Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den kl Møtested: Lambertseter videregående skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den kl Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Kathrine Ween Sie. Møtet ble åpnet av Ole-Martin Løkkeberg. 1 Konstituering A. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Fritz Huitfeldt. Vedtak : Han ble valgt. B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak : Dette ble godkjent. C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Kathrine Ween Sie foreslått, og til å underskrive protokollen Ellen Moksnes Andresen og Kristian Røste. Vedtak : Disse ble valgt. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Dette ble godkjent. 2 Årsberetning og årsregnskap for 2010 A. Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2010 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-, ,- eller ,-. Vedtak : Forslag om ,- ble nedstemt. Forslag om kr ,- ble så godkjent.

2 4 Forslag A. Forslag om å rive muren utenfor inngangspartiet, Granittvn 5 Vedtak : Forslaget ble nedstemt. B. Forslag om å tillate gassgrill på balkonger. Anette Phair, Granittveien 16, fremmet forslag om å tillate gassgrill på balkonger. Utdrag fra forslaget: Nå er det vel stort sett vanlig overalt å tillate grill på balkong i de fleste borettslag, også med støtte fra Brannvesenet. Kullgrill skjønner jeg pga osen, men gassgrill er jo noe annet. Vedtak : Det var flertall mot å tillate gassgrill på balkonger og forslaget var dermed nedstemt. C. Forslag om tiltak for å fjerne måker i borettslaget. Vedtak : Generalforsamlingen sluttet seg til å overlate til styret å følge opp tiltak mot måker som ble foreslått fra generalforsamlingen; om å ikke ha åpne søppelkasser og å gjøre forsøk med å legge ut gummislanger. D. Forslag om fasadeendring, og mulighet for nye balkonger. Vedtak : Forslaget fra Finn Ormaasen ble nedstemt. E. Forslag om å opprette et vedlikeholdsfond. Det sittende styret ønsker at det skal opprettes et vedlikeholdsfond i borettslaget til fremtidige vedlikeholdsarbeider, som nå vil komme i tiden fremover. 2,8 millioner fra borettslagets opptjente midler som i dag står på sparekonto, vedtas å flytte over til vedlikeholdsfondet. I tillegg settes det årlig av 25% av disponible midler ved utgangen av året. Vedtak : Forslaget ble vedtatt. F. Forslag om retningslinjer for styrearbeid. Styrets retningslinjer for styrearbeid foreslås vedtatt av generalforsamlingen, som bindende for styret i borettslaget. Vedtak : Forslaget ble enstemmig godkjent med tilføyelsen, miljø i siste setning i punkt.5. G. Forslag om utskifting av vann- og avløpsrør med tilhørende bygging av membran og utbedring av våtrom og ventilasjon. Det var redegjort for forslaget i Forprosjekt Våtrom i innkallingen til generalforsamling der styret anbefalte generalforsamlingen å vedta grunnpakken med tilleggspakke 3, som inkluderer opplegg for vaskemaskin på alle bad inkludert avløp, slangekran og dobbel stikkontakt.

3 Grunnpakken. Alle vann- og avløpsrør inkl. sluk skiftes. Stoppekraner monteres i hver leilighet. Synlige vannrør forkrommede kobberrør. Vertikale rørføringer innkasses og behandles som vegger (flislegges). Membran og fliser på gulv og vegger. Ny gipshimling i tak for å skjule nye rør. Åpen rørføring fra tak og ned til utstyr. Nytt toalett med P-lås, øvrig utstyr de- og remonteres. El. varmekabler i gulvet. Ny 16. Amp. sikringskurs til bad. Optimalisering av dagens ventilasjon. Dvs. nye tilluftsventiler i de rom som mangler dette. Totalkostnad: inkl. finansiering Lånebehov: kr Tilleggspakke 3 (inkluderer grunnpakken og opplegg vaskemaskin) Fellesvarmtvannsberedning i kjeller i lamell- og punkthusene. Knyttes opp mot eksi. sentralvarmeanlegg. Inkluderer opplegg for vaskemaskin på alle bad inkludert avløp, slangekran og dobbel stikkontakt. Totalkostnad: inkl finansiering (inkluderer grunnpakken) Lånebehov: kr Vedtak : Det ble fremmet forslag om utsettelse slik at saken skulle tas opp på nytt på ekstraordinær generalforsamling innen oktober Utsettelsesforslaget ble ikke vedtatt. Det skulle så stemmes for eller mot grunnpakken som referert over. Det ble fremmet forslag om skriftlig avstemming, dette ble nedstemt. Realitetsbehandling ble så gjort i tre trinn 1) Det ble stemt over Grunnpakken. Denne ble godkjent, med stort flertall. 2) Det ble så stemt over tilleggspakke 3 som referert over, og med mulighet for den enkelte til å bestille tillegg etter pakke 2 som referert i innkallingen. Dette ble vedtatt med overveldende flertall, dvs. større enn 2/3 flertall. 3) Det ble så stemt over å gi styret fullmakt til å ta opp lån, stort kr ,-, med pantsikkerhet foran fellesobligasjon for innskudd. Dette ble vedtatt med veldig stort flertall, dvs. større enn 2/3 flertall.

4 5 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått Ole-Martin Løkkeberg Mellombølgen 36 Vedtak : Han ble valgt. B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Åshild Ljostad Grusveien 28 Lars Gerhard Mork Grusveien 38 Berit Alexandra Slemdahl Grusveien 38 Ole Martin Dahle Oberst Rodes vei 85 C Finn Ormaasen Mellombølgen 60 Vedtak : Lars Gerhard Mork og Berit Alexandra Slemdahl ble valgt. C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Terje Hordnes Grusveien 42 Aslaug Eirin Sjo Mellombølgen 143 Åshild Ljostad Grusveien 28 Ole Martin Dahle Oberst Rodes vei 85 C Finn Ormaasen Mellombølgen 60 Frank Haugen Mellombølgen 52 Vedtak : Ole Martin Dahle og Åshild Ljostad ble valgt. D. Det var ikke fremmet forslag til kandidater til som valgkomité for 1 år. Vedtak : Styret ble gitt i oppdrag å oppnevne en valgkomite på 3 medlemmer. E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Ole-Martin Løkkeberg. Varadelegert Hans Christian Norseth F. Det var ikke fremmet forslag til velferdsutvalg for 1 år. Vedtak : Styret oppnevner dette. Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede Fritz Huitfeldt /s/ Møteleder Ellen Moksnes Andresen /s/ Protokollvitne Kathrine W. Sie /s/ Referent Kristian Røste /s/ Protokollvitne

5 Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder: Ole Martin Løkkeberg Mellombølgen Nestleder Hans Christian Norseth Grusveien Styremedlem Øyvind Bruu-Thorpe Sidensvansvegen Styremedlem Lars Gerhard Mork Grusveien Styremedlem Berit Alexandra Slemdahl Grusveien Oslo 21. juni 2011

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 50 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 54 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Tilstede var 60 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 67 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Tilstede var 20 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 24 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer