Impello-analysen Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

2 Impello-analysen 2 Impello Management AS 214

3 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data for antall selskaper og ansatte i 213. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Frode Iglebæk, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Samarbeidspartnere Impello Management AS 214 3

4 Impello-analysen 4 Impello Management AS 214

5 Teknologibransjen 213 Sammendrag Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Hovedfunn i årets analyse er: 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 212 (6 % vekst fra 211) 4 % sysselsettingsvekst (9 828 ansatte i 212). Bransjen tjener penger for første gang siden 28 (årsresultat 176 mill. kr). 5 % vekst i samlet omsetning i aksjeselskapene (13,3 mrd. kr i 212). 5 % vekst i samlet driftsresultat (,6 mrd. kr i 212). 45 nyetableringer i 212, og flest innen IKT (55 %). 17 av nyetableringer kommer fra forskningsmiljøene (økning fra 13 i 211). Andelen aksjeselskaper i vekstfase øker (17 % i 212 mot 13 % i 211). I 213 var det en liten nedgang i antall sysselsatte (-,7 %). Det var også færre registrerte nyetableringer i 213 (37 mot mot 45 i 212). 212-fakta om teknologibransjen i Trondheimsregionen 512 teknologivirksomheter 446 aksjeselskaper 66 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 45 Ansatte: (vekst 4, %) i aksjeselskaper i underavdelinger Omsetning i AS: 13,3 mrd. kr Vekst : 4,9 % Driftsresultat i AS:,6 mrd. kr Vekst : 5,3 % Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer (AS) pr. år Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år) Akkumulert antall aksjeselskaper fakta 528 teknologivirksomheter 463 aksjeselskaper 65 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 37 Ansatte: (endring -,7 %) i aksjeselskaper i underavdelinger Nyetablerte teknologivirksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Bransjefordeling 212 IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). Antall IKT-bedrifter øker også mest. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Antall selskap (AS og avd.) IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Impello Management AS 214 5

6 Impello-analysen Årets vekst- og lønnsomhetsvinnere Årets fire vinnere viser at det er mulig å utvikle suksessbedrifter i Midt-Norge som retter seg mot et globalt marked. Resman og Epsons forskningsavdeling har eller har hatt kompetent kapital på eiersiden (såkorn og venture) mens Bertheussen IT og Exploro har finansiert vekst og utvikling selv. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin : Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. Nøkkeltall Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 212 (aksjeselskaper) og sysselsettingsinformasjon pr (aksjeselskaper og underavdlinger) for perioden Datagrunnlaget med ansatte, nyetableringer og teknologiselskaper i drift er oppdatert pr Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat Egenkapital % 6 Impello Management AS 214

7 Teknologibransjen 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen Fakta om aksjeselskapene Fakta om underavdelingene Nyetableringer i Trondheimsregionen Vinnere Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen Aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene Økonomisk utvikling hos aksjeselskapene Oppkjøp, eierstruktur og kompetent kapital Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet Utviklingsfaser Start-up Vekst Moden Nullvekst Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Vedlegg B: Oppkjøp Vedlegg C: Bedrifter med opphav fra FoU-miljøene Vedlegg D: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen Vedlegg E: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag Impello Management AS 214 7

8 Impello-analysen 1 Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>5 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Selskaper som omfattes av analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr Selskaper som ikke inngår i analysen Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke i analysene av de økonomiske parameterene og disse er behandlet i eget avsnitt. Strengt tatt faller disse tre selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen. Om Impello-analysen Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for 212, historiske data for , og supplert med data på antall selskaper og ansatte for 213. Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Antall teknologivirksomheter økte fra 481 til 512, sysselsettingsveksten var 4 %, og omsetningsveksten (aksjeselskaper) var 5 %. I 212 sysselsatte teknologivirksomhetene personer. 213 er første år med negativ vekst i antall ansatte siden målingene startet i 25. Nedgangen var på -,7 %. De 446 aksjeselskapene leverte en samlet omsetning på 13,3 mrd. kr i 212, noe som tilsvarer en vekst på 4,9 % fra året før. I samme periode økte driftsresultatet med 5,3 % til,6 mrd. kr i 212. Regnskapsåret 212 er første gang siden 28 at teknologiselskapene leverte et samlet positivt årsresultat (176 mill. kr). I 212 og 213 var antall nyetableringer henholdsvis 45 og 37. Ved utgangen av 213 var det totalt 528 teknologiselskaper i drift i regionen. 1.1 Vekst i teknologibransjen Pr var det 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 446 aksjeselskaper og 66 underavdelinger. Underavdelingene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor regionen. Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (212/213) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Trondheim Orkdal Melhus Malvik Leksvik Stjørdal Rissa Midtre Gauldal Klæbu Skaun Sum Impello Management AS 214

9 Teknologibransjen 213 Figur 1: Samlet omsetning i teknologiselskapene i Trondheimsregionen (25-212) Omsetningen omfatter aksjeselskaper (AS/ASA) med unntak av Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri. Omsetning fra avdelinger er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og inngår derfor ikke. Omsetning [mill. kr] Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER Endring Aksjeselskaper pr Nyetableringer (AS) Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) Aksjeselskaper i drift pr ,7 % UNDERAVDELINGER Underavdelinger pr Nyetableringer (avd.) Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr ,5 % Sum teknologiselskaper ,4 % ANSATTE Ansatte i aksjeselskaper ,9 % Ansatte i underavdelinger ,3 % Sum ansatte , % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning ,9 % Driftsresultat ,3 % Årsresultat Egenkapital ,5 % Selskaper som har flyttet ut av regionen Nytt av året er at vi registrerer selskaper som har flyttet ut av regionen. Dette med mål om over tid å kunne se på hvorvidt det er trender som gjør at selskaper flytter ut av regionen. Impello Management AS 214 9

10 Impello-analysen 1.2 Bransjer IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). IKT: I 212 var de største arbeidsgiverne (aksjeselskaper) med mer enn 1 ansatte EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. IKT-dominansen har vært økende de siste årene, og i 212 og 213 ble det etablert hhv. 26 og 21 nye IKT-virksomheter. Mange av nykommerne er app-selskaper som utvikler programvare for smartmobiler og nettbrett. Eksempler i 213 er 24onoff, Apperiet, Dirtybit, Mazemap, Pipe Fantasy og Temptracker. Olje/gass: Virksomheter med mer enn 1 ansatte er Statoils forskningssenter, Teekay Petrojarl Production, Aker Solutions MMO, Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, EMGS, Aibel og Weatherford Laboratories. Nyetableringer i 213 er EM Multi-Client (EMGS-selskap) og Solution Seeker. Annen industri: De største arbeidsgiverne er Autronica Fire and Security, Glen Dimplex Nordic, Elkem Thamshavn, Washington Mills og Sandvik Teeness. Nyetableringer i 213 inkluderer Aalberg Audio, Elkem AS Silicon Materials Trondheim, Nor Materials, Norwaters og Wapro Norge. Figur 2: Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Antall selskaper 1.3 Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag I 212 hadde Sør-Trøndelag fylke 554 teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger), noe som er en økning på 31 virksomheter fra 211. Antall ansatte økte med 4 % til personer. Samlet hadde aksjeselskapene en omsetning på 14,5 mrd. kr, noe som er 6 % høyere enn i 211. Samlet driftsresultat var på nivå med fjoråret på 1,2 mrd kr. Trondheimsregionen omfatter 8 kommuner i Sør-Trøndelag og 2 kommuner i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner som per har 571 teknologiselskaper. 487 av disse selskapene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, mens 84 er registrert i de øvrige 17 kommunene. 1 Impello Management AS 214

11 Teknologibransjen 213 Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag ( ) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke Endring Selskaper Aksjeselskaper ,2 % Underavdelinger ,3 % Sum selskaper ,9 % Ansatte Aksjeselskaper ,4 % Underavdelinger ,9 % Sum ansatte ,9 % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning ,3 % Driftsresultat ,9 % Datagrunnlaget for de 17 kommunene i Sør-Trøndelag som ikke inngår i Trondheimsregionen har et noe lavere presisjonsnivå enn datagrunnlaget for de åtte kommunene som inngår i hovedanalysen. I arbeidet med årets analyse har Impello fått bistand fra flere av kommunene til å kartlegge lokale teknologibedrifter, noe som har bidratt til økt kvalitet på datagrunnlaget. Impello Management AS

12 Impello-analysen 2 Fakta om aksjeselskapene I 212 var det 446 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen hos aksjeselskapene økte med 5 % i 212 til 13,3 mrd. kr mens sysselsettingen økte med 2 % til IKT, olje/gass og annen industri var de største sektorene. Mer enn en tredjedel av teknologiselskapene var IKT-baserte. Målt i omsetning var de fem største selskapene EMGS, Elkem Thamshavn, Autronica Fire & Security, Nordic Semiconductor og Kongsberg Seatex. Samlet omsetning fra disse selskapene var 4,1 mrd. kr i 212, noe som utgjør 29 % av regionens samlede omsetning. De nyetablerte selskapene i 212 med størst omsetning var Wordfeud-utvikleren Bertheussen IT (29 mill. kr) og APS Robotics (11 mill. kr) som er en videreføring etter konkursen i APS Automasjon i 211. Av de øvrige nyetableringene var det ingen som hadde en omsetning over 2 mill. kr i 212. Tabell 4: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER Endring Aksjeselskaper pr Nyetableringer (AS) Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) Aksjeselskaper i drift pr ,7 % Ansatte i aksjeselskaper ,9 % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning ,9 % Driftsresultat ,3 % Årsresultat Egenkapital ,5 % Tabell 5: Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Teekay Petrojarl Production AS Trondheim Autronica Fire and Security AS Trondheim Atmel Norway AS Trondheim Det norske oljeselskap ASA Trondheim Powel AS Trondheim Bredero Shaw Norway AS Orkdal Elkem Thamshavn AS Orkdal Nordic Semiconductor ASA Trondheim Electromagnetic Geoservices ASA Trondheim Washington Mills AS Orkdal 12 Impello Management AS 214

13 Teknologibransjen 213 Tabell 6: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i omsetning (212) Største aksjeselskaper Omsetning [1 kr] Kommune Electromagnetic Geoservices ASA Trondheim Elkem Thamshavn AS Orkdal Autronica Fire And Security AS Trondheim Kongsberg Seatex AS Trondheim Teekay Petrojarl Production AS Trondheim Q-Free ASA Trondheim Bredero Shaw Norway AS Orkdal Washington Mills AS Orkdal Aqua Gen AS Trondheim Det norske oljeselskap ASA Trondheim 2.1 Bransjer for aksjeselskapene IKT og olje/gass var de to største sektorene regionen i 212 og utgjorde 55 % av selskapene. Innen IKT har de store konsulentselskapene flest ansatte, mens det innen olje/gass er Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, Teekay Petrojarl Production og EMGS som er de største arbeidsgiverne. Figur 3: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Figur 4: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Impello Management AS

14 Impello-analysen 3 Fakta om underavdelingene I 212 var det 67 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som samlet hadde ansatte. Veksten i antall ansatte var 8 %. Regionen hadde én nyetablering i 212. Siden underavdelingene ikke har plikt til å levere regnskapstall er det således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Impellos datagrunnlag omfatter Tabell 7: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen (29-213) UNDERAVDELINGER Endring Underavdelinger pr Nyetableringer (avd.) Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr ,5 % Ansatte i underavdelinger ,3 % Tabell 8: Største arbeidsgivere (underavdelinger) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (underavdelinger) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim Trondheim Aker Solutions MMO AS avd. Trondheim Trondheim Rambøll Norge AS avd. Trondheim Trondheim Evry AS avd. Trondheim It Trondheim Siemens AS avd. Power Electronic Centre Trondheim COWI AS avd. Trondheim Trondheim Multiconsult AS Trondheim Trondheim Aibel AS avd. Trondheim Stjørdal Kongsberg Maritime AS avd. Lade Trondheim Evry AS avd. Sluppenveien Trondheim 3.1 Bransjer for underavdelingene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene i 212. Mens IKT utgjorde halvparten av antall virksomheter, så sysselsatte de 24 % av de ansatte i underavdelingene. Olje/gassvirksomhetene er større enheter og representerte en femtedel av selskapene og 36 % av sysselsettingen, anført av Statoil, Aker Solutions MMO og Aibel. Nyetableringer i 212 var ITET avd. Trondheim (IKT) og i 213 Elkem AS Silicon Materials Trondheim (annen industri). 14 Impello Management AS 214

15 Teknologibransjen 213 Figur 5: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr IKT 33 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri Energi- og miljøteknologi Marin Maritim 1 Figur 6: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr IKT 32 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri 3 Energi- og miljøteknologi Marin 2 2 Maritim 1 Impello Management AS

16 Impello-analysen 4 Nyetableringer i Trondheimsregionen I 212 ble det etablert 44 nye aksjeselskaper og én ny underavdeling, noe som på nivå med 211. I 213 fortsatte den positive trenden og det ble etablert 37 nye virksomheter, inklusive én underavdeling. Tabell 9: Nyetableringer i Trondheimsregionen (25-213) Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden NYETABLERINGER Aksjeselskaper Underavdelinger Sum nyetableringer Ansatte i nyetablerte AS Ansatte i nyetablerte AVD Sum ansatte Det høye antallet nyetableringer i 211 og 212 har flere forklaringer. To lovendringer bidro spesielt til at terskelen for å etablere aksjeselskap ble lavere: Kravet til aksjekapital ble redusert fra 1 kr til 3 kr i 211. Revisjonsplikten for små selskaper ble frafalt i 211. Endringene har ført til at flere enkeltpersonsforetak og andre selskapstyper eksempelvis DA (delt ansvar) og NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak)) ble omdannet til aksjeselskap. Mange av nyetableringene i har vært «studentbedrifter» som trolig hadde utsatt etableringen av aksjeselskap hvis tidligere kapitalkrav og revisjonsplikt hadde vært gjeldende. 4.1 Bransjer for nyetableringene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene hos nyetableringene i 212 og 213. Om lag halvparten av virksomhetene er innen IKT, der programvareutviklere utgjør den største andelen. Figur 7: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Tr.heimsregionen ( ) IKT Annen industri 4 5 Olje og gass 7 2 Tjenesteyting 4 4 Helse Energi- og miljøteknologi Marin Mekanisk produksjon Antall nyetableringer 212 Antall nyetableringer Impello Management AS 214

17 Teknologibransjen Nyetableringer 212 Tabell 1: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 212 Selskap Oms. 212 [1 kr] Ansatte 212 Bransje Webside 3d Motion Technologies AS 1 Annen industri 3D Solution AS 43 2 IKT APS Robotics AS IKT Assitech AS Helse Atbrox Consulting AS 394 IKT Bertheussen IT AS IKT Bizgames Studios AS IKT Borstad Software AS IKT Buzzrebel AS IKT Connect Lng AS 8 Olje og gass Connome AS 4 IKT Conta Systemer AS IKT Coxito AS 22 IKT Crayonano AS 2 Annen industri DHZ Solutions AS Energi- og miljøteknologi Elmu AS Tjenesteyting Endors AS 142 IKT Entropia AS IKT Environ Trust AS 468 Tjenesteyting Field Device AS Annen industri Fosen Utvikling AS 15 IKT Havtek AS 84 1 Marin Io7 Software AS IKT Itet AS avd. Trondheim 3 IKT Kunnskapsløypa AS IKT Liquid Filtration AS 536 Annen industri Lithicon AS Olje og gass Nice Industridesign AS IKT Norsoc Control AS Olje og gass Numerical Rocks 2 AS Olje og gass NXTMedia AS IKT Pettersen Informatikk AS 211 Tjenesteyting Positor AS Olje og gass Power Boost AS Energi- og miljøteknologi Proaqcon AS 743 Tjenesteyting Rendra AS 613 IKT Råd AS 45 IKT Scale Consult AS 577 Olje og gass Searis AS IKT Snowflake AS IKT Switch Mobil AS 276 IKT Telemotix AS IKT Virbie Software AS 65 IKT Vrcs AS 364 IKT Wins Geo AS Olje og gass Impello Management AS

18 Impello-analysen 4.3 Nyetableringer 213 Tabell 11: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 213 Selskap Ansatte Bransje Webside 24onoff AS IKT Aalberg Audio AS Annen industri --- App Invest AS IKT --- Apperiet AS IKT Apraxim AS IKT AT Medical AS Helse --- Audioplus Concept AS Helse Beekeeper AS IKT Ceetron Solutions AS IKT Cipio AS IKT Clearmar AS Marin Dirtybit AS IKT Elkem AS Silicon Materials Trondheim Annen industri ElPred AS IKT EM Multi-Client AS Olje og gass Embida AS 3 IKT Fourc AS IKT Grip Products AS Mekanisk produksjon --- Inconspicuous AS IKT Invoice Club AS IKT Kybernesis AS IKT Mazemap AS IKT Memkite AS IKT Nor Materials AS Annen industri --- Norwaters AS Annen industri --- Pipe Fantasy AS IKT PWA Produktdesign AS Tjenesteyting Quizzer AS IKT --- Raster Games AS Tjenesteyting Sletten Byggdata AS IKT Solution Seeker AS Olje og gass Temptracker AS Helse The Comet Cult AS IKT Vizcomp AS IKT --- Wapro Norge AS Annen industri --- Water Linked AS Tjenesteyting --- Webpro International AS IKT 18 Impello Management AS 214

19 Teknologibransjen Vinnere 212 Epson Norway Research and Development, Resman, Bertheussen IT og Exploro er kåret til årets teknologivinnere. Vinnerne er inndelt i fire kategorier og kåringene er basert på offentlige regnskaper for Det er ikke foretatt noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos selskapene. Forutsetningene som ligger til grunn for hver kategori fremkommer i tabellene nedenfor. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin : Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. 5.1 Størst omsetningsvekst i 212 Tabell 12: Vekstvinnere i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 211. [Omsetning i 1 kr] Vekst Oms. 212 Oms. 211 Etablert Bransje Fase 1 Epson Norway Research and Development AS 141 % IKT Vekst 2 Protolab AS 14 % Annen industri Vekst 3 Verdande Technology AS 134 % IKT Vekst 4 Fugro Geolab Nor AS 123 % Olje og gass Vekst 5 Webpro AS 122 % IKT Vekst 6 Visiontech AS 115 % Tjenesteyting Vekst 7 Devico International Operation AS 12 % Annen industri Start-up 8 Seaweed Energy Solutions AS 94 % Energi- og miljøteknologi Vekst 9 Conceptos IT Trondheim AS 82 % IKT Vekst 1 Devinco AS 82 % IKT Vekst Impello Management AS

20 Impello-analysen 5.2 Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst Tabell 13: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 27. [Omsetning i 1 kr] CGAR Oms. 212 Oms. 28 Etablert Bransje Fase 1 Resman AS 56 % Olje og gass Vekst 2 3d-radar AS 51 % IKT Vekst 3 Exploro AS 39 % Olje og gass Vekst 4 Eltorque AS 37 % Maritim Vekst 5 Boost Communications AS 3 % IKT Vekst 6 Akva Group Software AS 29 % Marin Moden 7 Marine Cybernetics AS 28 % Maritim Vekst 8 Arm Norway AS 25 % IKT Vekst 9 Gintel AS 25 % IKT Vekst 1 Weatherford Petroleum Consultants AS 23 % Olje og gass Vekst 5.3 Størst driftsmargin i 212 Tabell 14: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 212. [Omsetning i 1 kr] Driftsmargin Oms. 212 Etablert Bransje Fase 1 Bertheussen IT AS 9 % IKT Start-up 2 Akva Group Software AS 66 % Marin Moden 3 Exploro AS 6 % Olje og gass Vekst 4 Fueltech Solutions AS 53 % Olje og gass Vekst 5 Bait AS 53 % IKT -vekst 6 Inturbine AS 49 % Tjenesteyting Start-up 7 Lyngaas TMC AS 46 % Olje og gass Vekst 8 Interwell Technology AS 38 % Olje og gass Vekst 9 Dynavec AS 37 % Energi/miljø Start-up 1 Online EDB AS 36 % IKT Vekst 5.4 Størst gjennomsnittlig driftsmargin Tabell 15: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 28. [Omsetning i 1 kr] Gj.snittlig driftsmargin Omsetning 212 Etablert Bransje Fase 1 Exploro AS 47 % Olje og gass Vekst 2 Interwell Technology AS 45 % Olje og gass Vekst 3 Devico AS 39 % Annen industri Vekst 4 Evatic AS 29 % IKT Start-up 5 Tc Engineering Håndteringssystemer AS 26 % Annen industri -vekst 6 Olex AS 25 % Maritim Vekst 7 Kongsberg Seatex AS 25 % Maritim Vekst 8 Fundator AS 24 % IKT Moden 9 Sportradar AS 24 % IKT Vekst 1 Norsk Helseinformatikk AS 22 % Helse Vekst 2 Impello Management AS 214

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

NTNU Discovery. Resultater 2011-2014

NTNU Discovery. Resultater 2011-2014 NTNU Discovery Resultater 2011-2014 Impello Management, 9. februar 2015 Om Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Akademikere som entreprenører i Norge:

Akademikere som entreprenører i Norge: Rapport Akademikere som entreprenører i Norge: Omfang og betydning for vekstbedrifter Menon Publikasjon nr. 10/2012 Av Leo A. Grünfeld og Anniken Enger Forord Vekst er en forutsetning for utvikling og

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer