boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?"

Transkript

1 Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva ser man etter? Hva med prefabrikkerte våtrom? boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS 1 OBOS Prosjekt AS

2 Når er det krav om kontroll av fuktsikring i våtrom? Alle boliger skal ha kontroll av fuktsikring ved at våtrom kontrolleres. Dette gjelder for både nybygging og søknadspliktig ombygging. (I tillegg skal nye boliger kontrolleres mht. lufttetthet.) Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Krav til kontroll av fuktsikring gjelder for våtrom i boliger, og det er først og fremst utførelsen som skal kontrolleres.

3 Søknadsplikt og våtrom (eksisterende bebyggelse ) BVN

4 BVN

5 Innhenting av dokumentasjon ved oppstart kontroll? Veileder nevner følgende: Tegningsliste for våtrom og tegning som viser slukplassering Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran Dokumentasjon fra utført kvalitet av våtrom

6 Hva skal kontrolleres? Det skal gjennomføres en enkel kontroll av utførelse (SAK10 som er gjengitt i tabell 5.2.) Ansvarlig kontrollerende skal: kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering ( jf første ledd) Foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.

7 Hva skal kontrolleres- (forts) Kontrollen skjer i utførelsesfasen og på grunnlag av innhentet produksjonsunderlag. Kontrollen skal fastslå om det er samsvar mellom: dokumentasjon for kvalitetssikring og det utførte arbeidet produksjonsunderlaget og det utførte arbeidet spesifikasjoner og benyttede produkter for utvalgte produkter for våtrom

8 KS våtrom- sjekklister/ tverrfaglig

9 Arbeidsinstruks

10 Sjekkliste

11 KS våtrom

12 Produksjonsunderlag ( hva som finnes varierer veldig) Skriftelige notater eller prosjekteringsdokumenter Henvisninger til Byggforskserien, Byggebrasjens våtromsnorm etc. Tegninger også håndlagde skisser Utfyllende detaljerte tilbud fra entreprenør Tilbud og anbudsbeskrivelser

13 Henvisninger til kokebokløsninger BVN Fig. 422 Overgang mellom malingssystem på vegg og keramisk flis på golv SINTEF Byggforsk Kunnsskapsystemer Fig. 43 b Bad og våtrom - Badegolv med betongpåstøp hvor membranen ligger oppå påstøpen under keramisk flis Underlaget for påstøpen kan også være betong

14 Fremdriftsplan må foreligge (i forhold til praktisk kontroll

15 Tabell 5.3 Kontrollomfang for fuktsikring i boliger Helt konkret er det følgende som skal kontrolleres ved inspeksjon av våtrom : 1. plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert 2. visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk (vanntetting mellom sluk og membran) 3. utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne 4. samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

16

17 Plantegninger

18 Sluk i plan og høyde

19 Sluk i plan og høyde

20 Lekkasjevasling

21 Samsvar med spesifikasjoner Vanntettende sjikt (membraner) skal ikke benyttes uten at det foreligger teknisk godkjenning eller sertifisering for benyttet produkt SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning, VKK, SP, MK eller tilsvarende Kontrollør ska ikke fremskaffe disse men etterspørre disse av ansvarlige foretak (UTF/PRO)

22 Samsvar med spesifikasjoner for utvalgte produktgrupper Hva er utvalg produktgrupper i forhold til våtrom? Membransystemer (alle vanntettende sjikt) og membranplater (s. for eksempel XPS plater som Litex; Jackon m.m.) Prefabrikkerte våtrom

23 Hva er viktig ved produktdokumentasjon ved kontroll på byggeplass? Membraninnfesting til sluk Membran avslutning ved dør Vanndampmotstand Bruk av mansjetter ved gjennomføringer Mengde/tykkelse påstrykningsmembraner

24 Eks. våtromsplater

25 Eks. våtromsplater Vanndampmotstand Samvirke Tykkelse Vanndampmotstand

26 Eks. våtromsplater Kritiske detaljer

27 Eks. våtromsplater

28 Eks. Godkjenning påstykningsmembraner

29 Vanndampmotstand Eks. påstykningsmembraner

30 Eks. påstykningsmembraner Veggboksmansjetter Påstrykningsmembran

31 Bygging med våtromsmoduler Produksjon av våtromsmoduler er underlagt produksjonskontroll og krav om sertifisering etter TEK10 kapittel 3. Ansvaret for fremskaffelse av dokumentasjon av produkter ligger hos prosjekterende eller utførende avhengig av hvem som har valgt produktet. Kontrollen begrenses til påvisning av at det er samsvar mellom produktsertifikatet og merking eller produktidentifikasjonen

32 Prefabrikkerte bad

33 Prefabrikkerte bad NB! Vanntetting ved dør/terskel, ikke en del prøvingen ved godkjenning

34 Serieproduksjon av våtrom For boligblokker med fem eller flere våtrom gjennomføres kontroller som framgår av tabell 5.3 for de fem første våtrommene. For serieproduksjon av flere enn fem våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de fem første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive

35 Sak Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse For boligblokker med fem eller flere våtrom gjennomføres kontroller som framgår av tabell 5.3 for de fem første våtrommene. For serieproduksjon av flere enn fem våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de fem første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive

36 Stikkprøve kontroll ute på bygget Sluk i høyde og plan Tetting membran og sluk Synliggjøring lekkasjevann fra sisterner i våtrom Samsvar produktdokumentasjon og utførelse

37 Sluk i plan og høyde

38

39

40 Samvirke sluk og mansjett hva hvis man kontrollerer sent?

41 Feil i forhold tekniske godkjenninger for produkter

42 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

43 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

44 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

45 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

46 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

47 Tilpassning sluk og mansjett- hva skal man kontrollere i praksis

48 Viktig hjelpemiddel for kontrollør BVN samvirke sluk og membran BVN Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran

49 Viktig hjelpemiddel for kontrollør sluk og mansjett BVN Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran

50 Hva når BVN er kontraktfestet i prosjektet Frivillig bransjenorm I hvilken grad brukes BVN? Følges kontrollsystemet i BVN? Følges BVN fullt og helt: kun kontroll av at normens anvisninger er fulgt

51 BVNP planleggings regime

52 BVN kontroll regime

53 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak V V Gjennomgang V Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Gjennomføre inspeksjon: For serieproduksjon av flere enn 5 våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de 5 første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive. (Veileder om uavhengig kontroll) Uavhengig kontroll 56 OBOS Prosjekt AS

54 Byggesak våtrom Søknad om ansvarsrett uavhengig kontroll

55 Byggesak våtrom Gjennomføringsplan uavhengig kontroll

56 Byggesak våtrom kontrollerklæring med slutt rapport

57 Oppsummering kontroll våtrom Formål er å redusere risiko for at våtrom ikke blir vanttette Etterspørre dokumentasjon Enkel kontroll (membranarbeider og synliggjøring av lekkvann fra sisterner) Ikke ansvarlig for å lukke tiltak/ikke beskriv løsninger Ikke bry deg med forhold du ikke har noe med!!!! Kunne dokumentere utført kontroll (for ettertiden) BVN BVN

58 Spørsmål?

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen?

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen? Hva Dekker ikke forsikringen hull i membranen 24 spørsmål jeg har fått til skrekk og inspirasjon for deg som ennå ikke har begynt å pusse opp badet selv Lars Guldbrandsen Daglig leder Fagrådet for våtrom

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer