SAMEIET UELANDSGATE 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET UELANDSGATE 61"

Transkript

1 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL Historikk Orientering Plan og bygningsloven Våtromsnormen (BVN) 4 1.5Bygningstekniske forutsetninger Uelandsgate TILSKUDD Tekniske krav for utbetaling av tilskudd Tilskuddssatser 5 3. REHABILITERING I PRAKSIS Generelt Hvem skal kontaktes? Hvordan innhente pristilbud? Utførelse Byggesøknad og ferdigattest Ferdigstillelse 7 4. PRAKTISKE RÅD Membraner og fliser Bygningsmessige arbeider Ventilasjon Elektroarbeider 7 Utarbeidet av Integrert Byggårdgivning AS i samarbeid med styret i Uelandsgate 61 Sist revidert 6. juli 2007-v1 Kopiering/ettertrykk uten tillatelse forbudt.

2 0. SAMMENDRAG Disse retningslinjene er utarbeidet og ment til hjelp for de av seksjonseierne som planlegger å pusse opp badet våtrommet- i leiligheten. Retningslinjene gir anbefalninger for hvordan en våtromsrehabilitering bør utføres av seksjonseier i dag, med tanke på at sameiet en gang i fremtiden må gjennomføre en total rehabilitering av det gamle røropplegget på badene. Retningslinjene gjelder anbefalinger som den enkelte seksjonseier pålegges å følge. Hensikten er bla. at seksjonseierne skal unngå ny våtroms-rehabilitering av allerede renoverte bad ved en fremtidig rehabilitering av hele røranlegget i sameiets regi. Det vil spare både sameiet i fellesskap og den enkelte seksjonseier for tid, penger og merarbeid. Ved en fremtidig rehabilitering av røranlegget vil det enkelte bad bli sterkt involvert fordi avløp- og vannledninger går gjennom baderommene. Hvis det kan dokumenteres at en renovering utført av den enkelte seksjonseier er forskriftsmessig utført, vil man ved fremtidige utbedringsarbeider i sameiets regi kunne unngå større inngrep i baderommet. Det er derfor svært viktig at alle som har planer om å renovere våtrom, følger disse krav og anbefalinger og uoppfordret fremlegger dokumentasjon på hvordan arbeidet er utført. Retningslinjene ble første gang utarbeidet høsten Siden den gang har det også eksistert en tilskuddsordning for de som bytter ut felles røropplegg i forbindelse med renovering av bad. Flere seksjonseiere har så langt valgt å benytte seg av ordningen. Tilskuddsordningen er underveis utvidet og sameiet dekker i dag også kostnader forbundet med utskiftning av baderomssluk med grenrør frem til hovedstamme. Styret i Uelandsgate sameie har sommeren 2007 gjennomført en ny revisjon av gjeldende retningslinjer. Poenget er at sameierne kan spare betydelige utgifter knyttet til gebyr forbundet med byggsøknaden dersom flere går sammen om renovering. Mer om ordningen finner du i notatet. Er det spørsmål vennligst ta kontakt med styret. Ta godt vare på denne informasjon! Må ikke kastes!

3 1. GENERELL DEL 1.1 Historikk Uelandsgate 61 har fra 2002 hatt retningslinjer og en støtteordning for rehabilitering av bad. Støtteordningen er underveis revidert til å medta utskiftning av sluk og omlegging av avløpsrør til WC. Dette i tillegg til utskiftning av felles stigerør for avløp og kaldt vann. Støtteordningen dekke pr. i dag bytte av sluk/grenrør, i tillegg til andel av baderomsstamme (vann og avløp), ny toalettavgreining for sideavløp for montering av nytt toalett (P-lås), samt gjenstøpning av gammel toalettuss. 1.2 Orientering Målet med retningslinjene er at seksjonseierne skal unngå ny våtromsrehabilitering av allerede renoverte bad ved fremtidige rørutskiftninger i sameiets regi. Ved en fremtidig rehabilitering av røranlegget vil det enkelte bad bli sterkt involvert fordi felles avløpsrør- og vannledninger går gjennom badene. Hvis det kan dokumenteres at en renovering utført av den enkelte sameier i tråd med disse retningslinjene, vil sameierne senere kunne unngå større inngrep i baderommet samt spare penger til utskiftning av bla. sluk og grenrør fra sluk til baderomsstamme. I tillegg vil sameiet ha en fordel av at avløpsstammer og vannopplegg gjennom bad blir fortløpende skiftet etter hvert som badene rehabiliteres etter denne metoden. For gamle baderomstammer som ikke er skiftet er siden byggeår er restlevetiden er usikker. Dersom sameierne følger anbefalningene i disse retningslinjene vil både sameiet i fellesskap og den enkelte seksjonseier spare tid, penger og merarbeid. Det er derfor svært viktig at alle som har planer om å renovere våtrom, følger disse anbefalinger /pålegg som samtidig gir mulighet for å få refundert utgifter til arbeidene. STYRET FORUTSETTER at byggebransjens våtromsnorm ( BVN) legges til grunn ved rehabilitering av bad i bygningen. Der viktig å være klar over at seksjonseiere som ikke etterlever retningslinjene, senere vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle lekkasjeskader fra bad. Sameierne må også for egen regning dekke alle utgifter til gjenoppbygning av eget bad dersom sameiet senere skifter fellesrør som går gjennom gulv og tak på baderommet. 1.3 Plan og bygningsloven

4 I alle søknadspliktige baderomsprosjekter må plan- og bygningsloven (PBL) hensyntas. PBL og teknisk forskrift stiller funksjonskrav, krav til planlegging og utførelse. Det er ikke meningen at du som eier skal sette deg inn i lovverk og forskrifter. Men du skal vite at det gjelder visse offentlige minimumskrav til tekniske løsninger, hvem som kan utføre de ulike arbeider og at rehabilitering normalt innebærer søknadsplikt. I dette sameiet vil utskiftning av sluk og rør som bryter brannskillende konstruksjoner utløse søknadsplikt overfor Oslo kommune(hver leilighet er egen branncelle). Erfarne rørleggerfirmaer og våtromsentreprenører vil ta hånd om søknaden. 1.4 Våtromsnormen (BVN) Byggebransjen har utarbeidet en våtromsnorm for nybygging og rehabilitering av våtrom. Våtromsnormen fungerer også som et verktøy for de utførende. Som preferanse for teknisk riktige løsninger, og som sluttgaranti for deg som oppdragsgiver. Normen er kun veiledende, men legger føringer for arbeider med våtrom. Hele normen er omfattende, og ikke ment for at den vanlige beboer skal sette seg inn i denne. Dersom våtromsnormen skal fravikes bør det være for å lage bedre løsninger. Dette gjelder f.eks. gulvmembran som anbefales utført av sveiset banebelegg. Våtromsnormen godkjenner også smøremembran i gulv, men løsningen kan ikke anbefales dersom det ikke samtidig installeres dusjkabinett med gulv og avløp direkte til sluk. For seksjonseierne er det viktigst at våtromsnormen fastlegger overordnede tekniske krav. Forutsatt at våtromsnormen følges på alle relevante punkter får man et bad med lang levetid. 1.5Bygningstekniske forutsetninger Uelandsgate 61 Sameiet består av tre sammenhengende boligblokker blokk I, II og III oppført ca Etasjeskillere er av betong, brannskillevegger av betong og innervegger murte. Det er elektrisk oppvarming og individuelle varmtvannsberedere i hver leilighet. Leilighetene ventileres naturlig med kanal fra bad, kjøkken og hall fra ventiler i kanalvegg. På opprinnelige bad er det lagt åpen framføring av rør, dvs. kaldtvannsopplegg og avløpsrør. For de fleste røropplegg går kaldtvannsopplegget i en litt annen trace enn hovedavløpet. Ved rørutskiftning i sameiets regi samles disse rørene slik at man kan oppnå en mer helhetlig løsning, samt unngå at kaldtvannsledningen må føres gjennom membransone i gulv. Noen leiligheter har innkasset vann- og avløpsrør, laget ny nedsenket himling i taket o.l. I følge eierseksjonslovens 21 plikter den enkelte sameier å gi sameiet nødvendig adgang for ettersyn og vedlikehold av felles vann- og avløpsrør. Alle innkassinger av fellesrør inkludert evet. nedsenkede himlinger er dermed utført for nåværende sameiers regning og risiko. Dette gjelder også innkassing av sluk o.l i etasjen over. Det spiller ingen rolle om det er tidligere eier som har innkasset rørene. 2. TILSKUDD 2.1 Tekniske krav for utbetaling av tilskudd

5 Med utgangspunkt i våtromsnormen, og målet med støtteordningen er det fastsatt følgende tekniske krav for at den enkelte sameier skal få refundert utgifter; Merk at refusjon av utgifter forutsetter at badet renoveres iht. våtromsnormen. 1. Utskiftning sluk med grenrør frem til hovedstamme Gammelt sluk med grenrør skiftes frem til hovedstamme. Nytt sluk skal være av støpejern el.rustfritt stål og godkjent for bruk i brannskillende dekker. Sluket skal være utstyrt med løs vannlås for enkel adkomst/rengjøring og ha godkjent klemring for banemembran. Anborringer på sluket skal ikke forekomme. Alle avløp som ønskes ledet til sluk skal enten være ført åpent over gulv eller ledet til sluk i påstøp over membran. 2. Utskiftning av fellesrør (avløpstamme og kaldtvannsopplegg) Felles avløpsstamme og vannopplegg skiftes gjennom eget bad fra eget avgreingspunkt og ned til og med avgreiningspunkt i etasjen under. Det skal benyttes 110 mm MA støpejernsrør, og kobberør for kaldtvannsledning. Nye avgreininger for sluk og toalett med sideutløp medtas. Dimensjon kaldtvannsopplegg tilpasses eksisterende/dimensjoneres iht. normalreglement. Ny stengeventil for badet monteres (kuleventil med håndtak). 3. Omlegging avløpsrør fra toalett Eksisterende toalettstuss som går gjennom betongdekket og inn på hovedstammen fjernes. Gammelt hull i dekke støpes igjen. Ny avgreining for toalett er medtatt i punkt 2. Løsningen krever at toalett er utstyrt med sideavløp (P-lås), og innebærer at eksisterende toalett med tradisjonell S-lås ikke kan benyttes om igjen. 4. Byggesøknad Utskiftning av sluk og rør som går gjennom etasjeskiller (brannskille) er søknadspliktig. Byggesøknad må utarbeides og ferdigattest må foreligge før utbetaling av tilskuddet. Gebyr er i størrelsesorden kr ,- pr. søknad, og det vil derfor være mulighet for besparelser dersom flere seksjonseiere går sammen om å søke/utføre arbeidene samtidig. 2.2 Tilskuddssatser P.t er det fastsatt følgende satser; 1.Utskiftning sluk med grenrør frem til hovedstamme Arbeidet refunderes med kr ,-. 2. Utskiftning fellesrør avløpstamme og kaldtvannsopplegg Arbeidet refunderes med kr ,-. 3. Omlegging avløpsrør fra toalett til sideavløp Arbeidet refunderes med kr ,-.

6 4. Byggesøknad Ingen refusjon for enkeltsøknader. Dersom hele stammen (alle bad over hverandre) går sammen om rehabilitering av bad vil sameiet dekke alle kostnader ifm. byggesøknad. Totalt refunderes kr ,- fra sameiet. 5. Tilskudd når hele baderomsstammen skiftes Dersom hele stammen (alle eiere i oppgangen med bad over hverandre) går sammen om rehabilitering av bad vil sameiet på forespørsel foreta utskiftning av fellesrør. Tilskuddet vil da omfatte pkt.1, og punkt Gratis tilbud om slukbytte samtidig med utskiftning av baderomsstamme Ved utskiftning av baderomsstammen ønsker sameiet å motivere til samtidig utskiftning av sluk med grenrør for de eiere som ikke har fått gjort dette. Sameiet tilbyr derfor gratis utførelse av pkt.1, uten å kreve at badet skal rehabiliteres etter våtromsnorm, selv om sistnevnte sterkt anbefales. Full rehabilitering av bad er naturligvis et økonomisk spørsmål for den enkelte seksjonseier. Hvis seksjonseier velger å takke ja til tilbudet, men ikke ønsker rehabilitere badet samtidig etter våtromsnormen krever sameiet at dusjkabinett installeres. 2.3 Utbetaling av tilskudd Hele beløpet refunderes etter at arbeidene er utført, og forutsetter at alle krav er oppfylt. Det er ikke anledning til å søke om refusjon av kostnader for deler av tiltaket. Skriftlig søknad med kort beskrivelse av arbeidene (evt. med kopi av pristilbud) vedlagt kopi av faktura, samt byggesøknad/ferdigattest oversendes sameiets byggkonsulent. Navn og adresse på sameiets byggkonsulent fås av styret. Byggkonsulenten innstiller overfor styret om tilskuddet anbefales utbetalt. Styret vedtar endelig om tilskuddet kan utbetales, og besørger utbetaling. 3. REHABILITERING I PRAKSIS 3.1 Generelt Rehabilitering av baderom er krevende og krever riktig fremgangsmetode og nøyaktighet. Arbeidet er sammensatt av mange grupper håndverkere som hver skal bidra med sin del. Det gjelder normalt rørlegger, murer og flislegger, membranlegger, snekker og elektriker. Husk å avtale tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse,og merk at utskiftningen av fellesrør må utføres før selve baderomsrenoveringen kan utføres. Det anbefales å kontakte styret dersom noe er uklart. 3.2 Hvem skal kontaktes? Hovedansvarlig bør være godkjent våtromsentreprenør eller rørleggerfirma som har sentral eller lokal godkjenning for de arbeider som skal utføres. Dersom du ikke har kjennskap til firmaet fra tidligere anbefales sterkt å velge en våtromsentreprenør, fortrinnsvis rørleggerfirma, registrert på fagrådet bedriftsliste for våtrom. Oppdatert liste over

7 aktuelle firmaer finner du på Hvordan innhente pristilbud? Be om befaring og skriftlig tilbud som spesifiserer arbeidene samt øvrige vilkår for oppdraget. Dersom ikke tilbudet er komplett eller fremstår som uklart be om ytterligere dokumentasjon. Foreta evt. skriftlig bestilling og presiser selv hvilke arbeider, garantier, godkjenningsordninger og avtalevilkår som gjelder for oppdraget. Før arbeidene bestilles bør det normalt innhentes 2-3 skriftlige pristilbud. Forsøk å definere dine behov så spesifikt som mulig slik at du får inn sammenlignbare tilbud. 3.4 Utførelse Aktuelle faggrupper er som oftest rørlegger, membranlegger, murer, elektriker og tømrer. Ansvarlig våtromsentreprenør er ansvarlig for at kontroll- og utførelsesprosedyrer utarbeides iht. BVN. Oversiktsskjema med kontrollpunkter henges opp på badet under oppussingen. Be om kopi av utfylt kontrollskjema ved overleveringen av nytt bad. 3.5 Byggesøknad og ferdigattest Be våtromsentreprenør eller rørlegger sørge for at søknad blir sendt iht. kommunens regler. Sørg for å få kopi av søknad, og tillatelse fra kommunen. Sørg for at det foreligger ferdigattest fra kommunen når arbeidet er avsluttet. Gebyr faktureres direkte til eier. 3.6 Ferdigstillelse Når arbeidene er avsluttet foreta ferdigbefaring og se etter synlige feil og mangler. Foreta funksjonstest på utstyr som er montert, og sjekk spesielt fall mot sluk. Krav til fall er tydelig definert i våtromsnormen, og så vel for lite eller feil helning som for mye helning er forhold som bør kontrolleres nøye. Skriv ned alle mangler og legg dette skriftlig frem som reklamasjon. Be om våtromsgaranti for 5 år, FDV-dokumentasjon og ferdigattest fra kommunen. I FDV-dokumentasjon bør det fremgå alle produkter og utstyr som er levert. Økonomisk oppgjør bør ikke utbetales i sin helhet før våtromsgaranti, FDV-dokumentasjon og ferdigattest er mottatt og godkjent av deg som oppdragsgiver. Dersom det er tvil om arbeidet er fagmessig utført kontakt gjerne et uavhengig rådgivingsfirma eller sameiets byggkonsulent som kan delta under ferdigbefaringen. 4. PRAKTISKE RÅD 4.1 Membraner og fliser Det anbefales å benytte sveiset godkjent banebelegg som membran på gulv. Nytt sluk må tilpasses membranen. Det skal benyttes godkjent støpejernsluk med klemring. På vegger benyttes smøremembran godkjent for våtsone.

8 Siden badene er såpass små bør smøremembran påføres overalt på vegger. Fliser er ikke vanntette, og må velges utfra våtromsromsnormens krav til vannoppsug. 4.2 Bygningsmessige arbeider Sveiset banemembran krever vanlig påstøp dersom gulv skal være med varmekabler og fliser. Det er viktig at bygningsmessige arbeider koordineres nøye med de øvrige arbeider. Branntetting av etasjeskillere og brannskillevegger må utføres iht. godkjente løsninger. Det må treffes avtale med naboer som berøres av arbeidene. 4.3 Ventilasjon Når badet rehabiliteres må normalt gamle ventilrister fjernes og erstattes med nye lufteluker. For å oppnå best mulig utluftning bør det rengjøres godt rundt kanalåpning. Dersom det skal monteres nedsenket himling bør det monteres ny avtrekkskanal og ny ventil. Kanaldimensjon må ikke være mindre enn 125 mm. Det er viktig å ha minst mulig avstand og bend i kanalen fra ventil til eksisterende åpning. I mange tilfeller vil det være ønskelig å montere elektrisk vifte for bedre avtrekk. Montering av vifte er ikke tillatt, og må i så fall monteres felles på luftepiper over tak. Det skal være min.2 cm spalteåpning ved dørterskel slik at det er tilsig av luft inn til badet. 4.4 Elektroarbeider Våtromsnormen beskriver også utførelse av elektroinstallasjoner i våtrom. Alle elektroarbeider må iht. dagens regler utføres av godkjent el. installatør. Gi beskjed før arbeidene starter hvor strømuttak og lyspunkter skal plasseres. Varmekabler skal ikke tas i bruk før påstøpen er skikkelig herdet. Jordfeilbryter på baderomskursen er iht. dagens regler et krav.

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie

Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie Styret arbeider for en kollektiv utskifting av røranlegget i Sameiet i løpet av nær fremtid. Styret har rapporter som

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom «Bakteppe» BVN aldri dårligere enn TEK (løfte frem robuste løsninger) Folk flest bor i Kina og India!!

Detaljer

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

I N S T R U K S F O R SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

I N S T R U K S F O R SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK I N S T R U K S F O R SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv om de krav som gjelder ved gjennomføring av ulike type

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Informasjonsmøte for Orremyr brl. Rør og våtromsrehabilitering

Informasjonsmøte for Orremyr brl. Rør og våtromsrehabilitering Informasjonsmøte for Orremyr brl. Rør og våtromsrehabilitering For Odvar Solberg vei 50, 48, 46, 44, 42, 40 og 38 Grorud samfunnshus 7.11.2017 Prosjektorganisasjonen Byggherre byggekomité - BH Morten Sell,

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering.

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering. VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE Skjema for oppussing/rehabilitering FYLLES UT AV STYRET Alle arbeider som medfører bruksendringer eller andre vesentlige endringer av leiligheter på Vevelstadåsen BS skal meldes

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Bonum AS Gjerdrumsvei 12 0484 OSLO Org. Nr: 997190203 Prisoverslag rehabilitering av loft og kjeller Viser til hyggelig

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Rør- og våtromsprosjektet. Schouterrassen borettslag 4. september 2018

Rør- og våtromsprosjektet. Schouterrassen borettslag 4. september 2018 Rør- og våtromsprosjektet Schouterrassen borettslag 4. september 2018 Norconsult er borettslagets prosjektleder Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver. Norconsult AS har totalt ca. 3200 medarbeidere

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Forutsetninger for unntak

Forutsetninger for unntak Forutsetninger for unntak For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt. Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

4.1. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata. Eiers navn: Leiers navn: Adresse:

4.1. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata. Eiers navn: Leiers navn: Adresse: Loggboka min bolig Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata 4.1 Del 4 Boligens fakta side 1 Eiers navn: Leiers navn: Adresse: Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Byggetillatelse gitt av: Nærmeste tilfluktsrom:

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag. Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018

Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag. Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018 Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver. Norconsult AS har totalt ca. 3000 medarbeidere Undertegnede

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Haukedalen borettslag. - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 29/11/2018 2

Haukedalen borettslag. - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 29/11/2018 2 1 Haukedalen borettslag - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 2 Hva skal gjøres og hvorfor? Hovedavløpsrør i soil skal fornyes eller rehabiliteres. 1 opplegg

Detaljer

hvordan bygge Et 20 år gammelt rekkehusbad forvandles.

hvordan bygge Et 20 år gammelt rekkehusbad forvandles. BOLIGMESSE MAGASINET 2011 TEMA: BAD / KJØKKEN 13 Et 20 år gammelt rekkehusbad forvandles. trygge hvordan bygge bad Av: Johnny Almvang / Foto: J.Almvang/ Bademiljø Det er nesten ikke til å tro, sier Lars

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Fremtidens Baderom. Grensesnitt

Fremtidens Baderom. Grensesnitt Fremtidens Baderom Grensesnitt Innholdsfortegnelse RIB 3 RIE 4 RIV 5 Generelt 6 Probad Snittegning 7 3D-tegning 8-13 www.probad.no RIB Utsparing for kabin: o Standardtykkelse på kabinens ferdige gulv er

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Purus Line/Corner gir deg

Purus Line/Corner gir deg Purus Line/Corner gir deg En stilig gulvrenne/sluk som møter dagens krav på funksjon, sikkerhet og design. Valgmuligheter! Velg mellom ulike utløp, r og design. Fall i en retning, sammenlignet med et vanlig

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no Designsluk For det moderne baderommet www.purusline.no Du skal trives på baderommet Derfor finnes Purus Line, en gulvrenne som oppfyller dine krav til design, med funksjon og sikkerhet fra våre tradisjonelle

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer. Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult

Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer. Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult Rehabilitering av bad Prosjektering når BVN og Tek 10 ikke passer Våtromsdagene 2016, Svend Haugen, Norconsult 1 Min bakgrunn Ansatt i Norconsult Sandvika. Avdeling for bygningsfysikk Arbeider med å bistå

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen?

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen? Hva Dekker ikke forsikringen hull i membranen 24 spørsmål jeg har fått til skrekk og inspirasjon for deg som ennå ikke har begynt å pusse opp badet selv Lars Guldbrandsen Daglig leder Fagrådet for våtrom

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes tirsdag 17. november 2015 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Badet mitt er utslitt og. skriker etter håndverkere. Hvem ringer jeg først? Rørleggeren? Tømreren? Flisleggeren? Membranleggeren? Elektrikeren?

Badet mitt er utslitt og. skriker etter håndverkere. Hvem ringer jeg først? Rørleggeren? Tømreren? Flisleggeren? Membranleggeren? Elektrikeren? vi Badet mitt er utslitt og skriker etter håndverkere. Hvem ringer jeg først Rørleggeren Tømreren Flisleggeren Membranleggeren Elektrikeren - Ring heller din nærmeste Godkjente våtromsbedrift som du finner

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS TRUDVANG

VEDTEKTER FOR AS TRUDVANG VEDTEKTER FOR AS TRUDVANG Vedtekter for AS Trudvang boligaksjeselskap, org nr 821582342 gnr. 16 med adresse Trudvangveien 17/27 og Hammerstadsgata 24/34 ble vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

BYGG ET MARERITTBAD!

BYGG ET MARERITTBAD! Vil du komme på TV? BYGG ET MARERITTBAD! På TV kan vi se fortvilte baderomseiere som forteller om skader og tapte penger mens det nye marerittbadet hugges opp i beste sendetid. BVN-badet 200 som vi presenterer

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet 18.01.2017 Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet Bakgrunn Borettslaget er 50 år gammelt Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN? En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig

Detaljer

Fagerholt borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt

Fagerholt borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt Fagerholt borettslag Informasjon for beboere 10.04.18 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring Spørsmål Innledning

Detaljer