Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen. 4. utgave 2012"

Transkript

1 Lindorffanalysen 4. utgave 212

2 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Nina Syvertsen Design: Trykk: Markus Design AS Idé AS Aksjeselskap Kredittverdighet 13 Inkassosaker 14 Betalingsanmerkninger 15 Betalingsmoral 16 Næringsdrivende Kredittverdighet 18 Inkassosaker 19

3 Lindorffanalysen 3 Leder: Vil rentefesten gi misligholdsbakrus? Norges Bank beholdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent ved siste rentemøte. Hovedgrunnen til det lave rentenivået i Norge, er gjeldskrise i Europa og lavt rentenivå hos mange av våre handelspartnere. I dagens situasjon er en lav rente nødvendig for å hindre svekket konkurranseevne for norsk eksportindustri. Det er en utfordring at den norske kronen likevel kan bli styrket fremover, ettersom vi fortsatt har en høyere rente enn mange av våre handelspartnere. Nordmenn nyter godt av den lave renten. Vi betaler en svært lav rente på våre boliglån, billån, hyttelån og alt annet vi låner til. Problemet er at vi over tid har vent oss til et lavt rentenivå, og at vi lett glemmer at dagens nivå ikke er normalen. Mange nordmenn har lagt seg på et gjeldsnivå som tar utgangspunkt i hva de kan betjene i dag, og ikke hva den økonomiske bæreevnen er ved høyere rente. Resultatet er en sterk norsk gjeldsvekst, og svært høy gjeldsbelastning hos større befolkningsgrupper. Spørsmålet er om vi har fått for høy gjeld. Når renten øker, kommer alle med gjeld og flytende rente til å få en strammere likviditet. Vi ser allerede nå at enkelte grupper i samfunnet har en økning i misligholdet, til tross for at makrosituasjonen er uvanlig god for nordmenn. Utviklingstrenden innen mislighold er i endring. Det er en nedgang i mislighold blant de yngste gruppene, en moderat økning i etableringsfasen, og en markert vekst blant de over 65 år. Inkassodebutantene er dermed eldre og har mer gjeld når de går til inkasso. Foreløpig er utviklingen moderat, men vi mener det er grunn til å bli bekymret om denne utviklingen fortsetter. Hvis misligholdet til enkelte grupper øker på dagens lave rentenivå hva vil da skje når renten øker? Anette Willumsen Administrerende direktør Lindorff AS

4 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6

5 Kvartalets tema 5 Boliglån: Norgesrekord i gjeldsbelastning Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at nordmenns gjeldsbelastning har nådd et nytt toppnivå. Gjennomsnittlig gjeldsbelastning i husholdningene er nå på over 2 prosent, en dobling sammenlignet med situasjonen for 4 år siden. Andel finansiering (Andel av boligens verdi som er lånefinansiert) 1 % 8 % Forrige gjeldsbelastningstopp hadde Høy gjeld og lite egenkapital aldersgruppen over 36 år derimot ikke 6 % vi rett før finanskrisen skylte innover Gruppen med både høy gjeldsgrad og har sunket. Vi mener aldersgruppen 4 % landet på slutten av 8-tallet. Den gangen lå gjeldsbelastningen rundt 16 prosent, før den falt mot et bunnivå på høy belåningsgrad har størst problemer. I dag er man usikker på om man har en boligboble, men vi kan anta at år har størst andel husholdninger med en allerede stresset økonomi, og disse har i mindre grad de unges 2 % % Under 85 % 85 1 % Over 1 % 13 prosent i Siden slutten av 8-tallet har vi hatt en svært svingende rente, og den er i dag på sitt laveste nivå i perioden. Gjeldsbelastningen et boligprisfall eller økt mislighold i enkelte segmenter raskt kan smitte og skape usikkerhet i markedet. Det var denne utviklingen vi fikk etter forrige fleksibilitet på kostnadssiden. Vi kommer til å følge de utsatte gruppene nøye, ettersom renten og sannsynligvis misligholdet her kommer til å øke Under 35 år Over 35 år KildE: Finanstilsynet liger samtidig på sitt høyeste nivå. Mange med høy gjeldsgrad Hele 17 prosent av norske husholdninger har en gjeld på mer enn tre ganger finanskrise, noe som kan skje igjen dersom trenden snur åringer er mest utsatt For å bremse risikoen i boligmarkedet, fremover. Lånegrad (Størrelse lån sammenlignet med inntekt) 1 % 8 % inntekten, og andelen er økende. An innførte man reglen om 15 prosent 6 % delen med over fire ganger inntekten i gjeld ligger, på 8 prosent. Videre ser vi at 2 prosent av personene over 35 år har en belåningsgrad på over 1 prosent, mens andelen under 35 år har sunket noe. egenkapital. Regelendringen gjør det mer krevende for unge med studielån å få boliglån, selv om dette er gruppen med antatt høyest fremtidig inntekt. Tallene viser at unge mennesker misligholder færre boliglån enn tidligere, mens antallet misligholdte boliglån for 4 % 2 % % ganger inntekt 4 5 ganger inntekt Over 5 ganger inntekt KildE: Finanstilsynet

6 6 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Selskap som ikke leverer årsregnskap: Ikke levert regnskap? Ikke gi kreditt! norske aksjeselskaper sendte ikke inn årsregnskaper innen 1. oktober, selv om de har fått påminnelse fra Regnskapsregisteret. Dette er svært risikable selskaper, som man bør være forsiktig med å gi kreditt til. Selskapene som ikke har levert regnskap har betydelig høyere konkurs sions soneinndeling, underbygger kre En analyse ved hjelp av Soliditet Deci og misligholdsandel enn de øvrige dittrisikoen blant selskapene som ikke selskapene. Hele 46,2 prosent av leverte regnskap. Hele 49 prosent av selskapene hadde uoppgjort gjeld gruppen var i sone 1 (per 1. oktober), per 1. oktober. noe som tilsier at sannsynlighet for konkurs innen 12 måneder er på 28,8 FORVENT FLERE KONKURSER prosent. Slår Soliditets konkursprognose til, vil ytterligere 1 81 BLANT SELSKAPENE SOM IKKE HAR LEVERT REGNSKAP aksjeselskaper gå konkurs innen tredje Konkursandelen i årets tredje kvartal kvartal 213. Dette tilsvarer 13,9 prosent av selskapene som ikke har levert var på 2,1 prosent for gruppen som ikke har levert regnskap, noe som regnskap. er 25 ganger høyere enn for øvrige selskap. Selskap som ikke har levert Selskapene som ikke har levert regnskap er også overrepresentert på regnskap, utgjorde hele 68,8 prosent av konkursene i tredje kvartal 212. misligholdsstatistikken. Av det totale utestående anmerkningsbeløpet på 3,8 milliarder kroner, stod selskap som ikke har levert regnskap for 65,4 prosent. I gjennomsnitt skyldte anmerkede selskaper som ikke har Antall Konkurs Anmerkning Regnskap Levert ,1 % 5,5 % Mangler Regnskap og nyoppstartet AS ,3 % 5,3 % Manglende Regnskap ,1 % 46,2 % Totalt ,2 % 7,8 % Kilde: AAA SOliditet 8 Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Sone 1 Sone 2 49 Sone 3 Ikke levert regnskap Sone 4 Sone 5 Ikke Ikke levert regnskap Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Kilde: AAA soliditet

7 Kvartalets tema 7 Bedrifter som ikke har levert regnskap % 1 % 8 % levert regnskap kroner, mens anmerkede selskaper som har levert regnskap skyldte kroner. Hvorvidt selskapene som ikke har levert regnskap, har revisor eller valgt bort revisor, har liten påvirkning på statistikken. OVERNATTING OG SERVERINGS- VIRKSOMHET I FINNMARK Grafene viser hvilken andel av aksjeselskaper som har levert regnskap på bransje og fylkesnivå. Forskjellen er størst på bransjenivå, hvor Overnatting og serveringsvirksomhet kommer dårligst ut med 9,2 prosent som ikke har levert regnskap. Blant aksjeselskaper i bransjen Helse og sosialtjenester var det bare 3,4 prosent som ikke hadde levert regnskap. Fylkene Finnmark, Hordaland og Oslo kommer dårligst ut på i statistikken over aksjeselskaper som leverer regnskapene sine. Aksjeselskaper fra sørlandsfylkene Aust-Agder, Vest- Agder og Telemark er best i klassen. Kombinerer man fylkes- og bransjetallene kommer «Overnatting og serveringsvirksomhet» i Finnmark dårligst ut og «Undervisning» i Vestfold best ut (basert på dårligste og beste gruppe med minimum 1 AS) Bedrifter som ikke har levert regnskap Østfold Akershus Oslo Omsetn. og drift fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forskningsvirksomhet Faglig, vitenskapelig og teknisk Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Antall bedrifter (v.akse, tall i 1 ) Hedmark Oppland Buskerud Antall bedrifter (v.akse, tall i 1 ) Vestfold Telemark Industri Transport og lagring Aust-Agder Overnatting og serveringsvirksomhet Vest-Agder Helse- og sosialtjenester Jordbruk, skogbruk og fiske Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Annen tjenesteyting Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Sør-Trøndelag Undervisning Elektrisitet-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyning Nord-Trøndelag Bergverksdrift og utvinning Andel bedrifter (h. akse) Nordland Vannforsyning, avløps og renovasjonsvirksomhet Troms Finnmark 6 % 4 % 2 % % Kilde: AAA SOliditet 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Andel bedrifter (h. akse) Kilde: AAA SOliditet

8 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11

9 Person 9 Kredittverdighet: Flere med god kredittverdighet Det siste året har vi sett en kraftig økning i andelen nordmenn med god kredittverdighet. Befolkningsandelen som tilhører de minst kredittverdige gruppene er veldig stabil, mens man har sett en reduksjon har kommet i mellomsjiktet. Utviklingen tyder på at de fleste i dag Totalt sett har det vært en marginal er i en bedre økonomisk situasjon enn vekst i antall personer med for ett år siden. Langt færre personer som scorer høyt i det generiske Gjennomsnittlig anmerket beløp per betalingsanmerkning det siste året. scorekortet til AAA Soliditet, har fått person med anmerkning har falt med betalingsanmerkning det siste kvartalet. For personer som scorer i Sone rundt 15 kroner. Vi ser samtidig 4,3 prosent det siste året, og er nå på 1 er det derimot en økning på,6 at gjennomsnittlig anmerket beløp har prosent, og andelen har økt med hele økt med 29 prosent de siste tre årene. 2,9 prosent siden forrige kvartal. Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Betalingsanmerkninger (Tall i 1 ) 25 38,84 5,74 5,83 12,1 11,78 27,56 3. kv. 211 Sone 1 Sone 2 15,76 Sone 3 Sone 4 4,37 32,5 3. kv. 212 Sone 5 9,52 Kilde: Soliditet decision Skyldnere med aktiv inkassosak (Andel, fordelt på sone) 8 % 6 % 4 % 2 % % Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: Lindorff kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 212 Snittbeløp, personer med anmerkning Personer med anmerkning Kilde: Soliditet decision

10 1 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Inkassosaker: Færre nye inkassosaker Det er færre nye inkassosaker i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal. Det er derimot bare en marginal nedgang i antall personer med løpende inkassosaker. Utvikling inkassoskyldnere (Antall i 1 ) 6 Sammenlignet med andre kvartal er nedgangen er noe større blant 5 det en kraftig nedgang både i antall personer med inkassosak og i nye in yngre aldersgrupper. Personer med lav inntekt har størst nedgang i 4 kassosaker. Beholdningen av løpende inkassostatistikken. 3 inkassosaker er bare svakt fallende ved utgangen av perioden. De siste 12 må FÆRRE INKASSOSAKER SISTE ÅR nedene har det vært en nedgang både 8 prosent færre personer har fått nye i antall nye saker og personer med ny sak, mens beholdningen av løpende inkassosaker i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i Personer saker har økt Antallet personer med løpende Kilde: Lindorff NEDGANG SISTE TRE MÅNEDER Det er 1,3 prosent færre nordmenn med en ny inkassosak i tredje kvartal 212, enn i andre kvartal. Antall inkassosaker faller med 1 prosent sammenlignet med 211, og antall løpende inkassosaker er også redusert med 1 prosent. Nedgangen i antallet nye saker kommer i all hovedvekt for Utvikling i mislighold (Tall i 1 ) personer med løpende inkassosaker aldersgruppene under 4 år, og det er 3 18 bare fikk en svak nedgang (,7 prosent) i samme periode. Ved utgangen av kvartalet er det rundt 193 personer med løpende inkassosak. Reduksjonen i antall nye saker er relativt jevnt fordelt blant aldersgruppene, men kun for inntektsgruppene over 4 kroner vi ser en økning Snittsaldo per åpen sak (NOK) Skyldnere med aktiv sak Kilde: Lindorff

11 Person 11 Betalingsmoral: Mest mislighold i Finnmark og østfold Finnmark og Østfold har Norges høyeste andel innbyggere med betalingsanmerkning, mens Hedmark har det høyeste misligholdte beløpet per person. Andel Personer med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Utvikling Personer med betalingsanmerkning (Endring siste 12 måneder) Finnmark har høyest andel med mislighold i landet. Hele 7,92 prosent av befolkningen i fylket er registrert med betalingsanmerkning, noe som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 5,4 prosent. Minst mislighold på Vestlandet Statistikken viser at vestlendinger fortsatt er Norges beste betalere. Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest mislighold, her er hhv 4,7 prosent, 4 prosent og 3,4 prosent av fylkets innbyggere registrert med betalingsanmerkning. Størst bedring i Trøndelag Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene, så har Trøndelagsfylkene og Troms hatt den mest positive utviklingen. Telemark, Oslo, Hedmark og Vestfold har derimot hatt den sterkeste økningen i andel personer med betalingsanmerkninger. Lavest misligholdt beløp i Vest-Agder Hedmark, Buskerud og Akershus har Norges høyeste snittbeløp på betalingsanmerkninger, og ligger godt over landsgjennomsnittet på kroner. I Hedmark skylder en person med betalingsanmerkning i snitt kroner, mens tilsvarende tall for Buskerud og Akershus er henholdsvis kroner og kroner. Vest-Agder kommer best ut, her skylder en person med betalingsanmerkning kroner. Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Norgeskartet Sterk negativ viser kredittverdigheten Svak positiv til personer og utvikling Sterk fordelt negativ på fylke. Kartet Svak positiv til venstre viser en Negativ Positiv Negativ Positiv rangering basert på andel personer med betalingsanmerkning per fylke og kartet til høyre viser endring Svak negativ Sterk positiv Svak negativ Sterk positiv i Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor. Kilde: AAA Soliditet

12 Aksjeselskap Kredittverdighet 13 Inkassosaker 14 Betalingsanmerkninger 15 Betalingsmoral 16

13 Aksjeselskap 13 Kredittverdighet: Konkursnedgangen flater ut Norske aksjeselskaper nyter godt av en sterk innenlandsøkonomi, men den fallende konkurstrenden stagnerer noe i tredje kvartal. Renteutviklingen tilsier imidlertid ikke noen forverring på kort sikt. Foretaksscore (Fordeling scorekort antall i 1 ) 8 Det ble registrert færre konkurser i tredje kvartal enn i andre kvartal, og konkursraten er nå svært lav. Siste 12 måneder har det vært en minimal nedgang i antall konkurser, noe som signaliserer at bunnen i konkursstatistikken kan være nådd. Misligholdet VENTER UENDRET RENTENIVÅ Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent den 29. august. Bakgrunnen for avgjørelsen var svak vekst og fortsatt lave rentenivåer internasjonalt. Den norske innenlandsøkonomien er fort Sone 1 -,8 % Sone 2-1,5 % +1,4 % Sone 3 +3,4 % Sone 4 +3,4 % Sone 5 synker litt i forhold til det foregående kvartalet, men er på et betydelig høy satt sterk, men kronekursens styrkelse mot Norges viktigste handelspartnere 1. kv kv. 212 ere nivå enn for 12 måneder siden. kombinert med en lavere inflasjon enn Kilde: AAA Soliditet Dette betyr at misligholdet foreløpig er på et stabilt høyt nivå. forventet i Norge har hatt betydning for vedtaket. Risikopremiene i kredittmarkedene har i tillegg falt noe i Rente og konkursutvikling (Tall i prosent) EN STADIG STØRRE ANDEL ER KREDITTVERDIGE Andelen kredittverdige selskaper økte fra 7 prosent, til 71 prosent i løpet av tredje kvartal. Den økende andelen kredittverdige selskap er et positivt signal, men endringen i konkurs- og misligholdsstatistikken gjenspeiles ved at den ikke-kredittverdige gruppen av aksjeselskaper ikke blir mindre. løpet av tredje kvartal, og dette betyr at en eventuell renteøkning ligger lenger frem i tid enn tidligere anslått. Renteutviklingen tilsier at konkurs og misligholdsstatistikken ikke burde forverres på kort sikt Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse) Styringsrente (venstre akse) Prognose styringsrente (venstre akse) Kilde: AAA Soliditett

14 14 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Inkassosaker: Nedgangen flater ut Norske aksjeselskaper pådrar seg færre inkassosaker enn tidligere, men nedgangen er svakere enn i forrige kvartal. Utviklingen er best blant de minst kredittverdige selskapene. Utvikling inkassoskyldnere (Aksjeselskap antall i 1 ) 1 De mest kredittverdige selskapene en nedgang innenfor Overnatting og 8 opplever en betydelig økning i antall inkassosaker. Siden tredje kvartal 211 har 15 prosent flere kredittverdige serveringsvirksomhet. Analysen for tredje kvartal 212 viser at det er 2,6 prosent færre selskaper med løpende 6 4 selskap fått inkassosak, og antall åpne inkassosaker har i samme tidsperiode inkassosak, sammenlignet med andre kvartal økt med hele 19 prosent. KONSENTRASJONEN AV Aksjeselskap 3,6 PROSENT FÆRRE INKasso- SAKER SISTE KVARTAL MISLIGHOLD ER FALLENDE I løpet av de siste 12 månedene har Kilde: Lindorff Det har kommet 18 6 nye inkassosaker i løpet av det siste kvartalet, det blitt 1,6 prosent færre selskap med inkassosaker, og det har i samme Utvikling mislighold noe som utgjør en nedgang på 3,6 prosent. Utviklingen er motsatt av hva man så i forrige kvartal, og det er de middels risikable selskapene som står periode vært en nedgang i antall inkassosaker på 3,8 prosent. Konsentrasjonen av mislighold er dermed på vei ned, og selskapene som misligholder for endringen. fikk i gjennomsnitt 1,6 prosent færre 6 6 Økningen i antall saker og skyldnere er størst innenfor bransjene Jord saker i løpet av det siste året. Nedgangen har i hovedsak kommet blant de minst kredittverdige selskapene bruk, skogbruk og fiske, mens det er Utestående saldo (venstre akse, MNOK) Skyldnere med aktiv sak (høyre akse, tall i 1 ) Kilde: Lindorff

15 Aksjeselskap 15 Betalingsanmerkninger: FÆRRE MEN MER RISIKABLE MISLIGHOLDERE Misligholdet blant norske aksjeselskaper har falt noe i tredje kvartal, men er fortsatt på et høyt nivå. Konsentrasjonen av mislighold forsterket seg derimot noe i løpet av kvartalet, da sakene hovedsakelig kommer fra tidligere misligholdere. I perioden 3. kv kv kv. 21 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Prosent av AS med betalingsanmerkning 3,8 % 3,6 % 3,5 % Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning ,82 prosent av de norske aksjeselskapene fikk betalingsanmerkning i tredje kvartal, noe som er en nedgang fra 4,4 prosent i andre kvartal. Antallet anmerkninger som hvert misligholdende aksjeselskap pådro seg steg med 2,2 prosent, og vi må helt tilbake til andre kvartal 29 for å finne en høyere konsentrasjon av mislighold. Det totale misligholdte beløpet var i tredje kvartal på 4,1 mrd. kroner, noe som er 2,3 prosent lavere enn på samme tidspunkt i 211. Til sammenligning har det utestående beløpet per aksjeselskap falt med 6,5 prosent, og utestående beløp per registrert anmerkning har til sammenligning falt med hele 8,8 prosent. Totalt Sept 212 Sept 211 Sept 21 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Kilde: AAA Soliditet DET UOPPGJORTE BELØPET SYNKER VIDERE Antall uoppgjorte betalingsanmerkninger steg med 3,1 prosent i løpet av det siste kvartalet, noe som betyr at færre anmerkninger ble oppgjort. Til tross for lavere oppgjør av betalingsanmerkninger, blir kreditorenes eksponering mot misligholdende aksjeselskaper stadig mindre. I forrige kvartalsrapport kommenterte vi at likviditeten til selskap som misligholdt ikke forverrer seg selv om antall anmerkninger økte, en trend som ser ut til å ha fortsatt i tredje kvartal. Ettersom misligholdet avtar noe på kort sikt, er det grunn til å tro at den mer langsiktige negative trenden stagnerer noe. anmerkninger (Antall i 1 ) Antall AS med betalingsanmerkning i perioden Antall AS med betalingsanmerkning totalt Antall betalingsanmerkninger i perioden Anmerket beløp (Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 ) % ,7 % 212 Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse) Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse) Kilde: AAA Soliditet Kilde: AAA Soliditet

16 16 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Betalingsmoral: misligholdet flytter østover Østlandet har høyest andel aksjeselskaper som misligholder, og har dermed passert Nord-Norge som værsting. På årsbasis er utviklingen negativ for alle fylker bortsett fra Hedmark, hvor antallet aksjeselskaper med betalingsanmerkning har gått ned. Andel Aksjeselskap med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Utvikling Aksjeselskap med betalingsanmerkning (Endring siste 12 måneder) Næringslivet i Hedmark fylke fortsetter den gode trenden hvor stadig færre aksjeselskaper pådrar seg betalingsanmerkning. I østlandsfylkene Oslo, Akershus og Østfold fikk 4,36 prosent av selskapene betalingsanmerkning i tredje kvartal 212. De tre nordligste fylkene har historisk sett har hatt høyest mislighold, men her endte andelen aksjeselskaper med betalingsanmerkning på 4,3 prosent. VEST-AGDER OG ROGALAND ER MEST KREDITTVERDIG Norges mest kredittverdige fylker i tredje kvartal var Vest-Agder og Rogaland, her fikk henholdsvis 3, prosent og 2,8 prosent av aksjeselskapene betalingsanmerkning. Økningen i antall aksjeselskaper som fikk betalingsanmerkning var likevel betydelig i de to fylkene, med 12,2 prosent økning for Vest-Agder og 11,7 prosent for Rogaland. ØSTLANDSFYLKENE HAR LANDETs HØYESTE MISLIHOLD I forrige Lindorffanalyse ble det kommentert at østlandsfylkene hadde en økende andel aksjeselskaper som misligholdt, og i dette kvartalet forsterkes denne utviklingen. I fylkene Østfold, Akershus og Oslo økte antallet aksjeselskaper med betalingsanmerkning med henholdsvis 25,7 prosent, 13,6 prosent og 18,5 prosent. Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Norgeskartet Sterk negativ viser kredittverdigheten Svak positiv til norske aksjeselskaper Sterk og negativ utvikling fordelt Svak på positiv fylke. Kartet til Negativ Positiv Negativ Positiv venstre viser en rangering basert på andel aksjeselskaper med betalingsanmerkning per fylke og kartet Svak negativ Sterk positiv Svak negativ Sterk positiv til Uforandret høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning Uforandret i forhold til samme kvartal i fjor. Kilde: AAA Soliditet

17 17 Næringsdrivende Kredittverdighet 18 Inkassosaker 19

18 18 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Kredittverdighet: Høyt antall betalingsanmerkninger Andelen norske næringsdrivende med betalingsanmerkninger ligger på et stabilt høyt nivå. Hele 9,5 prosent av alle næringsdrivende personer hadde betalingsanmerkning i tredje kvartal. Kredittverdighet (%-fordeling etter sone) Skyldnere med aktiv inkassosak (Andel, fordelt på sone) 8 % Konsentrasjonen av mislighold blant kroner de siste 12 månedene. Gjen 29,91 1,23 1,41 6 % næringsdrivende personer er langt høyere enn for den norske befolkningen totalt. Mens 5,4 prosent av pri nomsnittlig anmerket beløp for en næringsdrivende person med anmerkning er på 248 kroner, mens 36,13 13,32 4 % 2 % vatpersonene i Norge har betalingsanmerkning, er det tilsvarende tallet tilsvarende beløp for alle nordmenn er 15 kroner. 3. kv. 212 % for næringsdrivende 9,5 prosent. Den høye andelen betalingsanmerkninger blant næringsdrivende personer, viser klart at gruppen er forbundet med Best i sør og vest I likhet med for personer generelt er det de nordligste fylkene sammen med Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Kilde: AAA soliditet Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: AAA Soliditet betydelig høyere risiko enn privatpersoner og aksjeselskaper. Østfold som har høyest andel næringsdrivende personer med registrert Gjennomsnittsbeløp anmerket (Beløp i 1 ) Høyere misligholdt beløp enn privatpersoner Det er en markant økning i antall næringsdrivende personer som har misligholdt betalingene sine i tredje kvartal 212, sammenlignet med situasjonen for 12 måneder siden. Det er betalingsanmerkning, mens Sogn- og Fjordane, Aust Agder, Vest Agder og Rogaland kommer best ut. Siste 12 måneder er det Troms, Sør-Trøndelag og Oppland som har den beste utviklingen, mens Østfold, Oslo og Telemark har mest negativ utvikling derimot ingen markant endring siste tre måneder. Det totale utestående beløpet har steget med 118 millioner AS Person Næringsdrivende Kilde: AAA Soliditet

19 Næringsdrivende 19 Inkassosaker: Kraftig fall i inkassosaker Norgeskartet viser en rangering basert på andel næringsdrivende med betalingsanmerkning per fylke. Antallet nye inkassosaker for næringsdrivende falt med 16 prosent i løpet av tredje kvartal. Det er en nedgang i antall innehavere Nedgangen er størst blant de under som får flere inkassosaker, og en nedgang i antall nye skyldnere i perioden. blant privatpersoner. Aldersgruppen 4, år, noe som er i tråd med trenden år har en nedgang i løpende FÆRRE INKASSOSAKER SISTE TRE saker på 5 prosent, og utestående MÅNEDER saldo er redusert med 6 prosent Det er 14 prosent færre innehavere med ny inkassosak i tredje kvartal enn BEDRE FOR YNGRE INNEHAVERE det foregående kvartalet. Antall nye Analysen av de første 9 månedene inkassosaker falt med 16 prosent i den av 212 viser en nedgang i antall samme perioden. Det er nå 48 8 innehavere med inkassosak på 9 prosent, sammenlignet med tilsvarende innehavere med løpende inkassosaker, en nedgang på 3,1 prosent i løpet periode i 211. Størst nedgang i antall av kvartalet. Totalt utestående saldo inkassosaker er det for aldersgruppene under 4 år, mens gruppen over har falt med 1,1 prosent, til i overkant av 9 milliarder. 65 har en økning. Lavtlønte (under 1 kroner) har en stor nedgang i antall nye saker, mens gruppen med over 7 i inntekt har en markant økning. Utvikling mislighold (Tall i 1 ) Utestående saldo (høyre akse) Skyldnere med aktiv sak (venstre akse) Kilde: AAA Soliditet Andel næringsdrivende med betalingsanmerkning (3. kv. 212) Sterk negativ Negativ Svak negativ Uforandret Svak positiv Positiv Sterk positiv Kilde: AAA Soliditet

20 KONTAKTINFORMASJON Analyse Nils Staib Tlf: Gjeldsforhandlinger Tlf: Salg Christian Aandalen Tlf: LindorffAnalyseN Stig Inge Eikemo Tlf: Låneadministrasjon Berit Løberg Wanvik Tlf: Utredning Einar Tønnesen Tlf: Fakturaadministrasjon Tlf: Internasjonal inkasso Tlf: Lindorff AS Postboks 283, 213 Skøyen Besøksadresse: Fyrstikkalleen 1, 661 Oslo Telefon: Faks:

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013

Lindorffanalysen. 1. utgave 2013 Lindorffanalysen 1. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med AAA Soliditet AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013

Lindorffanalysen. 2. utgave 2013 Lindorffanalysen 2. utgave 2013 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 INNHOLD Side 1 av 27 Leder Nøkkeltall Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase: RiksTV 7 Europa i mislighold 8 Juridisk

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015

Lindorffanalysen. 3. utgave 2015 Lindorffanalysen 3. utgave 2015 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016

Lindorffanalysen. 3. utgave 2016 Lindorffanalysen 3. utgave 2016 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo 900 70 384 stig-inge.eikemo@lindorff.com Analyse Anette Huseby 918 76 125 anette.h.huseby@lindorff.com Salg Christian

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer