Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre Willoch, Noreena Hertz, Jørgen Skavlan, Haddy N Jie og ikke minst en verdensrekord var med på å gjøre konferansen til en begivenhetsrik opplevelse. side 5 Vann til barna side 10 Spiller på mange strenger side 11

2 INNHOLD Null hull 4 Knytter fag, mennesker og inspirasjon 5 Inkassomarkedet Av Finanstilsynets pressemelding av 15. mars 2012, fremgår det at økningen i antall ny inkassosaker er på 8 % fra 2010 til Fordringsmasse til inndrivelse holder seg likevel på omtrent samme nivå. Det vil si at innrapporterte større andel av inkassosakene ender opp hos namsfogden. Dette varslet inkassobransjen om at ville kunne være resultatet av salærnedgangen i 2010 med en dertil økning av kostnader for skylderne. Bekymret for utviklingen 8 saker har en lavere snittsaldo. I disse tallene ligger både saker innrapportert Reguleringene av inkassomarkedet Vann til barna 10 på inkassovarselstadiet og på betalingsoppfordringsstadiet. gjennom salærreduksjonen og Finanstilsynets presisering av hvilke fordels- Spiller på mange strenger 11 Når det underliggende tallmaterialet ordninger inkassobyråene har anledning til å tilby kundene sine, kan være noe Antall kredittdager teller 12 gjennomgås grundigere, ser vi at antallet innrapporterte saker på inkasso- av årsaken til endringene i markedet. Samtidig ser vi at den reelle økning av varselstadiet er raskt økende, mens inkassosaker som gir salærinntekter sakene på betalingsoppfordringsstadiet nærmest har flatet helt ut. Utviklingen viser en moderat økning på 0,5 %. Dette medfører sterkere konkurranse i marked- viser en dreining mot at inkassobransjen et og dårligere lønnsomhet i bransjen. i større grad overtar purretjenestene for sine oppdragsgivere. Med ønske om en riktig god sommer! I denne utgaven av Connected fremholder namsfogden i Oslo, Alexander Dey, at antall utleggsforretninger nær har fordoblet seg siden Antall nye saker til inkasso har økt med 33 % i Sverre O. Helsem samme periode. Dette viser at en stadig Administrerende direktør Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Null hull Conecto har lykkes med kvalitetsmålene de har satt seg. Geir Thorseng Revisjonsleder, Det Norske Veritas Certification Det er ikke mange andre inkassoselskaper i bransjen som er ISOsertifisert. Enda mer sjeldent er det at revisjonen avdekker null avvik etter en omfattende fusjonsprosess. Her har Conecto fått lønn som fortjent etter å ha gått grundig til verks i videreutviklingen og tilpasningen av de interne styringssystemene etter fusjonen. De har prioritert mye ressurser på oppfølging av egne prosesser og lykkes med kvalitetsmålene de har satt seg, forteller Geir Thorseng, revisjonsleder i Det Norske Veritas Certification. Sertifisert siden 2007 Conecto har siden de startet opp for over 20 år siden innsett viktigheten av interne kvalitetssystemer. I 2006 startet de sertifiseringsløpet med Veritas om prosessorienterte kvalitetsstyringssystemer og ble sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 i I forbindelse med fusjonen med Actor i 2010 hadde vi en utfordring i å lage et helt nytt kvalitetsstyringssystem som fungerte for alle enhetene i virksomheten. Vi tok det beste fra alle leire og satte oss som mål å implementere det nye systemet innen 30. september i fjor. Det har derfor vært stor spenning knyttet til utfallet av årets revisjon og vi er stolte av resultatet, forteller Marit Johansen direktør for HR/kvalitet i Conecto. Målsettingen ble smertefritt oppnådd ved å involvere alle ansatte bredt slik at systemet var godt forankret i forkant. En revisjon er en kontroll av etterlevelse, en slags test av samsvaret mellom teori og praksis. Det er derfor en uhyre viktig strategisk syretest på om virksomheten er det den burde være i forhold til sine målsettinger, kommenterer Thorseng. Lønnsomt for alle parter Det er ikke mulig å ta lett på en sertifiseringsprosess da den stiller høye krav til hvordan virksomhetene styres, i følge revisjonslederen. En normal psykologisk reaksjon ved avdekking av negative forhold vil ikke være å grave dypt i årsakssammenhengen, men kanskje heller å feie det under teppet. Hvis et avvik avdekkes i forbindelse med en revisjon har virksomheten 3 måneder på å analysere, velge tiltak og implementere disse for å lukke avviket. Incentivet bak investeringen av tid og ressurser i et kvalitetsstyringssystem er å øke trivselen blant de ansatte samtidig som man øker konkurransekraften sin i markedet. Rent konkret fører et godt kvalitetssystem til at alle øker sin bevissthet rundt hva som er riktige handlinger i riktig sekvens. Fagspesialister er prosesseiere noe som sikrer kompetanseoverføring og høy faglig kvalitet på leveranser. Bedriften øker dermed også både verdien og kvaliteten på samhandlingen med kunde og skyldner. Dette er målbare parametere, så dette vet vi at er et faktum, avslutter Thorseng. I april gikk konferansen Connecting av stabelen i Tønsberg. Kåre Willoch, Noreena Hertz, Jørgen Skavlan, Haddy N Jie og ikke minst en verdensrekord var med på å gjøre konferansen til en begivenhetsrik opplevelse. Sett av datoen for neste år allerede nå: april 2013 KNYTTER FAG, MENNESKER OG INSPIRASJON 4 CONNECTED CONNECTED

4 Verdensrekorden i håndhilsning ble slått ved hjelp av fotograf og journalist fra lokalavisen Tønsberg Blad. Den opprinnelige rekorden var på 274 mennesker og den nye rekorden endte på 275. Representant Adam Wide fra Guinness World Records påpekte ved prisutdelingen at dette nok også var en rekord i å slå tidligere rekord med veldig liten margin. Doktor Jørgen Skavlan utfordret den norske folkesjelen i sitt foredrag: Frisk nok for livet. Haddy N Jie med storband sørget for topp dansestemning. 4 på Connecting Hva betyr det for deg å delta på Connecting2012? 2. Hvilke innslag eller opplevelser har gjort størst inntrykk? 3. Hva tar du med deg tilbake til jobbhverdagen? Svenske Mia Törnblom inspirerte med foredrag om at selvfølelse er ferskvare. Sjeføkonom Elisabeth Holvik (t.v.) i SpareBank1 var ordstyrer i spørsmålsrunden mellom publikum og foredragsholdere Kåre Willoch og Noreena Hertz. Ida Solbakken, teamleder på fakturaavdelingen hos Eidsiva Bredbånd 1. Jeg får faglig påfyll og treffer andre som jobber med det samme som meg. 2. Det var gøy å høre på doktor Skavlan som ga oss et nytt perspektiv på hva som er viktig i det lange løp. 3. Jeg fikk jo en påminnelse om hvor viktig det er med rask innfordring. Man kan bli enda flinkere på det enn det man er i dag. Jørn Petter Furre, senior kredittmedarbeider i Posten Norge 1. Faglig oppdatering, nye impulser og ikke minst sosial nettverksbygging. 2. Kåre Willoch var jo helt fantastisk. 3. Jeg har fått et bedre og mer helhetlig bilde av kredittområdet, så selv om jeg har vært lenge i bransjen har det vært faglig nyttig. Espen Hamnvik, kredittmedarbeider i Ringnes 1. Det er sosialt og artig å møte andre i samme bransje. Faglig lærer jeg mer om relaterte områder og hva et inkassoselskap gjør. 2. Kåre Willoch var super. Fortsatt vittig og vital. 3. Man har jo hørt på mange kloke mennesker i løpet av konferansen og forhåpentligvis tatt litt til seg. May Ruud, avdelingsleder hos SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg 1. Jeg får både hevet min kompetanse og inspirasjon. 2. Doktor Skavlan var jo fantastisk. 3. Forhåpentligvis både litt inspirasjon og faglig påfyll. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Mottatte utleggsbegjæringer Namsfogden i Oslo (Vi beslutter trekk i lønn/trygd/pant i eiendeler) Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, forventer større mislighold fremover og oppfordrer til grundig kredittsjekk av kunder. Veien til å leve over evne er blitt kortere. Alexander Dey Namsfogden i Oslo Antall mottatte utleggsbegjæringer hos namsfogden i Oslo har steget markant de siste årene. Fra 2006 til 2011 har tallet nesten doblet seg. Mye av gjelden som inndrives er kreditter og forbrukslån, forteller namsfogd i Oslo Alexander Dey. Bekymret for utviklingen Til tross for at den økonomiske situasjonen til nordmenn burde være i beste velgående, med lavt rentenivå og høy sysselsetting, er den økonomiske mislighold-tendensen økende. Selv om boligrentene er lave er den relativt lett tilgjengelige forbrukskreditten vanvittig kostbar. Med effektive renter på prosent er det egentlig bare å regne seg frem til hvor lenge en økonomi basert på kreditt vil kunne gå rundt, konstaterer Dey. Mer mislighold blant unge kvinner Menn har historisk sett alltid vært overrepresentert på misligholdsstatistikken. Det samme gjelder utleggsbegjæringer hvor fordelingen er ca. 70/30 menn og kvinner. Alexander Dey er derfor spesielt bekymret for utviklingen i den yngre aldersgruppen. Her ser vi en jevnere fordeling mellom menn og kvinner og det bekymrer oss. Dette er en gruppe vi ser øker, derfor er det nok dessverre kvinnene som tar etter mennene. Den gruppen som øker mest er aldersgruppen 50 og 60 pluss. Mange av disse hadde økonomiske problemer under jappetida på slutten av 80-tallet og sliter fortsatt med økonomien. Kredittmarkedet har ekspandert og nordmenn låner ikke lenger kun penger til å finansiere store innkjøp som bolig og bil. Småinnkjøp som elektriske artikler eller til og med mat finansieres av dyre kredittløsninger. Veien til å leve over evne er blitt kortere, tror Dey. Kjenn kunden din I en verden som er blitt mer utrygg når det gjelder økonomisk mislighold, er det desto viktigere å foreta ordentlige vurderinger av kundene sine i forkant, mener Dey. Det er ikke nok at kunden ser tilsynelatende vellykket ut, det kan skjule seg mye grums under overflaten. Og selv ikke namsmannen finner formuesgoder der det ikke er noen, legger han til. Det blir tatt pant i flere eiendommer enn noensinne og antall begjæringer om tvangssalg av bolig øker i takt med dette. Dey påpeker at gjennomføringsprosenten av tvangssalg fortsatt er relativt lav. Mange klarer ikke å gjøre opp for seg før presset er stort nok. Vi ser en økende frekvens av såkalte risikoøkonomier. Et generelt overforbruk finansiert av kreditt som når det først går galt opprettholdes av mer kredittgjeld, istedenfor at man tar grep tidlig. Forsker på gjeldsordning Antall gjeldsordningssøknader er også stigende og veldig mange av søkerne har forbruksgjeld tatt opp i perioden 2007 til SIFO er i gang med et forskningsprosjekt, støttet av Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet, som skal forsøke å kartlegge årsakene til økningen. Svaret kommer forhåpentligvis i løpet sommeren. Vi er spent på resultatet av forskningsprosjektet og hva det eventuelt avdekker. Gjeldsordninger har kanskje blitt mer stuerent etter at det har fått en del tv-publisitet, men det kan virke som om en del nordmenn trenger en øyeåpner når det gjelder kostnaden av dyr kreditt. I et land som går klar av finanskrise og i tillegg har et utstrakt sosialt sikkerhetsnett er det lett å tenke at alt ordner seg. Men for noen går det altså riktig ille, økonomisk i hvert fall, avslutter Dey. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Fra venstre: Cathrine Sørum, Kirsti Dalheim, Jane Haugen, Arild Røed, Helga Haugen, Elisabeth Hartmann, Grethe Bakken og Reidar Klev. Vann til barna Drammenskontoret til Conecto har en variert kundegruppe. Siden løsning av inkassosaker først og fremst DREIER SEG om god kommunikasjon, stilles det høye krav til unik spisskompetanse om et utall forskjellige yrkesgrupper. Spiller på mange strenger Barna på skolen i Kishenyi har ikke vann å drikke i løpet av skoledagen og helsestasjonen i landsbyen mangler rent vann til behandling av pasienter. Dette ville Conecto være med å gjøre noe med. På bakgrunn av et Rotary-initiativ, og i regi av hjelpeorganisasjonen Fontes Foundation, har Conecto de siste årene vært hovedsponsor for et vannprosjekt i Kishenyi, Uganda. Fra å være tvunget til å drikke forurenset og svært saltholdig vann til å kunne tappe rent vann fra flere tappestasjoner i landsbyen, har innbyggerne i Kishenyi nå i flere år kunnet drikke og bruke rent vann i husholdningene. Dette har redusert antallet tilfeller av tarminfeksjoner betydelig, og spedbarnsdødeligheten har gått ned. Vann siden 2007 Conectos engasjement startet i 2007 da vi gikk inn som hovedsponsor for etablering av en ny vannforsyning for Kishenyi. Landsbyen ligger ved innsjøen Lake Edwards og innbyggerne hentet tidligere vann enten direkte fra innsjøen eller fra bekker som løper gjennom svært saltholdig grunn. Dette førte til uhygieniske forhold og mye sykdom. Siden den gang har det blitt etablert et vannverk som pumper opp og renser vannet fra innsjøen og fordeler det rene vannet til vannstasjoner i landsbyen der innbyggerne kan kjøpe vann til husholdningene. På den måten blir vannverket også selvfinansierende og i stand til å drifte seg selv uten ytterligere økonomisk hjelp. Nå som vannverket er i god drift og innbyggerne opplever fordelene ved tilgang på rent vann, er det kommet forespørsel om å utvide anlegget slik at rent vann også kan distribueres til landsbyens skole og helsestasjon. Barna oppholder seg hele dagen på skolen og mangelen på rent drikkevann går utover konsentrasjon og lærelyst. Mange drikker ikke vann i løpet av hele skoledagen, og en tappestasjon med mange tappekraner vil avhjelpe dette slik at så mange som mulig rekker å drikke i friminuttene. Det er litt over 100 elever på skolen. Rett i nærheten av skolen ligger landsbyenes helsestasjon som for tiden er uten tilførsel av rent vann. Dette fører til vanskelige hygieniske forhold, og selv om det ikke er behov for store volumer av rent vann her, er det innlysende at dette er viktig i behandlingen av pasienter. Siden skolen og helsestasjonen ligger så nær hverandre er det enkelt og ganske billig å opprette et ekstra vannreservoar som kan forsyne disse to bygningene med vann. For oss i Conecto har det vært svært tilfredsstillende å se at vårt relativt beskjedne økonomiske bidrag har kunnet hjelpe så mange mennesker med et så grunnleggende behov et behov vi her i Norge tar som den største selvfølgelighet. Å være med på å støtte denne utvidelsen av vannforsyningen i Kishenyi har derfor vært en naturlig og gledelig ting å gjøre. Selvbetjeningsløsningen fra Conecto 1. Du registrerer din bedrift eller regnskapsbyrå direkte på Internett. 2. På noen få sekunder er du registrert i våre systemer og du mottar informasjon på e-post. 3. Informasjonen du mottar: Avtalen du aksepterte ved registrering Brukerveiledning Brukernavn og passord 4. Systemet lar deg registrere dine inkassosaker på internett. 5. Du kan velge om systemet skal sende ut inkassovarsel før saken sendes til inkasso. 6. Du får automatisk e-post fra oss når du skal svare på spørsmål om saken. 7. Du får inn pengene med en gang vi har fått dem, på oppgitt konto. Men det er nettopp det vi synes er gøy og utfordrende med arbeidet vårt, forteller Kirsti Dalheim avdelingsdirektør i Drammen. Å snakke med en kjøper av rørleggertjenester eller av mobilabonnement for å få til betaling av en regning, stiller krav til differensiert behandling. Dette gjelder alle de sakene vi håndterer her fra Drammenskontoret. Vi er spesialister på å håndtere få saker på vegne av veldig mange oppdragsgivere. Drammenskontoret løser tusenvis av saker for alt fra transportører, rørleggere, snekkere, veterinærer, reisebyråer, gartnere, snøryddere og utstyrsutleiere til konsulenter, leger og fysioterapeuter. Nesten 1000 regnskapsbyråer på kundelisten I tillegg har kontoret en stor andel regnskapsbyråer på kundelisten. Gjennom en avtale med NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) benytter snart 1000 regnskapsbyråer løsningen fra Conecto som er nettbasert og selvbetjent. Det unike med dette tilbudet er at regnskapsbyråene kan tilby denne løsningen til sine kunder igjen. Per i dag er det over 4000 slike kunder som benytter løsningen, sier Dalheim. Tidlig registrering er fordelaktig Et slikt enkelt nettbasert selvbetjeningssystem gjør det enkelt å registrere saker så tidlig som mulig. Det er nemlig avgjørende for en høy løsningsgrad ved inndriving av kravene. Conecto skulle nok ofte ha ønsket å motta saker tidligere enn det de får i dag. Jo eldre en faktura blir, jo vanskeligere blir den å løse. I praksis er mange av oppdragsgiverne våre banker for kundene sine. Gode rutiner for oppfølging av fakturaene er derfor en nødvendighet. Registrer sakene så tidlig som mulig hos oss så blir løsningen best mulig, avslutter avdelingsdirektøren. 10 CONNECTED CONNECTED

7 Kundebehandler Øyvind Gjellum i Conecto anbefaler å begrense kredittdagene man innvilger kundene sine. Purregebyr Purregebyr fra : kr 62,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Man kan sende et inkassovarsel som første purring på misligholdet. Øyvind Gjellum Conecto Det er selvfølgelig viktig å ha et godt forhold til kundene, men en nølende inkasso- og kredittpolitikk kan fort koste deg dyrt. Inkassovarsel som første purring kan være en god kredittstrategi. Antall kredittdager teller Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,75 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 620,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Spesielt mindre bedrifter som opererer i sitt eget lokalmiljø vegrer seg for å sende sine kunder til inkasso. De fleste som handler på kreditt er faste kunder, og man er derfor opptatt av å opprettholde et godt forhold til disse. Bedrifter som selv får inkassokrav mot seg har ofte havnet i likviditetsproblemer grunnet manglende oppgjør fra sine kunder. Mange er allikevel skeptiske til å benytte inkasso som virkemiddel, og velger i stedet å sende to-tre purringer og håper på det beste. Dette medfører at man innvilger de dårlige betalerne flere kredittdager enn det man innvilger sine andre kunder. Dersom de dårlige betalerne vet at de kan drøye betalingen uten at dette får konsekvenser, så vil også betalingene la vente på seg neste gang, og oppførselen kan raskt smitte over på de andre kundene. Jo eldre krav, jo lavere løsningsgrad Det er også slik at jo lenger man venter før man sender et krav til inkasso, jo mindre sannsynlig er det at man får igjen pengene sine. Løsningsgraden faller dramatisk jo eldre kravet er. All inkassogjeld bør derfor behandles som ferskvare. Skepsisen til inkasso som virkemiddel bunner ofte i manglende kunnskap om hva inkasso er. Mange tror blant annet at i det man mottar eller sender et inkassovarsel, så har man allerede en inkassosak. En annen misforståelse er at man tror man må sende minst én purring før man kan sende et inkassovarsel. Dette er ikke tilfelle. Et inkassovarsel er kun en purring, og man kan altså sende et inkassovarsel som første purring på misligholdet. Det er viktig at bedriftene har en klar inkassopolitikk og at kundene opplyses om denne. Dersom kunden på forhånd er gjort oppmerksom på konsekvensen ved mislighold, er det også mindre sannsynlig at de reagerer negativt ved oversendelse til inkasso. 12 CONNECTED

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

HØRING FORSLAG OM REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS KREDITT TIL BRUK VED KREDITTVURDERING

HØRING FORSLAG OM REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS KREDITT TIL BRUK VED KREDITTVURDERING Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forbrukeravdelingen Postboks 8036 DEP 0030 Oslo Deres referanse: 12/6743 Vår referanse: 21/2013 (Stadheim/Heilmann) Sted, dato Oslo, 11.02.2013 HØRING

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Er firmaet ditt modent for noe annet enn en rubrikkannonse i avistillegg 4B midt på side 23? Eller en link i en søkemotor som dukker opp på

Detaljer

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Kjent statistikk Husholdningenes gjeldsbelastning har lenge vært på et historisk høyt nivå, og fortsetter

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Wollum Consult. Del 1

Wollum Consult. Del 1 Del 1 AGENDA 1. Kort presentasjon 2. Hvorfor Kredittpolicy? 3. Hvem er den til for? 4. Hva skal den inneholde? 5..hvordan kan den redusere kapitalbinding? 1. Hvem er Trine? Økonom 30 år i yrkeslivet, hvorav

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages To: torvald.tangeland@sifo.no Mon, Oct 12, 2015 at 10:15 AM Hei Torvald. Ref samtale. Jeg skriver en sak om forskningsformidling for NRKbeta med utgangspunkt i

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Foto: Philip Schuler/World Bank Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet: Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 1. Innledning Sentral

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1 VELKOMMEN TIL KURS Økonomisk rådgivning Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg NAV, 08.02.2017 Side 1 Målsetting med økonomisk rådgivning: Hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer til å bli i

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer