IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no"

Transkript

1 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen tar for seg siste 3-års periode, dvs. årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall. Impello Management er strategisk og finansiell partner for børsnoterte selskaper/konsern, vekstbedrifter, og FoU- og innovasjonsmiljøer, primært innen bransjene olje/gass, energi/miljø og IKT. Vi bistår i å utvikle, synliggjøre og realisere verdier for selskapets eiere og ledelse. Våre tjenester er strategi/forretningsutvikling, finansiering og M&A (transaksjonsrelatert rådgivning). Impello Management AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim Tel: , e-post:

2 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007! Impello Management har, gjennom systematisk kartlegging i flere år, bygget opp en database med oversikt over teknologibaserte bedrifter i Trondheim. Databasen inneholder totalt 273 selskaper, hvorav 245 var i virksomhet per er nyregistrert i selskaper er opphørt, konkurs eller har flyttet i løpet av 2007 eller tidligere år. Selskapene er fordelt på teknologiområdene (a) IKT, (b) olje/gass, (c) energi/miljø, (d) medisin/havbruk og (e) andre teknologiområder. Av de 245 aktive selskapene hadde 242 selskaper registrert omsetning pr , mens 3 selskaper ikke hadde levert tall til Brønnøysundsregistrene for Fjorårets undersøkelse (høst 2007) kan lastes ned fra Fakta om teknologibedrifter hadde virksomhet i Trondheim per Selskapene hadde en positiv utvikling fra , og det samme gjelder i 2007 i forhold til omsetning og egenkapital. Resultatutviklingen har imidlertid vært mer variert, og det er blant annet en større andel bedrifter med negativt driftsresultat i 2007 i forhold til perioden Totalt er det ansatte fordelt på 242 bedrifter, dvs. 15,5 % økning siden Det er i gjennomsnitt 14,9 ansatte per bedrift og 2,0 mill kroner i omsetning per ansatt. Regnskapsdata viser at det har vært 24,8 % omsetningsvekst og 40,0 %. egenkapitalvekst fra 2006 til Samlet har det vært 1,9 mill kr i økt driftsresultat, og 71,3 mill kr i redusert resultat før skatt Antall teknologibedrifter i Trondheim per Antall ansatte Ansatte per bedrift 13,0 13,4 14,9 Omsetning per ansatt [mill] 1,3 1,8 2,0 Tabell 1: Statistikk, teknologibedrifter i Trondheim, ,72 5,74 7,17 48,4 153,8 155,7 31,2 99, ,64 2,59 28,5 1,95 Omsetning [mrd] Driftsresultat [mill] Resultat før skatt [mill] Egenkapital [mrd] Figur 1: Økonomisk utvikling for teknologibaserte selskaper i Trondheim Nyetableringer (5 år eller yngre) 90 bedrifter ble etablert i perioden Totalt 490 ansatte. 765 mill kr i samlet omsetning i nye teknologiselskaper registrert i vår database i 2008 (per november). Nedgangen i antall ansatte og omsetning kommer delvis av at enkelte store bedrifter ikke lengre kan kategoriseres som nyetablert (bl.a. EMGS) Bedrifter Ansatte Omsetning Nye bedrifter Figur 2: Nyetableringer i Trondheim,

3 Bransjer Nøkkeltall fra 245 selskaper med selskapsadresse Trondheim innen teknologiområdene IKT, olje/gass, energi/miljø, medisin/havbruk og andre teknologiområder er analysert. Datamaterialet er hentet fra offisielle regnskaper for perioden IKT er det dominerende teknologiområdet i Trondheim, og andelen representerer nå 58%. Det har vært en netto avgang innenfor IKT på 5 bedrifter fra 2006 (3 %). På den andre siden har kategorien Energi/Miljø hatt en netto tilvekst på 6 bedrifter fra Mange av de nye selskapene innenfor denne kategorien er innenfor fornybar energi. Energi/ miljø 25 Olje/ gass 43 Medisin/ havbruk 18 Andre 17 IKT 142 Figur 3: Bransjefordeling, 245 bedrifter Analyse av 245 teknologiselskaper Fortsatt sterk vekst i totalomsetning og egenkapital Det har vært en betydelig vekst i total omsetning og egenkapital i bedriftene i perioden Total omsetning har i perioden hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 1 på 25,2 %, driftsresultat 96,7 % (men med utgangspunkt i lave tall) og total egenkapital 38,8 %. Total omsetning Total omsetning i 2007 var 7,17 mrd mot 5,74 mrd i Sammenliknet med tidligere års vekst er omsetningsveksten for teknologibransjen i Trondheim stadig økende. Selskaper som rapporterte tall for første gang i 2007 representerer bare 18,9 mill kr av økningen (14 bedrifter). Nyetableringer, definert som selskaper som er 5 år eller yngre, utgjorde 18,4 % av omsetningsøkningen fra 2006 til Dette er en sterkt synkende trend fra de forutgående årene, men skyldes til dels av enkelte større selskaper med enorm vekst i perioden , som bl.a. EMGS (etablert i 2002), nå ikke defineres som nyetablering. Allikevel er det ingen tvil om at omsetningsveksten siste år har kommet fra modne selskaper Samlet omsetningsvekst 19,7 % 21,7 % 24,8 % Økning, etablerte [mrd kr] 0,333 0,260 1,164 Økning, nyetablerte (5 år eller yngre) [mrd kr] 0,445 0,766 0,262 Tabell 2: Vekst i samlet omsetning, etablerte og nyetablerte bedrifter Total omsetning Driftsresultat -58,8 48,4 153,8 155,7 Resultat før skatt -123,3 31,2 99,8 28,5 Figur 4: Utvikling i samlet omsetning, driftsresultat og resultat før skatt (mill kr) Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2

4 Vekstvinnere i perioden målt i omsetning Av de 10 hurtigst voksende bedriftene i Trondheim med over 1 mill kr i omsetning i 2005, var Nacre AS den klare vinneren i forhold til gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR). ElectroMagnetic GeoServices (EMGS) var imidlertid den klare vinneren i forhold til absolutt vekst. Vekstvinnere (CAGR, %) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Årlig vekstrate 1 Nacre AS 8,1 272,4 479 % 2 Fenrits AS 1,0 19,5 339 % 3 Marine Cybernetics AS 2,0 23,9 250 % 4 Kongsberg SIM AS 2,4 29,9 250 % 5 Petrell AS 1,9 13,4 166 % 6 MaxWare AS 1,9 135,9 165 % 7 Numerical Rocks AS 3,7 19,6 130 % 8 Arm Norway AS 6,7 32,8 122 % 9 ScanWind Group AS 52,0 253,6 121 % 10 Digital Innovation AS 1,2 4,5 96 % Tabell 3: Selskaper med størst omsetningsvekst i perioden Omsetning er oppgitt i mill kr. Vekstvinnere (absolutt, mill kr) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Økning [mill kr] 1 ElectroMagnetic GeoServices (EMGS) AS 317,3 757,0 439,7 2 Nacre AS 8,1 272,4 264,2 3 ScanWind Group AS 52,0 253,6 201,6 Tabell 4: Selskaper med størst absolutt omsetningsvekst i perioden Økning i omsetning og faktisk omsetning er oppgitt i mill kr. Nyetablerte vekstvinnere i perioden målt i omsetning Av de 5 hurtigst voksende nyetableringene i Trondheim med over 1 mill kr i omsetning i 2005, var Kongsberg SIM AS vinneren i forhold til gjennomsnittlig årlig vekst. Nordisk Mobiltelefon Norge AS var imidlertid vinneren i forhold til absolutt vekst i omsetning. Nyetablerte vekstvinnere (CAGR, %) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Årlig vekstrate 1 Kongsberg SIM AS 2,4 29,9 250 % 2 Numerical Rocks AS 3,7 19,6 130 % 3 Digital Innovation AS 1,2 4,5 96 % 4 Energos AS 2,9 9,1 79 % 5 Kadabra Produktdesign AS 1,3 4,0 75 % Tabell 5: Selskaper etablert fra og med 2003 med størst omsetningsvekst i perioden Omsetning er oppgitt i mill kr. Nyetablerte vekstvinnere (absolutt, mill kr) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Økning [mill kr] 1 Nordisk Mobiltelefon Norge AS 0,1 64,9 64,8 2 Norsk Helsenett AS 78,4 113,1 34,7 3 Fara ASA 35,0 62,7 27,7 Tabell 6: Selskaper etablert fra og med 2003 med størst absolutt omsetningsvekst i perioden Økning i omsetning og faktisk omsetning er oppgitt i mill kr. 3

5 Total egenkapital Total egenkapital, som er sum av innskutt og opptjent egenkapital, har hatt en betydelig økning i vekstrate de siste årene. Fra 2006 til 2007 økte egenkapitalen med hele 1,04 mrd kr. Tallene i figur 5 viser at det har vært en svært betydelig kapitaltilførsel til teknologibedriftene i Trondheim de seneste årene ,1% +33,0% +40,0% Egenkapital (mrd kr) 1,574 1,954 2,599 3,638 Figur 5: Utvikling i egenkapital for 245 teknologibaserte selskaper i Trondheim (mill kr). Innskutt og opptjent egenkapital Det meste av egenkapitalen er innskutt egenkapital (88,2 % i 2007), se figur 6. Innskutt egenkapital økte i 2007 med 53,8 % eller 1,02 mrd kr. Selskaper som rapporterte tall for første gang i 2007 representerer bare 44,6 mill kr av denne økningen Opptjent egenkapital (mill kr) Innskutt egenkapital (mill kr) Figur 6: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for 245 teknologibaserte selskaper i Trondheim (mill kr) Topp 10 økning i innskutt EK siste år ( ) Økning [mill kr] Kapitalkilde 1 ElectroMagnetic GeoServices AS 733,0 Børs (OSE) 2 ScanWind Group AS 215,0 Nye svenske eiere (oppkjøp) 3 Revolt Technology AS 44,7 VC Viking Venture og internasjonale 4 IntraPoint 41,0 Internasjonale investorer (US) 5 InvivoSense AS 33,3 Børs (Oslo Axess) 6 Fara ASA 23,4 Børs (OSE) 7 Optoplan AS 13,8 Nye amerikanske eiere (oppkjøp) 8 Marine Cybernetics AS 12,0 VC StatoilHydro m.fl. 9 SensorLink AS 11,0 Private investorer (Stavanger) 10 New Index AS 9,5 Seed - Proventure Tabell 7: Topp 10 økt innskutt egenkapital

6 Resultatutvikling i 2007 Den samlede resultatutviklingen for selskapsporteføljen var variert i perioden Forbedringen i driftsresultat fra 2005 til 2007 er samlet på 107,3 mill kr. Andelen av selskapene som leverer positivt driftsresultat er nå nedadgående og lavere enn for perioden Driftsresultat Samlet driftsresultat [mill] -58,8 48,4 153,8 155,7 Andel bedrifter med positivt resultat 59,4 % 60,3 % 62,6 % 57,2 % Tabell 8: Resultatutvikling 200X-2007 Samlet resultat før skatt var positivt i 2007, men det har vært en samlet nedgang i resultat før skatt på 71,3 mill kr fra Samlet resultat før skatt er nå omtrent på samme nivå som i Resultat før skatt Samlet resultat før skatt[mill] -123,3 31,2 99,8 28,5 Tabell 9: Resultat før skatt EMGS påvirker tallene sterkt i negativ retning. Hvis man ser bort fra EMGS er samlet driftsresultat +352,1 mill og samlet resultat før skatt +287,2 mill. Med andre ord er det for den øvrige porteføljen en positiv utvikling siden Lønnsomhetsvinnere 2007 Topp 10 forbedring av driftsresultat fra 2005 til 2007: Lønnsomhetsvinnere [mill kr] Driftsresultat 2005 Driftsresultat 2007 Økning, Nacre AS -8,1 94,0 102,1 2 Autronica Fire and Security AS -19,2 79,6 98,8 3 MaxWare AS -3,8 93,4 97,2 4 Kongsberg Seatex ASA 26,3 88,1 61,8 5 Aqua Gen AS 12,8 67,4 54,6 6 Brønnteknologiutvikling AS 6,3 30,6 24,3 7 Fugro Oceanor AS -11,5 3,7 15,2 8 Teeness AS 14,9 28,9 14,0 9 Arm Norway AS -8,5 2,7 11,2 10 Revolt Technology AS -11,2-0,2 11,0 Tabell 10: Selskaper med størst vekst i driftsresultat Driftsresultat er oppgitt i mill kr En trend blant lønnsomhetsvinnerne er at de har blitt kjøpt opp de siste årene, har fått internasjonale eiere eller er børsnotert. Det eneste unntaket her er Brønnteknologiutvikling AS. Nyetablerte lønnsomhetsvinnere 2007 Topp 10 forbedring av driftsresultat fra 2005 til 2007 for nyetableringer, altså selskaper etablert fra og med Lønnsomhetsvinnere [mill kr] Driftsresultat 2005 Driftsresultat 2007 Økning, Revolt Technology AS 2-11,2-0,2 11,0 2 Norsk Helsenett AS -3,5 6,6 10,1 3 Numerical Rocks AS -5,7 0,9 6,6 4 Kongsberg SIM AS -0,1 6,1 6,2 5 Exploro AS 0,0 3,1 3,1 Tabell 11: Nyetablerte selskaper med størst vekst i driftsresultat Driftsresultat er oppgitt i mill kr. 2 Revolt har gjennomgått en endring i selskapsstrukturen. Morselskapet er etablert i Sveits, mens det norske datterselskapet i første rekke eier IPR og har derfor ingen omsetning p.t.. De havner av denne grunn på topp på grunn av lavere kostnader og dermed et langt mindre negativt resultat enn i Dette gir altså ikke et riktig bilde av konsernet, kun av datterselskapet. 5

7 Børsnoterte selskaper og internasjonalt eide selskaper Det er totalt 8 børsnoterte selskaper i populasjonen. Vi har 1 avgang siden siste analyse: Corrocean har kjøpt opp Roxar, skiftet navn til Roxar ASA samt flyttet hovedkontor og forretningsadresse til Stavanger. Børsnoterte selskaper EMGS (EMGS) InvivoSense (INVIVO) Kongsberg SIM (KOG) Powel (POWEL) Fara (FARA) Nordic Semiconductor (NOD) Kongsberg Seatex (KOG) Q-Free (QFR) Tabell 12: Børsnoterte Trondheimsbedrifter I tillegg er det 28 internasjonalt eide selskaper inkludert heleide datterselskaper av børsnoterte selskaper, blant annet Atmel Norway, Yahoo Technologies Norway. Antall internasjonalt eide selskaper er langt flere siden forrige temperaturanalyse, og er nå oppe 16 bedrifter. Dette viser den høye oppkjøpsaktiviteten som har vært av trønderske teknologiselskaper. Et av selskapene ble stiftet i 2007, og er derfor ikke på listen over oppkjøpte selskaper. Internasjonale selskaper definerer vi som selskaper som er kjøpt opp og eid av en større internasjonal eier. Oppkjøpte selskaper 3d-Radar AS(Curtiss-Wright Corp., US) Abeo ANS(Acando AB, SE) Aqua Gen AS(EW Group GmbH, DE) ConSepT AS (Natco Group Inc., US) Geolab Nor AS(Fugro Group, NL) MaxWare AS(SAP AG, DE) Nacre AS(Sperian Protection SA, FR) Optoplan AS(Wavefield Inseis ASA, NO, int. eiere) Tabell 13: Teknologibaserte bedrifter i Trondheim kjøpt opp av internasjonale aktører. ScanWind Group AS(Morphic Technologies AB, SE) Reslab Reservior Laboratories AS (Weatherford International Ltd., US) Reslab Integration AS (Weatherford International Ltd., US) Seabed Geophysical AS (Seabird Exploration Ltd., UAE) Sicom AS(Weatherford International Ltd., US) Teeness ASA(Sandvik AB, SE) Wellcem AS(Siem Offshore Inc., BVI) Børsnoterte selskaper Internasjonalt eide selskaper Figur 7: Antall børsnoterte og internasjonalt eide teknologiselskaper i Trondheim En sammenligning av nøkkeltall i 2007 for børsnoterte, internasjonalt eide og øvrige selskaper viser følgende 3 : [mill kr] Børsnoterte (8) Internasjonalt eide (28) Øvrige Sum Omsetning Andel av total omsetning 29,7 % 36,9 % 33,4 % 100 % Egenkapital Andel av total egenkapital 45,4 % 24,5 % 30,1 % 100 % Driftsresultat Andel av totalt driftsresultat -157 *) -99,6 % ,2 % ,5 % 157,2 100 % Antall ansatte Andel av antall ansatte 20,4 % 34,2 % 45,4 % 100 % Tabell 14: Nøkkeltall i 2007 fordelt på børsnoterte selskaper, internasjonalt eide selskaper og øvrige. 3 I denne analysen har vi valgt å inkludere EMGS i kategorien børsnoterte og Atmel Norway i kategorien internasjonalt eide 6

8 Nyetablerte selskaper Fortsatt høyt antall selskapsetableringer i teknologibransjen i Trondheim Den eldste bedriften i porteføljen ble etablert i De yngste selskapene som er inkludert i denne analysen ble etablert i Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 8,2 år. Nyetableringer er her definert som selskaper etablert i 2003 og senere, det vil si de som er fem år eller yngre per Nyetablerte utgjør totalt 90 bedrifter i porteføljen. Det har vært en positiv vekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheim over en lengre periode, og omlag 37 % av bedriftene er etablert i år 2003 eller senere. Det etableres nå nye teknologibedrifter årlig, gjennomsnittlig ca. 19 på 2000-tallet, mot typisk 3-5 på 1980-tallet og 5-15 på 1990-tallet. I 2007 registrerte vi 16 nye teknologiselskaper i Trondheim. Dette er en utflating fra toppårene i 2000, 2002 og 2005 (23-24 etableringer), men er fremdeles et høyt antall i forhold til og 1990-tallet. Per november har vi i tillegg registrert 17 nyetablerte teknologiselskaper i 2008, men det antas at vi ikke har fanget opp alle etableringer på analysens tidspunkt Antall nyetablerte teknologibedrifter per periode Gjennomsnittlig antall teknologietableringer per år Figur 8: Antall nye teknologibedrifter etablert fordelt per tidsperiode. Antall bedrifter som er fem år og yngre er 98 (inkludert de 8 som er registrert så langt i 2008). Økonomisk utvikling for nyetableringer Det er totalt 90 bedrifter innenfor denne kategorien. Disse hadde ved utgangen av 2007 totalt 490 ansatte.i tillegg er det 17 nyregistreringer i 2008 som ikke er inkludert i årets analyse. Nyetablerte bedrifter Antall bedrifter Omsetning [mill kr] Andel av total omsetning 4,7 % 8,5 % 10,7 % Egenkapital [mill kr] Andel av total egenkapital 10,5 % 18,1 % 13,6 % Tabell 15: Omsetnings- og egenkapitalutvikling for nyetableringer Antall bedrifter viser det antall nyetableringer som har levert årsregnskap det aktuelle året. Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i perioden var 86 % for nyetableringene (noe høyere nivå enn forrige temperaturanalyse), mens gjennomsnittlig årlig egenkapitalvekst i samme periode var på 56 % (lavere enn forrige). Nyetablerte vekstvinnere målt i egenkapital Vekstvinnerne blant nyetableringer i perioden målt i total egenkapital. Kun bedrifter som hadde minimum kr i (positiv) egenkapital i 2005 er med i oversikten. Nyetablerte vekstvinnere, EK EK-vekst Omsetning 2007 [mill kr] 1 Volve AS 651 % 5,6 2 Integrated Optoelectronics AS 325 % 0,1 3 Well Technology Group AS 306 % 225,5 4 Exploro AS 242 % 8,5 5 Apto Maritime AS 239 % 1,4 6 Wellcem Innovation AS 166 % 0,1 7 Migris AS 128 % 2,8 8 Grep Drift AS 101 % 6,3 9 Maritime Robotics AS 98 % 3,2 10 Nordisk Mobiltelefon Norge AS 94 % 64,9 Tabell 16: Oversikt over nyetablerte selskaper (etablert i ) med størst vekst i egenkapital i perioden Selskaper som har hatt en betydelig økning i egenkapitalen i perioden, men som samtidig hadde negativ egenkapital i 2005, er utelatt fra analysen. Dette gjelder blant annet Digital Innovation og Numerical Rocks. 7

9 Hvordan vil temperaturen bli i 2008 og 2009? Temperaturanalysen baserer seg på regnskapstall for 2007, det vil si at den gir et 1 år gammelt bilde av situasjonen. På grunn av den svært negative utviklingen i makroøkonomien i løpet av 2008, har vi valgt å gjennomføre en supplerende spørreundersøkelse i desember Undersøkelsen ble gjort blant 45 av teknologibedriftene i databasen (18 % av de aktive) for å få et oppdatert/ tidsriktig bilde av den økonomiske tilstanden. Utvalget er tilfeldig og representativt for den totale databasen. Vi spurte både om økonomisk utvikling i 2008 (omsetning, resultat, kapital, ansatte), forventet utvikling i 2009, samt tanker om dagens økonomiske situasjon (finanskrisen). Ja Nei Samme/ vet ikke Vil omsetningen i 2008 være høyere enn i 2007? 13 % 16 % 71 % Forventes det omsetningsvekst i 2009? 18 % 20 % 62 % 32 av bedriftene har opplevd omsetningsvekst i 2008, mens 28 forventer videre vekst også i Majoriteten mener altså at det vil være omsetningsvekst i perioden , og det er derfor grunn til å tro at samlet omsetning i porteføljen øker. Dog kan det være tegn som tyder på at veksttakten vil kunne avta noe i løpet av Vil driftsresultatet i 2008 være høyere enn i 2007? 18 % 33 % 49 % Forventes det resultatvekst i 2009? Resultatutviklingen er mer variert. 22 av bedriftene forventer resultatvekst i 2008, mens resterende halvpart enten forventer nedgang (15 stk.) eller stagnasjon (8 stk.). 26 forventer resultatvekst i Resultatutviklingen kan samlet sett forventes å stagnere i 2008 men ta seg noe opp igjen fra % 20 % 58 % Forventes det nyansettelser i 2009? 7 % 29 % 64 % Har selskapet behov for tilførsel av kapital i 2009? 16 % 51 % 33 % Har det vært eller vil det bli endring i eierstruktur i 2008/2009? 38 % 29 % 33 % 13 bedrifter har hatt eierskifte i 2008 eller forventer det i 2009, hovedsaklig på bakgrunn av økt behov for egenkapital. Ellers oppgir 2 av 3 selskaper at de eller bransjen påvirkes av finanskrisen. 14 bedrifter (31 %) føler seg direkte påvirket av finanskrisen mens 15 bedrifter (33 %) påvirkes i liten grad. 11 påvirkes ikke og 5 vet ikke konsekvensene av finanskrisen for sin bedrift. Påvirkningen av finanskrisen merkes i form av blant annet: Kutt i bemanning Lav investeringsvilje Redusert oppdragsmengde Lavere prising av varer og tjenester Lavere priselastisitet hos kunder Mer tidkrevende salgsprosesser På den positive siden kan det være lettere å få avtaler med nye leverandører, samt å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Eventuelle endringer i markedskreftene vil også kunne åpne for nye markedsmuligheter. Noen av de oppfattede påvirkningene er nok et resultat av naturlige svingninger i markedet, og ikke nødvendigvis finanskrisen. 8

10 Impello Managements Temperaturmål Temperaturen har sunket noe i 2007 Temperaturen var på +42 i Dette er lavere enn både i 2005 og Temperaturen er nå tilbake på nesten samme nivå som i Dog må det sies at temperaturen har vært relativt høy i hele perioden Temperaturen holdes oppe av en meget sterk vekst i omsetning og egenkapital, samt sterk likviditet og soliditet. Imidlertid drar resultatutviklingen og driftsmarginer ned temperaturen en god del. Lønnsomheten er ikke imponerende for totalpopulasjonen, og det bør være potensial for betydelig forbedring. Det er investert betydelig kapital i sektoren de seneste årene, og spesielt mye i 2007, noe som er et tegn på at man tror på fremtidige gevinster Figur 9: Impello Managements temperaturmål for årene I 2006 hadde porteføljen en score på +58, det høyeste siden vi startet målingen. Den høye temperaturen var forårsaket av fremgang både i omsetning, egenkapital og driftsresultater. Samtidig var det en høy egenkapitalrentabilitet. I 2005 hadde porteføljen en score +50. Lavere temperatur i 2005 enn 2006 skyldtes primært lavere driftsmarginer og noe lavere vekst i omsetning. I 2004 var temperaturen +36 og I 2004 var det relativt beskjeden vekst som påvirket temperaturen i negativ retning, mens det i 2003 var dårlig lønnsomhet. Generelt har temperaturen i teknologibedriftene i Trondheim vært positiv i perioden , og med en økende trend frem til Det blir spennende å se om den lille nedgangen i 2007 fortsetter inn i 2008, eller om man snur denne trenden. Fortsatt vekst, spesielt i resultat, og dermed økt lønnsomhet vil være avgjørende faktorer for at temperaturen skal kunne øke ytterligere. 9

11 Hvordan utføres Temperaturanalysen? Impello Management har utviklet et temperaturmål som viser utviklingen og veksten i forhold til totalt ti nøkkeltall samlet i fire hovedkategorier: Lønnsomhet Soliditet og likviditet Vekst Nyetableringer Nøkkeltall: gjennomsnittlig driftsmargin, totalkapitalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet. Nøkkeltall: gjennomsnittlig soliditet, likviditetsgrad 1 og gjeldsgrad. Nøkkeltall: vekst i populasjonens omsetning, egenkapital og driftsmargin. Nøkkeltall: antall nyetableringer Gjennomsnittlig score på hvert nøkkeltall for hele porteføljen av bedrifter måles årlig og gis en score på en skala fra -5 til +5. Score -5 representerer en svært dårlig tilstand/utvikling, score 0 representerer en nøytral tilstand/utvikling, mens score +5 representerer en svært positiv tilstand/utvikling. Ved utregning av nøkkeltall som er relatert til resultatregnskapet er kun bedrifter som har registrert omsetning på minimum 2 mill kr samme år med i analysen. Tilsvarende er det ved utregninger relatert til balansen kun bedrifter som har registrert egenkapital på minimum kr. samme år som er med i analysen. Totalt kan populasjonen oppnå en score fra -50 til +50 i løpet av et år. Vi har for pedagogikkens skyld valgt å multiplisere alle tall med en gitt faktor 2 slik at den endelige scoren gis innenfor skalaen -100 til Score -100 representerer en svært dårlig helsetilstand og dårlige fremtidsutsikter for selskapene, mens +100 representerer en svært god helsetilstand og gode fremtidsutsikter. Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 273 bedrifter. Av disse var 28 uten aktivitet per Netto 245 bedrifter var i virksomhet per Av disse har 3 selskaper ikke levert regnskap for Analysen er følgelig basert på 242 godkjente regnskaper. De 28 selskapene uten aktivitet per er fordelt slik: 1 stk. oppkjøpt og omgjort til avdelingskontor 1 stk. flyttet forretningsadresse til Stavanger (Corrocean nå Roxar) 6 konkurs el. oppløst 3 etablert så sent i 2007 at tall ikke er rapport til Brønnøysundsregistrene 17 etablert i 2008 Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i Trondheim. Porteføljen inkluderer de børsnoterte selskapene Q-Free, Kongsberg (Seatex og SIM), Powel, Fara, Nordic Semiconductor, EMGS og InvivoSense (sistnevnte notert på Oslo Axess). Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Det Norske (tidl. Pertra) og Teekay Petrojarl Production holdt utenfor, siden disse i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser (f.eks SINTEF), og avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheim er heller ikke tatt med i analysen (f.eks. Google Norway, Telenor, Statoils forskningssenter, Ergo Group, Fast Search & Transfer, Kantega, SUN Microsystems, Ementor og Geomatikk). Sistnevnte skyldes at avdelingstall ikke er tilgjengelig i offentlig statistikk og vanskelig identifiseres i årsrapportene på det detaljnivå som kreves. Kartleggingen har fanget opp minst 95% av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-10 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 10

12 Kontakt og mer informasjon Nærmere informasjon om analysen eller en utvidet presentasjon kan fås ved henvendelse: Impello Management AS Innherredsveien 7 Inngang A 7014 Trondheim Epost: Tel: Fax:

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016

IMPELLO-ANALYSEN 2016 IMPELLO-ANALYSEN 2016 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Guttorm Nygård, analytiker 25.01.2017 Takk til våre samarbeidspartnere

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk?

Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk? Pålitelig Instrumentering, Automatisering og Styring Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk? En presentasjon av mulighetene for et

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2005 og perioden

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 2005 og perioden Nyhetsbrev nr. 1/27 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 25 og perioden 1994-25 FORNY-programmet favnet i 25 i hovedsak fire virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler,

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer