Bergen, Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur"

Transkript

1 Bergen, Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært nødt å begjære kunden utkastet pga. mislighold av leieavtalen. Det viser seg nemlig at prosessen med å likestille elektronisk signatur med håndskrevet signatur foreløpig ikke er gjennomført for alle rettsområder. For tvangsfullbyrdelse for namsmyndighetene er lovhjemmelen vedtatt og trådt i kraft. Lovhjemmelen er tvangsfullbyrdelsesloven Foreløpig mangler det imidlertid forskrifter til denne lovbestemmelsen og det gjør at namsmyndighetene inntil videre ikke kan behandle saker hvor leiekontrakten er signert digitalt. Den praktiske konsekvensen av dette er at man må skaffe seg alminnelig tvangsgrunnlag via dom i forliksrådet før begjæring om tvangsfravikelse kan oversendes namsmannen til videre behandling. Myndighetene jobber med å utarbeide forskrift til den aktuelle loven og i følge BankID Norge håper man at dette vil være på plass i løpet av inneværende år. Det er med andre ord et tidsspørsmål før sakene kan behandles som normalt av namsmannen. For å avhjelpe situasjonen fram til sakene kan sendes som tidligere, har vi innarbeidet en ny funksjon i Uni Eiendom. Denne lar brukeren produsere forliksklage direkte fra kundekortet for den aktuelle kunden. Forliksklagen er utarbeidet av advokat Karsten Solberg på oppdrag av Uni Pluss og har form og innhold som tilfredsstiller de formelle kravene til et slikt dokument. I tillegg til selve forliksklagen må man sende med følgende vedlegg: Kopi av leieavtalen Utskrift av skjermbilde som viser at avtalen er signert av begge parter. Oversikt over ubetalte faktura. Kopi av purringer og evt. annen korrespondanse mellom utleier og leietaker. Varsel om uttak av forliksklage i henhold til tvistelovens 5-2, om dette ikke allerede er inntatt i purrebrev. Dokumentasjonen skal sendes i fire eksemplar til forliksrådet. Når forliksrådet mottar klagen vil de registrere saken og sende ett eksemplar av forliksklagen til innklagede. Han eller hun vil måtte ta stilling til kravet og gi tilbakemelding innen rimelig tid.(frist settes av forliksrådet.) I det tilfellet at innklagede ikke gir tilbakemelding vil forliksrådet kunne avsi uteblivelsesdom. Krav om uteblivelsesdom er standard i forliksklagen som ligger i Uni Eiendom. I det tilfellet at det avsies uteblivelsesdom vil saken kunne sendes til namsmannen for videre behandling i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. Dersom innklagede velger å møte til forhandlinger i forliksrådet, vil utleier måtte møte og redegjøre for saken. I noen tilfeller vil muligens dette kunne løse saken, uten at den må videre til tvangsfullbyrdelse hos namsmannen.

2 Ved at utkastelsessakene inntil videre må sendes via forliksrådet blir saksbehandlingstiden noe lengre enn om saken kunne behandles direkte av namsmannen. En positiv effekt kan imidlertid være at færre saker vil ende med utkastelse fordi den løses i forliksrådet. Forslag til fremgangsmåte ved mislighold av betaling (leie): 1. Purring Ubetalte fordringer purres i henhold til bedriftens etablerte rutiner. (1-2 purringer før ytterligere tiltak). I henhold til loven plikter utleier å varsle leietaker om at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Det skal gå frem av varselet ( 4-18 i lov om tvangsfullbyrdelse) at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivningskostnader, sakskostnader og forfalt leie fram til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Dette varselet kan tas med som en del av purreteksten. Videre plikter utleier å varsle leietaker at det kan være aktuelt å reise sak for forliksrådet om ikke leien betales, jmf. 5-2 i Tvisteloven. Også dette varselet kan tas med som en del av purreteksten. Alternativet til å ta med disse varslene i purreteksten er å varsle i eget brev. Forslag til purretekst: VARSEL OM UTKASTELSE / VARSEL OM INKASSO Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Postene er forfalt, og vi ser frem til å motta Deres innbetaling snarest. Dersom De har betalt en av de siste dagene, ber vi Dem se bort fra denne purringen. Varsel etter Tvangsfullbyrdelsesloven I henhold til leieavtalens paragraf xx kan tvangsfravikelse kreves når leien ikke blir betalt. Tvangsfravikelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivningskostnader, sakskostnader og forfalt leie fram til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Varsel etter Tvistemålsloven 5-2. (Navn på organisasjon) vil bringe saken inn for forliksrådet om ikke de forfalte postene blir betalt. Grunnlaget for kravet er forfalt leie og vi ber Dem ta stilling til dette. Eventuelle innsigelser må sendes (navn på organisasjonen) snarest og senest innen 14 dager fra dette varselet.

3 2. Forliksklage Dersom leietaker etter purring lar være å betale utestående krav må det sendes forliksklage for å skaffe alminnelig tvangsgrunnlag ved dom i forliksrådet. Fremgangsmåten er som følger: a. Søk opp aktuell kunde i kundekortet. b. Marker den misligholdte leieavtalen i bildet Søknader/kontrakter c. Høyreklikk med musepekeren på kontraktslinjen og betjen menyvalget Skriv ut forliksklage. I tillegg til selve forliksklagen må følgende dokument sendes med som vedlegg: Kopi av leieavtalen. Utskrift av skjermbilde som viser at avtalen er signert av begge parter. Oversikt over ubetalte faktura. Kopi av purringer og evt. annen korrespondanse mellom utleier og leietaker. Varsel om uttak av forliksklage i henhold til tvistelovens 5-2, om dette ikke allerede er inntatt i purrebrev. Fremgangsmåten for å produsere ovennevnte dokumentasjon er beskrevet nedenfor:

4 Kopi av leieavtalen: Det finnes flere alternativer for å skrive ut leieavtalen. Man kan for eksempel skrive den ut fra kundekortet ved å markere den aktuelle avtalen, betjen verktøyknappen digital kontrakt og velg Vis usignert digital kontrakt. Alternativt kan man logge på kundens side på boligtorget som beskrevet under neste punkt. Utskrift av skjermbilde som viser at avtalen er signert av begge parter: Også her finnes det flere metoder, men den enkleste er å logge på kundens side på boligtorget. Brukernavn og passord finnes på kundekortet under Andre opplysninger. Velg Kontrakter i menystolpen til høyre i bildet. I dette bildet kan man både laste ned den signerte kontrakten og se signaturen, dvs. hvem som har signert det aktuelle dokumentet. Dette gjøres ved å betjene menyknappen Se signatur i bildet nedenfor. Ta en kopi av skjermbildet og lim inn i et dokument som skrives ut og sendes som vedlegg til forliksklagen. I det tilfellet at forliksrådet ikke godtar dette som dokumentasjon for at kontrakten er signert av begge parter, må man eksportere og sende den signerte kontrakten på mail til forliksrådets saksbehandler.

5 Sammen med filen anbefaler vi å sende med brukerveiledning for å lese signerte dokument (vedlegg til dette informasjonsskrivet). Dokumentet finner du og her Oversikt over ubetalte faktura: Oversikt over kundens ubetalte faktura produseres enkelt ved å benytte rapporten Ubetalte faktura som finnes i rapportgruppen Faktura i rapportmodulen. Angi kundens kundenummer i utskriftsdialogen og du får opp en rapport med oversikt over kundens ubetalte fakturaer. Se bildet nedenfor. Kopi av purringer og evt. annen korrespondanse I tillegg til oversikt over ubetalte fakturaer, anbefaler vi å sende med kopi av purringene som gjelder de aktuelle kravene. Purringen hentes fram ved å kjøre den aktuelle purrejobben på nytt. Finn riktig kunde/krav og skriv ut blanketten på nytt. Man kan også skrive ut en rapport over ubetalte purringer fra kundestatusbildet i kundekortet. Se bilder på neste side.

6 3. Namsmannen Dersom ikke saken kan løses i forliksrådet må saken sendes videre til namsmannen for videre behandling i henhold til lov om tvangsfullfullbyrdelse. Følgende dokumenter sendes namsmannen: Kopi av dom i forliksrådet (tvangsgrunnlaget) Øvrige dokument som tidligere er sendt til forliksrådet. - ooo - Vi håper at denne orienteringen kan være til nytte i forbindelse med behandling av saker knyttet til mislighold av leieavtaler. Har du spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med Uni Pluss AS og vi skal hjelpe så godt vi kan. Med vennlig hilsen Uni Pluss AS Bjørn Davidsen Adm.dir.

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer