LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012"

Transkript

1 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del av analysen skal videreformidles, siteres eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Lindorff.

2 Lindorffanalysen Innhold Lindorffanalysen Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold 1 Person Kredittverdighet 12 Inkassosaker 13 Betalingsmoral 14 Gjeldsforhandling 15 Aksjeselskap Kredittverdighet 17 Inkassosaker 18 Betalingsanmerkninger 19 Konkurser og tvangsavviklinger 2 Bransjeanalyse 21 Bransjeanalyse (forts.) 22 Betalingsmoral 23 Næringsdrivende Kredittverdighet 25 Inkassosaker 26 Kontakt 27 LINDORFFANALYSEN Lindorff har erfarne analytikere som raskt vil kunne hjelpe deg med dine spørsmål om kredittrisiko. For mer informasjon eller abonnement på Lindorffanalysen: May-Britt Falcke Direktør Marked Tlf: Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

3 Lindorffanalysen Tøffere tider i vente Norsk økonomi trekkes stadig nærmere den økonomiske krisen som preger mange av EU-landene. Det er all grunn til å være på vakt når purreoppdragene øker kraftig i Norge, da er det som regel flere inkassosaker og konkurser i vente. Lindorff har i lengre tid sett den negative utviklingen vokse frem. Mest bekymringsverdig er den eksplosjonsartede veksten i purreoppdrag mot norske AS er, som har steget med 39,4 % siste år. Historisk har en økning i purresaker vært en sterk indikator på at det kommer flere konkurser. De første tegnene på at sammenhengen mellom purreøkning og konkurser fortsatt er gyldig, så vi i 4.kvartal. Etter over to år med fallende antall konkurser, ble trenden brutt. Antall konkurser økte i løpet av kvartalet med hele 21 %, sammenlignet med tredje kvartal. Den negative utviklingen er også synlig gjennom økning i antall betalingsanmerkninger og selskaper med anmerkninger. Mest illevarslende er den økte konsentrasjonen av betalingsanmerkninger, noe som tyder på at de svake selskapene sliter stadig mer. Når likviditeten er fraværende blir skifteretten ofte neste stopp. Totalt sett hadde inkassobransjen i Norge en økning i oppdragsmengden på 5,1 % i 1.halvår, tallene for 2.halvår er ventet medio mars 212. I følge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har det vært en tydelig økning i norske husholdningers kredittvekst det siste året. I de tolv månedene frem til november var kredittveksten på 7,2 %, noe som betyr at den er på sitt høyeste nivå siden november 28. En kredittvekst på over 7 % innebærer at husholdningenes gjeldsgrad øker. At økingen ennå ikke har ført til økt mislighold skyldes den rekordlave utlånsrenten til bankene. På lengre sikt er det bekymringsfullt at gjeldsveksten fortsetter i en tid med lave renter, dette vil etter all sannsynlighet medføre økt mislighold når rentene øker til et mer normalt nivå. Om vi skal se inn i glasskulen for 212 så ser det dystert ut for firmaer som har slitt med likviditeten de siste par årene, og vi tror antallet konkurser vil stige betraktelig. Når det gjelder norske husholdninger så mener vi de muligens får bedre kjøpekraft så lenge renten er lav. Når renten igjen stiger, vil dagens kredittvekst derimot gi markant høyere mislighold. Heidi Skaaret Administrerende direktør Lindorff AS 3

4 Lindorffanalysen Nøkkeltall Person Endring inkasso Siden siste 12 mnd Tilgang saker 1,6 % 5,1 % Antall personer med aktiv sak -5,8 % -4,6 % Nye skyldnere -11, % -13, % Aksjeselskap Endring inkasso Siden siste 12 mnd Tilgang saker -7,1 % -,8 % Antall AS med aktiv sak -4,2 % -6,6 % Nye skyldnere -7,2 % -1,5 % Næringsdrivende Endring inkasso Siden siste 12 mnd Tilgang saker -6, % -,3 % Antall næringsdrivende med aktiv sak -2,5 % -5,3 % Nye skyldnere -15,1 % -13, % Utestående saldo -5,6 % -2,7 % Åpne saker -2,6 % 4,9 % Antall personer med sak -4, % -,4 % Antall forliksklager sendt -7,4 % -34,5 % Antall utleggsbegjæringer sendt 33, % 3,7 % Antall personer med gjeldsordning hos Lindorff -4,5 %,4 % Antall personer med lønnstrekk -1, %,1 % Antall personer med én eller flere avdragsavtaler -5,8 % -9,6 % Antall personer med intet til utlegg -2,7 % 3,4 % Forklaring av Scoreverdier Score 1 Kreditt kun mot sikkerhet Score 2 Moderat risiko: Større kreditter bør sikres Score 3 Kredittverdig Score 4 Høy kredittverdighet Score 5 Høyeste kredittverdighet Utestående saldo -6,2 % -4,3 % Åpne saker -6,5 % -9,5 % Tilgang ytterligere eksponering -1, % -29,4 % Antall AS med sak -6,2 % -3, % Antall konkursvarsel sendt -13,8 % -7,8 % Konkurser 28,5 % 7,1 % Tvangsavviklinger -,6 % -21,6 % Antall AS med betalingsanmerkninger 1 % -,5 % Antall betalingsanmerkninger -,6 % 1,5 % Utestående saldo -3, % -8,1 % Åpne saker -1,6 % -,8 % Antall næringsdrivende med sak -11,6 % -5,3 % Antall forliksklager sendt -5, % -36,6 % Antall utleggsbegjæringer sendt 11,7 % -33,4 % Antall næringsdrivende med gjeldsordning hos Lindorff -1,8 % -16,6 % Antall næringsdrivende med lønnstrekk -,3 % 2,3 % Antall næringsdrivende med én eller flere avdragsavtaler -4,6 % -8,3 % Antall næringsdrivende med intet til utlegg -3,7 % -2,5 % 4 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

5 Kvartalets trender Kvartalets trender 6 Kvartalets tema Foretaksutviklingen 7 Kundecase: RiksTV 8 Europa i mislighold 9 Juridisk 1 Nybilsalg og mislighold 5

6 Kvartalets trender Kvartalets tema Foretaksutviklingen Selskaper som sliter med å betale regninger har blitt verre stilt i løpet av. Resultatet blir trolig langt flere konkurser i 212. Konkursandelen blant norske AS har ligget på et stabilt høyt nivå på rundt,4 % i kvartalene etter finanskrisen. Andelen AS med betalingsanmerkning ligger derimot under 4 %, som er et relativt lavt nivå sammenlignet med perioden før 28 da det lå på bortimot 6 %. Utfordringen fremover er at selskapene som har betalingsanmerkning har fått en markant økning i anmerket beløp de siste årene. Etter finanskrisen lå anmerket beløp i snitt på rundt 15 NOK, mens dette har økt til over 225 NOK pr. fjerde kvartal. Bare det siste året har gjennomsnittlig beløp steget med over 1 %. Konkursandelen er høyest i Nord-Trøndelag, med 46 % større andel konkurser enn landet for øvrig. Høyest konkursøkning er det for Telemark, Hedmark og Oppland, mens nedgangen er størst i Vestfold, Troms og Finnmark. Finnmark er det fylket som bedrer seg mest, både når det gjelder andel konkurser og utvikling i betalingsanmerkninger. Fravalg av revisor Etter at fravalg av revisor ble mulig, er det i stor grad kredittverdige mindre selskaper 1 GJENNOMSNITTLIG ANMERKET BELØP (Totalt per anmerket AS NOK i 1 ) 25 som har valgt bort revisor. Disse selskapene er ikke avhengig av ekstern kreditt og anser revisjon som en unødvendig kostnad. Videre har de et markant lavere anmerkningsnivå og færre konkurser enn de som ikke har fravalgt revisjon. For første gang på ti år er det en nedgang i antall nyetablerte NUF. Vi venter at at denne trenden vil fortsette, nå som selskapsformen AS er blitt mer attraktiv. Resultatet kan bli at risiko blant AS uten revisor vil øke i årene som kommer. Krevde inn 3,8 milliarder i fjor Statens Innkrevingssentral får stadig mer å gjøre, i løpet av fjoråret krevde de inn hele 3,8 milliarder kroner. Antall krav steg med ca 15 sammen lignet med året før, mens antall krav i forbindelse med straffesaker har falt noe. Antall tvangsforretninger i var mot i. Fra 199 er straffesakenes andel redusert fra 1 % til 33 % (i ). Overnattings- og serveringsvirksomhet er fortsatt bransjen med høyest konkursandel, men andelen har ikke steget det siste året. Det samme gjelder bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. Overnattings- og serveringsvirksomhet skiller seg like fullt ut gjennom en økning i anmerket beløp på hele 31 % det siste året. 212 kan dermed bli et tøft år for reiselivs og servicebedrifter Ved årsskiftet hadde Statens Innkrevingssentralen 14 ulike departementer som sine kunder eller oppdragsgivere, fordelt på 33 ulike statsetater. De står for 16 forskjellige kravtyper, 2 flere enn i. 6 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

7 Kvartalets trender RiksTV Ønsket om en helthetlig og skalerbar tjeneste var avgjørende når RiksTV valgte Lindorff som partner. Da RiksTV ble opprettet i 27 hadde de ingen kunder, og i dag har selskapet over 5 abonnenter og er Norges nest største TV-distributør. For å håndtere veksten trengte selskapet en partner som kunne ta et helhetlig ansvar for kredittsjekk, fakturering og inkasso. Lindorff ga oss muligheten til outsourcing av hele ansvaret, noe som gjør at vi blir både kostnadseffektive og skalerbare, sier teknologi- og driftsdirektør Christopher Knudsen. Knudsen forteller at Lindorffs størrelse og tjenestespekter har gjort det mulig å tilpasse samarbeidet mens vi beveget oss gjennom ulike vekstfaser. Størrelsen har vist seg å være en styrke i forhold til effektive systemer, kompetanse på ulike problemstillinger og evne til å ta et totalansvar både for egne og partneres leveranse, forteller Knudsen. Lindorff Kundebarometer Resultatene fra årets kundetilfredshetsundersøkelse viser at Lindorff Norge har svært fornøyde kunder. Kundetilfredsheten har steget markant videre fra fjorårets høye nivåer, noe som ga en score på sterke 8, (1-punktskala). Best tilfredshet var det blant finanskunder, tett fulgt av tele, service og offentlig sektor. Størst fremgang i kundetilfredsheten fikk man innenfor SMBsegmentet, men også innenfor tele og kraft var det en betydelig fremgang. Tilfredsheten med produktleveransen er høy uavhengig av produkt, og både innfordring, kredittvurdering, fakturaadministrasjon og låneadministrasjon får en god score. En annen viktig tilbakemelding er at Lindorff Norge er en ryddig, profesjonell og kompetent aktør som opptrer gir solide leveranser. Kundene ønsker at vi skal bli ennå mer innovative og proaktive. 7

8 Kvartalets trender Europa i mislighold Den europeiske finanskrisen gjør seg stadig Ser man på løsningsgraden i de enkelte mer gjeldende i Lindorffs internasjonale Europeiske landene, viser denne ikke inkassostatistikk. Løsningsgraden for overraskende at Hellas har størst nedgang inkassosaker har det siste året falt i de i løsningsgraden, fra 73,6 % til 66,7 %. mest utsatte landene, men situasjonen i Portugal har en nedgang på 4,1 % til 69,8 % Europa er ikke helsvart. løsningsgrad, Østerrike faller 3,6 % til 86,7 %. Finanskrisen som ryster Europa har sitt Utviklingen i Europa er imidlertid ikke bare utgangspunkt i at flere land har fått for høy negativ. Estland har hatt den mest positive gjeld i forhold til brutto nasjonal produkt. utviklingen det siste året, noe som er i tråd Resultatet er stigende arbeidsledighet, kutt med at landet er en av Europas raskest i pensjoner/lønninger, samt økte skatter og voksende økonomier. Løsningsgraden for avgifter i flere av landene. Estland styrket seg med 5,4 % til 67,4 %. Blant andre land med bedring er Irland som økte Lindorff Internationals løsningsgradsstatistikk løsningsgraden med 3,6 %, Polen med 2,6 %, bekrefter at det er blitt vanskeligere å få oppgjør i kriselandene. Oversikten viser en svak Litauen med 2,3 % og Island med 1,6 %. generell nedgang på,8 % til 68,3 % siste år. Mer interessant er det at forskjellene mellom landene er store. Bedriftskrav har totalt sett fortsatt en løsningsgrad på sterke 86,9 %. Endring Land Løsningsgrad 1 jan.212 løsningsgrad siste år Belgia 86,4 % 2,4 % Danmark 59,1 % -2,2 % Estland 67,4 % 5,4 % Frankrike 82,4 % -,1 % Hellas 66,7 % -6,9 % Irland 71,4 % 3,6 % Island 57, % 1,6 % Italia 76,7 % -,8 % Latvia 86,8 % -1,6 % Litauen 72,9 % 2,3 % Nederland 89,4 %,4 % Polen 88,7 % 2,6 % Portugal 69,8 % -4,1 % Spania 59,6 % -1, % Sverige 64,6 % 1,2 % Tyskland 81,3 % -1,6 % UK 74,9 % -2,2 % Østerrike 86,7 % -3,6 % Gj.snitt alle krav i hele verden 68,3 % -,8 % Kun bedriftskrav snitt hele verden 86,9 % -,3 % 8 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

9 Kvartalets trender Juridisk Endring av gjeldsordnings LOven og samordning av livsoppholdssatsene Den 5. mars 212 har et lovendringsforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet høringsfrist. Høringsnotatets hovedinnhold er: Behandling av gjeldsordningssaker skal kanaliseres til særskilte namsmenn. Namsmennenes kompetanse avhenger blant annet av hvor mange saker de behandler hvert år. Ved å kanalisere sakene kan kompetansenivået bli mer jevnt, hvilket øker rettssikkerheten for både skyldnerne og kreditorene. Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og tvangsinndrivelse skal samordnes til én felles sats. På den ene siden vil det medføre økt dividende i gjeldsordningssaker, men på den annen side kan det medføre redusert trekkbeløp i tvangsinndrivelsessaker. Norske statsborgere bosatt i utlandet kan søke om gjeldsordning. Dette kan by på mange utfordringer: kontrollmuligheten mht. aktiva og passiva, ulike levekostnader, valutakurssvingninger, egenforsøket mm. I forrige runde i 28 var høringsinstansene skeptiske og det har departementet merket seg. Det skal innføres regler om fellesnordisk anerkjennelse av gjeldsordningsavgjørelser. Slik vi ser det får forslaget stor betydning for skyldnerne, kreditorene og inkassatorene. Forslaget kan også få betydning for den allmenne betalingsmoralen. Lindorff samarbeider i disse dager med Norske Inkassobyråers forening om et høringsnotat til departementet. Vi kommer tilbake til saken i senere utgaver. Inkassovarsel Visste du at... Det alltid må sendes inkassovarsel før saken sendes til inkasso. Varslet tidligst kan sendes etter forfall (f.eks dagen etter), men det kan ikke kreves gebyr for varslet om det sendes tidligere enn 14 dager etter forfall. Maksimalt gebyr for varslet for er kr 61,-. Varslet må sendes på papir. Fristen i varslet må minst være 14 dager. Det må fremgå klart at saken sendes til inkasso ved manglende betaling innen fristen. Det kan ikke benyttes betegnelsen purring som overskrift på varslet. Det er ikke absolutt nødvendig å spesifisere beløpet som sendes til inkasso, men skyldner må gis tilstrekkelig informasjon til å kunne identifisere kravet. Det kan gjøres avtale som fraviker disse reglene for skyldner som ikke er forbruker. Endringer 212 Postens portoøkning Posten har som vanlig en portoøkning ved årsskiftet. Fra 1. januar 212 vil det koste 9,5 kroner for å sende et brev. Prisøkningen ligger på mellom 4,5 og 5%. Lindorff Faktura øker dermed portokostnaden og ny utsendelseskostnad vil være kr 5,89 + mva pr. faktura. Endring av Forsinkelsesrenten Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Rentesatsen er Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. Ny forsinkelsesrente vil fra og med 1. januar 212 være 8,75% p.a. Endring av purregebyr Inkassosatsen endres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen. Fra og med 1. januar 212 utgjør denne 62,-. Det betyr at purregebyrer som utgjør 1/1 av inkassosatsen endres til kr 62,-. 9

10 Kvartalets trender Nybilsalg og mislighold Nybilsalget nådde nye høyder i løpet av, med over 2 nyregistrerte kjøretøy. Den sterke salgsveksten fører sannsynligvis til at 212 blir et rekordår for mislighold av billån og leasingavtaler. Tall fra Lindorff Auto forteller om rekordhøyt nybilsalg i Norge i. Totalt ble det registrert 138 person biler, 27 bruktimporterte biler og 35 varebiler. Historisk har en sterk vekst i bilsalget ført til en tilsvarende økning i misligholdte billån, noe Lindorff Auto forventer vil skje i 212. Utviklingen innenfor mislighold av bilfinansiering har vært flat, men dette er ikke spesielt sterkt når øvrige finansielle engasjement samtidig har hatt en markert nedgang i antall inkassosaker i løpet av avsluttede oppdrag var knyttet opp mot bilfinans i, 27 færre enn i. Salgspant utgjør 59,4 % av alle antall avsluttede oppdrag, her var det en liten økning på,3 % fra. Totalt med det innhentet biler i, noe som er 392 (11,7 %) færre enn i 212. Nedgangen var størst ved frivillig innhenting, 359 (15,45 %) færre innhentende biler enn i. Via namsmannen ble det innhentet 974 biler i, det er 33 (2,9 %) færre enn i. I forrige utgave av Lindorffanalysen skrev vi at Lindorff Auto merker en gradvis klar endring i retning av høyere hovedstol og ferskere billån som blir misligholdt. Uavhengig av den internasjonale finansuroen og hvordan dette påvirker den makro økonomiske situasjonen i Norge, tror vi på en ytterligere vekst i misligholdte billån i månedene som kommer. Tendensen med at hovedstol til utredning/ oppsøk øker raskere enn antall oppdrag, tror vi også vil forsterkes i tiden som kommer. 1 FORDELING INNHENTING (Antall) Frivillig Namsmann Totalt 2 ANTALL AVSLUTTEDE OPPDRAG (Antall) UTVIKLING BILSALG (Tall i 1 ) Kilde: OFV Varebilsalg Bruktimport Nybilsalg 1 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

11 Person Person 12 Kredittverdighet 13 Inkassosaker 14 Betalingsmoral 15 Gjeldsforhandling 11

12 Person Kredittverdighet Den norske befolkningen er inne i en negativ misligholdstrend, samtidig som gjelden har vokst flere år på rad. Resultatet er at vi i stadig større grad prisgitt at boligmarkedet, renten og arbeidsmarkedet ikke utvikler seg ugunstig. Misligholdsandelen i befolkningen er marginalt ned, men dette gir mager trøst når husholdningenes betalingsanmerkningsbeløp har økt kraftig det siste året. Spesielt bekymrings fullt er det at personer i lønnsintervallet 3 NOK til 5 NOK har en gjennomsnittlig økning på over 13 % i anmerket beløp. Dette er tradisjonelt en god gruppe med lav misligholdsandel, og utgjør nesten 25 % av befolkningsgruppen med inntekt. To andre grupper med kraftig vekst i betalingsanmerkningene er aldersgruppen 5 6 år og de over 7 år. Her må det bemerkes at denne økningen skjer fra lave nivåer. Høytlønnede med inntekt på over 1 NOK har størst nedgang i anmerket beløp. Blant de yngste er det også en nedgang, dette er svært positivt siden dette er en utsatt gruppe som det har vært mye fokus på. De geografiske forskjellene er store, med kraftigst økning i mislighold i Aust-Agder og blant de som bor i utlandet, med over 45 % økning i begge gruppene. Den mest positive utviklingen ser man i Østfold, Akershus og Buskerud. Norges beste kommune er Asker hvor bare 3,8 % av innbyggerne har anmerket beløp, noe som er godt under landsgjennomsnittet på 5,1 %. Kvinner øker nå sitt anmerkede beløp raskere enn menn, med en økning på 23 % mot 12,3 % for perioden. Men kvinner er fortsatt langt bedre enn menn som står for hele 8 % av totalt anmerket beløp. 1 BETALINGSANMERKNINGER (Tall i 1 ) Snittbeløp, personer m/anmerkning (h.akse) Personer m/anmerkning (v.akse) 2 KREDITTVERDIGHET (Fordeling etter sone) Sone 1 38,3% Sone 2 5,8% 12% 27,6% 16,4% Sone 3 42,5% Sone 4 Sone 5 5,5% 1,6% 8,8% 32,6% 3 SKYLDNERE MED AKTIV INKASSOSAK (Endring siste 3 måneder) 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Total Sone 5 Sone 4 Sone 3 Sone 2 Sone 1 12 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

13 Person Inkassosaker Antall nye inkassosaker er økende både for siste kvartal og i forhold til, mens antall løpende saker er noe fallende. Sammenlignet med tredje kvartal er det en nedgang i antall personer med inkassosak, men sammen lignet med er det en økning. Totalt sett kan det se ut til at de med stram økonomi sliter litt mer enn de gjorde tidligere, dette bekreftes også av misligholdsutviklingen. Sammenlignet med forrige kvartal Analysen for fjerde kvartal viser en nedgang på 4 % i antall nye personer med inkassosak, mens det er en økning på 2 % i antall nye saker sammenlignet med tredje kvartal. Totalt sett er det 5 % færre personer med inkassosaker i forhold til det foregående kvartalet, og antallet løpende saker har falt med 3 % i perioden. Inntektsgruppene over 3 NOK og alders gruppen 41 5 år har den største prosentvise økningen i antall inkassosaker. Størst nedgang er det blant personer uten skattbar inntekt (29 %) og aldersgruppene over 6 år. Ser vi på total beholdning av løpende inkassosaker ved utgangen av perioden så er utviklingstrekkene litt annerledes. Det er kun i aldersgruppen 18 2 år vi ser en negativ utvikling. Sammenlignet med Analysen for hele viser en økning på 1 % i antallet personer og 2 % i nye saker sammenlignet med. Økningen i antallet nye inkassosaker kommer i all hovedvekt for aldersgruppene over 4 år, men vi ser også en økning i gruppen år. For hele året for inntektsgruppene mellom 4 NOK og 7 NOK ser vi en økning på over 12 %. 1 UTVIKLING I MISLIGHOLD Snitt saldo pr. åpen sak (tall i 1 ) Skyldnere med aktiv sak (tall i 1 ) UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE 3 OPPDRAG (Personer antall i 1 ) (Personer og næringsdrivende antall i 1 ) Inkasso småkrav Inkasso rettslig Purresaker

14 Person Betalingsmoral Finnmark har den største befolkningsandelen med mislighold i Norge, mens hedmarkingene har det høyeste misligholdte beløpet. Minst mislighold finner man i Fylkene Finnmark, Nordland og Buskerud har hatt størst nedgang i andel personer med betalingsanmerkninger de siste tolv månedene, mens Telemark og Oslo har hatt den sterkeste 1 ANDEL PERSONER MED BETALINGSANMERKNING 2 UTVIKLING PERSONER MED BETALINGSANMERKNING ENDRING SISTE 12 MND Vestlandsregionen. økningen. Det er fortsatt de nordligste fylkene som Hedmark, Buskerud og Akershus har størst sammen med Østfold, Vestfold og Hedmark misligholdt gjeld per person med mislighold, har høyest andel av personer med betalingsanmerkning. Finnmark skiller seg klart mest på NOK. I Hedmark skylder personer og ligger godt over snittet for Norge som er negativt ut. 7,7 % av befolkningen i fylket er registrert med betalingsanmerkning i snitt registrert med betalings anmerkning. hele NOK, mens tilsvarende tall for Buskerud og Akershus er henholdsvis På den andre siden av skalaen finner vi NOK og NOK. Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane, hvor henholdsvis 4,5 %, 3,9 % og 3,2 % av fylkenes innbyggere er registrert med betalings anmerkning. Landsgjennomsnittet i Norge er 5,1 %. Norgeskartet viser kredittverdigheten til pesoner og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser en rangering basert på andel personer med betalingsanmerkning per fylke og kartet til høyre viser endring i antall personer med betalingsanmerkning i forhold til fjerde kvartal. UTVIKLING: Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv 14 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

15 Person Gjeldsforhandling I forrige utgave av Lindorff-analysen antok vi at antallet offentlige gjeldsforhandlinger ville nå et nytt toppnivå i år. Dessverre fikk vi rett, antallet utenrettslige gjeldsforhandlinger totalt i Lindorff nådde et toppnivå. UTENRETTSLIG I nådde antall utenrettslige gjeldsordningsforslag fra kommunene stykker, dvs. en økning på 12 fra, men antallet i var stykker. Den virkelige veksten er imidlertid blant andre forslag på opp 8,4 % til stykker. Det er en all time high. Muligens kan det skyldes at flere unnlater å benytte kommunens gratis gjeldsrådgivningstjeneste nå enn tidligere. OFFENTLIG De siste årene har vi sett en negativ utvikling av offentlige gjeldsordninger, og var intet unntak. Da nådde antall åpnede gjeldsordninger en all time high med stykker, dvs. en økning på 3 % fra. Økningen har imidlertid avtatt sammenlignet med de to foregående årene der økningen var på over 2 %. I både 3. og 4. kvartel var det færre åpnede gjeldsordninger enn i tilsvarende kvartal i fjor. Det kan være at trenden for offentlige gjeldsordninger er i ferd med å snu. TEMA Vi har tidligere vært inne på at årsakene til betalingsproblemene er sammensatte, men det er viktig å ta tak i dette tidlig. I november avholdt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en konferanse om unge voksne og betalingsproblemer. Betalingsproblemer er en dårlig start på voksenlivet så dette var et godt initiativ. Blant deltagerne var både forskere, bransje- og forbrukerorganisasjoner. Lindorff var en naturlig deltager. 1 OFFENTLIGE GJELDSFORHANDLINGER (Antall åpnet i Norge) 1 2 UTENRETTSLIGE GJELDSFORHANDLINGER (Antall innkomne forslag til Lindorff) 8 Annet 3 GJELDSORDNINGER (Antall i 1 ) 5 Saker Kommune 4 Skyldnere Kilde: Brønnøysundregistrene

16 Aksjeselskap Aksjeselskap 17 Kredittverdighet 18 Inkassosaker 19 Betalingsanmerkninger 2 Konkurser og tvangsavviklinger 21 Bransjeanalyse 22 Bransjeanalyse (forts.) 23 Betalingsmoral 16 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

17 Aksjeselskap Kredittverdighet Utviklingen i antall betalingsanmerkninger hos norske AS tegner et dystert bilde av hva næringslivet har i vente i løpet av 212. Antallet betalingsanmerkninger har økt betydelig mer enn økningen i antall AS med betalingsanmerkning, noe som betyr at AS med dårlig kredittverdighet har misligholdt mer enn før. Den økende konsentrasjonen av betalingsanmerkninger, signaliserer en markant økning i antall konkurser fremover. Antall konkurser økte med 21 % i fjerde kvartal sett mot tredje kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i er antall konkurser omtrent likt, og konkursnivået ligger godt over gjennomsnittet siden 22. Endringen i fordelingen av Norske AS i forhold til Soliditets foretaksscorekort viser størst nedgang i antall AS i sone 1 på 3,8 % i løpet av fjerde kvartal. Som antatt i forrige kvartal, stagnerer kredittverdigheten noe, med en nedgang i de grønne sonene 3, 4 og 5, mens det er en økning på 2,3 % i sone 2. Økningen i sone 2, som beskriver moderat risiko, tilsvarer også den største økningen i antall foretak. Det er nå ikke-kredittverdige AS i Norge, noe som tilsvarer 6,3 %. Til sammenligning havner 24,2 % av norske AS i sone 2 og 66,7 % i de kreditt verdige sonene. Finansuroen i Europa førte til at norske banker strammet inn kredittpraksisen overfor norske AS, samtidig som utlånsmarginene for foretak økte i løpet av andre halvår. Særlig er det små og mellomstore bedrifter som merker at det har blitt vanskeligere og dyrere å få lån. Samtidig knytter det seg mye bekymring til forverrede konkurransevilkår for eksportbedrifter, som følge av den sterke kronekursen. Som et svar på denne pengepolitiske innstrammingen valgte Norges Bank å sette ned renten med 5 basispunkt i desember, noe som kan bidra til å holde konkursraten fra å nå -nivåer. 1 FORETAKSSCORE (Antall i 1 Fordeling scorekort) 2 RENTE OG KONKURSUTVIKLING ,3 % -,2 % - 1,7 % -,5 %.8 %.6 %.4 % 8 % 6 % 4 % Konkurser og tvangsavviklinger* Styringsrente Estimat ,8 %.2 % 2 % *Andel av alle AS som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i løpet kvartalet. Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5. % % Kilde: SSB og Soliditet Decision 17

18 Aksjeselskap Inkassosaker Færre norske selskaper har det siste året fått nye inkassosaker, og beholdningen av inkassosaker går ned. Bekymringen er at de kredittverdige selskapene har hatt en økning i antall inkassosaker det siste året, mens nedgangen har kommet blant selskaper som ikke er kredittverdige. Sammenlignet med forrige kvartal I fjerde kvartal er det 6 % færre selskaper med nye inkassosaker sammenlignet med kvartalet før. Nedgangen i nye saker for perioden er på 7 %. Det er også en nedgang på 4 % i antall selskaper med løpende saker, og antallet løpende saker falt med 7 % til rundt 18 2 saker. Nedgangen i antallet nye inkassosaker er størst for selskapene innen grønn sone, dette gjelder både for antall saker og selskaper. Vannforsyning, avløps- og renovasjonstjenester er bransjen med høyest flest nye saker, mens det er størst nedgang innen de tre bransjene; finansierings- og forsikringsvirksomhet, bergverksdrift og utvinning. Sammenlignet med I var det 2 % færre selskaper med nye inkasso saker enn i, nedgangen i antall saker var på 1 %. Det var hele 7 % færre selskaper med løpende saker, mens antallet løpende saker falt med 9 % til rundt 18 2 saker. Det er størst nedgang i antall nye saker for gruppen av ikke scorede (sone ) og ikke kredittverdige (sone 1). De samme gruppene opplever sterkest nedgang i løpende saker. De kredittverdige selskapene har derimot en økning i antall nye saker, noe som er bekymringsfullt. Verst er utviklingen for de tre bransjene overnattings- og serverings virksomhet, bergverksdrift og vannforsyning, avløps- og renovasjonstjenester, som alle har hatt en markert økning i antall nye inkassosaker. 1 UTVIKLING I MISLIGHOLD 1 5 Snitt saldo pr. åpen sak (tall i MNOK) Skyldnere med aktiv sak (tall i 1 ) 15 2 UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE (Aksjeselskap antall i 1 ) 3 OPPDRAG (Foretak ekskl. næringsdrivende antall i 1 ) Inkasso småkrav Inkasso rettslig Purresaker Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

19 Aksjeselskap Betalingsanmerkninger Konsentrasjonen av mislighold forverret kvartal var det derimot,52 % færre AS seg betraktelig fra til. Antall som fikk betalingsanmerkning. anmerkninger per AS som allerede har anmerkning steg med 4,8 %. Totalt er det nå AS (8,14 %) som har betalingsanmerkning og samlet skylder disse Antall AS med betalingsanmerkning økte 4,19 milliarder kroner. Det totale utestående 6,3 % i løpet av, mens antall betalingsanmerkninger økte med 11,4 % i samme ettersom antall betalingsanmerkninger totalt beløpet har sunket 1,3 % fra forrige kvartal og periode. For siste kvartal isolert sett, ser bildet sett ikke har endret seg nevneverdig, har også noe bedre ut.,98 % flere selskaper fikk betalingsanmerkninger i fjerde kvartal, enn siste kvartalet. snittbeløp per anmerkning sunket noe det i det foregående kvartalet. Sett imot fjerde 3 Betalingsanmerkning i kvartalet Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 3,61 % 3,71 % 3,88 % Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Totalt DES DES DES Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Kilde Soliditet Decision 1 ANTALL ANMERKNINGER (Antall i 1 ) 2 ANMERKET BELØP (Venstre akse = MNOK / Høyre akse = tall i 1 ) Ant. betalingsanm. i perioden Antall AS med betalingsanm. i perioden Antall AS med betalingsanm. totalt Samlet anmerket beløp i perioden (v.akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h.akse)

20 Aksjeselskap Konkurser og tvangsavviklinger Fjerde kvartal hadde en økning i antall konkurser og Av de sentrale bransjene er det Jordbruk, Skogbruk og tvangs avviklinger på 21 % i forhold til det foregående Fiske som kan vise til den største nedgangen i antall konkurser (-13 %) i løpet av, etterfulgt av Bygge og an- kvartalet. Totalt ble 855 AS slått konkurs eller tvangsavviklet i fjerde kvartal. leggsvirksomhet (-6 %) og Overnattings- og serveringsvirksomhet (-4 %). Denne trenden reverserte derimot i Sammenlignet med de ti siste årene er konkursnivået for løpet av fjerde kvartal, hvor antall konkurser økte henholdsvis 44 %, 34 % og 22 % for de ovennevnte bransjene. kvartalet 2 % høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende periode historisk. Antall konkurser er derimot noe lavere enn for samme kvartal de siste fire årene. Andelen AS som Fordelt geografisk, fortsetter antall konkurser å synke i Nordgår konkurs ligger dermed fortsatt på et høyt nivå, og vi Norge, mens Trøndelag-fylkene hadde størst andel konkurser forventer at økningen i antall konkurser vil fortsette inn i i fjerde kvartal. Vi regner imidlertid med at endringen vil 212 ettersom misligholdet er tiltakende og høyt. utjevne seg i løpet av første halvår av 212, ettersom Nord- Norge fortsatt har et høyt og økende mislighold. 3 Endring Konkurs/tvangsavvikling Sentrale Bransjer Siste 3 mnd siste 12 mnd Bygge og anleggsvirksomhet 34 % -6 % Industri % 8 % Omsetning og drift av fast eiendom 49 % 5 % Varehandel, rep. av motorvogner 14 % 6 % Overnattings og serveringsvirksomhet 22 % -4 % Transport og lagring % -3 % Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting -3 % -2 % Jordbruk, skogbruk og fiske 44 % -13 % AS Norge 21 % % 1 HISTORISK UTVIKLING (Antall aksjeselskap per måned) 2 HISTORISK UTVIKLING (Antall konkurser og tvangsavviklinger per kvartal) Ant. AS som har gått konkurs i perioden Gjennomsnitt Gjennomsnitt 1 standardavvik over gj.snitt 2 standardavvik over gj.snitt Kilde: Soliditet Decision 2 Lindorffanalysen /11 JANUAR 212

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013 Lindorffanalysen 2. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012

Lindorffanalysen. 2. kvartal 2012 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 2 Lindorffanalysen 2. kvartal 212 Leder... 3 Nøkkeltall... 4 Kvartalets tema Fravalg av revisor... 6 Kundecase: Ikano Bank... 7 Europa i mislighold... 8 Auto... 9 Restriktiv

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån

Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån 2017 Dette er den tredje utgaven av Zmarta Group lånebarometer. Lånebarometeret ble første gang publisert i april 2016, da

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer