaler, tema: Progresjon Planleggingsdag Barnehagen stengt Fotografering 17. mai markering Ruskenaksjon Planleggingsdag Barnehagen stengt Sommerfest med foreldre Foreldremøte for nye foreldre Ferieavvikling i barnehagen 12 13

8 Dokumentasjon Barnehagen driver aktivt med dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Vi dokumenterer barnas opplevelser, hvordan de trives og hva de erfarer i løpet av en dag. Denne dokumentasjonen synliggjøres gjennom Spireportalen. Her legger vi blant annet ut rapporter, innlegg i Gullgryta og registrering av dagligdagse rutiner som soving og bleieskift. En annen side ved dokumentasjon er fremstillingen av barns ulike uttrykk, vi henger opp bilder og plakater på veggene og stiller ut tingene de har laget. Vi skal også ha danseopptredener, konserter, teater og kunstutstillinger. Dette er en måte å synliggjøre barnehagens praksis for foreldre, nærmiljø og andre instanser. Gjennom vår dokumentasjon skaper vi grunnlag for refleksjon, som sørger for både egen og organisasjonens læring og utvikling. Barnehagens vurdering For å være sikre på at den jobben vi gjør har god kvalitet, vurderer vi systematisk og kontinuerlig vårt eget arbeid. Dette gjør vi ved avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter. I tillegg har vi brukerundersøkelser hvor vi blir vurdert eksternt og internt, samt jevnlige utviklingssamtaler. Daglig skriver vi rapporter i Spireportalen hvor vi deler bilder og tekst av aktiviteter som gjennomføres i barnehagen, denne dokumentasjonen brukes til evaluering. I tillegg er det viktig for oss å gi tilbakemeldinger og fortelle om dagen til foreldre når de kommer for å hente. Personalets kompetanseutvikling Personalet i Espira Torshovdalen er gjennom interne og eksterne kurs stadig i utvikling. Espira akademiet omfatter kurs innenfor vårt pedagogiske konsept «LekEspira», vår filosofi og barnesyn samt lederutvikling. Gjennom egne kurs og konferanser får verneombud og HMSansvarlig fordypning i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi gjennomfører førstehjelp og brannvernopplæring årlig for hele personalet som en del av HMS arbeidet. Vi har månedlige personalmøter for hele personalet og fagmøter for pedagoger. Som kunnskapsbarnehage har alle disse arenaene fokus på kompetanseutvikling. tvers av avdelinger. Her rullerer personalet på hvem som har ansvaret for frokosten, med dette får vi muligheten til å bli godt kjent på tvers av både etasjer og avdelinger. For oss er det viktig at alle barna blir kjent med hverandre, og av den grunn har vi tilrettelagte grupper som grunner i interesser og forutsetninger, i tillegg til avdelinger. Espiras verdi, «fleksibel», er godt beskrivende for vårt personalsamarbeid. Vi stiller opp for hverandre, hjelper til der det er behov, og slår oss sammen ved ferieavvikling og sykdom. Med en høy dekning av pedagoger på huset er vi opptatt av å lære av hverandre og utvikle oss som et team. Vi har tre pedagogmøter i måneden hvor vi har faglige diskusjoner og deler erfaringer og ny kunnskap. Foreldremedvirkning Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for trivsel og utvikling. Vi tar foreldre på alvor og lytter til det de har å si. Vi ønsker, og forventer at foreldrene engasjerer seg og gir tilbakemeldinger på hvordan de opplever barnehagen. Foreldre har ulike area med rom for medvirkning. For å sikre samarbeidet med barnets hjem har vi et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte av barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Vi tilbyr alle foreldre minst to samtaler gjennom ett barnehageår hvor vi legger vekt på å snakke barnets utvikling, mestringer og utfordringer. Samtalen som finner sted på høsten har fokus på tilvenning, trygghet og trivsel. Sammen snakker vi om forventninger til begge parter, og barnets utvikling innenfor ulike områder. I samtalen som er på våren vil progresjon være en viktig del av samtalen. I begge samtalene setter vi av tid for tilbakemeldinger fra foreldrene. Utover de to oppsatte samtalene er foreldre velkommen til å be om flere samtaler dersom det er ønskelig. I løpet av året vil foreldrene motta brukerundersøkelser som vi benytter når vi evaluerer vår praksis. Det er av stor betydning at alle foreldre svarer på denne, slik at vi stadig har muligheten til å utvikle oss på de ulike områdene vi får tilbakemelding om. Samarbeidsinstanser I Espira Torshovdalen samarbeider vi med: Sagene bydel som er tilsynsmyndig for barnehagen. Vi har samordnet opptak med bydelen. Helsestasjon i forbindelse med smittevern og i saker som gjelder enkeltbarn Nordpolen skole - samarbeid i overgang mellom barnehage og skole Pedagogisk-psykologisk tjeneste: Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PPtjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring Barneverntjenesten: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvending hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnehagen har opplysningsog meldeplikt til barnevernstjenesten. Samarbeid med andre instanser krever alltid samtykke fra foreldre. Plan for overgang mellom barnehage og skole Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehager og skoler har plikt til å samarbeide for at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehagen til skolen. Foreldre skal føle seg trygge på at både barnehagen og skolen gjør sitt beste for at alle barn skal få en god overgang mellom barnehage og skole. Som foreldre kan du bidra til å gi ditt barn en god overgang til skolen ved å vise interesse, støtte og engasjement. Oslostandarden inneholder: Rutiner for samarbeid mellom foreldrebarnehage-skole. Et skjema med informasjon om barnet ved skolestart. Skolespirene Barnehagen har en egen førskolegruppe, som har utgangspunkt i å ha skoleforberedende aktiviteter med tanke på overgangen barnehage-skole. Gjennom disse aktivitetene bidrar vi til at barna gjennom lek og læring skal kjenne glede og forventning for videre læring. Skolespirene samles en dag i uken sammen med en pedagog. Aktivitetene dette barnehageåret varierer mellom danse- og bevegelsesgruppe, ulike turer og skoleforberedende aktiviteter i gruppe. Skolespirene får med seg en lekse hjem som gir en gjenkalling av hva dagens aktivitet har bestått av. Det lages en egen faglig plan for skolespirene som beskriver målene for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på. Evaluering av barnehageåret 2014/15 Som ny barnehage hadde vi i barnehageåret 2014/15 fokus på å opparbeide oss gode rutiner for å skape en god og forutsigbar hverdag for barna. Vi fordypet oss i enkeltbarn og brukte god tid på å danne et inkluderende felleskap i barnegruppene. Vi ønsket å skape et godt samarbeid med foreldrene. Vi har evaluert året gjennom systematisk evaluering av enkeltarrangement og aktiviteter, svar fra brukerundersøkelsene og gjennom pedagogisk dokumentasjon. Vi har fått mange tilbakemeldinger underveis i året som gjør at vi stadig kan utvikle og forbedre oss. Vi evaluerer slik at erfaringene tas med i videre planlegging. Hva har vi gjort? Hva har barna lært? Hva kan vi gjøre bedre neste gang? Vi evaluerer året som et innholdsrikt år hvor mye nytt ble etablert. Barna har fått en fin balanse mellom å være trygg i hverdagen sammen med barn og ansatte fra andre avdelinger, og samtidig fått tilhørighet til sin avdeling. Barna i Espira Torshovdalen har i løpet av året gjennom trygge rammer fått utforske og blitt kjent med ulike aktiviteter tilpasset alder. Samarbeidet med foreldrene har vi jobbet med gjennom de ulike arenaene hvor vi treffes. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med foreldre som er bygget på gjensidig respekt og tillit. Vi blir stadig bedre kjent med nærmiljøet gjennom småturer og større dagsutflukter. Vi ser frem til et nytt barnehageår med nye impulser og aktiviteter. Barnehagens personalsamarbeid Her i Espira Torshovdalen tenker vi at vi er ett hus, Du kan lese mer om Oslostandard på Oslo hvor alle er alles barn. For de som ønsker å starte Kommunes hjemmesider dagen sin med frokost i barnehagen, spiser på 14 15

9 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

10 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 18 19

11 ESPIRA TORSHOVDALEN Hans Nielsen Hauges gate 39F, 0481 Oslo Telefon: Epost:

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer