FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM"

Transkript

1 STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl Hovseter Skoles aula (Landingsveien 74)

2 Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres? Styret har engasjert OBOS Prosjekt AS til å bistå borettslaget i forbindelse med utarbeidelse av et forprosjekt vedrørende utskifting av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av våtrom. Alternativene presenteres i denne brosjyren sammen med analyse av konsekvens for fellesutgiftene/husleien, utført av OBOS Finans. Rapporten vil bli nærmere presentert på møtet og det vil være mulighet for å stille spørsmål om saken. Mer om tilstanden Avløpsrørene i boligselskapet er av støpejern og er de originale rørene fra Rørene ruster fra innsiden og vil over tid forandre struktur. Det vil dannes rustvorter / grafitt. Grafitt er porøst, det slipper gjennom vann og tåler ikke belastninger. Det innvendige forfallet er ofte ikke synlig fra utsiden. Støpejernet kan se helt ut, selv om det har skjedd store forandringer inne i rørene. Økende antall vannskader. Det er registrert noen fuktskader og vannlekkasjer på baderom. I tillegg til dårlige sluk er det ofte utette baderomsgulv som forårsaker lekkasjene. Beboerne dusjer direkte på gulv som ikke er vanntette. Vannet trenger gjennom både vinylfliser, keramiske fliser og betong i gulvet. Malingsavflassing i taket på badet skyldes nesten alltid at det har trengt vann gjennom fra badet i etasjen over. Det er ikke teknisk mulig å gjøre gulvene på badene tette uten å skifte ut sluket og legge et tett belegg/- membran på gulvene. Alle rørene bør skiftes samtidig I følge «Byggebransjens våtromsnorm» anbefales det at avløpsrør skiftes dersom det er registrert lekkasje. Sluk uten klemring anbefales alltid skiftet når våtrom rehabiliteres. Varmt- og kaldtvannsrør anbefales også skiftet ut dersom det er påvist synlige skader på disse. Følgelig er det uforsvarlig å utføre omfattende arbeider på badene i boligselskapet uten å skifte vann- og avløpsrørene samtidig. Hvis rørene skal skiftes ut etter hvert som den enkelte andelseier selv ønsker å rehabilitere badet sitt, vil man få mange byggeperioder med avstengt vann og avløp. Dessuten vil de samlede kostnadene bli langt høyere enn hvis man skifter alle rørene på en gang. I følge «Byggebransjens våtromsnorm» bør avløpsrør som er eldre enn 40 år og sluk uten klemring alltid skiftes når våtrom rehabiliteres. Levetiden på avløpsrør anslås til 50 år. Varmtog kaldtvannsrør har en antatt levetid på henholdsvis 30 og 50 år. Det vil således være uforsvarlig å ikke skifte alle vann- og avløpsrør samtidig. Arbeidet er søknadspliktig til offentlig myndigheter. Innvendig rørrenovering Forprosjektet beskriver ulike metoder for innvendig rørrenovering med tanke på fordeler og ulemper med dette. Innvendig rørrenovering er relativt nytt i Norge når det gjelder innvendige avløpsrør og sluk, og det er derfor noe usikkerhet relatert til levetid og funksjon over tid. Dette blir det orientert nærmere om på informasjonsmøtet. Fordelen med metodene er at kostnaden er vesentlig mindre enn ved en tradisjonell samordnet modernisering av bad og utskiftning av alle vann- og avløpsrør. Metodene kan være egnet dersom det kun er avløpsrørene som trenger å få forlenget levetiden, men når det også er andre behov for tiltak må metodene vurderes også i forhold til disse. Slike forhold er uten å være utdypende, f.eks: Problemer med utette golv Originale sluk uten klemring Manglende avstegningsventiler på stigerør

3 Utette vegger Problemer med oppussing av bad i egen regi pga. plassering av stamme og stigerør, slukplassering, vann og avløpsrør i tak hos nabo under etc. Fraværet av egen elkurs til bad, manglende jordfeilsikring på bad En stor andel bad er umoderne i forhold til dagens krav til funksjonalitet og utseende, samt tekniske krav til baderom Hva må gjøres? Avløpsrørene og sluk har stedvis stor slitasje. Disse er tenkt byttet i sin helhet. Når sluk og rør skal skiftes, er det ikke mulig å unngå at både gulv, tak og vegger på badene blir skadet. Derfor er det naturlig og nødvendig å utbedre baderommene samtidig. Spørsmålet blir da hvilken standard baderommene skal ha. I samarbeid med styret har OBOS Prosjekt utarbeidet en grunnpakke og to tilleggspakker som alternative forslag til tiltak. Forskjellen mellom dem er hovedsakelig standarden på baderommene. Grunnstandard Alle vann- og avløpsrør inkl. sluk skiftes Stoppekran for vann monteres i hver leilighet Synlige vannrør leveres i forkrommet kobber Vertikale rørføringer kasses inn Membran, påstøp og fliser på baderomsgulv Fliser på toalettromsgulv Membran og fliser på alle baderomsvegger Vegger males hvitt på toalettrom Tak senkes og males hvitt (gipshimling) Alt av sanitærutstyr demonteres og remonteres unntatt montering av nytt standard klosett Varmekabler legges i påstøp på bad Ny 16A kurs til badet med jordfeilbryter monteres (der dette ikke allerede er montert) og nye kabler trekkes til utstyr på bad og toalettrom Alt elektrisk utstyr de- og remonteres unntatt varmeovner på bad som fjernes Tilleggspakke 1 Vegghengt toalett Vann og avløp for vaskemaskin. Dobbelt stikkontakt Tilleggspakke 2 Vegghengt toalett Vann og avløp for vaskemaskin. Dobbelt stikkontakt Innfelt belysning i ny himling med lysdimmer Felles beredere og varmepumpe Som tilleggspakke 2, men i tillegg: Etableres felles varmtvannsberedere i kjellere i hver blokk og varmtvannsberederne i leilighetene fjernes Det etableres luft til vann varmepumpe til varmtvannsberedning Felles beredere og varmepumpe I dag er det plassert varmtvannsbereder i hver boenhet i kjøkkenbenk, i kjellerboder, kott på soverom med mer. Styret har sett på mulighetene for å etablere felles beredere og varmepumpe. Fordeler med å installere felles beredere med varmepumpe er: Frigjør plass i leiligheten Reparasjonskostnadene får borettslaget Bruker mindre strøm Henter fornybarenergi fra omgivelsene Ulempene med å installere felles beredere med varmepumpe er: Betaler for andres forbruk Beboere har ikke kontroll på temperatur og mengde Lang tappetid før vannet blir varmt Dager uten dusj og toalett Rehabiliteringen vil verken være støvfri eller støysvak, og beboerne må beregne å fjerne noe støv selv. I tillegg må man være forberedt på å leve uten vann og avløp en periode. Sluk, vann- og avløpsrør må skiftes samtidig i alle leiligheter som er tilknyttet samme rørstamme. Utskiftingen tar tid og leilighetene vil bli uten vann og avløp på kjøkken i 5-10 dager. På badet vil det totalt ta ca. 4-5 uker fra utstyret demonteres til badet er komplett ferdig. Alt utstyr som demonteres vil bli remontert av håndverkerne. I byggeperioden vil det bli opprettet provisoriske dusjer og toaletter i kjeller eller i egne brakker. Beboere som ikke kan benytte disse, vil eventuelt kunne få låne bærbare toaletter og få utlevert vannkanner.

4 Kostnader, lånebehov og konsekvenser for felleskostnadene. Oversikten nedenfor viser hva grunnpakken og de 2 tilleggspakkene samt felles beredere og varmepumpe er forventet å koste, hva boligselskapet må låne for å gjennomføre de enkelte prosjektene og hvor mye fellesutgiftene eventuelt må økes fra dagens nivå for at man skal kunne betjene lånet. Det er tatt utgangspunkt i ett eksempel på fellesutgifter for 3 leilighetstyper. Den prosentvise økningen vil bli lik for alle leiligheter. Det understrekes at reelle kostnader for prosjektet får man først etter at spesifikke tilbudspapirer er utarbeidet og tilbudspriser foreligger for boligselskapet.de presenterte alternativer er beregnet ut fra 30 års nedbetalingstid på spesifikt lån. Grunnpakke Totale kostnader: Kr ,- inkl. finansiering Lånebehov: Kr ,- Nedenfor vises eksempler på endringer i felleskostnader for grunnpakken med 30 års nedbetalingstid på lån. Økning i budsjetterte drifts- og kapitalutgifter vil kunne finansieres med en økning av månedlige felleskostnader som skissert i nedenstående tabell. Tilleggspakke 1 Totale kostnader: Kr ,- inkl. finansiering Lånebehov: Kr ,- Nedenfor vises eksempler på endringer i felleskostnader for tilleggspakke 1 med. Økning i budsjetterte drifts- og kapitalutgifter vil kunne finansieres med en økning av månedlige felleskostnader som skissert i nedenstående tabell. Økning i % 9 3 Kr. tillegg 2,5-roms roms ,5 roms Økning i % 11 3 Kr. tillegg 2,5-roms roms ,5 roms

5 Tilleggspakke 2 Totale kostnader: Kr ,- inkl. finansiering Lånebehov: Kr ,- Nedenfor vises eksempler på endringer i felleskostnader for tilleggspakke 2. Økning i budsjetterte drifts- og kapitalutgifter vil kunne finansieres med en økning av månedlige felleskostnader som skissert i nedenstående tabell. Felles beredere og varmepumpe Totale kostnader: Kr ,- inkl. finansiering Lånebehov: Kr ,- Nedenfor vises eksempler på endringer i felleskostnader ved etablering av felles beredere og varmepumpe og tilleggspakke 2 med. Økning i budsjetterte drifts- og kapitalutgifter vil kunne finansieres med en økning av månedlige felleskostnader som skissert i nedenstående tabell. Økning i % 12 3 Kr. tillegg 2,5-roms roms ,5 roms Økning i % 18 3 Kr. tillegg 2,5-roms roms ,5 roms Kostnadene inkluderer byggekostnad, prosjekt- og byggeledelse, prisstigning, finanskostnader, byggemeldingsgebyr, uforutsette forhold m.m. Eventuelle kostnader til byggherregaranti, forsikring, utvidet forvaltningsavtale og kopiering er også inkludert. Ovennevnte tall er basert på kostnadsoverslag og endringer i rentenivå og generell prisstigning vil ha innvirkning på totalkostnaden. Hva med de som har nyrenovert bad? Noen andelseiere har de siste årene oppgradert sine bad til gjeldende våtromsnorm etc. Hvorvidt disse badene eventuelt kan spares i en oppgraderingsprosess er usikkert. Hvert enkelt bad i borettslaget uavhengig av om det er gammelt eller nytt oppgradert eller ikke vil være gjenstand for gjennomgang av valgt entreprenør. Skulle det vise seg at noen bad kan spares vil styret vurdere om det skal gis en kompensasjon til eiere av slike bad (dette er dog ikke behandlet pr dd og styret vil komme tilbake til saken når dette eventuelt blir aktuelt). Uavhengig om du har oppgradert bad eller ikke vil ALLE andelseiere måtte være med på å dele kostnaden for rehabiliteringen.

6 Veien videre Styret har ansvaret for å holde boligselskapets bygningsmasse i forsvarlig stand. I prinsippet kan styret derfor fatte vedtak om rehabilitering av rør og eventuelt istandsetting av våtrom uten å legge saken fram for generalforsamlingen. Dette vil imidlertid stride mot de demokratiske prinsippene som ligger til grunn for driften av et boligselskap. Videre fremdrift er avhengig av hvilket vedtak som fattes på en eventuell generalforsamling. Ved et vedtak vil videre fremdrift ha følgende milepæler: Prosjektering av ønsket tiltak, tilbudsutsendelse til aktuelle entreprenører, tilbudsinnlevering og evaluering av tilbudene, kontrahering av entreprenør, byggesøknad og byggestart. Eventuell byggestart kan forventes å starte i overkant av 1 år etter et formelt vedtak. Det vil ikke bli foretatt valg eller bestemmelser på informasjonsmøtet. Et eventuelt vedtak vil skje på ekstraordinær generalforsamling med egen innkalling. Vi oppfordrer alle til å stille på informasjonsmøtet. OBOS Prosjekt AS vil delta på informasjonsmøtet og vil svare på alle relevante spørsmål knyttet til en utskifting av vann-/ avløpsrør og rehabilitering av våtrom. Skulle du være forhindret fra å delta på informasjonsmøtet kan du stille spørsmål til styret pr e-post på adresse eller ved å legge lapp i styrets postkasse (som er festet på veggen utenfor inngangen til Pilotveien 4). Du kan også ringe styret, men vi ber da om dette gjøres i styretiden som er mellom 1800 og 2000 man fred. Ekstraordinær generalforsamling med avstemming angående rehabilitering etc er planlagt gjennomført tirsdag 21 september kl 1830 i Hovseter Skoles aula. Ytterligere informasjon vil bli oversendt hver enkelt andelseier. VEL MØTT TIRSDAG 24 AUGUST! Styret i Hamborg BRL - Vivi Hjelmeng Ole Thudesen Linn F Tørseth Styreleder Nestleder Styremedlem (Landingsveien 19) (Pilotveien 2) (Pilotveien 10) Tlf Tlf Tlf Siri Pernille Øverli Olav Lofthaug Styremedlem Styremedlem (Pilotveien 10) (Landingsveien 25) Tlf Tlf

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken Denne permen er utarbeidet av: AF Gruppen VÅTROMSMODERNISERING Tøyenparken Denne folderen inneholder viktig informasjon om badet Deres, og skal følge leiligheten også ved eierskifte. Øvrig informasjon

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer