IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no"

Transkript

1 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen tar for seg siste 3-års periode, dvs. årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall. Impello Management er strategisk og finansiell partner for børsnoterte selskaper/konsern, vekstbedrifter, og FoU- og innovasjonsmiljøer, primært innen bransjene olje/gass, energi/miljø og IKT. Vi bistår i å utvikle, synliggjøre og realisere verdier for selskapets eiere og ledelse. Våre tjenester er strategi/forretningsutvikling, finansiering og M&A (transaksjonsrelatert rådgivning). Impello Management AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim Tel: , e-post:

2 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007! Impello Management har, gjennom systematisk kartlegging i flere år, bygget opp en database med oversikt over teknologibaserte bedrifter i Trondheim. Databasen inneholder totalt 273 selskaper, hvorav 245 var i virksomhet per er nyregistrert i selskaper er opphørt, konkurs eller har flyttet i løpet av 2007 eller tidligere år. Selskapene er fordelt på teknologiområdene (a) IKT, (b) olje/gass, (c) energi/miljø, (d) medisin/havbruk og (e) andre teknologiområder. Av de 245 aktive selskapene hadde 242 selskaper registrert omsetning pr , mens 3 selskaper ikke hadde levert tall til Brønnøysundsregistrene for Fjorårets undersøkelse (høst 2007) kan lastes ned fra Fakta om teknologibedrifter hadde virksomhet i Trondheim per Selskapene hadde en positiv utvikling fra , og det samme gjelder i 2007 i forhold til omsetning og egenkapital. Resultatutviklingen har imidlertid vært mer variert, og det er blant annet en større andel bedrifter med negativt driftsresultat i 2007 i forhold til perioden Totalt er det ansatte fordelt på 242 bedrifter, dvs. 15,5 % økning siden Det er i gjennomsnitt 14,9 ansatte per bedrift og 2,0 mill kroner i omsetning per ansatt. Regnskapsdata viser at det har vært 24,8 % omsetningsvekst og 40,0 %. egenkapitalvekst fra 2006 til Samlet har det vært 1,9 mill kr i økt driftsresultat, og 71,3 mill kr i redusert resultat før skatt Antall teknologibedrifter i Trondheim per Antall ansatte Ansatte per bedrift 13,0 13,4 14,9 Omsetning per ansatt [mill] 1,3 1,8 2,0 Tabell 1: Statistikk, teknologibedrifter i Trondheim, ,72 5,74 7,17 48,4 153,8 155,7 31,2 99, ,64 2,59 28,5 1,95 Omsetning [mrd] Driftsresultat [mill] Resultat før skatt [mill] Egenkapital [mrd] Figur 1: Økonomisk utvikling for teknologibaserte selskaper i Trondheim Nyetableringer (5 år eller yngre) 90 bedrifter ble etablert i perioden Totalt 490 ansatte. 765 mill kr i samlet omsetning i nye teknologiselskaper registrert i vår database i 2008 (per november). Nedgangen i antall ansatte og omsetning kommer delvis av at enkelte store bedrifter ikke lengre kan kategoriseres som nyetablert (bl.a. EMGS) Bedrifter Ansatte Omsetning Nye bedrifter Figur 2: Nyetableringer i Trondheim,

3 Bransjer Nøkkeltall fra 245 selskaper med selskapsadresse Trondheim innen teknologiområdene IKT, olje/gass, energi/miljø, medisin/havbruk og andre teknologiområder er analysert. Datamaterialet er hentet fra offisielle regnskaper for perioden IKT er det dominerende teknologiområdet i Trondheim, og andelen representerer nå 58%. Det har vært en netto avgang innenfor IKT på 5 bedrifter fra 2006 (3 %). På den andre siden har kategorien Energi/Miljø hatt en netto tilvekst på 6 bedrifter fra Mange av de nye selskapene innenfor denne kategorien er innenfor fornybar energi. Energi/ miljø 25 Olje/ gass 43 Medisin/ havbruk 18 Andre 17 IKT 142 Figur 3: Bransjefordeling, 245 bedrifter Analyse av 245 teknologiselskaper Fortsatt sterk vekst i totalomsetning og egenkapital Det har vært en betydelig vekst i total omsetning og egenkapital i bedriftene i perioden Total omsetning har i perioden hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 1 på 25,2 %, driftsresultat 96,7 % (men med utgangspunkt i lave tall) og total egenkapital 38,8 %. Total omsetning Total omsetning i 2007 var 7,17 mrd mot 5,74 mrd i Sammenliknet med tidligere års vekst er omsetningsveksten for teknologibransjen i Trondheim stadig økende. Selskaper som rapporterte tall for første gang i 2007 representerer bare 18,9 mill kr av økningen (14 bedrifter). Nyetableringer, definert som selskaper som er 5 år eller yngre, utgjorde 18,4 % av omsetningsøkningen fra 2006 til Dette er en sterkt synkende trend fra de forutgående årene, men skyldes til dels av enkelte større selskaper med enorm vekst i perioden , som bl.a. EMGS (etablert i 2002), nå ikke defineres som nyetablering. Allikevel er det ingen tvil om at omsetningsveksten siste år har kommet fra modne selskaper Samlet omsetningsvekst 19,7 % 21,7 % 24,8 % Økning, etablerte [mrd kr] 0,333 0,260 1,164 Økning, nyetablerte (5 år eller yngre) [mrd kr] 0,445 0,766 0,262 Tabell 2: Vekst i samlet omsetning, etablerte og nyetablerte bedrifter Total omsetning Driftsresultat -58,8 48,4 153,8 155,7 Resultat før skatt -123,3 31,2 99,8 28,5 Figur 4: Utvikling i samlet omsetning, driftsresultat og resultat før skatt (mill kr) Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2

4 Vekstvinnere i perioden målt i omsetning Av de 10 hurtigst voksende bedriftene i Trondheim med over 1 mill kr i omsetning i 2005, var Nacre AS den klare vinneren i forhold til gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR). ElectroMagnetic GeoServices (EMGS) var imidlertid den klare vinneren i forhold til absolutt vekst. Vekstvinnere (CAGR, %) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Årlig vekstrate 1 Nacre AS 8,1 272,4 479 % 2 Fenrits AS 1,0 19,5 339 % 3 Marine Cybernetics AS 2,0 23,9 250 % 4 Kongsberg SIM AS 2,4 29,9 250 % 5 Petrell AS 1,9 13,4 166 % 6 MaxWare AS 1,9 135,9 165 % 7 Numerical Rocks AS 3,7 19,6 130 % 8 Arm Norway AS 6,7 32,8 122 % 9 ScanWind Group AS 52,0 253,6 121 % 10 Digital Innovation AS 1,2 4,5 96 % Tabell 3: Selskaper med størst omsetningsvekst i perioden Omsetning er oppgitt i mill kr. Vekstvinnere (absolutt, mill kr) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Økning [mill kr] 1 ElectroMagnetic GeoServices (EMGS) AS 317,3 757,0 439,7 2 Nacre AS 8,1 272,4 264,2 3 ScanWind Group AS 52,0 253,6 201,6 Tabell 4: Selskaper med størst absolutt omsetningsvekst i perioden Økning i omsetning og faktisk omsetning er oppgitt i mill kr. Nyetablerte vekstvinnere i perioden målt i omsetning Av de 5 hurtigst voksende nyetableringene i Trondheim med over 1 mill kr i omsetning i 2005, var Kongsberg SIM AS vinneren i forhold til gjennomsnittlig årlig vekst. Nordisk Mobiltelefon Norge AS var imidlertid vinneren i forhold til absolutt vekst i omsetning. Nyetablerte vekstvinnere (CAGR, %) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Årlig vekstrate 1 Kongsberg SIM AS 2,4 29,9 250 % 2 Numerical Rocks AS 3,7 19,6 130 % 3 Digital Innovation AS 1,2 4,5 96 % 4 Energos AS 2,9 9,1 79 % 5 Kadabra Produktdesign AS 1,3 4,0 75 % Tabell 5: Selskaper etablert fra og med 2003 med størst omsetningsvekst i perioden Omsetning er oppgitt i mill kr. Nyetablerte vekstvinnere (absolutt, mill kr) Omsetning 2005 Omsetning 2007 Økning [mill kr] 1 Nordisk Mobiltelefon Norge AS 0,1 64,9 64,8 2 Norsk Helsenett AS 78,4 113,1 34,7 3 Fara ASA 35,0 62,7 27,7 Tabell 6: Selskaper etablert fra og med 2003 med størst absolutt omsetningsvekst i perioden Økning i omsetning og faktisk omsetning er oppgitt i mill kr. 3

5 Total egenkapital Total egenkapital, som er sum av innskutt og opptjent egenkapital, har hatt en betydelig økning i vekstrate de siste årene. Fra 2006 til 2007 økte egenkapitalen med hele 1,04 mrd kr. Tallene i figur 5 viser at det har vært en svært betydelig kapitaltilførsel til teknologibedriftene i Trondheim de seneste årene ,1% +33,0% +40,0% Egenkapital (mrd kr) 1,574 1,954 2,599 3,638 Figur 5: Utvikling i egenkapital for 245 teknologibaserte selskaper i Trondheim (mill kr). Innskutt og opptjent egenkapital Det meste av egenkapitalen er innskutt egenkapital (88,2 % i 2007), se figur 6. Innskutt egenkapital økte i 2007 med 53,8 % eller 1,02 mrd kr. Selskaper som rapporterte tall for første gang i 2007 representerer bare 44,6 mill kr av denne økningen Opptjent egenkapital (mill kr) Innskutt egenkapital (mill kr) Figur 6: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for 245 teknologibaserte selskaper i Trondheim (mill kr) Topp 10 økning i innskutt EK siste år ( ) Økning [mill kr] Kapitalkilde 1 ElectroMagnetic GeoServices AS 733,0 Børs (OSE) 2 ScanWind Group AS 215,0 Nye svenske eiere (oppkjøp) 3 Revolt Technology AS 44,7 VC Viking Venture og internasjonale 4 IntraPoint 41,0 Internasjonale investorer (US) 5 InvivoSense AS 33,3 Børs (Oslo Axess) 6 Fara ASA 23,4 Børs (OSE) 7 Optoplan AS 13,8 Nye amerikanske eiere (oppkjøp) 8 Marine Cybernetics AS 12,0 VC StatoilHydro m.fl. 9 SensorLink AS 11,0 Private investorer (Stavanger) 10 New Index AS 9,5 Seed - Proventure Tabell 7: Topp 10 økt innskutt egenkapital

6 Resultatutvikling i 2007 Den samlede resultatutviklingen for selskapsporteføljen var variert i perioden Forbedringen i driftsresultat fra 2005 til 2007 er samlet på 107,3 mill kr. Andelen av selskapene som leverer positivt driftsresultat er nå nedadgående og lavere enn for perioden Driftsresultat Samlet driftsresultat [mill] -58,8 48,4 153,8 155,7 Andel bedrifter med positivt resultat 59,4 % 60,3 % 62,6 % 57,2 % Tabell 8: Resultatutvikling 200X-2007 Samlet resultat før skatt var positivt i 2007, men det har vært en samlet nedgang i resultat før skatt på 71,3 mill kr fra Samlet resultat før skatt er nå omtrent på samme nivå som i Resultat før skatt Samlet resultat før skatt[mill] -123,3 31,2 99,8 28,5 Tabell 9: Resultat før skatt EMGS påvirker tallene sterkt i negativ retning. Hvis man ser bort fra EMGS er samlet driftsresultat +352,1 mill og samlet resultat før skatt +287,2 mill. Med andre ord er det for den øvrige porteføljen en positiv utvikling siden Lønnsomhetsvinnere 2007 Topp 10 forbedring av driftsresultat fra 2005 til 2007: Lønnsomhetsvinnere [mill kr] Driftsresultat 2005 Driftsresultat 2007 Økning, Nacre AS -8,1 94,0 102,1 2 Autronica Fire and Security AS -19,2 79,6 98,8 3 MaxWare AS -3,8 93,4 97,2 4 Kongsberg Seatex ASA 26,3 88,1 61,8 5 Aqua Gen AS 12,8 67,4 54,6 6 Brønnteknologiutvikling AS 6,3 30,6 24,3 7 Fugro Oceanor AS -11,5 3,7 15,2 8 Teeness AS 14,9 28,9 14,0 9 Arm Norway AS -8,5 2,7 11,2 10 Revolt Technology AS -11,2-0,2 11,0 Tabell 10: Selskaper med størst vekst i driftsresultat Driftsresultat er oppgitt i mill kr En trend blant lønnsomhetsvinnerne er at de har blitt kjøpt opp de siste årene, har fått internasjonale eiere eller er børsnotert. Det eneste unntaket her er Brønnteknologiutvikling AS. Nyetablerte lønnsomhetsvinnere 2007 Topp 10 forbedring av driftsresultat fra 2005 til 2007 for nyetableringer, altså selskaper etablert fra og med Lønnsomhetsvinnere [mill kr] Driftsresultat 2005 Driftsresultat 2007 Økning, Revolt Technology AS 2-11,2-0,2 11,0 2 Norsk Helsenett AS -3,5 6,6 10,1 3 Numerical Rocks AS -5,7 0,9 6,6 4 Kongsberg SIM AS -0,1 6,1 6,2 5 Exploro AS 0,0 3,1 3,1 Tabell 11: Nyetablerte selskaper med størst vekst i driftsresultat Driftsresultat er oppgitt i mill kr. 2 Revolt har gjennomgått en endring i selskapsstrukturen. Morselskapet er etablert i Sveits, mens det norske datterselskapet i første rekke eier IPR og har derfor ingen omsetning p.t.. De havner av denne grunn på topp på grunn av lavere kostnader og dermed et langt mindre negativt resultat enn i Dette gir altså ikke et riktig bilde av konsernet, kun av datterselskapet. 5

7 Børsnoterte selskaper og internasjonalt eide selskaper Det er totalt 8 børsnoterte selskaper i populasjonen. Vi har 1 avgang siden siste analyse: Corrocean har kjøpt opp Roxar, skiftet navn til Roxar ASA samt flyttet hovedkontor og forretningsadresse til Stavanger. Børsnoterte selskaper EMGS (EMGS) InvivoSense (INVIVO) Kongsberg SIM (KOG) Powel (POWEL) Fara (FARA) Nordic Semiconductor (NOD) Kongsberg Seatex (KOG) Q-Free (QFR) Tabell 12: Børsnoterte Trondheimsbedrifter I tillegg er det 28 internasjonalt eide selskaper inkludert heleide datterselskaper av børsnoterte selskaper, blant annet Atmel Norway, Yahoo Technologies Norway. Antall internasjonalt eide selskaper er langt flere siden forrige temperaturanalyse, og er nå oppe 16 bedrifter. Dette viser den høye oppkjøpsaktiviteten som har vært av trønderske teknologiselskaper. Et av selskapene ble stiftet i 2007, og er derfor ikke på listen over oppkjøpte selskaper. Internasjonale selskaper definerer vi som selskaper som er kjøpt opp og eid av en større internasjonal eier. Oppkjøpte selskaper 3d-Radar AS(Curtiss-Wright Corp., US) Abeo ANS(Acando AB, SE) Aqua Gen AS(EW Group GmbH, DE) ConSepT AS (Natco Group Inc., US) Geolab Nor AS(Fugro Group, NL) MaxWare AS(SAP AG, DE) Nacre AS(Sperian Protection SA, FR) Optoplan AS(Wavefield Inseis ASA, NO, int. eiere) Tabell 13: Teknologibaserte bedrifter i Trondheim kjøpt opp av internasjonale aktører. ScanWind Group AS(Morphic Technologies AB, SE) Reslab Reservior Laboratories AS (Weatherford International Ltd., US) Reslab Integration AS (Weatherford International Ltd., US) Seabed Geophysical AS (Seabird Exploration Ltd., UAE) Sicom AS(Weatherford International Ltd., US) Teeness ASA(Sandvik AB, SE) Wellcem AS(Siem Offshore Inc., BVI) Børsnoterte selskaper Internasjonalt eide selskaper Figur 7: Antall børsnoterte og internasjonalt eide teknologiselskaper i Trondheim En sammenligning av nøkkeltall i 2007 for børsnoterte, internasjonalt eide og øvrige selskaper viser følgende 3 : [mill kr] Børsnoterte (8) Internasjonalt eide (28) Øvrige Sum Omsetning Andel av total omsetning 29,7 % 36,9 % 33,4 % 100 % Egenkapital Andel av total egenkapital 45,4 % 24,5 % 30,1 % 100 % Driftsresultat Andel av totalt driftsresultat -157 *) -99,6 % ,2 % ,5 % 157,2 100 % Antall ansatte Andel av antall ansatte 20,4 % 34,2 % 45,4 % 100 % Tabell 14: Nøkkeltall i 2007 fordelt på børsnoterte selskaper, internasjonalt eide selskaper og øvrige. 3 I denne analysen har vi valgt å inkludere EMGS i kategorien børsnoterte og Atmel Norway i kategorien internasjonalt eide 6

8 Nyetablerte selskaper Fortsatt høyt antall selskapsetableringer i teknologibransjen i Trondheim Den eldste bedriften i porteføljen ble etablert i De yngste selskapene som er inkludert i denne analysen ble etablert i Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 8,2 år. Nyetableringer er her definert som selskaper etablert i 2003 og senere, det vil si de som er fem år eller yngre per Nyetablerte utgjør totalt 90 bedrifter i porteføljen. Det har vært en positiv vekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheim over en lengre periode, og omlag 37 % av bedriftene er etablert i år 2003 eller senere. Det etableres nå nye teknologibedrifter årlig, gjennomsnittlig ca. 19 på 2000-tallet, mot typisk 3-5 på 1980-tallet og 5-15 på 1990-tallet. I 2007 registrerte vi 16 nye teknologiselskaper i Trondheim. Dette er en utflating fra toppårene i 2000, 2002 og 2005 (23-24 etableringer), men er fremdeles et høyt antall i forhold til og 1990-tallet. Per november har vi i tillegg registrert 17 nyetablerte teknologiselskaper i 2008, men det antas at vi ikke har fanget opp alle etableringer på analysens tidspunkt Antall nyetablerte teknologibedrifter per periode Gjennomsnittlig antall teknologietableringer per år Figur 8: Antall nye teknologibedrifter etablert fordelt per tidsperiode. Antall bedrifter som er fem år og yngre er 98 (inkludert de 8 som er registrert så langt i 2008). Økonomisk utvikling for nyetableringer Det er totalt 90 bedrifter innenfor denne kategorien. Disse hadde ved utgangen av 2007 totalt 490 ansatte.i tillegg er det 17 nyregistreringer i 2008 som ikke er inkludert i årets analyse. Nyetablerte bedrifter Antall bedrifter Omsetning [mill kr] Andel av total omsetning 4,7 % 8,5 % 10,7 % Egenkapital [mill kr] Andel av total egenkapital 10,5 % 18,1 % 13,6 % Tabell 15: Omsetnings- og egenkapitalutvikling for nyetableringer Antall bedrifter viser det antall nyetableringer som har levert årsregnskap det aktuelle året. Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i perioden var 86 % for nyetableringene (noe høyere nivå enn forrige temperaturanalyse), mens gjennomsnittlig årlig egenkapitalvekst i samme periode var på 56 % (lavere enn forrige). Nyetablerte vekstvinnere målt i egenkapital Vekstvinnerne blant nyetableringer i perioden målt i total egenkapital. Kun bedrifter som hadde minimum kr i (positiv) egenkapital i 2005 er med i oversikten. Nyetablerte vekstvinnere, EK EK-vekst Omsetning 2007 [mill kr] 1 Volve AS 651 % 5,6 2 Integrated Optoelectronics AS 325 % 0,1 3 Well Technology Group AS 306 % 225,5 4 Exploro AS 242 % 8,5 5 Apto Maritime AS 239 % 1,4 6 Wellcem Innovation AS 166 % 0,1 7 Migris AS 128 % 2,8 8 Grep Drift AS 101 % 6,3 9 Maritime Robotics AS 98 % 3,2 10 Nordisk Mobiltelefon Norge AS 94 % 64,9 Tabell 16: Oversikt over nyetablerte selskaper (etablert i ) med størst vekst i egenkapital i perioden Selskaper som har hatt en betydelig økning i egenkapitalen i perioden, men som samtidig hadde negativ egenkapital i 2005, er utelatt fra analysen. Dette gjelder blant annet Digital Innovation og Numerical Rocks. 7

9 Hvordan vil temperaturen bli i 2008 og 2009? Temperaturanalysen baserer seg på regnskapstall for 2007, det vil si at den gir et 1 år gammelt bilde av situasjonen. På grunn av den svært negative utviklingen i makroøkonomien i løpet av 2008, har vi valgt å gjennomføre en supplerende spørreundersøkelse i desember Undersøkelsen ble gjort blant 45 av teknologibedriftene i databasen (18 % av de aktive) for å få et oppdatert/ tidsriktig bilde av den økonomiske tilstanden. Utvalget er tilfeldig og representativt for den totale databasen. Vi spurte både om økonomisk utvikling i 2008 (omsetning, resultat, kapital, ansatte), forventet utvikling i 2009, samt tanker om dagens økonomiske situasjon (finanskrisen). Ja Nei Samme/ vet ikke Vil omsetningen i 2008 være høyere enn i 2007? 13 % 16 % 71 % Forventes det omsetningsvekst i 2009? 18 % 20 % 62 % 32 av bedriftene har opplevd omsetningsvekst i 2008, mens 28 forventer videre vekst også i Majoriteten mener altså at det vil være omsetningsvekst i perioden , og det er derfor grunn til å tro at samlet omsetning i porteføljen øker. Dog kan det være tegn som tyder på at veksttakten vil kunne avta noe i løpet av Vil driftsresultatet i 2008 være høyere enn i 2007? 18 % 33 % 49 % Forventes det resultatvekst i 2009? Resultatutviklingen er mer variert. 22 av bedriftene forventer resultatvekst i 2008, mens resterende halvpart enten forventer nedgang (15 stk.) eller stagnasjon (8 stk.). 26 forventer resultatvekst i Resultatutviklingen kan samlet sett forventes å stagnere i 2008 men ta seg noe opp igjen fra % 20 % 58 % Forventes det nyansettelser i 2009? 7 % 29 % 64 % Har selskapet behov for tilførsel av kapital i 2009? 16 % 51 % 33 % Har det vært eller vil det bli endring i eierstruktur i 2008/2009? 38 % 29 % 33 % 13 bedrifter har hatt eierskifte i 2008 eller forventer det i 2009, hovedsaklig på bakgrunn av økt behov for egenkapital. Ellers oppgir 2 av 3 selskaper at de eller bransjen påvirkes av finanskrisen. 14 bedrifter (31 %) føler seg direkte påvirket av finanskrisen mens 15 bedrifter (33 %) påvirkes i liten grad. 11 påvirkes ikke og 5 vet ikke konsekvensene av finanskrisen for sin bedrift. Påvirkningen av finanskrisen merkes i form av blant annet: Kutt i bemanning Lav investeringsvilje Redusert oppdragsmengde Lavere prising av varer og tjenester Lavere priselastisitet hos kunder Mer tidkrevende salgsprosesser På den positive siden kan det være lettere å få avtaler med nye leverandører, samt å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Eventuelle endringer i markedskreftene vil også kunne åpne for nye markedsmuligheter. Noen av de oppfattede påvirkningene er nok et resultat av naturlige svingninger i markedet, og ikke nødvendigvis finanskrisen. 8

10 Impello Managements Temperaturmål Temperaturen har sunket noe i 2007 Temperaturen var på +42 i Dette er lavere enn både i 2005 og Temperaturen er nå tilbake på nesten samme nivå som i Dog må det sies at temperaturen har vært relativt høy i hele perioden Temperaturen holdes oppe av en meget sterk vekst i omsetning og egenkapital, samt sterk likviditet og soliditet. Imidlertid drar resultatutviklingen og driftsmarginer ned temperaturen en god del. Lønnsomheten er ikke imponerende for totalpopulasjonen, og det bør være potensial for betydelig forbedring. Det er investert betydelig kapital i sektoren de seneste årene, og spesielt mye i 2007, noe som er et tegn på at man tror på fremtidige gevinster Figur 9: Impello Managements temperaturmål for årene I 2006 hadde porteføljen en score på +58, det høyeste siden vi startet målingen. Den høye temperaturen var forårsaket av fremgang både i omsetning, egenkapital og driftsresultater. Samtidig var det en høy egenkapitalrentabilitet. I 2005 hadde porteføljen en score +50. Lavere temperatur i 2005 enn 2006 skyldtes primært lavere driftsmarginer og noe lavere vekst i omsetning. I 2004 var temperaturen +36 og I 2004 var det relativt beskjeden vekst som påvirket temperaturen i negativ retning, mens det i 2003 var dårlig lønnsomhet. Generelt har temperaturen i teknologibedriftene i Trondheim vært positiv i perioden , og med en økende trend frem til Det blir spennende å se om den lille nedgangen i 2007 fortsetter inn i 2008, eller om man snur denne trenden. Fortsatt vekst, spesielt i resultat, og dermed økt lønnsomhet vil være avgjørende faktorer for at temperaturen skal kunne øke ytterligere. 9

11 Hvordan utføres Temperaturanalysen? Impello Management har utviklet et temperaturmål som viser utviklingen og veksten i forhold til totalt ti nøkkeltall samlet i fire hovedkategorier: Lønnsomhet Soliditet og likviditet Vekst Nyetableringer Nøkkeltall: gjennomsnittlig driftsmargin, totalkapitalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet. Nøkkeltall: gjennomsnittlig soliditet, likviditetsgrad 1 og gjeldsgrad. Nøkkeltall: vekst i populasjonens omsetning, egenkapital og driftsmargin. Nøkkeltall: antall nyetableringer Gjennomsnittlig score på hvert nøkkeltall for hele porteføljen av bedrifter måles årlig og gis en score på en skala fra -5 til +5. Score -5 representerer en svært dårlig tilstand/utvikling, score 0 representerer en nøytral tilstand/utvikling, mens score +5 representerer en svært positiv tilstand/utvikling. Ved utregning av nøkkeltall som er relatert til resultatregnskapet er kun bedrifter som har registrert omsetning på minimum 2 mill kr samme år med i analysen. Tilsvarende er det ved utregninger relatert til balansen kun bedrifter som har registrert egenkapital på minimum kr. samme år som er med i analysen. Totalt kan populasjonen oppnå en score fra -50 til +50 i løpet av et år. Vi har for pedagogikkens skyld valgt å multiplisere alle tall med en gitt faktor 2 slik at den endelige scoren gis innenfor skalaen -100 til Score -100 representerer en svært dårlig helsetilstand og dårlige fremtidsutsikter for selskapene, mens +100 representerer en svært god helsetilstand og gode fremtidsutsikter. Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 273 bedrifter. Av disse var 28 uten aktivitet per Netto 245 bedrifter var i virksomhet per Av disse har 3 selskaper ikke levert regnskap for Analysen er følgelig basert på 242 godkjente regnskaper. De 28 selskapene uten aktivitet per er fordelt slik: 1 stk. oppkjøpt og omgjort til avdelingskontor 1 stk. flyttet forretningsadresse til Stavanger (Corrocean nå Roxar) 6 konkurs el. oppløst 3 etablert så sent i 2007 at tall ikke er rapport til Brønnøysundsregistrene 17 etablert i 2008 Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i Trondheim. Porteføljen inkluderer de børsnoterte selskapene Q-Free, Kongsberg (Seatex og SIM), Powel, Fara, Nordic Semiconductor, EMGS og InvivoSense (sistnevnte notert på Oslo Axess). Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Det Norske (tidl. Pertra) og Teekay Petrojarl Production holdt utenfor, siden disse i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser (f.eks SINTEF), og avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheim er heller ikke tatt med i analysen (f.eks. Google Norway, Telenor, Statoils forskningssenter, Ergo Group, Fast Search & Transfer, Kantega, SUN Microsystems, Ementor og Geomatikk). Sistnevnte skyldes at avdelingstall ikke er tilgjengelig i offentlig statistikk og vanskelig identifiseres i årsrapportene på det detaljnivå som kreves. Kartleggingen har fanget opp minst 95% av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-10 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 10

12 Kontakt og mer informasjon Nærmere informasjon om analysen eller en utvidet presentasjon kan fås ved henvendelse: Impello Management AS Innherredsveien 7 Inngang A 7014 Trondheim Epost: Tel: Fax:

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

BANKMARKEDET FOR NORSKE BEDRIFTSKUNDER GJENNOM OG ETTER FINANSKRISEN F

BANKMARKEDET FOR NORSKE BEDRIFTSKUNDER GJENNOM OG ETTER FINANSKRISEN F 7 FAGARTIKLER MAGMA 6 714 BANKMARKEDET FOR NORSKE BEDRIFTSKUNDER GJENNOM OG ETTER FINANSKRISEN F OVE REIN HETLAND har ph.d. i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har vært stipendiat ved NHH og

Detaljer