Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og vondt. side 7 Factoring som driftsfinansiering side 4 Vekst i antall inkassosaker side 11 Sikrer høy kompetanse på huset side 12

2 INNHOLD Factoring som driftsfinansiering 4 Når kan en fordring føres som tap? 6 SpareBank 1 Gruppen Finans kjøper Consis Credit på Tynset 6 Høy risiko 7 Connecting 2013: Ikke noe snikksnakk 10 Vekst i antall inkassosaker 11 Sikrer høy kompetanse på huset Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Conecto forbereder lederskifte Jeg har hatt gleden av å lede Conecto siden Først som arbeidende styreleder med ansvar for marked, salg og forretningsutvikling, deretter som administrerende direktør fra 1996 gjennom en vekststrategi som kulminerte i salget av selskapet til SpareBank 1 Gruppen Finans AS i 2010 og fusjonen med Actor Fordringsforvaltning i januar Dette har vært en spennende og fantastisk reise. Før salget av Conecto til Sparebank 1 Gruppen Finans lå det planer for salg av selskapet innenfor en tidshorisont på 3-5 år. Beveggrunnen for dette var erkjennelsen av at alderen etter vært også ville innhente meg og min medeier Øyvind Aas og et ønske om å sørge for solide og langsiktige eiere for selskapet. Salgsmuligheten kom raskere enn forventet, men var i henhold til våre planer. Når styret og jeg i fellesskap har bestemt oss for å starte forberedelsene til et lederskifte i selskapet, er dette i tråd med selskapets opprinnelige planer. Arbeidet med å finne ny administrerende direktør vil pågå frem mot sommeren og lederskiftet planlegges gjennomført innen utgangen av året. Fra etableringen og frem til i dag har Conecto utviklet seg til å bli et av de største inkassoselskapene i bransjen med høy kunde- og skyldnertilfredshet og et meget godt omdømme. Da selskapet ble solgt til SpareBank 1 Gruppen Finans AS i 2010, var det imidlertid viktig for de nye eierne at jeg ville fortsette som leder for selskapet i en lengre overgangsperiode for å sikre kontinuitet og ledelsesfokus. Etter snart tre år har vi nå kommet frem til at det er et riktig tidspunkt å starte forberedelsene til et lederskifte. Til grunn for ansettelsesprosessen for ny administrerende direktør ligger Conectos verdiplattform og de mål og strategier som ble lagt for selskapet høsten Lederskiftet vil ikke bety endringer i ovennevnte verdigrunnlag, mål og hovedstrategier. Vi legger opp til en overlappingsperiode mellom meg og ny administrerende direktør, og at denne avsluttes innen utgangen av året. Jeg har på styrets anmodning takket ja til å fortsette i selskapet etter dette og vil når ny administrerende direktør tar over konsentrere meg om marked, salg og forretningsutvikling. Dette innebærer at jeg er tilbake ved utgangspunktet fra 1989 der jeg fullt ut kan konsentrere meg om våre kunders behov og sikre at vi har høy kundetilfredshet, lønnsom drift og fortsetter selskapets innovative linje i produktutviklingen. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet. Sverre O. Helsem Administrerende direktør CONNECTED

4 Sjekk fordelene 1. Vi overtar arbeidet etter at du har sendt faktura til dine kunder, fører full reskontro, purrer når kundene ikke betaler, krever inn forsinkelsesrenter og sender eventuelt fordringen til inkasso etter avtale med deg. 2. Når du har fakturert, kan du belåne dine fakturaer med inntil 90 % av det totale fakturabeløpet. Vi beregner din disponible factoringkreditt og overfører beløpet til din konto. I perioder med mye utestående fordringer, øker kreditten. 3. Ved å benytte factoring, vil kreditttiden din reduseres betydelig og du får bedre likviditet til å vokse, investere eller bedre ditt resultat. Benytter du kredittforsikring i tillegg, vil du kunne sikre deg mot uventede tap gjennom at vi stiller garantier på dine kunder. Beregn din lønnsomhet ved bruk av factoring i vår lønnsomhetskalkulator på Kontaktinformasjon Telefon: E-post: SpareBank 1 Factoring har en kombinasjon av høy kompetanse og gode elektroniske løsninger som gjør samarbeidet med kundene enkelt, effektivt og lønnsomt. Kunden skal være i fokus, sier Eldar Larsen, ny direktør i selskapet som har mål om å bli den foretrukne factoringpartneren i Norge. 4 CONNECTED

5 Factoring er enkelt. Vi frigjør kapital som ellers ville ha vært bundet i utestående fordringer. Lar du oss overta oppfølgingen av din bedrifts utestående fordringer, finansierer vi inntil 90 prosent av totalt utestående, forteller ny direktør for SpareBank 1 Factoring, Eldar Larsen. Factoring som driftsfinansiering Som factoringkunde selger du på kreditt til kundene dine. Når varen er endelig solgt og levert, fakturerer du som vanlig. Vi mottar en elektronisk fakturakopi via vårt online system og overfører umiddelbart inntil 90 prosent av totalbeløpet til din konto. Dermed slipper du å vente på betalingen, frigjør kapital og oppnår økt forutsigbarhet for likviditeten i selskapet, sier Larsen som har 16 års erfaring fra bransjen, blant annet som leder for factoring i Nordea Finans Norge. Etter fakturering slipper man også alt arbeidet med oppfølging. SpareBank 1 Factoring fører kundereskontro, purrer og krever inn forsinkelsesrenter for deg. Kredittiden synker i snitt med prosent når vi gjør innfordringen. Kombinasjonen av høy kompetanse og gode elektroniske løsninger gjør sam arbeidet med kundene enkelt og lønnsomt, hevder han. Factoring for alle? Factoring passer best for bedrifter som selger på kreditt til bedriftskunder og har en årlig omsetning på over 20 millioner. Bedrifter i vekst har behov for at finansieringen øker i takt med veksten, derfor er Factoring en perfekt løsning for disse. En bank vil normalt kun finansiere inntil 50 prosent av verdien på utestående fordringer, mens vi forskutterer inntil 90 prosent. Slik får du utnyt tet fordringspantet bedre, sier Larsen. Bedrifter med behov for fleksibel finansiering er altså midt i målgruppen for SpareBank 1 Factoring. Mindre inkasso med Factoring Både Conecto og SpareBank 1 Factoring er selskaper i SpareBank 1 Gruppen. Det betyr et langsiktig og tett samarbeid selskapene imellom som kommer Conecto sine kunder til gode. Av de fordringene vi administrerer, går færre til inkasso. Risikoen for tap reduseres også, fordi debitorene betaler fordringene tidligere. Conecto ser videre at det er færre reklamasjoner på inkassosaker vi oversender. Samtidig er det færre saker som blir tilbakeført, supplerer Larsen. Kundene har hele tiden full oversikt over fordringenes status på nettløsningen factolink.no, også inkassosakene. Til og med debitorene (skyldnerne) får en egen kundeweb, som til enhver tid gir oversikt over utestående og mulighet til å hente ut fakturakopier selv. Løsningen er unik i Norge og sparer tid for alle parter. Nevn tre gode grunner for å benytte tjenester fra SpareBank 1 Factoring? Reduserte finansieringskostnader, høyere finansieringsgrad og en finansiell fleksibilitet som lar deg sove godt om natten, avslutter Larsen. CONNECTED

6 Når kan en fordring føres som tap? Mange synes det er vanskelig å vite når et tap er oppstått. Det skatteloven sier er egentlig det innlysende nemlig at man kan føre en fordring som tapt når det kan sannsynliggjøres at vi ikke får inn pengene. Vi må bare prøve så godt vi kan først. Den relevante forskriften (skattelovens 6-2) ramser opp disse punktene som er praktiske å følge: Tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves Fordringen er ikke innfridd 6 måneder etter forfall til tross for at det er blitt sendt minst tre purringer Kunden er konkurs eller er undergitt offentlig gjeldsmegling Fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses uerholdelig Når det gjelder merverdiavgift kan dette tilbakeføres ved konstatert tap. Det som er viktig å huske på da er at fordringen må føres bort fra kunden i regnskapet. Det vil si at delkreder avsetninger ikke gir rett til tilbakeføring av mva. I tillegg er det viktig å huske på at det bare er ved avgiftsbelagte krav vi kan føre korreksjon for merverdiavgift. Det vil si at for eksempel purregebyr og renter ikke må føres med mva. ved tapsføring. Rent praktisk føres kundefordringer som tap i den perioden tapet er konstatert og merverdiavgiften føres som en økning i inngående mva. SpareBank 1 Gruppen Finans kjøper Consis Credit på Tynset Fredag 15. februar 2013 signerte SpareBank 1 Gruppen Finans aksjekjøpsavtalen med hovedeier i Consis Credit, Sparebanken Hedmark, om overtakelse av 100 prosent av aksjene i selskapet. Consis Credit AS på Tynset som opprinnelig springer ut av Consis AS, har fire fast ansatte medarbeidere og omsetter for i overkant av NOK 5 millioner per år. Consis Credit skal etter kjøpet innfusjoneres i Conecto AS som er SpareBank 1 Gruppen Finans sitt heleide inkassoselskap. Avtalen omfatter også en samarbeidsavtale med regnskapskjeden Consis AS om salg av inkassotjenester til Consis AS sine kunder. Samtidig skal Sparebanken Hedmark legge til rette for kontakt med et utvalg av bankens kunder som vil være interessante potensielle inkassokunder for kontoret på Tynset. Conecto styrker med dette sin tilstedeværelse på Østlandet med sine kontorer på Gjøvik, Hamar og Tynset. Samtidig øker Conecto sin nærhet til inkassomarkedet i Midt-Norge. 6 CONNECTED

7 Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og vondt. Nord menn er altfor naive, hevder Kjell-Ola Kleiven i Risk Information Group. Internasjonale trusler rammer Norge stadig oftere. I RIG jobbes det daglig med slike problemstillinger for mer enn 70 børsnoterte norske selskaper. Dette innebærer en innsikt i global kriminalitet, terrornettverk og såkalt «cybercrime» få kan skilte med. Administrerende direktør Kjell-Ola Kleiven tror ikke det blir mindre oppdrag fremover for det nordiske analysehuset. Norge fremstår for mange som en trygg havn i en verden preget av mye usikkerhet. Visste du for eksempel at man fant igjen to milliarder av Gaddafis penger her i Norge, spør Kleiven. Uoversiktlig trusselbilde «Cybercrime» er en av de raskest voksende kriminelle områdene. Flere og flere kriminelle utnytter hastigheten, CONNECTED

8 tilgjengeligheten og anonymiteten som den moderne teknologien representerer. Her snakker vi om en rekke ulike kriminelt motiverte aktiviteter som bare øker i omfang og kreativitet. Det kan være alt fra identitets tyveri og svindelforsøk til alvorlige virusangrep og terrorfinansiering. Vi ser også en endring i hvem som utfører disse handlingene. Før var det individer eller små grupper som sto bak. I dag er det nærmest skjedd en profesjonalisering hvor store mafiasyndikater og høyt utdannede datakyndige samarbeider, forteller Kleiven. At Norge er et spesielt yndet mål har flere årsaker mener Kleiven. Norge er et tillitsbasert samfunn med svært liten grad av skepsis. Det kan jo være positivt, men gjør oss sårbare for den kyniske verdenen utenfor vår trygge havn. Det er lett å oppholde seg og arbeide i Norge og vi er en attraktiv destinasjon for mange med vår sterke økonomi og sosiale sikkerhetsnett. Lite kontroll Vi har liten grad av kontroll i Norge. De som ønsker å utnytte dette, kan lett oppnå kriminelle fordeler. Kleiven, med erfaring fra kredittbransjen og Dun & Bradstreet, synes det er underlig at skattelistene ligger åpent tilgjengelig på nett, mens et lukket Gjeldsregister er et kontroversielt forslag i Norge. Det er mer fornuftig at bilhandleren som skal sjekke om jeg er kredittverdig for et billån kan gjøre en reell vurdering av min økonomi, enn at naboen skal ha innsikt i min selvangivelse. Eller forbrytere for den saks skyld. Skattelistene kan fungere som et effektivt selekteringsverktøy for mennesker med uærlige hensikter. Lett tilgjengelig informasjon Personlig informasjon er altså altfor lett tilgjengelig i et digitalisert samfunn. Skattelister, facebook-oppdateringer, Instagrambilder, opplysningen og googlesøk kombinert forteller mye om livene våre. Nok til at kriminelle kan misbruke informasjonen. Norge er et tillitsbasert samfunn med svært liten grad av skepsis. Kjell-Ola Kleiven Risk Information Group Identitetstyveri er et økende problem og muliggjøres ved at så mye personlig informasjon ligger ubeskyttet og tilgjengelig på internett. Vi ser nå at de kriminelle blir stadig mer kreative og benytter en kombinasjon av svindelformer. Det er med andre ord lurt å tenke seg om to eller tre ganger før man publiserer på facebook at hele famili en er på hytta i helgen eller Toscana i tre uker, påpeker Kleiven. Militærteknologi En annen kritisk trend er kommersialiseringen av avansert teknologi utviklet av, og tidligere forbeholdt, det militære. 8 CONNECTED

9 Vær på vakt. Administrerende direktør Kjell-Ola Kleiven i Risk Information Group forteller at Norge er et yndet mål for kriminelle på grunn av vår sterke økonomi og høye grad av tillit. Dette høres kanskje litt James Bond ut, sier Kleiven, men forsikrer om at det er helt reelt. Jeg kan kjøpe en tjeneste av et firma i Russland som infiserer for eksempel fem utvalgte telefonnumre ved hjelp av såkalte trojanervirus. Slik får jeg tilgang til disse telefonene og eventuelle nettbank-transaksjoner. Det er mye som er lett tilgjengelig via internett. Også falske identitetspapirer. Kleiven har selv kjøpt et Gambisk pass for 500 kroner. Det er ikke ulovlig å kjøpe eller eie et falskt pass, det er kun ulovlig å bruke det. Dette er «big business» for mange trykkerier i Øst-Europa. Spesielt falske id-papirer fra EU-land er attraktivt. Slik kan for eksempel en albaner komme seg til et land som Norge for å bo og arbeide. Derfor er det viktig med gode id-verifi - seringsrutiner slik at vi vet hvem vi handler med oppsummerer Kleiven. Hvis magefølelsen din sier at noe er galt, spør alltid hva motivasjonen bak kan være. Er oppsiden stor, vær på vakt, avslutter han. CONNECTED

10 Ikke noe snikksnakk april 2013 Quality Hotel Expo FORNEBU åpenhet og tydelighet i endringens tidsalder På Connecting 2013 vil du få møte mennesker som fra hvert sitt ståsted forteller hvordan de gjennom kommunikasjon har klart å nå frem til sine målgrupper og slik bidratt til å ta posisjon, skape endring og forbedring, og løse problemer. Gå ikke glipp av årets konferanse! Spennende foredragsholdere Anita Krohn Traaseth Pellegrino Riccardi Elisabeth Holvik Marco Elsafadi Geir Lippestad MARCO ELSAFADI Marco Elsafadi er født i en FN-leir i Libanon og var flyktning i 12 år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge. Han er tidligere landslagspiller i basketball og etter at han ble rammet av en alvorlig nervesykdom i 2009 har han kjempet seg ut av en tilværelse i rullestol og dedikert mye av sin tid til å hjelpe unge mennesker ut av et liv i kriminalitet. Elsafadi holder foredrag om mestringsfølelse og håndtering av motgang. GEIR LIPPESTAD Geir Lippestads foredrag er en personlig reise i forbindelse med et meget krevende forsvareroppdrag og dreier seg om viktigheten av kommunikasjon oppe i det hele. Foredraget handler ikke om 22. juli, men om å formulere, fremme og forsvare viktige verdier. Et lærerikt og nyttig fagprogram Parallelle sesjoner velg det som passer for deg Velg dagpakke den 17. april eller overnattingspakke med middag og dans > Meld deg på på 10 CONNECTED

11 Vekst i antall inkassosaker Nye inkassosaker viser en vekst på 4,8 prosent i 2012 sammenlignet med året før. tallene fra Finanstilsynet gjenspeiler nok mer dårlige rutiner enn sviktende betalingsevne blant nordmenn. De innrapporterte tallene viser nemlig også at en av tre inkassosaker i 2012 ble avsluttet etter purring eller inkassovarsel. Dette indikerer at mange av sakene som oversendes inkasso foretakene ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer skriver Finans tilsynet i en pressemelding. Det tallmaterialet også viser er en økende trend i at bedrifter velger å overlate utsendelse av purringer og inkassovarsler til inkassobyråene. Det kan gjøre seg utslag i at flere saker gjøres opp tidligere i inndrivingsløpet, sier markedsdirektør Lars Kåre Helsem i Conecto. Inkassosaker til behandling ved utgangen av 2012 representerte misligholdte forpliktelser på 64,52 milliarder kroner. Tilsvarende tall ved utgangen av 2011 var på 63,18 milliarder kroner, en moderat vekst på 2,1 prosent. Ser vi på alderen til de misligholdte forpliktelsene er veksten først og fremst på inkassosaker tidlig i inndrivings løpet, mens det langsiktige misligholdet er ganske stabilt, sier Helsem. Finanstilsynet henter hvert halvår inn tall fra inkassoselskapene som presenteres i pressemeldinger og rapporter, med nøkkeltall og kommentarer til inkassoutviklingen i Norge. Det er viktig å merke seg at tall fra bedriftenes egen inndriving (egeninkasso), krav som blir inndrevet av Statens Innkrevingssentral og inkassovirksomheten til advokater ikke inngår i tallmaterialet. Hovedtrekk i innrapporterte tall i 2012 sammenlignet med 2011 Nye inkassosaker viser vekst på 4,8 prosent Avsluttede inkassosaker vokser med 4,6 prosent Antall inkassosaker til behandling viser vekst på 3,1 prosent Misligholdte forpliktelser til inndrivelse viser vekst på 2,1 prosent Innkasserte beløp viser vekst på 3,2 prosent CONNECTED

12 Ragnar Wold, juridisk direktør i Conecto. Purregebyr Purregebyr fra : kr 63,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Sikrer høy kompetanse på huset Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 630,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Stadig flere av våre medlemsbedrifter ønsker et eget opplæringsløp for autorisering av ansatte. Conecto er en av de første selskapene som har gjennomført interne autorisasjonskurs. For oss er dette veldig positivt. Noe av utfordringen etter så mange år er å formulere gode eksamensoppgaver, forteller Thor A. Andersen leder i NIF. Autorisasjon En personlig inkassobevilling gis av Finanstilsynet og er i hovedsak knyttet til en erklæring fra leder om at man har arbeidet med inkasso i mer enn 3 år, samt vandelsattest. NIF ønsket en mer formell faglig opplæring og utarbeidet for mange år siden en autorisasjonsordning med et fastsatt opplæringsløp og eksamen som rettes av et sensorutvalg. I 2012 har juridisk avdeling i Conecto samarbeidet med NIF om et internt opplærings- og eksamensløp. Vi utarbeidet oppgaver som ble godkjent av NIF. Eksamen ble deretter avholdt i våre lokaler og rettede oppgaver ble sendt til NIF som innvilger autorisasjoner. Dette medførte autorisasjon for 15 nye bevillings havere som vil være med på å sikre og opprettholde en høy standard på kvalitet og kompetanse på huset, forteller juridisk direktør Ragnar Wold i Conecto. En autorisasjonsordning som legger listen høyere når det gjelder faglig kvalitet og kompetanse er til det beste for alle parter mener lederen i NIF. Fordringshaver vet at man kan faget, skyldner kan være sikker på at prosessen følger lover og regler, og ikke minst namsmann og forliksråd kan forholde seg til en profesjonell part, avslutter Andersen. 12 CONNECTED

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer