Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen"

Transkript

1 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. I år har vi også for første gang inkludert teknologibedrifter i Trondheimsregionen i datagrunnlaget Analysen tar for seg utviklingen siden 197tallet, men med spesiell fokus på årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall og karakteristika.

2 Impello Management har for sjette år på rad gjennomført en undersøkelse av teknologiselskapene i Trondheim og kommunene rundt Trondheim (Trondheimsregionen). Formålet med undersøkelsen er å dokumentere og beskrive alle teknologiselskapene som er etablert i Trondheim og Trondheimsregionen gjennom de siste årene, og å følge deres utvikling over tid. Impello har etablert en database som inneholder totalt 436 virksomheter, hvorav 376 i Trondheim (322 aktive) og 6 i Trondheimsregionen. Selskapene er fordelt på teknologiområdene bio/kjemi energi/miljø, helse/medtech, IKT, (e) marin, olje/gass/maritim, industriell produksjon, metaller/mineraler og andre teknologiområder. Impello Management AS er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer, ledelse og gründere med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, vekstbedrifter og FoU og innovasjonsmiljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser (oppkjøp, salg, fusjoner etc.). Impello leverer tjenester på ordinær timebasis, gjennom «managementforhire» eller ved direkte investeringer sammen med eksisterende eiere. Impello er bransjeuavhengige, men har bred erfaring fra bl.a. IKT, olje & gass, energi & miljø, handel, transport og industri. Totalt har vi levert ca. 25 oppdrag fordelt på ca. 15 kunder siden selskapet ble etablert i 25. En stor takk til våre sponsorer: Sponsorer NTNU SINTEF Investinor Viking Venture Proventure Leiv Eiriksson Nyskaping SpareBank 1 SMN Innovasjon Norge Trondheimsregionen 2 Impello Analysen 211

3 IMPELLO ANALYSEN 211 TRONDHEIM Impello Management har, gjennom systematisk kartlegging over flere år, bygget opp en database med oversikt over teknologibedriftene i Trondheim. Databasen består per av: 376 virksomheter 327 aksjeselskaper (AS) og 49 under avdelinger (avd.) av AS utenfor Trondheim 322 aktive og 54 inaktive virksomheter 276 aktive AS og 46 aktive avd. Selskapene er fordelt på teknologi områdene (a) bio/ kjemi, (b) energi/miljø, (c) helse/medtech, (d) IKT, (e) marin, (f) olje/gass/maritim, (g) metaller/mineraler og (f) andre teknologiområder. 51 INAKTIVE 327 AS 276 AKTIVE 376 VIRKSOMHETER 46 AKTIVE 49 AVD. 46 INAKTIVE For underavdelinger har vi kun informasjon om 322 aktive virksomheter bransje og antall ansatte. For aksjeselskaper har Figur 1 Antall virksomheter, aksjeselskaper og underavdelinger per vi komplett regnskapshistorikk, i tillegg til oversikt over hvilken fase selskapet befinner seg i, selskaper med utspring fra FoUmiljøer i Trondheim, og eierstruktur og finansierings/ kapitalstruktur. Av de 276 aktive aksjeselskapene per var det 267 som hadde registrert regnskapstall for 21 på analysetidspunktet, dvs. at 9 selskaper ennå ikke hadde levert tall til Brønnøysundregisteret. Det var en økende dynamikk i teknologibedriftene frem til 29, jf. tabell 1. Dynamikk er her definert som utskiftningsraten i porteføljen, dvs. antall som kommer til og faller fra i løpet av et år. I 29 var det 29 nyetableringer og 16 frafall, totalt 17% av porteføljen ved inngangen til året. I 21 er det observert en nedgang til 14%, og tendensen hittil i 211 er også nedadgående (foreløpige tall viser 14 nyetableringer og 7 frafall). Dynamikk i porteføljen Antall aktive selskaper Nyetableringer Frafall Antall aktive selskaper "Dynamikk" 1 % 9 % 13 % 17 % 14 % Tabell 1: Oversikt over aktive selskaper, nyetableringer, frafall og dynamikk i perioden selskaper i Impellos database er etablert i 21 og har derfor ikke registrert aksjonærinformasjon ennå. Impello Analysen 211 3

4 Fakta om teknologibedrifter hadde virksomhet i Trondheim per Dette tilsvarer en netto tilvekst av 3 selskaper fra 29 (brutto tilvekst 2, men frafall av 17 i løpet av 21 pga. konkurs, flytting, konkurs e.l.). I 21analysen er Det norske oljeselskap ASA for første gang inkludert. Det er dessuten inkludert flere selskaper i Teekaysystemet for å gi et mer dekkende bilde av verdiskapningen. Figur 2 viser at antall ansatte har økt gradvis de siste fem årene før 29, mens det i 21 har flatet ut. Det var registrert totalt ansatte per var preget av svak nedgang i omsetning og nedgang i total egenkapital. Selskapene opplevde en meget positiv utvikling i omsetning i perioden 2529, men altså en liten tilbakegang i 21. Total egenkapital hadde en meget FIGURER positiv utvikling i perioden TMPANALYSE 25 27, men en reduksjon IMPELLO i 28. I 29 økte totalt egenkapital kraftig. Denne økningen stammer i stor grad fra Det norske oljeselskap ASA, som økte egenkapitalen med nærmere 3 mrd. dette året etter fusjon med Axer Figur Exploration 2 i ,75 11, ,5 8,81 5,56 4,28 7,98 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [mrd] Figur 3 Figur 2: Statistikk for teknologiselskaper i Trondheim i perioden 2521 (absolutte tall). 276 aktive AS per med ansatte, 26 8,8 mrd 27 i omsetning 28 og 11,2 29 mrd i egenkapital startups, 5 48 vekstselskaper, 24 modne selskaper og 88 levebrødsforetak selskaper med utspring fra Trondheims FoUmiljø (SINTEF, NTNU, HiST), av disse er 121 fremdeles aktive og 22 4 inaktive selskaper 4 har eller har tidligere hatt backing fra såkorn/venture/pefond, hvorav 44 fra første venturebølge og 36 fra andre 35 venturebølge Per hadde såkorn/venture/pe eierandel i 35 selskaper, industrielle (nasjonale) eiere i 57 selskaper og internasjonale 25 eiere i 33 selskaper Tilført mill. kr. i egenkapital i 21. I perioden 2521 er selskapene tilført egenkapital på til sammen 6,7 mrd. 15 Samlet egen og fremmedkapitaltilførsel i perioden er 1, mrd. De tre store olje/gass/maritim selskapene Det Norske Oljeselskap, EMGS og Teekay står for mer enn halvparten av kapitaltilførselen. 1 Det ble registrert tre internasjonale oppkjøp i løpet av 21, og samlet er det nå registrert 33 internasjonalt oppkjøpte 5 virksomheter siden Positiv utvikling i antall oppkjøp registrert så langt i 211. Selskapene har en meget positiv Gjennomsnittlig utvikling i antall omsetning ansatte (36% over to år) og egenkapital Gjennomsnittlig (96% over egenkapital to år) etter oppkjøp av internasjonale aktører. Figur IKT 4 Impello Analysen Energi/miljø Helse/Medtech

5 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [mrd] Figur 3 gjengir gjennomsnittlig omsetning og egenkapital. Gjennomsnittlig omsetning har økt fra 25,4 mill. kr. i 25 til 31,9 mill. Figur kr. i gjennomsnittlig egenkapital har mer enn doblet seg fra 19,5 mill. kr. i 25 til 4,4 mill. kr. i 21. På samme måte som for de absolutte tall var 29 et toppår ift. gjennomsnittlig omsetning og egenkapital. FIGURER TMPANALYSE IMPELLO Figur , , ,81 4, ,56 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [m Gjennomsnittlig omsetning Gjennomsnittlig egenkapital Figur 3 Figur 3: Statistikk for omsetning og egenkapital blant teknologiselskaper i Trondheim i perioden 2521 (gjennomsnitt). Figur 4 Nyetableringer Det er registrert 2 nye teknologiselskaper 1 i Trondheim i 21, hvorav 19 er nyetablert og 1 innflyttet fra Oslo av nyetableringene har utspring 1 fra SINTEF og 6 fra NTNU. 3 Frafall av 17 selskaper (3 flyttet, 8 fusjonert, 425 oppløst 386 og 2 konkurs). IKT Netto tilvekst av 3 selskaper Energi/miljø Helse/Medtech Det ble registrert 2 nye teknologiselskaper 15 i 21, medregnet tilflyttede FXI Technologies som ble etablert i 25 i Oslo. Dette er et nyetableringsnivå omtrent på nivå med årene 2628, men representerer Marin en nedgang på 9 stk. fra toppåret Selskaper etablert i 21 omsatte for 94,7 mill kr og ansatte personer ved utgangen Bio/Kjemi av Nøkkeltall, nyetableringer Andre Gjennomsnittlig omsetning Gjennomsnittlig egenkapital Antall nyetableringer Antall ansatte nyetableringer Figur 4 Tabell 2: Nøkkeltall for nyetablerte selskaper i årene Antallet i 29 var høyt p.g.a. to spinoffs/fisjoner fra eksisterende bedrifter: Norbit ODM og Geomatikk IKT IKT var klart mest dominerende blant nyetableringene, etterfulgt av energi/miljø og helse/medtech. Det ble ikke etablert nye teknologiselskaper innenfor olje/gass/maritim eller materialer/metaller i 21. Utviklingen i nyetableringer innen olje/gass/maritim har vært nedadgående siden 26, noe som er meget bekymringsfullt IKT Energi/miljø Helse/Medtech Marin Bio/Kjemi Andre Figur 4 Bransjefordeling blant nyetableringer i 211 Impello Analysen 211 5

6 Underavdelinger basert i Trondheim Det er totalt 322 aktive teknologiselskaper lokalisert i Trondheim, hvorav 46 av disse er underavdelinger av selskaper som har hovedkontor utenfor Trondeim. De 322 selskapene hadde til sammen ansatte i 21 (22,9 ansatte i gjennomsnitt). Underavdelinger utgjør 14% av antall aktive virksomheter og 33% av antall ansatte. Årstall Avdelingskontorer Ansatte Tabell 3: Avdelingskontorer i Trondheim. Siden 29 er det registrert frafall av 3 underavdelinger og nyetablering av 4 underavdelinger. Av totalt 46 underavdelinger opererer 78% (36 stk.) innenfor IKT. 4 underavdelinger innenfor olje/gass/maritim representerer 41% av de ansatte. De største underavdelingene Figur 5 i forhold antall ansatte er Statoil Forskningssenter avd. Rotvoll, Aker Offshore Partner avd. Trondheim og EDB Ergogroup avd. Trondheim. Disse tre har til sammen 1 57 ansatte IKT 4 Olje/Gass/Maritim Helse/Medtech Energi/Miljø 36 Marin Annet Figur 5: Bransjefordeling blant underavdelinger av teknologiselskaper med hovedkontor utenfor Trondheim. Figur 6 Største Avdelingskontor i Trondheim Antall ansatte Statoil 35 Forskningssenter, avd Rotvoll 519 Aker Offshore Akkumulert Partner avd. antall Trondheim selskaper 3 29 EDB Ergogroup Etableringer avd. Trondheim per år 248 Telenor 25 Norge Antall avd. Trondheim etableringer (glidende snitt over 5 år) 215 Siemens AS avd. tavle/trafofabrikk Tabell 4: De 5 største teknologibaserte avdelingskontor i Trondheim ihht. antall ansatte På grunn av manglende regnskapstall på avdelingsnivå er resterende del av analysen foretatt eksklusive underavdelinger, dvs. kun 1 1 inkludert aksjeselskaper med hovedkontor i Trondheim. 5 5 Figur 7 SMB 5 % Industri 1 % Gründer 38 % 6 Impello Analysen 211 FoU 47 %

7 Figur 5 Beskrivelse av teknologibransjen i Trondheim IKT 4 Olje/Gass/Maritim 36 Helse/Medtech Energi/Miljø Annet Fortsatt høyt antall selskapsetableringer i teknologibransjen i Trondheim Den eldste bedriften i Trondheimsporteføljen ble etablert i 1976 (Unodrill). De yngste bedriftene som er inkludert i denne analysen er etablert i 21 (211etableringer inkluderes først i neste års analyse). Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 8 år. Underavdelinger er ikke inkludert i denne analysen. Figur 6 Marin Akkumulert antall selskaper Etableringer per år Antall etableringer (glidende snitt over 5 år) Figur 6: Utvikling i antall nyetableringer per år, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. Figur 7 Teknologimiljøet i Trondheim har utviklet seg gjennom tre faser, fra den spede begynnelsen (midten av 197tallet til og med 1996), den store vekstperioden (199722) og frem til modnings og profesjonaliseringsfasen (fra 23 og frem til i dag). Appendix 1 gjengir noe av denne historikken og enkelte viktige hendelser og verktøy/mekanismer som er etablert i FoU og kapitalmiljøet perioden, og som bidrar til å forklare noe av veksten. Industri Det har vært en positiv vekst i antall teknologibaserte SMB 1 nyetableringer % i Trondheim over en lengre periode, og omlag 4 % 5 % av bedriftene er etablert i 25 eller senere. Det etableres nå 1525 nye teknologibedrifter årlig (gjennomsnittlig ca. 19 på 2tallet), mot typisk 13 på 198tallet og 315 på 199tallet. 29 var et rekordår i forhold til nyetableringer av Gründer teknologiselskaper i Trondheim med 29 nye selskaper. 2 nye bedrifter 38 % ble etablert i 21, og hittil i år er det registrert 17 nyetableringer. Dette tyder på at etableringstakten holder seg relativt høyt. Selskapenes opphav/bakgrunn FoU 47 % De 276 aktive aksjeselskapene har enten sitt opphav fra ideer utviklet i FoUmiljø, SMB eller en industribedrift, eller er basert på en ide utviklet av en eller flere gründere. Vi har fordelt selskapene i Trondheim i henhold til opphav, og registrerer at den største gruppen, 131 selskaper (38%), har utspring fra FoUmiljø. Av disse har 121 opphav fra NTNU, SINTEF eller HiST (jf. nedenfor) og 1 fra andre FoUmiljø. Selskapenes opphav (276 aktive selskaper) Antall FoUmiljø 131 Gründer 14 Industribedrift 27 SMB 14 Tabell 5: Selskapenes opphav 275 aktive selskaper. Impello Analysen 211 7

8 Figur 7 38% av selskapene er basert på privatpersoners ideer, og har ikke noen direkte opphav i eller bakgrunn fra et eksisterende bedrifts eller FoUmiljø. De 27 selskapene som har opphav fra industribedrifter er spinoffs fra større selskaper som for eksempel Statoil, Telenor, Nordic Semiconductor, QFree etc. 14 bedrifter er spinoffs fra SMBbedrifter. SMB 5 % Industri 1 % FoU 47 % Gründer 38 % Selskaper med gründere som opphav er overrepresentert blant de selskapene som har falt fra de seneste årene. Av de aktive selskapene har 38% opphav fra gründere, mens 56% av de selskapene som har falt fra har opphav fra gründere. De øvrige kategoriene er underrepresentert. Figur 7: Prosentvis fordeling av selskapenes opphav Selskapenes opphav (51 inaktive selskaper) Antall Prosent FoUmiljø % Gründer % Industribedrift 3 6 % SMB 1 2 % Tabell 6: Selskapenes opphav 52 inaktive selskaper. Selskaper med utspring fra forskningsinstitusjoner og FoUmiljøer Totalt 143 bedrifter, dvs. 43% av alle selskaper, har opprinnelse fra institusjoner tilknyttet FoUmiljøet i Trondheimsregionen. 121 av disse er fremdeles aktive selskaper. Institusjoner tilknyttet FoUmiljøet i Trondheim er NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST). Antallet inkluderer alle selskaper hvor NTNU, SINTEF eller HiST har vært involvert, delaktig eller avgjørende i teknologiutviklingen eller kommersialiseringen av teknologien til selskapet. 95 selskaper har opphav fra NTNU, 6 stammer fra SINTEFmiljøet og 3 har utspring fra HiST. 15 selskaper har opphav fra mer enn én av institusjonene (dvs. både SINTEF og NTNU). Figur NTNU Sintef HiST SINTEF Figur 8: Antall nyetableringer med opphav fra FoU institusjoner. Kilde: Impello Management. Figur 9 Det var få nyetableringer med opphav fra FoUmiljøene før Frem mot 1985 ble det etablert kun 5 selskaper, hvorav 4 av disse hadde utspring fra NTNU. I perioden FoU/kommers. Børs (6) hadde disse miljøene opphav til rundt 2 selskaper årlig, men i siste halvdel av 9tallet vokste antallet kraftig. 7 (25) I årene 1999, Delt 2 eierskap og 21 4 (4) ble det til sammen etablert 35 nye bedrifter, 19 av disse hadde Private investorer utspring fra SINTEF. Perioden Andre 2 (6) 12 etter (6) 21 har vært variert. Såkorn/venture/PE 13 (35) 8 Impello Analysen 211 Industriell investor 32 (57) Gründere

9 12 Figur 8 Figur 9 Figur Årlige nyetableringer med utspring fra NTNU har variert mellom 29 i perioden Året 26 var et bunnår for 8 nyetableringer fra NTNU, men antallet har økt gradvis frem til 29 med 1 selskaper. I 21 fikk vi en nedgang til 6 selskaper. Årlige nyetableringer med utspring fra SINTEF var høyest mot slutten av 199årene og starten av 2. Særlig i 26, 27 og 6 28 var etableringsaktiviteten rundt SINTEFmiljøet lavt med kun en etablering årlig. I 21 ble det registrert 2 nyetableringer fra SINTEFmiljøet, mot 3 i 29. Bedriftene med utspring fra 4 HiST ble etablert i henholdsvis 1996, 1997 og 26. Det har ikke vært registrert nyetablerte aksjeselskaper fra HiST de siste årene, kun andre selskapsformer (f.eks. enkeltmannsforetak), hvor det ikke er tilgjengelig regnskapshistorikk. 2 NTNU Sintef HiST Eierstruktur 276 aktive teknologiselskaper i Trondheim eies av 9 Figur ulike 9 eierkategorier: industrielle investorer, internasjonale investorer, FoU/ kommersialiseringsmiljøer, venture, børs, joint venture (delt eierskap mellom flere eierkategorier), grûndere, private investorer og øvrige investorer (bl.a. offentlig sektor). Eierkategorien ventureeid består av venturekapital, aktive eierfond (private equity) og såkornfond 1. 4 selskaper etablert i 21 har ikke offentliggjort eierskap og inngår derfor ikke i datagrunnlaget til figur 9. Industriell investor 32 (57) Gründere har eierandel i 21 av 272 bedrifter, og er største eiergruppering i 162 av de aktive selskapene (6%). Industrielle eiere er på eiersiden i 21% av selskapene og er største eiergruppering i 32 selskaper. Internasjonale investorer kontrollerer 33 bedrifter. Internasjonale investorer har høyest Internasjonal gjennomsnittlig FoU/kommers. Børs 6 (6) investor 33 (33) eierandel per bedrift med 96%. Selskaper 7 (25) Delt eierskap 4 (4) eid av internasjonale Private investorer investorer samt børsnoterte selskaper Andre 2 (6) representerer de 12 største (6) bedriftene sett i forhold til omsetning Såkorn/venture/PE og egenkapital, 13 (35) mens gründere, FoU/ kommersialiseringsmiljø og private investorer kontrollerer de minste bedriftene. Figur 1 Figur 9 Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i 21. Tall før parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori har størst eierandel. Tall etter parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori er eier. 4 selskaper har ikke offentliggjort eierskap og inngår ikke i figuren. Såkorn/venture/PE Industriell investor hadde per eierandel i (57) Material/Metall Bio/Kjemi 5 (2%) bedrifter, og var største enkelteier (dvs. ikke nødvendigvis Gründere majoritet) i 13 av selskapene. 6 (2%) FoU/kommersialiseringsmiljøer Andre 9 (3%) med 162 (21) eierskap er hovedsakelig NTNU, SINTEF og Leiv Eiriksson Nyskapning (LEN). Disse Marin hadde 8 (3%) per eierandel i totalt 25 Helse/Medtech bedrifter gjennom direkte investeringer eller gjennom selskaper de kontrollerer (for eksempel NTNU Technology Transfer og 11 (4%) SINVENT). Internasjonal investor 33 (33) Bransjefordeling 1 FoU/kommers. Børs 6 (6) 7 (25) Delt eierskap 4 (4) Private investorer Andre 2 (6) 12 (6) Såkorn/venture/PE 13 (35) Energi/Miljø 33 (12%) Gründere 162 (21) IKT 157 (57%) Selskapene er fordelt på IKT, olje/gass/maritim, energi/miljø, helse/medtech, marin, materialer/metaller, bio/kjemi og andre teknologiområder. Olje/Gass/Maritim 47 (17%) Material/Metall Bio/Kjemi 5 (2%) 6 (2%) Andre 9 (3%) IKTunderkategorier Antall Marin 8 (3%) Helse/Medtech Software 6 11 (4%) Elektronikk 27 Energi/Miljø 33 (12%) Olje/Gass/Maritim 47 (17%) IKT 157 (57%) Telecom 22 Media og Web 16 Helse/undervisning 11 Consulting 7 Andre 14 Figur 1: Bransjeinndeling blant teknologiselskaper i Trondheim i 21, inkl. fordeling av IKTselskaper. 1 Selskaper som har hatt såkorn/venture/pe på eiersiden tidligere, men som ikke hadde dette per , er ikke inkludert i denne analysen. Vi viser til side 2829 for informasjon om dette. Impello Analysen 211 9

10 IKT er fortsatt det dominerende teknologiområdet i Trondheim, og andelen representerte i 21 57% opp fra 54% i 29. IKT er delt inn i flere segmenter hvor software er klart størst, fulgt av elektronikk, telecom og media/web. Olje/gass/ maritim representerer 17% av teknologiselskapene. Trenden i antall nyetableringer innen olje/gass/maritim har imidlertid vært fallende siden 26. Energi/miljø utgjør 12% av selskapene, og representerer de yngste selskapene (median etableringsår til energi/ miljøselskaper er 27 mot 22 for de øvrige selskapene), og er den bransjen som har hatt størst økning i antall nyetableringer de siste 5 årene, dette gjelder særlig innen fornybar energi (11 selskaper). Bransjeområdet marin består av selskaper som opererer innenfor fiskeri og havbruk, samt selskaper som utvikler marin relatert teknologi. Andre teknologiområder består hovedsakelig av selskaper som opererer innenfor produktutvikling/produktdesign og bygg/anlegg. Økonomisk utvikling i perioden 2521 Mindre nedgang i omsetning og egenkapital, varierende resultatutvikling Det har vært en betydelig vekst i total omsetning og egenkapital i bedriftene i perioden 2529, mens vi i 21 fikk en marginal nedgang i omsetning. Total omsetning har i perioden hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 2 på 9,6% og total egenkapital har hatt en vekst på 21,1%. Resultatutviklingen har imidlertid variert mer, og preges sterkt av enkelte store selskaper innenfor olje/gass/maritim. Andelen selskaper med positiv driftsmargin har imidlertid økt i perioden. Total omsetning Teknologiselskapene i Trondheim opplevde en sterk vekst i omsetning i perioden 2527 og i 29, mens veksten var tilnærmet flat (reelle tall) i 28. I 21 var det for første gang i denne perioden negativ vekst. Total omsetning var 8,8 mrd i 21, en nedgang på 5,1% fra 29 i nominelle tall. Justert for inflasjon var nedgangen 2,7%. Figur 11 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % Nominell vekst 14,3 % 17,1 % 21,5 % 3,4 % 1,6 % 2,6 % Reell Vekst 12,9 % 15,9 % 19,8 %,6 % 7,7 % 4,9 % Omsetning [mrd] 5,6 6,5 7,9 8,2 9, 8,8 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Figur 11: Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. Kilde for inflasjon: Norges Bank. Figur 12 Totalomsetningen 1 % i 21 var preget av at flere store etablerte selskaper, særlig Teekay Petrojarl Production, BTUPI, QFree, 6 Nacre, % Optoplan 6 % og Seabird Technologies, opplevde en reduksjon i omsetning fra 29. Selskaper som trakk opp omsetningen mest 5 % var Nordic Semiconductor, EMGS, Teeness og Aqua Gen. 2 % 4 % 2 Compounded 2 % Annual Growth Rate (CAGR) 3 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (kilde: Norges Bank). 3 % 2 % 6 % 1 % 1 Impello Analysen % %

11 Selskaper etablert 18 mnd før [mill kr] Omsetning 256,5 277,9 64,3 8,2 94, 152,5 Tabell 7: Omsetning for nyetablerte teknologiselskaper i perioden Tall i mill kr. En del av den samlede omsetningsveksten kommer fra selskaper som leverte regnskapstall for første gang i 21. Disse selskapene ble enten etablert i 21, eller i siste halvdel av Tabell 7 viser at nyetableringer bidrar med fra 1% til 5% totalomsetningen. I 21 representerte selskaper som var etablert 18 mnd. før med 152,5 mill. kr., eller 1,7% av totalomsetningen. De nyetableringene med størst omsetning i 21 var Geomatikk IKT, Norbit ODM, Epcon og Wireless Instrumentation Systems. De to førstnevnte er spinoffs/fisjoner fra eksisterende bedrifter, mens Epcon er en restart av virksomhet etter konkurs. Resultatutvikling i 21 Den samlede resultatutviklingen for selskapsporteføljen har vært varierende i perioden Samlet driftsresultat for teknologiselskapene var 1 628,6 mill kr. i 21, ned fra 1 476,8 mill i 29. Tallene er sterkt påvirket av at flere av de største bedriftene i porteføljen hadde underskudd, bl.a. gjelder dette EMGS (2721), Det norske oljeselskap (2721, særlig 2921) og Teekayselskapene (som her er representert av Teekay Petrojarl Production, Teekay Petrojarl Offshore Siri og Petrojarl 4, som alle er registert med forretningsadresse Trondheim). Det samlede driftsresultatet for selskapsporteføljen eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay var positiv i hele perioden, og var 252,7 mill kr i 21. Driftsresultat (mill) Samlet driftsresultat alle bedrifter 11, 33,7 149,5 619, , ,6 Samlet driftsresultat kun EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 284, 88,7 52,5 973, 1 768, ,3 Samlet driftsresultat ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 173,9 55, 353, 353, 291,6 252,7 Tabell 8: Resultatutvikling 2521 inklusive og eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay. Samlet resultat før skatt endte på 1 59, mill kr i 21. Tallet var lavere enn i 29, men høyere enn 28. Det var et betydelig avvik mellom samlet driftsresultat og resultat før skatt i perioden Dette skyldes høye finansinntekter hos Teekay Petrojarl Production, Autronica Fire and Security, Nacre og Nordic Semiconductor. De resterende selskapene har samlet sett hatt marginalt negative netto finansinntekter. Resultat før skatt (mill) Samlet resultat før skatt alle bedrifter 122, 26,5 15,9 2 6,9 839,9 1 59, Samlet resultat før skatt kun EMGS, Det Norske og 282,5 46,8 273, , , ,1 Teekayselskapene Samlet resultat før skatt ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 16,5 2,3 289,2 429,5 313,8 227,1 Tabell 9: Resultat før skatt 2529 inklusive og eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay. 139 selskaper som hadde levert regnskapstall i 21 hadde positiv driftsmargin. Andelen representerer 51% av selskapsporteføljen og har utviklet seg i positiv retning siden 25. Figur 12a viser en oversikt over fordeling for selskapenes driftsmargin i selskaper hadde driftsmargin på 9% og lavere, hvorav 39 av disse hadde driftsmargin lavere enn 1%. 4 Regnskapsloven krever at selskapet leverer godkjent årsregnskap innen 18 måneder etter registreringsdato. Impello Analysen

12 Figur 12 1 % 6 % 2 % Figur 2 % % 1 6 % 2 % 5, % 1, % Nominell vekst 14,3 % 17,1 % 21,5 % 3,4 % 1,6 % 2,6 % Reell Vekst 12,9 % 15,9 % 19,8 %,6 % 7,7 % 4,9 % Omsetning [mrd] 5,6 6,5 7,9 8,2 9, 8, % 2 % Figur 12a: Fordeling driftsmargin i 21. Figur 12b: Andel selskaper med positivt driftsmargin i perioden % 6 % 1 % 1 % % Figur Total egenkapital 14 Total egenkapital, som er definert som sum innskutt og opptjent egenkapital, har økt betydelig siden 25. Samlet har 12 egenkapitalen i porteføljen økt med 6,9 mrd. kr. I 21 var det imidlertid en negativ vekst i egenkapital 5,2% på 5,2%. Som vi ser av figurene 14 og 15 utgjør 1 egenkapital i EMGS, Det norske oljeselskap og Teekayselskapene +55,6% en stor del av den totale egenkapitalen. Figur ,4% +38,5% ,7% ,2% 1 +55,6% 2 8 5,4% +38,5% 6 Egenkapital (mill kr) ,7% Egenkapital (mill kr) , 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 6 % 5 % 4 % Figur 13: Utvikling i egenkapital for 276 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Innskutt og opptjent egenkapital Hovedandelen av den samlede egenkapitalen blant teknologiselskapene i Trondheim består av innskutt egenkapital. Andelen innskutt egenkapital har ì perioden 2528 variert mellom 7284% av total egenkapital, men var i 29 og 21 lavere grunnet transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner hos noen av de største selskapene. EMGS reduserte overskuddsfondet med 118,8 USD (83,6 mill NOK) i 29. Dette ble brukt til å dekke årets underskudd mens resterende ble oppført som opptjent egenkapital i regnskapet. I 21 ble overkursfondet økt igjen med 19 millioner NOK. Teekay Petrojarl Production reduserte overskuddsfondet med 8 mill kr i 28 og påvirket dermed samlet innskutt egenkapital samt total egenkapital i negativ retning. Fra 28 til 29 var det et stort hopp i opptjent egenkapital. Dette stammer fra Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl Production. Det Norske økte egenkapitalen fra 72 mill i 28 til +2,5 mrd i 29 etter fusjon med Axer Exploration, mens Teekay Petrojarl Production økte fra i 28 til 95 mill i 29 etter innfusjonering av selskapene Petrojarl JV, Petrojarl Tanker, Petrojarl Banff og Petrojarl Varg. 12 Impello Analysen 211

13 )! 1234)+5)! 14 Innskutt EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) ) ) ) 1234)+6) ) 1234)+6) )! Innskutt EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) 9,7% ,1% ,3% +333,7% ,3% +2,8% 114 4,3% 9,7% 4,2% ,1% +44,% ,3% ,8% ,8% 4,2% 114 4,3% ,% ,8% Figur 14: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for 267 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Prosent viser økning per år.! 5 45 Innskutt EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) +333,7% Opptjent EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) +28,7% ,3% ,5% ,3% 2,5% +68,7% +28,7% +22,1% ,1% +55,5% +3,9% ,5% +68,7% +14,4% +22,1% ,1% +3,9% ,9% ,4% ,9% Figur 15: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene. Prosent viser økning per år. Figur 15 viser utviklingen i opptjent og innskutt for teknologiselskapene ekskl. EMGS, Det norske oljeselskap og Teekayselskapene (Teekay Petrojarl Production, Teekay Petrojarl Offshore Siri og Petrojarl 4). Tallene viser at opptjent egenkapital blant de øvrige selskapene har representert en større andel av samlet egenkapital fra 2528 og andelen har økt hvert år siden 25. I 29 ble det registrert store poster opptjent egenkapital i Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl Production, som gjorde at dette jevnet seg noe ut. Det var en svært høy økning i opptjent egenkapital i årene 27 og 28 som skyldes høye resultater i de respektive årene, se tabell 8 og 9. Det var også en økning i opptjent egenkapital i 29, mens det i 21 har avtatt i takt med redusert omsetning. Tabell 1 viser de 15 selskapene med størst økning i innskutt egenkapital de siste 3 årene, dvs Det norske oljeselskap ASA har blitt tilført mest egenkapital det siste året, etterfulgt av Optoplan og QFree. Solcellesilisiumselskapet FESIL Sunergy AS, som nylig ble solgt til tyske Evonik Industries AG, har også fått tilført mer enn 1 mill kr. Hovedandelen av innskutt egenkapital blant vinnerne kom fra børs og industrielle eiere. Summen av innskutt egenkapital blant topp 15 i 21 var 1 79,5 mill kr ,3% 1273!!!! Impello Analysen

14 Topp 15 økning i innskutt EK 2821 Økning Kilde Etableringsår [mill kr] 1 Det norske oljeselskap 332,1 Børs (OSE) 26 2 Optoplan 171,8 Industriell eier QFree 146,3 Børs (OSE) FESIL Sunergy 18,7 Industrielle eiere 26 5 Teekay Petrojarl Offshore Siri 74, Industrielle eiere 26 6 Fara 57,2 Børs (OSE) 25 7 Chapdrive 45,9 Venture, Private Equity 27 8 Teeness 35,8 Industriell eier Geomatikk IKT 18,2 Private investorer 29 1 Verdande Technology (tidl. Volve) 17,9 Venture,Private Equity MemfoACT 16, Venture,private investorer Exprosoft 15, Venture,Private Equity 2 13 Hittite Microwave Norway (tidl. Arctic Silicon Devices) 14, Såkorn Akva Group Software (tidl. Superior Systems) 14, Industriell eier Aptomar (tidl. Apto Maritime) 12,5 Venture, Private Equity 25 Sum 1 79,5 Tabell 1: Teknologiselskaper med størst innskutt egenkapital i perioden Tall i mill kr. Det er flere relativt unge selskaper på topp 15 listen. 9 av de 15 selskapene er etablert i 25 eller senere. Gjennomsnittlig etableringsår er 21 for de 15 bedriftene. I perioden 2821 hadde 16 selskaper positiv utvikling i innskutt egenkapital med en samlet sum på 1 232,2 mill., hvorav 49 selskaper økte med mer enn 1 mill. I samme periode ble innskutt egenkapital redusert i 7 selskap med totalt 837,5 mill. kr. Dette stammer eksempelvis fra tap etter konkurs, fisjon, nedsettelse av overkursfond, overført mot negativt opptjent egenkapital, tilbakebetaling til aksjonærer etc. Den største endringen skjedde i EMGS, hvor innskutt egenkapital ble redusert med 422,1 mill. kr pga. nedsettelse av overkursfond og overføring mot negativ opptjent egenkapital. Endring innskutt egenkapital 2821 Mill kr Antall selskaper Gjennomsnittlig driftsmargin Brutto økning innskutt egenkapital (emisjon, fusjon o.l.) 1 232, % Tapt egenkapital (oppløst, konkurs o.l.) 189, 3 15 % Reduksjon egenkapital (fisjon, nedsettelse overkursfond 648, % o.l.) Netto endring innskutt egenkapital +394, % Tabell 11: Brutto og netto endring i innskutt egenkapital Impello Analysen 211

15 Figur 14 Utvikling i antall ansatte Bruk de figurer du har fått Antall ansatte blant teknologiselskapene i Trondheim har steget jevnt i perioden 2529 før det ble en marginal reduksjon i 21. Dette er i tråd med tilsvarende reduksjon i omsetning og egenkapital. Figur 15 I 21 var antallet ansatte Vekstraten i totalt antall ansatte per år har vært jevnt synkende siden 25, og i 21 var det for Bruk første de figurer gang i du perioden har fått negativ vekst. Det har også vært en økning i gjennomsnittlig antall ansatte per bedrift i perioden 25 28, dette har holdt seg stabilt i Utflatingen i gjennomsnittlig antall ansatte per bedrift skyldes at veksten i antall ansatte ikke er like høy som tidligere og at det er flere nyetableringer enn før. I 21 var omsetning per ansatt på 1,78 mill. Figur Antall ansatte Antall ansatte per bedrift ,9% +12,1% +8,6% +5,3%,4% Figur 16: Utvikling i antall ansatte, totalt og per bedrift, i perioden Tall i prosent viser årlig vekst i antall ansatte. Figur 17 Denne Statistikk, har du ansatte fra PowerPoint tidligere tilsendt Ansatte Ansatte per bedrift Figur Omsetning 18 per ansatt (mill kr) 1,74 1,68 1,82 1,74 1,82 1,78 Tabell 12: Utvikling i antall ansatte, ansatte per bedrift og omsetning per ansatt i perioden StartUp Vekst Moden vekst Konkurs Konkurs skal endres til Frafall i figuren over!! Impello Analysen

16 Faser i selskapets utviklingssyklus Teknologiselskapene er klassifisert innenfor fasene startup, vekst, moden og levebrødsbedrifter ( nullvekst ) i perioden I tillegg har vi en kategori selskaper som av ulike årsaker faller fra (konkurs, oppløst, fusjonert, flyttet). Startup fasen består av selskaper som er 7 år eller yngre og som har lavere omsetning enn 2 mill kr. Vekstfasen inkluderer selskaper som omsetter for mellom 2 og 5 mill kr. og som har hatt topplinjevekst de seneste årene. Selskaper som er eldre enn 7 år, som omsetter for mer enn 5 mill kr og som har nådd breakeven inntjening i form av akkumulert positivt driftsresultat er klassifisert som modne selskaper. Kategorien levebrødsbedrifter er selskaper som er eldre enn 7 år og som har årlig omsetning under 2 mill kr. og som ikke har nevneverdig topplinjevekst de seneste årene. Figur 17: Illustrasjon over definisjonen av fasene startup, vekst, moden og levebrø Selskapsfasene er illustrert i figur 17. Figur 18 gir en oversikt over antall selskaper innenfor hver fase per år i perioden Årlig tilvekst av selskaper i startup fasen avhenger av antall nyetablerte selskaper for hvert år. Antall startup selskaper har vært stabilt mellom 115 og 12 de siste seks årene. Antall vekstselskaper har doblet seg fra 25 til Det var en liten nedgang i antall vekstselskaper i 21. Antall modne selskaper har vært relativt stabilt hele perioden, men en liten økning fra 19 i 25 til 24 i 21. Antall nullvekstselskaper økte betydelig i 26 og 27, men har vært relativt stabil etter den tid. 16 Impello Analysen 211

17 Figur StartUp Vekst Moden vekst Konkurs Frafall Figur Konkurs 18: Antall skal selskaper endres innenfor til Frafall hver fase i i figuren perioden over!! 2521 Startup fase Startup selskaper er definert som 7 år eller yngre omsetter for under 2 mill kr årlig. Antall startup selskaper har vært relativt stabilt de siste årene, men flere selskaper har endret status fra startup til vekstselskap, moden eller levebrød. Selskaper som har vokst og blitt eldre og dermed endret fase til vekst eller nullvekst var imidlertid lavere i 21 enn i perioden Antall frafall innenfor startup kategorien var høyere i 21 enn de foregående årene. Figur ,2 3,3 35 2,9 2, ,8 % 2,3 2,1 17,7 % 2 6,5 % 15 15,5 % 4,1 % 1 5 Omsetning [mill] Driftsmargin 8 % 12 % 18 % 8 % 13 % 15 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % 12 % 14 % 16 % 18 % 2 % Figur Figur 19: Samlet 2 omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin* for selskaper i startup fase. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. *Gjennomsnittlig driftsmargin er basert på tall fra alle selskaper som er innenfor 2 standardavvik fra (det opprinnelige) gjennomsnittet. Kun bedrifter med mer enn 1 mill. 3 i omsetning er inkludert. % 73, 5,2 Startups omsatte til sammen 2 5 for 242 mill kr i 21 og hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på 15%. Omsetningen 1 % blant startup selskapene har vært synkende siden 25, både totalt og gjennomsnittlig omsetning per selskap. Nedgangen i omsetning fra 46,5 65,3 35,4 2 % 25 til 29 skyldes 2 at flere større startups har endret status til vekstselskaper eller til og med modent selskap. Dette gjelder for eksempel EMGS og Fara. Gjennomsnittlig driftsmargin har vært negativ for startup kategorien i hele perioden. 3 Det % er ikke overraskende at startups 1 5 har negativ driftsmargin. Det tar gjerne 357 år før en startup når breakeven og kan begynne å tjene 48, penger. 4 % +31,% +15, % 1 Blant startup selskapene som opplevde omsetningsvekst siste år (2921) var Petrostreamz en klar vinner, etterfulgt 5 % av Integrated Optoelectronics og SIMLINK. +57,9 Petrostreamz er en spinoff fra Pera, og utvikler en software 12, % 32,4 % for bruk innenfor 5 petroleumssektoren. De fire øvrige selskapene på topp 5 er innenfor IKT (blant annet to spinoffs fra Telenor). Felles 6 for % alle vekstvinnere innenfor startup kategorien er at de fremdeles er i en tidligfase, og at omsetningen er en blanding av offentlig støtte, inntekter fra utviklingsprosjekter/pilotkunder og (noe) kommersielle inntekter % Omsetning [mill] Driftsmargin 6 % 3 % 3 % 5 % % 3 % Figur ,2 12 % 6 239,7 233,5 Impello Analysen 1 % ,6 8 %

18 Omsetning [mill] Vekstvinnere 2921 Etablert Bransje Vekst Petrostreamz 25 Olje/Gass/Maritim,5 3, 559 % Integrated Optoelectronics 23 IKT,4 3, 44 % SIMLINK 29 IKT,3 1, 221 % Telcage 28 IKT 2,2 5,1 137 % Piscada 29 IKT,3,8 128 % Tabell 13: Startup fase: Omsetningsvekstvinnere 2921 (kun selskaper med mer enn,25 mill. i omsetning i 29 er inkludert) Vekstvinnere blant startup kategorien i perioden 2621 er alle IKTselskaper, de fleste av disse ble etablert i 26. Gjennomsnittlig årlig vekst blant topp 5 er 78%. Vinneren er et spinoff fra Boost Communications Boostcom CRM Shopping, som fokuserer på mobil internetapplikasjoner for kjøpesentre og handelsbransjen for øvrig. De øvrige 4 selskapene på listen fokuserer på software og telecom/media. Signicat er også spinoff fra SMB (Kantega), og har i perioden fått tilført venturekapital fra Viking Venture. Adactus er oppkjøpt av det børsnoterte digitale mediaselskapet Vizrt / Peak Broadcasting Systems. Omsetning [mill] Vekstvinnere 2621 Etablert Bransje Årlig vekst (CAGR) Boostcom CRM Shopping 26 IKT,6 12,9 117 % One Voice 26 IKT,8 11,7 94 % Adactus 24 IKT 1,3 9,4 65 % Signicat 26 IKT 1,8 13,3 65 % Enable 26 IKT 2,2 11,1 5 % Tabell 14: Startup fase: Omsetningsvekstvinnere 2621 (kun selskaper med mer enn,25 mill. i omsetning i 26 er inkludert) Selskaper som nesten nådde topp 5 var bl.a. Petrostreamz, Maritime Robotics og Sentinel Edialog 24. I analysen av lønnsomhetsvinnerne i startup kategorien har vi valgt å se på driftsmargin for de siste 3 årene, dvs. perioden Mange startups har kort historikk, og en analyse for de siste 5 år ville ekskludert svært mange fra analysen. Gjennomsnittlig driftsmargin blant topp 5 varierer fra 21% til 31%. EnableIT (IKT for helsesektoren) er vinneren, med Migris (3D simuleringsverktøy for oljesektoren) nummer to og Road Solutions (IKT for vei/anlegg) på tredjeplass. Lønnsomhetsvinnere startup Gjennomsnittlig Driftsmargin Etablert Bransje fase 281 EnableIT 27 IKT 31 % Migris 25 Olje/Gass/Maritim 25 % Road Solutions 27 IKT 24 % Sysman 23 IKT 23 % Digital Innovation 24 IKT 21 % Tabell 15: Startup fase: Lønnsomhetsvinnere 2821 (gjennomsnittlig driftsmargin). Kun selskaper med omsetning over 1 mill. hvert år i perioden er inkludert. 18 Impello Analysen 211

19 Vekstfase 2 12 % 15 15,5 % 4,1 % 14 % 1 16 % 5 18 % 2 % Det har vært en sterk økning i antall vekstselskaper i siden 25, 27 men vi fikk 228 færre i Vekstselskapene 21 har naturlig nok opplevd sterk vekst Omsetning enkelte [mill] år, men også 365 nedgang i 39 visse perioder. 321 Gjennomsnittlig 3 omsetning 253 per vekstselskap 243 økte sterkt frem til 27, men har Driftsmargin sunket siden ned til 8 et % gjennomsnitt 12 % på 35,4 mill. 18 kr. % per selskap 8 % i 21. Dette 13 % er laveste 15 gjennomsnitt % i denne perioden. Figur 2 3 % ,3 73, 46,5 5,2 35,4 1 % 2 % , +57,9 +31,% 12, % +15, % 32,4 % 3 % 4 % 5 % 6 % Omsetning [mill] Driftsmargin 6 % 3 % 3 % 5 % % 3 % 7 % Figur Figur 2: Samlet 21 omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin for selskaper i vekstfase. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. *Gjennomsnittlig 7 driftsmargin er basert på tall fra alle selskaper som er innenfor 2 standardavvik fra (det opprinnelige) 267,2 12 gjennomsnittet. % 6 239,7 Vekstselskapene har hatt varierende, men negativ gjennomsnittlig driftsmargin i perioden 233, Mange vekstselskaper 1 % har venturekapital på eiersiden og har satset betydelig på produkt/markedsutvikling og organisasjonsutvikling, noe som fører til 5 227,6 høye investeringer og driftskostnader på veien mot markedsetablering og internasjonal suksess. 8 % 192,9 2,3 4 Topp 5 vekstvinnerne blant vekstselskapene fra 29 til 21 hadde en samlet gjennomsnittlig vekst på 124,5 % i % Vekstvinneren Geomatikk 3 IKT omsatte for 58,4 mill kr i 21, og har hatt en stor vekst siden etableringsåret i 29. Geomatikk +19,4 % IKT er en spinoff fra Geomatikk og startet dermed med en eksisterende kundemasse og inntektsstrøm ved etablering. Aptomar +5,3 % +12, % 4 % vokste 151% fra 29 til 21. Selskapet har både såkornfond +19,6% (Proventure) og private equity fond (Investinor) på eiersiden. De tre øvrige selskapene på listen har vært i drift +3,8 en % del år. Fugro Geolab Nor er 17 år, og ble i 28 kjøpt av Fugro. Gintel er en spinoff fra Telenor. 1 2 % Omsetning 29 [mill] 21 % Vekstvinnere Omsetning 2921[mill] Etablert 3 87 Bransje Vekst Geomatikk IKT Driftsmargin 6 % 29 8 % IKT 1 % 9 % 2,4 7 % 58,4 7 % 186 % Aptomar 25 Olje/Gass/Maritim 12,3 3,8 151 % Fugro Geolab Nor 1994 Olje/Gass/Maritim 15, 33,6 124 % Gintel 21 IKT 14,5 27,8 92 % Computational Industry Technologies 1999 IKT 17,6 29,8 7 % Tabell 16: Vekstfase: Vekstvinnere i forhold til omsetningsvekst Omsetning er i mill kr. Vekstvinnere de siste 5 år (2621) er gjengitt nedenfor. Aptomar og Gintel er også inkludert på denne listen, noe som betyr at disse to selskaper har hatt betydelig positiv vekst over en lengre periode. 3D Rader, som nå er eid av amerikanske Curtiss Wright Corp., er vekstvinneren over den siste 5års perioden med en gjennomsnittlig årlig vekst på 129%. 19 Impello Analysen 21 Impello Analysen

20 Vekstvinnere 2621 Etablert Bransje CAGR 3D Radar 21 IKT 1,4 39,8 129 % Aptomar 25 Olje/Gass/Maritim 1,3 3,8 12 % Resman 25 Olje/Gass/Maritim 2,8 61,3 117 % Gintel 21 IKT 3,2 27,8 72 % Weatherford Petroleum Consultants 25 Olje/Gass/Maritim 8,5 56,5 61 % Tabell 17: Vekstfase: Vekstvinnere i forhold til gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst Omsetning er i mill kr. 23 selskaper har en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i perioden 2621 på mer enn 2%. Selskaper med stor vekst og som nesten nådde topp 5 er for eksempel Energos, Boost Communications, Marine Cybernetics, Exploro og SmartMotor. Lønnsomhetsvinnerne i vekstfasen er rangert etter gjennomsnittlig driftsmargin i perioden selskaper har høyere gjennomsnittlig driftsmargin enn 1%. Exploro er den klare vinneren med en gjennomsnittlig driftsmargin på 4% de siste 5 år. Driftsmarginen har vært stabilt høy hele perioden. Fundator er en god nummer to, men har opplevd synkende margin i perioden. Tilsvarende gjelder også Increo og Cameron Systems (tidligere ConSepT, som ble oppkjøpt av amerikanske Natco Group i 27, senere oppkjøpt av Cameron Systems). Sportradar s driftsmargin har variert veldig i perioden, fra negativ i 26 til 42% i 28. Selskapet ble oppkjøpt av østerrikske Sportradar AG i 28. Lønnsomhetsvinnere 261 Etablert Bransje Gjennomsnittlig Sum Exploro 25 Olje/Gass/Maritim 4 % 1 % Fundator 2 IKT 28 % Increo Interactive Creations 2 IKT 2 % 1 % Cameron Systems (tidl. Consept) 1999 Olje/Gass/Maritim 19 % 14,8 Sportradar (tidl. Market Monitor) 21 IKT 18 % Tabell 18: Vekstfase: Lønnsomhetsvinnere ut fra gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Evatic AS ville vært på listen dersom de hadde blitt etablert i 26 eller tidligere. De har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 22% i perioden Andre selskaper som er nær topp 5 er Doble Transinor Moden fase Antall modne selskaper har økt noe over siste 6års periode. I 21 var 24 av teknologiselskapene i Trondheim definert som modne selskaper, de største av disse er Nordic Semiconductor, Autronica Fire & Security, QFree Teekay og EMGS. Det har vært en jevn vekst i omsetning for de modne bedriftene i perioden, men en særlig høy vekst i 27 og 21. Gjennomsnittsomsetning per bedrift har også løftet seg til et høyere nivå, fra 193 mill kr i 25 til 267mill kr i 21. Gjennomsnittlig driftsmargin blant de modne selskapene var 7 % i 21. Gjennomsnittlig driftsmargin har variert mellom 6% og 1% for perioden Impello Analysen 211 Impello Analysen 21 2

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016

IMPELLO-ANALYSEN 2016 IMPELLO-ANALYSEN 2016 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Guttorm Nygård, analytiker 25.01.2017 Takk til våre samarbeidspartnere

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008 Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 28 Utarbeidet av MENON Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai 29 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-24 FORNY-programmet har i perioden 1995-24 bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer