Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre Willoch, Noreena Hertz, Jørgen Skavlan, Haddy N Jie og ikke minst en verdensrekord var med på å gjøre konferansen til en begivenhetsrik opplevelse. side 5 Vann til barna side 10 Spiller på mange strenger side 11

2 INNHOLD Null hull 4 Knytter fag, mennesker og inspirasjon 5 Inkassomarkedet Av Finanstilsynets pressemelding av 15. mars 2012, fremgår det at økningen i antall ny inkassosaker er på 8 % fra 2010 til Fordringsmasse til inndrivelse holder seg likevel på omtrent samme nivå. Det vil si at innrapporterte større andel av inkassosakene ender opp hos namsfogden. Dette varslet inkassobransjen om at ville kunne være resultatet av salærnedgangen i 2010 med en dertil økning av kostnader for skylderne. Bekymret for utviklingen 8 saker har en lavere snittsaldo. I disse tallene ligger både saker innrapportert Reguleringene av inkassomarkedet Vann til barna 10 på inkassovarselstadiet og på betalingsoppfordringsstadiet. gjennom salærreduksjonen og Finanstilsynets presisering av hvilke fordels- Spiller på mange strenger 11 Når det underliggende tallmaterialet ordninger inkassobyråene har anledning til å tilby kundene sine, kan være noe Antall kredittdager teller 12 gjennomgås grundigere, ser vi at antallet innrapporterte saker på inkasso- av årsaken til endringene i markedet. Samtidig ser vi at den reelle økning av varselstadiet er raskt økende, mens inkassosaker som gir salærinntekter sakene på betalingsoppfordringsstadiet nærmest har flatet helt ut. Utviklingen viser en moderat økning på 0,5 %. Dette medfører sterkere konkurranse i marked- viser en dreining mot at inkassobransjen et og dårligere lønnsomhet i bransjen. i større grad overtar purretjenestene for sine oppdragsgivere. Med ønske om en riktig god sommer! I denne utgaven av Connected fremholder namsfogden i Oslo, Alexander Dey, at antall utleggsforretninger nær har fordoblet seg siden Antall nye saker til inkasso har økt med 33 % i Sverre O. Helsem samme periode. Dette viser at en stadig Administrerende direktør Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Null hull Conecto har lykkes med kvalitetsmålene de har satt seg. Geir Thorseng Revisjonsleder, Det Norske Veritas Certification Det er ikke mange andre inkassoselskaper i bransjen som er ISOsertifisert. Enda mer sjeldent er det at revisjonen avdekker null avvik etter en omfattende fusjonsprosess. Her har Conecto fått lønn som fortjent etter å ha gått grundig til verks i videreutviklingen og tilpasningen av de interne styringssystemene etter fusjonen. De har prioritert mye ressurser på oppfølging av egne prosesser og lykkes med kvalitetsmålene de har satt seg, forteller Geir Thorseng, revisjonsleder i Det Norske Veritas Certification. Sertifisert siden 2007 Conecto har siden de startet opp for over 20 år siden innsett viktigheten av interne kvalitetssystemer. I 2006 startet de sertifiseringsløpet med Veritas om prosessorienterte kvalitetsstyringssystemer og ble sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 i I forbindelse med fusjonen med Actor i 2010 hadde vi en utfordring i å lage et helt nytt kvalitetsstyringssystem som fungerte for alle enhetene i virksomheten. Vi tok det beste fra alle leire og satte oss som mål å implementere det nye systemet innen 30. september i fjor. Det har derfor vært stor spenning knyttet til utfallet av årets revisjon og vi er stolte av resultatet, forteller Marit Johansen direktør for HR/kvalitet i Conecto. Målsettingen ble smertefritt oppnådd ved å involvere alle ansatte bredt slik at systemet var godt forankret i forkant. En revisjon er en kontroll av etterlevelse, en slags test av samsvaret mellom teori og praksis. Det er derfor en uhyre viktig strategisk syretest på om virksomheten er det den burde være i forhold til sine målsettinger, kommenterer Thorseng. Lønnsomt for alle parter Det er ikke mulig å ta lett på en sertifiseringsprosess da den stiller høye krav til hvordan virksomhetene styres, i følge revisjonslederen. En normal psykologisk reaksjon ved avdekking av negative forhold vil ikke være å grave dypt i årsakssammenhengen, men kanskje heller å feie det under teppet. Hvis et avvik avdekkes i forbindelse med en revisjon har virksomheten 3 måneder på å analysere, velge tiltak og implementere disse for å lukke avviket. Incentivet bak investeringen av tid og ressurser i et kvalitetsstyringssystem er å øke trivselen blant de ansatte samtidig som man øker konkurransekraften sin i markedet. Rent konkret fører et godt kvalitetssystem til at alle øker sin bevissthet rundt hva som er riktige handlinger i riktig sekvens. Fagspesialister er prosesseiere noe som sikrer kompetanseoverføring og høy faglig kvalitet på leveranser. Bedriften øker dermed også både verdien og kvaliteten på samhandlingen med kunde og skyldner. Dette er målbare parametere, så dette vet vi at er et faktum, avslutter Thorseng. I april gikk konferansen Connecting av stabelen i Tønsberg. Kåre Willoch, Noreena Hertz, Jørgen Skavlan, Haddy N Jie og ikke minst en verdensrekord var med på å gjøre konferansen til en begivenhetsrik opplevelse. Sett av datoen for neste år allerede nå: april 2013 KNYTTER FAG, MENNESKER OG INSPIRASJON 4 CONNECTED CONNECTED

4 Verdensrekorden i håndhilsning ble slått ved hjelp av fotograf og journalist fra lokalavisen Tønsberg Blad. Den opprinnelige rekorden var på 274 mennesker og den nye rekorden endte på 275. Representant Adam Wide fra Guinness World Records påpekte ved prisutdelingen at dette nok også var en rekord i å slå tidligere rekord med veldig liten margin. Doktor Jørgen Skavlan utfordret den norske folkesjelen i sitt foredrag: Frisk nok for livet. Haddy N Jie med storband sørget for topp dansestemning. 4 på Connecting Hva betyr det for deg å delta på Connecting2012? 2. Hvilke innslag eller opplevelser har gjort størst inntrykk? 3. Hva tar du med deg tilbake til jobbhverdagen? Svenske Mia Törnblom inspirerte med foredrag om at selvfølelse er ferskvare. Sjeføkonom Elisabeth Holvik (t.v.) i SpareBank1 var ordstyrer i spørsmålsrunden mellom publikum og foredragsholdere Kåre Willoch og Noreena Hertz. Ida Solbakken, teamleder på fakturaavdelingen hos Eidsiva Bredbånd 1. Jeg får faglig påfyll og treffer andre som jobber med det samme som meg. 2. Det var gøy å høre på doktor Skavlan som ga oss et nytt perspektiv på hva som er viktig i det lange løp. 3. Jeg fikk jo en påminnelse om hvor viktig det er med rask innfordring. Man kan bli enda flinkere på det enn det man er i dag. Jørn Petter Furre, senior kredittmedarbeider i Posten Norge 1. Faglig oppdatering, nye impulser og ikke minst sosial nettverksbygging. 2. Kåre Willoch var jo helt fantastisk. 3. Jeg har fått et bedre og mer helhetlig bilde av kredittområdet, så selv om jeg har vært lenge i bransjen har det vært faglig nyttig. Espen Hamnvik, kredittmedarbeider i Ringnes 1. Det er sosialt og artig å møte andre i samme bransje. Faglig lærer jeg mer om relaterte områder og hva et inkassoselskap gjør. 2. Kåre Willoch var super. Fortsatt vittig og vital. 3. Man har jo hørt på mange kloke mennesker i løpet av konferansen og forhåpentligvis tatt litt til seg. May Ruud, avdelingsleder hos SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 1. Jeg får både hevet min kompetanse og inspirasjon. 2. Doktor Skavlan var jo fantastisk. 3. Forhåpentligvis både litt inspirasjon og faglig påfyll. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Mottatte utleggsbegjæringer Namsfogden i Oslo (Vi beslutter trekk i lønn/trygd/pant i eiendeler) Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, forventer større mislighold fremover og oppfordrer til grundig kredittsjekk av kunder. Veien til å leve over evne er blitt kortere. Alexander Dey Namsfogden i Oslo Antall mottatte utleggsbegjæringer hos namsfogden i Oslo har steget markant de siste årene. Fra 2006 til 2011 har tallet nesten doblet seg. Mye av gjelden som inndrives er kreditter og forbrukslån, forteller namsfogd i Oslo Alexander Dey. Bekymret for utviklingen Til tross for at den økonomiske situasjonen til nordmenn burde være i beste velgående, med lavt rentenivå og høy sysselsetting, er den økonomiske mislighold-tendensen økende. Selv om boligrentene er lave er den relativt lett tilgjengelige forbrukskreditten vanvittig kostbar. Med effektive renter på prosent er det egentlig bare å regne seg frem til hvor lenge en økonomi basert på kreditt vil kunne gå rundt, konstaterer Dey. Mer mislighold blant unge kvinner Menn har historisk sett alltid vært overrepresentert på misligholdsstatistikken. Det samme gjelder utleggsbegjæringer hvor fordelingen er ca. 70/30 menn og kvinner. Alexander Dey er derfor spesielt bekymret for utviklingen i den yngre aldersgruppen. Her ser vi en jevnere fordeling mellom menn og kvinner og det bekymrer oss. Dette er en gruppe vi ser øker, derfor er det nok dessverre kvinnene som tar etter mennene. Den gruppen som øker mest er aldersgruppen 50 og 60 pluss. Mange av disse hadde økonomiske problemer under jappetida på slutten av 80-tallet og sliter fortsatt med økonomien. Kredittmarkedet har ekspandert og nordmenn låner ikke lenger kun penger til å finansiere store innkjøp som bolig og bil. Småinnkjøp som elektriske artikler eller til og med mat finansieres av dyre kredittløsninger. Veien til å leve over evne er blitt kortere, tror Dey. Kjenn kunden din I en verden som er blitt mer utrygg når det gjelder økonomisk mislighold, er det desto viktigere å foreta ordentlige vurderinger av kundene sine i forkant, mener Dey. Det er ikke nok at kunden ser tilsynelatende vellykket ut, det kan skjule seg mye grums under overflaten. Og selv ikke namsmannen finner formuesgoder der det ikke er noen, legger han til. Det blir tatt pant i flere eiendommer enn noensinne og antall begjæringer om tvangssalg av bolig øker i takt med dette. Dey påpeker at gjennomføringsprosenten av tvangssalg fortsatt er relativt lav. Mange klarer ikke å gjøre opp for seg før presset er stort nok. Vi ser en økende frekvens av såkalte risikoøkonomier. Et generelt overforbruk finansiert av kreditt som når det først går galt opprettholdes av mer kredittgjeld, istedenfor at man tar grep tidlig. Forsker på gjeldsordning Antall gjeldsordningssøknader er også stigende og veldig mange av søkerne har forbruksgjeld tatt opp i perioden 2007 til SIFO er i gang med et forskningsprosjekt, støttet av Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet, som skal forsøke å kartlegge årsakene til økningen. Svaret kommer forhåpentligvis i løpet sommeren. Vi er spent på resultatet av forskningsprosjektet og hva det eventuelt avdekker. Gjeldsordninger har kanskje blitt mer stuerent etter at det har fått en del tv-publisitet, men det kan virke som om en del nordmenn trenger en øyeåpner når det gjelder kostnaden av dyr kreditt. I et land som går klar av finanskrise og i tillegg har et utstrakt sosialt sikkerhetsnett er det lett å tenke at alt ordner seg. Men for noen går det altså riktig ille, økonomisk i hvert fall, avslutter Dey. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Fra venstre: Cathrine Sørum, Kirsti Dalheim, Jane Haugen, Arild Røed, Helga Haugen, Elisabeth Hartmann, Grethe Bakken og Reidar Klev. Vann til barna Drammenskontoret til Conecto har en variert kundegruppe. Siden løsning av inkassosaker først og fremst DREIER SEG om god kommunikasjon, stilles det høye krav til unik spisskompetanse om et utall forskjellige yrkesgrupper. Spiller på mange strenger Barna på skolen i Kishenyi har ikke vann å drikke i løpet av skoledagen og helsestasjonen i landsbyen mangler rent vann til behandling av pasienter. Dette ville Conecto være med å gjøre noe med. På bakgrunn av et Rotary-initiativ, og i regi av hjelpeorganisasjonen Fontes Foundation, har Conecto de siste årene vært hovedsponsor for et vannprosjekt i Kishenyi, Uganda. Fra å være tvunget til å drikke forurenset og svært saltholdig vann til å kunne tappe rent vann fra flere tappestasjoner i landsbyen, har innbyggerne i Kishenyi nå i flere år kunnet drikke og bruke rent vann i husholdningene. Dette har redusert antallet tilfeller av tarminfeksjoner betydelig, og spedbarnsdødeligheten har gått ned. Vann siden 2007 Conectos engasjement startet i 2007 da vi gikk inn som hovedsponsor for etablering av en ny vannforsyning for Kishenyi. Landsbyen ligger ved innsjøen Lake Edwards og innbyggerne hentet tidligere vann enten direkte fra innsjøen eller fra bekker som løper gjennom svært saltholdig grunn. Dette førte til uhygieniske forhold og mye sykdom. Siden den gang har det blitt etablert et vannverk som pumper opp og renser vannet fra innsjøen og fordeler det rene vannet til vannstasjoner i landsbyen der innbyggerne kan kjøpe vann til husholdningene. På den måten blir vannverket også selvfinansierende og i stand til å drifte seg selv uten ytterligere økonomisk hjelp. Nå som vannverket er i god drift og innbyggerne opplever fordelene ved tilgang på rent vann, er det kommet forespørsel om å utvide anlegget slik at rent vann også kan distribueres til landsbyens skole og helsestasjon. Barna oppholder seg hele dagen på skolen og mangelen på rent drikkevann går utover konsentrasjon og lærelyst. Mange drikker ikke vann i løpet av hele skoledagen, og en tappestasjon med mange tappekraner vil avhjelpe dette slik at så mange som mulig rekker å drikke i friminuttene. Det er litt over 100 elever på skolen. Rett i nærheten av skolen ligger landsbyenes helsestasjon som for tiden er uten tilførsel av rent vann. Dette fører til vanskelige hygieniske forhold, og selv om det ikke er behov for store volumer av rent vann her, er det innlysende at dette er viktig i behandlingen av pasienter. Siden skolen og helsestasjonen ligger så nær hverandre er det enkelt og ganske billig å opprette et ekstra vannreservoar som kan forsyne disse to bygningene med vann. For oss i Conecto har det vært svært tilfredsstillende å se at vårt relativt beskjedne økonomiske bidrag har kunnet hjelpe så mange mennesker med et så grunnleggende behov et behov vi her i Norge tar som den største selvfølgelighet. Å være med på å støtte denne utvidelsen av vannforsyningen i Kishenyi har derfor vært en naturlig og gledelig ting å gjøre. Selvbetjeningsløsningen fra Conecto 1. Du registrerer din bedrift eller regnskapsbyrå direkte på Internett. 2. På noen få sekunder er du registrert i våre systemer og du mottar informasjon på e-post. 3. Informasjonen du mottar: Avtalen du aksepterte ved registrering Brukerveiledning Brukernavn og passord 4. Systemet lar deg registrere dine inkassosaker på internett. 5. Du kan velge om systemet skal sende ut inkassovarsel før saken sendes til inkasso. 6. Du får automatisk e-post fra oss når du skal svare på spørsmål om saken. 7. Du får inn pengene med en gang vi har fått dem, på oppgitt konto. Men det er nettopp det vi synes er gøy og utfordrende med arbeidet vårt, forteller Kirsti Dalheim avdelingsdirektør i Drammen. Å snakke med en kjøper av rørleggertjenester eller av mobilabonnement for å få til betaling av en regning, stiller krav til differensiert behandling. Dette gjelder alle de sakene vi håndterer her fra Drammenskontoret. Vi er spesialister på å håndtere få saker på vegne av veldig mange oppdragsgivere. Drammenskontoret løser tusenvis av saker for alt fra transportører, rørleggere, snekkere, veterinærer, reisebyråer, gartnere, snøryddere og utstyrsutleiere til konsulenter, leger og fysioterapeuter. Nesten 1000 regnskapsbyråer på kundelisten I tillegg har kontoret en stor andel regnskapsbyråer på kundelisten. Gjennom en avtale med NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) benytter snart 1000 regnskapsbyråer løsningen fra Conecto som er nettbasert og selvbetjent. Det unike med dette tilbudet er at regnskapsbyråene kan tilby denne løsningen til sine kunder igjen. Per i dag er det over 4000 slike kunder som benytter løsningen, sier Dalheim. Tidlig registrering er fordelaktig Et slikt enkelt nettbasert selvbetjeningssystem gjør det enkelt å registrere saker så tidlig som mulig. Det er nemlig avgjørende for en høy løsningsgrad ved inndriving av kravene. Conecto skulle nok ofte ha ønsket å motta saker tidligere enn det de får i dag. Jo eldre en faktura blir, jo vanskeligere blir den å løse. I praksis er mange av oppdragsgiverne våre banker for kundene sine. Gode rutiner for oppfølging av fakturaene er derfor en nødvendighet. Registrer sakene så tidlig som mulig hos oss så blir løsningen best mulig, avslutter avdelingsdirektøren. 10 CONNECTED CONNECTED

7 Kundebehandler Øyvind Gjellum i Conecto anbefaler å begrense kredittdagene man innvilger kundene sine. Purregebyr Purregebyr fra : kr 62,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Man kan sende et inkassovarsel som første purring på misligholdet. Øyvind Gjellum Conecto Det er selvfølgelig viktig å ha et godt forhold til kundene, men en nølende inkasso- og kredittpolitikk kan fort koste deg dyrt. Inkassovarsel som første purring kan være en god kredittstrategi. Antall kredittdager teller Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,75 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 620,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Spesielt mindre bedrifter som opererer i sitt eget lokalmiljø vegrer seg for å sende sine kunder til inkasso. De fleste som handler på kreditt er faste kunder, og man er derfor opptatt av å opprettholde et godt forhold til disse. Bedrifter som selv får inkassokrav mot seg har ofte havnet i likviditetsproblemer grunnet manglende oppgjør fra sine kunder. Mange er allikevel skeptiske til å benytte inkasso som virkemiddel, og velger i stedet å sende to-tre purringer og håper på det beste. Dette medfører at man innvilger de dårlige betalerne flere kredittdager enn det man innvilger sine andre kunder. Dersom de dårlige betalerne vet at de kan drøye betalingen uten at dette får konsekvenser, så vil også betalingene la vente på seg neste gang, og oppførselen kan raskt smitte over på de andre kundene. Jo eldre krav, jo lavere løsningsgrad Det er også slik at jo lenger man venter før man sender et krav til inkasso, jo mindre sannsynlig er det at man får igjen pengene sine. Løsningsgraden faller dramatisk jo eldre kravet er. All inkassogjeld bør derfor behandles som ferskvare. Skepsisen til inkasso som virkemiddel bunner ofte i manglende kunnskap om hva inkasso er. Mange tror blant annet at i det man mottar eller sender et inkassovarsel, så har man allerede en inkassosak. En annen misforståelse er at man tror man må sende minst én purring før man kan sende et inkassovarsel. Dette er ikke tilfelle. Et inkassovarsel er kun en purring, og man kan altså sende et inkassovarsel som første purring på misligholdet. Det er viktig at bedriftene har en klar inkassopolitikk og at kundene opplyses om denne. Dersom kunden på forhånd er gjort oppmerksom på konsekvensen ved mislighold, er det også mindre sannsynlig at de reagerer negativt ved oversendelse til inkasso. 12 CONNECTED

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer