EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN"

Transkript

1 # Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto. side 4 Forventninger til leve standard driver forbruket vårt side 6 På sporet av fakta side 8 Enklere hverdag med elektronisk overføring side 10

2 Foto: Morten Brakestad INNHOLD Egne krav til inkassoprosess i energibransjen 4 Forventninger til levestandard driver forbruket vårt 6 På sporet av fakta 8 Enklere hverdag med elektronisk overføring 10 Endringer i gjeldsloven og dekningsloven 11 Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel 12 Før høytiden setter inn Desember er over oss og julehøytiden setter snart inn for fullt. For mange en tid der halv skatt omsettes i fine gaver og festmat, enda flottere og bedre enn forrige jul. Et overdådig forbruk vil mange mene. Vi som driver med inkasso ser også en annen side av dette. Vi ser at mange velger å benytte den ekstra lønnen i desember til å nedbetale gjeld, til å gjøre opp for seg og kanskje møte høytiden noe lettere til sinns. Dette er en mer positiv vinkling enn den vi ofte ser i mediebildet der det fokuseres mest på sterk inkassovekst og alle de svake sjelene som settes i januarmånedens gjeldsgapestokk. er fagfolkene, det er vi som kjenner mulighetene og det er vi som kan hjelpe skyldner ut av en vanskelig situasjon til gode for de som venter på pengene sine. Når året nå er i ferd med å ebbe ut ser vi at 2014 blir et godt år for Conecto med fin økning i både omsetning og inntekter. Vi girer oss for fremtiden og ser at de grunnleggende grepene vi har tatt gir resultater. Vi gleder oss til å ta fatt på 2015 med både eksisterende og nye kunder. Med ønske om en god jul og et riktig godt nyttår fra alle oss i Conecto Vår erfaring er at de aller fleste ønsker å gjøre opp for seg, det være seg bedrifter eller privatpersoner. Vår overbevisning er å møte alle som skylder penger med respektfull dialog og en løsningsorientert innstilling. Det er vi som Per Olov Sjøgren Administrerende direktør Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Gjermund Dammen/ Dammen Foto, Morten Brakestad og istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 EGNE KRAV TIL INKASSOPROSESS I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto. Vi er trygge på at Conecto følger alle formelle krav til prosess, forteller Egil Magnar Stubsjøen i NØK Kraftlag. Vi er godt fornøyd med både bransjekunnskap og betingelser hos Conecto Egil Magnar Stubsjøen, NØK Kraftlag Konsekvensene for strømkunder er mer alvorlige hvis aktører i e-verksbransjen stopper en leveranse på grunn av manglende betaling. Det betyr i praksis at vi stenger strømmen. Derfor skiller vi oss fra andre bransjer og har helt spesielle krav til prosess og frister før vi kan gå til det skrittet, kommenterer Stubsjøen som er Controller i NØK Kraftlag. Denne prosessen er det nå Conecto som ivaretar og sørger for at rutinene rundt purring, inkasso og eventuell stengning overholdes på en korrekt og redelig måte. Stubsjøen er godt fornøyd med sam - arbeidet og opplever sitt eget energiteam hos Conecto som en god tilrettelegger for Kraftlagets behov. Eget purrebrev til seniorer Vi har for eksempel fått lagd et eget løp for vår eldre kundegruppe da vi av erfaring vet at disse er solide betalere som unnlater å betale fordi de har glemt eller forlagt fakturaen. Disse mottar nå en mildere form for påminnelse enn våre andre kunder fordi de blir opprørte og engstelige hvis teksten inneholder informasjon om potensiell avstenging eller lignende. Selger sluttfakturaene I en bransje med tøffere konkurranse og lavere marginer enn før, er det desto viktigere å få inn pengene sine. Ved å selge sluttfakturaene sine til Conecto bedrer NØK Kraftlag likviditeten sin og frigjør arbeidsressurser. Vi er veldig fornøyd med betingelsene i denne avtalen og får oppgjør mye tidligere enn det vi ellers ville ha gjort, avslutter Stubsjøen. Conectos Energiteam Gode tekniske løsninger Integrasjon med fagsystemer i energibransjen Effektive løsninger tilpasset energibransjens krav og behov Bransjekunnskap og gode betingelser NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG Nord-Østerdal Kraftlag SA (NØK) er et energiselskap som er organisert som et samvirkeforetak. NØK har rundt andelseiere i Nord-Østerdalen hvorav 85 prosent er private og 15 prosent offentlige. Konsernet har sin kjernevirksomhet innenfor nettdrift, produksjon og kraftsalg. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Kredittkortbruken har økt markant de siste årene. Forventninger til levestandard driver forbruket vårt 5,8 prosent av norske husstander har gjentagende betalingsproblemer. Dette er ikke et høyt tall sammenlignet med historiske måltall fra SIFO. Men et økende antall nordmenn med høy gjeldsgrad og stadig mer omfattende bruk av kredittkort gjør oss veldig sårbare for prissvingninger, et trangere arbeidsmarked og økte utlånsrenter. 2007: 41% Kredittkortbruk 2014: 70% Siden SIFO begynte å måle forekomsten av tilbakevendende betalingsproblemer blant befolkningen i 1985, har prosenten fulgt utviklingen til bankenes utlånsrente ganske nøyaktig, forteller SIFOforsker Torvald Tangeland. Målingen var på topp i 1991 med 13 prosent. Da var bankenes utlånsrente et par år før dette helt oppe i prosent. Det førte ikke overraskende til at mange havnet i store gjeldsproblemer. Lett tilgjengelig kreditt I dag er prosenten relativt lav, men SIFO-forskeren er mer bekymret for en høy gjeldsgrad og lett tilgjengelig dyr kreditt. Kredittkortbruken har økt markant de siste årene, forteller Tangeland. Prosentandelene som oppgir at de har brukt kredittkort siste måned har økt fra 41 prosent i 2007 til 70 prosent i Kredittkortbruk har de siste tiårene gått fra å være relativt uvanlig, til å bre om seg til nesten hele befolkningen. Folk som benytter dyre låneformer som forbrukslån eller kredittkort har økt sannsynlighet for betalingsanmerkninger, kommenterer Tangeland. Vi bruker kredittkortene til å finansiere reiser og forbruksvarer. Folk som ikke har en økonomisk buffer til uforutsette utgifter er ofte tvunget til å benytte raskt tilgjengelig kapital i form av kreditt. Andelen kredittkortbrukere som ikke betaler hele beløpet som forfaller er størst i de yngste aldersgruppene. I gruppen år er den på 35 prosent, mens kun 15 prosent av de over 60 lar rentene gå på kredittkortregningen. Forventninger til en relativt høy levestandard allerede tidlig i livsløpet styrer mye av den ufornuftige økonomiske adferden vår. Yngre mennesker bruker penger de i realiteten ikke har opptjent enda til å finansiere forbruk som støtter det livsstandardnivået de føler de fortjener i dag, forteller Tangeland. Lave renter fører til høyere gjeldsgrad Kombinasjonen av en høy gjeldsgrad blant et økende antall nordmenn muliggjort av historisk lave utlåns renter og økt bruk av «dyr» kreditt, øker risikoen for at stadig flere nordmenn havner i gruppen med «tilbakevendende betalingsproblemer». Det gjør oss veldig sårbare for makroøkonomiske påvirkninger som renteøkninger, økt arbeidsledighet eller prisfall, sier han. Andre årsaker som gjør sårbare grupper risikoutsatte er livsbegivenheter som innebærer en omlegging av forbruksmønster. Dette kan for eksempel være langtidssykdom, arbeidsledighet eller samlivsbrudd. Vi ser at noen får betalingsproblemer i forbindelse med overgang mellom ulike livsfaser. Det kan også være å gå fra leie til å eie bolig eller det å få barn. Poenget er at det innebærer en reallokering av midlene man har til rådighet, forklarer Tangeland. De yngre gruppene er mest risikoutsatte fordi de ikke har tilgang på oppsparte midler og oftere benytter dyre finansi eringsløsninger for å finansiere forbruket sitt. Aksept for når, og i hvilken livssituasjon, man når idealtilstanden er kraftig forskjøvet hvis vi ser på dette med historiske øyne. Mens de eldre generasjonene kanskje sparte opp til en ny sofa eller vaskemaskin, har en veldig lett tilgjengelig og allmenngjort kreditt ilgang gjort at vi i mye større grad bruker penger vi ikke har, avslutter Tangeland. Andel med tilbakevendende betalingsproblemer i utvalgte topp- og bunnår: 1985: 6 prosent 1991: 13 prosent 2008: 4 prosent 2011: 7 prosent 2014: 6 prosent Kredittkortbrukere som ikke betaler hele beløpet som forfaller år: 35% Over 60 år: 15% 6 CONNECTED CONNECTED

5 Conecto samarbeider tett med utredere i følgende nettverk: PÅ SPORET AV FAKTA Utredervirksomheten i Conecto arbeider med mange typer saker på alle nivåer fra helt nye inkassosaker til konkurser, grove bedragerier og økonomisk kriminalitet. Utredervirksomheten har blitt mer aktuell og nødvendig. Vi jobber proaktivt, løser saker raskt og effektivt til det beste både for oppdragsgiver og skyldner, forteller Lars Helge Eide som har ansvaret for utredervirksomheten i Conecto. Eide har arbeidet med tvangsfullbyrdelse i over 30 år. Han har hatt inkassobevilling i 25 år og har 14 års fartstid i politiet med blant annet økonomisk kriminalitet, datakriminalitet og namsmann som fagfelt. I følge Eide blir stadig flere av kundene, spesielt banker og finansieringsselskaper, utsatt for grove bedragerier, underslag og økonomisk kriminalitet. rettslige løsninger samt utarbeidelse av komplette anmeldelser og oppfølgning overfor politiet der det er nødvendig. Vår erfaring er at namsmenn og namsfogd har lang restanse og ventetid når rettslig pågang blir iverksatt. Utredervirksomheten vil derfor kunne løse saker raskere enn ordinær rettslig pågang, forteller den erfarne utrederen. Utreder jobber svært ofte i tett samarbeid med juridisk avdeling. Utreder avdekker faktum, og juridisk avdeling bistår med utarbeidelse av begjæring om «arrest» og «midlertidig forføyning» til Tingretten, samt anmeldelse til politiet. Vi har opparbeidet oss en svært god kompetanse på dette området, og har meget god løsningsgrad på denne Vi avdekker faktum, bistår med utentype saker. Ordinær rettslig pågang ville ikke kunne ha løst disse sakene, legger han til. Conectos utredere kan kalles saksbehandlernes forlengede arm. Dialog med skyldner er også svært viktig for en rask og god løsning i disse typer saker. De vanligste løsningene vi oppnår er ajourbetaling, avtale om nedbetaling, innfrielse og frivillig tilbakelevering av panteobjekt, forteller Eide som selv fortsatt er mye ute og i tilnærmet daglig kontakt med skyldnere. De aller fleste er positive når vi kommer i dialog og søker å finne en løsning. Det er viktig å være løsningsorientert og møte alle med respekt, avslutter han. Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES) Finansnærings Fellesorganisasjon (FNO) European Debt Collection Alliance (EDCA) International Co-operation for Security and Investigation Service (ISIS) World Association of Detectives (WAD) Conecto har sammen med Sparebank 1-Gruppen 10 utredere som kan bistå med: Møte på tvangsforretninger Tilbakelevering (takst) Fravikelse (utkastelse) Møtefullmektig i forliksråd Bistå namsmann når skyldner / objekt er borte Oppsøk av skyldner, både privatpersoner / selskap Finne igjen skyldnere / panteobjekter Utredning og etterforskning Utarbeidelse av anmeldelser Konkurs, registrering, sikring, realisasjon Salg og realisasjon Conecto har et omfattende nettverk av erfarne utredere både i Norge og utlandet som Lars Helge Eide samarbeider med om nødvendig. 8 CONNECTED CONNECTED

6 CONECTO SIN LØSNING FOR FILOVERFØRING KOBLES ENKELT OPP MOT BANKENS SYSTEMER OG GIR EIKA-BANKENE EN REKKE FORDELER. ENKLERE HVERDAG MED ELEKTRONISK OVERFØRING INKASSO- LØSNINGEN SDC En løsning for brukere av SDC sitt kjernesystem for bank. Løsningen sørger for elektronisk utveksling av misligholdsinformasjon mellom bankenes kjernesystem og Conecto sitt inkassosystem. Løsningen forenkler og effektiviserer inkassoprosessen mellom kunde og Conecto. ENDRINGER I GJELDS ORDNINGSLOVEN OG DEKNINGSLOVEN DEN BLE DET VEDTATT FLERE VIKTIGE ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN AV NR. 99. I DENNE ARTIKKELEN OMTALES DE MEST SENTRALE ENDRINGENE. DE FLESTE ENDRINGENE TRÅDTE I KRAFT DEN Det er ingen kostnader forbundet med å få løsningen fra Conecto. Erfaring ved bruk av Conecto sin løsning for fil overføring mellom bankens kjerneløsning og Conecto viser at det er mange fordeler å oppnå for banken. Gjennom automatisering av prosessen slipper banken en rekke manuelle operasjoner filer med overtrekk og restansedata sendes hver natt til oss i Conecto, avregning skjer daglig direkte til konto i mislighold, og når restansen er lik null friskmeldes saken automatisk, forteller Cathrine Midtdal, Key Account Manager i Conecto. Conecto overtar oppfølging av bankkundens mislighold på et tidligere tidspunkt, løser sakene raskere, og løsningsgraden øker. Erfaring viser at banken kan redusere mislighold knyttet til overtrekk med over 70 prosent. Raskere løsning gir også reduserte kostnader for bankens kunder. Løsningen sikrer lik behandling av kunder og en juridisk korrekt oppfølging gjennom hele prosessen. Ingen saker går automatisk til endelig inkasso banken beslutter selv hvilke saker som skal videre til inkasso etter purreløpet, presiserer Midtdal. Det er enkelt for banken å ta løsningen i bruk. Normalt vil det kreve 2-3 timers «snekring» i bankens systemer. Klargjøring av selve filoverføringen utføres av Eika Service Senter (ESS). Conecto er med i oppstartsprosessen og frem til banken er kommet godt i gang med løsningen og tilhørende rutiner. Ønsker du mer informasjon eller råd om hvordan din bank kan komme i gang med løsning? Ta kontakt med Cathrine Midtdal på eller telefon Hva må til for å få på plass løsningen: Beslutte beløpsgrense for purring Anslagsvis 2-3 timer tilpasning i bankens systemer Klargjøring for filoverføring utføres av Eika Service Senter (ESS) Nye livsoppholdssatser Ved forskrift av , om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning, ble det innført satser som gir uttrykk for regjeringens syn på hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og dennes husstand etter dekningsloven (deknl.) 2-7, samt hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for mv. etter gjeldsordningsloven (gol.) 4-3. For enslig skyldner utgjør satsen kr 7 890,- pr måned, mens den for skyldner som er gift eller samboende er kr 6 680,-. Forsørger skyldner ektefelle eller samboer er satsen satt til kr ,-. Det gis tillegg hvor skyldner har underholdsplikt overfor barn for inntil kr 3 960,-, avhengig av barnets alder. Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport. Boligutgifter er ikke inkludert. Ikke tilbakevirkende kraft Forskriften om nye livsoppholdssatser trådte i kraft Forskriften vil gjelde for de utleggstrekk som besluttes etter at forskriften trådte i kraft. Satsene vil ikke gjelde ved endring av utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven 5-16 og 7-23, hvor utleggstrekket ble besluttet før forskriften trådte i kraft. Forskriften gjelder videre for saker etter gjeldsordningsloven der gjeldsforhandlinger ble åpnet etter at forskriften trådte i kraft Samlokalisering av gjeldsordningssaker Ved gol. 2-1 første ledd er det gitt hjemmel for samlokalisering av namnsmannsfunksjonen i gjeldsordningssaker for å sikre en mer effektiv og kvalitativ god saksbehandling. Med dette åpnes det for at en bestemt namsmann innenfor hvert politidistrikt skal behandle alle gjeldsordningssakene i distriktet. I Romerike politidistrikt er det for eksempel nå bestemt at det fra er Namsfogden i Skedsmo som skal behandle alle nye søknader, samt endrings -og opphevelsesbegjæringer i forbindelse med gjeldsordninger. Nye fordeler for skyldnere Videre er det slik at det er gjort en rekke endringer til fordel for skyldneren. Det er nå for eksempel anledning for skyldneren til å stifte ny gjeld i gjeldsforhandlingsperioden hvis namsmannen samtykker jf. gol. 3-5 nytt annet ledd. Videre er det nå anledning til at nordmenn som er bosatt i utlandet, på visse vilkår, kan søke gjeldsordning i Norge jf. gol. 1-4 nytt fjerde ledd. 10 CONNECTED CONNECTED

7 PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 64,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel FØR DU KAN SENDE ET FORFALT KRAV TIL INKASSO MÅ DU HA SENDT SKYLDNER ET GYLDIG INKASSOVARSEL. DET VIL SI AT VARSELET MÅ OPPFYLLE KRAVENE I INKASSO LOVENS 9. HVIS SKYLDNER SENERE HEVDER AT HAN IKKE HAR MOTTATT NOE INKASSOVARSEL VIL DU BLI BEDT OM Å DOKUMENTERE AT DETTE FAKTISK ER SENDT. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 9,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 640,- RETTSGEBYRET (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: I en slik situasjon er det to sentrale forhold som må sannsynliggjøres; at inkasso varselet faktisk er sendt og at inkassovarselet er sendt til en adresse hvor det kan forventes mottatt. Betryggende avsendt For å dokumentere at inkassovarsel faktisk er sendt er enkleste måte å hente frem en kopi av selve inkassovarselet. Kopien sannsynliggjør at varselet er sendt. En adresse som skyldner selv har oppgitt, eller en adresse registrert i Folke re gisteret eller Foretaksregisteret vil med stor sannsynlighet bli ansett som en gyldig adresse. Ofte reguleres ansvaret for å melde adresseendring i din avtale med kunden. Uten en slik avtale kan du legge til grunn at adresse hentet fra Folkeregister (private) eller Enhets-/Foretaksregister (næringsdrivende) er adresser du kan bruke. Varselet vil da med stor sannsynlighet være betryggende avsendt, og det vil som hovedregel ikke bli tillagt avgjørende vekt om skyldner senere hevder at han likevel ikke har mottatt inkassovarselet. Elektronisk utsendelse I dagens teknologiske verden skjer imidlertid ofte utsending av inkassovarsler ved hjelp av en fil som overføres til en utskriftsleverandør. Fila danner grunnlag for mange likelydende varsler, og du kan faktisk ikke rekonstruere en eksakt kopi av inkassovarselet i ettertid. I en slik situasjon må du kunne sannsynliggjøre at varselet faktisk er sendt. Det kan du gjøre ved å fremlegge den aktuelle fila, og vise til at fila inneholder informasjon om at det er et inkassovarsel som ble skrevet ut, og at mottaker er den aktuelle skyldneren. Både beløp, dato, forfall, mottakers navn og adresse må fremkomme. I tillegg bør det fremlegges dokumentasjon på at varslene er levert Posten for utsending den aktuelle datoen. Ovennevnte praksis er i samsvar med vedtak fra Inkassoklagenemnda og er lagt til grunn som akseptert praksis av Finanstilsynet. 12 CONNECTED

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2005 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus Kredittfellen Hvilke årsaker ligger bak unge voksnes opptak av usikret kreditt som fører til økonomiske vanskeligheter. Renate Snemyr Antonisen Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap)

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) SOMMER 2011 lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS Derfor vil de ha egeninkasso Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) Kjære leser Egeninkasso har en rekke åpenbare fordeler framfor tradisjonelle

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer