Impello-analysen Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

2 Impello-analysen 2 Impello Management AS 214

3 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data for antall selskaper og ansatte i 213. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Frode Iglebæk, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Samarbeidspartnere Impello Management AS 214 3

4 Impello-analysen 4 Impello Management AS 214

5 Teknologibransjen 213 Sammendrag Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Hovedfunn i årets analyse er: 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 212 (6 % vekst fra 211) 4 % sysselsettingsvekst (9 828 ansatte i 212). Bransjen tjener penger for første gang siden 28 (årsresultat 176 mill. kr). 5 % vekst i samlet omsetning i aksjeselskapene (13,3 mrd. kr i 212). 5 % vekst i samlet driftsresultat (,6 mrd. kr i 212). 45 nyetableringer i 212, og flest innen IKT (55 %). 17 av nyetableringer kommer fra forskningsmiljøene (økning fra 13 i 211). Andelen aksjeselskaper i vekstfase øker (17 % i 212 mot 13 % i 211). I 213 var det en liten nedgang i antall sysselsatte (-,7 %). Det var også færre registrerte nyetableringer i 213 (37 mot mot 45 i 212). 212-fakta om teknologibransjen i Trondheimsregionen 512 teknologivirksomheter 446 aksjeselskaper 66 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 45 Ansatte: (vekst 4, %) i aksjeselskaper i underavdelinger Omsetning i AS: 13,3 mrd. kr Vekst : 4,9 % Driftsresultat i AS:,6 mrd. kr Vekst : 5,3 % Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer (AS) pr. år Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år) Akkumulert antall aksjeselskaper fakta 528 teknologivirksomheter 463 aksjeselskaper 65 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 37 Ansatte: (endring -,7 %) i aksjeselskaper i underavdelinger Nyetablerte teknologivirksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Bransjefordeling 212 IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). Antall IKT-bedrifter øker også mest. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Antall selskap (AS og avd.) IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Impello Management AS 214 5

6 Impello-analysen Årets vekst- og lønnsomhetsvinnere Årets fire vinnere viser at det er mulig å utvikle suksessbedrifter i Midt-Norge som retter seg mot et globalt marked. Resman og Epsons forskningsavdeling har eller har hatt kompetent kapital på eiersiden (såkorn og venture) mens Bertheussen IT og Exploro har finansiert vekst og utvikling selv. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin : Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. Nøkkeltall Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 212 (aksjeselskaper) og sysselsettingsinformasjon pr (aksjeselskaper og underavdlinger) for perioden Datagrunnlaget med ansatte, nyetableringer og teknologiselskaper i drift er oppdatert pr Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat Egenkapital % 6 Impello Management AS 214

7 Teknologibransjen 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen Fakta om aksjeselskapene Fakta om underavdelingene Nyetableringer i Trondheimsregionen Vinnere Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen Aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene Økonomisk utvikling hos aksjeselskapene Oppkjøp, eierstruktur og kompetent kapital Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet Utviklingsfaser Start-up Vekst Moden Nullvekst Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Vedlegg B: Oppkjøp Vedlegg C: Bedrifter med opphav fra FoU-miljøene Vedlegg D: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen Vedlegg E: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag Impello Management AS 214 7

8 Impello-analysen 1 Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>5 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Selskaper som omfattes av analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr Selskaper som ikke inngår i analysen Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke i analysene av de økonomiske parameterene og disse er behandlet i eget avsnitt. Strengt tatt faller disse tre selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen. Om Impello-analysen Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for 212, historiske data for , og supplert med data på antall selskaper og ansatte for 213. Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Antall teknologivirksomheter økte fra 481 til 512, sysselsettingsveksten var 4 %, og omsetningsveksten (aksjeselskaper) var 5 %. I 212 sysselsatte teknologivirksomhetene personer. 213 er første år med negativ vekst i antall ansatte siden målingene startet i 25. Nedgangen var på -,7 %. De 446 aksjeselskapene leverte en samlet omsetning på 13,3 mrd. kr i 212, noe som tilsvarer en vekst på 4,9 % fra året før. I samme periode økte driftsresultatet med 5,3 % til,6 mrd. kr i 212. Regnskapsåret 212 er første gang siden 28 at teknologiselskapene leverte et samlet positivt årsresultat (176 mill. kr). I 212 og 213 var antall nyetableringer henholdsvis 45 og 37. Ved utgangen av 213 var det totalt 528 teknologiselskaper i drift i regionen. 1.1 Vekst i teknologibransjen Pr var det 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 446 aksjeselskaper og 66 underavdelinger. Underavdelingene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor regionen. Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (212/213) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Trondheim Orkdal Melhus Malvik Leksvik Stjørdal Rissa Midtre Gauldal Klæbu Skaun Sum Impello Management AS 214

9 Teknologibransjen 213 Figur 1: Samlet omsetning i teknologiselskapene i Trondheimsregionen (25-212) Omsetningen omfatter aksjeselskaper (AS/ASA) med unntak av Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri. Omsetning fra avdelinger er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og inngår derfor ikke. Omsetning [mill. kr] Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER Endring Aksjeselskaper pr Nyetableringer (AS) Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) Aksjeselskaper i drift pr ,7 % UNDERAVDELINGER Underavdelinger pr Nyetableringer (avd.) Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr ,5 % Sum teknologiselskaper ,4 % ANSATTE Ansatte i aksjeselskaper ,9 % Ansatte i underavdelinger ,3 % Sum ansatte , % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning ,9 % Driftsresultat ,3 % Årsresultat Egenkapital ,5 % Selskaper som har flyttet ut av regionen Nytt av året er at vi registrerer selskaper som har flyttet ut av regionen. Dette med mål om over tid å kunne se på hvorvidt det er trender som gjør at selskaper flytter ut av regionen. Impello Management AS 214 9

10 Impello-analysen 1.2 Bransjer IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). IKT: I 212 var de største arbeidsgiverne (aksjeselskaper) med mer enn 1 ansatte EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. IKT-dominansen har vært økende de siste årene, og i 212 og 213 ble det etablert hhv. 26 og 21 nye IKT-virksomheter. Mange av nykommerne er app-selskaper som utvikler programvare for smartmobiler og nettbrett. Eksempler i 213 er 24onoff, Apperiet, Dirtybit, Mazemap, Pipe Fantasy og Temptracker. Olje/gass: Virksomheter med mer enn 1 ansatte er Statoils forskningssenter, Teekay Petrojarl Production, Aker Solutions MMO, Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, EMGS, Aibel og Weatherford Laboratories. Nyetableringer i 213 er EM Multi-Client (EMGS-selskap) og Solution Seeker. Annen industri: De største arbeidsgiverne er Autronica Fire and Security, Glen Dimplex Nordic, Elkem Thamshavn, Washington Mills og Sandvik Teeness. Nyetableringer i 213 inkluderer Aalberg Audio, Elkem AS Silicon Materials Trondheim, Nor Materials, Norwaters og Wapro Norge. Figur 2: Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Antall selskaper 1.3 Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag I 212 hadde Sør-Trøndelag fylke 554 teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger), noe som er en økning på 31 virksomheter fra 211. Antall ansatte økte med 4 % til personer. Samlet hadde aksjeselskapene en omsetning på 14,5 mrd. kr, noe som er 6 % høyere enn i 211. Samlet driftsresultat var på nivå med fjoråret på 1,2 mrd kr. Trondheimsregionen omfatter 8 kommuner i Sør-Trøndelag og 2 kommuner i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner som per har 571 teknologiselskaper. 487 av disse selskapene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, mens 84 er registrert i de øvrige 17 kommunene. 1 Impello Management AS 214

11 Teknologibransjen 213 Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag ( ) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke Endring Selskaper Aksjeselskaper ,2 % Underavdelinger ,3 % Sum selskaper ,9 % Ansatte Aksjeselskaper ,4 % Underavdelinger ,9 % Sum ansatte ,9 % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning ,3 % Driftsresultat ,9 % Datagrunnlaget for de 17 kommunene i Sør-Trøndelag som ikke inngår i Trondheimsregionen har et noe lavere presisjonsnivå enn datagrunnlaget for de åtte kommunene som inngår i hovedanalysen. I arbeidet med årets analyse har Impello fått bistand fra flere av kommunene til å kartlegge lokale teknologibedrifter, noe som har bidratt til økt kvalitet på datagrunnlaget. Impello Management AS

12 Impello-analysen 2 Fakta om aksjeselskapene I 212 var det 446 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen hos aksjeselskapene økte med 5 % i 212 til 13,3 mrd. kr mens sysselsettingen økte med 2 % til IKT, olje/gass og annen industri var de største sektorene. Mer enn en tredjedel av teknologiselskapene var IKT-baserte. Målt i omsetning var de fem største selskapene EMGS, Elkem Thamshavn, Autronica Fire & Security, Nordic Semiconductor og Kongsberg Seatex. Samlet omsetning fra disse selskapene var 4,1 mrd. kr i 212, noe som utgjør 29 % av regionens samlede omsetning. De nyetablerte selskapene i 212 med størst omsetning var Wordfeud-utvikleren Bertheussen IT (29 mill. kr) og APS Robotics (11 mill. kr) som er en videreføring etter konkursen i APS Automasjon i 211. Av de øvrige nyetableringene var det ingen som hadde en omsetning over 2 mill. kr i 212. Tabell 4: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER Endring Aksjeselskaper pr Nyetableringer (AS) Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) Aksjeselskaper i drift pr ,7 % Ansatte i aksjeselskaper ,9 % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning ,9 % Driftsresultat ,3 % Årsresultat Egenkapital ,5 % Tabell 5: Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Teekay Petrojarl Production AS Trondheim Autronica Fire and Security AS Trondheim Atmel Norway AS Trondheim Det norske oljeselskap ASA Trondheim Powel AS Trondheim Bredero Shaw Norway AS Orkdal Elkem Thamshavn AS Orkdal Nordic Semiconductor ASA Trondheim Electromagnetic Geoservices ASA Trondheim Washington Mills AS Orkdal 12 Impello Management AS 214

13 Teknologibransjen 213 Tabell 6: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i omsetning (212) Største aksjeselskaper Omsetning [1 kr] Kommune Electromagnetic Geoservices ASA Trondheim Elkem Thamshavn AS Orkdal Autronica Fire And Security AS Trondheim Kongsberg Seatex AS Trondheim Teekay Petrojarl Production AS Trondheim Q-Free ASA Trondheim Bredero Shaw Norway AS Orkdal Washington Mills AS Orkdal Aqua Gen AS Trondheim Det norske oljeselskap ASA Trondheim 2.1 Bransjer for aksjeselskapene IKT og olje/gass var de to største sektorene regionen i 212 og utgjorde 55 % av selskapene. Innen IKT har de store konsulentselskapene flest ansatte, mens det innen olje/gass er Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, Teekay Petrojarl Production og EMGS som er de største arbeidsgiverne. Figur 3: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Figur 4: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin Impello Management AS

14 Impello-analysen 3 Fakta om underavdelingene I 212 var det 67 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som samlet hadde ansatte. Veksten i antall ansatte var 8 %. Regionen hadde én nyetablering i 212. Siden underavdelingene ikke har plikt til å levere regnskapstall er det således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Impellos datagrunnlag omfatter Tabell 7: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen (29-213) UNDERAVDELINGER Endring Underavdelinger pr Nyetableringer (avd.) Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr ,5 % Ansatte i underavdelinger ,3 % Tabell 8: Største arbeidsgivere (underavdelinger) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (underavdelinger) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim Trondheim Aker Solutions MMO AS avd. Trondheim Trondheim Rambøll Norge AS avd. Trondheim Trondheim Evry AS avd. Trondheim It Trondheim Siemens AS avd. Power Electronic Centre Trondheim COWI AS avd. Trondheim Trondheim Multiconsult AS Trondheim Trondheim Aibel AS avd. Trondheim Stjørdal Kongsberg Maritime AS avd. Lade Trondheim Evry AS avd. Sluppenveien Trondheim 3.1 Bransjer for underavdelingene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene i 212. Mens IKT utgjorde halvparten av antall virksomheter, så sysselsatte de 24 % av de ansatte i underavdelingene. Olje/gassvirksomhetene er større enheter og representerte en femtedel av selskapene og 36 % av sysselsettingen, anført av Statoil, Aker Solutions MMO og Aibel. Nyetableringer i 212 var ITET avd. Trondheim (IKT) og i 213 Elkem AS Silicon Materials Trondheim (annen industri). 14 Impello Management AS 214

15 Teknologibransjen 213 Figur 5: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr IKT 33 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri Energi- og miljøteknologi Marin Maritim 1 Figur 6: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr IKT 32 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri 3 Energi- og miljøteknologi Marin 2 2 Maritim 1 Impello Management AS

16 Impello-analysen 4 Nyetableringer i Trondheimsregionen I 212 ble det etablert 44 nye aksjeselskaper og én ny underavdeling, noe som på nivå med 211. I 213 fortsatte den positive trenden og det ble etablert 37 nye virksomheter, inklusive én underavdeling. Tabell 9: Nyetableringer i Trondheimsregionen (25-213) Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden NYETABLERINGER Aksjeselskaper Underavdelinger Sum nyetableringer Ansatte i nyetablerte AS Ansatte i nyetablerte AVD Sum ansatte Det høye antallet nyetableringer i 211 og 212 har flere forklaringer. To lovendringer bidro spesielt til at terskelen for å etablere aksjeselskap ble lavere: Kravet til aksjekapital ble redusert fra 1 kr til 3 kr i 211. Revisjonsplikten for små selskaper ble frafalt i 211. Endringene har ført til at flere enkeltpersonsforetak og andre selskapstyper eksempelvis DA (delt ansvar) og NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak)) ble omdannet til aksjeselskap. Mange av nyetableringene i har vært «studentbedrifter» som trolig hadde utsatt etableringen av aksjeselskap hvis tidligere kapitalkrav og revisjonsplikt hadde vært gjeldende. 4.1 Bransjer for nyetableringene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene hos nyetableringene i 212 og 213. Om lag halvparten av virksomhetene er innen IKT, der programvareutviklere utgjør den største andelen. Figur 7: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Tr.heimsregionen ( ) IKT Annen industri 4 5 Olje og gass 7 2 Tjenesteyting 4 4 Helse Energi- og miljøteknologi Marin Mekanisk produksjon Antall nyetableringer 212 Antall nyetableringer Impello Management AS 214

17 Teknologibransjen Nyetableringer 212 Tabell 1: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 212 Selskap Oms. 212 [1 kr] Ansatte 212 Bransje Webside 3d Motion Technologies AS 1 Annen industri 3D Solution AS 43 2 IKT APS Robotics AS IKT Assitech AS Helse Atbrox Consulting AS 394 IKT Bertheussen IT AS IKT Bizgames Studios AS IKT Borstad Software AS IKT Buzzrebel AS IKT Connect Lng AS 8 Olje og gass Connome AS 4 IKT Conta Systemer AS IKT Coxito AS 22 IKT Crayonano AS 2 Annen industri DHZ Solutions AS Energi- og miljøteknologi Elmu AS Tjenesteyting Endors AS 142 IKT Entropia AS IKT Environ Trust AS 468 Tjenesteyting Field Device AS Annen industri Fosen Utvikling AS 15 IKT Havtek AS 84 1 Marin Io7 Software AS IKT Itet AS avd. Trondheim 3 IKT Kunnskapsløypa AS IKT Liquid Filtration AS 536 Annen industri Lithicon AS Olje og gass Nice Industridesign AS IKT Norsoc Control AS Olje og gass Numerical Rocks 2 AS Olje og gass NXTMedia AS IKT Pettersen Informatikk AS 211 Tjenesteyting Positor AS Olje og gass Power Boost AS Energi- og miljøteknologi Proaqcon AS 743 Tjenesteyting Rendra AS 613 IKT Råd AS 45 IKT Scale Consult AS 577 Olje og gass Searis AS IKT Snowflake AS IKT Switch Mobil AS 276 IKT Telemotix AS IKT Virbie Software AS 65 IKT Vrcs AS 364 IKT Wins Geo AS Olje og gass Impello Management AS

18 Impello-analysen 4.3 Nyetableringer 213 Tabell 11: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 213 Selskap Ansatte Bransje Webside 24onoff AS IKT Aalberg Audio AS Annen industri --- App Invest AS IKT --- Apperiet AS IKT Apraxim AS IKT AT Medical AS Helse --- Audioplus Concept AS Helse Beekeeper AS IKT Ceetron Solutions AS IKT Cipio AS IKT Clearmar AS Marin Dirtybit AS IKT Elkem AS Silicon Materials Trondheim Annen industri ElPred AS IKT EM Multi-Client AS Olje og gass Embida AS 3 IKT Fourc AS IKT Grip Products AS Mekanisk produksjon --- Inconspicuous AS IKT Invoice Club AS IKT Kybernesis AS IKT Mazemap AS IKT Memkite AS IKT Nor Materials AS Annen industri --- Norwaters AS Annen industri --- Pipe Fantasy AS IKT PWA Produktdesign AS Tjenesteyting Quizzer AS IKT --- Raster Games AS Tjenesteyting Sletten Byggdata AS IKT Solution Seeker AS Olje og gass Temptracker AS Helse The Comet Cult AS IKT Vizcomp AS IKT --- Wapro Norge AS Annen industri --- Water Linked AS Tjenesteyting --- Webpro International AS IKT 18 Impello Management AS 214

19 Teknologibransjen Vinnere 212 Epson Norway Research and Development, Resman, Bertheussen IT og Exploro er kåret til årets teknologivinnere. Vinnerne er inndelt i fire kategorier og kåringene er basert på offentlige regnskaper for Det er ikke foretatt noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos selskapene. Forutsetningene som ligger til grunn for hver kategori fremkommer i tabellene nedenfor. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin : Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. 5.1 Størst omsetningsvekst i 212 Tabell 12: Vekstvinnere i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 211. [Omsetning i 1 kr] Vekst Oms. 212 Oms. 211 Etablert Bransje Fase 1 Epson Norway Research and Development AS 141 % IKT Vekst 2 Protolab AS 14 % Annen industri Vekst 3 Verdande Technology AS 134 % IKT Vekst 4 Fugro Geolab Nor AS 123 % Olje og gass Vekst 5 Webpro AS 122 % IKT Vekst 6 Visiontech AS 115 % Tjenesteyting Vekst 7 Devico International Operation AS 12 % Annen industri Start-up 8 Seaweed Energy Solutions AS 94 % Energi- og miljøteknologi Vekst 9 Conceptos IT Trondheim AS 82 % IKT Vekst 1 Devinco AS 82 % IKT Vekst Impello Management AS

20 Impello-analysen 5.2 Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst Tabell 13: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 27. [Omsetning i 1 kr] CGAR Oms. 212 Oms. 28 Etablert Bransje Fase 1 Resman AS 56 % Olje og gass Vekst 2 3d-radar AS 51 % IKT Vekst 3 Exploro AS 39 % Olje og gass Vekst 4 Eltorque AS 37 % Maritim Vekst 5 Boost Communications AS 3 % IKT Vekst 6 Akva Group Software AS 29 % Marin Moden 7 Marine Cybernetics AS 28 % Maritim Vekst 8 Arm Norway AS 25 % IKT Vekst 9 Gintel AS 25 % IKT Vekst 1 Weatherford Petroleum Consultants AS 23 % Olje og gass Vekst 5.3 Størst driftsmargin i 212 Tabell 14: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 212. [Omsetning i 1 kr] Driftsmargin Oms. 212 Etablert Bransje Fase 1 Bertheussen IT AS 9 % IKT Start-up 2 Akva Group Software AS 66 % Marin Moden 3 Exploro AS 6 % Olje og gass Vekst 4 Fueltech Solutions AS 53 % Olje og gass Vekst 5 Bait AS 53 % IKT -vekst 6 Inturbine AS 49 % Tjenesteyting Start-up 7 Lyngaas TMC AS 46 % Olje og gass Vekst 8 Interwell Technology AS 38 % Olje og gass Vekst 9 Dynavec AS 37 % Energi/miljø Start-up 1 Online EDB AS 36 % IKT Vekst 5.4 Størst gjennomsnittlig driftsmargin Tabell 15: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 28. [Omsetning i 1 kr] Gj.snittlig driftsmargin Omsetning 212 Etablert Bransje Fase 1 Exploro AS 47 % Olje og gass Vekst 2 Interwell Technology AS 45 % Olje og gass Vekst 3 Devico AS 39 % Annen industri Vekst 4 Evatic AS 29 % IKT Start-up 5 Tc Engineering Håndteringssystemer AS 26 % Annen industri -vekst 6 Olex AS 25 % Maritim Vekst 7 Kongsberg Seatex AS 25 % Maritim Vekst 8 Fundator AS 24 % IKT Moden 9 Sportradar AS 24 % IKT Vekst 1 Norsk Helseinformatikk AS 22 % Helse Vekst 2 Impello Management AS 214

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-24 FORNY-programmet har i perioden 1995-24 bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi Sol-

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4. IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.februar 2009 Industriell- og Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU/IFU)

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter v/hege Elvestad 1 Næringslivet, nettverk, kunnskap og kapital Vekstbedrifter levedyktige vekstbedrifter CONNECT - KOBLER GRÜNDERE OG NÆRINGSLIV FOR

Detaljer

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge 3 RÅDGIVNINGSBRANSJENE Hovedorganisasjonen Virke organiserer rådgivningsbransjene i Norge. Denne faktafolderen gir en oversikt over bransjene,

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter

DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter Nuclear Coal Oil Gas Hydro Solar Wind Bio Other Energy industries Olje & Gas Oilfield Services Power & Renewables DNB

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

MAT OG INDUSTRI 2015

MAT OG INDUSTRI 2015 MAT OG INDUSTRI 2015 Status og utvikling i norsk matindustri 22. Oktober 2015 Ivar Pettersen Signe Kårstad MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling,

Detaljer

Hvordan kan fastlandsøkonomien

Hvordan kan fastlandsøkonomien Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve? Temaseminar, 10. april 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Utvikling i industribransjene - brutto driftsmargin Brutto driftsresultat/ produksjonsverdi

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer