Fanget i forbrukersamfunnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fanget i forbrukersamfunnet"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp med røde tall og betalingsanmerkninger. Er det grunn til bekymring? side 6 På bølgelengde side 4 Ambisjoner i Kristiansand side 10 Tror på verdikjeden side 12

2 INNHOLD På bølgelengde 4 Fanget i forbrukersamfunnet 6 Inkassonytt 9 Ambisjoner i Kristiansand 10 Tror på verdikjeden Forbrukersamfunnet og mislighold I denne utgaven av Connected retter vi søkelyset mot det stadig økende misligholdet blant unge i aldersgruppen år. Samfunnet går i retning av stadig mer bruk av kredittkjøp. Settes de unge i stand til å ta ansvar for sitt forbruk og bruk av kjøpskreditter? Hva gjør skoleverket og hva påligger det foreldrene å ta ansvar for? Kan vi forvente at foreldre som selv ikke klarer å styre sin økonomi skal lære opp sine barn til å klare det? I en ny undersøkelse om ungdoms forbrukerkunnskap og digitale kompetanse fra SIFO og Høyskolen i Buskerud, finner SIFO-forsker Anita Borch at hele 58 prosent av de unge ikke forstår konsekvensene av at de ikke betaler mobilregningen sin. Undersøkelsen viser også at de ikke har kunnskap om hva effektiv rente er. I Finanstilsynets pressemelding av rapporteres det om stadig økende mislighold. Det har aldri tidligere vært rapportert så høyt mislighold som i første halvår Samtidig viser rapporten at gjelden inkassobyråene har til inndrivelse viser en nedgang på 0,6 prosent. Dette sier oss at det er langt flere små krav som går til inkasso. Uten at rapporten viser noen sammenheng med misligholdet blant unge, er det typiske småkrav som mobilregninger og månedlige abonnement på treningsstudioer de unge misligholder. Samfunnet bør ta et større ansvar for forebygging av mislighold av kjøpskreditter. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 foreslår at 13- åringer gjerne må få sitt eget bankkort slik at de tidlig lærer seg å ta ansvar for eget forbruk. Sammen med at skoleverket bør sette større fokus på planlegging av den enkeltes private økonomi, tror vi dette vil bevisstgjøre unge mennesker og forebygge at de ødelegger sine muligheter til å etablere seg. Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad SpareBank 1, s. 7 Sol Nodeland, s Forside: istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Volvat Medisinske Senter opplever en høyere løsningsgrad på inkassosakene sine. Det skyldes god dialog, hyppigere filutvekslinger og et velfungerende samarbeid med Conecto. Conecto fremstår for oss som et litt mer reflektert byrå og tar de felles verdiene vi har på alvor. På bølgelengde Fredrik Mørch-Reiersen Volvat Medisinske Senter Vi har et tett samarbeid og er definitivt Dette er helt avgjørende for løsnings- Conecto og Volvat er opptatt av respekt og medmenneskelighet. Felles verdier er viktig i et godt forretningssamarbeid. Fra venstre: Kevin Winterstad, Cathrine Høkeli og Fredrik Mørch-Reiersen. Volvat: på samme lag. Det er en god trygghet å ha Conecto med oss, forteller økonomisjef Fredrik Mørch-Reiersen hos Volvat graden, forteller teamleder Kevin Winterstad i Conecto. Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. Volvat Medisinske Senter er et av landets ledende private helseforetak og har i dag fire medisinske sentre i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Hamar. Volvat i Oslo har sykehusgodkjenning. Medisinske Senter. Felles verdigrunnlag Volvat har som helseforetak vært veldig forsiktig med å purre sine kunder når betalingen uteblir. Vi har kanskje ikke vært strenge nok tidligere. Med en inkassopartner som deler noen av våre viktige verdier som medmenneskelighet og respekt, kan vi stole på at kundene våre blir behandlet Filene vi får inneholder all informasjonen vi trenger for å følge opp saken. Det at filene kommer hyppig har også mye å si. Det er en kjensgjerning at jo ferskere kravet er, jo høyere er løsningsgraden. Går ut døren uten å betale De fleste av kravene dreier seg om mindre beløp. Volvat er en bedrift med kontant betaling. I de tilfellene der kundene går uten å betale blir det ettersendt faktura. Det er derfor stor Vi har satt opp flere betalingsterminaler, også i de ulike avdelingene, for å redusere ettersendelse av fakturaer, forteller økonomisjef Mørch-Reiersen. Et godt samarbeid går begge veier Conecto og Volvat har i tillegg til den gode dialogen i hverdagen faste samar- Det er viktig at kommunikasjonen flyter godt begge veier. Volvat er også flinke til å si fra hvis det er noe de ikke er fornøyd med, det er viktig for et fruktbart samarbeid, skyter Winterstad inn. Volvat setter også pris på jevnlig rapportering om sakene. Hver måned sendes kunden får en nær relasjon til høy faglig ekspertise og bruker oss som rådgivere, sier Winterstad. Vi får stadig telefoner fra andre inkassobyråer i bransjen, men det er lett for oss å takke nei til disse. Conecto fremstår for oss som et litt på en god og redelig måte. Det er viktig fokus på å få kundene til å betale før beidsmøter og hospiteringer. en utfyllende rapport på antall løste og mer reflektert byrå og tar de felles for oss, sier Mørch-Reiersen. de forlater Volvat. overførte saker til Volvat. verdiene vi har på alvor, avslutter I det daglige jobber vi sammen på Mørch-Reiersen. Etter en konsolidering av de medisinske Dette er en utfordring for oss, for- kundeweb-løsningen til Conecto og per Spesialiserte team sentrene internt i Volvat i 2009 har det teller Cathrine Høkeli som jobber som telefon. Men vi har også jevnlig samtaler Volvat har høy grad av tillit til sin inkasso- kommet nye rutiner for filutvekslinger økonomikonsulent i Volvat. og møter om det overordnete samarbei- leverandør og bruker Conecto som av forfalte betalinger på plass. Nå skjer det. Min kontaktperson i Conecto ringer rådgiver og sparringspartner i ulike saker. filutvekslingene hyppigere og data- Høkeli tror at folk rett og slett glemmer meg minst en gang i måneden for å høre Vi er organisert i team som er spesi- kvaliteten er god. å betale etter endt behandling. om ting er i orden, forteller Høkeli. alisert på ulike typer krav. Det betyr at 4 CONNECTED CONNECTED

4 Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp med røde tall og betalingsanmerkninger. Er det grunn til bekymring? De er vokst opp med hjelm og knebeskyttere, og mangler verdifull erfaring. Magne Gundersen SpareBank 1 Forbrukerøkonom i SpareBank 1, Magne Gundersen, mener mange unge ikke er klar over hvilke alvorlige følger betalingsanmerkninger og en svartelistet økonomisk status kan ha. De siste årene har nordmenn generelt fått stadig mer gjeld i følge tall fra Finanstilsynet. Nesten unge i alderen år sliter med betalingsanmerkninger og skylder til sammen 585 millioner kroner. Rot og sløvhet Det bekymringsverdige her er den voksende gjeldsbyrden blant en gruppe med begrenset nedbetalingsevne. Mens de burde ha satt penger i banken for å senere etablere seg, starter de sin økonomiske karriere med minus på kontoen og betalingsanmerkninger. Det er mange som ikke er klar over hvilke alvorlige konsekvenser dette kan få, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Når det gjelder de aller yngste dreier det seg ofte om rot og sløvhet tror Gundersen. Det er ofte småbeløp som ikke blir betalt, som mobilregninger, bokklubben eller parkeringsbøter. Konsekvensene av dette i form av inkasso eller betalingsanmerkninger kommer ofte som en overraskelse. De er av en generasjon som er vant til å bli passet på av mamma og pappa. De er vokst opp med hjelm og knebeskyttere, og mangler verdifull erfaring med å ta sjanser og eventuelt gå på trynet men lære av det. Kjøpepress med konsekvenser Vi går mot et kontantløst samfunn hvor kreditt er lett tilgjengelig. Det er ikke noe galt i det i følge Gundersen, så lenge folk håndterer det ansvaret kreditt innebærer. Med et stadig økende kjøpepress setter det høyere krav til barna og skole og foreldre for å stå i mot. Det er lett å bli revet med som en del av høyforbruksamfunnet. De unge ser på foreldrene som har god kjøpekraft, men er ikke klar over at de har brukt et halvt liv for å komme i den posisjonen. Antageligvis kjøpte de ikke alt helt nytt den gangen de etablerte seg. De unge er i dag en del av et samfunn med stadig økende kjøpepress og en usunn bruk- og 6 CONNECTED CONNECTED

5 kast-mentalitet. Ansvaret for å lære de noe annet hviler i første omgang på skole og foreldre, hevder Gundersen. Med en dårlig økonomisk historikk med flere betalingsanmerkninger havner man på en økonomisk «svarteliste» hvor det kan bli vanskelig å få lån i banken, leie leilighet eller opprette mobiltelefonabonnement. Til og med de profesjonelle leilighetsutleierne kredittsjekker potensielle leieboere. Unge som har vært ubetenksomme, eller direkte ansvarsløse, med egen økonomi kan fort havne i en situasjon hvor de får problemer med å flytte i egen leilighet, opprette strømabonnement og så videre, sier Gundersen. Folk med fast inntekt låner mest En fersk undersøkelse utført for SpareBank 1 Foto: istockphoto viser at det er flest inkassosaker og betalingsanmerkninger blant de med fast jobb i aldersgruppen år. Blant de som er under utdanning og har mottatt inkassokrav er prosenten 16, mens den er 23 prosent i gruppen med fast jobb. Det tyder på at de som tjener penger føler seg rikere og overvurderer egen økonomi, mens de som lever på magre studielån er innstilt på å spinke og spare, kommenterer Gundersen. Undersøkelsen avdekker også kredittbruken blant unge. Det er fire områder som utpeker seg som hovedbruksområder for kredittkort. Disse er ved feriereiser, handel på nett, uforutsette utgifter og når man er blakk. Det er naturlig, og kanskje til og med fornuftig, å bruke kredittkort i forbindelse med reiser og netthandel, men når det gjelder de to siste kategoriene er det lett å opparbeide seg gjeld som det blir kostbart å nedbetale. Til tross for at kreditt er lett tilgjengelig må man ha respekt for renter, og ikke minst renters renter, sier Gundersen. Mer gjeld i gode tider Når det er trangere økonomiske tider er det også mindre mislighold. Men når forbruket i samfunnet er høyt øker også overforbruket. Det er noen psykologiske mekanismer her. Når folk opplever usikkerhet så kniper de inn på forbruket med en gang og setter pengene i banken. Når tidene er gode og «alle» bruker penger, ser vi mer overforbruk og mislighold generelt. Det er viktig at unge som er en sårbar og lett påvirkelig gruppe får drahjelp til et sunt økonomisk liv på et tidlig tidspunkt. De kan gjerne få sitt første bankkort når de er 13 mener Gundersen, slik at de lærer seg ansvar og eventuelt konsekvensene av å ta dårlige økonomiske beslutninger. Det er bedre at de taper noen hundrelapper av oppsparte ukepenger når de er 13 enn at de starter med mange tusen i minus når de er 20. Skolen bør også påta seg en del av opplysningsansvaret slik at konsekvensene av økonomisk mislighold ikke kommer som en fullstendig overraskelse da det allerede er for sent, avslutter Gundersen. Norske Inkassobyråers Forening har laget en nettressurs for unge som skylder penger. Her finner man råd og tips, samt informasjon om rettigheter. Fersk avgjørelse i Høyesterett: Flytende dødsbo har ikke partsevne ved utlegg Høyesterett tok i en dom den 2. august i år stilling til om et Høyesterett tok i en dom den 2. august i år dødsbo som verken var overtatt til privat eller offentlig skifte stilling til om et dødsbo som verken var overtatt til privat eller offentlig skifte flytende flytende dødsbo hadde partsevne som saksøkt ved begjæring om utlegg. dødsbo hadde partsevne som saksøkt ved begjæring om utlegg. Dette spørsmålet hadde tidligere vært uklart da lavere rettsinstanser kom til ulike løsninger. Høyesterett kom enstemmig til at det flytende dødsboet ikke har partsevne. Den praktiske konsekvensen av denne dommen er at en kreditor, for å få utlegg i formuesgoder hos en avdød debitor, er tvunget til å begjære offentlig skifte av dødsboet. Dette kan for den som begjærer medføre ekstra kostnader. Gebyr for begjæring av offentlig skifte av dødsbo beløper seg til 25 R, minimum kr ,-. De ekstra kostnadene som pådras ved at det må begjæres offentlig skifte vil i mange tilfeller medføre at det ikke lenger er like aktuelt med rettslig forfølgning av små og mellomstore krav etter debitors død. En annen konsekvens av dommen kan være at kreditorer som allerede har etablert sikkerhet i debitors eiendeler forut for dødsfallet, også må gå veien om å begjære offentlig skifte. Dette må imidlertid fortsatt sies å være uklart i det reelle hensyn i større utstrekning tilsier å gi et flytende dødsbo partsevne ved begjæring om tvangssalg, enn ved begjæring om utlegg. Endring i forsinkelsesrente og purregebyr Forsinkelsesrente fra 1. juli 2011 er 9,25 % Hvert halvår fastsettes forsinkelsesrenten tilsvarende Norges Banks styringsrente tillagt minst 7 prosentpoeng. Forsinkelsesrentesatsen er fastsatt til 9,25 % fra 1. juli Purregebyret kan økes til kr. 61,- For purring eller inkassovarsel som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen. Fra 1. januar 2011 ble inkassosatsen økt til kr. 610,-. Det betyr at purregebyret kan økes til kr. 61,-. Husk å legge inn endringene i ditt eget system. Inkassoinnbetalinger i sterk vekst Tall fra Finanstilsynet viser at inkassoforetakene innkasserte 11,47 milliarder kroner i løpet av første halvår Dette er en økning på 7,7 prosent sammenlignet med første halvår Veksten kan i hovedsak tilskrives den generelt gode økonomiske situasjonen i Norge, både for privatpersoner og firmaer. Inkassoforetakene mottok i første halvår nye saker til behandling. Dette er en oppgang på saker eller 5,1 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår Det er ikke tidligere blitt innrapportert antall innkomne inkassosaker av en slik størrelsesorden i løpet av et halvår som for første halvår Ved utgangen av første halvår 2011 var det inkassosaker i arbeid. Dette er en oppgang på 1,0 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår Inkassosaker i arbeid representerte misligholdte forpliktelser på 64,0 milliarder kroner. Tilsvarende tall var ved utgangen av første halvår 2010 på 64,4 milliarder kroner. Gjelden som inkassoforetakene har til inndrivelse er således redusert med 0,6 prosent i løpet av første halvår Dette står i sterk kontrast til økningen i 2009 og 2010 på henholdsvis 19 prosent og 10 prosent, og viser at gjeldsutviklingen er i ferd med å stabilisere seg. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Ambisjoner i Kristiansand Kristiansandskontoret til Conecto er spesialister på langtidsovervåkning og inndrivelse av porteføljegjeld. Ambisjonen er imidlertid å tilby hele verdikjeden til Conecto til det lokale Sørlandsmarkedet. De ansatte ved kontoret i Kristiansand setter pris på Conecto sine verdier som ivaretar omdømme til kundene. Fra venstre: Jørgen Davidsen, Cecilie Molaug, Anita Håland, Astrid Holen, Espen Schou-Nilsen, Arvid Omdal og Trond Jensen. Ikke til stede: Kristin Støylen og Cristina Gonzalez. Med Conecto sine kjerneverdier i bunnen oppnår vi en god tone med skyldnere og dermed en høyere løsningsgrad. Espen Schou-Nilsen Avdelingsdirektør, Conecto Vi har jobbet med langtidsovervåkning siden Det er der vår spisskompetanse ligger, men etter fusjonen med Conecto har vi en unik mulighet til å bygge ut tjenestetilbudet vårt og dekke hele kredittløpet, forteller Espen Schou-Nilsen avdelingsdirektør ved Kristiansandskontoret. Dyktige forhandlere Kontoret teller i dag ni personer og holder på å rekruttere ytterligere én person på grunn av økte saksmengder. Kristiansandskontoret har vært i sterk vekst siden 2009 da selskapet ble et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen Finans. Morselskapet har finanskonsesjon og en egen porteføljeavdeling som kjøper gjeldsporteføljer som Conecto i dag inndriver. Vi driver hovedsakelig med innfordring av kjøpte porteføljer fra morselskapet. Det betyr at vi ikke tar noen risiko selv utover å sørge for lønnsomhet, og lever følgelig av provisjonen fra innfordringen, sier Schou-Nilsen. De kjøpte porteføljene består som oftest av krav som er regnet som tapte av oppdragsgiver og er relativt vanskelige å inndrive i forhold til «ferske» krav. De ansatte ved Kristiansandskontoret er erfarne forhandlere i følge avdelingsdirektøren. Vi er dyktige på overvåk, men en annen suksessfaktor for løsningsgraden ligger i kommunikasjonen mellom skyldner og oss. Fra sak til sak forhandler vi oss frem til en løsning som fungerer for både kreditor og skyldner. Med Conecto sine kjerneverdier i bunnen oppnår vi en god tone med skyldnere og dermed en høyere løsningsgrad. Vil kapre markedsandeler Selskapet har skiftet eierskap flere ganger siden oppstarten i 1998, men siden 2009 og etter fusjonsløpet i 2010 er kursen satt og de ansatte er positive til den nye selskapsvisjonen. Da jeg begynte her i 2009 skjedde det mange nyinvesteringer i form av både IT-systemer, lokalisering og ansettelser. Den felles verdiprosessen alle var en del av i forbindelse med fusjonen har vært opplevd som veldig positiv av de ansatte, forteller Schou-Nilsen. Schou-Nilsen tror det er et stort potensiale for en sterk aktør i nærmiljøet som tilbyr en fullstendig verdikjede fra kredittsjekk og fakturautsendelse til inndrivelse av alle typer fordringer. Kunden får en nær og tett dialog med et lokalt kontor, og samtidig tilgang på en betydelig ekspertise i et profesjonelt og solid selskap. Her tror jeg det er potensielt mange markedsandeler å kapre for Conecto, avslutter Schou-Nilsen. Espen Schou-Nilsen er utdannet siviløkonom i USA. Han har tidligere jobbet hos Storebrand og DnB NOR. Tilbyr fordringskjøp Man må være en finansinstitusjon og ha egen tillatelse fra Finanstilsynet for å kunne tilby fordringskjøp. SpareBank 1 Gruppen Finans oppfyller kravene og har en egen avdeling som håndterer dette området. Det er følgelig naturlig at de samarbeider med Conecto om å inndrive gjelden. Har du utestående fordringer kan du velge å selge disse i porteføljer. Slik får du pengene inn umiddelbart og tapsrisikoen sendes videre til kjøperen av porteføljen. Ta kontakt med Rolf Eek-Johansen for mer informasjon: Telefon , e-post: 10 CONNECTED CONNECTED

7 Prosesser og metodikk forut for inkassoperioden har vel så mye å si for resultatet som selve inkassoprosessen. Inkasso er kun en del av en større verdikjede, sier Hans Petter Blix, nyansatt salgsdirektør i Conecto. Purregebyr Purregebyr fra : kr 61,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Tror på verdikjeden Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9,25 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 610,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Med fartstid som leder av både kanalog direktesalg for faktura- og betalingsløsninger i Nets, tidligere BBS, har Hans Petter inngående kunnskap om effektivisering av elektroniske og papirbaserte betalingsstrømmer. Seks år innenfor dette området i Nets har gitt meg et solid grunnlag for å sette inkassovirksomheten inn i en større sammenheng. Arbeidsprosessene forut for inkasso betyr mye økonomisk i forhold til effektivisering av arbeidsrutiner og betalingsstrømmer, og ikke minst i forhold til løsningsgraden på inkassosaker, sier den nye salgsdirektøren, for øvrig eier av en Buick 1931 modell, en veteranbil hans avdøde far restaurerte og som nå er et stolt familieeie. Conecto tilbyr produkter og tjenester i hele verdikjeden, fra kredittinformasjon og analyser via faktureringstjenester og reskontroføring, til inkasso, overvåkning og kjøp av porteføljer. Mange bedrifter vil ha stor nytte av å se hele verdikjeden fra en faktura oppstår og til den betales under ett. Her er det store gevinster å hente i effektiviserte rutiner og elektronisk informasjonsflyt, sier Blix som ikke hadde sett for seg at han skulle skifte jobb til inkassobransjen før han fikk en henvendelse fra Conecto. Jeg valgte å ta jobben fordi dette er en bransje med mange muligheter, og fordi Conecto sine verdier og tilnærming til både kunde og skyldner passer godt sammen med mitt eget verdisett. Ansvar og respekt er grunnleggende verdier jeg tror på. Dessuten er Norge et lite land der uærlig og uetisk fremtreden raskt slår tilbake i tap av tillit. Blix ser et utviklingspotensial i markedet til Conecto og ser frem til å ta fatt på nye strategiske oppgaver i en helt ny bransje. Conecto er et inkassoselskap som gir god gjenvinning av penger og kunder, og min jobb er å sørge for at nye fordringshavere forstår og opplever dette. Jeg gleder meg til å ta grep i markedet og ser store muligheter for effektivisering i rutiner og prosesser, både for nye og eksisterende oppdragsgivere, avslutter han. 12 CONNECTED

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2005 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer