FORBRUKS- PENSJONISTENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKS- PENSJONISTENE"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister som har et alt for høyt forbruk i forhold til inntekt? side 7 Godt samarbeid gir høy gjenvinning side 4 Ikke ta ferie fra purrerutinene side 6 Hva gjør du i klagetilfeller? side 10

2 Foto: Morten Brakestad INNHOLD Godt samarbeid gir høy gjenvinning 4 Ikke ta ferie fra purrerutinene 6 Forbruks pensjonistene 7 Hva gjør du i klagetilfeller? 10 1 av 20 nordmenn har betalingsanmerkning 12 Kontakt oss gjerne! Conecto en god inkassopartner Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall og etter purringer fra opp rinnelig fordringshaver. Inkasso er dermed en helt avgjørende og integrert del av alle virksomheters salg på kreditt. Uten salg på kreditt ville ikke markedet fungere. Som en integrert del av våre kunders virksomhet er vi i Conecto derfor opptatt av å fylle en slik rolle på en god måte. Etter 40 år i bransjen har vi derfor fortsatt tro på to fundamentale elementer i vårt inkassoarbeid: Vi er opptatt av å behandle våre kunders kunder med respekt. Uansett hvilken bransje man tilhører leser vi om at man er opptatt av å beholde eksisterende kunder og utnytte krysssalgsmulighetene. Kostnaden med å få nye kunder er langt større enn å beholde de kundene man har. Derfor er vi i Conecto opptatt av å behandle våre kunders kunder på en god og respektfull måte. En kunde som misligholder sine for pliktelser er ikke nødvendigvis en dårlig kunde. Manglende betalingsevne er ofte av midlertidig karakter. På denne måten er vi med på å ta vare på våre kunders kunder. Vi er opptatt av at våre kunder skal få pengene sine tilbake. Enhver virksomhet som selger varer og tjenester på kreditt tar en kredittrisiko. Det betyr at tap i næring er en del av normal forretningsdrift. Spørsmålet er bare hvor det naturlige nivået ligger for din virksomhet. I Conecto har vi lang erfaring med at respektfull behandling av skyldner gir høyere innbetalinger. På denne måten kan vi hjelpe til med å finne det «riktige» tapsnivået for den enkelte bedrift. Dermed blir inkassovirksomheten snudd til å bli en viktig del av en bedrifts salgsstrategi. Vi i Conecto kan kanskje oppleves å være litt gammeldagse, men det å behandle mennesker respektfullt lønner seg! Ha en god sommer! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad Side 6, 10 og 12: istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS Per Olov Sjøgren Administrerende direktør 2 CONNECTED CONNECTED

3 Fra høyre mot venstre: Grethe Holen (markedssjef) og Øyvind Danielsen (administrerende direktør) i Didriksons Norge er fornøyde med den tette relasjonen til saksbehandler Lise Bergum fra Conecto Gjøvik. GODT SAMARBEID GIR HØY GJENVINNING Et godt samarbeid fører til raskere håndtering og dermed høyere løsningsgrad på inkassosakene. Dette er alfa og omega i en likviditets-utfordret bransje hvor det ofte handler om å komme først i køen. Da klesprodusenten Didriksons byttet inkassoleverandør var en egen kontaktperson å forholde seg til den aller viktigste prioriteringen. Jeg var frustrert over at kommunikasjonen ikke fløt som den skulle og at både jeg og skyldnerne måtte forholde oss til ulike mennesker uten kjennskap til historikk. Derfor ønsket jeg en lokal leverandør her på Gjøvik som jeg kunne jobbe tettere med, forteller Grethe Holen, markedssjef i Didriksons Norge AS. En god match Valget falt på Conecto og siden dag én i november 2010 har dette vært et velfungerende samarbeid med en løsningsgrad på opp mot 98 prosent. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med kontaktpersonen min i Conecto. Hun er rett og slett fantastisk. Til og med kundene mine skryter av henne, kommenterer Holen. Didriksons Norge AS er det norske datterselskapet til den svenske kles produsenten med røtter tilbake til Det norske datterselskapet i dets nåværende form ble startet opp i slutten av 2007 og har siden doblet omsetningen sin årlig. I dag omsetter selskapet for 65 millioner kroner. Sportsbransjen er en utfordrende bransje likviditetsmessig og en god inkassopartner betyr derfor mye. Det er en veldig sesongbetont bransje hvor alle leverandører leverer kolleksjoner på samme tid. Butikkene har en utfordring med å betale alle kreditorer før de har fått solgt varene. Med en god til nærming havner man først i køen, hevder Lise Bergum, saksbehandler i Conecto på Gjøvik. Løsningsorientert Det gode samarbeidet mellom Didriksons og Conecto bunner i en felles forståelse for hverandres roller og en tett dialog om sakene hele veien. Min jobb er å legge til rette for gode løsninger for Didriksons sine kunder. Målet mitt er at de takker for hjelpen når de legger på røret, forteller Bergum. Og det er det ofte de gjør også. Det sier litt om tilnærmingen til skyldner som kanskje skiller seg fra andre inkassoselskaper. Det er viktig å møte alle med respekt. Selv om de er rasende og sier mye overilt, kommer man langt med en rolig og vennlig stemme. Ved å informere og komme med forslag til løsninger som kan fungere for den andre parten har man opparbeidet det tillitsforhold som er nødvendig for å inndrive pengene, avslutter Bergum. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med kontaktpersonen min i Conecto. Grethe Holen, markedssjef i Didriksons DIDRIKSONS NORGE AS Distribuerer fritidsbekledning til barn og voksne til sports-, mote- og barnebutikker. 15 ansatte (inklusive 5 pensjonerte politimenn som jobber deltid på lageret). Omsetter i 2014 for 65 millioner kroner. Didriksons AB og deres datterselskaper ble kjøpt opp av det norske private equity selskapet Herkules i februar i år. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Sommeren innebærer for mange ekstra penger på konto i form av feriepenger eller penger igjen på skatten. Mange benytter anledningen til å betale penger de skylder. Da er det ekstra viktig at du som fordrings haver kjenner din besøkelsestid. IKKE TA FERIE FRA PURRERUTINENE ANDELEN UNGE MED INKASSOSAKER GÅR SVAKT NED, MENS PENSJONIST ANDELEN ØKER. STÅR VI OVENFOR ET PARADIGMESKIFTE MED ET NYTT KULL PENSJONISTER SOM HAR ET ALT FOR HØYT FORBRUK I FORHOLD TIL INNTEKT? Til grunn for alt godt kredittarbeid ligger gode innfordringsrutiner. En vanlig faktura har en gitt kredittid. Når denne kredittiden er utløpt uten betaling, bør det umiddelbart sendes en purring/ inkassovarsel. Dette inkassovarselet må ha minst 14 dagers betalingsfrist. Med andre ord går tiden fort før man eventuelt kan sende den misligholdte fordringen til inkasso. Gode og stramme innfordrings rutiner er derfor svært viktig for å unngå at kredittiden løper løpsk, med etter følgende press på likviditeten. Først til mølla Mange fordringshavere har slakke innfordringsrutiner. Det sluntres med rask fakturering, og mange utsetter å purre fordi dette ofte oppfattes som kjedelig og ubehagelig rutinearbeid. Dette drar de beste nytte av. Fordringshavere med gode og stramme innfordringsrutiner havner øverst i bunken med ubetalte fakturaer. De kommer først til mølla, og får betalt for det. Fordringshavere som viser en fast og tydelig innfordringspraksis blir prioritert av skyldner. Skyldner skjønner at det ikke er mulig å slippe unna. Vær ute i god tid I juni kommer feriepengene og mange får penger igjen på skatten. Da er det viktig at du som fordringshaver er à jour med faktureringen og at purringer og inkassovarsler er sendt. Skyldner bør helst ha god oversikt over alt av fakturaer og ubetalte regninger før de ekstra pengene er på konto. Da er det større sjanse for at ditt utestående faktisk blir betalt innen betalingsfristen. Gode sommervaner Sommeren er kanskje den viktigste tiden å være à jour med fakturering og purring. Etter juni kommer raskt juli, og da er de fleste på ferie. Mange bedrifter lukker eller har redusert bemanning. Da løper helt unødvendige kredittdager. Når det blir forsinkelser med fakturering, purre- og inkassorutinene i sommertiden, vil man merke dette til langt utpå høsten. Forsinkelsene gjør at fordringene blir eldre og det gir utslag i løsningsgraden. Inndrivelse og inkasso er ferskvare, jo eldre en fordring blir, desto større er sannsynligheten for tap. Så vær konsekvent i fakturerings- og purreprosessene gjennom hele året, spesielt om sommeren. Da unngår du at fordringene dine blir liggende nederst i bunken hos mottakeren, eller at de venter til over sommeren med å betale. Det vil uansett være hensiktsmessig å gjennomføre all fakturering og purring før sommertiden slår til for alvor! Forbrukspensjonistene Vi er vant til at eldre i Norge har et nøkternt forhold til sin privatøkonomi, at de sparer og ikke lever over evne. Så rosenrødt er det ikke lenger, forteller Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Gruppen. Forventninger om høyt forbruk I følge en undersøkelse utført på vegne av SpareBank 1 bruker 1 av 10 pensjonister kredittkort når de har dårlig råd. Det å dra kredittkortet når du har dårlig råd i stedet for å justere forbruket er en kortsiktig og dårlig idé uansett hvilken aldersgruppe du befinner deg i, kommenterer Gundersen. Å sørge for at man har en god pensjon, nedbetalt bolig og oppsparte midler 6 CONNECTED CONNECTED

5 Hvor stor inntektsnedgang er/var akseptabel som alderspensjonist? 29% av alle nordmenn aksepterer et inntektsfall på 20% eller mindre. 7 av 10 nordmenn vet ikke hvor mye de kommer til å få i pensjonsinntekt. Ingen nedgang 8% Inntil 10 prosent 7% prosent 14% prosent 25% prosent 13% 29% 20% eller mindre Om du er gift eller samboende, avhenger minste pensjonsnivå også av din ektefelles/samboers inntekt og pensjon prosent 3% prosent 2% Over 60 prosent 0% Vet ikke 27% Kilde: Undersøkelse utført av respons på vegne av SpareBank 1 Gruppen i april Pensjonsfakta i banken er kanskje viktigere enn noensinne. Nordmenn har bedre helse og lever lengre enn før. Det innebærer at pensjonsinntekten fordeles utover flere leveår og at vi er friske nok til å reise, dyrke hobbyer eller gjøre andre kapitalkrevende ting. Med et betydelig inntektsbortfall, høy gjeldsgrad og forventning om høyt forbruk, kan man fort havne i en ond sirkel. Men forbrukerøkonomen er ikke veldig bekymret. 7 av 10 nordmenn vet ikke hvor mye de kommer til å få i pensjonsinntekt. Pensjon kan komme fra folketrygden, fra arbeidsforhold og fra egen sparing. Pensjonisttilværelsen tilbringes ikke i en gyngestol. Snarere tvert i mot. Det er nå vi skal realisere drømmene våre og ofte medfører dette et høyere forbruk enn det vi kanskje hadde som arbeidstaker, sier Gundersen. Urealistisk forventinger til pensjonsinntekten Mange har et urealistisk bilde av inn tekten de kommer til å få som pensjo nist. I følge en fersk undersøkelse om pensjon aksepterer 29 prosent av alle nordmenn et inntektsfall på 20 prosent eller mindre. Det er fullstendig urealistisk, kommenterer Gundersen. De fleste norske pensjonister i dag kommer veldig godt ut av det og har opparbeidet seg verdier i form av verdi stigning på fast eiendom, gode pensjons avtaler og de har kanskje til og med arvet litt. Men gode pensjonsordninger er historie og hvis dagens pensjonister bruker opp arven og belåner eiendommen, vil dette kunne ha en langtidseffekt. Trenden med et veldig høyt forbruk som pensjonist kan være bekymringsfull i et større og mer langsiktig perspektiv, legger Gundersen til. I følge en fersk undersøkelse om pensjon aksepterer 29 prosent av alle nordmenn et inntektsfall på 20 prosent eller mindre. Det er fullstendig urealistisk. Du må ta ut 100 prosent alderspensjon og ha minst tre års trygdetid for å ha rett til minste pensjonsnivå. Garantipensjon sørger for minste pensjonsnivå i det nye beregningssystemet for pensjon. Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under dagens minste pensjonsnivå på kroner. Om du er gift eller samboende, avhenger minste pensjonsnivå også av din ektefelles/samboers inntekt og pensjon. 8 CONNECTED CONNECTED

6 ENHVER KLAGE PÅ FAKTURA BØR BEHANDLES SERIØST. OM KLAGEN ER FREM SATT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG ER UVESENT LIG. JO RASKERE DU TAR STILLING TIL KLAGEN, JO RASKERE KAN DU KREVE OPPGJØR. HVA GJØR DU I KLAGETILFELLER? Med tanke på kostnads risiko for å bringe saken inn for en høyere domstol kan det være fornuftig å forhandle seg frem til en minnelig løsning. En ubesvart klage gjør at kravet defineres som omtvistet og et omtvistet krav skal ikke sendes til inkasso. En rask og effektiv innsigelsesbehandling vil derfor øke likviditeten ved å redusere kredittdagene. Hvordan gå frem Ta stilling til om det er hold i klagen. Bør du foreta deg noe for å oppfylle din del av kontraktsforholdet? I så fall bør det gjøres snarest mulig. Kunden er i utgangspunktet ikke forpliktet til å foreta fullt oppgjør før leveransen er utført i sin helhet. Er klagen etter din mening ubegrunnet, bør du informere kunden om din vurdering. Begrunnelsen bør gis skriftlig av hensyn til senere krav til dokumentasjon. Når du har besvart klagen og eventuelt utbedret feil eller mangler, betaler antakelig kunden kravet ditt. I motsatt fall har du et misligholdt krav som kan sendes til inkasso. Uenighet om rettmessighet Uenighet om kravets rettmessighet som oppstår etter at inkasso er iverksatt må avklares i forliksrådet der skyldner bor. Hvis du har forretningsadresse i samme kommune som kunden, eller i en nabokommune, plikter du å møte til mekling dersom skyldner krever det. Forliksrådet har domskompetanse. Skyldner kan frifinnes, eller vedkommende kan dømmes til å betale kravet helt eller delvis. Med tanke på kostnadsrisiko for å bringe saken inn for en høyere domstol kan det være fornuftig å forhandle seg frem til en minnelig løsning. Først når det foreligger en rettskraftig avgjørelse kan kravet tvangsinndrives av inkassobyrået. Feiltrinn innklages Inkassoklagenemnda behandler klager på saksbehandlingen i inkassobyråene. Nemnda mottar mange klager på at omtvistede krav er sendt til inkasso. Det klages også over at henvendelser ikke besvares. Det er derfor grunn til å presisere at som leverandør har du plikt til både å vurdere henvendelser, og å besvare disse, før kravet kan sendes til inkasso. 10 CONNECTED CONNECTED

7 PURREGEBYR Purregebyr fra : kr 64,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. INKASSOVARSEL Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. TVIST Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. 1 av 20 nordmenn har betalingsanmerkning Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. FORSINKELSESRENTE Rentesats fra : 9,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. INKASSOSATSEN (I) Inkassosatsen fra : kr 640,- RETTSGEBYRET (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- MER INFORMASJON: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: STATISTIKK FRA EXPERIAN VISER VED UTGANGEN AV FØRSTE KVARTAL 2014 AT 1 AV 20 NORD MENN OVER 18 ÅR ER REGIST RERT MED OVER 1,1 MILLIONER BETAL INGSANMERKNINGER. Det totale beløpet disse til sammen skylder skriver seg til 34,5 milliarder kroner. Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor, da beløpet var 34,8 milliarder kroner. De eldre sliter mest Dårlige betalere i aldersgruppen 18 til 30 år har per april utestående 2,078 milliarder kroner, sammenlignet med 2,084 milliarder i To prosent av alle nordmenn over 60 er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Skyldig beløp i denne aldersgruppen har økt fra 5,040 milliarder til 5,141 milliarder på ett år. Konkurser og tvangsavviklinger Den nedadgående trenden av konkurser blant norske foretak fortsetter. Etter de fire første månedene av 2014 ser vi en nedgang på 10 prosent, med 1840 konkurser registrert i første kvartal 2013, mot 1658 i Også antallet tvangsavviklinger er betrakte lig redusert. I de fire første månedene av 2014 er det registrert 114 færre tvangsavviklinger sammenlignet med samme periode i fjor, noe som gir oss en nedgang på 36 prosent. 12 CONNECTED

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer