Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen"

Transkript

1 Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

2 Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag fra ulike organisasjoner. Det kan være andre brukere har tilsvarende behov for funksjoner eller rapporter vi har «på lager». I dette innlegget gis et overblikk over hva som finnes av slike tillegg.

3 Smarte tillegg til Uni Eiendom / Boligtorg Digital signatur m/ Bank ID Nettbasert betaling SMS/ E-post varsling Opplasting av dokumentasjon /kontrakt Forhåndsreservasjon Fremleie på Boligtorget Tegninger Bilde på kundekort

4 Smarte tillegg til Uni Eiendom FDV Individuell prising av leieavtaler Tilleggs-utleie efaktura Avtalegiro

5 Smarte tillegg til Boligweb Fakturavisning / utskrift Sluttoppgjør på Boligtorget Tegninger på Boligtorget Fremleie på Boligtorget Kart Språk Design og Layout Bytte på Boligtorget Korttidsleie på Boligtorget Betalingsutsettelse på Boligtorget

6 Smarte tillegg til Uni Eiendom FDV Tegninger Feilmelding for bomiljø mv Internfeilmelding for barnehager mv Mobil klient

7 Smarte tillegg til Uni Eiendom / Boligtorg Brukerforum 2012

8 Uni Eiendom / Boligtorg Digital signatur m/ Bank ID Løsning for papirløs håndtering av leieavtaler. Publiserer leieavtaler elektronisk på Boligtorget for signatur med BankID. Ssh, SiH, SSIN, SSiB, SiNoT, SIS, SfRN, SiØ, SiSof, SfS, Sitel, Anker, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo,SiB, SiT, Sorbonne

9 Uni Eiendom / Boligtorg Nettbasert betaling Med betalingsløsning kan du la kundene betale husleien når de vil - hvor de vil. Betalingsløsningen består av en betalingsterminal på nett (Netaxept) samt avtaler med underliggende bank og kredittkortinnløser (Teller) SfRN, SiØ, Anker SiÅs,SiB, SiT, SiTo, Sorbonne

10 Uni Eiendom / Boligtorg SMS/ E-post varsling Varsling pr. SMS og/eller e-post når det legges faktura eller tilbud om leieavtale på Boligtorget. På den måten kan dere sikre at dere får rask signatur og rask betaling. SSIN, SSiB, SiNoT, SIS, SiØ, Sitel, Anker, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo, SiB, SiT,

11 Uni Eiendom / Boligtorg Opplasting av signert kontrakt For kunder som ikke har mulighet for å benytte BankID ved signering er det mulig å laste opp en signert kontrakt på Boligtorget, for saksbehandling og godkjenning i Uni Eiendom. Modulen inneholder og funksjonalitet for å laste opp dokumenter til søknader. Ssh, SiØ, SiB

12 Uni Eiendom / Boligtorg Forhåndsreservasjon Løsning for søknad fra internasjonale studenter på Boligtorget, med egen reservasjonskode og håndtering i.f.t boliggarantier mv. SiA, SiB, SiT

13 Uni Eiendom / Boligtorg Fremleie på Boligtorget La kundene selv registrere og søke om fremleie. Forenkler saksbehandlingen, og gir mer presis informasjon enn ved manuell registrering. Søknadene behandles i Boligtorgsentralen Ny funksjon, ingen brukere p.t.

14 Uni Eiendom / Boligtorg Bilde på kundekort Denne funksjonen gir kunden mulighet for å legge til bilde av seg selv på sin profil på Boligtorget. Bildet vises på kundekortet i Uni Eiendom. Nyttig for at medarbeidere skal kunne verifiserer korrekt kunde ved innlåsing mv Anker

15 Uni Eiendom / Boligtorg Bytte på Boligtorget (under utvikling) Med denne modulen lar du kunden selv registrere byttesøknad på Boligtorget, og søknadene behandles effektivt i Uni Eiendom. Det legges opp til automatisk varsling, mulighet for å endre og trekke søknad, samt en rekke innstillinger som styrer hvem og når det kan søkes om bytte. Under utvikling for SiB

16 Betalingsutsettelse på Boligtorget (under utvikling) Lar kunder som ønsker det, og som oppfyller gitte kriterier søke om betalingsutsettelse direkte på Boligtorget. Søknader behandles i Uni Eiendom, og godkjenning endrer automatisk forfallsdato mv. (Under utvikling) Under utvikling

17 Korttidsleie på Boligtorget (under utvikling) Denne modulen legger opp til samme funksjonalitet for søkere av korttidsopphold som for ordinære søkere, men med forenklet registrering av informasjon. Fungerer langt på vei som et booking-system (Under utvikling) Under utvikling

18 Boligtorget på mobil Ikke en app, men en tilpasset nettløsning Støtter alle enheter / plattformer Innhold : Presentasjon av boliger Min side Se kontrakt Avslå kontrakt Aksepter / Avslå tilbud om ny kontrakt Feilmelding Se status på søknad Se faktura Bet. Faktura (begrensninger p.t) Inn- og utflytting Sjekklister

19 Smarte tillegg til Uni Eiendom Brukerforum 2012

20 FDV Uni Eiendom Uni Eiendom FDV er utviklet på bakgrunn av behov og ønsker fra våre kunder på Uni Eiendom, og fungeres sømløst sammen med alle versjoner av Uni Eiendom. Både uforutsette hendelser, kundemeldte behov, løpende og planlagt vedlikehold må styres og dokumenteres. Med Uni Eiendom FDV får du det verktøyet du trenger og alle oppgaver dokumenteres på en systematisk måte. Ssh, SiBu, SiH, SSIN, SIS, SfRN, SiØ, SiSof, SfS, Sitel, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo, SiHa

21 Uni Eiendom Individuell prising av leieavtaler Modulen gir mulighet for å opprette individuelle leieavtaler med tilhørende individuell pris på den enkelte leieavtale. Dette gir og mulighet for å indeksregulere den enkelte leieavtale løpende. SiB, Sorbonne

22 Uni Eiendom Tilleggs-utleie Denne løsningen håndterer utleie av andre enheter enn selve boligen, så som boder, parkeringsplasser, el-uttak mv. Under utvikling fir SiB

23 Uni Eiendom efaktura & Avtalegiro Med efakura vil dine kunder få varsel om faktura direkte fra bank, og kan med et klikk betale denne i nettbanken sin. Med avtalegiro vil dine kunder automatisk bli belastet for fakturert husleie mm på forfall. Ssh, SiH, SSIN, SSiB, SiNoT, SIS, SfRN, SiØ, SiSof, SfS, Sitel, Anker, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo,SiB, SiT, Sorbonne

24 Smarte tillegg til Boligweb Brukerforum 2012

25 Boligtorg Fakturavisning / utskrift Med fakturavisning legges alle kundens fakturaer på "min side" på Boligtorget. Herfra kan kunden skrive dem ut, og dersom dere har betalingsløsning kan de og betales direkte herfra HbSh, Ssh, SiH, SSIN, SiHa, SSiB, SiNoT, SIS, SfRN, SiØ, SiSof, SfS, Sitel, Anker, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo,SiB, SiT, Sorbonne

26 Boligtorg Sluttoppgjør på Boligtorget Visning av sluttoppgjør på «Min Side» på Boligtorget gir kunden full oversikt over sluttoppgjøret, og hvorvidt han kan forvente utbetaling av depositum eller om det står ubetalte fakturaer igjen. SiTo

27 Boligtorg Tegninger på Boligtorget Dersom dere har tegningsmodul er det mulig å vise tegninger for boligene på Boligweb, på kundens kontrakt/ tilbud. På denne måten kan kunde finne ut om det er plass til møbler mv, og kan få et bedre visuelt bilde av hvordan boligen ser ut. SOPP, SfRN

28 Boligtorg Kart Kartløsning benytter Google Maps, og legger automatisk kartvisning på alle boliger og boligområder på Boligtorget. I tillegg kan dere selv enkelt legge inn andre interessepunkter (skoler, idrettshaller mv) slik at kundene kan se hvordan de ulike adressene ligger i forhold til hverandre. SiSoF, SfS, Diakonhjemmet

29 Boligtorg Språk Boligtorget kan tilbys i en rekke ulike språk, pr i dag er følgende tilgjengelig: Norsk (standard), Engelsk, Tysk, Fransk. HbSh, SSIN, SSiB, SIS, SiØ, SiSof, SfS, SiTel, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo, SiB, SiT, Diakonhjemmet

30 Boligtorg Design og Layout Vi kan tilby å tilpasse og integrere Boligtorget bedre mot egne nettsider m.h.t. design, farger, menyer mv for å gi kunden en opplevelse av å ikke bytte mellom egne nettsider og Boligtorget SiB, SiT, Anker, SiTO

31 Smarte tillegg til Uni Eiendom FDV Brukerforum 2012

32 Tegninger FDV Har du tegninger liggende i en skuff? Med tegningsmodul i Uni Eiendom kan du utnytte verdien av dine digitale tegninger, gjøre dem lett tilgjengelig for alle brukere av Uni Eiendom, samt at du kan dele tegningene med leverandører, kunder mv. Løsningen gjør det og mulig å få utført endringer av tegninger direkte fra Uni Eiendom, til svært konkurransedyktige priser. SOPP

33 FDV Feilmelding på WeB Muliggjør Feilmelding fra innlogget bruker på Boligtorget. Feilmelding går rett i Uni Eiendom FDV med tilhørende kunde og boliginformasjon SiHa. SiBu, SSIN, SIS, SfRN, SiØ, SiSof, SiTel, SOPP, SiÅs, SiA, SiTo,

34 FDV Feilmelding for bomiljø mv Løsning for å la kundene registrere henvendelser av andre typer en teknisk karakter, herunder Bomiljø og Leieforhold. Henvendelser Kategoriseres automatisk i Uni Eiendom, og behandles som ander FDV-aktiviteter Nylig utviklet

35 FDV Internfeilmelding for barnehage/ idrettshall mv Produktet er laget for brukere av Uni Eiendom FDV som også forvalter annen eiendomsmasse, så som idrettshaller og barnehager m.v. Dette åpner for at interne brukere / ansatte kan melde feil og mangler på disse eiendommene på samme måte som beboere melder feil på boligen. SiTO, SiA

36 FDV Mobil klient Leverandører Oppslag i leverandørregisteret telefonnummer, epost, kontaktpersoner m.m. Boligmasse Opplisting av hele boligmassen Branninformasjon Tegninger * Beboerinformasjon Mine aktiviteter Viser alle åpne aktiviteter for innlogget bruker Viser aktivitetetsinformasjon Kommentarer: Les / legg til kommentar Fullfør aktivitet Kommunikasjon med kunder og leverandører. Legge til bilder??

37 Rapporter Brukerforum 2012

38 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 Gjør fremtiden enklere program brukerforum 2012 Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 radisson sas Hotel Norge mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 Gjør fremtiden enklere Velkommen

Detaljer

Uni Pluss Boligweb. Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser. 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde

Uni Pluss Boligweb. Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser. 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde Uni Pluss Boligweb Effektiv digitalisering av oppgaver og prosesser 29.10. 13.30-14.15 Hans S. Rohde Litt historie Litt om bruken av Boligweb Nye funksjoner Boligtorg på mobil Ny versjon 3 nye Boligtorg

Detaljer

Programvare fra Uni Pluss

Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Uni Eiendom Studentbolig Bolig Næring Utleiemegling Uni Eiendom FDV Tegning Boligtorget Uni Økonomi Uni Eiendom FDV Forvaltning Drift Vedlikehold 14

Detaljer

Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt

Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt Uni Pluss Boligweb 3.0 kort fortalt Uni Pluss boligweb 3.0 Innholdsfortegnelse Hvorfor nytt... 4 Viser informasjon i sanntid, ingen synkronisering av data... 4 Tilrettelagt for alle våre moduler... 4 Egen

Detaljer

Uni Pluss Brukerforum 2009

Uni Pluss Brukerforum 2009 FELLES 09.00 09.30 Registrering / kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2009 Brukerforum arrangeres i år for tiende gang og det er naturlig å kaste et lite blikk

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Status fra utviklingsavdelingen Rune Synnevåg, Uni Pluss AS First Hotel Marin 27. - 28. oktober 2014 Status fra utviklingsavdelingen Hva har vi holdt på med siden sist? Hva skal vi gjøre fremover? To nye

Detaljer

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

Gruppe 1. Brukerforum 2013 Gruppearbeid OPPGAVE. Gruppeleder: Christina Eikeland. Støttekontakt: Kristin Lilleskare

Gruppe 1. Brukerforum 2013 Gruppearbeid OPPGAVE. Gruppeleder: Christina Eikeland. Støttekontakt: Kristin Lilleskare Gruppe 1 Ann-Bodil de Boer Peer Dahl Egil Arneberg Jan Henrik Ruud Magnhild Eikenes Kile Cathrine Kristiansen Torhild Brose Gro Gøytil Haugland Hege Christensen Rottem Gry S Brenne Ingrid Lausund Tennfjord

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Funksjonelle krav KS Læring

Funksjonelle krav KS Læring Funksjonelle krav KS Læring Denne kravlisten kan benyttes i forbindelse med leverandørforespørsler ved anskaffelse av egne læringsplattformer / kunnskapsdrevne løsninger (svar utarbeidet i forhold til

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer