Maritim sektor i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim sektor i Trøndelag"

Transkript

1 Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell,

2 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 2

3 Samarbeidspartnere 3

4 Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Uavhengig konsulentselskap i Trondheim 8 ansatte Strategi og forretningsutvikling Verdivurderinger og finansielle analyser Kapitalanskaffelse og transaksjonssprosesser Omstilling og lønnsomhetsforbedring Management for hire Kunder Teknologiselskaper IKT, maritim, olje/gass, energi Industri og næringsliv FoU- og innovasjonsmiljø 4

5 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 5

6 Hovedtrekk Trøndelag: Virksomheter som inngår i analysen Selskaper med org.nr. med forretningsadresse i ST eller NT pr Aksjeselskaper (AS) Allmennaksjeselskaper (ASA) Underavdelinger (AVD) Kommunale foretak (KF) Gjelder kun for havner Interkommunale samarbeid (IKS) Gjelder kun for havner Virksomheter som ikke inngår Offentlige virksomheter (f.eks SF, IKS) Unntatt havner Komandittselskaper (KS) Private selskaper uten plikt til å offentliggjøre regnskap: Stiftelser (STI) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Ansvarlige selskaper (ANS) Selskaper med delt ansvar (DA) Enkeltpersonforetak (ENK) Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget org.nr 6

7 Hovedtrekk Trøndelag: Definisjon av maritime virksomheter Analysen benytter samme definisjon på maritim virksomhet som «Maritim verdiskapingsbok» (Menon Business Economics, 2014): «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter» 7

8 Hovedtrekk Trøndelag: 320 maritime virksomheter i Trøndelag i 2012 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 87 (21) 156 (56) Antall underavdelinger i parentes 8

9 Hovedtrekk Trøndelag: Nøkkeltall maritim sektor i Trøndelag 320 virksomheter i aksjeselskaper 77 underavdelinger sysselsatte i sysselsatte i 2013 (8 % vekst) 15 mrd kr i omsetning i 2012 (16 % vekst) 11,3 mrd kr i aksjeselskapene (NB: kun maritimt relatert omsetning) 3,7 mrd kr i underavdelingene (estimat) 5,6 mrd kr i verdiskaping i 2012 (10 % vekst) 9

10 Hovedtrekk Trøndelag: Sysselsetting ( ) Underavdelinger % % % Aksjeselskaper % Vekst: - -1,7 % 7,0 % 5,0 % 8,1 % 10

11 Hovedtrekk Trøndelag: Sysselsetting ( ) Teekay Petrojarl Production har sitt hovedkontor i Trondheim og sysselsetter ca 1200 personer rundt omkring i verden 11

12 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning ( ) [mrd. kr] 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 7,8 2,0 5,8 26% 12,1 11,6 3,2 3,2 8,9 53% 8,4-4% 10,5 10,9 3,0 3,0 7,5 7,9 4% 12,8 3,7 3,3 11,3 9,5 18% 16% Underavdelinger Estimat Aksjeselskaper Kun maritimt relatert omsetning er inkludert 2,0-9% 0, Vekst: 25,7 % 53,4 % -3,7 % -9,5 % 3,9 % 18,1 % 16,5 % 12

13 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning ( ) BOA Offshore er et av selskapene i regionen som har størst omsetning med sine 1,3 mrd. kr 13

14 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning fra øvrige forretningsområder Mange av aksjeselskapene i utvalget har omsetning fra andre forretningsområder som ikke er er relatert til maritim virksomhet. Denne omsetningen er ikke tatt med og representerte 4,9 mrd kr i 2012 Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Maritimt relatert omsetning 5,8 8,9 8,4 7,5 7,9 9,5 11,3 Omsetning fra andre forretningsområder 3,6 4,7 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 Sum 9,4 13,6 13,5 11,8 12,1 14,0 16,2 14

15 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning fra øvrige forretningsområder Trondheim Havn er viktig både for en rekke maritime selskaper, men det er også en rekke selskaper tilknyttet havnevirksomhet som faller utenfor denne analysen. 15

16 Hovedtrekk Trøndelag: Driftsresultat ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0-0,1 0, ,2 Driftsresultat omfatter alle forretningsområder i aksjeselskapene (brutto oms. 16,2 mrd kr i 2012). Dette fordi det er utfordrende å spore hvor stor andel av overskuddet som genereres innen maritim virksomhet 16

17 Hovedtrekk Trøndelag: Verdiskaping ( ) [mrd. kr] 6,0 5,0 4,0 Verdiskaping Vekst 67% 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 3,0 38% 38% Fylkesvis fordeling 2012 ST: 89 % NT: 11 % 2,0 1,0 1,8 2,6 4% 3% 7% 3% 10% 0,

18 Hovedtrekk Trøndelag: Kategorisering av virksomhetene (2012) Hovedkategorien maritime tjenester er størst med 49 % av selskapene, etterfulgt av rederier (22 %), maritime utstyrsprodusenter (17 %) og verft (12 %) Maritime tjenester 157 Rederi 71 Maritimt utstyr 52 Verft 40 18

19 Hovedtrekk Trøndelag: Kategorisering av virksomhetene (2012) REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske Store verft (>100 br.t.) 1 39 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Handel Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester

20 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 20

21 Sør-Trøndelag: 212 maritime virksomheter i Sør-Trøndelag i aksjeselskaper og 56 underavdelinger Sør-Trøndelag har 66 % av virksomhetene i Trøndelag En høy andel av selskapene i ST kommer fra teknologimiljøet i Trondheim Største selskaper er Teekay Petrojarl, Noryards og BOA (målt i omsetning) ST har flere underavdelinger med betydelig omsetning som ikke bokføres lokalt: Eksempler: Siemens, Kongsberg Maritime, DNV og Technip [mrd. kr] Omsetning aksjeselskaper 3,3 4,4 6,8 7,3 6,6 7,1 8,5 10,1 Omsetning underavd. (estimat) 1,4 1,8 2,8 3,0 2,7 2,6 2,7 3,2 Sum omsetning 4,7 6,2 9,6 10,3 9,3 9,7 11,2 13,3 Driftsresultat 0,1 0,3 0,8 0,3 0,0 1,0 0,5 0,4 Sysselsatte [antall] Vekst omsetning 31,7 % 55,4 % 6,4 % -9,5 % 4,2 % 16,0 % 18,1 % Vekst sysselsetting 8,7 % 5,0 % 3,0 % 21

22 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 22

23 Nord-Trøndelag: 108 maritime virksomheter i Nord-Trøndelag i aksjeselskaper og 21 underavdelinger Nord-Trøndelag har 34 % av virksomhetene i Trøndelag Flere av selskapene er lokalisert rundt Statoils driftssenter på Stjørdal og Kværner Verdal Norsk Fisketransport AS har størst omsetning i NT 2012 Andre store: Stena Drilling, Moen Marin Service, Eltorque og Eidshaug Rederi [mrd. kr] Omsetning aksjeselskaper 1,3 1,4 2,0 1,1 1,0 0,8 1,1 1,2 Omsetning underavd. (estimat) 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 Sum omsetning 1,5 1,6 2,4 1,3 1,2 2,2 1,7 1,7 Driftsresultat -0,22-0,19 0,07 0,04 0,06 0,06 0,05 0,10 Sysselsatte [antall] Vekst omsetning 7,2 % 46,0 % -44,7 % -9,4 % 1,8 % 35,0 % 5,6 % Vekst sysselsetting -53,2 % 8,5 % 15,5 % 23

24 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 24

25 Intervjuer med den maritime næringen Gard Ueland, Kongsberg Seatex Helge Kvalvik, BOA Offshore Kai Thrones, Autronica Fire and Security Andreas Jagtøyen, Kongsberg Maritime Nils Johannessen, Teekay Petrojarl Ståle Svenning, SmartMotor Geir Arne Rao, Elpro Asgeir Sørensen, Autonomous Maritime Operations and Systems (AMOS) Stig Einar Wiggen, Ship Modelling and Simulation Centre (SMSC) Tore Livik, Moen Marin Christian Bachke, Maritimt Forum 25

26 Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene Godt samarbeid mellom større selskaper i regionen og kunnskapsmiljøene Forskningsprosjekter, teknologiutvikling, laboratorieforsøk og studentoppgaver Mindre selskaper har ønske om tettere samarbeid, men finner ikke rom for det i den daglige driften Ønske om økt samarbeid, spesielt i forbindelse med produktuvikling Ønske om en arena der mindre selskaper i industrien kan møte kunnskapsmiljøene da miljøet oppleves uoversiktelig utenfra «Vi skulle gjerne sett at den tekniske fagkompetansen ved NTNU og SINTEF kunne vært kombinert med industrierfaringen vår for å gjøre produktene våre enda mer konkurransedyktige» Geir Arne Rao, Elpro 26

27 Maritime Trøndelag må settes på agendaen Bransjen oppleves spredt og fragmentert Lite kunnskap om hvilke selskaper som driver innen maritim sektor Havner i skyggen av storebor Møre og Romsdal Forskningsmiljøene på Tyholt og Gløshaugen trekkes frem som et unntak Hvordan kan dette oppnås? Større bevisstgjøring hos bransjen selv Økt oppmerksomhet i media Økt oppslutning blant det politiske miljøet «På samme måte som at vi gjerne skulle ønske at media skrev mer om maritimt næringsliv, og at politikere deltok på viktige arrangementer i regi av næringen, må vi i næringslivet også stille opp når man blir spurt om å delta» Andreas Jagtøyen, Kongsberg Maritime 27

28 Etablering av møtearenaer Ønske om flere møtearenaer med høy kvalitet Arenaene bør ha et klart definert formål. Eksempelvis koble små og mellomstore selskaper med større virksomheter kompetanseoverføring gjennom faglige foredrag og arrangementer Kvalitet fremfor kvantitet på arrangementer Ta på seg selskapenes hatt: hva kan jeg få ut av dette? «Topplederkonferansen på NTNU er et godt eksempel, der sentrale personer fra store selskaper på Møre er godt representert. Her bør trønderske ledere kjenne sin besøkelsestid og delta, for dette er en glimrende mulighet til å knytte viktige kontakter» Ståle Svenning, SmartMotor 28

29 Sterkere kundefokus Konkurransedyktig leverandørindustri både på kvalitet og pris En rekke underleverandører i regionen leverer til maritim næring Stort potensiale til å jobbe tettere med kunden Hvilke behov har kunden? Hvordan kan vi gjøre kundens hverdag enklere ved å tilpasse våre produkter og tjenester til å dekke disse behovene? Kundefokus trekkes frem som en av de viktigste suksessfaktorene hos flere av bedriftene i regionen som har lyktes med sin satsing «Noe av de aller viktigste er at vi har hatt et sterkt fokus på kundens behov. Allerede før vi ble kjøpt opp av Kongsberg Gruppen så var de en av våre viktigste kunder. Nærheten til kunden var en av årsakene til oppkjøpet» Gard Ueland, Kongsberg Seatex 29

30 Aksen Gløshaugen Sluppen: Norges Silicon Valley? Betydningen av et fremtidig Ocean Space Center er stor Kombinasjon av kunnskapsmiljøer og industri gir et konkurransefortrinn Kritisk å tiltrekke seg villig investeringskapital Legger til rette for realisering av nye prosjekter og internasjonale selskaper som Kongsberg Seatex, EMGS og Teekay Petrojarl «Teknologimiljøet i Trondheim burde utnyttes i mye større grad enn hva tilfellet er i dag. Både innen maritim industri, men også innen helse, IKT og olje/gass er det store muligheter for Trøndelag som region. Se for dere en situasjon der man bygger ut Trondheims svar på Silicon Valley som strekker seg fra Gløshaugen til Sluppen hvilke muligheter noe sånt kunne ha gitt» Helge Kvalvik, BOA Offshore 30

31 Takk for oppmerksomheten!

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer