Fanget i forbrukersamfunnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fanget i forbrukersamfunnet"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp med røde tall og betalingsanmerkninger. Er det grunn til bekymring? side 6 På bølgelengde side 4 Ambisjoner i Kristiansand side 10 Tror på verdikjeden side 12

2 INNHOLD På bølgelengde 4 Fanget i forbrukersamfunnet 6 Inkassonytt 9 Ambisjoner i Kristiansand 10 Tror på verdikjeden Forbrukersamfunnet og mislighold I denne utgaven av Connected retter vi søkelyset mot det stadig økende misligholdet blant unge i aldersgruppen år. Samfunnet går i retning av stadig mer bruk av kredittkjøp. Settes de unge i stand til å ta ansvar for sitt forbruk og bruk av kjøpskreditter? Hva gjør skoleverket og hva påligger det foreldrene å ta ansvar for? Kan vi forvente at foreldre som selv ikke klarer å styre sin økonomi skal lære opp sine barn til å klare det? I en ny undersøkelse om ungdoms forbrukerkunnskap og digitale kompetanse fra SIFO og Høyskolen i Buskerud, finner SIFO-forsker Anita Borch at hele 58 prosent av de unge ikke forstår konsekvensene av at de ikke betaler mobilregningen sin. Undersøkelsen viser også at de ikke har kunnskap om hva effektiv rente er. I Finanstilsynets pressemelding av rapporteres det om stadig økende mislighold. Det har aldri tidligere vært rapportert så høyt mislighold som i første halvår Samtidig viser rapporten at gjelden inkassobyråene har til inndrivelse viser en nedgang på 0,6 prosent. Dette sier oss at det er langt flere små krav som går til inkasso. Uten at rapporten viser noen sammenheng med misligholdet blant unge, er det typiske småkrav som mobilregninger og månedlige abonnement på treningsstudioer de unge misligholder. Samfunnet bør ta et større ansvar for forebygging av mislighold av kjøpskreditter. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 foreslår at 13- åringer gjerne må få sitt eget bankkort slik at de tidlig lærer seg å ta ansvar for eget forbruk. Sammen med at skoleverket bør sette større fokus på planlegging av den enkeltes private økonomi, tror vi dette vil bevisstgjøre unge mennesker og forebygge at de ødelegger sine muligheter til å etablere seg. Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Foto: Morten Brakestad SpareBank 1, s. 7 Sol Nodeland, s Forside: istockphoto Tekst: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Volvat Medisinske Senter opplever en høyere løsningsgrad på inkassosakene sine. Det skyldes god dialog, hyppigere filutvekslinger og et velfungerende samarbeid med Conecto. Conecto fremstår for oss som et litt mer reflektert byrå og tar de felles verdiene vi har på alvor. På bølgelengde Fredrik Mørch-Reiersen Volvat Medisinske Senter Vi har et tett samarbeid og er definitivt Dette er helt avgjørende for løsnings- Conecto og Volvat er opptatt av respekt og medmenneskelighet. Felles verdier er viktig i et godt forretningssamarbeid. Fra venstre: Kevin Winterstad, Cathrine Høkeli og Fredrik Mørch-Reiersen. Volvat: på samme lag. Det er en god trygghet å ha Conecto med oss, forteller økonomisjef Fredrik Mørch-Reiersen hos Volvat graden, forteller teamleder Kevin Winterstad i Conecto. Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. Volvat Medisinske Senter er et av landets ledende private helseforetak og har i dag fire medisinske sentre i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Hamar. Volvat i Oslo har sykehusgodkjenning. Medisinske Senter. Felles verdigrunnlag Volvat har som helseforetak vært veldig forsiktig med å purre sine kunder når betalingen uteblir. Vi har kanskje ikke vært strenge nok tidligere. Med en inkassopartner som deler noen av våre viktige verdier som medmenneskelighet og respekt, kan vi stole på at kundene våre blir behandlet Filene vi får inneholder all informasjonen vi trenger for å følge opp saken. Det at filene kommer hyppig har også mye å si. Det er en kjensgjerning at jo ferskere kravet er, jo høyere er løsningsgraden. Går ut døren uten å betale De fleste av kravene dreier seg om mindre beløp. Volvat er en bedrift med kontant betaling. I de tilfellene der kundene går uten å betale blir det ettersendt faktura. Det er derfor stor Vi har satt opp flere betalingsterminaler, også i de ulike avdelingene, for å redusere ettersendelse av fakturaer, forteller økonomisjef Mørch-Reiersen. Et godt samarbeid går begge veier Conecto og Volvat har i tillegg til den gode dialogen i hverdagen faste samar- Det er viktig at kommunikasjonen flyter godt begge veier. Volvat er også flinke til å si fra hvis det er noe de ikke er fornøyd med, det er viktig for et fruktbart samarbeid, skyter Winterstad inn. Volvat setter også pris på jevnlig rapportering om sakene. Hver måned sendes kunden får en nær relasjon til høy faglig ekspertise og bruker oss som rådgivere, sier Winterstad. Vi får stadig telefoner fra andre inkassobyråer i bransjen, men det er lett for oss å takke nei til disse. Conecto fremstår for oss som et litt på en god og redelig måte. Det er viktig fokus på å få kundene til å betale før beidsmøter og hospiteringer. en utfyllende rapport på antall løste og mer reflektert byrå og tar de felles for oss, sier Mørch-Reiersen. de forlater Volvat. overførte saker til Volvat. verdiene vi har på alvor, avslutter I det daglige jobber vi sammen på Mørch-Reiersen. Etter en konsolidering av de medisinske Dette er en utfordring for oss, for- kundeweb-løsningen til Conecto og per Spesialiserte team sentrene internt i Volvat i 2009 har det teller Cathrine Høkeli som jobber som telefon. Men vi har også jevnlig samtaler Volvat har høy grad av tillit til sin inkasso- kommet nye rutiner for filutvekslinger økonomikonsulent i Volvat. og møter om det overordnete samarbei- leverandør og bruker Conecto som av forfalte betalinger på plass. Nå skjer det. Min kontaktperson i Conecto ringer rådgiver og sparringspartner i ulike saker. filutvekslingene hyppigere og data- Høkeli tror at folk rett og slett glemmer meg minst en gang i måneden for å høre Vi er organisert i team som er spesi- kvaliteten er god. å betale etter endt behandling. om ting er i orden, forteller Høkeli. alisert på ulike typer krav. Det betyr at 4 CONNECTED CONNECTED

4 Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp med røde tall og betalingsanmerkninger. Er det grunn til bekymring? De er vokst opp med hjelm og knebeskyttere, og mangler verdifull erfaring. Magne Gundersen SpareBank 1 Forbrukerøkonom i SpareBank 1, Magne Gundersen, mener mange unge ikke er klar over hvilke alvorlige følger betalingsanmerkninger og en svartelistet økonomisk status kan ha. De siste årene har nordmenn generelt fått stadig mer gjeld i følge tall fra Finanstilsynet. Nesten unge i alderen år sliter med betalingsanmerkninger og skylder til sammen 585 millioner kroner. Rot og sløvhet Det bekymringsverdige her er den voksende gjeldsbyrden blant en gruppe med begrenset nedbetalingsevne. Mens de burde ha satt penger i banken for å senere etablere seg, starter de sin økonomiske karriere med minus på kontoen og betalingsanmerkninger. Det er mange som ikke er klar over hvilke alvorlige konsekvenser dette kan få, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Når det gjelder de aller yngste dreier det seg ofte om rot og sløvhet tror Gundersen. Det er ofte småbeløp som ikke blir betalt, som mobilregninger, bokklubben eller parkeringsbøter. Konsekvensene av dette i form av inkasso eller betalingsanmerkninger kommer ofte som en overraskelse. De er av en generasjon som er vant til å bli passet på av mamma og pappa. De er vokst opp med hjelm og knebeskyttere, og mangler verdifull erfaring med å ta sjanser og eventuelt gå på trynet men lære av det. Kjøpepress med konsekvenser Vi går mot et kontantløst samfunn hvor kreditt er lett tilgjengelig. Det er ikke noe galt i det i følge Gundersen, så lenge folk håndterer det ansvaret kreditt innebærer. Med et stadig økende kjøpepress setter det høyere krav til barna og skole og foreldre for å stå i mot. Det er lett å bli revet med som en del av høyforbruksamfunnet. De unge ser på foreldrene som har god kjøpekraft, men er ikke klar over at de har brukt et halvt liv for å komme i den posisjonen. Antageligvis kjøpte de ikke alt helt nytt den gangen de etablerte seg. De unge er i dag en del av et samfunn med stadig økende kjøpepress og en usunn bruk- og 6 CONNECTED CONNECTED

5 kast-mentalitet. Ansvaret for å lære de noe annet hviler i første omgang på skole og foreldre, hevder Gundersen. Med en dårlig økonomisk historikk med flere betalingsanmerkninger havner man på en økonomisk «svarteliste» hvor det kan bli vanskelig å få lån i banken, leie leilighet eller opprette mobiltelefonabonnement. Til og med de profesjonelle leilighetsutleierne kredittsjekker potensielle leieboere. Unge som har vært ubetenksomme, eller direkte ansvarsløse, med egen økonomi kan fort havne i en situasjon hvor de får problemer med å flytte i egen leilighet, opprette strømabonnement og så videre, sier Gundersen. Folk med fast inntekt låner mest En fersk undersøkelse utført for SpareBank 1 Foto: istockphoto viser at det er flest inkassosaker og betalingsanmerkninger blant de med fast jobb i aldersgruppen år. Blant de som er under utdanning og har mottatt inkassokrav er prosenten 16, mens den er 23 prosent i gruppen med fast jobb. Det tyder på at de som tjener penger føler seg rikere og overvurderer egen økonomi, mens de som lever på magre studielån er innstilt på å spinke og spare, kommenterer Gundersen. Undersøkelsen avdekker også kredittbruken blant unge. Det er fire områder som utpeker seg som hovedbruksområder for kredittkort. Disse er ved feriereiser, handel på nett, uforutsette utgifter og når man er blakk. Det er naturlig, og kanskje til og med fornuftig, å bruke kredittkort i forbindelse med reiser og netthandel, men når det gjelder de to siste kategoriene er det lett å opparbeide seg gjeld som det blir kostbart å nedbetale. Til tross for at kreditt er lett tilgjengelig må man ha respekt for renter, og ikke minst renters renter, sier Gundersen. Mer gjeld i gode tider Når det er trangere økonomiske tider er det også mindre mislighold. Men når forbruket i samfunnet er høyt øker også overforbruket. Det er noen psykologiske mekanismer her. Når folk opplever usikkerhet så kniper de inn på forbruket med en gang og setter pengene i banken. Når tidene er gode og «alle» bruker penger, ser vi mer overforbruk og mislighold generelt. Det er viktig at unge som er en sårbar og lett påvirkelig gruppe får drahjelp til et sunt økonomisk liv på et tidlig tidspunkt. De kan gjerne få sitt første bankkort når de er 13 mener Gundersen, slik at de lærer seg ansvar og eventuelt konsekvensene av å ta dårlige økonomiske beslutninger. Det er bedre at de taper noen hundrelapper av oppsparte ukepenger når de er 13 enn at de starter med mange tusen i minus når de er 20. Skolen bør også påta seg en del av opplysningsansvaret slik at konsekvensene av økonomisk mislighold ikke kommer som en fullstendig overraskelse da det allerede er for sent, avslutter Gundersen. Norske Inkassobyråers Forening har laget en nettressurs for unge som skylder penger. Her finner man råd og tips, samt informasjon om rettigheter. Fersk avgjørelse i Høyesterett: Flytende dødsbo har ikke partsevne ved utlegg Høyesterett tok i en dom den 2. august i år stilling til om et Høyesterett tok i en dom den 2. august i år dødsbo som verken var overtatt til privat eller offentlig skifte stilling til om et dødsbo som verken var overtatt til privat eller offentlig skifte flytende flytende dødsbo hadde partsevne som saksøkt ved begjæring om utlegg. dødsbo hadde partsevne som saksøkt ved begjæring om utlegg. Dette spørsmålet hadde tidligere vært uklart da lavere rettsinstanser kom til ulike løsninger. Høyesterett kom enstemmig til at det flytende dødsboet ikke har partsevne. Den praktiske konsekvensen av denne dommen er at en kreditor, for å få utlegg i formuesgoder hos en avdød debitor, er tvunget til å begjære offentlig skifte av dødsboet. Dette kan for den som begjærer medføre ekstra kostnader. Gebyr for begjæring av offentlig skifte av dødsbo beløper seg til 25 R, minimum kr ,-. De ekstra kostnadene som pådras ved at det må begjæres offentlig skifte vil i mange tilfeller medføre at det ikke lenger er like aktuelt med rettslig forfølgning av små og mellomstore krav etter debitors død. En annen konsekvens av dommen kan være at kreditorer som allerede har etablert sikkerhet i debitors eiendeler forut for dødsfallet, også må gå veien om å begjære offentlig skifte. Dette må imidlertid fortsatt sies å være uklart i det reelle hensyn i større utstrekning tilsier å gi et flytende dødsbo partsevne ved begjæring om tvangssalg, enn ved begjæring om utlegg. Endring i forsinkelsesrente og purregebyr Forsinkelsesrente fra 1. juli 2011 er 9,25 % Hvert halvår fastsettes forsinkelsesrenten tilsvarende Norges Banks styringsrente tillagt minst 7 prosentpoeng. Forsinkelsesrentesatsen er fastsatt til 9,25 % fra 1. juli Purregebyret kan økes til kr. 61,- For purring eller inkassovarsel som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen. Fra 1. januar 2011 ble inkassosatsen økt til kr. 610,-. Det betyr at purregebyret kan økes til kr. 61,-. Husk å legge inn endringene i ditt eget system. Inkassoinnbetalinger i sterk vekst Tall fra Finanstilsynet viser at inkassoforetakene innkasserte 11,47 milliarder kroner i løpet av første halvår Dette er en økning på 7,7 prosent sammenlignet med første halvår Veksten kan i hovedsak tilskrives den generelt gode økonomiske situasjonen i Norge, både for privatpersoner og firmaer. Inkassoforetakene mottok i første halvår nye saker til behandling. Dette er en oppgang på saker eller 5,1 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår Det er ikke tidligere blitt innrapportert antall innkomne inkassosaker av en slik størrelsesorden i løpet av et halvår som for første halvår Ved utgangen av første halvår 2011 var det inkassosaker i arbeid. Dette er en oppgang på 1,0 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår Inkassosaker i arbeid representerte misligholdte forpliktelser på 64,0 milliarder kroner. Tilsvarende tall var ved utgangen av første halvår 2010 på 64,4 milliarder kroner. Gjelden som inkassoforetakene har til inndrivelse er således redusert med 0,6 prosent i løpet av første halvår Dette står i sterk kontrast til økningen i 2009 og 2010 på henholdsvis 19 prosent og 10 prosent, og viser at gjeldsutviklingen er i ferd med å stabilisere seg. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Ambisjoner i Kristiansand Kristiansandskontoret til Conecto er spesialister på langtidsovervåkning og inndrivelse av porteføljegjeld. Ambisjonen er imidlertid å tilby hele verdikjeden til Conecto til det lokale Sørlandsmarkedet. De ansatte ved kontoret i Kristiansand setter pris på Conecto sine verdier som ivaretar omdømme til kundene. Fra venstre: Jørgen Davidsen, Cecilie Molaug, Anita Håland, Astrid Holen, Espen Schou-Nilsen, Arvid Omdal og Trond Jensen. Ikke til stede: Kristin Støylen og Cristina Gonzalez. Med Conecto sine kjerneverdier i bunnen oppnår vi en god tone med skyldnere og dermed en høyere løsningsgrad. Espen Schou-Nilsen Avdelingsdirektør, Conecto Vi har jobbet med langtidsovervåkning siden Det er der vår spisskompetanse ligger, men etter fusjonen med Conecto har vi en unik mulighet til å bygge ut tjenestetilbudet vårt og dekke hele kredittløpet, forteller Espen Schou-Nilsen avdelingsdirektør ved Kristiansandskontoret. Dyktige forhandlere Kontoret teller i dag ni personer og holder på å rekruttere ytterligere én person på grunn av økte saksmengder. Kristiansandskontoret har vært i sterk vekst siden 2009 da selskapet ble et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen Finans. Morselskapet har finanskonsesjon og en egen porteføljeavdeling som kjøper gjeldsporteføljer som Conecto i dag inndriver. Vi driver hovedsakelig med innfordring av kjøpte porteføljer fra morselskapet. Det betyr at vi ikke tar noen risiko selv utover å sørge for lønnsomhet, og lever følgelig av provisjonen fra innfordringen, sier Schou-Nilsen. De kjøpte porteføljene består som oftest av krav som er regnet som tapte av oppdragsgiver og er relativt vanskelige å inndrive i forhold til «ferske» krav. De ansatte ved Kristiansandskontoret er erfarne forhandlere i følge avdelingsdirektøren. Vi er dyktige på overvåk, men en annen suksessfaktor for løsningsgraden ligger i kommunikasjonen mellom skyldner og oss. Fra sak til sak forhandler vi oss frem til en løsning som fungerer for både kreditor og skyldner. Med Conecto sine kjerneverdier i bunnen oppnår vi en god tone med skyldnere og dermed en høyere løsningsgrad. Vil kapre markedsandeler Selskapet har skiftet eierskap flere ganger siden oppstarten i 1998, men siden 2009 og etter fusjonsløpet i 2010 er kursen satt og de ansatte er positive til den nye selskapsvisjonen. Da jeg begynte her i 2009 skjedde det mange nyinvesteringer i form av både IT-systemer, lokalisering og ansettelser. Den felles verdiprosessen alle var en del av i forbindelse med fusjonen har vært opplevd som veldig positiv av de ansatte, forteller Schou-Nilsen. Schou-Nilsen tror det er et stort potensiale for en sterk aktør i nærmiljøet som tilbyr en fullstendig verdikjede fra kredittsjekk og fakturautsendelse til inndrivelse av alle typer fordringer. Kunden får en nær og tett dialog med et lokalt kontor, og samtidig tilgang på en betydelig ekspertise i et profesjonelt og solid selskap. Her tror jeg det er potensielt mange markedsandeler å kapre for Conecto, avslutter Schou-Nilsen. Espen Schou-Nilsen er utdannet siviløkonom i USA. Han har tidligere jobbet hos Storebrand og DnB NOR. Tilbyr fordringskjøp Man må være en finansinstitusjon og ha egen tillatelse fra Finanstilsynet for å kunne tilby fordringskjøp. SpareBank 1 Gruppen Finans oppfyller kravene og har en egen avdeling som håndterer dette området. Det er følgelig naturlig at de samarbeider med Conecto om å inndrive gjelden. Har du utestående fordringer kan du velge å selge disse i porteføljer. Slik får du pengene inn umiddelbart og tapsrisikoen sendes videre til kjøperen av porteføljen. Ta kontakt med Rolf Eek-Johansen for mer informasjon: Telefon , e-post: 10 CONNECTED CONNECTED

7 Prosesser og metodikk forut for inkassoperioden har vel så mye å si for resultatet som selve inkassoprosessen. Inkasso er kun en del av en større verdikjede, sier Hans Petter Blix, nyansatt salgsdirektør i Conecto. Purregebyr Purregebyr fra : kr 61,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Tror på verdikjeden Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9,25 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 610,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Med fartstid som leder av både kanalog direktesalg for faktura- og betalingsløsninger i Nets, tidligere BBS, har Hans Petter inngående kunnskap om effektivisering av elektroniske og papirbaserte betalingsstrømmer. Seks år innenfor dette området i Nets har gitt meg et solid grunnlag for å sette inkassovirksomheten inn i en større sammenheng. Arbeidsprosessene forut for inkasso betyr mye økonomisk i forhold til effektivisering av arbeidsrutiner og betalingsstrømmer, og ikke minst i forhold til løsningsgraden på inkassosaker, sier den nye salgsdirektøren, for øvrig eier av en Buick 1931 modell, en veteranbil hans avdøde far restaurerte og som nå er et stolt familieeie. Conecto tilbyr produkter og tjenester i hele verdikjeden, fra kredittinformasjon og analyser via faktureringstjenester og reskontroføring, til inkasso, overvåkning og kjøp av porteføljer. Mange bedrifter vil ha stor nytte av å se hele verdikjeden fra en faktura oppstår og til den betales under ett. Her er det store gevinster å hente i effektiviserte rutiner og elektronisk informasjonsflyt, sier Blix som ikke hadde sett for seg at han skulle skifte jobb til inkassobransjen før han fikk en henvendelse fra Conecto. Jeg valgte å ta jobben fordi dette er en bransje med mange muligheter, og fordi Conecto sine verdier og tilnærming til både kunde og skyldner passer godt sammen med mitt eget verdisett. Ansvar og respekt er grunnleggende verdier jeg tror på. Dessuten er Norge et lite land der uærlig og uetisk fremtreden raskt slår tilbake i tap av tillit. Blix ser et utviklingspotensial i markedet til Conecto og ser frem til å ta fatt på nye strategiske oppgaver i en helt ny bransje. Conecto er et inkassoselskap som gir god gjenvinning av penger og kunder, og min jobb er å sørge for at nye fordringshavere forstår og opplever dette. Jeg gleder meg til å ta grep i markedet og ser store muligheter for effektivisering i rutiner og prosesser, både for nye og eksisterende oppdragsgivere, avslutter han. 12 CONNECTED

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Finanstilsynets halvtime

Finanstilsynets halvtime Finanstilsynets halvtime Inkassobransjens fagdag Gardermoen 30. mars 2016 Anne-Kari Tuv seksjonssjef Status tilsynsvirksomheten Stedlig tilsyn i seks foretak og kontaktmøter med de største foretakene Alvorlige

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013 Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov Sp. Dato nr: inn: 1 29. 10. 2 1.11. Spørsmålet i anonymisert form: Vi er i gang med

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1 VELKOMMEN TIL KURS Økonomisk rådgivning Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg NAV, 08.02.2017 Side 1 Målsetting med økonomisk rådgivning: Hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer til å bli i

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 1 Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 2 Tema 1: Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Politiske fokusområder:

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Og Regnskapsbyråer Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk integrasjon

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Prosjektleder Trygve Rossebø - prosjektmedarbeider Marita Lindsetmo NAV, 25.02.2015 Side 1 Finanstilsynets

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso

Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso 1 Virke Inkasso og politisk påvirkningsarbeid for bedre rammebetingelser Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso Virke Inkasso - en samlet bransjeorganisasjon 67 medlemmer

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer