Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad"

Transkript

1 Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015

2 Innhold Skyldnerbildet....3 Betalingsforholdene. 11 Inkassoutviklingen De vanskeligste sakene i Kredinors avdeling for overvåk Skyldnerbildet i Oslo hvor bor beste og dårligste betalerne?...43 Ansvarlig utgiver: Kredinor SA / Rådhusgt 27 / 0106 Oslo / Telefon: Ressursgruppe: Tor Berntsen / administrerende direktør / mob: Geir J Dyran / forretningsutvikler / mob: Magnus Solstad/ analysesjef / mob: Ingjerd Thurmer / markedssjef / mob: Kredittpolitisk utsyn Redaksjon pr. 29. april 2015 Markedsrapport fra Kredinor Markedsrapporten - Kredittpolitisk utsyn inneholder tall som viser inkassoutviklingen og skyldnerbildet for Rapporten inneholder også tall fra Kredinors avdeling for overvåk. I tillegg illustrerer vi skyldnerbildet i Oslo per 1. mars 2015, ved å vise områdene hvor de gode og dårlige betalerne bor. Tallene vi presenterer er hentet fra offentlige, kjøpte og egne kilder og gir et representativt bilde av betalingsforholdene. Kredittpolitisk utsyn vil også inneholde kommentarer rundt de konsekvenser fall i oljeprisen og høyere arbeidsledighet kan ha. Ved å snakke om risikofaktorer knyttet til betalingsforholdene ønsker vi å bidra til å forbedre våre oppdragsgiveres kredittpolicy. Kredinor er Norges nest største inkassoselskap med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i ti norske byer. Vi tilbyr fakturaservice og inkassotjenester - og har spesialisert oss på bransjeløsninger til energi, bank/finans, telecom, offentlig sektor og handel. Kredinor skal fremme gode betalingsvaner og bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. Vi skal sikre høy løsningsgrad for våre oppdragsgivere og økt lønnsomhet gjennom stabile og sikre kontantstrømmer. 2

3 Skyldnerbildet Redaksjon avsluttet 29. april 2015

4 Kilde: E24, Aftenposten, VG Det er et jevnt trykk i mediene rundt saker knyttet til betalingsevne og inkasso

5 Utviklingen i skyldnerbildet - Profesjonalisering av pengeinnkrevingen Flere benytter inkassoselskaper til å sende purringer Økt tilbud og bruk av kreditt øker behovet for en profesjonalisering av pengeinnkrevingen. Tilgangen til kreditt har blitt en selvfølge, men det forutsetter at folk gjør opp for det de skylder, noe ikke alle gjør. Det kan være både tid- og kostnadskrevende for en bedrift å drive oppfølging av sene betalere eller de som ikke kan gjøre opp for seg overhodet. I en tid hvor marginene er pressede kan outsorcing av betalingsoppfølgingen bli en god støtte til egen kredittpolicy, fordi bedriftene da kan fokusere på kjernevirksomheten. Ved å tilby disse tjenestene har Kredinor og resten av inkassobransjen hatt en sterk vekst i antall oppdrag på før-inkassostadiet de siste årene. Mindre frykt for å ta på seg gjeld Norge har i lang tid vært i en særstilling sammenlignet med sine handelspartnere blant annet på grunn av inntektene fra oljen. Vi har hatt vekst i BNP, lav inflasjon, god reallønnsvekst, lav arbeidsledighet og lave renter. De gode tidene har ført til at frykten for gjeld har blitt stadig mindre. Samtidig har et høyt prisnivå, spesielt på bolig, gjort det nødvendig for mange å investere mer for å kjøpe egen bolig. I sum har mange opparbeidet seg høyere gjeld enn tidligere. Ringvirkninger ved lavere oljepris - økt arbeidsledighet og svekket betalingsevne Norsk økonomi er solid, men sårbar. Lavere oljepris fører til en reduksjon i oljeinvesteringene, og mange arbeidsplasser forsvinner. Bortfall av inntekt over lengre tid vil gi en vesentlig svekket betalingsevne. Folk med høy gjeld er mest utsatt. Kredinor tror det polariserte skyldnerbildet vil forsterke seg basert på utviklingen vi ser. De som har arbeid og betalingsevne vil betale tidligere i inkassoprosessen. De som blir arbeidsledige eller får vedvarende reduksjon av inntekt vil få betalingsproblemer og representere økt tapsrisiko. 5 Kilde: Kredinor

6 Bortfall av inntekt viktig kilde til betalingsproblemer - Arbeidsledighet over tid - vil ha stor innvirkning på betalingsevnen Arbeidsledighet i Norge Kilde: SSB.no. Tabell: 08931: Sysselsetting og arbeidsløshet for personer år. Sesongjusterte tall og trend, 3 månaders glidende gjennomsnitt.

7 Noen kategorier skyldnere blant de som ikke betaler Gjeldsekstremister / de betaler ikke Arbeidsløse / bortfall av inntekt Skilte / skilsmisse Syke / helsemessige årsaker «Folk flest» / to hovedgrunner: - Mangler oversikten - Brukt over evne over tid Kilde: Kredinor

8 Kredittpolicy Sunn forretningsdrift gjennom en god kredittpolicy Mange bedrifter «synder» mot egen kredittpolicy ved å ikke følge opp utestående tett nok. Dette slår rett inn på bunnlinjen og reduserer lønnsomheten Foreta en kredittvurdering av kundenes betalingsevne og vilje Låne- og betalingsvilkår må være i samsvar med kredittpolicy Effektivisere betalingsservice og ha gode purrerutiner Inkassorutiner følges opp ihht loven interne/ eksterne Systematisk oppfølging og effektivisere av rettslig pågang Følge opp på tvangsfullbyrdelse Kilde: Kredinor

9 Vurderingskriterier «Kjenn din kunde» er et viktig kriterie for å unngå rene tap - mange skyldnere «får» kreditt de ikke ville fått om historikk rundt betalingsatferd og antatt betalingsevne ble brukt aktivt i vurderingen. Innhold i kredittopplysning Betalingserfaring med kunden Ansvar og begrensninger (selskapsform/ garantier) Inntekt (person) Regnskap foretak (regnskap/ balanse) Betalingsanmerkning Kilde: Kredinor

10 Betalingsrekkefølgen blant privatpersoner 1. Boliglånet 2. Husleien 3. Kommunale avgifter 4. Strømkrav 5. Billån og leasing 6. Forsikring 7. Kontoovertrekk 8. Mobiltlf 9. Kredittkort 10. Forbrukslån 11. Parkering 12. Rubrikk annonser 13. Postordre 10 Kilde: Kredinor Foto: Scanpix

11 Betalingsforholdene

12 Inkasso påvirkes av samfunnsutviklingen Folketall BNP /innbygger I arbeid Arbeidsledighet 4,1% Arbeidsløse Kilde. ssb.no, mai 2015

13 Finanstilsynet frykter risikofylte kombinasjoner Langvarig lav rente Lett tilgang på lån og kreditter Lav boligbeskatning Høy realinntektsvekst Lav arbeidsledighet Økt tilflytting til sentrale områder For få boliger Et stort og varig prisfall på olje Foto: Scanpix 13

14 Gjeldsbelastningen bekymrer Finanstilsynet Av 4200 boliglån har 34% av låntakere under 35 år en belåningsgrad på 85% I snitt har alle låntakere en gjeld som er 3 ganger inntekten En «stresstest» viser at 5% av norske lånekunder ikke vil tåle en renteøkning på 5% Blant de yngre låntakerne er det 10% som ikke vil tåle en slik renteøkning 14 Kilde: Aftenposten.

15 De viktigste forslagene fra Finanstilsynet for å bremse boliglånsveksten Kravet om hvor stor renteøkning en låntager må tåle for å få lån, økes fra fem til seks prosentpoeng. Det innføres et krav om minst 2,5 prosent årlig avdragsbetaling fra første år for alle nedbetalingslån med en belåningsgrad over 65 prosent. For rammelån blir kravet til egenkapital skjerpet ved at maks belåningsgrad reduseres fra 70 til 65 prosent. Maksimal belåningsgrad beholdes på 85 prosent, inkludert eventuell tilleggsikkerhet. «Forslaget til forskrift innebærer en klar innsnevring av skjønnsutøvelsen i bankene og vil være det viktigste bidraget til strammere utlånspraksis. 15 Kilde: Finanstilsynet. Foto: Scanpix

16 Inkassoutviklingen

17 Utviklingen i antall inkassosaker og dårlige betalere - Økning i antall inkassosaker, men sakene løses raskt Totalt 7,0 mill inkassosaker i Norge i 2014 en økning på 5,1% sammenlignet med 2013 Antall inkassosaker i Norge økte med 5,1 % fra 2013 til 2014, og endte på totalt 7,0 mill saker samlet sett for inkassoselskapene. Antall rene purresaker var 2,4 mill og utgjorde 33,8 % av sakene som ble sendt inkassoselskapene. De fleste saker løser seg på purrestadiet. Antall saker som endte som betalingsanmerkninger var , dvs. 7,3% av totalen på 7,0 mill saker Andelen betalingsanmerkninger gikk noe tilbake sammenlignet med 2013, hvor 7,6% av totalt mottatte saker endte med betalingsanmerkning. Over 2,0 mill oppdrag og totalt 1,3 mill saker til Kredinor i 2014 I Kredinors porteføljer økte antall saker med 3,2 % fra 2013 til 2014, og endte på totalt 1,3 mill saker. Antall rene purresaker utgjorde 39,2 % av sakene som ble sendt Kredinor. Antall saker som ble oversendt til inkasso økte med totalt 12,1 % og øker relativt mer fordi de inneholder tall som representerer et etterslep på av saker som ble mottatt i Fra 2012 til 2013 økte antall saker til inkasso i Kredinor betydelig på grunn av mange nye kunder innen fakturaservice, for eksempel en stor aktør innenfor telecom med mange kunder. Fordringsmasse til inkasso i Norge 69,1 milliarder kroner totalt. Fordringsmasse til inkasso var 7,9 milliarder i Kredinor Total fordringsmasse til inkasso i Norge var på 69,1 milliarder kroner, en økning på 1,2 %. Volumet er likevel rekordhøyt. I Kredinor, som er nest største inkassoselskap i Norge, var fordringsmasse til inkasso på 7,9 milliarder kroner. Utviklingen i antall saker til inkasso er tilnærmet flat for Kredinor fra 2013 til 2014, men volumet på fordringsmassen øker med 17,1% i perioden. Grunnen til økningen er at volumet per sak Kredinor får er høyere i 2014 enn i 2013, dvs. hver skyldner eller enkelte skyldnergrupper har høyere beløp utestående hos Kredinors kunder i 2014 enn i Kilde: Finanstilsynet og Kredinor

18 Totalmarked antall saker i Norge 2014 øker med 5,1% sammenlignet med 2013 Betalingsanmerkningene utgjør kun 7,3% av inkassosakene Antall mottatte saker totalt Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring Antall avsluttede purresaker Antall saker med betalingsanmerkning Kilde: Finanstilsynet

19 Purresaker utgjør 33,8% av sakene som sendes inkassoselskapene Antall mottatte saker , utgjør en vekst på 5,1 % Antall saker til inkasso , utgjør en vekst på 3,8 % Antall mottatte saker Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring Antall avsluttede purresaker Antall avsluttede purresaker Kilde: Finanstilsynet

20 Totalbildet betalingsanmerkninger i 2014 Flere næringsdrivende og færre private som får betalingsanmerkninger Betalingsanmerkninger næring går litt opp Betalingsanmerkninger private går litt tilbake Kilde: Norske Inkassobyråers Foreining (NIF)

21 Kredinor fra 2013 til 2014 øker antall saker til før-inkasso med 3,2 % og antall saker til inkasso øker med 12,1 % Brutto mottatte oppdrag til Kredinor Antall saker til inkasso/betalingsoppfordringer Før-inkasso saker rapportert finanstilsynet Kilde: Kredinor

22 Total fordringsmasse til inkasso ligger på NOK 69,1 mrd en økning på 1,3%. MRD NOK MRD NOK , , , , , , , ,0 0, Halvår , , , , , , , , , , ,3 2. Halvår , , , , , , , , , , ,8 22 Kilde: Finanstilsynet

23 MRD NOK Fordringsmasse til inndriving i Kredinor øker med + 17,1% ca 1,2 mrd NOK, og 12% inndrives totalt fra 2013 til Mottatt fordringsmasse Inkassert fordringsmasse Kilde: Kredinor

24 Lang tid mellom inkassovarsel og betalingsanmerkning - Kredinor ønsker kortere tid før betalingsanmerkning for å redusere mislighold 7 mill. mottatte inkassosaker De «trege» betaler her ca 35% De «sene» betaler her. Ca 7%, av inkassovolumet Kilde: Finanstilsynet / Kredinor

25 Kjønn menn er overrepresentert blant skyldnerne og kvinnene underrepresenterte Fordelingen i befolkningen Fordeling betalingsanmerkninger Kvinne 46 % Mann 54 % Kvinne 36 % Mann 64 % 25 Kilde: SSB / Finanstilsynet

26 Kredinors skyldnerbilde blant privatpersoner Saksfordelingen Kapital fordeling 26 Kilde: Kredinor

27 Betalingsanmerkninger også omtalt som dårlige betalere. Det er skyldnere som har vært igjennom hele betalingsløpet og inkassprosessen og fortsatt ikke gjør opp for seg.

28 Dårlige betalere med betalingsanmerkning i befolkningen og dårlige betalere til behandling i Kredinor Dårlige betalere i befolkningen Dårlige betalere i Kredinor til til til til ,3 0,4 0, ,5 16,2 18, år 18,8 27, år 18,4 24, år 17, år 19 år 1,3 0 Totalt dårlige betalere i Norge, 0,3 hvorav 52,2% er mellom år 18 år år +. 8,3 16,2 16,8 18,8 18,4 17,4 15,4 De samme aldersgruppene er overrepresentert med saker hos Kredinor som hos Experian 24,8 27,5 26, Andel befolkning Andel dårlig betalere Andel av befolkningen Andel dårlige betalere 28 Kilde: Kredinor

29 De med betalingsanmerkninger har i snitt 4-5 saker Jo flere anmerkninger - desto høyere snittgjeld har skyldnerne Snitt antall betalingsanmerkninger per aldersgruppe på de med saker Snitt beløp 60 år + 50 til til til Svartelistet gjeld 9517 Inkassogjeld 20 til til Kilde: Kredinor

30 Overvåk i Kredinor Skyldnere på overvåk har vedvarende svekket betalingsevne de har ikke inntekt eller annen formue til å gjøre opp for seg. Disse personene overføres overvåk i påvente av fremtidig inntekt eller formue.

31 Kredinors avdeling for overvåk løser de «umulige» sakene - Vi ser en god løsningsgrad hos unge voksne som følges opp Totalt utestående på overvåk mot privatpersoner er 2,4 mrd NOK Mer enn personer er inne med saker under Kredinors avdeling for overvåk. Dette er skyldnere som ikke har betalt gjelden de har i inkassoprosessen og derved havner på listene over de med betalingsanmerkning. Etter ca et halvt år går de inn i gruppen «intet til utlegg» og overføring til overvåk. Hver av disse skyldnerne har i snitt 2,3 saker hos Kredinor og snittbeløpet de skylder er kroner. I tillegg har de ofte også gjeld hos andre. Bedriftene har i utgangspunktet et rent tap på disse skyldnerne inntil Kredinor eventuelt klarer å få inn pengene. Langt flere menn er i overvåksporteføljen kvinner Kvinnene er i mindretall når det kommer til inkassogjeld og betalingsanmerkninger. Dette bildet forsterker seg når vi kommer over til skyldnerbildet på avdeling for overvåk. Hele 72 % er menn av de personer som er under overvåk, og 28 % er kvinner. De fleste sakene som er løselige ordner seg etter 1-2 år hos overvåk spesielt yngre skyldnere Skyldnerne på overvåk er i snitt noe yngre enn de som topper inkassosakene. Årsaken er at flere av de yngre kommer i gjenge igjen etter en tid på overvåk med inntekter eller penger som gjør at de betaler det de skylder til Kredinor og våre oppdragsgivere. Snittiden det tar å få inn pengene er 1-3 år. Det kommer inn noe penger helt opp til 15 år etter at personen fikk saken sin overført til overvåk. 31 Kilde: Finanstilsynet, Norske Inkassobyråers foreining og Kredinor

32 Totalt utestående på overvåk mot privatpersoner Totalt antall personer på overvåk 2,3 Snitt antall saker per person Snitt beløp per person

33 Hva skjer når alle steg er passert? - Kredinors avd for overvåk løser fortløpende mange «tapte» saker På Kredinors avdeling for overvåk ligger personer med saker som ikke er løst tidligere i inkassoprosessen 33 Illustrasjon: Kredinor

34 Andel etter beløp og antall saker etter alder på skyldner overført til overvåk i Kredinor 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Andel beløp 8,0 % Andel saker 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Missing Kilde: Kredinor

35 Andel beløp og antall saker etter år på overvåk de fleste løses innen ett til to år 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % Andel beløp Andel saker 10,0 % 5,0 % 0,0 % 35 <= >15 Kilde: Kredinor

36 Andel beløp og antall saker fordelt på bransje 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % Andel beløp Andel saker 20,0 % 10,0 % 0,0 % 36 Bank Energi Handel Ukjent Kilde: Kredinor. Tall for Telecom ligger i Handel

37 Skyldnere fordelt på kjønn - andelen kvinner går ned når sakene kommer til overvåk Fordeling i befolkningen Fordeling på de med betalingsanmerkning Fordeling på de som er overført overvåking Kvinne 46 % Mann 54 % Kvinne 36 % Mann 64 % Kvinne 28 % Mann 72 % 37 Kilde: SSB, Kredinor

38 Inkassogjeld snittbeløpet er gått ned, men noen få dårlige betalere skylder høye beløp Snitt inkassogjeld i Norge Noen få skylder høye beløp Snitt beløp Skyldnere med betalingsanmerkninger Inkassogjeld 38 Kilde: Finanstilsynet, Kredinor

39 Rettslige skritt 2014 Øvrige utlegg 2 % Borettslag 3 % Eiendom 15 % Motorvogn 7 % Intet til utlegg 32 % I 32% av sakene er det ingen verdier å hente inn I 68% av sakene kan verdier hentes inn Trygd 15 % Lønn 26 % 39 Kilde:

40 Begjæringer om tvangssalg av fast eiendom Antall begjæringer om tvangssalg fast eiendom Antall gjennomførte tvangssalg fast eiendom Kilde:

41 Konkurser + 5,2 % reflekterer mange nyetableringer ingen dramatikk Konkurser går noe opp Nyetableringer går noe ned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 41 Kilde:

42 Konkurser 2014 har økt med 5,2 % Små foretak og unge selskap med omsetning < 5 MNOK, 1-5 år gamle, < 10 ansatte Utsatte bransjer: Bygg og anlegg, varehandel, bilverksteder Hovedårsak: Ikke betalt skatt, arbeidsgiveravgift eller MVA De har ikke levert regnskap, ingen revisjonsplikt Konkurser Konkurser vs betalingsanmerkning 42 Kilde:

43 Hvor bor de beste og dårligste betalerne? v/magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

44 Oslo Ved utgangen av april 2015 skylder i Oslo til sammen rundt kr 768 millioner kroner til oppdragsgivere av Kredinor. Postnummer/bydel 1 har høyest andel dårlige betalere med 7,9 %, mens bydel 8 har færrest dårlige betalere med 3,6 %. De som skylder penger står for totalt saker, noe som utgjør i snitt 2,4 saker noen har flere, noen færre saker

45 Bydel / postnummer Kilde: Wikipedia 45 Kilde: Wikipedia

46 Vi ser på betalingskartet over Oslo Tall pr Tallene gjelder de som har inkassogjeld pr , det vil si de som har en eller flere rene inkassosaker Områder med svært lav inkassoandel: Fra 0% - 3% Områder med lav inkassoandel: Fra 3,31% - 4,28% Områder med middels inkassoandel: Fra 4,29% - 5,35% Områder med noe over middels inkassoandel: Fra 5,36% - 6,55% Områder med høy inkassoandel: Fra 6,55% - 8,14% Områder med svært høy inkassoandel: Fra 8,14% til max

47 Svært lav inkassoandel: 0% - 3% Lav inkassoandel: 3,31% - 4,28% Middels inkassoandel: 4,29% - 5,35% Over middels inkassoandel: 5,36% - 6,55% Høy inkassoandel: 6,55% - 8,14% Svært høy inkassoandel: 8,14% til max Skyldnerkart Kredinor Oslo Pr

48 Fra verst i sentrum og øst

49

50

51

52

53 Til best i villastrøkene i vest

54 Skyldnere kjønnsfordeling i Oslo - Inn mot landsgjennomsnittet K: 35,5%, M: 64,5% 36,8% 63,2% 54 Kilde:

55 Skyldnere hvem skylder mest og hvor mye? Menn skylder mest Kvinner skylder minst 55 Kilde: Kredinor

56 Aldersfordeling på skyldnere - og andel av saker/beløp utestående De unge skylder mindre per sak enn de eldre. 23,8 % 19,1 % Den største gruppen av skyldnere, målt i prosent av antall saker, er i aldersspennet år. 23,4 % 22,0 % 19,3 % 21,8 % Disse skyldnerne gruppen ligger høyest målt i beløp utestående 14,8 % 13,6 % 15,9 % 10,5 % 10,8 % 5,0 % Andel av saker Andel av beløp utestående 56 Kilde:

57 Skyldig beløp per aldersgruppe - Vanskelig å komme seg ut av det jo eldre de blir Disse skyldnerne har mer utestående per sak enn de yngre. De eldste er færre i antall, men skylder derimot mye per sak De unge skylder mindre per sak enn de eldre. 57 Kilde:

58 Verstingene i Oslo Antall saker Skyldnerne med flest saker i Oslo har henholdsvis 32 (menn) og 27 (kvinner) aktive inkassosaker hos Kredinor. 39 år 30 år Kilde: Kredinor, analyseavd pr

59 Kilde: Aftenposten

60 Redaksjon avsluttet 29. april 2015

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg Kontaktmøte: Inkassoåret 206 Baard Sig. Bratsberg GJELDSNORGE 2 mnd. vekst 6,3% (3006) 2 mnd. vekst K2 2,6% (3006) 2 mnd. vekst 5,7 % (3006) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 3045 mrd. kr Cs. 50

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

UNGE OG PRIVATØKONOMI HVEM SLITER, HVA SLITER DE MED OG HVA GJØR VI FOR AT DE SKAL UNNGÅ LUKSUSFELLEN?

UNGE OG PRIVATØKONOMI HVEM SLITER, HVA SLITER DE MED OG HVA GJØR VI FOR AT DE SKAL UNNGÅ LUKSUSFELLEN? UNGE OG PRIVATØKONOMI HVEM SLITER, HVA SLITER DE MED OG HVA GJØR VI FOR AT DE SKAL UNNGÅ LUKSUSFELLEN? v/ Rolf Mæhle, Finans Norge. Ingjerd Thurmer, Kredinor SA Utfordringer på rekke og rad for unge 2

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige?

Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Nedgangskonjunkturen til nå hva skiller denne fra de forrige? Av: Johannes Sørbø og Jørn Handal sammendrag Vi har i denne artikkelen sett på utviklingen på arbeidsmarkedet i de tre siste nedgangskonjunkturene.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Forvaltningskapital 2,0 mrd 20 årsverk

Forvaltningskapital 2,0 mrd 20 årsverk Forvaltningskapital 2,0 mrd 20 årsverk Historie - Etablert i 1900 som Evenes Sparebank - Avdeling i Ballangen fra 1967 -Navneskifte: Spb Evenes-Ballangen i 1989 -Navneskifte: Ofoten Sparebank i 2000 -

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Holberggrafene. 12. mai 2017

Holberggrafene. 12. mai 2017 Holberggrafene 12. mai 2017 1 Et adrenalinkick på 20.000 mrd. kroner Med et daglig forbruk på 95 millioner fat olje og en gjennomsnittlig oljepris 35 dollar, utgjorde verdien av verdens oljeforbruk i fjor

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Finansiering av boligmarkedet

Finansiering av boligmarkedet Finansiering av boligmarkedet Boligprodusentenes fagdager 15.-16. november 2017 Adm.dir Richard Heiberg SpareBank 1 Østlandet Norges fjerde største sparebank, med røtter tilbake til 1845. Hovedkontor på

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet

Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet Møte med Aps finansfraksjon på Stortinget Presentasjon av Virke Inkasso og inkassovirksomhet Av: Nina Skalleberg, leder Virke Inkasso og Baard Sig. Bratsberg, styreleder Virke Inkasso og advokat i Kredinor.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør

BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør Agenda Er boligprisene rasjonelle eller euforiske? Priser og fundament Husholdningenes gjeldssituasjon

Detaljer

Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering

Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering Aud Ebba Lie, seniorrådgiver i Finanstilsynet 1,2 Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen på slutten

Detaljer

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015?

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Terje Vassdal UiT Handelshøgskulen Torskefiskkonferansen 23.oktober 2014, Radisson Blu Hotel, Tromsø Tema for denne presentasjonen Det er generelt en negativ

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER KpKredittPart as Justisdepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep 0300 Oslo 32 oogo -A-tA3y LAV EP Ski, 30. mars 2009 HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER Det vises til

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Finansielt utsyn 2015

Finansielt utsyn 2015 Pressekonferanse Finansielt utsyn 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen Finansiell stabilitet utfordringer Kraftig fall i oljeprisen

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Hvordan avslører vi svindel?

Hvordan avslører vi svindel? Ingrid Hobæk Haff Universitetet i Oslo Fremtidens metoder for risikostyring, 3. februar 2016 Personalised Fraud Detection Skreddersydd avsløring av svindel Problemeiere: Akademiske partnere: Bakgrunn Forsikrings-,

Detaljer

Hvordan kan fastlandsøkonomien

Hvordan kan fastlandsøkonomien Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve? Temaseminar, 10. april 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Utvikling i industribransjene - brutto driftsmargin Brutto driftsresultat/ produksjonsverdi

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon 4 2 3.1 Varekonsumindeksen 1995=1. Sesongjustert volum 22 4 2 118 11 21 2 118 11 114 114 1 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet Kapittel 4 Arbeidsmarkedet 5 4.1 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert 1) 5 1 Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009 1 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 27. november 2009 Hollandsk syke eller norsk psyke? Antall trygdede i Norge i yrkesaktiv alder Kilde: NOU 2009:10 (Fordelingsutvalget) 2 40% av alle 60-åringer er

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon. Finanspolitikken

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon. Finanspolitikken Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon Finanspolitikken 3.1 Ny saldering av statsbudsjettet for 23 Strukturelt, oljekorrigert underskudd anslås til 44,4 mrd. kroner - 4 mrd. kroner høyere enn anslått i

Detaljer

Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid

Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid Utsikter til egen bolig som motivasjon til rask overgang til arbeid v/prosjektleder Edle Holt Region Øst Kunnskap om muligheter Leie/eie? Hva lønner seg Leilighet til leie DELIKAT 1-ROMS MED BALKONG PÅ

Detaljer