Bedriftskultur i høysete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftskultur i høysete"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner i følge BI-professor Tor Grenness. side 6 SATSER PÅ INKASSO side 4 STARTEN PÅ ET NYTT KAPITTEL side 8 PENGER RASKT PÅ KONTO side 10

2 INNHOLD Conecto AS med solid grunnmur og klar retning for fremtiden Satser på inkasso 4 Bedriftskultur i høysete 6 Starten på et nytt kapittel 8 Penger raskt på konto 10 Kravet om vesentlig mislighold i finansavtaleloven Færre konkurser 12 4 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Fusjoner er utfordrende! Det har historien vist mange ganger. Når Actor og Conecto fusjoneres 1. januar 2011 vet vi likevel at dette blir vellykket. Fusjoner har en teknisk side og en kulturell side. Det er i forbindelse med å fusjonere kulturene at mange snubler! Vi har av den grunn definert fusjonen av kulturene i Actor og Conecto som den viktigste delen av sammenslåingen. God felles kultur med tydelig felles verdisett er grunnmuren i enhver kompetansebedrift. Slik er det også for Actor og Conecto. Og derfor har høsten vært viet en betydelig satsning på å samles om et felles verdigrunnlag og leveregler for de ansatte i det nye selskapet. Alle har vært involvert, alle har fått kjenne på sine egne verdier opp mot bedriftens. Høstens verdiøvelser kuliminerte i en strategisamling på Sundvollen Hotell der alle ansatte var til stede. Formålet var blant annet å gi innhold til de valgte verdiene for det nye selskapet ansvar, respekt, kommunikasjon, kompetanse og engasjement. En annen viktig målsetning var å få de ansattes meninger og innspill til det nye selskapets ambisjon, misjon, visjon og hovedsatsningsområder. Arbeidet endte ut i innstillinger til styret, som enstemmig ble vedtatt i styremøte 2. desember I samme styremøte ble selskapets nye navn og brand besluttet. Det fusjonerte selskapet skal fra hete Conecto AS, med samme logo og visuelle profil som det eksisterende Conecto har i dag. Dette ble besluttet etter en nøye markeds- og kommunikasjonmessig vurdering. Fordelen ved involvering er at beslutningene som tas i styret er forankret hos samtlige ansatte. På den måten oppnås eierskap til de viktigste grunnsteinene i selskapets fremtidige mål, strategier og verdigrunnlag. Med dette har Conecto fått en solid grunnmur og en klar retning for fremtiden, som skal komme alle våre kunder til gode. God Jul og Godt Nytt År. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Sammenslåingen av to komplementære selskaper med samsvarende bedriftskultur kan klassifiseres som en vekstfusjon. Administrerende direktør Jarle Haug i SpareBank 1 Gruppen Finans Holding mener Conecto og Actor er en perfekt match. Satser på inkasso 4 CONNECTED Conecto sitt verdisett, arbeidsprosesser og strukturkapital gjorde selskapet til den perfekte partner når SpareBank 1 Gruppen bestemte seg for å satse i inkassomarkedet. Administrerende direktør Jarle Haug i SpareBank 1 Gruppen Finans Holding tror sammenslåingen av to komplementære og sidestilte organisasjoner er en vinn-vinn situasjon for alle parter. Alle forutsetninger for en vellykket sammenslåing er til stede. Målet vårt er å bli et av landets tre ledende inkassoselskap, stadfester Haug. Var på jakt etter seriøs partner SpareBank 1 Gruppen Finans Holding hadde allerede to selskaper innen fordringsadministrasjon mot bank- og finansnæringen. Da beslutningen om å satse langsiktig innenfor inkasso var tatt, begynte jakten på en aktør som drev med fakturainkasso. Det var viktig for oss å finne en bunnsolid partner som delte SpareBank 1 sitt syn på viktigheten av en god inkassoprosess. Faktum er at man vil ha flesteparten av kundene med betalingsproblemer tilbake igjen, da er det viktig å opptre redelig og med respekt. Det er dessverre ingen selvfølge i denne bransjen, forteller Haug. Omdømmevurdering Det er heller ingen selvfølge for finansielle bankaktører å satse på inkasso. Noe av årsaken til dette er omdømmerisikoen det kan medføre. Men med rett innstilling er risikoen liten i følge Haug. Inkasso er jo ikke umoralsk i seg selv. Gjennom å drive skikkelig og seriøs inkassovirksomhet vil man få den beste avkastningen over tid. Dette synet deler Målet vårt er å bli et av landets tre ledende inkassoselskap. Jarle Haug SpareBank 1 Gruppen Finans Holding vi med Conecto. I tillegg deler vi viktige verdier som indirekte ivaretar omdømmet til selskapet og våre kunder på beste måte. Verdier Haug mener organisasjonene har til felles er at de er seriøse, solide, skikkelige og jordnære. Selvfølgelig vil det alltid være små kulturforskjeller, men arbeidskulturen og verdisettet i de to organisasjonene viser seg å være veldig like, forteller Haug. Et felles verdisett gir grobunn for videre vekst, og langsiktige visjoner skaper ro og trygghet i organisasjonen. En sterk og toneangivende ledelse er også avgjørende i følge Haug. Dyktige ledere gjør menneskene rundt seg gode og er flinke på å internalisere sin kompetanse i selskapet. Slik blir man ikke for avhengig av lederen fordi man også er selvgående, sier Haug. Bredere produktspekter Sammenslåingen vil komme kundene til gode tror Haug. Kundene vil umiddelbart få tilgang til et bredere produktspekter. Over tid vil de merke at selskapet har tilgang til enda flere ressurser og kan snu seg rundt raskere i forbindelse med produktutvikling eller andre tiltak for en forbedret markedsposisjon. Dette er en vekstfusjon på mange plan. Vi vil ha det samme kundefokus før, under og etter prosessen, og kommer ut i andre enden som en meget attraktiv aktør på det norske inkassomarkedet, avslutter Haug. CONNECTED

4 Bedriftskultur i høysete Det er mye som skal tas hensyn til i forbindelse med sammenslåinger av ulike organisasjoner. Har man sterk fokus på å bygge en felles bedriftskultur basert på felles verdier, er sjansene store for å lykkes mener BI-professor Tor Grenness. Det finnes ingen oppskrift på den perfekte selskapssammenslåingen. Det avgjørende er at man holder fokus på å bygge den nye bedriftskulturen i forkant, under og ikke minst etter den formelle fusjonsdatoen. Førsteamanuensis Tor Grenness ved Handelshøyskolen BI har lang erfaring fra oppbygging av bedriftskulturer både «til hverdags» og i forbindelse med sammenslåinger. All erfaring viser at den aller største trusselen mot en vellykket fusjonering er utfordringen ved å smelte to ulike bedriftskulturer sammen, sier Grenness. Sammensmelting Et velkjent eksempel på en sammenslåing hvor sammensmeltingen av bedriftskulturene ikke gikk så bra, er fusjonen mellom Bergen Bank og DnC. Hele 15 år etter fusjonen spurte de ansatte fortsatt hverandre om man hadde vært grønn eller blå. Dette er selvsagt et ekstremt eksempel, men viser at det i visse tilfeller faktisk må et generasjonsskifte til før man har en felles bedriftskultur, forteller Grenness. Det finnes selvfølgelig en rekke faktorer som gir gode eller dårlige forutsetninger for en sammenslåing. Hvis styrkeforholdet mellom organisasjonene er veldig ulikt, slik at man har en storebror som «sluker» en lillebror, har man et dårlig utgangspunkt og fusjonen vil naturlig nok skape mye intern uro og engstelse blant de ansatte. Hvis styrkeforholdet mellom selskapene er jevnt og de ansatte får beholde arbeidsplassene sine, ligger forholdene godt til rette for å bygge en positiv felles bedriftskultur mener Grenness. Men man må fremdeles investere ressurser i bedriftskulturen og ta tiden til hjelp. Man vil aldri være en enhetlig bedrift fra første dag etter sammenslåingen. Det markerer heller starten på å bygge opp den nye organisasjonen og bedriftskulturen. Er man klar over at dette krever både tid og ressurser, er man kommet langt, sier Grenness. Rasjonale vs. emosjoner Fordi mennesker også investerer følelser i et arbeidsforhold, er det ikke bare det rasjonelle man skal ta hensyn til. Grenness påpeker at folk flest er motstandere til endring selv om det kan føre til positive ting. Det er viktig å skape en forståelse for at en endring kan være en vinn-vinn situasjon. En sammenslåing kan være positivt for alle parter. Men den emosjonelle faktoren vil nesten alltid føre til motstand mot endring. Derfor er det viktig med åpen kommunikasjon og involvering av ansatte for å skape trygghet i den nye organisasjonen. Hvordan definere en bedriftskultur? En bedriftskultur er summen av de verdier, holdninger og normer man finner blant alle de ansatte i et selskap. Det rommer veldig mye under overflaten og er mye mer enn bare kleskoder, snakkemåter eller ledelsesstruktur forteller Grenness. Boken «In Search of Ecxellence» fra 1982, en Mini-CV TOR GRENNESS Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI FORSKNINGSOMRÅDE: Komparativ/Krysskulturell ledelse og organisasjonsatferd FORFATTER AV BL.A.: 2004: Hvordan kan du vite at noe er sant? 2003: Scandinavian managers on Scandinavian management 2000: Management in Norway klassiker fra bedriftsledelseslitteraturen, definerer bedriftskultur som «the way we do things around here». Bevissthet rundt hva som karakteriserer bedriftskulturene i foretakene som skal fusjonere, og kanskje spesielt hva som skiller, er nokså avgjørende for en vellykket sammenslåing. Evner man å avdekke og bygge opp felles verdier, og ikke minst, er man genuint opptatt av å etterleve disse verdiene, har man et godt utgangspunkt, forteller Grenness. Verdidrevet ledelse Grenness presiserer at det er viktig at disse verdiene faktisk blir aktivt brukt og ligger til grunn når man for eksempel utvikler forretningsstrategier. Verdiene skal drive prosessene, ikke bare være der. For øvrig er tillit helt sentralt i en fusjonsprosess i følge Grenness. Det er uhyre viktig at ledelsen lever opp til det de har prediket. Det er når all viraken rundt sammenslåingen har lagt seg og hverdagen kommer at man må opprettholde fokuset på den nye bedriftskulturen. Uansett hvor sømløs prosessen har vært vil folk legge merke til at det er en ny situasjon. Har man fokus på det, og ikke tror at «nå er jobben gjort», vil ting gå bra, mener Grenness. 6 CONNECTED CONNECTED

5 DE NYE KJERNE- VERDIENE TIL CONECTO: Starten på et nytt kapittel Når to organisasjoner skal bli til én er det viktig med en grundig prosess for at sammenslåingen skal oppleves positivt for alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Det har Conecto tatt på alvor. Ansvar Respekt Kommunikasjon Kompetanse Engasjement Til tross for at dette er en sammenslåing av komplementære selskaper hvor alle ansatte skal fortsette, er det viktig å involvere alle ansatte i definisjonen av et nytt felles verdigrunnlag og interne leveregler. Det er absolutt ikke noe ledergruppen skal gjøre på egenhånd, sier administrerende direktør Sverre Olav Helsem. Idémyldret over 100 verdier Gjennom en inngående prosess, ledet av konsulentselskapet Martin Fidem, har alle ansatte i de sammenslåtte selskapene vært med på å definere kjerneverdiene til det nye selskapet. Mer enn 100 foreslåtte verdier ble gjennom øvelser foredlet til rundt 15, som man så fikk anledning til å rangere. selskapene. Det bidrar til å lette en sammenslåing betraktelig i følge Helsem. Det at menneskene og kulturen i de to selskapene er såpass like i utgangspunktet er veldig positivt. I tillegg slipper vi intern kniving og posisjonering som ofte oppstår ved fusjonsprosesser. Det gjør oss i stand til å opprettholde ekstern fokus til tross for at vi er igjennom en intern prosess. Navnevalget Det er besluttet at Conecto skal være navnet på det nye selskapet. Det er flere årsaker til dette forteller Helsem. AMBISJON Vi skal være det foretrukne inkassobyrået i markedet. Vi skal være en av de tre største aktørene og gi god avkastning. MISJON Det er investert mye ressurser i omdømmebygging rundt merkenavnet Conecto. Det har vi lyktes godt med og merkenavnet har i dag et positivt og seriøst omdømme. Vi har også nylig fornyet logoprofilen til merkenavnet Conecto slik at den er tilpasset nye medier. Vi mener vi har gjort det beste omdømmemessige og dermed forretningsmessige navnevalget for det nye selskapet, sier Helsem. Foretrukken inkassopartner Ambisjonen til det nye selskapet er å være en av de tre største aktørene i bransjen, men kanskje enda viktigere: være det foretrukne inkassobyrået i markedet. Siden alle elementer er til stede for en vellykket sammenslåing regner vi med å komme ut på den andre siden med en enorm kraft. Ingen energilekkasjer underveis vil stjele vårt eksterne fokus og det nye selskapet vil fremstå som en sterkere konkurrent med et styrket omdømme, klar til å kapre markedsandeler, avslutter Helsem. De fem verdiene vi satt igjen med, var de verdiene flest ansatte identifiserte seg med. Sammen representerer de en felles bedriftskultur i det sammenslåtte selskapet, sier Helsem. I november ble det arrangert et to-dagers strategimøte for alle ansatte for å gi verdiene innhold og utarbeide leveregler og regler for konsekvenser ved brudd på levereglene. Samtidig bidro alle ansatte til å verdiøke ledelsens forslag til ambisjon, misjon og visjon. Det er uhyre viktig å involvere de ansatte. Vi får gode og betydningsfulle innspill og de ansatte får mulighet til å påvirke, forteller Helsem. Vi skal gjenvinne mer av oppdragsgivers penger og ivareta omdømme og kunder. Vi skal bidra til at skyldner innfrir sine forpliktelser før de påtar seg nye, slik at våre oppdragsgivere får reduserte tap og frigjort ressurser til egen kjernevirksomhet. VISJON Vi skal gjenvinne mer av oppdragsgivers penger og ivareta omdømme og kunder. Sammenfallende verdier Underveis i verdiprosessen oppdaget vi at verdigrunnlaget er ganske likt i de to Administrerende direktør i Conecto, Sverre Olav Helsem. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Markedssjef Vidar Åsebø i SpareBank 1 Factoring hjelper selskaper med å forbedre likviditeten. Kravet om vesentlig mislighold i finansavtaleloven 52 I sommer ble reglene om låneavtaler og kredittkjøp samlet i finansavtaleloven kapittel 3. Endringen medførte en viss utvidelse av finansavtalelovens virkeområde og at kredittkjøpsloven ble opphevet. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen. Mange selskaper trenger eller ønsker å bedre likviditeten. Når Conecto og SpareBank 1 Factoring nå inngår i samme konsern, utvides felles produktspekter med finansiering av fordringer. Om SpareBank 1 Factoring SpareBank 1 Factoring er en del av SpareBank 1 Gruppen Finans AS som eies av SpareBank 1 Gruppen, som igjen eies av bankene i SpareBank 1-alliansen. Selskapet dekker næringslivets behov for lønnsom håndtering av administrasjon, finansiering og kredittsikring av penge- og varestrømmen i den enkelte bedrift. Les mer om våre produkter på PENGER RASKT PÅ KONTO Lar du SpareBank 1 Factoring overta oppfølgingen av bedriftens fakturaer, kan du motta inntil 90 prosent av fakturert beløp på konto umiddelbart. Kreditten øker i takt med omsetningsveksten og er dermed en svært fleksibel driftskreditt, sier Vidar Åsebø, markedssjef i SpareBank 1 Factoring. Gjennom det siste året har selskapet vært det raskest voksende av de fire store factoringselskapene i Norge. Bruk av factoring brer om seg, og det er ikke bare selskaper med dårlig likviditet som benytter factoring. Frigjort tid til egen kjernevirksomhet og redusert kredittid er like interessant for alle bedrifter, forteller Åsebø. Vi overtar oppfølgingen av reskontroen etter at bedriften har sendt ut faktura og sørger for hurtig og profesjonell innkreving av de utestående fordringene. Onlinesystemet FactoLink gir full oversikt over reskontro, betalte og ubetalte krav, purringer, reklamasjoner og fakturafinansiering. Ikke bare for SpareBank 1 Selv om SpareBank 1 Factoring er eid av SpareBank 1 Gruppen er ikke factoringproduktene kun forbeholdt kundene til SpareBank 1. Du kan like gjerne ha en annen bankforbindelse og likevel benytte deg av tjenestene til SpareBank 1 Factoring. Det meget brukervennlige FactoLink-systemet har dessuten mulighet for flere brukere. Dermed kan din regnskapsfører, styreleder med flere få sin egen påloggingsinfo til systemet og enkelt få kontinuerlig oppdatert status på innbetalinger, purringer, reskontro med mer, forteller markedssjefen. Mange fordeler Fordelene med factoring er mange. Penger raskere på konto og spart tid på fakturaoppfølging er kanskje de viktigste for mange. I tillegg får selskapene betydelig enklere regnskapsføring, redusert risiko for tap og en fleksibel finansiering i forhold til endringer i utestående beløp. Rente og finansieringsgrad Når SpareBank 1 Factoring administrerer fordringene dine, vurderer vi normalt risikoen ved finansiering lavere enn banken, som ikke har den samme oversikten over fordringene. Derfor er vår rente normalt lavere enn en bankrente. Med fakturafinansiering utnytter du også fordringspantet ditt bedre. En bank vil normalt finansiere maksimalt 50 prosent av verdien på dine utestående fordringer Med finansiering via factoring får du forskuttert inntil 90 prosent av fordringsverdien, avslutter Vidar Åsebø. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Vidar Åsebø, markedssjef SpareBank 1 Factoring på telefon , e-post eller Lars Kåre Helsem, markedssjef i Conecto på telefon , e-post Endringen fra har til følge at vilkåret om «vesentlig mislighold» som kriterium for å bringe kredittavtalen til førtidig forfall nå er felles for låneavtaler og kredittkjøp. I forbrukerforhold ble det innført et krav om at kredittkunden skal varsles med 14 dagers frist til å bringe kredittavtalen à jour. Krav til vesentlig mislighold Kravet til «vesentlig mislighold» i finansavtaleloven 52 (1) a vil gjelde i tilfeller hvor en leverandør selger varer på kreditt mot å betinge seg vederlag eller rente, samt i ordinære låneforhold med en bank eller annen finansinstitusjon. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i tilfeller hvor en leverandør foretar levering på kreditt uten å betinge seg vederlag eller rente. Finansavtalelovens krav til «vesentlig mislighold» som vilkår for å bringe kredittavtalen til opphør er utslag av et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp. Frem til hadde kredittkjøpsloven 12 bestemmelser om førtidig forfall i kredittkjøpsforhold. Vilkåret var at kjøper ikke hadde betalt minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag innen en måned etter forfall. I låneforhold var långivers adgang til å bringe låneforholdet til opphør før avtalt forfallstid regulert i tidligere finansavtalelov 52. Vilkåret var også da at låntaker hadde gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av låneavtalen. Ved at finansavtalelovens kapittel 3 nå regulerer både ordinære låneavtaler og kredittkjøp, blir kravet til «vesentlig mislighold» felles kriterium og vurderingstema for slike kredittavtaler. Helhetsvurdering I næringsforhold er det adgang til å fravike lovens krav om «vesentlig mislighold». Således vil det i avtalen med næringsdrivende kunne fastsettes mer bestemte kriterier for hva som danner grunnlag for å bringe avtalen til umiddelbart forfall. I forbrukerforhold er finansavtaleloven 52 ufravikelig og kravet til «vesentlig mislighold» vil derfor alltid gjelde i slike avtaleforhold. Hvorvidt det er grunnlag for å bringe avtalen til førtidig forfall på grunn av «vesentlig mislighold» må alltid bero på en konkret helhetsvurdering. Det er generelt en forutsetning at misligholdet er av slik art og har et slikt omfang at det gir kreditor rimelig grunn til å si seg fri fra avtalen. Det må tas utgangspunkt i avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse, og for pengeforpliktelser vil sentrale kriterier være det misligholdte beløps størrelse, hvor lenge misligholdet har vedvart, framtidsutsikter og om det har vært mislighold tidligere. Imidlertid må det også skjeles hen til konsekvensen for kredittkunden av at avtalen bortfaller. Det vil alltid være et moment som taler for at «vesentlig mislighold» foreligger dersom kredittkunden er blitt varslet og gitt mulighet til å bringe kredittforholdet à jour innen en fastsatt frist, uten at denne anmodning er etterkommet. For å bidra til klarhet samt å beskytte kredittkunden mot overraskelser, er det nå inntatt et krav om at det i forbrukerforhold skal gis 14 dagers frist til å rette på forholdet før kredittavtalen bringes til forfall. Kredittkjøp I kredittkjøp vil en fortsatt kunne legge vekt på at den nå opphevede kredittkjøpsloven 12 bestemte at to misligholdte terminer dannet grunnlag for førtidig forfall. Det er ikke ment at opphevelsen av kredittkjøpsloven skal innebære særlig realitetsendring på dette punkt. I låneforhold kan det også synes å ha bredt seg en viss bransjeoppfatning om at to misligholdte terminer utgjør «vesentlig mislighold». Det må imidlertid utvises varsomhet med hensyn til å oppstille slike bestemte kriterier for hva som ligger i kravet til vesentlig mislighold, idet dette alltid vil måtte bero på en konkret vurdering. For eksempel vil avtalt terminhyppighet få betydning siden det vil kreves flere misligholdte terminer ved hyppige terminforfall med lave terminbeløp enn ved sjeldne terminforfall og med høye terminbeløp. Leverandørforhold I leverandørforhold hvor leverandøren foretar løpende leveranser på kreditt mot rente eller annet vederlag, vil etter omstendighetene også en misligholdt faktura kunne danne grunnlag for å kreve alle uforfalte leveranser betalt. Det følger av finansavtaleloven 52 (2) at dersom det med bakgrunn i kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i kundens betalingsevne er klart at uforfalt kreditt vil bli misligholdt, kan kredittgiver kreve at det blir stilt betryggende sikkerhet. Dersom slik sikkerhet ikke blir stilt kan kreditten kreves innbetalt. I alle tilfeller hvor kredittgiver gjør gjeldende førtidig forfall, er det viktig at forfallet kommer klart til uttrykk i et påkravsbrev. Først etter at et slikt påkrav er rettet til kredittkunden, kan kredittgiver følge opp med inkassovarsel i et etterfølgende brev og deretter iverksette inkassoskritt via et inkassoselskap. 10 CONNECTED CONNECTED

7 PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 60,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Færre konkurser INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 9 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 600,- RETTSGEBYRET (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Konkurstallene for november viser en fortsatt reduksjon i antall konkurser og tvangsavviklinger. Sammenlignet med samme periode i fjor viser tallene en nedgang på 14,1 prosent. Det samlede antallet konkurser og tvangsavviklinger i Norge hittil i år er 5 208, mens det i samme tidsrom i fjor ble registrert konkurser og tvangsavviklinger. Dette i følge en pressemelding fra Konkursregisteret ved Brønnøysundregistrene. Synkende tendens Vi ser den samme tendensen som vi har sett hele dette året, at konkurstallene synker i forhold til i fjor. Det er i dag ikke noe som tyder på at denne tendensen er i ferd med å avta, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret. En pressemelding fra Experian støtter prognosen om at det ikke er slutt på den positive utviklingen. Det er ingen tegn til at trenden har begynt å flate ut, og vi tror antall konkurser og tvangsavviklinger vil fortsette nedover en stund til ligger an til å ende på cirka konkurser, totalt når vi tar med tvangsavviklingene. Det er i så fall en nedgang på 15 prosent fra fjoråret, sier Gabor Molnar, direktør i Experian. Han tror antallet vil stabilisere seg på rundt i Selskapets spådommer fra januar har så langt stemt bra med årets utvikling. Store fylkesmessige forskjeller Det er for øvrig store fylkesmessige forskjeller i konkursnedgangstallene. Sør-Trøndelag, Buskerud og Telemark har hatt betydelige reduksjoner, på mellom 36 prosent og 27 prosent, i antall konkurser hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Mens Nord-Trøndelag og Finnmark har hatt en økning på henholdsvis 21 og 10 prosent. Oslo og Akershus har hatt en liten nedgang på 3 prosent. Det er overnattings- og serveringsvirksomhetene som har den største konkursraten. Av hundre bedrifter har 1,26 gått konkurs hittil i år. Nest hyppigst konkursforekomst finner vi i bygg- og anleggsbransjen, som har en konkursrate på 0,96. Bare i startgropa BNP-veksten i år forventes å bli 1,5 prosent. I 2011 forventer Statistisk Sentralbyrå at den blir 2,9 prosent. Vi er ennå bare i starten av oppgangen fra bunnen. Bedriftenes vekst i salg og verdiskapning ligger foran oss, sier Molnar i Experian. 12 CONNECTED

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 09-2012 Dato: 29. juni 2012 Saksnr.: 201200020-9 Saksbehandler: RLAR Emnekode: SARK-20 Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det i regjeringens klimamelding er en målsetting at 30 % av husdyrgjødsla i Norge skal benyttes til biogassproduksjon

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Finansielt utsyn 2016

Finansielt utsyn 2016 Pressekonferanse 8. juni 2016 Finansielt utsyn 2016 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen Økonomisk bakgrunn Norsk økonomi Oljerelaterte næringer

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) 8. 1 Virkeområde

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030 OSLO Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 01.11.2010 201004733-/IHO HØRING FORSKRIFT OM FORRENTNING OG TILBAKEBETALING OG TAP AV RETTIGHETER 2011 Vi viser til

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

A LUMAGATE TENDER. September 21, PROJECT PROPOSAL // Oppdragsavtale Azure. CLIENT // Software Innovation AS. SUBMITTED BY // Ken Robert Løken

A LUMAGATE TENDER. September 21, PROJECT PROPOSAL // Oppdragsavtale Azure. CLIENT // Software Innovation AS. SUBMITTED BY // Ken Robert Løken A LUMAGATE TENDER September 21, 2016 PROJECT PROPOSAL // Oppdragsavtale Azure CLIENT // SUBMITTED BY // All informasjon i dette tilbudet er konfidensielt og skal ikke videresendes. TILBUDSBREV Aker brygge

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer