Ikke så ille som det ser ut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke så ille som det ser ut"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene bak, og om fremtiden. side 4 Er dere klare for det nye arbeidslivet? side 6 Hva er viktigst for skyldner? side 9 Key Account-rollen side 10

2 INNHOLD Ikke så ille som det ser ut 4 Er dere klare for det nye arbeidslivet? 6 800GJELD hjelper 8 Hva er viktigst for skyldner? 9 Key Account-rollen 10 Coca Cola Drikker AS ny kunde hos Conecto 11 Løsninger til alles beste 11 Rettidig purring og likviditet Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Endring og omstilling Forskriftsendringen av 4. september 2009 som fastsetter en reduksjon i skyldners erstatningsansvar, har preget inkassomarkedet denne høsten. Det har vært gjennomført mange reforhandlingsmøter med de av våre kunder som er hardest rammet, mens andre, i tråd med avtalens ordlyd, kun har fått tilsendt et brev om endrede rammebetingelser for leveransen. Det som er felles for alle er at forskriftsendringen har medført en endring og behov for omstilling. Evne til omstilling er ofte et mål på hvor levedyktig en virksomhet eller en bransje er. Det som er sikkert, er at det vil komme stadige endringer som medfører at virksomhetene på mange områder må omstille seg. Denne høsten har det vært virksomhetene som selger på kreditt, og som er avhengig av en velfungerende inkassobransje for å få inndrevet misligholdte krav, som har måttet omstille seg. Samtidig har Conecto og andre inkassovirksomheter arbeidet målrettet for å omstille oss, først og fremst gjennom effektivisering. Vi opplever også at omstillingen fører til strukturelle endringer i inkassobransjen, der spesielt mindre virksomheter har besluttet å legge ned, selge eller overdra rettighetene til kontrakter og porteføljer til andre større virksomheter. Denne høsten har HSH avholdt sin årlige konferanse med mange aktører fra norsk næringsliv, offentlig forvaltning og politikere til stede. Et av årets hovedtemaer var presentasjon av resultatene fra en undersøkelse bestilt av HSH om fremtidens arbeidsliv. Dette er en trendundersøkelse foretatt av analyse- og rådgivningsselskapet infuture. Undersøkelsen viser at y-generasjonen som er dagens 20-åringer, vil stille andre krav til virksomhetene for at disse skal vær attraktive for fremtidens kunnskapsmedarbeidere. De av oss som evner å omstille oss vil tiltrekke oss de beste medarbeiderne og få et konkurransefortrinn i markedet. Etter høstens endring vet vi at våre kunder evner å omstille seg til nye markedsbetingelser. Vi skal også vise at vi er i stand til å gjøre de omstillinger som skal til for å møte fremtidens krav til leveranse. God Jul og Godt Nytt År. Sverre O. Helsem CONNECTED

4 Ikke så ille som det ser ut Om Experian Experian er en global leverandør av kredittinformasjon, analyser og markedsløsninger som selges til kunder i alle sektorer og bransjer i mer enn 65 land. I Norge holder selskapet til i Oslo, men Experian har hovedkontorer i Dublin, Nottingham og Costa Mesa (California) og rundt ansatte i 38 land. En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskelig å fungere i samfunnet vårt. I de aller fleste tilfeller får en ikke innvilget kreditt, noe som betyr at en nektes alt fra mobilabonnement via boliglån til debetkort og bensinkort. I noen tilfeller kan det også føre til at en ikke får jobben en søkte på, informerer Experians markedsdirektør, Hanne Broen. 4 CONNECTED

5 I oktober meldte Experian at antall nordmenn med betalingsanmerkning var rekordhøyt. Samtidig kom det uttalelser fra flere hold om færre konkurser og at flere gjorde opp for seg. Det ser ut til å lysne fremover, bekrefter markedsdirektør Hanne Broen. I oktober var det registrert ca betalingsanmerkninger på privatpersoner i Experians database. Da hadde registeret fått tilført 3000 flere personer siden juli og skyldig beløp hadde vokst til rekordhøye 23,5 milliarder kroner. Experian hadde aldri før registrert et så høyt skyldig totalbeløp eller så mange personer med betalingsanmerkning. Høstens økning i betalingsanmerkninger skyldes i sterk grad at mange fikk økonomiske problemer sist vinter. Det tar flere måneder før et inkassokrav fører til betalingsanmerkning. Derfor er det et etterslep i registreringen, og det ser ut til at pilene alt har vendt i motsatt retning. For at en skal få betalingsanmerkning må det være tatt rettslige skritt. Deretter går det minst to måneder før tallene registreres hos kredittopplysningsbyråene. Derfor øker betalingsanmerkningstallene i oktober, samtidig som inkassobyråene melder at flere gjør opp for seg. Så det ser ut til å lysne fremover, forklarer Experians markedsdirektør. At flere nå betaler regningene sine, tror hun kan ha sammenheng med at det har tatt litt tid for de som ble rammet av finanskrisen å summe seg. Flere har nok fått tilpasset seg den nye situasjonen og skjønt at de kan inngå nedbetalingsavtaler og lignende. Det er første bud når man får betalingsproblemer; å ta kontakt med leverandør eller inkassobyrå og få avtaler på plass med en gang. Unge menn med forbrukslån og kredittkortgjeld Om den store økningen i tallene fra Experian skyldes en ganske ekstrem lavkonjunktur, er det flere trekk ved analysen som er ved det gamle. Menn er stadig langt dårligere betalere enn kvinner. Av det totale beløpet på 23,5 milliarder kroner, skylder menn nå 18,8 milliarder. Det er nesten fire ganger så mye som kvinnene. Sånn har det alltid vært, og det er også menn som øker mest i antall, sier Broen. Hennes antagelse er at det skyldes at det fortsatt er menn som i stor grad styrer økonomien, og menn er mer risikovillige og kanskje mer opptatt av dyre statussymboler. Vi ser at det blir stadig flere unge rundt 20 år som har betalingsanmerkninger. Hanne Broen Experian Experian har ikke statistikk på hva slags regninger som fører til betalingsanmerkninger. Broen har imidlertid erfaring med at det dreier seg mye om forbrukslån og kredittkortgjeld. Tall fra Finansieringsselskapenes forening og Kredittilsynet viser at det spesielt er de unge som tar opp stor kredittkort- og forbruksgjeld. Dette rimer med Experians analyse, som viser at det som vanlig er de yngre som har flest betalingsanmerkninger. Vi ser at det blir stadig flere unge rundt 20 år som har betalingsanmerkninger. Det er nærliggende å anta at det ligger en del mobilregninger her. Alle har mobiltelefon, og det tilkommer stadig flere og dyrere tjenester de kan benytte seg av. Dessuten er det begrenset hvor mye annen gjeld de kan ha rukket å påta seg, understreker Broen. Etableringsfasen er vanskelig Annen gjeld har imidlertid de som er født på begynnelsen av 1970-tallet rukket å pådra seg. De er i etableringsfasen, og er den gruppen som nå har aller vanskeligst for å gjøre opp for seg, viser analysen. Det som nå skiller seg ut som annerledes, er at også stadig flere eldre får betalingsanmerkninger. Gruppen er fortsatt liten, men økende. Også når det gjelder geografi, er forholdet omtrent som vanlig. Finnmark har størst andel av befolkningen med betalingsanmerkninger, med 7,5 proent. I motsatt ende av skalaen er Sogn og Fjordane, der 2,9 prosent av innbyggerne har betalingsanmerkning. Oslo ligger litt over snittet med 5,5 prosent, mens Akershus ligger litt under med 4,8 prosent. Kun 0,4 prosents økning Totalt er det fem prosent av befolkningen som har betalingsanmerkninger. Det er en økning på 0,4 prosent siden samme periode i fjor. Selv om det ikke er et høyt prosenttall, skjuler det tross alt skjebner. Vi kan spore en relativt høy økning i antallet anmerkninger de tre siste månedene, men skyldig beløp per person har ikke steget så mye. Medianen ligger på kroner, avslutter markedsdirektøren. CONNECTED

6 6 CONNECTED Det er ikke bare innbilning at teknologiutviklingen går fortere og fortere. Figuren viser hvordan utviklingen i adaptasjon av ulike teknologier har utviklet seg fra De røde linjene representerer teknologi introdusert mellom 1900 og 1945, de blå fra 1946 til 1975 og de grønne fra 1976 til (Illustrasjon: infuture, basert på datagrunnlag fra NY Times).

7 Teknologiens utvikling og betydning akselerer, og innovasjon blir essensielt. Generasjon Y har andre forventninger og evner enn dagens ledere. Dette er blant innholdet i en ny trendanalyse som delvis bekrefter innholdet i andre trendanalyser. Men mye tyder på at bedriftsledere, arbeidstagere og politikere ikke er klare for den nye virkeligheten. Er dere klare for det nye arbeidslivet? Det er bare ti år til de fleste av endringene trendanalysen presenterer, vil ha slått rot. For mange vil det være essensielt å henge med på disse trendene både for arbeidstagere og arbeidsgivere, ifølge Camilla Tepfers i analyse- og rådgivningsselskapet infuture. Hun har vært prosjektleder for trendanalysen som er utført på oppdrag for Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH). I det kompliserte, globale trendbildet som Norge er en del av, fremhever Tepfers spesielt tre trender som oppsiktsvekkende og betydningsfulle: Det nye kunnskapskravet og innova sjonskravet knyttet til dette, og at arbeidslivet vil preges av løsere strukturer. Mye av dette forårsakes dessuten av teknologi i samvirke med særtrekk ved de unge arbeidstagerne generasjon Y født mellom 1980 og Den nye arbeidstageren Teknologien er i ustoppelig og akselererende utvikling. Generasjon Y er den første generasjonen som tar dette på strak arm; de er «nettinnfødte». Resten av oss kan aldri beherske og leve integrert med teknologien som dem. Her vil vi få store forskjeller fremover, mener Tepfers. Fordi denne generasjonen alltid har hatt tilgang til teknologien, så faller det helt naturlig å bruke den uten opplevelsen av at de må lære seg noe nytt. I undersøkelsen skjønner de nesten ikke spørsmålet de ser ingen terskel, alt er bare spennende. Denne holdningen gjør at generasjon X og eldre virkelig vil få kjørt seg. Ble du født før 1980, er sjansen stor for at du er vant til at du først tilegner deg ny kunnskap, for så å bruke den. Generasjon Y ser kunnskap som noe man tilegner seg hele tiden. Man snakker om «just in time knowledge». Det handler mer om metoder for å finne relevant kunnskap etterhvert som en trenger det. Samtidig har de unge stor tro på at de finner ut av tingene selv. Om det er vanskelig, griper de til et internasjonalt nettverk som gjerne går via internett. Om det er Juan i Spania eller Li i Kina som finner ut av det, er likegyldig. Hvor lav terskel du har for å gå igang med slikt, vil være med på å avgjøre hvor lett du har for å håndtere fremtidens arbeidsliv. Det handler om teknologi og mentale stengsler. Her må utdanningene våre endres i retning av mer metode, selv om det skulle gå på bekostning av fakta, fastslår Tepfers. Det nye kunnskapskravet En tredjedel av alle nordmenn har utdanning utover videregående skole, og vi ligger foreløpig godt an kunnskapsmessig. Men fremover vil en stadig større andel av verdens befolkning ta stadig høyere utdanning, og det blir akademisk inflasjon. Utdanning blir en «hygienefaktor» fremfor en differensieringsfaktor. Det vil fortsatt være kunnskap Norge vil kunne konkurrere internasjonalt innen. Derfor står vi foran en stor utfordring når andelen unge nordmenn som velger naturvitenskapelig fagretning er dalende. Andre deler av verden vil møte oss med hard konkurranse. Fra Kina uteksamineres allerede årlig ingeniører, og India halvparten så mange. 25 prosent av de smarteste av Indias barn er like mange som alle barn i USA, poengterer Tepfers. Det nye innovasjonskravet Dermed følger fremvoksende hovedtrend nummer to: Innovasjonskravet. Det er graden av nytenkning som fremover vil skille klinten fra hveten, og det er tjenesteinnovasjon som er i fremvekst, snarere enn produktinnovasjon. CONNECTED

8 Det er faktisk ofte forretningsmodellen bak det å komme frem til produktet, som er avgjørende. itunes og App Store er det geniale ved iphone mer enn designet av dippedutten, eksemplifiserer Tepfers. se og forstå hva folk faktisk får til, og du må gi medarbeiderne videre rammer for kreativ utfoldelse. Det er ikke alt som er så lett å måle, for mange resultater består i en kombinasjon av kvalitative og kvantitative størrelser. arbeidslivet like sterkt. Fast ansettelse byttes ut med prosjekter og utnyttelse av talenter og kunnskap i nettverk. Det faller seg helt naturlig for generasjon Y, mener analytikerne. Tryggheten tas av disse som en selvfølge. Innovasjon er noe mange snakker om, men få makter å sette i system. Man må være villig til å prioritere det langsiktige og lage en strukturert innovasjonspro sess som omfatter de ansatte. Innovasjon kan ikke være noe man skal drive med i fritiden eller noe som overlates til det ene, idérike geniet en halvtime nå og da, sier analytikeren. De nye lederkravene Analyseteamet hadde forventet at finanskrisen skulle føre til at prestasjonsbasert lønn ville falle i aktualitet. Men tvert i mot svarer de fleste i undersøkelsen at dette vil være viktigere fremover. Forskjellen er at det må bygges inn mer langsiktighet i systemene, for eksempel ved å la prestasjonsbaserte avlønningssystemer gjelder flere enn selgerne. Dette representerer en utfordring for lederen, sier Tepfers: Som leder må du For å få tak i den mest attraktive arbeidskraften i den nye generasjonen arbeidstagere, må det dessuten lokkes med annet enn kun penger. Generasjon Y motiveres vel så mye av en større, mer idealistisk mening med jobben de skal utføre. Dessuten er de avhengige av stadige tilbakemeldinger fra lederen, og forventer flere mulige karriereveier som er individuelt tilpasset, i en og samme virksomhet. Derfor vil blant annet det klassiske løpet via mellomleder mot toppledelse miste noe av sin betydning. Istedet vil en økende grad av spesialisering sørge for større spillerom og prestisje for fagmenneskene for det er disse bedriftene vil måtte ty til for å klare seg i et mer krevende og kreativt kunnskapssamfunn. Den nye strukturen Den tredje av de viktigste trendene i fremtidens arbeidsliv, handler om at hovedmodellen med arbeidsgiver og arbeidstager ikke vil dominere Her bør politikerne komme på banen. Det må bli flere muligheter for de som ikke kan eller ønsker å jobbe i en fast stilling. Å holde folk i aktivitet og gi dem lov til å vise at de er attraktiv arbeidskraft uansett, er samfunnsøkonomisk i en velferdsstat som vår. Sosiale goder som full lønn under barselpermisjon og pensjonsrettigheter bør sikres for alle. Også bankenes utlånspraksis som følger med fast ansettelse, vil måtte endres, fastslår Tepfers. Vil ikke berøre alle Hun nevner at mange lar seg skremme av trender heller enn å se mulighetene. Det kan derfor helt til slutt være på sin plass å nevne det som Camilla Tepfers selv skriver i rapporten: «Trendene (...) vil ikke berøre alle. De vil ikke engang nødvendigvis berøre flertallet. Vi tror likevel de vil berøre en betydelig gruppe arbeidstakere og -givere, og vi tror de kan bety store skift frem mot fremtidens arbeidsliv.» 800GJELD hjelper NAVs nye økonomirådgivningstelefon hjelper 30 innringere daglig. NAV opprettet i slutten av oktober rådgivnings telefonen 800GJELD for å tilgjengeliggjøre økonomiske råd for folk flest. Intensjonen er å bidra til at skyldnere med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning, og er et tillegg til de kommunale økonomirådgiverne. Vi var spente på hvordan pågangen ville bli. Hittil har vi hjulpet rundt 30 innringere hver dag. Vi har helt klart kapasitet til å ta imot flere samtaler, sier direktør i NAV, Anne Lieungh. Telefonen gir hjelp til selvhjelp, og rådgiverne som bemanner den driver ikke saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser telefontjenesten vedkommende til rett instans. Lett å huske Tjenesten kalles 800GJELD for at folk lettere skal kunne huske nummeret. Det er nemlig slik at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene på telefonen, og at telefonnummeret egentlig er Å ringe til 800GJELD er gratis fra fasttelefon. Bruker man mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne på telefonen tilby å ringe tilbake. 8 CONNECTED

9 Årets skyldnerundersøkelse foretatt blant skyldnere med inkassosaker hos Conecto viser at betalings - løsninger tilpasset skyldners situasjon er viktigst. Informasjon og råd om hvordan unngå inkasso rangeres lavt i viktighet. Minst viktig er muligheten til å benytte mange alternative kommunikasjonsmuligheter. Hva er viktigst for skyldner? Conectos årlige skyldnerundersøkelse er dette året utvidet til å omfatte en undersøkelse basert på MaxDiffmetodikk. I denne type undersøkelse vurderer respondentene hva som er mest viktig og minst viktig i forhold til en rekke utsagn. Deretter rangeres den forholdsvise viktigheten av utsagnene på en skala fra 1 til 100 der 100 er viktigst. Det betyr ikke at et utsagn med score 1 ikke er viktig, men det er forholdsmessig mindre viktig i forhold til et utsagn med score 100. Tilpasset min situasjon Undersøkelsen viser at det viktigste for skyldner er at Conecto og kreditor kan tilby forslag til gode betalingsløsninger som er tilpasset den enkelte skyldners situasjon. Det som rangeres som nest viktigst med score 90 er å finne den beste totalløsningen for skyldneren selv, kreditor og inkassoselskapet. Dette indikerer at de fleste ønsker å gjøre opp for seg, og ikke har til hensikt å ramme kreditor eller inkassobyrået. Respekt Høyt i viktighet (80) rangeres også et ønske om at inkassobyrået tar den enkelte skyldners situasjon på alvor, og at saksbehandler lytter og viser respekt og empati. Sammen med viktigheten av at saksbehandler er sympatisk, høflig og imøtekommende (59,) viser det at Conectos verdigrunnlag basert på respekt, kommunikasjon og medmenneskelighet passer som hånd i hanske med begge parters ønske om å få til god dialog. Det er dette som løser inkassosaker. Kunnskap og oversikt Et annet viktig område for skyldner er saksbehandlers kunnskap og oversikt over hendelsesforløpet i inkassosakene (80). Det viser viktigheten av at saksbehandler tar seg tid til å sette seg inn i sakene og de enkelte kreditorenes produkter og forretningsmetodikk. På den måten blir saksbehandler en god diskusjonspartner for skyldner for hvordan saken kan løses til beste for alle parter. Unngå inkasso Litt skuffende er det å se at skyldnerne rangerer informasjon og råd om hvordan unngå inkasso som lite viktig (25 og 11). Nå skal ikke det tolkes som at dette er uviktig for skyldner, men at de rangert i forhold til de andre utsagnene er mindre viktig. Dette fritar oss ikke for plikten til å informere om konsekvensene av inkasso og formidle våre råd for hvordan unngå inkasso, spesielt overfor ungdom. Vårt samfunnsansvar forplikter oss til det. CONNECTED

10 Key Account rollen Key Account Manager (KAM) har gradvis økt til å bli en av de viktigste funksjonene i bedrifter der kunderelasjoner betyr mye. Conecto har også rendyrket denne funksjonen og tilpasset den til vår type virksomhet, sier Trond Myhre, leder for Key Account-funksjonen i Conecto. Oppgavene til en key account manager innebærer å jobbe mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Det betyr å sørge for optimale forretningsforhold for begge parter med fokus på gode resultater på lang sikt. Vi skal fungere som ressurspersoner for våre kunder, påpeker Trond Myhre. Det gjelder å kunne sette nye ideer og forslag ut i praksis, som også betyr å koble sammen de rette personene hos vårt eget selskap og kundens. Forskjellen mellom en key account manager og en vanlig selger er at en key account manager retter seg mer mot å få frem kundenes behov og se til at disse blir oppfylt på en måte som samsvarer med kundens og arbeidsgiverens ønsker. En key account manager kan i grove trekk sies å være kundens representant hos sin egen arbeidsgiver. Alle key accounts i Conecto har lang erfaring fra inkasso både fra forretningsutvikling, system-/driftsrelaterte oppgaver og saksbehandling. Det gjør at vi raskt får en total forståelse av kundens behov! En av de viktigste oppgavene er å sørge for optimal leveranse av hele tjenesten overfor kunden. De ulike krav, forventninger og behov hos kundene avdekkes først og fremst ved tett oppfølging og god kommunikasjon. Dessuten ser vi at den tette oppfølgingen medfører økt relasjonsbygging som er viktig for langsiktig samarbeid. Jo bedre relasjonene med kundene er, desto enklere skjer kommunikasjon og tilbakemeldingene sitter lettere hos kundene, sier Myhre. Signaler og feedback er svært viktig i vårt kundearbeid rett og slett for å bli enda bedre! I tillegg skaper tett samarbeid mange nye og bedre ideer, og et mer effektivt og konstruktiv samarbeidsklima. For Conecto er det viktig å ha et mål og en mening med samarbeidet, og key account er ansvarlig for bl.a. at handlingsplaner, mål og rapportering blir fastsatt og fulgt opp med jevne mellomrom. På den måten har begge parter oversikt og kontroll. Når de tekniske løsningene i tillegg er såpass skreddersydde for kundemassen som de er, er det ofte en takknemlig jobb å være key account. Det ser vi jo konkret ut i fra bl.a. omdømmeundersøkelsene overfor kundene våre, avslutter Trond Myhre. 10 CONNECTED

11 Coca Cola Drikker AS ny kunde hos Conecto Som vi skrev i forrige utgave av Connected signerte Conecto tidligere i høst kontrakt med Posten Norge AS og med Dekkmann. Nå er Conecto veldig fornøyd med også å bli valgt som leverandør av innfordringstjenester til Coca Cola Drikker AS. Tjenestespekteret omfatter purretjenester, elektronisk fakturavisning og inkasso. LØSNINGER TIL ALLES BESTE Vi arbeider for å skape forståelse for at man må gjøre opp for seg, og forsøker å finne løsninger som gjør at skyldnerne unngår forverring i livssituasjonen. Helt i tråd med Conectos verdier. Det sier Helge Nybø, leder for bank-/finansgruppen i Conecto. Hans gruppe består av personer med lang og variert erfaring innen bank- og finanssektoren. På spørsmål om gruppen merker noen forskjell på arbeidsoppgavene før og etter finanskrisen, opplyser Nybø at det er blitt flere saker å løse. Firmaer bruker i større grad enn tidligere forfalte terminer som kassekreditt. Det innhentes flere privatbiler nå enn tidligere, også sammenlignet med objekter fra næringslivet. Helge Nybø, leder for bank-/finansgruppen i Conecto. Nybø sier at gruppen har noen spesielle utfordringer i arbeidet. Fysiske gjenstander, som for eksempel biler, må sikres slik at verdiforringelse unngås. Nybø er opptatt av å understreke at en sentral del av gruppens oppgaver er å skape en forståelse hos skyldner for at opparbeidet gjeld må betales. Samtidig strekker Nybø og resten av gruppen seg langt for å finne løsninger som innebærer at skyldnerne klarer å innfri sine forpliktelser og dermed unngår større økonomiske konsekvenser. Når gruppens medlemmer har så mye kompetanse innen arbeidsfeltet kan de yte mer enn ren inkassofaglig bistand til Conectos kunder. Derfor arbeider vi også med mer generell rådgivning av ulik karakter overfor kundene, avslutter Helge Nybø. CONNECTED

12 Pengene inn til rett tid og så tidlig som mulig er svært viktig for alle bedrifter. Kreditt må finansieres og dette medfører en kostnad. I tillegg har alle bedrifter leverandører som krever sine penger betalt, og da er det viktig at det finnes penger å betale med! Purregebyr Rettidig purring og likviditet Purregebyr fra : kr 59,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,25 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 590,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Etter at salget er foretatt og tjenesten eller varen er levert starter jobben med å få inn pengene. Det er veldig viktig å ha registrert korrekt informasjon på kjøper helt fra starten av. På den måten unngås forsinkelser på grunn av at fakturaen ikke kommer frem til den som skal betale. Av samme grunn er det også viktig å skrive på fakturaen hva den gjelder. Hva er solgt og levert? Legg også inn hvem som er din kontaktperson. Da unngår du forsinkende spørsmål. Forfallsdato bør være tidligst mulig normalt dager etter fakturadato. Dine leverandører opererer ofte med disse fristene, så hvorfor skal du få inn pengene dine senere enn det? Skjulte kredittdager er et uttrykk mange ikke har noe forhold til. Dette er kredittdagene du gir før fakturaen sendes. Dette påvirker effektive kredittdager betraktelig. Hvis du ikke kan fakturere hver dag, bør én gang i uken være et minimum. Purring oppfølging av fakturaer I tillegg til skjulte og gitte kredittdager har vi dagene fra forfall på fakturaen til fakturaen faktisk blir betalt. Hvis du ikke har effektive rutiner på oppfølgingen, vil noen av kundene dine bruke deg som bank og strekke kreditten lengst mulig. Det mest effektive er å sende én purring som også er et inkassovarsel med en gang faktura er forfalt. Alternativt kan du sende inkassovarsel med purregebyr, men ikke før 14 dager etter forfall på fakturaen. Inkassovarselet må ha 14 dagers betalingsfrist. Det er også viktig å overføre fakturaene til inkasso hvis kunden ikke betaler. Dette har oppdragende effekt på sikt, og vil føre til at kunden skjønner at de må betale. Det er også viktig å beregne renter på fakturaer som betales for sent. Da slipper du kunder som venter til siste dag før inkasso før de betaler. Gode rutiner på oppfølging av egne fakturaer fører til at kunden prioriterer dine fakturaer ved betaling du havner øverst i bunken. Innsigelse klage på fakturaen En rask og effektiv innsigelsesbehandling vil også øke likviditeten ved å redusere kredittdagene. Enhver klage bør behandles seriøst. Om klagen er fremsatt muntlig eller skriftlig er uvesentlig. Jo raskere du tar stilling til klagen, jo raskere kan du kreve oppgjør. En ubesvart klage gjør at kravet defineres som omtvistet, og et omtvistet krav skal ikke sendes til inkasso. 12 CONNECTED

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/16185 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 76/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Radisson Blu Plaza Hotel, Onsdag 30. oktober 2013 Innhold Nordmenn og privatøkonomi Samfunnsansvar hva legger

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte

Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte Eva Bratvold Digital Kompetanse 2016 1 Innhold Hva skal elevene ha lært? 1 Framtidens arbeidsliv 2 Teoritunge yrkesutdanninger? 3 Hode eller hjerte arbeid eller arbeidsledig?

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014

BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014 BETALINGSREGLEMENT GJELDENDE FRA 01.01.2013 MED OVERSIKT OVER SATSENE FOR 2013-2014 1. INFORMASJON GJELDENE FOR ALLE TRINN Betalingsreglementet trer automatisk i kraft når et barn har fått skoleplass ved

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer