Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom Tor Steig mener stimulering til innovasjon og god økonomistyring er viktig for å møte konsekvensene av den europeiske gjeldskrisen. side 6

2 INNHOLD Fornyet samarbeid 4 Innovasjon og økonomistyring 6 Sikrer optimale prosesser 8 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden 10 Fordringshus Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Fremtiden er nå Verden preges av uro. Det kan være vanskelig å holde seg orientert om alt som skjer rundt oss. Diskusjonene preges av hvorfor vi i Norge ikke er engstelige, men faktisk er edrulige i all medgangen. Er det slik at vi ikke trenger å være bekymret? For å løse opp litt og skape en arena for gode diskusjoner inviterer Conecto for første gang til en spennende møteplass. Årets konferanse kaller vi for Connecting I anledning Connecting 2012 gjennomfører Conecto en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge folks holdninger til gjeld. Hensikten er å benytte tallmateriale for utarbeidelse av aktuelle temaer i forbindelse med konferansen. Undersøkelsen vil derfor i stor grad ta utgangspunkt i holdningsog kjennskapsrelaterte temaer knyttet til gjeld som fenomen i det norske samfunnet. Som Norges tredje største inkassobyrå har vi lenge ønsket å etablere en arena for akademisk påfyll, som igjen kan berike den enkelte bedrift i hverdagen. Innovasjon, fremtid og nye muligheter er stikkord for konferansen. Tema og foredragsholdere er valgt ut fra et ønske om å stimulere tilhørerne til å tenke fremtid. Rent sosialt vil vi tilrettelegge for samvær på tvers av bransjer og virksomhetsområder. Konferansen vil tilføre mye energi, og det blir god anledning til å etablere nye og spennende relasjoner. Se oppslaget inne i magasinet og benytt muligheten til å treffe oss i Tønsberg 18. og 19. april. Vi gleder oss til å møte alle dere som nå melder dere på! Sverre O. Helsem Administrerende direktør CONNECTED

4 Bård Manengen (t.v) og Paal Nebylien er fornøyde med samarbeidet. Finansieringsselskapet Terra Finans og Kredittbank har samarbeidet med Conecto over lengre tid. Etter å ha benchmarket Conecto mot andre aktører i bransjen, ble det klart at samarbeidet definitivt skulle fortsette. Fornyet samarbeid Etter flere års samarbeid med Actor Fordringsforvaltning ønsket Terra Finans og Kredittbank å benchmarke selskapets leveranser. Blant aktørene de hadde innledende samtaler med var Conecto. Midt i denne prosessen fusjonerte Actor og Conecto og dermed ble det «nye» Conecto som ble målt mot andre aktører. Vi gjennomførte en benchmarkingprosess over et helt år. Kort sagt fikk vi bekreftet vår oppfattelse om at Conecto er gode. Konkurrenten kunne ikke leve opp til samme nivå, sier kredittsjef for virksomhetsområdet Finansiering i Terra Finans og Kredittbank, Paal Nebylien. Det handler om mennesker En rekke parametere var inkludert i sammenligningsprosessen. Selv om elementer som pris og løsningsgrad naturlig nok utgjør vesentlige aspekter, appellerer Conectos fokus på omdømme og etikk sterkt til finansieringsselskapet. Det er viktig for oss at vårt inkassoselskap behandler kundene våre bra. Kundene opplever at Conecto opptrer på vegne av oss, og vi setter derfor stor pris på at Conecto har det etiske rammeverket som de har, sier Nebylien. Helt siden oppstarten i 1989, har Conectos kjerneverdier handlet om å 4 CONNECTED

5 Måten vi behandler folk på forteller ikke bare noe om oss det sier også noe om dem vi opptrer på vegne av. Bård Manengen Kundeansvarlig i Conecto AS kunden. Når man da har en inkassopartner som har kompetanse og handlekraft til å operere raskt, er det en stor fordel, sier Nebylien. Styrket kundeforhold Det optimale for Terra Finans og Kredittbank er å kunne «friskmelde» skyldnerne etter hvert som inkasso situasjoner avklares, slik at kundeforholdet fortsetter. Når kundene har kommet seg på bena igjen etter en inkassosak, har vi ofte opplevd å få et enda sterkere forhold til mange av dem. Det hadde aldri vært mulig hvis ikke Conecto hadde en fleksibel og human tilnærming, hvor skyldnerne føler seg godt behandlet, sier Nebylien. verdiene som mulig, sier Manengen. For å styrke sin posisjon ytterligere, lanserer Conecto nå IT-systemet Conect, som effektiviserer arbeidsprosesser og gjør det enklere å kommunisere med både oppdragsgivere og skyldnere. Systemet vil gi bedre muligheter for alle involverte parter. Vi jobber også med å utvikle vårt tilbud på analyseområdet noe blant annet Terra har indikert at de vil sette pris på. Conecto skal være den foretrukne partner på innfordringstjenester og da må vi ha den beste totale leveransen, sier Manengen. Samarbeider med konkurrenten Terra Finans og Kredittbank distribuerer i hovedsak sine tjenester via aksjo nærene i Terra-Gruppen, som er 78 sparebanker og OBOS. Selskapet har et mål om å doble porteføljen (som i dag er på ca. 1,5 milliarder kroner) innen Alt tyder på at Conecto blir med på den reisen. inkludere det menneskelige aspektet i arbeidsprosessene. En stor del av vår profil innebærer å sikre at vi arbeider på en etisk forsvarlig måte, nettopp fordi det er mennesker vi har med å gjøre. Måten vi behandler folk på forteller ikke bare noe om oss det sier også noe om dem vi opptrer på vegne av, forklarer kundeansvarlig Bård Manengen i Conecto. Utover en felles enighet om hvordan kunder bør behandles, ligger det i følge kredittsjefen også sterke faglige årsaker til grunn for hvorfor Terra Finans og Kreditt bank valgte Conecto som partner på gjenstandsbasert inkasso. Kunnskap om bransjen Kunnskap og kompetanse på vårt forretningsområde er selvfølgelig avgjørende i denne type samarbeid. Leasing utgjør totalt 75 prosent av vår portefølje, og det er ikke så mange inkassoselskaper som har tilfredsstillende kunnskap om det produktet. Conecto er en aktør som kan dette, sier Nebylien. For Terra Finans og Kredittbank handler det også om å ha en samarbeidspartner som har evnen til å handle raskt når situasjonen krever det. I en innfordringssituasjon er det ofte flere aktører som har krav knyttet til Conecto kaller det å være løsningsorientert, da deres erfaring tilsier at det kan være mange veier til mål. Vi opplever faktisk at vi i større grad oppnår gode resultater med en fleksibel og kommuniserende tilnærming. Hvis en skyldner ikke er i stand til å betale et samlet totalbeløp, forsøker vi å finne alternative løsninger. Til syvende og sist handler det om å gjenvinne så mye av Conecto er ironisk nok eid av en av våre hovedkonkurrenter allikevel ønsker vi å jobbe med dem, for det er de som gir oss best leveranse. Det sier vel kanskje det meste, avslutter kredittsjefen i Terra Finans og Kredittbank. CONNECTED

6 Sentralt i myndighetenes verktøykasse er styringsrenten, som må holdes lav. Tor Steig Sjeføkonom, NHO «Næringslivets økonomibarometer» er en kvartalsvis rapport som gir oversikt over dagens og fremtidens markedssituasjon toppledere i norsk næringsliv spørres hver gang. Siste aktuelle rapport ble publisert 29. februar. Hold deg oppdatert ved å besøke okonomibarometer.no 6 CONNECTED

7 Næringslivet forventer et tøffere 2012 INNOVASJON OG ØKONOMISTYRING Den europeiske gjeldskrisen merkes foreløpig bedre i mediebildet enn på kroppen for norske virksomheter. Stille før stormen, mener NHOs sjeføkonom Tor Steig, som har gode råd både til myndigheter og norske bedrifter. Det er ingen utbredt kriseopplevelse i norsk næringsliv, tross tydelige utslag i en rekke andre land. Pessimismen for hvordan 2012 vil utvikle seg er riktig nok økende. Det viser NHOs økonomibarometer, som kvartalsvis kartlegger fremtidsutsiktene for norsk næringsliv. Nei, 2011 ble ikke noe kriseår samlet sett for norsk næringsliv. Men ulikhetene er store, og vi ser en betydelig nedjustering av markedsutsiktene for Tross fortsatt vekst i økonomien, oppga én av fire virksomheter i eksportindustrien i 4. kvartal 2011 at de forventer å måtte permittere folk i løpet av året, forteller Steig, en av landets mest innflytelsesrike sosialøkonomer, med lang fartstid både fra LO og NHO. Todelt økonomi Norsk næringsliv følger to baner. Den ene, petroleumsindustrien, går så det suser. Den andre, næringslivet for øvrig, møter større utfordringer. Utfordringene for eksport- og importkonkurrerende bedrifter er noe ulike. Mange norske eksportbedrifter frykter tøffere tider, med svakere etterspørsel og sterk krone. Importkonkurrerende norske bedrifter vil oppleve økende konkurranse fra utenlandske aktører, som i økende grad vil etablere seg i Norge, forklarer han, og poengterer at norske virksomheters konkurransekraft i snitt reduseres med tre prosent per år. Slik har det faktisk vært i ti år nå. Årsakene finner vi blant annet i det høye timelønnsnivået og den sterke kronen. Stimulere til innovasjon Så hvordan demme opp for den uungåelige krisen? Både den enkelte virksomhet og myndighetene kan ta grep. Steig ramser opp en rekke tiltak som vil styrke den delen av næringslivet som ikke handler om det svarte gullet. Innovasjon kan stimuleres gjennom en offensiv økonomisk politikk hvor det blant annet er rimelig greit å få innovasjonslån. Jeg ville også vært veldig forsiktig med å innføre ekstra skatter for banksektoren, og tilbakeholden med å utvikle regler knyttet til kapitaldekning som er i utakt med omverdenen for eksempel raskere nordisk gjennomføring. Det vil kunne bremse situasjonen, mener han, og legger til at det ikke er så mye galt myndighetene nå kan gjøre: Det eneste måtte være å møte situasjonen med ren etterspørselsstimulering. Å blåse opp offentlige budsjetter generelt er ikke klokt. Fornuftig økonomistyring Kredittmarkedsflyten bekymrer Steig. Dette er den mest akutte kanalen vi vil merke et tøffere 2012 i. Bremses kredittflyten vil det kunne bremse veksten ytterligere, fordi norske bankers evne til å gi lån vil reduseres. Det vil bli vanskeligere å få livsnødvendige lån, og de som gis vil ha kortere nedbetalingstid og være mer kostbare for låntakerne, sier han. Sentralt i myndighetenes verktøykasse er styringsrenten, som må holdes lav. Jeg har full tillit til sentralbanksjefen her. Har du noen råd bedriftene kan ta med seg videre inn i 2012? Det handler om helt grunnleggende ting. Forsterk de tingene som er fornuftige å gjøre uansett. Sørg for god økonomistyring. Reduser lånebehovet og kapitalbindingen. Har bedriften en god bankforbindelse ville jeg tatt opp lån nå selv om man umiddelbart ikke skulle trenge det. Det vil også være klokt å sikre seg likviditet, avslutter han. CONNECTED

8 Conect nytt driftssystem: SIKRER OPTIMALE PROSESSER I november i fjor introduserte Conecto sitt nye driftssystem med Eidsiva Bredbånd som pilotkunde. Systemet har fått navnet Conect og er nå på vei mot full implementering. Selv om deler av inkassofunksjonaliteten fortsatt er under utvikling, er erfaringene med reskontrodelen av systemet veldig gode, sier Thomas Thorsen, IT-direktør i Conecto. Navnet Conect skal gi assosiasjoner til behovet for effektiv kommunikasjon mellom partene i reskontro- og inkassoprosessen: Kunde/skyldner, oppdragsgiver og inkassoselskapet. Etter fem måneder med pilot og drift er erfaringene gode, og potensialet tydelig. Samarbeidet med Eidsiva har vært veldig nyttig, og gitt oss mange gode innspill til forbedringer og ny funksjonalitet. Nå er nye kunder koblet på, og vi får fine tilbakemeldinger også fra dem, sier Thorsen. Kundene merker ikke så mye til at inkassofunksjonaliteten fortsatt er under utvikling. Det er først og fremst internt i Conecto at dette oppleves. Løsningen Eidsiva Bredbånd og de andre kundene Dette vil komme kundene våre til gode! Thomas Thorsen IT-direktør i Conecto har, gir forbedret funksjonalitet sammenlignet med tidligere løsninger. Den videre utviklingen av inkassofunksjonaliteten vil først og fremst øke effektiviteten i arbeidsprosessene og kommunikasjonen mellom partene. I tillegg vil den gi oss betydelige muligheter til å utvikle spesialløsninger for kunder og bransjer, fortsetter Thorsen. Samme grensesnitt En av de store forbedringene er at det er samme grensesnitt både foran og bak systemet. I praksis sitter våre kunders ansatte med de samme skjermbildene som Conectos kundebehandlere. De jobber med samme system, men har litt 8 CONNECTED

9 forskjellige roller. Fordelen er at begge kjenner funksjonaliteten og ser det samme, noe som forenkler kommunikasjonen betydelig, sier Thorsen. En annen viktig funksjonalitet er at operatørene enten det er kundene eller Conectos medarbeidere kan behandle store mengder transaksjoner med kun få tastetrykk. Dette er spesielt fordelaktig ved reskontrobehandling. Masse håndtering og automatisering går som en rød tråd gjennom løsningen. Fordringsadministrasjon er en kontinuerlig prosess som strekker seg gjennom alle trinnene i en fordrings livsløp. God integrasjon mellom de forskjellige trinnene er derfor en kritisk suksessfaktor. I Conect har vi sørget for at samme informasjonsbase ligger i bunn gjennom hele livsløpet, og at funksjonaliteten er godt integrert mellom trinnene. Slik sikres optimale og effektive informasjons- og arbeidsprosesser, forklarer Thorsen. Sømløs samhandling Den nye teknologiske plattformen er selve grunnfjellet i løsningen, og gir store muligheter for fleksible og kostnadseffektive arbeids- og kommunikasjonsprosesser. Dette vil komme kundene våre til gode, fremhever IT-direktøren, og fortsetter: Fremtiden ligger i sømløs samhandling med våre kunders driftssystemer, og opplevd verdi hos kunden vil være svært retningsgivende for hva vi utvikler videre. Her har vi allerede spennende funksjonalitet i drift for eksisterende kunder. Et annet viktig utviklingstrekk vi ser er at ny teknologi skaper nye arenaer for kommunikasjon med kunder og skyldnere. Skyldnerkommunikasjon i sosiale medier er en utfordring i vår bransje. Det er et mål for oss å møte skyldnerne også på disse arenaene, avslutter Thorsen. CONNECTED

10 Endelig i Norge! PROFESSOR NOREENA HERTZ NOREENA HERTZ IS ONE OF THE WORLD S LEADING YOUNG THINKERS. The Observer SELVFØLELSE ER EN FERSKVARE! MIA TÖRNBLOM 10 CONNECTED

11 Det spares verken på innhold eller fasiliteter når Conecto inviterer til sin første store årlige kundekonferanse. I april 2012 går arrangementet av stabelen, med håndplukkede foredragsholdere i idylliske omgivelser. UNDERHOLDNING VED BLANT ANDRE HADDY N JIE CONNECTING 2012 ET SKRITT INN I FREMTIDEN Connecting er navnet på den nye årlige møteplassen for selskapets kunder og samarbeidspartnere. Målet er faglig kompetansebygging og gjensidig inspirasjon i god kombinasjon med sosialt samvær. hvordan man kommer til å gjøre ting i fremtiden. Utviklingen går som kjent stadig raskere, og både tema og foredragsholdere er valgt ut fra et ønske om å stimulere tilhørerne til å tenke fremtid, sier Adde. Skann koden for direkte påmelding NÅR april 2012, start kl HVOR Quality Hotel Tønsberg PÅMELDING eller tlf: / PÅMELDINGSFRIST 20. mars 2012 DELTAKERAVGIFT Kr 4 990,- per pers TRANSPORT Buss fra Gardermoen 17. april, buss fra Galleri Oslo 18. april Som Norges tredje største inkassobyrå har vi lenge ønsket å etablere en arena for akademisk påfyll, som igjen kan berike den enkelte bedrift i hverdagen, forteller direktør for Allianseutvikling, Petter Adde. Ledende foredragsholdere Innovasjon, fremtid og nye muligheter er stikkord for konferansen, som blant annet inkluderer kjente navn som Noreena Hertz, verdensledende økonom, Mia Törnblom, en av Sveriges mest etterspurte foredragsholdere, og Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Gruppen. Overordnet kan man si at arrangementet dreier seg om hvordan man gjør ting i dag, sammenlignet med Kjente artister I tillegg til en rekke relevante foredrag legger Connecting 2012 også til rette for verdifull erfaringsutveksling mellom deltakerne. På kvelden følger musikalske underholdningsinnslag, blant annet fra den kjente artisten og skribenten Haddy N jie. Vi forventer mange påmeldte, og oppfordrer derfor folk til å melde sin interesse så raskt som mulig. Dette er definitivt et arrangement man ikke bør gå glipp av, avslutter Adde. Connecting 2012 arrangeres i midten av april, og finner sted på Quality Hotel Tønsberg. Øvrig informasjon om arrangementet finnes i bildet til venstre, og på CONNECTED

12 Det er store gevinster å hente ved å samordne funksjonene i en fordrings verdikjede. SpareBank 1 Gruppen Finans AS som eier Conecto har tatt konsekvensen av dette, og bygget et «fordringshus» som tilbyr tjenester i hele verdikjeden. PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 62,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 8,75 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 620,- RETTSGEBYRET (R) MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: FORDRINGSHUS En fordrings verdikjede innebærer alle funksjoner fra å velge de riktige kundene til å sørge for at pengene er på konto eller tapet er avskrevet. Mellom disse ytterpunktene ligger det en rekke oppgaver, som fakturering, finansiering, reskontroføring, purring, inkasso, overvåking og porteføljekjøp. En fordrings vei gjennom verdikjeden kan sammenlignes med en produksjonsprosess, der resultatet avhenger av effektiviteten i prosessen og at de enkelte prosess elementene spiller godt sammen. Kritiske suksessfaktorer er hastighet/rettidighet, effektiv flyt av informasjon og gode kommunikasjonsevner. Ikke kjernevirksomhet Stadig flere virksomheter ser funksjonene i denne verdikjeden som en helhet, og som oppgaver virksomheten ikke skal bruke egne ressurser på. Effektiv innfordring av utestående fordringer er et eget fagområde som spesialiserteselskaper gjør mer effektivt enn virksomheten selv. Mange ser derfor fordelene av å anvende de interne administrative ressursene på å understøtte mer produktive oppgaver som utvikling, produksjon og salg. Gjennom søstervirksomhetene SpareBank 1 Factoring og Porteføljekjøp, og i samarbeid med kredittinformasjonsselskapet Experian, leverer Conecto tjenester innenfor alle funksjonene i fordringens verdikjede. Spesialkompetanse og systemintegrasjon øker farten i innfordringen og korter ned kredittiden. Resultatet er forbedret likviditet og høyere gjenvinning av tapsutsatte fordringer. Belåning eller salg Velger man i tillegg å finansiere utestående fordringer ved opplåning eller salg av fordringene, gjør det kredittsalg til en forutsigbar og kalkulerbar kostnad for bedriften. Fordringene belånes eller selges på fakturatids punktet, noe som gir penger på konto etter to til tre dager. Alternativt kan de selges på senere tidspunkter i fordringsløpet, løpende eller som enkeltstående porteføljesalg. For mer informasjon, ta kontakt med Hans Petter Blix på telefon eller epost Fakturakjøp/ lån Purretjeneste Utenrettslig inkasso Rettslig inkasso Rettsgebyret fra : kr 860,- Kredittinformasjon Fakturaadministrasjon Langtidsovervåking Porteføljekjøp 12 CONNECTED

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E:

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E: Inge Five Bankdirektør T: 907 54 768 E: inge@debank.no Morten Dalhaug Kredittsjef T: 472 92 477 E: morten@debank.no Camilla Sagmo Voje Viseadm. Bankdirektør og operasjonell leder T: 900 77 040 E: camilla@debank.no

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort

Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort Karl-Richard Floer, direktør kort og betalingsløsninger, Terra Finans og Kredittbank Terra-Gruppen En bankallianse og et finanskonsern Kundene Bedre tilbud

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering v/kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune Endre Hjelseth Pådriver og lagspiller Regjeringens mantra «Arbeidet med å fornye, forenkle

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Factoring alternativ driftsfinansiering

Factoring alternativ driftsfinansiering SMB-dagen: Har din bedrift rygg til å bære gode dager? Factoring alternativ driftsfinansiering 22. mai 2012 Kort om Nordea Finans Heleid av Nordea Bank Norge ASA 10 regionskontorer - 180 medarbeidere Forvaltningskapital:

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 1 Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 2 Tema 1: Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Politiske fokusområder:

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Lederskap og kommunikasjon Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Agenda 1. SpareBank 1 kort fortalt 2. Tanker om endring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer