Espira Torshovdalen. Årsplan TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering 2015/ Satsningsområde...4 Pedagogiske planer...5 Fullkostbarnehage...5 Barns medvirkning...5 Inkludering...5 Omsorg, lek og læring...5 Sosial og språklig kompetanse...6 Progresjonsplan...8 Årshjul 2015/ Dokumentasjon...14 Barnehagens vurdering...14 Personalets kompetanseutvikling...14 Barnehagens personalsamarbeid...14 Foreldremedvirkning...14 Samarbeidsinstanser...15 Plan for overgang mellom barnehage og skole...15 Skolespirene...15 Evaluering av barnehageåret 2014/ Del 1 DEL 2 Generell del Espira...16 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. Fakta Åpningstid 07:00-17:00 Åpent 12 mnd. i året Fullkostbarnehage med fokus på sunn og variert mat Variert og kupert uteområde Flotte turmuligheter midt i byen BARNEHAGEN VÅR Espira Torshovdalen åpnet august 2014 i nye og flotte lokaler. Barnehagen ligger øverst i Torshovdalen, Bydel Sagene. Barnehagen består av 4 avdelinger med plass til ca. 76 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene våre heter Tretoppen (3-6 år), Bikuben (2-4 år), Maurtua (0-3 år) og Sneglehuset (0-3 år). Espira Torshovdalen er en privat barnehage i Espira Barnehager som driver over 78 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 Kontaktinformasjon Epost: Telefon: Besøksadresse: Hans Nielsen Hauges gate 39F, 0481 Oslo For mer informasjon om våre avdelinger, se barnehagens nettside: Barnehagens verdigrunnlag Vi ønsker å gi hvert enkelt barn en fantastisk start på livet gjennom at barnet skal føle trygghet og tilhørighet i et lærende miljø med andre barn og kompetente ansatte i barnehagen. Personalet har som mål å skape begeistring hos alle barn ved å være personlig, kompetent, fleksibel og ordentlig. Gjennom gjensidig åpenhet og tillit ønsker vi å legge grunn for samarbeid med hjemmet. Satsningsområde I Espira Torshovdalen har vi kunst, kultur og kreativitet som satsningsområde. I barnehagen har vi to formingsrom med god plass til å uttrykke seg kreativt. Uteområdet vårt er laget slik at vi kan overføre bruken av fagområdet til uteleken vår. Ute i Espira Torshovdalen har vi staffeli som gir muligheter til å male og tegne i naturen, ulike barnehagens organisering 2015/16 instrumenter som vi kan lage lyd og konsert med og et lite amfi vi kan bruke når vi ønsker å vise frem. På temarommet Tumleplassen har vi muligheten til å uttrykke oss kroppslig gjennom musikk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Vi ser på dette som et fagområde som er lærerikt, lystbetont og lekent. Å være sammen om kulturelle opplevelser og gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barna skal få utfolde seg og bruke seg selv til å skape. Gjennom personlig uttrykk kan barna bruke fantasi, være kreativ og utvikle skaperglede. Sangen og musikken bidrar til språket. Den kroppslige kreativiteten bidrar til barnas grov og finmotorikk. Samspillet og felleskapet rundt kreativitet bidrar til å utvikle sosial kompetanse og forståelse for ulikheter. Oslo byr på mye kultur som vi ønsker å ta del i. Mål for barnehageåret Vårt fokusområde er Rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet, som Espira har gitt navnet Skattekista. Med dette som utgangspunkt har vi valgt «Inntrykk og uttrykk» som overordnet tema for dette barnehageåret. Gjennom de estetiske fagene skal vi gi barna opplevelser, vi skal utforske ulike materialer og bruke sansene våre. Kombinasjonen av dette vil gi allsidige inntrykk som vil inspirere til skapende prosesser, som bunner ut i barns egne uttrykk. Et uttrykk kan være alt fra en tegning/maleri, elementer som dukker spontant opp i lek, til en forestilling forberedt av barna. Pedagogiske planer Espira Torshovdalen har ulike pedagogiske planer som beskriver aktivitetene på lang og kort sikt. Hver avdeling utarbeider en tre måneders periodeplan som forteller om tema for den kommende perioden, og gir pedagogiske begrunnelser for valg av tema. I tillegg til dette har alle avdelinger hver sin ukeplan som inneholder ukens planlagte aktiviteter. Dagene dokumenteres gjennom Spireportalen med rapport og bilder av aktivitetene som er gjennomført. Innholdet i barnehagens aktiviteter er varierte og planlagt etter de syv fagområdene i rammeplan. Vi bruker LekEspira, som er et pedagogisk verktøy i Espira i planleggingsarbeidet for å sikre arbeidet med de syv fagområdene. Fullkostbarnehage Espira Torshovdalen er en fullkostbarnehage som serverer frokost, lunsj og mellommåltid med frukt/grønnsaker. Barna tilbys vann og melk til måltidene. Vi har et profesjonelt kjøkken, og en kjøkkenassistent som jobber fulltid med å sette sammen god og variert meny, lage mat og bli med på kjøkkenaktivitet med barna. Vi serverer i utgangspunktet et varmt måltid, og to brødmåltid hver dag med frukt/grønnsaker til. Barns medvirkning Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider sitt liv i barnehagen. Personalet er opptatt av å bruke observasjon av barnas interesser til planlegging av aktiviteter. Vi tar barns uttrykk på alvor og alle skal oppleve at deres «stemme» skal bli hørt. Vi har øyekontakt, er tilstede med hele kroppen og lytter til det barna har å si. om dette er noe vi skal ha på menyen ved en senere anledning eller ikke. Inkludering I Espira Torshovdalen blir alle møtt med et «Hei!». Vi blir kjent på tvers av etasjer og avdelinger ved at barnehagens fysiske miljø byr på åpne skyvedører mellom avdelingene og en flott felles mathall. Personalet har ansvar for at alle barn skal oppleve at de selv, og alle i gruppen, er betydningsfulle for fellesskapet. Inkludering er en kontinuerlig prosess og vi ønsker å fremme positive handlinger der vennskap, mangfold og felleskap er sentralt. I Espira Torshovdalen er det nulltoleranse for mobbing. Omsorg, lek, læring, danning Lek og læring går hånd i hånd gjennom hele barnehagedagen. For å kunne leke må man være trygg, for å være trygg må man bli sett og få omsorg, dette skaper grunnlag for danning og læring. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Vi er opptatt av å legge til rette for mange muligheter til lek både ute og inne. Personalet skal være tilstede og i kontakt med barna. Dette gjør vi ved å være på gulvet slik at vi er tilgjengelige for hverandre. Vi i Espira Torshovdalen skal tilrettelegge aktiviteter som gir utfordringer for mestring med hensyn til alder og funksjonsnivå (Småspirene, skolespirene, Lekespira, turdager, generelle gruppeaktiviteter på avdelingene). Barna får mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter. Dette kan for eksempel være å delta i formingsaktiviteter, lesestund eller å gå ut. Barna vurderer også maten som blir servert slik at vi vet 4 5

4 Sosial og språklig kompetanse Figurene nedenfor viser arbeidsmåter for læring og utvikling av sosial og språklig kompetanse. Tilrettelegging for lek - Lekegrupper - Gruppeaktiviteter - Lage rom for barneinitiert lek - Ulike lekeredskaper Muntlige fortellinger Voksne som språklige forbilder Egne språkgrupper for tospråklige barn Egenverdi - Selvregulering - Selvhevdelse Positivt samspill - Vennskap - Fellesskap Meddiktning Språklabben - Bøker - Instrumenter - Kostymer - Spill Ulike periodetemaer - Vennskap - Tilknytning - Bli kjent Sosial kompetanse Læring i hverdagssituasjoner - Konfliktløsning - Empati - Omsorg - Samspill Rim, regler og sanger i samlingsstund Språklig kompetanse Begrepslæring - Konkretisering - Benevning Forebygging av mobbing - Inkludering - Alle skal ha noen å leke med Voksne som - rollemodeller - Veiledere - Meklere - Støttespillere Sette ord på det vi ser og gjør Digitale verktøy - ipad - E-bøker Gjentakning Konkreter 6 7

5 Progresjonsplan De ulike fagområdene og progresjon Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig gjennom prosjekter og hverdagsaktiviteter. Barn utvikler seg forskjellig og alder er nødvendigvis ikke en pekepinn på hva barnet bør kunne. Vår progresjonsplanen er delt opp i ulike trinn som vi tilpasser etter hvor enkeltbarnet har kommet i sin utvikling. FAGOMRÅDE ARBEIDSMÅTE PROGRESJON TRINN 1 PROGRESJON TRINN 2 PROGRESJON TRINN 3 Års-tema: «Inntrykk og uttrykk» Tradisjoner og kulturelle markeringer Utforske ulike materialer Inspirere til økt skaperglede og bruk av fantasi Bli kjent med sang og musikk Samlingsstunder avdelingsvis og på tvers av avd. Instrumentpakke Legge til rette for fysisk utfoldelse både ute og inne Bruk av tumlerom med hinderløype, balansering, klatring og dans Uteområdet, turer i skog og i nærmiljøet Bli kjent med egen kropp Fokus på sunt og variert kosthold God hygiene Stimulere og vekke nysgjerrighet for antall, rom og form Rydde, kategorisere og sortere Bruk av matematiske begreper i hverdagssituasjoner Spille spill Få begreper om måleenheter gjennom matlaging og antall gjennom pådekking av bord Forskerfabrikken Bruk av rommet Språklabben Rikt utvalg av bøker og spill Eventyr fortalt med konkreter, dramatisering og høytlesning fra bøker. Sanger, rim, regler og sangleker Voksne som gode rollemodeller Begrep om begreper Skolespira Vi snakker med barna ikke til Bli kjent med ulike formingsmaterialer og farger Taktil sans, visuell sans Blir kjent med nye sanger og musikk Danse til musikk Bli kjent med dynamikk i sang Delta på enkel musikksamling Dramatisering av enkle eventyr Kjenne igjen/kunne enkle sanger/regler Holde fargeblyanter Lære å gå, hoppe og løpe Gjenkjenne en del kroppsdeler Vite hvor nesen, munnen og øynene er Trille ball Vise interesse for å spise selv Øve på å gå i ulent terreng Orientere seg i de ulike rommene i barnehagen Bli kjent med tallbegrepene 1-5 gjennom lek med rim og regler Få kjennskap til matematiske begreper i hverdagen (eks. rund ball, stor bøtte/liten bøtte o.l Øve på å rydde og sortere Kategorisering Kjenne igjen navnet sitt Benevne gjenstander 1-2 ords ytringer Forstå enkle beskjeder Kunne følge en enkel samlingsstund Ha interesse for bildebøker Prosjektarbeid som er tilpasset barnas alder og modenhet Ha pennegrep Synge og lære sanger Lære seg primærfargene Oppleve kunst og kultur ute i naturen Sanger på andre språk Klippe med saks Bli kjent med instrumenter Fast turdag i uken Øve på gode hygienerutiner etter toalettbesøk og før måltider Hoppe, hinke, balansere og løpe Øve på selvstendighet ved påkledning Kunne delta i spill Kjenne igjen ulike geometriske former Sortering og systematisering av ulike leker, materialer osv. Telle til ti Ha en forståelig utale for ukjente Lære enkle rim og regler Kjenne igjen sin egen bokstav og bokstaver til familiemedlemmer Tøyse med språket Være deltagende i samlingsstund Forstå to-trinn beskjeder Huske og fortelle noe som hendte i går Dramatisere eventyr og fortellinger Lage egne eventyr Prosjektarbeid som er tilpasset barnas alder og modenhet Ha et godt blyantgrep Gjennomføre lengre turer i nærområdet Hoppe, hinke og stå på ett bein Økt kunnskap om kostholdsvaner og et sunt kosthold Økt selvstendighet ved påkledning Få kjennskap til klokken, måling og veiing Arbeid med enkle matematiske oppgaver og utvikle tallbegrepene Bli kjent med matematiske begreper (pluss, minus, er lik) Vite forskjellen mellom stor/liten, og større/ mindre Høytlesning Følge med på bøker uten bilder Kunne gjenfortelle fra høytlesning Sette ord på følelser og opplevelser og kan formidle et budskap til en gruppe Leke og tulle med språket Forstå kollektive beskjeder Skrive navnet sitt mot slutten av barnehageåret? 8 9

6 FAGOMRÅDE ARBEIDSMÅTE PROGRESJON TRINN 1 PROGRESJON TRINN 2 PROGRESJON TRINN 3 Kjennskap og trygghet i barnehagen Aktivt bruk av nærmiljøet Barns rettigheter, barnekonvensjonen og likestilling Få samme utfordringer og muligheter uavhengig av kjønn SOS-Barnebyer Utelek Turer Vann, sand og snøaktiviteter Forskerfabrikken Kildesortering Årstider fokus på endringene i naturen Bli trygg på seg selv og de voksne i barnehagen Bli kjent med ute og innemiljøet i barnehagen Ha egen primærkontakt Leke og delta i grupper på tvers av småbarnsavdelingene Uttrykke ønsker og behov (med kroppsspråk og etter hvert verbalt) Små turer i nærmiljøet Ha bilder på avdelingene av barnas familie som vi bruker i samtale med barna. Oppleve glede og mestring ute i barnehagen Undre seg over naturens fenomener f.eks blader som faller fra trærne, varmen fra sola, regn etc. Delta i grupper på tvers av avdelingene Utforske nærområdet til fots eller med kollektivtransport Vente på tur Få kunnskap om dyr og fugler i nærmiljøet Plante frø Forske på skiftningene i været og naturen (varme/kulde, snø/is/vann osv) Rusken Stille større krav til å bidra til alles felles beste Få kunnskap om ulike sider i samfunnet (demokrati, kongehuset m.m) Få forståelse for ulike kulturer Innsikt i miljøvern Kildesortering Rusken Fokus på etikk og sosialkompetanse kontinuerlig i hverdagen Lære barna å inkludere, vise hensyn, empati, toleranse og respekt ovenfor hverandre Kjennskap til alle kulturer som er representert i barnehagen Undre sammen med barna Alle skal ha noen å leke med Markering av høytider og merkedager Enkel markering av høytider Kunne dele Ta hensyn til hverandre Takke for maten bordmanerer Være med å trøste og vise omsorg Vise empati Respektere ulikheter Inkludere hverandre i lek Vise omsorg for andre barn Sette ord på følelser Hjelpe hverandre Inkludere hverandre i lek Ha kunnskap om andre land og kulturer, spesielt de som er representert i barnehagen Ta vare på tingene sine Kunne undre seg over små og store hendelser som skjer i løpet av dagen slik at de kan forstå sammenhenger og konsekvenser av egne handlinger 10 11

7 Årshjul 2015/16 NÅR HVA August September Oktober November Tilvenning Planleggingsdag Barnehagen stengt Foreldremøte Brannvernuke års markering av Espira Torshovdalen Foreldresamtaler Planleggingsdag Barnehagen stengt Desember Nissefest Luciamarkering Juletrefest Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Planleggingsdag Barnehagen stengt Samedagen Espiradagen Påskefrokost Karneval Inntrykk og uttrykk utstilling Foreldresamtaler, tema: Progresjon Planleggingsdag Barnehagen stengt Fotografering 17. mai markering Ruskenaksjon Planleggingsdag Barnehagen stengt Sommerfest med foreldre Foreldremøte for nye foreldre Ferieavvikling i barnehagen 12 13

8 Dokumentasjon Barnehagen driver aktivt med dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Vi dokumenterer barnas opplevelser, hvordan de trives og hva de erfarer i løpet av en dag. Denne dokumentasjonen synliggjøres gjennom Spireportalen. Her legger vi blant annet ut rapporter, innlegg i Gullgryta og registrering av dagligdagse rutiner som soving og bleieskift. En annen side ved dokumentasjon er fremstillingen av barns ulike uttrykk, vi henger opp bilder og plakater på veggene og stiller ut tingene de har laget. Vi skal også ha danseopptredener, konserter, teater og kunstutstillinger. Dette er en måte å synliggjøre barnehagens praksis for foreldre, nærmiljø og andre instanser. Gjennom vår dokumentasjon skaper vi grunnlag for refleksjon, som sørger for både egen og organisasjonens læring og utvikling. Barnehagens vurdering For å være sikre på at den jobben vi gjør har god kvalitet, vurderer vi systematisk og kontinuerlig vårt eget arbeid. Dette gjør vi ved avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter. I tillegg har vi brukerundersøkelser hvor vi blir vurdert eksternt og internt, samt jevnlige utviklingssamtaler. Daglig skriver vi rapporter i Spireportalen hvor vi deler bilder og tekst av aktiviteter som gjennomføres i barnehagen, denne dokumentasjonen brukes til evaluering. I tillegg er det viktig for oss å gi tilbakemeldinger og fortelle om dagen til foreldre når de kommer for å hente. Personalets kompetanseutvikling Personalet i Espira Torshovdalen er gjennom interne og eksterne kurs stadig i utvikling. Espira akademiet omfatter kurs innenfor vårt pedagogiske konsept «LekEspira», vår filosofi og barnesyn samt lederutvikling. Gjennom egne kurs og konferanser får verneombud og HMSansvarlig fordypning i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi gjennomfører førstehjelp og brannvernopplæring årlig for hele personalet som en del av HMS arbeidet. Vi har månedlige personalmøter for hele personalet og fagmøter for pedagoger. Som kunnskapsbarnehage har alle disse arenaene fokus på kompetanseutvikling. tvers av avdelinger. Her rullerer personalet på hvem som har ansvaret for frokosten, med dette får vi muligheten til å bli godt kjent på tvers av både etasjer og avdelinger. For oss er det viktig at alle barna blir kjent med hverandre, og av den grunn har vi tilrettelagte grupper som grunner i interesser og forutsetninger, i tillegg til avdelinger. Espiras verdi, «fleksibel», er godt beskrivende for vårt personalsamarbeid. Vi stiller opp for hverandre, hjelper til der det er behov, og slår oss sammen ved ferieavvikling og sykdom. Med en høy dekning av pedagoger på huset er vi opptatt av å lære av hverandre og utvikle oss som et team. Vi har tre pedagogmøter i måneden hvor vi har faglige diskusjoner og deler erfaringer og ny kunnskap. Foreldremedvirkning Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for trivsel og utvikling. Vi tar foreldre på alvor og lytter til det de har å si. Vi ønsker, og forventer at foreldrene engasjerer seg og gir tilbakemeldinger på hvordan de opplever barnehagen. Foreldre har ulike area med rom for medvirkning. For å sikre samarbeidet med barnets hjem har vi et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte av barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Vi tilbyr alle foreldre minst to samtaler gjennom ett barnehageår hvor vi legger vekt på å snakke barnets utvikling, mestringer og utfordringer. Samtalen som finner sted på høsten har fokus på tilvenning, trygghet og trivsel. Sammen snakker vi om forventninger til begge parter, og barnets utvikling innenfor ulike områder. I samtalen som er på våren vil progresjon være en viktig del av samtalen. I begge samtalene setter vi av tid for tilbakemeldinger fra foreldrene. Utover de to oppsatte samtalene er foreldre velkommen til å be om flere samtaler dersom det er ønskelig. I løpet av året vil foreldrene motta brukerundersøkelser som vi benytter når vi evaluerer vår praksis. Det er av stor betydning at alle foreldre svarer på denne, slik at vi stadig har muligheten til å utvikle oss på de ulike områdene vi får tilbakemelding om. Samarbeidsinstanser I Espira Torshovdalen samarbeider vi med: Sagene bydel som er tilsynsmyndig for barnehagen. Vi har samordnet opptak med bydelen. Helsestasjon i forbindelse med smittevern og i saker som gjelder enkeltbarn Nordpolen skole - samarbeid i overgang mellom barnehage og skole Pedagogisk-psykologisk tjeneste: Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PPtjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring Barneverntjenesten: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvending hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnehagen har opplysningsog meldeplikt til barnevernstjenesten. Samarbeid med andre instanser krever alltid samtykke fra foreldre. Plan for overgang mellom barnehage og skole Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehager og skoler har plikt til å samarbeide for at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehagen til skolen. Foreldre skal føle seg trygge på at både barnehagen og skolen gjør sitt beste for at alle barn skal få en god overgang mellom barnehage og skole. Som foreldre kan du bidra til å gi ditt barn en god overgang til skolen ved å vise interesse, støtte og engasjement. Oslostandarden inneholder: Rutiner for samarbeid mellom foreldrebarnehage-skole. Et skjema med informasjon om barnet ved skolestart. Skolespirene Barnehagen har en egen førskolegruppe, som har utgangspunkt i å ha skoleforberedende aktiviteter med tanke på overgangen barnehage-skole. Gjennom disse aktivitetene bidrar vi til at barna gjennom lek og læring skal kjenne glede og forventning for videre læring. Skolespirene samles en dag i uken sammen med en pedagog. Aktivitetene dette barnehageåret varierer mellom danse- og bevegelsesgruppe, ulike turer og skoleforberedende aktiviteter i gruppe. Skolespirene får med seg en lekse hjem som gir en gjenkalling av hva dagens aktivitet har bestått av. Det lages en egen faglig plan for skolespirene som beskriver målene for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på. Evaluering av barnehageåret 2014/15 Som ny barnehage hadde vi i barnehageåret 2014/15 fokus på å opparbeide oss gode rutiner for å skape en god og forutsigbar hverdag for barna. Vi fordypet oss i enkeltbarn og brukte god tid på å danne et inkluderende felleskap i barnegruppene. Vi ønsket å skape et godt samarbeid med foreldrene. Vi har evaluert året gjennom systematisk evaluering av enkeltarrangement og aktiviteter, svar fra brukerundersøkelsene og gjennom pedagogisk dokumentasjon. Vi har fått mange tilbakemeldinger underveis i året som gjør at vi stadig kan utvikle og forbedre oss. Vi evaluerer slik at erfaringene tas med i videre planlegging. Hva har vi gjort? Hva har barna lært? Hva kan vi gjøre bedre neste gang? Vi evaluerer året som et innholdsrikt år hvor mye nytt ble etablert. Barna har fått en fin balanse mellom å være trygg i hverdagen sammen med barn og ansatte fra andre avdelinger, og samtidig fått tilhørighet til sin avdeling. Barna i Espira Torshovdalen har i løpet av året gjennom trygge rammer fått utforske og blitt kjent med ulike aktiviteter tilpasset alder. Samarbeidet med foreldrene har vi jobbet med gjennom de ulike arenaene hvor vi treffes. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med foreldre som er bygget på gjensidig respekt og tillit. Vi blir stadig bedre kjent med nærmiljøet gjennom småturer og større dagsutflukter. Vi ser frem til et nytt barnehageår med nye impulser og aktiviteter. Barnehagens personalsamarbeid Her i Espira Torshovdalen tenker vi at vi er ett hus, Du kan lese mer om Oslostandard på Oslo hvor alle er alles barn. For de som ønsker å starte Kommunes hjemmesider dagen sin med frokost i barnehagen, spiser på 14 15

9 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

10 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 18 19

11 ESPIRA TORSHOVDALEN Hans Nielsen Hauges gate 39F, 0481 Oslo Telefon: Epost:

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN TORSHOVDALEN SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17 Espira Torshovdalen INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL ÅRSPLAN 2016/17 Espira Åbol INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

GARTNERLØKKA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Gartnerløkka

GARTNERLØKKA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Gartnerløkka ÅRSPLAN 2016/17 Espira Gartnerløkka GARTNERLØKKA SOLKNATTEN INNLEDNING Espira Gartnerløkka åpnet august 2016. Vi er en nyåpnet barnehage med nye barn, foreldre og personal. Vi vil bruke den første tiden

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Espira Spirea Årsplan 2015-16

Espira Spirea Årsplan 2015-16 Espira Spirea SOLKNATTEN SPIREA Årsplan 2015-16 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering og avdelinger...4 Verdigrunnlag...4 Omsorg, danning, lek og læring...4 LekEspira i praksis...5

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer