Ikke så ille som det ser ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke så ille som det ser ut"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene bak, og om fremtiden. side 4 Er dere klare for det nye arbeidslivet? side 6 Hva er viktigst for skyldner? side 9 Key Account-rollen side 10

2 INNHOLD Ikke så ille som det ser ut 4 Er dere klare for det nye arbeidslivet? 6 800GJELD hjelper 8 Hva er viktigst for skyldner? 9 Key Account-rollen 10 Coca Cola Drikker AS ny kunde hos Conecto 11 Løsninger til alles beste 11 Rettidig purring og likviditet Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Endring og omstilling Forskriftsendringen av 4. september 2009 som fastsetter en reduksjon i skyldners erstatningsansvar, har preget inkassomarkedet denne høsten. Det har vært gjennomført mange reforhandlingsmøter med de av våre kunder som er hardest rammet, mens andre, i tråd med avtalens ordlyd, kun har fått tilsendt et brev om endrede rammebetingelser for leveransen. Det som er felles for alle er at forskriftsendringen har medført en endring og behov for omstilling. Evne til omstilling er ofte et mål på hvor levedyktig en virksomhet eller en bransje er. Det som er sikkert, er at det vil komme stadige endringer som medfører at virksomhetene på mange områder må omstille seg. Denne høsten har det vært virksomhetene som selger på kreditt, og som er avhengig av en velfungerende inkassobransje for å få inndrevet misligholdte krav, som har måttet omstille seg. Samtidig har Conecto og andre inkassovirksomheter arbeidet målrettet for å omstille oss, først og fremst gjennom effektivisering. Vi opplever også at omstillingen fører til strukturelle endringer i inkassobransjen, der spesielt mindre virksomheter har besluttet å legge ned, selge eller overdra rettighetene til kontrakter og porteføljer til andre større virksomheter. Denne høsten har HSH avholdt sin årlige konferanse med mange aktører fra norsk næringsliv, offentlig forvaltning og politikere til stede. Et av årets hovedtemaer var presentasjon av resultatene fra en undersøkelse bestilt av HSH om fremtidens arbeidsliv. Dette er en trendundersøkelse foretatt av analyse- og rådgivningsselskapet infuture. Undersøkelsen viser at y-generasjonen som er dagens 20-åringer, vil stille andre krav til virksomhetene for at disse skal vær attraktive for fremtidens kunnskapsmedarbeidere. De av oss som evner å omstille oss vil tiltrekke oss de beste medarbeiderne og få et konkurransefortrinn i markedet. Etter høstens endring vet vi at våre kunder evner å omstille seg til nye markedsbetingelser. Vi skal også vise at vi er i stand til å gjøre de omstillinger som skal til for å møte fremtidens krav til leveranse. God Jul og Godt Nytt År. Sverre O. Helsem CONNECTED

4 Ikke så ille som det ser ut Om Experian Experian er en global leverandør av kredittinformasjon, analyser og markedsløsninger som selges til kunder i alle sektorer og bransjer i mer enn 65 land. I Norge holder selskapet til i Oslo, men Experian har hovedkontorer i Dublin, Nottingham og Costa Mesa (California) og rundt ansatte i 38 land. En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskelig å fungere i samfunnet vårt. I de aller fleste tilfeller får en ikke innvilget kreditt, noe som betyr at en nektes alt fra mobilabonnement via boliglån til debetkort og bensinkort. I noen tilfeller kan det også føre til at en ikke får jobben en søkte på, informerer Experians markedsdirektør, Hanne Broen. 4 CONNECTED

5 I oktober meldte Experian at antall nordmenn med betalingsanmerkning var rekordhøyt. Samtidig kom det uttalelser fra flere hold om færre konkurser og at flere gjorde opp for seg. Det ser ut til å lysne fremover, bekrefter markedsdirektør Hanne Broen. I oktober var det registrert ca betalingsanmerkninger på privatpersoner i Experians database. Da hadde registeret fått tilført 3000 flere personer siden juli og skyldig beløp hadde vokst til rekordhøye 23,5 milliarder kroner. Experian hadde aldri før registrert et så høyt skyldig totalbeløp eller så mange personer med betalingsanmerkning. Høstens økning i betalingsanmerkninger skyldes i sterk grad at mange fikk økonomiske problemer sist vinter. Det tar flere måneder før et inkassokrav fører til betalingsanmerkning. Derfor er det et etterslep i registreringen, og det ser ut til at pilene alt har vendt i motsatt retning. For at en skal få betalingsanmerkning må det være tatt rettslige skritt. Deretter går det minst to måneder før tallene registreres hos kredittopplysningsbyråene. Derfor øker betalingsanmerkningstallene i oktober, samtidig som inkassobyråene melder at flere gjør opp for seg. Så det ser ut til å lysne fremover, forklarer Experians markedsdirektør. At flere nå betaler regningene sine, tror hun kan ha sammenheng med at det har tatt litt tid for de som ble rammet av finanskrisen å summe seg. Flere har nok fått tilpasset seg den nye situasjonen og skjønt at de kan inngå nedbetalingsavtaler og lignende. Det er første bud når man får betalingsproblemer; å ta kontakt med leverandør eller inkassobyrå og få avtaler på plass med en gang. Unge menn med forbrukslån og kredittkortgjeld Om den store økningen i tallene fra Experian skyldes en ganske ekstrem lavkonjunktur, er det flere trekk ved analysen som er ved det gamle. Menn er stadig langt dårligere betalere enn kvinner. Av det totale beløpet på 23,5 milliarder kroner, skylder menn nå 18,8 milliarder. Det er nesten fire ganger så mye som kvinnene. Sånn har det alltid vært, og det er også menn som øker mest i antall, sier Broen. Hennes antagelse er at det skyldes at det fortsatt er menn som i stor grad styrer økonomien, og menn er mer risikovillige og kanskje mer opptatt av dyre statussymboler. Vi ser at det blir stadig flere unge rundt 20 år som har betalingsanmerkninger. Hanne Broen Experian Experian har ikke statistikk på hva slags regninger som fører til betalingsanmerkninger. Broen har imidlertid erfaring med at det dreier seg mye om forbrukslån og kredittkortgjeld. Tall fra Finansieringsselskapenes forening og Kredittilsynet viser at det spesielt er de unge som tar opp stor kredittkort- og forbruksgjeld. Dette rimer med Experians analyse, som viser at det som vanlig er de yngre som har flest betalingsanmerkninger. Vi ser at det blir stadig flere unge rundt 20 år som har betalingsanmerkninger. Det er nærliggende å anta at det ligger en del mobilregninger her. Alle har mobiltelefon, og det tilkommer stadig flere og dyrere tjenester de kan benytte seg av. Dessuten er det begrenset hvor mye annen gjeld de kan ha rukket å påta seg, understreker Broen. Etableringsfasen er vanskelig Annen gjeld har imidlertid de som er født på begynnelsen av 1970-tallet rukket å pådra seg. De er i etableringsfasen, og er den gruppen som nå har aller vanskeligst for å gjøre opp for seg, viser analysen. Det som nå skiller seg ut som annerledes, er at også stadig flere eldre får betalingsanmerkninger. Gruppen er fortsatt liten, men økende. Også når det gjelder geografi, er forholdet omtrent som vanlig. Finnmark har størst andel av befolkningen med betalingsanmerkninger, med 7,5 proent. I motsatt ende av skalaen er Sogn og Fjordane, der 2,9 prosent av innbyggerne har betalingsanmerkning. Oslo ligger litt over snittet med 5,5 prosent, mens Akershus ligger litt under med 4,8 prosent. Kun 0,4 prosents økning Totalt er det fem prosent av befolkningen som har betalingsanmerkninger. Det er en økning på 0,4 prosent siden samme periode i fjor. Selv om det ikke er et høyt prosenttall, skjuler det tross alt skjebner. Vi kan spore en relativt høy økning i antallet anmerkninger de tre siste månedene, men skyldig beløp per person har ikke steget så mye. Medianen ligger på kroner, avslutter markedsdirektøren. CONNECTED

6 6 CONNECTED Det er ikke bare innbilning at teknologiutviklingen går fortere og fortere. Figuren viser hvordan utviklingen i adaptasjon av ulike teknologier har utviklet seg fra De røde linjene representerer teknologi introdusert mellom 1900 og 1945, de blå fra 1946 til 1975 og de grønne fra 1976 til (Illustrasjon: infuture, basert på datagrunnlag fra NY Times).

7 Teknologiens utvikling og betydning akselerer, og innovasjon blir essensielt. Generasjon Y har andre forventninger og evner enn dagens ledere. Dette er blant innholdet i en ny trendanalyse som delvis bekrefter innholdet i andre trendanalyser. Men mye tyder på at bedriftsledere, arbeidstagere og politikere ikke er klare for den nye virkeligheten. Er dere klare for det nye arbeidslivet? Det er bare ti år til de fleste av endringene trendanalysen presenterer, vil ha slått rot. For mange vil det være essensielt å henge med på disse trendene både for arbeidstagere og arbeidsgivere, ifølge Camilla Tepfers i analyse- og rådgivningsselskapet infuture. Hun har vært prosjektleder for trendanalysen som er utført på oppdrag for Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH). I det kompliserte, globale trendbildet som Norge er en del av, fremhever Tepfers spesielt tre trender som oppsiktsvekkende og betydningsfulle: Det nye kunnskapskravet og innova sjonskravet knyttet til dette, og at arbeidslivet vil preges av løsere strukturer. Mye av dette forårsakes dessuten av teknologi i samvirke med særtrekk ved de unge arbeidstagerne generasjon Y født mellom 1980 og Den nye arbeidstageren Teknologien er i ustoppelig og akselererende utvikling. Generasjon Y er den første generasjonen som tar dette på strak arm; de er «nettinnfødte». Resten av oss kan aldri beherske og leve integrert med teknologien som dem. Her vil vi få store forskjeller fremover, mener Tepfers. Fordi denne generasjonen alltid har hatt tilgang til teknologien, så faller det helt naturlig å bruke den uten opplevelsen av at de må lære seg noe nytt. I undersøkelsen skjønner de nesten ikke spørsmålet de ser ingen terskel, alt er bare spennende. Denne holdningen gjør at generasjon X og eldre virkelig vil få kjørt seg. Ble du født før 1980, er sjansen stor for at du er vant til at du først tilegner deg ny kunnskap, for så å bruke den. Generasjon Y ser kunnskap som noe man tilegner seg hele tiden. Man snakker om «just in time knowledge». Det handler mer om metoder for å finne relevant kunnskap etterhvert som en trenger det. Samtidig har de unge stor tro på at de finner ut av tingene selv. Om det er vanskelig, griper de til et internasjonalt nettverk som gjerne går via internett. Om det er Juan i Spania eller Li i Kina som finner ut av det, er likegyldig. Hvor lav terskel du har for å gå igang med slikt, vil være med på å avgjøre hvor lett du har for å håndtere fremtidens arbeidsliv. Det handler om teknologi og mentale stengsler. Her må utdanningene våre endres i retning av mer metode, selv om det skulle gå på bekostning av fakta, fastslår Tepfers. Det nye kunnskapskravet En tredjedel av alle nordmenn har utdanning utover videregående skole, og vi ligger foreløpig godt an kunnskapsmessig. Men fremover vil en stadig større andel av verdens befolkning ta stadig høyere utdanning, og det blir akademisk inflasjon. Utdanning blir en «hygienefaktor» fremfor en differensieringsfaktor. Det vil fortsatt være kunnskap Norge vil kunne konkurrere internasjonalt innen. Derfor står vi foran en stor utfordring når andelen unge nordmenn som velger naturvitenskapelig fagretning er dalende. Andre deler av verden vil møte oss med hard konkurranse. Fra Kina uteksamineres allerede årlig ingeniører, og India halvparten så mange. 25 prosent av de smarteste av Indias barn er like mange som alle barn i USA, poengterer Tepfers. Det nye innovasjonskravet Dermed følger fremvoksende hovedtrend nummer to: Innovasjonskravet. Det er graden av nytenkning som fremover vil skille klinten fra hveten, og det er tjenesteinnovasjon som er i fremvekst, snarere enn produktinnovasjon. CONNECTED

8 Det er faktisk ofte forretningsmodellen bak det å komme frem til produktet, som er avgjørende. itunes og App Store er det geniale ved iphone mer enn designet av dippedutten, eksemplifiserer Tepfers. se og forstå hva folk faktisk får til, og du må gi medarbeiderne videre rammer for kreativ utfoldelse. Det er ikke alt som er så lett å måle, for mange resultater består i en kombinasjon av kvalitative og kvantitative størrelser. arbeidslivet like sterkt. Fast ansettelse byttes ut med prosjekter og utnyttelse av talenter og kunnskap i nettverk. Det faller seg helt naturlig for generasjon Y, mener analytikerne. Tryggheten tas av disse som en selvfølge. Innovasjon er noe mange snakker om, men få makter å sette i system. Man må være villig til å prioritere det langsiktige og lage en strukturert innovasjonspro sess som omfatter de ansatte. Innovasjon kan ikke være noe man skal drive med i fritiden eller noe som overlates til det ene, idérike geniet en halvtime nå og da, sier analytikeren. De nye lederkravene Analyseteamet hadde forventet at finanskrisen skulle føre til at prestasjonsbasert lønn ville falle i aktualitet. Men tvert i mot svarer de fleste i undersøkelsen at dette vil være viktigere fremover. Forskjellen er at det må bygges inn mer langsiktighet i systemene, for eksempel ved å la prestasjonsbaserte avlønningssystemer gjelder flere enn selgerne. Dette representerer en utfordring for lederen, sier Tepfers: Som leder må du For å få tak i den mest attraktive arbeidskraften i den nye generasjonen arbeidstagere, må det dessuten lokkes med annet enn kun penger. Generasjon Y motiveres vel så mye av en større, mer idealistisk mening med jobben de skal utføre. Dessuten er de avhengige av stadige tilbakemeldinger fra lederen, og forventer flere mulige karriereveier som er individuelt tilpasset, i en og samme virksomhet. Derfor vil blant annet det klassiske løpet via mellomleder mot toppledelse miste noe av sin betydning. Istedet vil en økende grad av spesialisering sørge for større spillerom og prestisje for fagmenneskene for det er disse bedriftene vil måtte ty til for å klare seg i et mer krevende og kreativt kunnskapssamfunn. Den nye strukturen Den tredje av de viktigste trendene i fremtidens arbeidsliv, handler om at hovedmodellen med arbeidsgiver og arbeidstager ikke vil dominere Her bør politikerne komme på banen. Det må bli flere muligheter for de som ikke kan eller ønsker å jobbe i en fast stilling. Å holde folk i aktivitet og gi dem lov til å vise at de er attraktiv arbeidskraft uansett, er samfunnsøkonomisk i en velferdsstat som vår. Sosiale goder som full lønn under barselpermisjon og pensjonsrettigheter bør sikres for alle. Også bankenes utlånspraksis som følger med fast ansettelse, vil måtte endres, fastslår Tepfers. Vil ikke berøre alle Hun nevner at mange lar seg skremme av trender heller enn å se mulighetene. Det kan derfor helt til slutt være på sin plass å nevne det som Camilla Tepfers selv skriver i rapporten: «Trendene (...) vil ikke berøre alle. De vil ikke engang nødvendigvis berøre flertallet. Vi tror likevel de vil berøre en betydelig gruppe arbeidstakere og -givere, og vi tror de kan bety store skift frem mot fremtidens arbeidsliv.» 800GJELD hjelper NAVs nye økonomirådgivningstelefon hjelper 30 innringere daglig. NAV opprettet i slutten av oktober rådgivnings telefonen 800GJELD for å tilgjengeliggjøre økonomiske råd for folk flest. Intensjonen er å bidra til at skyldnere med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning, og er et tillegg til de kommunale økonomirådgiverne. Vi var spente på hvordan pågangen ville bli. Hittil har vi hjulpet rundt 30 innringere hver dag. Vi har helt klart kapasitet til å ta imot flere samtaler, sier direktør i NAV, Anne Lieungh. Telefonen gir hjelp til selvhjelp, og rådgiverne som bemanner den driver ikke saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser telefontjenesten vedkommende til rett instans. Lett å huske Tjenesten kalles 800GJELD for at folk lettere skal kunne huske nummeret. Det er nemlig slik at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene på telefonen, og at telefonnummeret egentlig er Å ringe til 800GJELD er gratis fra fasttelefon. Bruker man mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne på telefonen tilby å ringe tilbake. 8 CONNECTED

9 Årets skyldnerundersøkelse foretatt blant skyldnere med inkassosaker hos Conecto viser at betalings - løsninger tilpasset skyldners situasjon er viktigst. Informasjon og råd om hvordan unngå inkasso rangeres lavt i viktighet. Minst viktig er muligheten til å benytte mange alternative kommunikasjonsmuligheter. Hva er viktigst for skyldner? Conectos årlige skyldnerundersøkelse er dette året utvidet til å omfatte en undersøkelse basert på MaxDiffmetodikk. I denne type undersøkelse vurderer respondentene hva som er mest viktig og minst viktig i forhold til en rekke utsagn. Deretter rangeres den forholdsvise viktigheten av utsagnene på en skala fra 1 til 100 der 100 er viktigst. Det betyr ikke at et utsagn med score 1 ikke er viktig, men det er forholdsmessig mindre viktig i forhold til et utsagn med score 100. Tilpasset min situasjon Undersøkelsen viser at det viktigste for skyldner er at Conecto og kreditor kan tilby forslag til gode betalingsløsninger som er tilpasset den enkelte skyldners situasjon. Det som rangeres som nest viktigst med score 90 er å finne den beste totalløsningen for skyldneren selv, kreditor og inkassoselskapet. Dette indikerer at de fleste ønsker å gjøre opp for seg, og ikke har til hensikt å ramme kreditor eller inkassobyrået. Respekt Høyt i viktighet (80) rangeres også et ønske om at inkassobyrået tar den enkelte skyldners situasjon på alvor, og at saksbehandler lytter og viser respekt og empati. Sammen med viktigheten av at saksbehandler er sympatisk, høflig og imøtekommende (59,) viser det at Conectos verdigrunnlag basert på respekt, kommunikasjon og medmenneskelighet passer som hånd i hanske med begge parters ønske om å få til god dialog. Det er dette som løser inkassosaker. Kunnskap og oversikt Et annet viktig område for skyldner er saksbehandlers kunnskap og oversikt over hendelsesforløpet i inkassosakene (80). Det viser viktigheten av at saksbehandler tar seg tid til å sette seg inn i sakene og de enkelte kreditorenes produkter og forretningsmetodikk. På den måten blir saksbehandler en god diskusjonspartner for skyldner for hvordan saken kan løses til beste for alle parter. Unngå inkasso Litt skuffende er det å se at skyldnerne rangerer informasjon og råd om hvordan unngå inkasso som lite viktig (25 og 11). Nå skal ikke det tolkes som at dette er uviktig for skyldner, men at de rangert i forhold til de andre utsagnene er mindre viktig. Dette fritar oss ikke for plikten til å informere om konsekvensene av inkasso og formidle våre råd for hvordan unngå inkasso, spesielt overfor ungdom. Vårt samfunnsansvar forplikter oss til det. CONNECTED

10 Key Account rollen Key Account Manager (KAM) har gradvis økt til å bli en av de viktigste funksjonene i bedrifter der kunderelasjoner betyr mye. Conecto har også rendyrket denne funksjonen og tilpasset den til vår type virksomhet, sier Trond Myhre, leder for Key Account-funksjonen i Conecto. Oppgavene til en key account manager innebærer å jobbe mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Det betyr å sørge for optimale forretningsforhold for begge parter med fokus på gode resultater på lang sikt. Vi skal fungere som ressurspersoner for våre kunder, påpeker Trond Myhre. Det gjelder å kunne sette nye ideer og forslag ut i praksis, som også betyr å koble sammen de rette personene hos vårt eget selskap og kundens. Forskjellen mellom en key account manager og en vanlig selger er at en key account manager retter seg mer mot å få frem kundenes behov og se til at disse blir oppfylt på en måte som samsvarer med kundens og arbeidsgiverens ønsker. En key account manager kan i grove trekk sies å være kundens representant hos sin egen arbeidsgiver. Alle key accounts i Conecto har lang erfaring fra inkasso både fra forretningsutvikling, system-/driftsrelaterte oppgaver og saksbehandling. Det gjør at vi raskt får en total forståelse av kundens behov! En av de viktigste oppgavene er å sørge for optimal leveranse av hele tjenesten overfor kunden. De ulike krav, forventninger og behov hos kundene avdekkes først og fremst ved tett oppfølging og god kommunikasjon. Dessuten ser vi at den tette oppfølgingen medfører økt relasjonsbygging som er viktig for langsiktig samarbeid. Jo bedre relasjonene med kundene er, desto enklere skjer kommunikasjon og tilbakemeldingene sitter lettere hos kundene, sier Myhre. Signaler og feedback er svært viktig i vårt kundearbeid rett og slett for å bli enda bedre! I tillegg skaper tett samarbeid mange nye og bedre ideer, og et mer effektivt og konstruktiv samarbeidsklima. For Conecto er det viktig å ha et mål og en mening med samarbeidet, og key account er ansvarlig for bl.a. at handlingsplaner, mål og rapportering blir fastsatt og fulgt opp med jevne mellomrom. På den måten har begge parter oversikt og kontroll. Når de tekniske løsningene i tillegg er såpass skreddersydde for kundemassen som de er, er det ofte en takknemlig jobb å være key account. Det ser vi jo konkret ut i fra bl.a. omdømmeundersøkelsene overfor kundene våre, avslutter Trond Myhre. 10 CONNECTED

11 Coca Cola Drikker AS ny kunde hos Conecto Som vi skrev i forrige utgave av Connected signerte Conecto tidligere i høst kontrakt med Posten Norge AS og med Dekkmann. Nå er Conecto veldig fornøyd med også å bli valgt som leverandør av innfordringstjenester til Coca Cola Drikker AS. Tjenestespekteret omfatter purretjenester, elektronisk fakturavisning og inkasso. LØSNINGER TIL ALLES BESTE Vi arbeider for å skape forståelse for at man må gjøre opp for seg, og forsøker å finne løsninger som gjør at skyldnerne unngår forverring i livssituasjonen. Helt i tråd med Conectos verdier. Det sier Helge Nybø, leder for bank-/finansgruppen i Conecto. Hans gruppe består av personer med lang og variert erfaring innen bank- og finanssektoren. På spørsmål om gruppen merker noen forskjell på arbeidsoppgavene før og etter finanskrisen, opplyser Nybø at det er blitt flere saker å løse. Firmaer bruker i større grad enn tidligere forfalte terminer som kassekreditt. Det innhentes flere privatbiler nå enn tidligere, også sammenlignet med objekter fra næringslivet. Helge Nybø, leder for bank-/finansgruppen i Conecto. Nybø sier at gruppen har noen spesielle utfordringer i arbeidet. Fysiske gjenstander, som for eksempel biler, må sikres slik at verdiforringelse unngås. Nybø er opptatt av å understreke at en sentral del av gruppens oppgaver er å skape en forståelse hos skyldner for at opparbeidet gjeld må betales. Samtidig strekker Nybø og resten av gruppen seg langt for å finne løsninger som innebærer at skyldnerne klarer å innfri sine forpliktelser og dermed unngår større økonomiske konsekvenser. Når gruppens medlemmer har så mye kompetanse innen arbeidsfeltet kan de yte mer enn ren inkassofaglig bistand til Conectos kunder. Derfor arbeider vi også med mer generell rådgivning av ulik karakter overfor kundene, avslutter Helge Nybø. CONNECTED

12 Pengene inn til rett tid og så tidlig som mulig er svært viktig for alle bedrifter. Kreditt må finansieres og dette medfører en kostnad. I tillegg har alle bedrifter leverandører som krever sine penger betalt, og da er det viktig at det finnes penger å betale med! Purregebyr Rettidig purring og likviditet Purregebyr fra : kr 59,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,25 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 590,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Etter at salget er foretatt og tjenesten eller varen er levert starter jobben med å få inn pengene. Det er veldig viktig å ha registrert korrekt informasjon på kjøper helt fra starten av. På den måten unngås forsinkelser på grunn av at fakturaen ikke kommer frem til den som skal betale. Av samme grunn er det også viktig å skrive på fakturaen hva den gjelder. Hva er solgt og levert? Legg også inn hvem som er din kontaktperson. Da unngår du forsinkende spørsmål. Forfallsdato bør være tidligst mulig normalt dager etter fakturadato. Dine leverandører opererer ofte med disse fristene, så hvorfor skal du få inn pengene dine senere enn det? Skjulte kredittdager er et uttrykk mange ikke har noe forhold til. Dette er kredittdagene du gir før fakturaen sendes. Dette påvirker effektive kredittdager betraktelig. Hvis du ikke kan fakturere hver dag, bør én gang i uken være et minimum. Purring oppfølging av fakturaer I tillegg til skjulte og gitte kredittdager har vi dagene fra forfall på fakturaen til fakturaen faktisk blir betalt. Hvis du ikke har effektive rutiner på oppfølgingen, vil noen av kundene dine bruke deg som bank og strekke kreditten lengst mulig. Det mest effektive er å sende én purring som også er et inkassovarsel med en gang faktura er forfalt. Alternativt kan du sende inkassovarsel med purregebyr, men ikke før 14 dager etter forfall på fakturaen. Inkassovarselet må ha 14 dagers betalingsfrist. Det er også viktig å overføre fakturaene til inkasso hvis kunden ikke betaler. Dette har oppdragende effekt på sikt, og vil føre til at kunden skjønner at de må betale. Det er også viktig å beregne renter på fakturaer som betales for sent. Da slipper du kunder som venter til siste dag før inkasso før de betaler. Gode rutiner på oppfølging av egne fakturaer fører til at kunden prioriterer dine fakturaer ved betaling du havner øverst i bunken. Innsigelse klage på fakturaen En rask og effektiv innsigelsesbehandling vil også øke likviditeten ved å redusere kredittdagene. Enhver klage bør behandles seriøst. Om klagen er fremsatt muntlig eller skriftlig er uvesentlig. Jo raskere du tar stilling til klagen, jo raskere kan du kreve oppgjør. En ubesvart klage gjør at kravet defineres som omtvistet, og et omtvistet krav skal ikke sendes til inkasso. 12 CONNECTED

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer