Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»"

Transkript

1 Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

2 På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå kunder? Innsikt i egen portefølje kvalitetssikring av kredittpolicy Bonitetsanalyse Utvikling av scorekort på søknadstidspunkt Analyseavdelingen i Kredinor 2014

3 Retroanalyse kvalitetssikring av egen kredittpolicy Ved at vi mottar en porteføljefil med kundes kunder kan vi analysere hvorvidt parametre i kredittprosessen er justert optimalt Vi gir råd om hvordan kundens kredittpolicy kan endres for at enten salget skal økes eller at tapene reduseres Andel dårlige kunder etter kredittscore Andel uløste saker etter inkassoscore Scoresegment Mislighold Løsningsgrad Tap 1 25 % 25 % 19 % 2 15 % 30 % 11 % 3 10 % 35 % 7 % 4 7 % 40 % 4 % 5 5 % 45 % 2 % 6 4 % 50 % 2 % 7 6 % 55 % 2 % 8 3 % 60 % 1 % 9 2 % 70 % 1 % 10 1 % 75 % 0 % Totalt 8 % 49 % 5 %

4 Bonitetsanalyse (porteføljekvalitet) Sier noe om andelen kunder med betalingsproblemer hos andre kreditorer Rapporteres tilbake med treffprosent for ulike segmenter (anonymisert) Treffprosenten indikerer risikoen i porteføljen: - Løsningsgraden er avhengig av om debitor har en aktiv sak - I tillegg antas sammenheng mellom debitors mislighold og bonitetstreff Gir gode indikasjoner på kvaliteten i porteføljen, spesielt når utviklingen måles over tid Kan verifisere om kunder med lav score i økende grad pådrar seg inkassosaker hos andre kreditorer

5

6

7 Sammenlignet med betalingsanmerkninger er det slik at inkassosaker både initieres og avsluttes langt hyppigere Pr hadde Kredinor ca personer registrert med én eller flere inkassosaker Totalt utgjorde det mer enn 5 milliarder i utestående til kreditorer Frem til høsten i år var det nesten personer som klarte å gjøre opp alle sine saker fra foregående høst Skyldnere som faktisk gjør opp for seg har tydelige fellestrekk som vi skal diskutere senere

8 Hvordan har vi definert en «storskyldner»? En storskyldner hadde fler enn 3 aktive inkassosaker høsten 2013 Totalt i utvalget av skyldnere er det om lag «storskyldnere» med en samlet gjeld på 1,9 milliarder Grunnlaget for analysen dekker alle sakstyper unntatt purresaker og førinkassosaker

9 Inkassoprosessen Kun saker på denne siden av streken som inkluderes i utvalget dager fra kjøp til Betalingsanmerkning

10 Oppsummering av funn fra analyse i Kredinors database blant de som skylder penger

11 Kredinors portefølje: Fordeling av inkassosaker på bransje/næring høsten 2013 saker Kravtype Andel E270-Aktive - Samlefakturering - Nett/ Kraft 15,5 % E311-Opphørte - Samlefakturering - Nett/ Kraft 10,5 % H360-Telecom - Betaltv/bredbånd 9,8 % H600-Øvrige handelskrav 8,6 % B110-Kredittkort 7,8 % E330-Opphørte - Kraft 5,9 % E250-Aktive - Nett 5,6 % H350-Telecom - Telefoni/bredbånd 4,3 % B140-Usikrede finanskreditter 3,8 % E320-Opphørte - Nett 3,3 % B120-Forbrukslån 3,0 % E260-Aktive - Kraft 2,8 % H410-Offentlige krav - Øvrige 2,1 % H590-Forlag, mediehus, grafisk produksjon 1,4 % H430-Parkering - Privat 1,4 % H580-Annen forretningsmessig tjenesteyting 1,3 % H620-Bompenger 1,1 % Øvrige krav 11,9 %

12 Skyldnere Fordelingen av antall skyldnere etter antall saker per skyldner hele landet Tyngdepunktet er personer med 1 eller maks 2 pågående saker. Flest saker registrer vi hos en mann fra Møre- og Romsdal som hadde 39 aktive inkassosaker. Totalt har vi ca storskyldnere i utvalget >10 Kilde: Kredinor, Analyse antall saker

13 Beløp Totalt skyldig beløp etter antall saker / skyldnere Samlet har skyldnerne 5 milliarder i inkassogjeld. Av dette sto «storskyldnerne» - de med flere enn 3 saker, for drøyt 1,9 milliarder >10 Kilde: Kredinor, Analyse antall saker

14 Andel storskyldnere Fylkesoversikt: Færrest andel «storskyldnere» i Nord-Trøndelag, Rogaland og Vest-Agder 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

15 Andel normal-/storskyldnere pr. aldersgruppe Andel «normal-» og «storskyldnere» etter aldersgruppe 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Aldersfordelingen for «storskyldnere» er meget samsvarende med hva man observerer blant «normale» skyldnere. Gjennomsnittsalderen for begge grupper er 41 år. Ellers observerer man at andelen «storskyldnere» er noe høyere i gruppen 30 36, mens de er færre i gruppen 58+ og -24

16 Fordeling mellom kvinner og menn 60% 50% 40% andel menn/kvinner alle 30% Andel storskyldnere 20% 10% 0% Menn Kvinner Klart flertall av menn i våre data, nærmere bestemt ca. 63/37 i favør menn blant alle skyldnere. Ved å analysere gruppene hver for seg ser vi at andelen «storskyldnere» er tilnærmet eksakt den samme i begge grupper. Det innebærer at betinget minst en inkassosak, så er ikke kjønn lenger en differensierende faktor

17 Varige betalingsproblemer - Tall fra 2013 til 2014 viser at «storskyldnerne» ikke betaler Skyldig_beløp_storskyldner_2013 Skyldig_beløp_alle_2013 Bank Handel Energi Skyldig_beløp_storskyldner_2014 Skyldig_beløp_alle_2014 Det er blant bankkrav vi observerer at det skjer en vesentlig nedbetaling i løpet av , og da særlig for de med 1 2 inkassosaker Storskyldnere evner i liten grad å redusere saldoen på sine uløste krav Viser viktigheten av å løse handel/energi krav innen kort tid, ellers blir det krevende å innfordre utestående

18 Beløp Innfordret beløp etter år til inkasso Innfordret til reduksjon saldo Utestående_høsten_2013 Utestående_høsten_2014 Brutto innfordret siste år Kanskje ikke særlig overraskende, men innbetalingene kommer i stor grad fra saker til inkasso i Målingen er gjort på totalsaldo som altså inkluderer løpende renter Differansen mellom reduksjon i saldo og brutto innfordret viser inkassokostnaden for skyldner

19 Liten forskjell mellom «storskyldnere» og øvrige skyldnere hva gjelder ligningsinntekt og sivilstatus Ingen signifikant forskjell hverken i inntekt eller betalt skatt Høyere snitt formue for normale skyldnerne, men det skyldes et fåtall med særlig høye formuer Og slike saker er ofte et resultat av ekstraordinære omstendigheter

20 Liten forskjell mellom «storskyldnere» og øvrige skyldnere hva gjelder ligningsinntekt og sivilstatus 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Normal skyldner Storskyldner Alle nordmenn Enslig Gift Med forsørgeransvar Ukjent Det kan observeres en viss forskjell målt ved sivilstatus, da enslige forsørgere og ektefeller med forsørgeransvar er noe overrepresentert blant «storskyldnere» Sammenlignet med alle nordmenn er det en betydelig underrepresentasjon av gifte blant skyldnere

21 Hvilke konklusjoner kan vi trekke så langt? Det synes ikke å være betydelige forskjeller mellom vanlige skyldnere og «storskyldnere» I all hovedsak gjenfinner vi de samme trekkene i begge grupper Avvikene som observeres relaterer seg til alder der aldersspredningen for «storskyldnere» er noe mer konsentrert Dessuten er «storskyldnerne» overrepresentert i gruppen med forsørgeransvar

22 Jeg innledet foredraget med å love dere tips om hvordan redusere tap på de såkalte «storskyldnerne» Ettersom det er små forskjeller på debitorene velger jeg heller å studere skyldnermassen samlet Hvilke forhold hjelper oss til en bedre løsningsgrad og hva kan dere gjøre?

23 Løsningsgrad Hva er det enkleste grepet man kan gjøre for å redusere tapsrisikoen? Løsningsgrad etter kravstørrelse Dersom man er i et abonnementsforhold med fast fakturering: Sørg for at kunden faktureres månedlig Lavere saldo gir som vist raskere løsning Spesielt relevant for energi- og telekombransjen <=1000 > <=3500 > <=6000 > <=10000 > <=25000 >25000+

24 Løsningsgrad Løsningsgrad Avslutningsvis: Noen ting å tenke på i kredittvurderingen av nye kunder Løsningsgrad Løsningsgrad etter inntekt etter sivilstatus på skyldner 0 > > <= Gift > <= <=1000 Ikke gift I kredittvurderingen er det særlig betalingsevne vi er opptatt av å identifisere Legg merke til at typiske kredittvariabler også kan forklare løsningsgrad etter inkasso En riktig kredittvurdering av dere er altså med på å gjøre jobben enklere for oss!!

25

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 1/32

Lindorffanalysen 1/32 APRIL 29 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del av analysen skal videreformidles,

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen Prosjektnotat nr. 12-2011 Randi Lavik & Per Arne Tufte Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 12 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

BOLIGSPARING FOR UNGDOM

BOLIGSPARING FOR UNGDOM Lars Gulbrandsen BOLIGSPARING FOR UNGDOM Rapport utarbeidet for Utvalget om mål og virkemidler i boligpolitikken 1 INNHOLD: FORORD 2 SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 2. DATA 6 3. UTVIKLINGEN AV BOSPAREORDNINGEN

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Forbrukstrender Økonomi 2015 SIFO-survey: sikrede og usikrede lån, betalingsproblemer, gjeldfri som pensjonist, kjøp av virtuelle varer, pengespill

Forbrukstrender Økonomi 2015 SIFO-survey: sikrede og usikrede lån, betalingsproblemer, gjeldfri som pensjonist, kjøp av virtuelle varer, pengespill Forbrukstrender Økonomi 2015 SIFO-survey: sikrede og usikrede lån, betalingsproblemer, gjeldfri som pensjonist, kjøp av virtuelle varer, pengespill Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Prosjektnotat nr.

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Jan Petter Sæther. Studentlivet

Jan Petter Sæther. Studentlivet Studentlivet i et bitte lite rom på loftet? I et bittelite rom oppå loftet har jeg seng og bord og vaskestell og et skap med dress og lusekofte, men jeg koser meg likevel, ja, jeg koser meg likevel. Fra

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer