Bedre hverdag med elektronisk overføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre hverdag med elektronisk overføring"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto. Dette har gitt Grue Sparebank en høyere løsningsgrad. side 6 God skyldnerbehandling lønner seg side 4 Avdeling Tynset side 9 Fremtiden med ny regjering: Ingen drastiske endringer side 10

2 Foto: Morten Brakestad INNHOLD God skyldnerbehandling lønner seg 4 Bedre hverdag med elektronisk overføring 6 Avdeling Tynset 9 Fremtiden med ny regjering: Ingen drastiske endringer 10 Nye funksjoner gir enklere administrasjon 12 Kontakt oss gjerne! God likviditet I forrige Connected refererte jeg til bedrifters fokus på å forbedre sin likviditet og optimalisere sin arbeidskapital. Små og mellomstore bedrifter som selger varer og tjenester til større selskaper får ofte betalingsbetingelsene diktert. Samtidig må man betale fortløpende regninger til leverandører og ikke minst lønn til ansatte. Dette presser likviditeten hos mange. Vi i Conecto er opptatt av å se lenger enn bare selve inkassooppdraget. Vi fokuserer på å få hele selgers tilgodehavende inndekket og hvor raskt vi kan få pengene inn. I det hele tatt hvordan vi kan bidra til å forbedre bedriftenes likvide situasjon. Flere bedrifter ser at forutsigbar kontantstrøm blir viktigere og viktigere. Sammen med vårt søsterselskap SpareBank1 Gruppen Finans kan Conecto tilby å kjøpe en bedrifts fakturaportefølje på et tidlig tidspunkt, for eksempel når pur ring skjer. På den måten vil en bedrift få et kontant oppgjør og sikkerhet for hvor mye penger som kommer inn og når. Vi tar over ansvaret og risikoen for videre innkreving av utestående beløp. Conectos verdigrunnlag og fokus på å opptre redelig overfor skyldner gjør at bedriftene kan være trygge på at den langsiktige kunderelasjonen mellom selger og kjøper ivaretas på en god måte. Som en del av SpareBank1 Alliansen kan vi tilby løsninger til deg hvor vi kombinerer Alliansens bankkompetanse med Conectos inkassokompetanse. På den måten kan vi skreddersy en løsning for din bedrift og bidra til å forbedre selskapets likvide situasjon. Ta gjerne kontakt med oss, og vi kan diskutere hva dette kan bety for deg. Med ønsker om en god jul og et riktig godt nytt år fra alle oss i Conecto. Per Olov Sjøgren Administrerende direktør Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad Side 9: Tynset Foto Side 10 og 12: istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 God skyldnerbehandling Som ledd i omdømme- og forbedringsarbeidet gjennomfører Conecto hvert år en spørreundersøkelse der selskapets skyldnere blir bedt om å rangere et antall utsagn på en skala fra 1 til 6. De samme utsagnene inngår i undersøkelsen hvert år og det er derfor mulig å se utviklingen over tid. Conecto har gjort dette siden 2005 og har opparbeidet seg et svært godt grunnlag for styrt skyldner- og forbedringsarbeid. lønner seg Markedsdirektør Lars Kåre Helsem i Conecto forteller at den årlige skyldnerundersøkelsen bekrefter viktigheten av empati og forståelse for skyldners situasjon i inndrivingsarbeidet. Sammenlignet med andre inkassobyråer oppfatter skyldner Conecto som mer empatiske og lyttende og de erfarer å bli tatt på alvor. For niende år på rad har Conecto tatt temperaturen på relasjonen til den viktigste interessegruppen; skyldnerne. Vi får igjen bekreftet at denne gruppen har et svært godt totalinntrykk av Conecto, forteller markedsdirektør i Conecto Lars Kåre Helsem. God skyldnerbehandling er noe som påvirker omdømmet til kundene våre. Skyldnerundersøkelsen viser hvorfor det er så viktig å se på totaliteten av et inkassosamarbeid. Vi mener at dette går hånd i hånd med høy gjenvinning, supplerer Helsem. Individuelle løsninger Denne og tidligere undersøkelser foretatt blant skyldnere med inkassosaker hos Conecto viser at betalingsløsninger tilpasset skyldners situasjon er viktigst. Høyt i viktighet rangeres også ønske om at inkassobyrået tar den enkelte skyldners situasjon på alvor, og at saksbehandler lytter og viser respekt og empati. Conecto sitt verdigrunnlag basert på ansvar, respekt og kommunikasjon passer godt sammen med begge parters ønske om en god dialog, sier Helsem. Informasjon og råd om hvordan unngå inkasso rangeres lavt i viktighet. Minst viktig er muligheten til å benytte mange alternative kommunikasjonsmuligheter. Et viktig styringsverktøy Ved å spørre skyldnerne hvordan de oppfatter behandlingen de har fått av Conecto, og se på dette i forhold til gjenvinning over tid, kan Conecto styre graden av press de legger på skyldneren for å få til en løsning. Den årlige undersøkelsen gir oss et uvurderlig styringsverktøy for å oppnå optimal gjenvinning av penger, samt ivareta kunder og omdømme. Sammen med oppdragsgiver kan vi bestemme og justere bruken av ulike virkemidler i innfordringsarbeidet, avslutter Helsem. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto. Dette har gitt Grue Sparebank en høyere løsningsgrad. Bedre hverdag med elektronisk overføring Det har vært enkelt å koble løsningen opp mot våre systemer. Hans Petter Gjeterud, banksjef i Grue Sparebank Fordelene med inkassoløsningen SDC er at alle våre kunder får lik behandling, det sikrer en korrekt juridisk prosess og det gir en raskere løsning av saken som også sparer bankens kunder for omkostninger, oppsummerer banksjef i Grue Sparebank Hans Petter Gjeterud. Grue Sparebank er en bank i Eika Alliansen og har vært kunde siden De har testet ut andre aktører, men har endt opp med én hovedleverandør på inkassotjenester. Vi vurderer Conecto som det desi dert beste alternativet for oss, smiler banksjefen. Vi har ønsket elektronisk overføring av misligholdte saker og er glade for at løsningen fungerer så bra for oss. Det er ingen kostnader forbundet med å få løsningen fra Conecto og for oss har det vært enkelt å koble løsningen opp mot våre systemer, legger han fornøyd til. Effektiv kundebehandling Systemet laster over filer fra bankens kundesystem til Conecto daglig og Conecto tar nå over purreløpet på et tidligere tidspunkt. Når det har gått 14 dager over betalingsfristen sender vi ut inkassovarsel. Vi har erfaring med at dette har en større virkning enn at banken sender purringer selv. Målet er å komme raskest mulig i dialog med bankens kunde og få til en god løsning, sier kunderådgiver Trond Westby. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Trond Westby (Conecto), Hans Petter Gjeterud, Arnt Holen, Cathrine Midtdal (Conecto) og Pål Myrvang er alle fornøyd med den nye løsningen som effektiviserer purre- og inkassorutinene i banken. Vi er et lite, men kompetansetungt avdelingskontor som gleder oss til å være del av et stort og profesjonelt fagmiljø, forteller avdelingsleder Tonje Humberset Lilleås. Avdeling Tynset Lilleås selv har bakgrunn som jurist og har jobbet i inkassobransjen i mange år. Hennes to medarbeidere er begge bevillingshavere med personlig inkassobevilling fra Finanstilsynet. Vi er et lite, lokalt kontor som betjener mange kunder av ulik størrelse, kommenterer Lilleås. Inkassoløsningen SDC En løsning for brukere av SDC sin kjerneløsing for bank. Løsningen sørger for elektronisk utveksling av misligholdsinformasjon mellom bankenes kjernesystem og Conecto sitt inkassosystem. Løsningen forenkler og effektiviserer inkassoprosessen mellom kunde og Conecto. Satser på kraftbransjen En av Tynset-kontorets største kunder er en strømleve randør og kraft er en bransje de ønsker å satse videre på. Det er strenge rutiner knyttet til inndriving av fordringer i dette markedet. Rett og slett fordi det kan få alvorlige konsekvenser for skyldnerne. Vi er i nær dialog med skyldnerne og finner frem til løsninger slik at man unngår å stenge strømmen, forteller Lilleås. Det er mulig våre kunder opplever oss som litt strengere enn før, men realiteten er at dette er bra for kundene også. Stadige utsettelser koster mange penger. En raskere løsning sparer også kundene våre for kostnader, skyter Gjeterud inn. Trond er dedikert kunderådgiver for Grue Sparebank og har etter hvert blitt godt kjent med bankens ansatte. Vi kjenner Trond og vet at han behandler kundene våre med respekt og redelighet. Det er en fordel for kundene at de har med én kontaktperson å gjøre som både kjenner oss og saken. Dette skaper trygghet, følger banksjefen opp. En annen trygghet som følge av løsningen, er at det juridiske løpet er godt ivaretatt. Sikrer korrekt juridisk prosess Denne automatiseringen reduserer mulighetene for manuelle feil og sørger for at alle brev går ut slik de skal gjøre i henhold til regelverket. Når sakene ikke har løst seg på purrestadiet, er det fortsatt banken som avgjør om saker skal gå videre til inkasso eller ikke. Vi gjør en felles vurdering sammen med Trond før vi tar beslutningen. I flere av våre saker har vi også stor nytte av Conecto sin juridiske kompetanse. Deres advokater er en viktig ressurs for oss, samtidig som den automatiserte prosessen sørger for at alle formaliteter ligger i et fast løp, avslutter banksjef Hans Petter Gjeterud. Den lokale tilstedeværelsen er viktig i følge Lilleås. Nærhet til både kundene og skyldnerne gjør dialogen og tilnærmingen til løsninger lettere. Lilleås gleder seg til å bidra med kompetanse inn i Conecto og samtidig utvide kontorets kompetanse og ambisjoner som del av et større inkassoselskap. Vi har mange felles verdier, spesielt med tanke på en redelig og skånsom tilnærming til skyldnerne. Jeg tror vi alle vil vokse på denne sammenslåingen, avslutter Lilleås. Consis Credit på Tynset er innfusjonert i Conecto og Conecto har dermed styrket sin nærhet til inkassomarkedet i Midt-Norge. Avdelingsleder Tonje Humberset Lilleås gleder seg til utveksling av kompetanse i tiden som kommer. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Noen skatteendringer På kort sikt vil vi ikke se så mange endringer til tross for at den økonomiske politikken til de blå-blå på mange områder er markant forskjellig fra de rødgrønne. Skatten på nettoinntekten reduseres fra 28 til 27 prosent. Formuesskatten reduseres fra 1,1 til 1 prosent. Trygdeavgiften på lønnsinntekt økes med 4 promillepoeng fra 7,8 prosent til 8,2 prosent. Skatteklasse 2 beholdes, men fradragssatsen senkes til kroner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kroner til kroner. Momsfritak ved leasing av elbil og kjøp av el-bilbatterier. Arveavgiften fjernes. Fremtiden med ny regjering: Ingen drastiske endringer Nordmenn er flinke til å spare og betale gjeld. Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i SpareBank 1 Mye av statsbudsjettet er bundet opp av lovpålagte rettigheter til for eksempel sykelønn og pensjon. Men Solbergs store mål er å bedre vekstkraften i norsk økonomi, så etter hvert vil vi nok se økonomiske reformer ta form, forteller sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1. Redusert selskapsskatt Den nye regjeringen opprettholdt reduksjonen av selskapsskatten fra 28 til 27 prosent. Årsaken til at selv de rødgrønne ønsket å senke denne er ut fra konkurransehensyn, forklarer Holvik Selskapsskatten i alle våre naboland er blitt nedjustert, så sannsynligheten for at vi kommer til å se en videre nedjustering av denne er stor. Tidligere i år ble det oppnevnt et eget skatteutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av internasjonale endringer. Dette er absolutt positivt for næringslivet. Den nye regjeringen lover også lavere skatter for folk flest og mindre bompenger. Mindre inntekter herfra skal finansieres med kutt i offentlig sektor og økt bruk av oljepenger. Oljefondet er blitt så stort at vi ligger godt under handlingsregelen på fire prosent. Det utslagsgivende her er at det investeres i effektivitetsfremmende tiltak som infrastruktur og lignende som ikke skaper et inflasjonspress. Det er viktig at økte statlige investeringer bidrar til å reduserer inndekkingsbehovet vi vet kommer om noen år som følge av eldrebølgen, påpeker sjeføkonomen og forklarer: Fortsetter vi som i dag må enten skattene økes kraftig eller velferden reduseres. Derfor bør all oljepengebruk vurderes opp mot om de kan bidra til å øke norsk økonomisk vekstkraft i fremtiden, slik at vi blir mer effektive og konkurransedyktige i forhold til utlandet. Roligere tempo og svakere vekst Solberg-regjeringen ønsker å vri beskatningen. Det skal bli mer lønnsomt å spare og jobbe. Holvik forteller at nordmenn er flinke til å spare og betale gjeld. Vi ser at samtidig som folk får mer penger å rutte med, øker både nedbetalingen av boliglån og privatsparingen. Hvis nordmenn fortsetter å gjøre dette, vil vi være mindre sårbare for eventuelle sjokk i fremtiden, kommenterer Holvik. Slik verden ser ut i dag skal det veldig mye til for at det blir høyere renter for folk flest. Stikkordene fremover er roligere markeder og svakere vekst. Vi ser allerede en nedkjøling av boligmarkedet. Dette er en naturlig utflating og del av en svakere vekst vi vil se i flere år fremover. Arbeidsmarkedet vil også bli roligere med lavere lønnsvekst og mindre mobilitet i markedet, avslutter Holvik. 10 CONNECTED CONNECTED

7 Purregebyr Purregebyr fra : kr 63,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Nye funksjoner gir enklere administrasjon Nå kan du selv administrere brukertilganger i Conecto KundeWeb. Dette og andre nye funksjoner forenkler hverdagen og øker effektiviteten i inkassoarbeidet. Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9,50 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 630,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Den nye kundeadministrasjonsfunksjonen er gjort tilgjengelig for alle brukere og gir inkassokundene anledning til å opprette, redigere og slette brukertilganger selv. Ulike rettighetsnivå Nå kan du velge om det skal være én eller flere (super)brukere som skal ha rettigheter til å administrere brukertilgangene til KundeWeb. For regnskapsbyråer og fordringshavere som har mange selskaper i porteføljen kan man velge hvilke brukere som skal ha tilgang til hvilke selskaper. Ved registrering av ny fordringshaver kan man velge hvilke brukere som skal ha tilgang til denne. Det er også mulig å bestemme hvilke rettigheter brukeren skal ha til funksjoner som å registrere nye saker, se og skrive notater, registrere innbetalinger, se utestående totalsaldo og administrere andre brukere. Funksjonen finnes under menypunktet «KundeAdmin» når du er innlogget. Personifiserte passord Kravet til sikkerhet i forbindelse med innlogging og behandling av personopp lysninger er betydelig ved behandling av inkassosaker. Dette fører til omstendelige innloggingsrutiner med automatisk genererte passord som er innviklede og vanskelig å huske. Vi har nå gjort tilgjengelig en MinSide-funksjon der brukerne kan endre informasjon om egen bruker og endre passordet til eget valgt passord som er enklere å huske. Bruker navnet kan av naturlige årsaker ikke endres. Det må i så fall etableres en ny brukertilgang. Automatisk filoverføring For regnskapsbyråene er det utviklet fullintegrerte fil-løsninger for overføring av inkassosaker, direktebetalinger og remitteringer for systemene Duett, DI og Microsoft Dynamics AX. Dette reduserer det manuelle arbeidet med å administrere inkassosakene vesentlig og bidrar til kostnadseffektive arbeidsrutiner. 12 CONNECTED

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer