Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag avholdes mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 på Grorud Samfunnshus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. REHABILITERING AV RØRSYSTEM OG BAD Andelseiere har mottatt informasjonsskriv som mer utfyllende beskriver de forslagene som har blitt gjennomgått på informasjonsmøter. Informasjonsskrivet har samtidig tatt opp de spørsmålene og ønsker om informasjon som er fremkommet på foregående møter om vann og avløpsrehabilitering. Det har vært åpent styrerom onsdag 11. juni der alle beboere kunne få svar på de spørsmålene de hadde i forbindelse med saken. Forslag til vedtak: Ammerudkollen borettslag gjennomfører rehabilitering av vann og avløpsrør. Rehabiliteringen gjennomføres som beskrevet i alternativ 1. Oslo, Styret i Ammerudkollen Borettslag Terje Strømsnes /s/ Tom Evensen /s/ Baard Bjørndal /s/ Geir Rødal Olsen /s/ Nasser Sadeghi /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 2 AMMERUDKOLLEN BORETTSLAG Infoskriv nr 1/ Rehabilitering av rør og bad Informasjons skriv vedrørende baderomsrehabilitering i Ammerudkollen borettslag, underlag til ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2014 Åpent styrerom 11. juni klokken for andelseiere som har spørsmål som de ønsker å avklare før ekstraordinær generalforsamling

3 3 Styret presenterte i 2013 et forprosjekt vedrørende utskifting av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av våtrom. Løsninger for innvendig rehabilitering av avløpsrør var kort behandlet, men ikke anbefalt og investeringens størrelse var ikke kostnadsberegnet. Informasjon om dette er tatt inn i dette informasjonsskrivet. På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det vedtatt at styret skulle utrede saken videre. Mange av spørsmålene fra andelseierne handlet om usikkerhet om andre, mindre investeringskrevende løsninger kunne brukes. Et av disse var innvendig rehabilitering av avløpsrørene. Det var også en del spørsmål relatert til dagens felleskostnader, andel fellesgjeld, kostnadsfordeling mellom langblokken og lilleblokken m. m. OBOS Prosjekt har erfaring med både forprosjektering og gjennomføring av alle løsningsalternativene som er beskrevet og kjenner markedet godt. Vi hadde også fordel av at mengdeunderlaget stort sett allerede var laget i forbindelse med tidligere info møter Siden den ekstraordinære generalforsamlingen i 2013 har styret gjort følgende: Kommunisert med styrer og driftsledere i andre borettslag i nærområdet om rehabilitering, dels gjennom møter, dels gjennom telefon og e-post. Laget estimat for investeringsbeløp relatert til innvendig renovering av rør og om dette kan egne seg i Ammerudkollen borettslag. OBOS Prosjekt har laget nye investeringsberegninger for alternativene under o full utskifting av rør, sluk og rehabilitering av bad o innvendig rehabilitering av sluk og avløpsrør Styret har sett nærmere på dagens økonomi og fremtidig økonomi Innhentet mer informasjon om finansieringsløsninger (lån og renteordninger) og forventninger til rentenivået framover. Nøyaktige tilbud på finansiering kan først innhentes på det tidspunkt man vet oppstartdatoen på et rehabiliteringsprosjekt. Styret i Ammerudkollen borettslag presenterer nå resultatet av arbeidet og vår innstilling i saken i dette informasjonsskrivet. Tilstanden for vann- avløp og våtrom i Ammerudkollen borettslag Avløpsrørene og slukene i borettslaget er av støpejern og er de originale rørene/slukene fra Rørene/slukene ruster fra innsiden og vil over tid forandre struktur. Det vil dannes rustvorter / grafitt. Grafitt er porøst, det slipper gjennom vann og tåler ikke belastninger. Det innvendige forfallet er ofte ikke synlig fra utsiden. Støpejernet kan se helt ut, selv om det har skjedd store forandringer inne i rørene/slukene. Langblokken synes å være noe dårligere forfatning enn lilleblokken når det gjelder avløpsrørene. Økende antall vannskader. Det ble under befaringer i forbindelse med forprosjektet registrert enkelte fuktskader og vannlekkasjer fra utette baderom i borettslaget. I hovedsak dreier dette seg om dusjing direkte på gulv som ikke er beregnet for dette, dvs. at gulvet ikke er vanntett. Vannet trenger gjennom både vinylfliser, keramiske fliser og betong i gulvet. Malingsavflassing i taket på badet skyldes som oftes at det har trengt vann igjennom fra badet i leiligheten over. Det er ikke teknisk mulig å gjøre gulvene på badene tette uten å skifte ut sluket og legge et tett belegg/- membran på gulvene. Dette arbeidet krever at deler av gulvet

4 4 hogges opp. Men enkelte av fuktskadene kommer også helt sikkert av rustskader på sluk, problemet er at dette er vanskelig å påvise, da sluket er støpt inn i etasjeskille. Alle rørene bør skiftes samtidig I følge «Byggebransjens våtromsnorm» anbefales det at avløpsrør skiftes dersom det er registrert lekkasje eller betydelig slitasje. Sluk uten klemring bør alltid skiftet når våtrom rehabiliteres. Vannrør anbefales også skiftet ut dersom det er påvist synlige skader på rørene, eller når alder sier at det er fornuftig pga. bytte av avløpsrør. Følgelig er det uforsvarlig å utføre omfattende arbeider på badene i borettslaget uten å skifte vann- og avløpsrørene samtidig. Hvis rørene skal skiftes ut etter hvert som den enkelte beboeren selv ønsker å rehabilitere badet sitt, vil man få mange byggeperioder med avstengt vann og avløp, samt ulike løsninger og rørmaterialer. Som andelseierne kan se i beregningen senere i dette info skrivet vil de samlede kostnadene bli høyere ved en utskifting over tid enn hvis man skifter alle rørene på en gang. Antatt brukstid på avløpsrør anslås til 50 år. Vannrør (kaldtvann) av stive kobberrør har en antatt brukstid på Det vil således være uforsvarlig å ikke skifte alle vann- og avløpsrør samtidig. Arbeidet er søknadspliktig til offentlig myndigheter (Plan- og bygningsetaten). I følge «Byggebransjens våtromsnorm» bør avløpsrør som er eldre enn 40 år og sluk uten klemring alltid skiftes når våtrom rehabiliteres I det følgende har vi prøvd å oppsummere de enkelte alternativene. Alternativ 1: Nye rør og bad Alle kjellerstrekk skiftes, med nye oppleggskraner. Kraner merkes med pregede skilt. Alle vann- og avløpsrør opp gjennom etasjene, kjøkken, toalett og bad inkludert sluk, skiftes. Det monteres stoppekraner for vann i hver leilighet. Det monteres hjelpesluk til dusj/badekar. Rør med vannet fra hjelpesluk og hovedsluk (inkludert servant) føres i nytt rør under betonggulvet, slik at man slipper å pigge det opp. Det lages nedsenket himling i taket, slik at røret fra etasjen over skjules. Avløpet fra toalettet kobles på soilrøret i samme etasje, ikke på skrå ned gjennom gulvet til etasjen under som det er i dag. Det gir mindre toalettlyd fra naboen, og gir mulighet for vegghengt toalett for dem som ønsker det. Ved en slik utskifting av sluk og rør, er det ikke mulig å unngå at både gulv, tak og vegger på de gamle, mer eller mindre originale badene blir skadet. Derfor er det naturlig og nødvendig å utbedre baderommene samtidig. Vann- og avløpsrør opp gjennom etasjene innkasses. Det legges membran og varmekabler på gulv, og gulv og vegger flislegges. Forkrommede varmt- og kaldtvannsrør legges synlig på veggen, altså på den våte siden av membran og fliser. Hvorfor varmekabler? Uten varme blir flislagte badegulv ubehagelig kalde, og fukt som trenger inn i fuger tørker dårlig. Derfor bør det være en lunk i gulvet det meste av året. Det er ikke lagt opp til å bruke vannbåren varme i gulvet, blant annet fordi det kun fyres for boligoppvarming i vinterhalvåret. Borettslagets sentralvarmeanlegg drives av strøm og fyringsolje, og badet er et lite rom. Miljømessig vil det derfor være liten forskjell. Andelseiernes samlede energikostnader vurderes å endres svært lite av overgangen. Hva slags valg og tilvalg har man mulighet for i Alternativ 1? Med i prisen er fritt valg fra et utvalg standard kvalitetsfliser, vanligvis fire ulike typer. I tillegg får man nytt toalett, som nevnt laget for påkobling til soilrøret i egen etasje. Øvrig utstyr på badet blir i utgangspunktet de- og remontert, men det er fritt fram for å avtale direkte med entreprenøren om tilleggsvarer og tjenester. Mellomlegget/tilleggskostnaden faktureres i tråd med avtalen direkte fra entreprenør til andelseier. Eksempler, bl.a.:

5 5 Vegghengt toalett med skjult sisterne i stedet for standardtoalettet Mer eksklusive fliser Innfelt belysning (downlights) i himlingen Dusjvegger, nytt badekar, servant og/eller baderomsmøbler etc. Nytt blandebatteri/armatur (også på kjøkkenet) etc. Hva med dem som allerede har pusset opp badet? Sparebad: Dette er bad som er fagmessig pusset opp med slukbytte og membran på en måte som gjør at man kan få skiftet vann- og avløpsrør uten å rive badet. Dersom andelseieren ønsker at badet skal spares, undersøker byggeledelsen, i samråd med entreprenøren, badet og kvitteringer/dokumentasjon på oppussing, for å finne ut om det er mulig. I så fall vil badet bli spart og andelseieren vil ved prosjektets slutt få refundert et beløp til sin konto tilsvarende hva man har spart på dette. Bad med høyere standard: I forbindelse med rørutskifting blir alle bad rehabilitert med dagens standardløsninger, som beskrevet over. Enkelte andelseiere har imidlertid rehabilitert deler av badet, installert eller skiftet utstyr som er av en høyere standard enn Alternativ 1 legger opp til. Ved rehabilitering av slike bad, vil dette bli erstattet. Har man for eksempel allerede vegghengt toalett, eller downlights på et bad som rehabiliteres, vil man få det også på det nye badet, uten at man får noen privat tilleggsregning. Andelseier må være oppmerksom på at i noen tilfeller oppdager man at andelseieren dessverre har betalt for en fagmessig rehabilitering, men at firmaet han/hun brukte ikke har gjort jobben skikkelig. I så fall får andelseieren i denne prosessen en god fagmessig dokumentasjon som underlag for en reklamasjonssak mot firmaet. Det kan også være slik at badet er pusset opp på en ikke fagmessig måte, dvs ikke som regelverket krever og at badet derfor ikke kan spares av hensyn til lekkasjer. Økonomi i Alternativ 1 Nye rør og bad For 319 rehabiliterte bad/ sparebad og ny rør er investeringsrammen satt til maksimalt 64,5 millioner kr. Vær klar over at sparebad også er en kostnad for prosjektet inkludert i dette beløpet, fordi det skal betales ut en kontantkompensasjon til eieren av sparebadet. I tillegg kommer renter på avdragsfritt byggelån. Brukes investeringsrammen fullt ut, blir rentene på ca. 2,6 millioner i byggeperioden. Til sammen estimeres det inntil 67 millioner kr i investering når vi kommer til formell avslutning og overtakelse av hele rehabiliteringen. Her er det viktig å huske at alle tallene er uttrykk for en øvre investeringsramme, inkludert blant annet et usikkerhetstillegg tilsvarende 10 %. Ut fra erfaringene fra andre borettslag som har gjort samme jobben i det siste, er det god grunn til å tro at investeringen, og dermed fellesgjeld og felleskostnader blir lavere, i beste fall en god del lavere, enn dette.

6 I tabellen under er investeringen detaljert for en gjennomsnittsleilighet. 6 Tiltak Alternativ 1 (kr) Kommentar Bygningsmessige arbeider kjøkken, toalett og bad ,- Riving, demontering og remontering av innredning m.m, oppbygging av nye bad med fliser på golv og vegg, membran, senking av himling pga. nye rør, innkassinger Kostnad ca ,- pr. leilighet Sanitær ,- Full utskiftning av alt vann og avløpsrør, dvs. kjellerstrekk, nytt sluk med klemring, utskiftning av vannrør til leilighetene, nye wc er, nye stigerør m.m. Kostnad ca ,- pr. leilighet. Elektroarbeider Varmekabler og nødvendig demontering og remontering, ny kurs til bad og montering av dobbelt stikk på bad Kostnad ca ,- pr. leilighet. Provisorier, asbestsanering ,- Provisorisk dusj og wc løsning og mulig nødvendig asbestsanering. Entreprenør rigg og drift ,- Rigg og drift, herunder prosjekt administrasjonen til entreprenøren. Administrasjon, øvrige byggherrekostnader, prisstigning ,- Prosjektadministrasjon og byggeledelse (ca.2,5 mil), honorar byggekomite og andre byggherrekostnader (ca. 0,3 mil.), kommunalt byggemeldingsgebyr (ca. 0,1 mil), prisstigning i byggeperioden (ca. 4,5 mil ) Uforutsette arbeider ,- Tilbakeføring av standard, uforutsett, mindre endringer. Det er avsatt ca ,- pr. leilighet. Finansiering ,- Renter på lån i byggeperioden Investeringsbeløp Total investering med renter, uforutsett, prisstigning, 319 leiligheter ,- renter på finansiering i byggeperiode usikkerhet m.m. Sum pr leilighet ,- Total investering( fordelt 319 leilighetr) Styret anbefaler Alternativ 1 Nye rør og bad Alternativ 1 vil gi et komplett fornyet vann- og avløpsrørnett i begge blokkene, fra kjellerne og opp. Alle rør og bygningsdeler knyttet til vann og våtrom blir nye, av god standard, med velprøvde løsninger i et prosjekt der vi kan bruke profesjonell oppfølging fra byggherresiden. Dermed blir vi langt tryggere på at andelseierne får hva de betaler for, og ikke blir lurt. Alle badene blir tette selv om det skulle søles med vann eller dusjes direkte på vegger og gulv. Det vil bli færre vannlekkasjer for naboene, færre forsikringssaker, lavere forsikringspremie og færre regresskrav/erstatningssaker mot andelseiere der badet er brukt feil. Det vil bli mindre administrasjon knyttet til søknader og oppfølging av private baderomsrehabiliteringer. Styret slipper å måtte gjenta igjen og igjen at beboere uten rehabilitert bad må skaffe seg dusjkabinett og bruke badet riktig. Alternativ 2: Kun innvendig renovering av avløpsrør Alle avløpsrør fra kjellergulvet og frem til sluk, wc og kjøkken i den enkelte leilighet rehabiliteres innvendig med strømpemetode. Strømpen mettes med en polyestermasse, som danner et nytt rør inne i det eksisterende avløpsrøret når den herder. Sluk og grenrør fra sluk males med samme produkt, men det gjøres ingen større fysiske bygningsmessige inngrep i leilighetene.

7 7 Økonomi i Alternativ 2 For 319 leiligheter er det estimert en investeringsramme på maksimalt 14,5 millioner kr for nye vannrør og innvendig rehabiliterte avløpsrør. I tillegg kommer renter på avdragsfritt byggelån. Brukes kostnadsrammen fullt ut, blir rentene på 0,8 million i byggeperioden. Til sammen blir det inntil 15,3 millioner kr påløpt når vi kommer til formell avslutning og overtakelse av hele rehabiliteringen. Her er det viktig å huske at alle tallene er uttrykk for en øvre investeringsramme, inkludert blant annet et usikkerhetstillegg tilsvarende 8 %. Ut fra erfaringene fra andre borettslag som har gjort samme jobben i det siste, er det god grunn til å tro at investeringen, og dermed fellesgjeld og felleskostnader blir lavere enn dette. Vi må likevel sette opp en øvre kostnadsramme for å gi et bilde av hvor mye kan bli og minimere risikoen for å måtte gå tilbake til generalforsamlingen etter et oppstartsvedtak og be om mer penger. Denne kostnadsrammen er detaljert for en gjennomsnittsleilighet nedenfor. Tiltak Skifte vannrør i kjeller Bygningsmessige hjelpearbeider Innvendig renovering av avløpsrør og sluk. Inkl. rigg og drift. Administrasjon, øvrige byggherrekostnader, prisstigning Uforutsette arbeider Finansiering Investeringsbeløp 319 leiligheter ,- Sum pr leilighet ca. Alternativ 2 Kommentar (kr) ,- Utskiftning av kjellerstrekk med oppleggskraner og nødvendig branntetting ,- Ca. 3000,- pr. leilighet ,- Rehabilitering med strømpe, ca ,- pr. leilighet ,- Prosjektadministrasjon, byggeledelse, byggherre/byggekomite, prisstigning i byggeperioden. Dette utgjør ca. 3000,- pr. leilighet ,- Tilbakeføringer, asbest, tileggsbestillinger fra borettslaget (erfarer at de alltid blir noe), ca. 4000,- i snitt pr. leilighet ,- Renter i byggeperioden Total prosjektkostnad med renter, uforutsett, prisstigning, renter på finansiering i byggeperiode usikkerhet m.m ,- Total investering (fordelt på 319 leiligheter) Ved gjennomføring av alternativ 2 blir ikke bad utbedret med nytt sluk, nye membraner og overflatekladninger m.m. som i alt 1. Dette betyr at du som andelseier selv er ansvarlig for å følge våtromsnormen hvis du ønsker å oppgradere badet ditt i fremtiden og oppgavene under blir det du som må gjennomføre: Skifte sluket (også de som utfører innvendig rør renovering av avløpsrør og sluk anbefaler at sluket skiftes når bad moderniseres individuelt i fremtiden når avløpsrørene og sluk behandlet innvendig). Dette for å få en sikker vanntetting mellom golvmembran og sluk, og for å kunne bygge bad iht. Byggebransjens våtromsnorm. Nye bad bygget riktig med godkjente membran m.m skal ha en teknisk levetid på ca. 30 år. Besørge at søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest utstedes fra Plan- og bygningsetaten. Andelseier må ta kostnaden for dette. Tiltak med utskiftning av sluk i brannskille er søknadspliktig. Få inntilbud og kontrahere entreprenør til å utføre arbeidet og ivareta byggesøknad til Plan- og bygg.

8 8 Betale kostnad med bygningsmessige tiltak i taket hos nabo under, dvs. senke himling for å skjule rør og nytt sluk i tak hos nabo under, eventuelt utbedring av puss og maling av tak under. Få badet modernisert slik at det er tilrettelagt for en mulig fremtidig utskiftning av avløpsstammen, uten at badet må rives. Man bør da planlegge for at borettslaget i fremtiden kan beslutte å skifte ut stammen når levetiden på innvendig renovering er utgått. Vanskelig å si hvor lang levetid det kan bli, alt fra år. Kostnaden for andelseier ved å kontrahere en entreprenør selv for å modernisere badet og ellers gjøre det som er med i alt 1 på badet, med gebyrer og andre bygningsmessige arbeider vil ligge på ca ,- ved bruk av etablerte godkjente våtromsforetak som er godkjent av Fagrådet for våtrom. Dette er kostnad uten ny innredning, dusjvegger, nye tappearmatur osv. Styret anbefaler ikke alternativ 2 Alternativ 2 er mulig å gjennomføre, og vil gi en klar bedring av situasjonen for kun avløpsrør i borettslaget. Det vil løse utfordringer og risiko knyttet til lekkasjer og problemer med avløpsrør, men ikke utfordringer relatert til bad og vann frem til tappesteder (armatur på bad, toalett og kjøkken) Styret mener at Alternativ 1 Nye rør og bad som helhet gir den beste løsningen for borettslaget og andelseierne for framtiden, både teknisk og økonomisk. Tabellen under viser estimater på total investering ved sammenligning av alternativene dersom man legger til grunn modernisering av bad til samme standard. Alt 1 Alt 2 Nye vannrør i kjeller Inkl ,- Nye stigerør Inkl. Nye vannrør frem til tappesteder wc, Inkl. kjøkken og bad Nye avløpsrør (komplett) Inkl. Innvendig renovering avløpsrør ,- Nye bad og wc-rom til alle (felles prosjekt) Inkl. Nye bad og wc-rom i egen regi (for egen ,- regning) vis man selv pusser opp badet iht våtromsnormen Sum totalt pr. leilighet (ca. totalinvestering fordelt på 319 leiligheter) , ,- Her vil det komme en ekstrakostnad på ca når stigerør må tas

9 9 Om avstemningen på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2014 Alternativ 1 Nye rør og bad er en løsning for utskifting av vann- og avløpsrør som medfører en nøktern, men kvalitetsmessig god rehabilitering av baderom etter dagens standard. Så langt vi kan se ligger dette trygt innenfor gjeldende regler og praksis for hva som defineres som styrets vedlikeholdsansvar. Styret legger Alternativ 1 Nye rør og bad fram som anbefalt alternativ for avstemning på ekstraordinær generalforsamling 16.juni Periode uten vann og uten toalett i leilighetene Gjennomføringen av prosjektene vil medføre perioder uten vann og uten tilgang på bad. Det vil være svært omfattende arbeider og disse vil medføre støy og støv. Spesielt gjelder dette alternativ 1. Sluk, vann- og avløpsrør må skiftes / rehabiliteres samtidig i alle leiligheter som er tilknyttet samme rørstamme (altså minst en side pr oppgang samtidig). Alternativ 1 Nye rør og bad: Leilighetene vil bli uten vann og avløp på kjøkken i ca. 5 dager. På badet vil det totalt ta ca. 4-5 uker fra utstyret demonteres til badet er komplett ferdig. Alternativ 2 Rehabiliterte avløps rør: rehabiliteringen av avløpsrørene tar ca. 1 ½ uke, alt etter hvor mye tilleggsarbeid på som kreves i de enkelte oppgangene. Den innvendige rehabiliteringen av sluk og avløpsrør tar 3-4 dager. De dagene man er uten toalett/dusj og/eller vann vil en eller flere mobile bad settes ved oppgangen det arbeides i. Disse er komplett utstyrte bad med lys, varme, toalett og dusj. Det etableres en ordning for daglig tilsyn og renhold med disse badene. For de som er dårlige til beins, og ikke kan gå ned trappene, vil entrepenøren sette portable toaletter i leilighetene i dagene uten toalett, og tømme disse. For de aller dårligste beboerne, har styret i lignende rehabiliteringsprosjekt forhandlet fram korttidsopphold på sykehjem i disse dagene, i samarbeid med bydelen. Det bør være mulig å få til også her. Det legges opp til å avtales en streng binding av framdriften i prosjektet, slik at beboerne kan planlegge ferien sin slik at de er bortreist i den intensive arbeidsperioden, eller ordne alternativ overnatting. Hva skjer etter vedtak? Styret må velge et firma til å forprosjektere og bistå oss med anbudsrunde. Aktuelle entreprenører og banker må lage sine tilbud, det må gjøres avklaringer og skrives kontrakter. Anleggsstart vurderes tidligst å kunne bli i mars neste år (2015). Det tas en oppgang eller side av oppgang ad gangen, og entreprenøren jobber seg fra den ene til den andre enden av borettslaget i løpet av måneder. Om finansiering og forventet lånerente / muligheter Etter vedtak vil styret gå til bankene for tilbud på finansiering og finne banken med de beste vilkårene på kort og lang sikt. Styret har ikke vurdert rentetak eller fastrente, men lagt opp alternativene med flytende rente slik som på eksisterende lån for å kunne sammenligne like størrelser. Ved et eventuellt vedtak om utbygging vil styret i samråd med rådgivere finne det beste alternativet for borettslaget. I tallene under er det laget en oversikt over investering for hvert alternativ. I tillegg er økningen i husleie beregnet som et gjennomsnitt for leiligheten uavhangig av størrelse. Kalkulasjonen av økning i felleskostnad for hver leilighets type finnes i tabellene i slutten av dette dokumentet. Når du skal vurdere alternativene er det viktig å ha et sammenligningsgrunnlag som gjør at du kan sammenligne like alternativer. Husk at når du vurderer alternativ 2 må du ta hensyn til den investeringen du som andels eier må gjøre for å oppnå samme standard som under alternativ 1.

10 10 Hvis du ikke tar din egen investering med i vurderingen din vil det være som å sammenligne epler og pærer, ikke bare epler med epler. Dette er viktig fordi at det er lett å overse fordelene med å ha et felles lån og stordriftsfordelene ved å ta dette som ett prosjekt. For de som har en standard på badene som er et godt stykke fra dagens krav vil en delvis utbedring som i alternativ 2 gi en høyere samlet investering enn alternativ 1. Hvis alternativ 2 blir valgt vil det ved lekkasje muligens bli nødvendig å gi forsikrings selskapet dokumentasjon for at bad som har blitt utbedret har blitt gjennomført av godkjente fagfolk. Hvis det skulle oppstå skader og det ikke kan dokumenteres at arbeidet er utført av godkjente fagfolk vil andelseier bli ansvarlig for de økonomiske forholdene knyttet til skadeutbedring hvis forsikringsselskapet søker regress hos andelseier som har forårsaket vannskade. Alt 1 Alt 2 Dagens to lån slås sammen med antatt lånebehov for baderomsrehabilitering, så lån på og slås sammen med et nytt lån på ,- med 30 års løpetid, ingen avdrags frihet Nytt lån gis på med 30 års avdrag, beholder eksisterende lån som nå Lån Løpetid 30 år 17 år + 30 år +30 år Avdragsfrihet Nei 5 år på eksisterende lån 2 Nytt Lån Eksisterende Eksisterende Pr måned Nytt Lån Eksisterende Eksisterende Snitt pr leilighet Kostnad for lån i husleie idag Endring (økning i husleie) Ekstra investering pr andels eier ved rehabilitering av baderom på egenhånd Forutsetninger: Løpetid 10 år, rente 5%, investeringsbeløp I tillegg må borettslaget utbedre vannrør med minimum pr leilighet + prosjekt kostnader som vil bli ca 800 pr leilighet 800 Total økning i betaling for begge parter Konsekvenser for fellesgjeld og felleskostnader Hva kan felleskostnadene bli for min leilighet? Tabellen viser estimert fellesgjeld og felleskostnader for eksempel leilighetstyper OBS: Alle tallene nedenfor er basert på en øvre kostnadsramme, inkludert usikkerhetstillegg tilsvarende 8-10 %. Ut fra erfaringene fra andre borettslag som har gjort samme jobben i det siste, er det god grunn til å tro at regningen, og dermed fellesgjeld og felleskostnader blir lavere enn tallene nedenfor.

11 11 Oppsummering, fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene Alternativ 1, full rehabilitering av bad og rør: Fordel Nytt bad og rør fagmessig utført med riktig standard Lavere total investering enn hvis andelseiere skal gjøre dette selv kombinert med at borettslaget utbedrer avløpsrør med strømpetrekking Ulempe Byggetid blir lengre enn bare innvendig renovering av avløpsrør Husleien øker Andelseier får sin del av rentefradrag for nytt lån med antatt bedre betingelser enn man kan få ved egen finansiering Kjøpere av leiligheter i borettslaget vil ikke ha usikkerhet rundt standard på bad. Husleien øker mindre enn hvis du skal få bygget bad etter samme standard i egen regi Alternativ 2, kun innvendig renovering av avløpsrør: Fordel Ulempe Lavere investering nå, felleskostnader øker mindre enn ved full rehabilitering Andelseier må selv skaffe penger til å rehabilitere bad,og med samme standard som ved full rehabilitering vil total kostnaden bli høyere for andelseier Rask byggetid Antatt tette avløpsrør Levetid på rørene er begrenset, garanti for at sluket er tett vil antageligvis bli vanskelig å få. Alle rør og sluk må byttes før eller senere og til en høyere pris. Vannrør blir ikke byttet og kan heller ikke renoveres ved å trekke strømpe innvendig Bad som i dag ikke er bygget etter moderne standard med membran vil ikke ha gulv og vegger som er vanntette. Flere vannlekkasjer vil bli resultatet med høyere forsikringspremier og mulig regress fra forsikringsselskap mot andelseiere som er ansvarlig for lekkasje.

12 12 Registreringsblankett ved ekstraordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. Eierens navn: Eierens adresse: Leilighetsnummer: Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: Eier av boligen gir herved fullmakt til : FULLMAKT Fullmektigens navn : å møte i ekstraordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag.. Eiers signatur (Dato)

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 6/2012 14. april 2012 Rør-rehabilitering Alternativ 1: Usikker på om du har et sparebad? Vi har fått flere spørsmål fra andelseiere som har privat rehabiliterte bad,

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes tirsdag 17. november 2015 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Østausa borettslag arrangeres 22.06.2016 kl. 18:00 i Grendehuset TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag arrangeres 27.11.2017 kl. 18.00 på Tiurleiken skole, samlingssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag avholdes mandag 01 september 2014 kl 18:00 i Sarons lokaler, Ammerudveien 29F TIL BEHANDLING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i AS Hafrsfjordgate 24/26 avholdes 18.juni 2013 kl. 18:00 på Schafteløkken. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen Informasjon rør og våtrom Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen OBOS Prosjekt AS Totalleverandør av prosjektadministrasjon Leverer prosjektadministrasjon Tverrfaglig: nybygg, rehab bygg, vvs, elektro,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen borettslag avholdes Torsdag 19. juni 2014 kl. 18.00 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjerke Borettslag Dato 13.mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Årvoll Skole. Tilstede var 70 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 81 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 22.06.2016 kl. 18.00 Sted: I Grendehuset ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder og sekretær Som møteleder

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes torsdag 11.februar 2016 kl. 18.30 på Manglerud Skole - Auditoriet. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 17.01.17 kl. 18.00 Sted: Manglerud kirke ROGNERUD BORETTSLAG Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Rognerud

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Mandag 14. mars kl 18:00 Sted: Vaskerommet i Vidars gate 10 REGISTRERINGSBLANKETT Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Setra Borettslag avholdes tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.30 på Hovseter skole, i aulaen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen. Tilstede var 67 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes torsdag 20. februar 2014 kl. 18.30 i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Konstituering

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Mandag 15.09.2008 kl. 18:00 i Salemkirken, Sannergaten 12. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Treschowsgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgata Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007)

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Etter borettslaget vedtekter, punkt 9-3 (2), innkaller styret herved til en ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende finansiering til rehabilitering av terrasser

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende finansiering til rehabilitering av terrasser Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende finansiering til rehabilitering av terrasser Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Herregårdsterrassen avholdes 04.04.2016 kl. 20:00 i Ljan Menighetshus,

Detaljer

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet 18.01.2017 Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet Bakgrunn Borettslaget er 50 år gammelt Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)

Detaljer

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon

Detaljer

BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - BALKONGER, P-PLASSER OG FJERNING AV STYREMEDLEM Styret i Bergkrystallen borettslag innkaller til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Velkommen til beboermøte 30/1-1/ offensiv profesjonell engasjert nyskapende

Velkommen til beboermøte 30/1-1/ offensiv profesjonell engasjert nyskapende Velkommen til beboermøte 30/1-1/2-2016 Vann, avløp og ventilasjon Et tilbakeblikk: Utfordringer med lekkasjer Ulemper, kostnader, reparasjoner Forsikring Kartlegging Hvilke typer utfordringer har vi i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG (gjeldende fra og med 19. mai 2011) 1 GENERELT 1.1 Bakgrunn Søndre Åsen Kvartal II Borettslag består av én bygning med

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

1 Haugenstua Borettslag

1 Haugenstua Borettslag 1 Haugenstua Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag den kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag den kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag den 12.05.2011 kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 40 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Torsdag 21.08.2007 kl. 18:00 i Salemkirken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Mandag 15.09.2008 kl. 18:00 i Salemkirken, Sannergaten 12. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 - Fortrolig Rapport Torshovkvartal 1 Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

1 Vestlitoppen Borettslag

1 Vestlitoppen Borettslag 1 Vestlitoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt.

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Tid: Mandag 26. mars 2012 kl 19.00 Sted: Møtelokalet i Deichmanske bibliotek avd. Torshov Sandakerveien 59 (Inngang på baksiden,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Casinetto Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag avholdes mandag 27. november 2017 kl. 18:30 i Skøyen Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

1 Bjerregaardsgate 29 Sameie

1 Bjerregaardsgate 29 Sameie 1 Bjerregaardsgate 29 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer