Jobber for forenkling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobber for forenkling"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og NARF jobber for å forenkle byrdene for næringslivet. side 6 Desember er porteføljemåneden side 4 Innovative fakturaløsninger for norske kommuner side 9 Kjemper mot bedrageri side 10

2 INNHOLD Desember er porteføljemåneden 4 Jobber for forenkling 6 Innovative fakturaløsninger for norske kommuner 9 Kjemper mot bedrageri 10 Kompensasjon ved forsinket betaling 12 Byråkrati vs. verdiskapning Småbedrifter og bedrifter i etableringsfasen sliter med et rigid og byråkratisk lov- og regelverk som koster både tid og energi. Det er gode krefter i sving for å endre på dette og myndighetene har omsider tatt noen grep som monner litt, men det er langt igjen. Tid som burde vært brukt på verdiskapning og produktivitet spises opp av omfattende og kompliserte administrasjon- og rapporteringsoppgaver for å tilfredsstille myndighetenes krav til kontroll og oversikt. Dette ser vi i inkassobransjen mange eksempler på. Når den produktive delen av arbeidsdagen er over, gjerne godt på overtid, og det administrative arbeidet gjenstår, er det mange småbedriftsledere som utsetter fakturering og purring. Resultatet er dårlig likviditet og en vanskelig driftssituasjon. administrativ hverdag, slik at mest mulig av arbeidstiden kan brukes til verdiskapende arbeid. Vi retter derfor vår honnør til Sandra Riise og Norges Autoriserte Regnskapsbyråers Forening (NARF) for at de har tatt en viktig rolle i arbeidet for å forenkle småbedriftenes administrative arbeidsvilkår. Vi i Conecto skal gjøre det vi kan for å bidra til god økonomi i småbedriftene. Gjennom samarbeidet med regnskapsbyråene og gode webbaserte registrerings- og innsynsløsninger forenkler vi inkassoarbeidet for bedriftene. Der mange bedriftsledere tidligere ga opp og tok tapet, ser vi nå at de lykkes og får inn pengene sine. God Jul og Godt Nytt År! 4 Kontakt oss gjerne! Da er det oppløftende å se at noen står frem og jobber for at våre mange små og mellomstore bedrifter skal få en lettere Sverre O. Helsem Administrerende direktør Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Desember er en travel måned for Abbe Fransson (t.v.) og Rolf Eek- Johansen i Porteføljeavdelingen. Desember er porteføljemåneden Mange selskaper forbedrer årets resultat ved å selge sine avskrevne fordringer. Abbe Fransson analytiker, Porteføljeavdelingen Strengere krav i finansnæringen gjenspeiles i markedet. Stadig flere selskaper selger hyppigere for å dra nytte av den låste kapitalen. Produktutviklingen har det siste året vært preget av de nye utfordringene finansnæringen står overfor, og vi ser et stort oppsving i løsninger som gir nærmest perfekt forutsigbarhet rundt risiko og likviditet, forteller Abbe Fransson, analytiker i Porteføljeavdelingen. Har du utestående fordringer kan du velge å selge disse i porteføljer til Conectos eierselskap, SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Slik får du pengene inn umiddelbart på konto og kan få dem balanseført. Tapsrisikoen sendes videre til porteføljeselskapet. Derfor er desembermåned en travel måned for Porteføljeavdelingen. Dette er ikke en måned med ro eller tid til julestemning. Mange selskaper forbedrer årets resultat ved å selge sine avskrevne fordringer, så desember er nok den måneden med størst aktivitet i løpet av året, sier Fransson. Lønner seg alltid på lang sikt Året så langt har gitt mange porteføljer av veldig forskjellig størrelse. Direktør Rolf Eek-Johansen forteller at det er to ting som er avgjørende for kundene når de vurderer porteføljens verdi. Hva får jeg hvis jeg selger og hvilke kostnader slipper jeg ved salg? Det skal mye til å bli like effektive som Porteføljeavdelingen på dette. Vi har etter hvert opparbeidet oss en stor base i mange ulike bransjer som kommer oss til gode både kostnadsmessig og tiltaksmessig. Det handler for bedriftene som selger om å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet mener Eek-Johansen. Istedenfor å vente i noen år på å eventuelt få inn litt penger, bruker de salgssummen aktivt i eget selskapet og skaper langt større verdier i løpet av samme tid. Porteføljeavdelingens spesialisering tok etter sommeren en ny vri da kontoret flyttet til Conecto på Østerås. Daglig interaksjon på mer enn bare telefon og e-post var forventet å gi bedre og raskere inndriving. Vi vil være tilstede der vi har vår kjernevirksomhet, selv om Conecto foretar all behandling av sakene. Så langt ser vi tydelig at forståelsen og løsningene på utfordringer gir kjappere avklaringer og umiddelbare effekter. Dette styrker vår verdi for kundene våre, sier Eek-Johansen. Hva er det som selges? Mesteparten er overvåkingsaker, men det er stor spredning både mellom og innen bransjer. Innen finans for eksempel har vi salgsavtaler på både dag 1, dag 180, dag 365, samt «ryddesalg» hver sjette måned. Hver enkelt kunde er unik og løsningene blir ofte skreddersydd for å sammenfalle med riktige tidspunkter for en naturlig overdragelse, avslutter Fransson. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Administrerende direktør Sandra Riise i NARF er leder for en bransjeforening som representerte en omsetning på over 11 milliarder i fjor. 80 prosent av disse er tilknyttet NARF. Jobber for forenkling Fanesaker for NARF 1. Fortsette å forbedre og videreutvikle Altinn. 2. Frivillig revisjon innebærer fortsatt unødvendige særattestasjoner av revisor. Regjeringen må evaluere disse på nytt. 3. Oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale er fortsatt 10 år, dette bør etter vår mening reduseres til 5 år. 4. Ytterligere forenkling av aksjeloven for de minste bedriftene. «Outsourcing» er en internasjonal trend som er særlig aktuelt for administrative oppgaver i en bedrift. Regnskap er intet unntak og hele av landets bedrifter har satt ut regnskapsoppgaver til en autorisert regnskapsfører. NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere og administrerende direktør Sandra Riise forteller om en rivende bransjeutvikling i løpet av hennes 16 år hos NARF. Dette har utviklet seg til en profesjonell bransje i sterk vekst. Fra å være en usynlig og utydelig funksjon i bedriften har regnskap fått en betydelig rolle i næringslivet og det er moro å være del av et slikt positivt driv, forteller Riise. Fra 1995 til 2012 har antallet medlemmer steget fra 1000 til Det sier litt om den eksplosive veksten som er drevet av økt etterspørsel etter regnskapstjenester og en positiv næringsutvikling i Norge. I dag opplever vi en strukturendring i regnskapsbransjen. Hovedsakelig som følge av den teknologiske utviklingen, men også det faktum at frivillig revisjon har resultert i at mange revisorer og revisjonsselskap entrer bransjen, sier hun. Norge er en del av verden og Europa, og Riise mener den økonomiske uroen i Europa også har satt norske bedrifter under press og ført til at mange bedrifter velger å outsource inkassofunksjonene. Antall inkassosaker øker som følge av finanskrisen i Europa og nå er det ekstra viktig å passe på at pengene kommer inn i kassa. Alle virksomheter som har kredittsalg og liten administrasjon bør vurdere å overlate inkassofunksjonen til profesjonelle tilbydere. Vil forenkle byrdene for næringslivet Det er særlig de små bedriftene som ikke har ressurser til egne økonomiansatte som benytter en ekstern autorisert regnskapsfører. Medlemmene i NARF har stor kunnskap om hverdagen i småbedriftene og kommer hele tiden med gode forslag til forbedringer. Derfor er en av de politiske hjertesakene til NARF å jobbe for en forenkling av byrdene for næringslivet generelt og for de små virksomhetene spesielt. Våre prioriterte saker i forenklingsarbeidet er fortsatt å videreutvikle Altinn, forenkle aksjeloven, få til en revurdering av revisors særattestasjoner og å endre oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale, stadfester Riise. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Enkel outsourcing for regnskapsbyrå og deres kunder Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto hvor de enkelt kan registrere inkassosaker på vegne av seg selv og sine kunder. Når sakene er registrert i nettløsningen til Conecto kan både regnskapsbyrået og kunden stole på at Conecto tar seg av oppfølgingen. Innovative fakturaløsninger for norske kommuner Conecto opplever i økende grad at kommuner og andre kunder ønsker å samle fakturering, betalingsoppfølging og inkasso hos én leverandør. Ved å samle hele verdikjeden hos Conecto, forenkles administrasjonen og du sparer kostnader. Gjennom Conecto sine stordriftsfordeler oppnår kommuner betydelige kostnadsbesparelser for distribusjon av fakturaer, det være seg print, efaktura, AvtaleGiro, epost eller fakturahotell. Videre har Conecto en unik teknisk løsning med tilgang til alle de ulike fakturatjenestene på ett sted. Dette minimerer teknisk vedlikehold og sikrer smidig overgang fra fysisk til elektronisk fakturering. Øvre Eiker kommune valgte høsten 2012 Conecto som sin samarbeidspartner på print, porto, purring og inkasso. Conecto ble i anbudsprosessen vurdert som beste leverandør på alle punkter i sterk konkurranse med de største aktørene i inkassobransjen. Kommunen la blant annet vekt på Conecto sin lange og gode erfaring med kommunal innfordring og brukervennlige innsynsløsninger på nett. Ønsker du mer informasjon om fakturaløsningene, ta kontakt med Hans Petter Blix på telefon eller epost En av de politiske hjertesakene til NARF er å jobbe for en forenkling av byrdene for næringslivet Sandra Riise Administrerende direktør, NARF Hun forteller at endringene i aksjeloven om å fjerne revisjonsplikten for de minste bedriftene, samt å senke minstebeløpet for aksjekapital til , har hatt positive ringvirkninger. Det har blant annet stimulert til vekst av nye aksjeselskaper og vi har fått bort mange av de norske NUF-ene som er en kunstig selskapsform ingen er noe særlig begeistret for. Men det er fortsatt en vei å gå for å gjøre det lettere for små virksomheter med enkle regnskaps- og revisorbehov. For eksempel finnes det fortsatt om lag 80 ulike særattestasjoner hvor lovgivningen krever attestasjon av revisor. Her mener vi det er mulig å oppnå forenkling for de minste bedriftene, forteller Riise. Altinn næringslivets motorvei til det offentlige Et annet viktig område NARF arbeider med politisk er forbedring og videreutvikling av Altinn-løsningen. Her har det også skjedd en rivende utvikling fra fortidens papirmølle til et effektivt og sikkert elektronisk system. For oss representerer Altinn uante muligheter for kommunikasjonen mellom virksomhetene og det offentlige. Det er nesten ingen grenser for hvilket verktøy dette kan bli. Som et lite eksempel ser vi for oss at når bedriftene rapporter sykefravær får de en tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til gjennomsnittet for deres type virksomhet i sitt område, forteller Riise entusiastisk. Det er også ekstremt viktig at Altinn fungerer optimalt og alltid er tilgjengelig for brukerne. Dette er også en del av dialogen NARF har med de som administrerer Altinn-løsningen. Det har vært perioder med ustabilitet i forbindelse med overgangen fra versjon 1 til versjon 2 av Altinn. For oss er det viktig at motorveien er fri for snø og nyasfaltert til enhver tid, avslutter Riise. Conecto gjentar suksessen fra i fjor og inviterer deg og dine kolleger til årets faglige og sosiale treff! april 2013 Quality Hotel Expo Hold av datoen allerede nå Vi gleder oss til å se gamle og nye fjes i spennende omgivelser på nyåpnede Quality Hotel Expo på Fornebu. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Lars Helge Eide er ofte i dialog med bedragerne. Det dreier seg om mennesker på godt og vondt. Ofte ønsker de å rydde opp i dette på en fornuftig måte, sier han. Flere finansselskaper opplever å bli utsatt for grove bedragerier i tilknytning til inngåelse av låneavtaler og leasingavtaler. Kreativitet og hyppighet har økt betraktelig de siste årene. Conecto bistår sine kunder med eget utredningsteam, samt rettslige skritt for å sikre krav, i bedragerisaker. Kjemper mot bedrageri Nylig startet en tre måneder lang rettssak i det som omtales som en av norgeshistoriens største banksvindelsaker. Finansnæringens Hovedorganisasjon har beregnet at om lag 100 millioner kroner er utbetalt som boliglån og forsikringsutbetalinger på falske premisser i saken hvor et ektepar allerede er dømt og nå seks er tiltalt i storsvindelsaken med utspring i Østfold. Denne saken involverer manipulering av takster på fast eiendom. På grunn av omfanget og størrelsesordenen på svindelen har denne saken nådd domstolene. Det som er utfordringen med mange av sakene Conecto er involvert i, er at politiet ikke har ressursene eller kompetansen til å ta de videre i rettssystemet. Dette til tross for at vi og finansselskapene ser en urovekkende økning i såkalte «småsvindelsaker», forteller utreder Lars Helge Eide i Conecto. Vanskelig å oppdage Typisk modus for bedragerisakene er at finansselskapet mottar søknad om finansiering av et objekt som ikke eksisterer. I veldig mange tilfeller dreier det seg om båter med utenbordsmotor, forteller Eide. Det er vanskelig for finansselskapene å oppdage at dette er svindel for alt ser tilsynelat ende greit ut. Båten er registrert i småbåtregisteret og forsikret med tredjemannsinteresse hos et forsikringsselskap. Ved nærmere undersøkelser oppdager man altså at objektet ikke eksisterer og dette skjer da etter at lånebeløp som typisk er på omkring kroner er utbetalt. Conecto er kjent med at alle de store finansselskapene opplever denne typen svindel og at kreativiteten og hyppigheten øker i omfang. Viktig med rask reaksjon Det er viktig å reagere hurtig med en gang man mistenker at noe er galt. Conecto sine utredere med lang fartstid i politiet og den juridiske avdelingen med deres kompetanse iverksetter umiddelbare tiltak for å avdekke fakta og deretter sikre verdier for kundene. Det vi ser er at forebyggende tiltak er svært vanskelig så lenge de som begår dette er såpass kreative og dyktige når det gjelder dokumentforfalskning. Vi bistår med rask utredning og i de tilfellene vi er veldig raskt ute klarer vi å sikre verdier og løse saker ved å komme i dialog med de som står bak dette eller har blitt brukt som stråmenn, sier Eide. Ved å avdekke sterk mistanke om bedrageri kan Conecto begjære midlertidig forføyning ved arrest hos Tingretten, og hvis det tas til følge blir det umiddelbart tatt arrest i konti, fast eiendom og diverse løsøre. Slik løser vi også mange av sakene våre. Når dette skjer tilbakebetales lånesummene relativt raskt, forteller den erfarne utrederen som både har en langvarig politibakgrunn og har vært inkassosjef i et finansselskap. Andre typer saker som Conecto jevnlig har befatning med er for høye takster av fast eiendom og triksing med kilometerstanden og verdi på biler som finansieres. Det er et ønske fra alle finansselskapene og forsikringsselskapene at etterforskning av sakene blir samordnet og koordinert fra ett sted. Selv om vi i Conecto har god kontroll på den sivilrettslige siden, er både vi og finansselskapene spent på den strafferettslige siden og den videre fremdriften hos politiet og i rettsvesenet. Vi anser omfanget av dette som et alvorlig samfunnsproblem. Det er ikke greit at folk holder på slik, avslutter Eide. 10 CONNECTED CONNECTED

7 Purregebyr Purregebyr fra : kr 62,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. FORSINKET BETALING FOR VARER OG TJENESTER HAR LENGE VÆRT ET OMFATTENDE PROBLEM I STORE DELER AV EUROPA. DETTE FØRTE TIL AT EUROPAKOMMISJONEN I 2000 INNFØRTE ET RÅDSDIREKTIV OM RENTER VED FORSINKET BETALING. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Kompensasjon ved forsinket betaling Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 620,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Formålet var å bedre betalingsadferden ved kjøp på kreditt. Resultatet av det såkalte 2000-direktivet har vært en stor skuffelse for EU og betalingsadferden har snarere blitt dårligere enn bedre. Elleve år senere mener Europakommisjonen derfor at forsinket betaling fortsatt er et stort problem. Som et resultat av dette har Kommisjonen innført et nytt rådsdirektiv, det såkalte 2011-direktivet, som skal implementeres innen 16. mars Dette direktivet skjerper straffetiltakene for for sen betaling betydelig i håp om at betalings adferden skal forbedre seg. Både og 2011-direktivet skal implementeres som del av EØS-avtalen direktivet merket vi ikke så mye til fordi tiltakene i dette direktivet i stor grad samsvarte med praksis i forbindelse med forsinkelsesrente som allerede var etablert i Norge direktivet går imidlertid lengre og gir fordrings haver rett til å påføre et forsinkelsesgebyr på 40 Euro på det tidspunktet forsinkelsesrente begynner å løpe. Det er ikke tenkt at dette gebyret skal måtte varsles før det påføres, og retten til å påføre gebyret gjøres ufravikelig, det vil si at kjøper ikke kan avtale seg bort fra gebyret. På den annen side er det frivillig for fordringshaver å påføre gebyret. De nye reglene er foreslått inntatt i forsinkelsesrenteloven med en ny 3 a. I denne paragrafen er det også inntatt at departementet i forskrift kan fastsette kompensasjonen i norske kroner, samt gi regler i forhold til inkassoloven, herunder at kompensasjonen skal komme til fradrag i erstatning for utenrettslige inndrivelseskostnader etter inkassoloven. Den nye kompensasjonen gjelder bare transaksjoner mellom foretak og foretak og det offentlige, og ikke i forbrukerforhold. 12 CONNECTED

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer