OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. side 4 Selg avskrevne fordringer og få umiddelbar effekt side 6 Dette må du vite om gjeldsordninger side 8 Vil ta kunde oppfølgingen til nye høyder side 10

2 Foto: Morten Brakestad INNHOLD Oppdragende purreløp gir resultater 4 Selg avskrevne fordringer og få umiddelbar effekt 6 Dette må du vite om gjelds ordninger 8 Unngå for lang kredittid 9 Vil ta kunde oppfølgingen til nye høyder 10 Betydelig vekst i nye inkassosaker 12 En god start på 2014 I Conecto gleder vi oss over en god start på Vi ser et gjennomgående økt sakstilfang i starten på året, men like viktig ser vi at vi lykkes med en meget høy løsningsgrad og at våre kunder beholder sine gode kunder. Vår suksess måles i hvor mye av kundenes penger vi greier å innhente. Det er her verdien for våre kunder ligger. Prismekanismene i inkassomarkedet er annerledes enn det man tradisjonelt er vant med. Litt enkelt sagt betaler ikke våre kunder bedriftene for inkassotjenesten. Inkassoselskapenes tjenester betales av skyldner i form av offentlig fastsatte gebyrer. I enkelte anbudskonkurranser opplever vi imidlertid at tradisjonelle anbudskriterier legges til grunn, hvor pris for tjenesten er et vektet element. I slike tilfeller er vi i Conecto opptatt av å hjelpe beslutningstakere med å forstå hvor verdien for bedriften ligger. Conecto sitt arbeid for å minimere tap på fordringer blir dermed en integrert del av bedriftens likviditets- og salgspolicy. Conecto hadde en god økning i salærinntekter i 2013 og samlet omsetning ble 157 millioner kroner. Resultatet for året ble imidlertid negativt og preges av nedskrivning av egenutviklede IT-systemer. Fokuset vårt er på å levere gode inkassotjenester. Samtidig ser vi at aktører i markedet har utviklet seg til å levere gode basisløsninger for vår bransje. Vi i Conecto gleder oss derfor over å kunne bruke enda mer tid på direkte kundeleveranser og mindre tid på utvikling av produksjonssystemer. Det kommer til å øke både kundetilfredshet og løsningsgrad Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Per Olov Sjøgren Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad Side 8, 9 og 12: istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer. En stor studentmasse krever et firkantet og rettferdig system, hevder regnskaps sjef Jørgen Knap i SiO. Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg. OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Antall utkastelser har gått ned med 70 %. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden. Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO Vi pleide å ha førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap. Bratt læringskurve Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani. Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige sam arbeidet går knirkefritt. Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til. Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Stadig flere selskaper selger sine fordringer for å dra nytte av den låste kapitalen. Tapsførte krav blir liggende i skuffen og bidrar lite til verdistigning i bedriftene. Nå kan du selge avskrevne fordringer og få umiddelbar resultateffekt og økt arbeidskapital. Ta kontakt med SpareBank 1 Gruppen Finans AS på e-post: Gi en kort orientering om hva slags krav du ønsker å selge. Vi ønsker i utgangspunktet at du har minimum 50 krav du ønsker å selge. Vi vil raskt kunne gi deg et tilbud på hvor mye vi kan gi for dine utestående fordringer. SELG AVSKREVNE FORDRINGER OG FÅ UMIDDELBAR EFFEKT Bedrifter som selger sine krav til oss Mange bedrifter tar kontakt med Tid til å vente vil forbedre likviditeten og få en direkte ønske om å selge sine gamle Gjennom å kjøpe opp store volum kan effekt på bunnlinjen, sier analytiker fordringer. Salgsprosessen er meget Sparebank 1 Gruppen Finans ta seg Abbe Fransson i SpareBank 1 Gruppen rask og enkel. Benytter din bedrift råd til å vente på kundene i større grad Finans AS. Conecto som innfordringspartner er enn andre virksomheter. salget gjort på et blunk. Eliminer risiko i fordringsmassen Våre kunder opplever en lettelse Gjennom å selge krav som i det store Som vårt foretrukne inkassobyrå over endelig å kunne slippe slitsomme og hele allerede er ansett som tapt samarbeider vi tett med Conecto, krav der det har vist seg vanskelig å kan du lett eliminere risiko i fordringsmassen Det sterkeste argumentet for mange av våre kunder er likevel det faktum at salget frigjør dyrebar tid som kan som er kjent for sin effektive og respektfulle håndtering av skyldnerne. Hvis dine krav ligger i et annet inkassoselskap er heller ikke det noe problem, men det kan ta noe lenger tid, påpeker Abbe. få inn pengene man har til gode. Den umiddelbare likviditetseffekten og den frigjorte tiden bidrar til et bedre resultat og bedriften står sterkere skodd til å utnytte nye muligheter, avslutter Abbe Fransson i SpareBank Forbedre likvideten på Selg dine tapte fordringer og frigjør både kapital og tid. benyttes til andre oppgaver enn å følge opp kunder som ikke kan gjøre opp for seg, legger Abbe til. 1 Gruppen Finans AS. Abbe Fransson, SpareBank 1 Gruppen Finans AS 6 CONNECTED CONNECTED

5 PENGER INN TIL RETT TID OG SÅ TIDLIG SOM MULIG ER VIKTIG FOR ALLE BEDRIFTER. KREDITT MÅ FINANSIERES OG DETTE MEDFØRER EN KOSTNAD. I TILLEGG HAR ALLE BEDRIFTER LEVERANDØRER SOM KREVER SINE PENGER BETALT. DA ER DET VIKTIG AT DET FINNES PENGER Å BETALE MED. Dette må du vite om gjeldsordninger GJELDSORDNINGSLOVEN FOR FORBRUKERE TRÅDTE I KRAFT I ANTALL PERSONER UNDERGITT ORDNINGEN HAR ØKT VOLDSOMT SIDEN DEN GANG. UNNGÅ FOR LANG KREDITTID Statistikk fra SIFO viser at bare i Oslo har det vært en økning på nesten 250 prosent åpnede saker fra loven trådte i kraft og frem til Økt forbruksgjeld fremheves som den viktigste årsaken til veksten. Følg med på verdsettelsen av boligen Som hovedregel varer en gjeldsordningsperiode i fem år. Etter dette er skyldneren gjeldfri med unntak for den del av gjelden som er sikret med pant i bolig når skyldneren har rett til å beholde denne i gjeldsordningsperioden. Dette gjelder gjeld som er sikret med pant i boligen innenfor markedsverdien av denne med et tillegg på 10 prosent. Verdsettelsen foretas som regel i gjeldsforhandlingsperioden og utføres av namsmannen sammen med to rettsvitner. Erfaringen er dessverre at verdien da ofte settes betydelig lavere enn den faktiske markedsverdien. Kreditorene er derfor henvist til å påklage taksten til tingretten for ikke å tape rentebetjening i gjeldsordningsperioden, samt for at en adekvat hovedstol skal bestå etter gjeldsordningens utløp. Det er da viktig å være oppmerksom på at klagefristen til tingretten er én måned etter at kreditor eller prosessfullmektigen er underrettet om utfallet av namsmannens verdsettelse. I de fleste tilfeller hvor juridisk avdeling i Conecto har klaget på namsmannens verdsettelse har utfallet i tingretten vært en økning på minst 20 prosent og for øvrig opp til hele 100 prosent økning av verdien i flere tilfeller. Kreditor bundet ved fristforsømmelser En gjeldsordning kan komme i stand enten ved en frivillig ordning mellom skylderen og samtlige av dennes kreditorer, eller som en tvungen ord ning fastsatt av tingretten. Innsigelser fra kreditor til en frivillig ordning må være avsendt innen fristen som namsmannen har fastsatt. Når det gjelder kreditors innsigelser til skyldnerens forslag til en tvungen gjeldsordning må disse være innkommet tingretten innen den fristen retten har satt og kreditor må ha sendt en gjenpart til skyldneren. Forslag til endring av livsoppholdssatsene Livsoppholdssatsen har vært bebudet endret i lang tid. Forslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er at livsoppholdssatsene skal senkes fra ca. kr ,- til ca. kr 7 500,- for enslige, mens det for par skal senkes fra ca. kr ,- til ca. kr ,-. Endringene var forventet å skje i forskriftsform per , men har ikke funnet sted. Neste mulig ikrafttredelsesdato vil være Skjulte kredittdager er et uttrykk mange ikke har noe forhold til. Dette er kredittdagene du gir før fakturaen sendes. Dette påvirker effektive kredittdager betraktelig. Hvis du ikke kan fakturere hver dag, bør én gang i uken være et minimum. Kort ned kredittiden Etter at salget er foretatt og tjenesten eller varen er levert starter jobben med å få inn pengene. Det er veldig viktig å ha registrert korrekt informa sjon på kjøper helt fra starten av. På den måten unngås forsinkelser på grunn av at fakturaen ikke kommer frem. Av samme grunn er det også viktig å skrive hva det gjelder på fakturaen. Hva er solgt og levert? Legg også inn hvem som er din kontaktperson. Da unngår du forsinkende spørsmål. Forfallsdato bør være tidligst mulig normalt dager etter fakturadato. Dine leverandører opererer ofte med disse fristene, så det er ingen grunn til å være overbærende med kredittdagene. Gode purrerutiner er alfa og omega I tillegg til skjulte og gitte kredittdager har vi dagene fra forfall til fakturaen faktisk blir betalt. Hvis du ikke har effektive rutiner på oppfølgingen, vil noen av kundene dine bruke deg som «bank» og strekke kreditten lengst mulig. Det mest effektive er å sende én purring som også er et inkassovarsel med en gang fakturaen er forfalt. Alternativt kan du sende inkassovarsel med purregebyr, men ikke før 14 dager etter forfall på fakturaen. Inkassovarselet må ha 14 dagers betalingsfrist. Det er også viktig å overføre fakturaene til inkasso hvis kunden ikke betaler. Dette har oppdragende effekt på sikt, og vil føre til at kunden skjønner at de må betale. Det er også viktig å beregne renter på fakturaer som betales for sent. Da slipper du kunder som venter til siste dag før inkasso før de betaler. Gode rutiner på oppfølging av egne fakturaer fører til at kunden prioriterer dine fakturaer ved betaling og du havner øverst i bunken. Ved klage på fakturaen En rask og effektiv innsigelsesbehandling vil også øke likviditeten ved å redusere kredittdagene. Enhver klage bør behandles seriøst. Om klagen er fremsatt muntlig eller skriftlig er uvesentlig. Jo raskere du tar stilling til klagen, jo raskere kan du kreve oppgjør. En ubesvart klage gjør at kravet defineres som omtvistet og et omtvistet krav kan ikke sendes til inkasso. 8 CONNECTED CONNECTED

6 VIL TA KUNDE OPPFØLGINGEN TIL NYE HØYDER Selskapsverdiene til Conecto Respekt Ansvar Kommunikasjon Engasjement Kompetanse Vi gleder oss til å være kreative og tenke utenfor «boksen» sammen med kundene, sier Agnete Riis (til venstre) og Cathrine Martinsen. KUNDEOPPFØLGINGS FUNKSJONEN I CONECTO ER SIDEN NYTTÅR FORSTERKET MED TO NYE KEY ACCOUNT MANAGERS. BEGGE KJENNER KUNDENES UTFORDRINGER GODT OG ØNSKER Å TENKE NYTT SAMMEN MED KREDITOR. Agnete Riis og Cathrine Martinsen har begge lang erfaring fra inkasso både som saksbehandlere og team-ledere i Conecto. Vi skal fungere som ressurspersoner for våre kunder, sier Cathrine Martinsen, med syv års erfaring som leder for Telenor-teamet i Conecto. Det gjelder å kunne sette nye ideer og forslag ut i praksis. Noe som også innebærer å koble sammen de rette personene hos kundene og hos oss. Kjennskap til kundens utfordringer Oppgavene til en Key Account Manager innebærer å jobbe med selskapets nøkkelkunder og sørge for ideelle forretningsforhold for begge parter med fokus på gode resultater både på kort og lang sikt. Med vår lange erfaring i inkasso og gode kjennskap til ulike kreditorers utfordringer, vet vi mye om hvilke muligheter som finnes for å forbedre innfordringsarbeidet og redusere tapene på utestående fordringer, påpeker Agnete Riis. Hun har jobbet med inkasso i 15 år og kommer fra jobben som leder for Posten-teamet i Conecto. Dessuten er god kjennskap til ulike skyldnertyper god ballast å ha med seg i rådgivningen overfor kundene, legger hun til. En Key Account Manager kan i grove trekk sies å være kundens representant hos sin egen arbeidsgiver. Alle keyaccounts i Conecto har lang erfaring fra inkasso både fra forretningssiden, system- og driftsrelaterte oppgaver og saksbehandling. Det gjør at vi raskt får en komplett forståelse av kundens behov, supplerer Cathrine. God kommunikasjon er utslags givende En av de viktigste oppgavene våre er å sørge for en best mulig leveranse av alle våre tjenester. Ulike krav, forventninger og behov hos kundene avdekkes først og fremst ved tett oppfølging og god kommunikasjon, sier Agnete. Kommunikasjon er på mange måter nøkkelen til hvordan man jobber i Conecto. Det er en av kjerneverdiene og et verdifullt verktøy i arbeidshverdagen til alle ansatte. Dessuten ser vi at den tette oppfølgingen fører til god relasjonsbygging som er avgjørende for samarbeidet over tid. I tillegg skaper tett samarbeid mange nye og gode ideer, avslutter hun. 10 CONNECTED CONNECTED

7 PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 64,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Betydelig vekst i nye inkassosaker Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. INNRAPPORTERTE TALL FRA INKASSOFORETAKENE FOR 2013 VISER EN VEKST PÅ 14 PROSENT I NYE OG AVSLUTTA INKASSO SAKER SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR. Inkassoforetakene mottok i overkant av 6,7 millioner nye saker til behandling i løpet av I følge en pressemelding fra Finanstilsynet er veksten markant, men innebærer ikke en økning i det reelle misligholdet. Tallene kan forklares med innrapportering av inkassosaker på vegne av oppdragsgivere som ikke tidligere har benyttet inkassoforetak, og at inkassoforetakene nå i større grad sender purring/betalingspåminnelse på vegne av sine oppdragsgivere. Ikke alltid betalingsproblemer Tallmaterialet viser en økende trend i at bedrifter velger å overlate utsendelse av purringer og inkassovarsler til inkassobyråene. Det kan gjøre seg utslag i at flere gjør opp for seg tidligere i inndrivingsløpet, sier markedssjef Lars Kåre Helsem i Conecto. Av de mottatte sakene i 2013 ble om lag 2,2 millioner saker avsluttet før utsendelse av betalingsoppfordring. Dette tilsvarer 33 prosent av mottatte inkassosaker. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 9,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 640,- RETTSGEBYRET (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: En høy andel av saker som avsluttes tidlig indikerer at det i et stort antall saker ikke dreier seg om alvorlige betalings problemer, men at skyldner først betaler etter betalingspåminnelser. Misligholdte forpliktelser Antall avsluttede inkassosaker økte med 7,5 prosent i løpet av 2013 sammenlignet med I samme periode har det vært en oppgang på 12,3 prosent i inkassosaker i arbeid. Den totale verdien på inkassosaker til behandling ved utgangen av 2013 representerte misligholdte forpliktelser på 68,3 milliarder kroner, en oppgang på 5,9 prosent fra i fjor. 12 CONNECTED

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir Oktober 2011 - www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no Cruiser oppover Reinertsen AS har samlet inkassotjenestene hos Creno: Fleksibelt

Detaljer