Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom Tor Steig mener stimulering til innovasjon og god økonomistyring er viktig for å møte konsekvensene av den europeiske gjeldskrisen. side 6

2 INNHOLD Fornyet samarbeid 4 Innovasjon og økonomistyring 6 Sikrer optimale prosesser 8 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden 10 Fordringshus Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Fremtiden er nå Verden preges av uro. Det kan være vanskelig å holde seg orientert om alt som skjer rundt oss. Diskusjonene preges av hvorfor vi i Norge ikke er engstelige, men faktisk er edrulige i all medgangen. Er det slik at vi ikke trenger å være bekymret? For å løse opp litt og skape en arena for gode diskusjoner inviterer Conecto for første gang til en spennende møteplass. Årets konferanse kaller vi for Connecting I anledning Connecting 2012 gjennomfører Conecto en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge folks holdninger til gjeld. Hensikten er å benytte tallmateriale for utarbeidelse av aktuelle temaer i forbindelse med konferansen. Undersøkelsen vil derfor i stor grad ta utgangspunkt i holdningsog kjennskapsrelaterte temaer knyttet til gjeld som fenomen i det norske samfunnet. Som Norges tredje største inkassobyrå har vi lenge ønsket å etablere en arena for akademisk påfyll, som igjen kan berike den enkelte bedrift i hverdagen. Innovasjon, fremtid og nye muligheter er stikkord for konferansen. Tema og foredragsholdere er valgt ut fra et ønske om å stimulere tilhørerne til å tenke fremtid. Rent sosialt vil vi tilrettelegge for samvær på tvers av bransjer og virksomhetsområder. Konferansen vil tilføre mye energi, og det blir god anledning til å etablere nye og spennende relasjoner. Se oppslaget inne i magasinet og benytt muligheten til å treffe oss i Tønsberg 18. og 19. april. Vi gleder oss til å møte alle dere som nå melder dere på! Sverre O. Helsem Administrerende direktør CONNECTED

4 Bård Manengen (t.v) og Paal Nebylien er fornøyde med samarbeidet. Finansieringsselskapet Terra Finans og Kredittbank har samarbeidet med Conecto over lengre tid. Etter å ha benchmarket Conecto mot andre aktører i bransjen, ble det klart at samarbeidet definitivt skulle fortsette. Fornyet samarbeid Etter flere års samarbeid med Actor Fordringsforvaltning ønsket Terra Finans og Kredittbank å benchmarke selskapets leveranser. Blant aktørene de hadde innledende samtaler med var Conecto. Midt i denne prosessen fusjonerte Actor og Conecto og dermed ble det «nye» Conecto som ble målt mot andre aktører. Vi gjennomførte en benchmarkingprosess over et helt år. Kort sagt fikk vi bekreftet vår oppfattelse om at Conecto er gode. Konkurrenten kunne ikke leve opp til samme nivå, sier kredittsjef for virksomhetsområdet Finansiering i Terra Finans og Kredittbank, Paal Nebylien. Det handler om mennesker En rekke parametere var inkludert i sammenligningsprosessen. Selv om elementer som pris og løsningsgrad naturlig nok utgjør vesentlige aspekter, appellerer Conectos fokus på omdømme og etikk sterkt til finansieringsselskapet. Det er viktig for oss at vårt inkassoselskap behandler kundene våre bra. Kundene opplever at Conecto opptrer på vegne av oss, og vi setter derfor stor pris på at Conecto har det etiske rammeverket som de har, sier Nebylien. Helt siden oppstarten i 1989, har Conectos kjerneverdier handlet om å 4 CONNECTED

5 Måten vi behandler folk på forteller ikke bare noe om oss det sier også noe om dem vi opptrer på vegne av. Bård Manengen Kundeansvarlig i Conecto AS kunden. Når man da har en inkassopartner som har kompetanse og handlekraft til å operere raskt, er det en stor fordel, sier Nebylien. Styrket kundeforhold Det optimale for Terra Finans og Kredittbank er å kunne «friskmelde» skyldnerne etter hvert som inkasso situasjoner avklares, slik at kundeforholdet fortsetter. Når kundene har kommet seg på bena igjen etter en inkassosak, har vi ofte opplevd å få et enda sterkere forhold til mange av dem. Det hadde aldri vært mulig hvis ikke Conecto hadde en fleksibel og human tilnærming, hvor skyldnerne føler seg godt behandlet, sier Nebylien. verdiene som mulig, sier Manengen. For å styrke sin posisjon ytterligere, lanserer Conecto nå IT-systemet Conect, som effektiviserer arbeidsprosesser og gjør det enklere å kommunisere med både oppdragsgivere og skyldnere. Systemet vil gi bedre muligheter for alle involverte parter. Vi jobber også med å utvikle vårt tilbud på analyseområdet noe blant annet Terra har indikert at de vil sette pris på. Conecto skal være den foretrukne partner på innfordringstjenester og da må vi ha den beste totale leveransen, sier Manengen. Samarbeider med konkurrenten Terra Finans og Kredittbank distribuerer i hovedsak sine tjenester via aksjo nærene i Terra-Gruppen, som er 78 sparebanker og OBOS. Selskapet har et mål om å doble porteføljen (som i dag er på ca. 1,5 milliarder kroner) innen Alt tyder på at Conecto blir med på den reisen. inkludere det menneskelige aspektet i arbeidsprosessene. En stor del av vår profil innebærer å sikre at vi arbeider på en etisk forsvarlig måte, nettopp fordi det er mennesker vi har med å gjøre. Måten vi behandler folk på forteller ikke bare noe om oss det sier også noe om dem vi opptrer på vegne av, forklarer kundeansvarlig Bård Manengen i Conecto. Utover en felles enighet om hvordan kunder bør behandles, ligger det i følge kredittsjefen også sterke faglige årsaker til grunn for hvorfor Terra Finans og Kreditt bank valgte Conecto som partner på gjenstandsbasert inkasso. Kunnskap om bransjen Kunnskap og kompetanse på vårt forretningsområde er selvfølgelig avgjørende i denne type samarbeid. Leasing utgjør totalt 75 prosent av vår portefølje, og det er ikke så mange inkassoselskaper som har tilfredsstillende kunnskap om det produktet. Conecto er en aktør som kan dette, sier Nebylien. For Terra Finans og Kredittbank handler det også om å ha en samarbeidspartner som har evnen til å handle raskt når situasjonen krever det. I en innfordringssituasjon er det ofte flere aktører som har krav knyttet til Conecto kaller det å være løsningsorientert, da deres erfaring tilsier at det kan være mange veier til mål. Vi opplever faktisk at vi i større grad oppnår gode resultater med en fleksibel og kommuniserende tilnærming. Hvis en skyldner ikke er i stand til å betale et samlet totalbeløp, forsøker vi å finne alternative løsninger. Til syvende og sist handler det om å gjenvinne så mye av Conecto er ironisk nok eid av en av våre hovedkonkurrenter allikevel ønsker vi å jobbe med dem, for det er de som gir oss best leveranse. Det sier vel kanskje det meste, avslutter kredittsjefen i Terra Finans og Kredittbank. CONNECTED

6 Sentralt i myndighetenes verktøykasse er styringsrenten, som må holdes lav. Tor Steig Sjeføkonom, NHO «Næringslivets økonomibarometer» er en kvartalsvis rapport som gir oversikt over dagens og fremtidens markedssituasjon toppledere i norsk næringsliv spørres hver gang. Siste aktuelle rapport ble publisert 29. februar. Hold deg oppdatert ved å besøke okonomibarometer.no 6 CONNECTED

7 Næringslivet forventer et tøffere 2012 INNOVASJON OG ØKONOMISTYRING Den europeiske gjeldskrisen merkes foreløpig bedre i mediebildet enn på kroppen for norske virksomheter. Stille før stormen, mener NHOs sjeføkonom Tor Steig, som har gode råd både til myndigheter og norske bedrifter. Det er ingen utbredt kriseopplevelse i norsk næringsliv, tross tydelige utslag i en rekke andre land. Pessimismen for hvordan 2012 vil utvikle seg er riktig nok økende. Det viser NHOs økonomibarometer, som kvartalsvis kartlegger fremtidsutsiktene for norsk næringsliv. Nei, 2011 ble ikke noe kriseår samlet sett for norsk næringsliv. Men ulikhetene er store, og vi ser en betydelig nedjustering av markedsutsiktene for Tross fortsatt vekst i økonomien, oppga én av fire virksomheter i eksportindustrien i 4. kvartal 2011 at de forventer å måtte permittere folk i løpet av året, forteller Steig, en av landets mest innflytelsesrike sosialøkonomer, med lang fartstid både fra LO og NHO. Todelt økonomi Norsk næringsliv følger to baner. Den ene, petroleumsindustrien, går så det suser. Den andre, næringslivet for øvrig, møter større utfordringer. Utfordringene for eksport- og importkonkurrerende bedrifter er noe ulike. Mange norske eksportbedrifter frykter tøffere tider, med svakere etterspørsel og sterk krone. Importkonkurrerende norske bedrifter vil oppleve økende konkurranse fra utenlandske aktører, som i økende grad vil etablere seg i Norge, forklarer han, og poengterer at norske virksomheters konkurransekraft i snitt reduseres med tre prosent per år. Slik har det faktisk vært i ti år nå. Årsakene finner vi blant annet i det høye timelønnsnivået og den sterke kronen. Stimulere til innovasjon Så hvordan demme opp for den uungåelige krisen? Både den enkelte virksomhet og myndighetene kan ta grep. Steig ramser opp en rekke tiltak som vil styrke den delen av næringslivet som ikke handler om det svarte gullet. Innovasjon kan stimuleres gjennom en offensiv økonomisk politikk hvor det blant annet er rimelig greit å få innovasjonslån. Jeg ville også vært veldig forsiktig med å innføre ekstra skatter for banksektoren, og tilbakeholden med å utvikle regler knyttet til kapitaldekning som er i utakt med omverdenen for eksempel raskere nordisk gjennomføring. Det vil kunne bremse situasjonen, mener han, og legger til at det ikke er så mye galt myndighetene nå kan gjøre: Det eneste måtte være å møte situasjonen med ren etterspørselsstimulering. Å blåse opp offentlige budsjetter generelt er ikke klokt. Fornuftig økonomistyring Kredittmarkedsflyten bekymrer Steig. Dette er den mest akutte kanalen vi vil merke et tøffere 2012 i. Bremses kredittflyten vil det kunne bremse veksten ytterligere, fordi norske bankers evne til å gi lån vil reduseres. Det vil bli vanskeligere å få livsnødvendige lån, og de som gis vil ha kortere nedbetalingstid og være mer kostbare for låntakerne, sier han. Sentralt i myndighetenes verktøykasse er styringsrenten, som må holdes lav. Jeg har full tillit til sentralbanksjefen her. Har du noen råd bedriftene kan ta med seg videre inn i 2012? Det handler om helt grunnleggende ting. Forsterk de tingene som er fornuftige å gjøre uansett. Sørg for god økonomistyring. Reduser lånebehovet og kapitalbindingen. Har bedriften en god bankforbindelse ville jeg tatt opp lån nå selv om man umiddelbart ikke skulle trenge det. Det vil også være klokt å sikre seg likviditet, avslutter han. CONNECTED

8 Conect nytt driftssystem: SIKRER OPTIMALE PROSESSER I november i fjor introduserte Conecto sitt nye driftssystem med Eidsiva Bredbånd som pilotkunde. Systemet har fått navnet Conect og er nå på vei mot full implementering. Selv om deler av inkassofunksjonaliteten fortsatt er under utvikling, er erfaringene med reskontrodelen av systemet veldig gode, sier Thomas Thorsen, IT-direktør i Conecto. Navnet Conect skal gi assosiasjoner til behovet for effektiv kommunikasjon mellom partene i reskontro- og inkassoprosessen: Kunde/skyldner, oppdragsgiver og inkassoselskapet. Etter fem måneder med pilot og drift er erfaringene gode, og potensialet tydelig. Samarbeidet med Eidsiva har vært veldig nyttig, og gitt oss mange gode innspill til forbedringer og ny funksjonalitet. Nå er nye kunder koblet på, og vi får fine tilbakemeldinger også fra dem, sier Thorsen. Kundene merker ikke så mye til at inkassofunksjonaliteten fortsatt er under utvikling. Det er først og fremst internt i Conecto at dette oppleves. Løsningen Eidsiva Bredbånd og de andre kundene Dette vil komme kundene våre til gode! Thomas Thorsen IT-direktør i Conecto har, gir forbedret funksjonalitet sammenlignet med tidligere løsninger. Den videre utviklingen av inkassofunksjonaliteten vil først og fremst øke effektiviteten i arbeidsprosessene og kommunikasjonen mellom partene. I tillegg vil den gi oss betydelige muligheter til å utvikle spesialløsninger for kunder og bransjer, fortsetter Thorsen. Samme grensesnitt En av de store forbedringene er at det er samme grensesnitt både foran og bak systemet. I praksis sitter våre kunders ansatte med de samme skjermbildene som Conectos kundebehandlere. De jobber med samme system, men har litt 8 CONNECTED

9 forskjellige roller. Fordelen er at begge kjenner funksjonaliteten og ser det samme, noe som forenkler kommunikasjonen betydelig, sier Thorsen. En annen viktig funksjonalitet er at operatørene enten det er kundene eller Conectos medarbeidere kan behandle store mengder transaksjoner med kun få tastetrykk. Dette er spesielt fordelaktig ved reskontrobehandling. Masse håndtering og automatisering går som en rød tråd gjennom løsningen. Fordringsadministrasjon er en kontinuerlig prosess som strekker seg gjennom alle trinnene i en fordrings livsløp. God integrasjon mellom de forskjellige trinnene er derfor en kritisk suksessfaktor. I Conect har vi sørget for at samme informasjonsbase ligger i bunn gjennom hele livsløpet, og at funksjonaliteten er godt integrert mellom trinnene. Slik sikres optimale og effektive informasjons- og arbeidsprosesser, forklarer Thorsen. Sømløs samhandling Den nye teknologiske plattformen er selve grunnfjellet i løsningen, og gir store muligheter for fleksible og kostnadseffektive arbeids- og kommunikasjonsprosesser. Dette vil komme kundene våre til gode, fremhever IT-direktøren, og fortsetter: Fremtiden ligger i sømløs samhandling med våre kunders driftssystemer, og opplevd verdi hos kunden vil være svært retningsgivende for hva vi utvikler videre. Her har vi allerede spennende funksjonalitet i drift for eksisterende kunder. Et annet viktig utviklingstrekk vi ser er at ny teknologi skaper nye arenaer for kommunikasjon med kunder og skyldnere. Skyldnerkommunikasjon i sosiale medier er en utfordring i vår bransje. Det er et mål for oss å møte skyldnerne også på disse arenaene, avslutter Thorsen. CONNECTED

10 Endelig i Norge! PROFESSOR NOREENA HERTZ NOREENA HERTZ IS ONE OF THE WORLD S LEADING YOUNG THINKERS. The Observer SELVFØLELSE ER EN FERSKVARE! MIA TÖRNBLOM 10 CONNECTED

11 Det spares verken på innhold eller fasiliteter når Conecto inviterer til sin første store årlige kundekonferanse. I april 2012 går arrangementet av stabelen, med håndplukkede foredragsholdere i idylliske omgivelser. UNDERHOLDNING VED BLANT ANDRE HADDY N JIE CONNECTING 2012 ET SKRITT INN I FREMTIDEN Connecting er navnet på den nye årlige møteplassen for selskapets kunder og samarbeidspartnere. Målet er faglig kompetansebygging og gjensidig inspirasjon i god kombinasjon med sosialt samvær. hvordan man kommer til å gjøre ting i fremtiden. Utviklingen går som kjent stadig raskere, og både tema og foredragsholdere er valgt ut fra et ønske om å stimulere tilhørerne til å tenke fremtid, sier Adde. Skann koden for direkte påmelding NÅR april 2012, start kl HVOR Quality Hotel Tønsberg PÅMELDING eller tlf: / PÅMELDINGSFRIST 20. mars 2012 DELTAKERAVGIFT Kr 4 990,- per pers TRANSPORT Buss fra Gardermoen 17. april, buss fra Galleri Oslo 18. april Som Norges tredje største inkassobyrå har vi lenge ønsket å etablere en arena for akademisk påfyll, som igjen kan berike den enkelte bedrift i hverdagen, forteller direktør for Allianseutvikling, Petter Adde. Ledende foredragsholdere Innovasjon, fremtid og nye muligheter er stikkord for konferansen, som blant annet inkluderer kjente navn som Noreena Hertz, verdensledende økonom, Mia Törnblom, en av Sveriges mest etterspurte foredragsholdere, og Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Gruppen. Overordnet kan man si at arrangementet dreier seg om hvordan man gjør ting i dag, sammenlignet med Kjente artister I tillegg til en rekke relevante foredrag legger Connecting 2012 også til rette for verdifull erfaringsutveksling mellom deltakerne. På kvelden følger musikalske underholdningsinnslag, blant annet fra den kjente artisten og skribenten Haddy N jie. Vi forventer mange påmeldte, og oppfordrer derfor folk til å melde sin interesse så raskt som mulig. Dette er definitivt et arrangement man ikke bør gå glipp av, avslutter Adde. Connecting 2012 arrangeres i midten av april, og finner sted på Quality Hotel Tønsberg. Øvrig informasjon om arrangementet finnes i bildet til venstre, og på CONNECTED

12 Det er store gevinster å hente ved å samordne funksjonene i en fordrings verdikjede. SpareBank 1 Gruppen Finans AS som eier Conecto har tatt konsekvensen av dette, og bygget et «fordringshus» som tilbyr tjenester i hele verdikjeden. PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 62,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 8,75 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 620,- RETTSGEBYRET (R) MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: FORDRINGSHUS En fordrings verdikjede innebærer alle funksjoner fra å velge de riktige kundene til å sørge for at pengene er på konto eller tapet er avskrevet. Mellom disse ytterpunktene ligger det en rekke oppgaver, som fakturering, finansiering, reskontroføring, purring, inkasso, overvåking og porteføljekjøp. En fordrings vei gjennom verdikjeden kan sammenlignes med en produksjonsprosess, der resultatet avhenger av effektiviteten i prosessen og at de enkelte prosess elementene spiller godt sammen. Kritiske suksessfaktorer er hastighet/rettidighet, effektiv flyt av informasjon og gode kommunikasjonsevner. Ikke kjernevirksomhet Stadig flere virksomheter ser funksjonene i denne verdikjeden som en helhet, og som oppgaver virksomheten ikke skal bruke egne ressurser på. Effektiv innfordring av utestående fordringer er et eget fagområde som spesialiserteselskaper gjør mer effektivt enn virksomheten selv. Mange ser derfor fordelene av å anvende de interne administrative ressursene på å understøtte mer produktive oppgaver som utvikling, produksjon og salg. Gjennom søstervirksomhetene SpareBank 1 Factoring og Porteføljekjøp, og i samarbeid med kredittinformasjonsselskapet Experian, leverer Conecto tjenester innenfor alle funksjonene i fordringens verdikjede. Spesialkompetanse og systemintegrasjon øker farten i innfordringen og korter ned kredittiden. Resultatet er forbedret likviditet og høyere gjenvinning av tapsutsatte fordringer. Belåning eller salg Velger man i tillegg å finansiere utestående fordringer ved opplåning eller salg av fordringene, gjør det kredittsalg til en forutsigbar og kalkulerbar kostnad for bedriften. Fordringene belånes eller selges på fakturatids punktet, noe som gir penger på konto etter to til tre dager. Alternativt kan de selges på senere tidspunkter i fordringsløpet, løpende eller som enkeltstående porteføljesalg. For mer informasjon, ta kontakt med Hans Petter Blix på telefon eller epost Fakturakjøp/ lån Purretjeneste Utenrettslig inkasso Rettslig inkasso Rettsgebyret fra : kr 860,- Kredittinformasjon Fakturaadministrasjon Langtidsovervåking Porteføljekjøp 12 CONNECTED

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Februar 2011 www.creno.no Fornøyde kunder og høy løsningsgrad Kredittsjef Camilla L. Solberg i Bring: Bringer

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3. HØST 2004 CONNECTED Respekt betaler seg Å behandle skyldneren med respekt er ikke snillisme. Conectos skyldnerundersøkelse gir klare pekepinner

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer