Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen"

Transkript

1 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. I år har vi også for første gang inkludert teknologibedrifter i Trondheimsregionen i datagrunnlaget Analysen tar for seg utviklingen siden 197tallet, men med spesiell fokus på årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall og karakteristika.

2 Impello Management har for sjette år på rad gjennomført en undersøkelse av teknologiselskapene i Trondheim og kommunene rundt Trondheim (Trondheimsregionen). Formålet med undersøkelsen er å dokumentere og beskrive alle teknologiselskapene som er etablert i Trondheim og Trondheimsregionen gjennom de siste årene, og å følge deres utvikling over tid. Impello har etablert en database som inneholder totalt 436 virksomheter, hvorav 376 i Trondheim (322 aktive) og 6 i Trondheimsregionen. Selskapene er fordelt på teknologiområdene bio/kjemi energi/miljø, helse/medtech, IKT, (e) marin, olje/gass/maritim, industriell produksjon, metaller/mineraler og andre teknologiområder. Impello Management AS er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer, ledelse og gründere med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, vekstbedrifter og FoU og innovasjonsmiljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser (oppkjøp, salg, fusjoner etc.). Impello leverer tjenester på ordinær timebasis, gjennom «managementforhire» eller ved direkte investeringer sammen med eksisterende eiere. Impello er bransjeuavhengige, men har bred erfaring fra bl.a. IKT, olje & gass, energi & miljø, handel, transport og industri. Totalt har vi levert ca. 25 oppdrag fordelt på ca. 15 kunder siden selskapet ble etablert i 25. En stor takk til våre sponsorer: Sponsorer NTNU SINTEF Investinor Viking Venture Proventure Leiv Eiriksson Nyskaping SpareBank 1 SMN Innovasjon Norge Trondheimsregionen 2 Impello Analysen 211

3 IMPELLO ANALYSEN 211 TRONDHEIM Impello Management har, gjennom systematisk kartlegging over flere år, bygget opp en database med oversikt over teknologibedriftene i Trondheim. Databasen består per av: 376 virksomheter 327 aksjeselskaper (AS) og 49 under avdelinger (avd.) av AS utenfor Trondheim 322 aktive og 54 inaktive virksomheter 276 aktive AS og 46 aktive avd. Selskapene er fordelt på teknologi områdene (a) bio/ kjemi, (b) energi/miljø, (c) helse/medtech, (d) IKT, (e) marin, (f) olje/gass/maritim, (g) metaller/mineraler og (f) andre teknologiområder. 51 INAKTIVE 327 AS 276 AKTIVE 376 VIRKSOMHETER 46 AKTIVE 49 AVD. 46 INAKTIVE For underavdelinger har vi kun informasjon om 322 aktive virksomheter bransje og antall ansatte. For aksjeselskaper har Figur 1 Antall virksomheter, aksjeselskaper og underavdelinger per vi komplett regnskapshistorikk, i tillegg til oversikt over hvilken fase selskapet befinner seg i, selskaper med utspring fra FoUmiljøer i Trondheim, og eierstruktur og finansierings/ kapitalstruktur. Av de 276 aktive aksjeselskapene per var det 267 som hadde registrert regnskapstall for 21 på analysetidspunktet, dvs. at 9 selskaper ennå ikke hadde levert tall til Brønnøysundregisteret. Det var en økende dynamikk i teknologibedriftene frem til 29, jf. tabell 1. Dynamikk er her definert som utskiftningsraten i porteføljen, dvs. antall som kommer til og faller fra i løpet av et år. I 29 var det 29 nyetableringer og 16 frafall, totalt 17% av porteføljen ved inngangen til året. I 21 er det observert en nedgang til 14%, og tendensen hittil i 211 er også nedadgående (foreløpige tall viser 14 nyetableringer og 7 frafall). Dynamikk i porteføljen Antall aktive selskaper Nyetableringer Frafall Antall aktive selskaper "Dynamikk" 1 % 9 % 13 % 17 % 14 % Tabell 1: Oversikt over aktive selskaper, nyetableringer, frafall og dynamikk i perioden selskaper i Impellos database er etablert i 21 og har derfor ikke registrert aksjonærinformasjon ennå. Impello Analysen 211 3

4 Fakta om teknologibedrifter hadde virksomhet i Trondheim per Dette tilsvarer en netto tilvekst av 3 selskaper fra 29 (brutto tilvekst 2, men frafall av 17 i løpet av 21 pga. konkurs, flytting, konkurs e.l.). I 21analysen er Det norske oljeselskap ASA for første gang inkludert. Det er dessuten inkludert flere selskaper i Teekaysystemet for å gi et mer dekkende bilde av verdiskapningen. Figur 2 viser at antall ansatte har økt gradvis de siste fem årene før 29, mens det i 21 har flatet ut. Det var registrert totalt ansatte per var preget av svak nedgang i omsetning og nedgang i total egenkapital. Selskapene opplevde en meget positiv utvikling i omsetning i perioden 2529, men altså en liten tilbakegang i 21. Total egenkapital hadde en meget FIGURER positiv utvikling i perioden TMPANALYSE 25 27, men en reduksjon IMPELLO i 28. I 29 økte totalt egenkapital kraftig. Denne økningen stammer i stor grad fra Det norske oljeselskap ASA, som økte egenkapitalen med nærmere 3 mrd. dette året etter fusjon med Axer Figur Exploration 2 i ,75 11, ,5 8,81 5,56 4,28 7,98 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [mrd] Figur 3 Figur 2: Statistikk for teknologiselskaper i Trondheim i perioden 2521 (absolutte tall). 276 aktive AS per med ansatte, 26 8,8 mrd 27 i omsetning 28 og 11,2 29 mrd i egenkapital startups, 5 48 vekstselskaper, 24 modne selskaper og 88 levebrødsforetak selskaper med utspring fra Trondheims FoUmiljø (SINTEF, NTNU, HiST), av disse er 121 fremdeles aktive og 22 4 inaktive selskaper 4 har eller har tidligere hatt backing fra såkorn/venture/pefond, hvorav 44 fra første venturebølge og 36 fra andre 35 venturebølge Per hadde såkorn/venture/pe eierandel i 35 selskaper, industrielle (nasjonale) eiere i 57 selskaper og internasjonale 25 eiere i 33 selskaper Tilført mill. kr. i egenkapital i 21. I perioden 2521 er selskapene tilført egenkapital på til sammen 6,7 mrd. 15 Samlet egen og fremmedkapitaltilførsel i perioden er 1, mrd. De tre store olje/gass/maritim selskapene Det Norske Oljeselskap, EMGS og Teekay står for mer enn halvparten av kapitaltilførselen. 1 Det ble registrert tre internasjonale oppkjøp i løpet av 21, og samlet er det nå registrert 33 internasjonalt oppkjøpte 5 virksomheter siden Positiv utvikling i antall oppkjøp registrert så langt i 211. Selskapene har en meget positiv Gjennomsnittlig utvikling i antall omsetning ansatte (36% over to år) og egenkapital Gjennomsnittlig (96% over egenkapital to år) etter oppkjøp av internasjonale aktører. Figur IKT 4 Impello Analysen Energi/miljø Helse/Medtech

5 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [mrd] Figur 3 gjengir gjennomsnittlig omsetning og egenkapital. Gjennomsnittlig omsetning har økt fra 25,4 mill. kr. i 25 til 31,9 mill. Figur kr. i gjennomsnittlig egenkapital har mer enn doblet seg fra 19,5 mill. kr. i 25 til 4,4 mill. kr. i 21. På samme måte som for de absolutte tall var 29 et toppår ift. gjennomsnittlig omsetning og egenkapital. FIGURER TMPANALYSE IMPELLO Figur , , ,81 4, ,56 "Aktive" Teknologiselskaper Antall Ansatte Omsetning [mrd] Egenkapital [m Gjennomsnittlig omsetning Gjennomsnittlig egenkapital Figur 3 Figur 3: Statistikk for omsetning og egenkapital blant teknologiselskaper i Trondheim i perioden 2521 (gjennomsnitt). Figur 4 Nyetableringer Det er registrert 2 nye teknologiselskaper 1 i Trondheim i 21, hvorav 19 er nyetablert og 1 innflyttet fra Oslo av nyetableringene har utspring 1 fra SINTEF og 6 fra NTNU. 3 Frafall av 17 selskaper (3 flyttet, 8 fusjonert, 425 oppløst 386 og 2 konkurs). IKT Netto tilvekst av 3 selskaper Energi/miljø Helse/Medtech Det ble registrert 2 nye teknologiselskaper 15 i 21, medregnet tilflyttede FXI Technologies som ble etablert i 25 i Oslo. Dette er et nyetableringsnivå omtrent på nivå med årene 2628, men representerer Marin en nedgang på 9 stk. fra toppåret Selskaper etablert i 21 omsatte for 94,7 mill kr og ansatte personer ved utgangen Bio/Kjemi av Nøkkeltall, nyetableringer Andre Gjennomsnittlig omsetning Gjennomsnittlig egenkapital Antall nyetableringer Antall ansatte nyetableringer Figur 4 Tabell 2: Nøkkeltall for nyetablerte selskaper i årene Antallet i 29 var høyt p.g.a. to spinoffs/fisjoner fra eksisterende bedrifter: Norbit ODM og Geomatikk IKT IKT var klart mest dominerende blant nyetableringene, etterfulgt av energi/miljø og helse/medtech. Det ble ikke etablert nye teknologiselskaper innenfor olje/gass/maritim eller materialer/metaller i 21. Utviklingen i nyetableringer innen olje/gass/maritim har vært nedadgående siden 26, noe som er meget bekymringsfullt IKT Energi/miljø Helse/Medtech Marin Bio/Kjemi Andre Figur 4 Bransjefordeling blant nyetableringer i 211 Impello Analysen 211 5

6 Underavdelinger basert i Trondheim Det er totalt 322 aktive teknologiselskaper lokalisert i Trondheim, hvorav 46 av disse er underavdelinger av selskaper som har hovedkontor utenfor Trondeim. De 322 selskapene hadde til sammen ansatte i 21 (22,9 ansatte i gjennomsnitt). Underavdelinger utgjør 14% av antall aktive virksomheter og 33% av antall ansatte. Årstall Avdelingskontorer Ansatte Tabell 3: Avdelingskontorer i Trondheim. Siden 29 er det registrert frafall av 3 underavdelinger og nyetablering av 4 underavdelinger. Av totalt 46 underavdelinger opererer 78% (36 stk.) innenfor IKT. 4 underavdelinger innenfor olje/gass/maritim representerer 41% av de ansatte. De største underavdelingene Figur 5 i forhold antall ansatte er Statoil Forskningssenter avd. Rotvoll, Aker Offshore Partner avd. Trondheim og EDB Ergogroup avd. Trondheim. Disse tre har til sammen 1 57 ansatte IKT 4 Olje/Gass/Maritim Helse/Medtech Energi/Miljø 36 Marin Annet Figur 5: Bransjefordeling blant underavdelinger av teknologiselskaper med hovedkontor utenfor Trondheim. Figur 6 Største Avdelingskontor i Trondheim Antall ansatte Statoil 35 Forskningssenter, avd Rotvoll 519 Aker Offshore Akkumulert Partner avd. antall Trondheim selskaper 3 29 EDB Ergogroup Etableringer avd. Trondheim per år 248 Telenor 25 Norge Antall avd. Trondheim etableringer (glidende snitt over 5 år) 215 Siemens AS avd. tavle/trafofabrikk Tabell 4: De 5 største teknologibaserte avdelingskontor i Trondheim ihht. antall ansatte På grunn av manglende regnskapstall på avdelingsnivå er resterende del av analysen foretatt eksklusive underavdelinger, dvs. kun 1 1 inkludert aksjeselskaper med hovedkontor i Trondheim. 5 5 Figur 7 SMB 5 % Industri 1 % Gründer 38 % 6 Impello Analysen 211 FoU 47 %

7 Figur 5 Beskrivelse av teknologibransjen i Trondheim IKT 4 Olje/Gass/Maritim 36 Helse/Medtech Energi/Miljø Annet Fortsatt høyt antall selskapsetableringer i teknologibransjen i Trondheim Den eldste bedriften i Trondheimsporteføljen ble etablert i 1976 (Unodrill). De yngste bedriftene som er inkludert i denne analysen er etablert i 21 (211etableringer inkluderes først i neste års analyse). Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 8 år. Underavdelinger er ikke inkludert i denne analysen. Figur 6 Marin Akkumulert antall selskaper Etableringer per år Antall etableringer (glidende snitt over 5 år) Figur 6: Utvikling i antall nyetableringer per år, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. Figur 7 Teknologimiljøet i Trondheim har utviklet seg gjennom tre faser, fra den spede begynnelsen (midten av 197tallet til og med 1996), den store vekstperioden (199722) og frem til modnings og profesjonaliseringsfasen (fra 23 og frem til i dag). Appendix 1 gjengir noe av denne historikken og enkelte viktige hendelser og verktøy/mekanismer som er etablert i FoU og kapitalmiljøet perioden, og som bidrar til å forklare noe av veksten. Industri Det har vært en positiv vekst i antall teknologibaserte SMB 1 nyetableringer % i Trondheim over en lengre periode, og omlag 4 % 5 % av bedriftene er etablert i 25 eller senere. Det etableres nå 1525 nye teknologibedrifter årlig (gjennomsnittlig ca. 19 på 2tallet), mot typisk 13 på 198tallet og 315 på 199tallet. 29 var et rekordår i forhold til nyetableringer av Gründer teknologiselskaper i Trondheim med 29 nye selskaper. 2 nye bedrifter 38 % ble etablert i 21, og hittil i år er det registrert 17 nyetableringer. Dette tyder på at etableringstakten holder seg relativt høyt. Selskapenes opphav/bakgrunn FoU 47 % De 276 aktive aksjeselskapene har enten sitt opphav fra ideer utviklet i FoUmiljø, SMB eller en industribedrift, eller er basert på en ide utviklet av en eller flere gründere. Vi har fordelt selskapene i Trondheim i henhold til opphav, og registrerer at den største gruppen, 131 selskaper (38%), har utspring fra FoUmiljø. Av disse har 121 opphav fra NTNU, SINTEF eller HiST (jf. nedenfor) og 1 fra andre FoUmiljø. Selskapenes opphav (276 aktive selskaper) Antall FoUmiljø 131 Gründer 14 Industribedrift 27 SMB 14 Tabell 5: Selskapenes opphav 275 aktive selskaper. Impello Analysen 211 7

8 Figur 7 38% av selskapene er basert på privatpersoners ideer, og har ikke noen direkte opphav i eller bakgrunn fra et eksisterende bedrifts eller FoUmiljø. De 27 selskapene som har opphav fra industribedrifter er spinoffs fra større selskaper som for eksempel Statoil, Telenor, Nordic Semiconductor, QFree etc. 14 bedrifter er spinoffs fra SMBbedrifter. SMB 5 % Industri 1 % FoU 47 % Gründer 38 % Selskaper med gründere som opphav er overrepresentert blant de selskapene som har falt fra de seneste årene. Av de aktive selskapene har 38% opphav fra gründere, mens 56% av de selskapene som har falt fra har opphav fra gründere. De øvrige kategoriene er underrepresentert. Figur 7: Prosentvis fordeling av selskapenes opphav Selskapenes opphav (51 inaktive selskaper) Antall Prosent FoUmiljø % Gründer % Industribedrift 3 6 % SMB 1 2 % Tabell 6: Selskapenes opphav 52 inaktive selskaper. Selskaper med utspring fra forskningsinstitusjoner og FoUmiljøer Totalt 143 bedrifter, dvs. 43% av alle selskaper, har opprinnelse fra institusjoner tilknyttet FoUmiljøet i Trondheimsregionen. 121 av disse er fremdeles aktive selskaper. Institusjoner tilknyttet FoUmiljøet i Trondheim er NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST). Antallet inkluderer alle selskaper hvor NTNU, SINTEF eller HiST har vært involvert, delaktig eller avgjørende i teknologiutviklingen eller kommersialiseringen av teknologien til selskapet. 95 selskaper har opphav fra NTNU, 6 stammer fra SINTEFmiljøet og 3 har utspring fra HiST. 15 selskaper har opphav fra mer enn én av institusjonene (dvs. både SINTEF og NTNU). Figur NTNU Sintef HiST SINTEF Figur 8: Antall nyetableringer med opphav fra FoU institusjoner. Kilde: Impello Management. Figur 9 Det var få nyetableringer med opphav fra FoUmiljøene før Frem mot 1985 ble det etablert kun 5 selskaper, hvorav 4 av disse hadde utspring fra NTNU. I perioden FoU/kommers. Børs (6) hadde disse miljøene opphav til rundt 2 selskaper årlig, men i siste halvdel av 9tallet vokste antallet kraftig. 7 (25) I årene 1999, Delt 2 eierskap og 21 4 (4) ble det til sammen etablert 35 nye bedrifter, 19 av disse hadde Private investorer utspring fra SINTEF. Perioden Andre 2 (6) 12 etter (6) 21 har vært variert. Såkorn/venture/PE 13 (35) 8 Impello Analysen 211 Industriell investor 32 (57) Gründere

9 12 Figur 8 Figur 9 Figur Årlige nyetableringer med utspring fra NTNU har variert mellom 29 i perioden Året 26 var et bunnår for 8 nyetableringer fra NTNU, men antallet har økt gradvis frem til 29 med 1 selskaper. I 21 fikk vi en nedgang til 6 selskaper. Årlige nyetableringer med utspring fra SINTEF var høyest mot slutten av 199årene og starten av 2. Særlig i 26, 27 og 6 28 var etableringsaktiviteten rundt SINTEFmiljøet lavt med kun en etablering årlig. I 21 ble det registrert 2 nyetableringer fra SINTEFmiljøet, mot 3 i 29. Bedriftene med utspring fra 4 HiST ble etablert i henholdsvis 1996, 1997 og 26. Det har ikke vært registrert nyetablerte aksjeselskaper fra HiST de siste årene, kun andre selskapsformer (f.eks. enkeltmannsforetak), hvor det ikke er tilgjengelig regnskapshistorikk. 2 NTNU Sintef HiST Eierstruktur 276 aktive teknologiselskaper i Trondheim eies av 9 Figur ulike 9 eierkategorier: industrielle investorer, internasjonale investorer, FoU/ kommersialiseringsmiljøer, venture, børs, joint venture (delt eierskap mellom flere eierkategorier), grûndere, private investorer og øvrige investorer (bl.a. offentlig sektor). Eierkategorien ventureeid består av venturekapital, aktive eierfond (private equity) og såkornfond 1. 4 selskaper etablert i 21 har ikke offentliggjort eierskap og inngår derfor ikke i datagrunnlaget til figur 9. Industriell investor 32 (57) Gründere har eierandel i 21 av 272 bedrifter, og er største eiergruppering i 162 av de aktive selskapene (6%). Industrielle eiere er på eiersiden i 21% av selskapene og er største eiergruppering i 32 selskaper. Internasjonale investorer kontrollerer 33 bedrifter. Internasjonale investorer har høyest Internasjonal gjennomsnittlig FoU/kommers. Børs 6 (6) investor 33 (33) eierandel per bedrift med 96%. Selskaper 7 (25) Delt eierskap 4 (4) eid av internasjonale Private investorer investorer samt børsnoterte selskaper Andre 2 (6) representerer de 12 største (6) bedriftene sett i forhold til omsetning Såkorn/venture/PE og egenkapital, 13 (35) mens gründere, FoU/ kommersialiseringsmiljø og private investorer kontrollerer de minste bedriftene. Figur 1 Figur 9 Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i 21. Tall før parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori har størst eierandel. Tall etter parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori er eier. 4 selskaper har ikke offentliggjort eierskap og inngår ikke i figuren. Såkorn/venture/PE Industriell investor hadde per eierandel i (57) Material/Metall Bio/Kjemi 5 (2%) bedrifter, og var største enkelteier (dvs. ikke nødvendigvis Gründere majoritet) i 13 av selskapene. 6 (2%) FoU/kommersialiseringsmiljøer Andre 9 (3%) med 162 (21) eierskap er hovedsakelig NTNU, SINTEF og Leiv Eiriksson Nyskapning (LEN). Disse Marin hadde 8 (3%) per eierandel i totalt 25 Helse/Medtech bedrifter gjennom direkte investeringer eller gjennom selskaper de kontrollerer (for eksempel NTNU Technology Transfer og 11 (4%) SINVENT). Internasjonal investor 33 (33) Bransjefordeling 1 FoU/kommers. Børs 6 (6) 7 (25) Delt eierskap 4 (4) Private investorer Andre 2 (6) 12 (6) Såkorn/venture/PE 13 (35) Energi/Miljø 33 (12%) Gründere 162 (21) IKT 157 (57%) Selskapene er fordelt på IKT, olje/gass/maritim, energi/miljø, helse/medtech, marin, materialer/metaller, bio/kjemi og andre teknologiområder. Olje/Gass/Maritim 47 (17%) Material/Metall Bio/Kjemi 5 (2%) 6 (2%) Andre 9 (3%) IKTunderkategorier Antall Marin 8 (3%) Helse/Medtech Software 6 11 (4%) Elektronikk 27 Energi/Miljø 33 (12%) Olje/Gass/Maritim 47 (17%) IKT 157 (57%) Telecom 22 Media og Web 16 Helse/undervisning 11 Consulting 7 Andre 14 Figur 1: Bransjeinndeling blant teknologiselskaper i Trondheim i 21, inkl. fordeling av IKTselskaper. 1 Selskaper som har hatt såkorn/venture/pe på eiersiden tidligere, men som ikke hadde dette per , er ikke inkludert i denne analysen. Vi viser til side 2829 for informasjon om dette. Impello Analysen 211 9

10 IKT er fortsatt det dominerende teknologiområdet i Trondheim, og andelen representerte i 21 57% opp fra 54% i 29. IKT er delt inn i flere segmenter hvor software er klart størst, fulgt av elektronikk, telecom og media/web. Olje/gass/ maritim representerer 17% av teknologiselskapene. Trenden i antall nyetableringer innen olje/gass/maritim har imidlertid vært fallende siden 26. Energi/miljø utgjør 12% av selskapene, og representerer de yngste selskapene (median etableringsår til energi/ miljøselskaper er 27 mot 22 for de øvrige selskapene), og er den bransjen som har hatt størst økning i antall nyetableringer de siste 5 årene, dette gjelder særlig innen fornybar energi (11 selskaper). Bransjeområdet marin består av selskaper som opererer innenfor fiskeri og havbruk, samt selskaper som utvikler marin relatert teknologi. Andre teknologiområder består hovedsakelig av selskaper som opererer innenfor produktutvikling/produktdesign og bygg/anlegg. Økonomisk utvikling i perioden 2521 Mindre nedgang i omsetning og egenkapital, varierende resultatutvikling Det har vært en betydelig vekst i total omsetning og egenkapital i bedriftene i perioden 2529, mens vi i 21 fikk en marginal nedgang i omsetning. Total omsetning har i perioden hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 2 på 9,6% og total egenkapital har hatt en vekst på 21,1%. Resultatutviklingen har imidlertid variert mer, og preges sterkt av enkelte store selskaper innenfor olje/gass/maritim. Andelen selskaper med positiv driftsmargin har imidlertid økt i perioden. Total omsetning Teknologiselskapene i Trondheim opplevde en sterk vekst i omsetning i perioden 2527 og i 29, mens veksten var tilnærmet flat (reelle tall) i 28. I 21 var det for første gang i denne perioden negativ vekst. Total omsetning var 8,8 mrd i 21, en nedgang på 5,1% fra 29 i nominelle tall. Justert for inflasjon var nedgangen 2,7%. Figur 11 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % 5, % 1, % Nominell vekst 14,3 % 17,1 % 21,5 % 3,4 % 1,6 % 2,6 % Reell Vekst 12,9 % 15,9 % 19,8 %,6 % 7,7 % 4,9 % Omsetning [mrd] 5,6 6,5 7,9 8,2 9, 8,8 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Figur 11: Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. Kilde for inflasjon: Norges Bank. Figur 12 Totalomsetningen 1 % i 21 var preget av at flere store etablerte selskaper, særlig Teekay Petrojarl Production, BTUPI, QFree, 6 Nacre, % Optoplan 6 % og Seabird Technologies, opplevde en reduksjon i omsetning fra 29. Selskaper som trakk opp omsetningen mest 5 % var Nordic Semiconductor, EMGS, Teeness og Aqua Gen. 2 % 4 % 2 Compounded 2 % Annual Growth Rate (CAGR) 3 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (kilde: Norges Bank). 3 % 2 % 6 % 1 % 1 Impello Analysen % %

11 Selskaper etablert 18 mnd før [mill kr] Omsetning 256,5 277,9 64,3 8,2 94, 152,5 Tabell 7: Omsetning for nyetablerte teknologiselskaper i perioden Tall i mill kr. En del av den samlede omsetningsveksten kommer fra selskaper som leverte regnskapstall for første gang i 21. Disse selskapene ble enten etablert i 21, eller i siste halvdel av Tabell 7 viser at nyetableringer bidrar med fra 1% til 5% totalomsetningen. I 21 representerte selskaper som var etablert 18 mnd. før med 152,5 mill. kr., eller 1,7% av totalomsetningen. De nyetableringene med størst omsetning i 21 var Geomatikk IKT, Norbit ODM, Epcon og Wireless Instrumentation Systems. De to førstnevnte er spinoffs/fisjoner fra eksisterende bedrifter, mens Epcon er en restart av virksomhet etter konkurs. Resultatutvikling i 21 Den samlede resultatutviklingen for selskapsporteføljen har vært varierende i perioden Samlet driftsresultat for teknologiselskapene var 1 628,6 mill kr. i 21, ned fra 1 476,8 mill i 29. Tallene er sterkt påvirket av at flere av de største bedriftene i porteføljen hadde underskudd, bl.a. gjelder dette EMGS (2721), Det norske oljeselskap (2721, særlig 2921) og Teekayselskapene (som her er representert av Teekay Petrojarl Production, Teekay Petrojarl Offshore Siri og Petrojarl 4, som alle er registert med forretningsadresse Trondheim). Det samlede driftsresultatet for selskapsporteføljen eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay var positiv i hele perioden, og var 252,7 mill kr i 21. Driftsresultat (mill) Samlet driftsresultat alle bedrifter 11, 33,7 149,5 619, , ,6 Samlet driftsresultat kun EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 284, 88,7 52,5 973, 1 768, ,3 Samlet driftsresultat ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 173,9 55, 353, 353, 291,6 252,7 Tabell 8: Resultatutvikling 2521 inklusive og eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay. Samlet resultat før skatt endte på 1 59, mill kr i 21. Tallet var lavere enn i 29, men høyere enn 28. Det var et betydelig avvik mellom samlet driftsresultat og resultat før skatt i perioden Dette skyldes høye finansinntekter hos Teekay Petrojarl Production, Autronica Fire and Security, Nacre og Nordic Semiconductor. De resterende selskapene har samlet sett hatt marginalt negative netto finansinntekter. Resultat før skatt (mill) Samlet resultat før skatt alle bedrifter 122, 26,5 15,9 2 6,9 839,9 1 59, Samlet resultat før skatt kun EMGS, Det Norske og 282,5 46,8 273, , , ,1 Teekayselskapene Samlet resultat før skatt ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene 16,5 2,3 289,2 429,5 313,8 227,1 Tabell 9: Resultat før skatt 2529 inklusive og eksklusive EMGS, Det Norske og Teekay. 139 selskaper som hadde levert regnskapstall i 21 hadde positiv driftsmargin. Andelen representerer 51% av selskapsporteføljen og har utviklet seg i positiv retning siden 25. Figur 12a viser en oversikt over fordeling for selskapenes driftsmargin i selskaper hadde driftsmargin på 9% og lavere, hvorav 39 av disse hadde driftsmargin lavere enn 1%. 4 Regnskapsloven krever at selskapet leverer godkjent årsregnskap innen 18 måneder etter registreringsdato. Impello Analysen

12 Figur 12 1 % 6 % 2 % Figur 2 % % 1 6 % 2 % 5, % 1, % Nominell vekst 14,3 % 17,1 % 21,5 % 3,4 % 1,6 % 2,6 % Reell Vekst 12,9 % 15,9 % 19,8 %,6 % 7,7 % 4,9 % Omsetning [mrd] 5,6 6,5 7,9 8,2 9, 8, % 2 % Figur 12a: Fordeling driftsmargin i 21. Figur 12b: Andel selskaper med positivt driftsmargin i perioden % 6 % 1 % 1 % % Figur Total egenkapital 14 Total egenkapital, som er definert som sum innskutt og opptjent egenkapital, har økt betydelig siden 25. Samlet har 12 egenkapitalen i porteføljen økt med 6,9 mrd. kr. I 21 var det imidlertid en negativ vekst i egenkapital 5,2% på 5,2%. Som vi ser av figurene 14 og 15 utgjør 1 egenkapital i EMGS, Det norske oljeselskap og Teekayselskapene +55,6% en stor del av den totale egenkapitalen. Figur ,4% +38,5% ,7% ,2% 1 +55,6% 2 8 5,4% +38,5% 6 Egenkapital (mill kr) ,7% Egenkapital (mill kr) , 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 6 % 5 % 4 % Figur 13: Utvikling i egenkapital for 276 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Innskutt og opptjent egenkapital Hovedandelen av den samlede egenkapitalen blant teknologiselskapene i Trondheim består av innskutt egenkapital. Andelen innskutt egenkapital har ì perioden 2528 variert mellom 7284% av total egenkapital, men var i 29 og 21 lavere grunnet transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner hos noen av de største selskapene. EMGS reduserte overskuddsfondet med 118,8 USD (83,6 mill NOK) i 29. Dette ble brukt til å dekke årets underskudd mens resterende ble oppført som opptjent egenkapital i regnskapet. I 21 ble overkursfondet økt igjen med 19 millioner NOK. Teekay Petrojarl Production reduserte overskuddsfondet med 8 mill kr i 28 og påvirket dermed samlet innskutt egenkapital samt total egenkapital i negativ retning. Fra 28 til 29 var det et stort hopp i opptjent egenkapital. Dette stammer fra Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl Production. Det Norske økte egenkapitalen fra 72 mill i 28 til +2,5 mrd i 29 etter fusjon med Axer Exploration, mens Teekay Petrojarl Production økte fra i 28 til 95 mill i 29 etter innfusjonering av selskapene Petrojarl JV, Petrojarl Tanker, Petrojarl Banff og Petrojarl Varg. 12 Impello Analysen 211

13 )! 1234)+5)! 14 Innskutt EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) ) ) ) 1234)+6) ) 1234)+6) )! Innskutt EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) 9,7% ,1% ,3% +333,7% ,3% +2,8% 114 4,3% 9,7% 4,2% ,1% +44,% ,3% ,8% ,8% 4,2% 114 4,3% ,% ,8% Figur 14: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for 267 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Prosent viser økning per år.! 5 45 Innskutt EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) +333,7% Opptjent EK (mill kr) Opptjent EK (mill kr) +28,7% ,3% ,5% ,3% 2,5% +68,7% +28,7% +22,1% ,1% +55,5% +3,9% ,5% +68,7% +14,4% +22,1% ,1% +3,9% ,9% ,4% ,9% Figur 15: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital ekskl. EMGS, Det Norske og Teekayselskapene. Prosent viser økning per år. Figur 15 viser utviklingen i opptjent og innskutt for teknologiselskapene ekskl. EMGS, Det norske oljeselskap og Teekayselskapene (Teekay Petrojarl Production, Teekay Petrojarl Offshore Siri og Petrojarl 4). Tallene viser at opptjent egenkapital blant de øvrige selskapene har representert en større andel av samlet egenkapital fra 2528 og andelen har økt hvert år siden 25. I 29 ble det registrert store poster opptjent egenkapital i Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl Production, som gjorde at dette jevnet seg noe ut. Det var en svært høy økning i opptjent egenkapital i årene 27 og 28 som skyldes høye resultater i de respektive årene, se tabell 8 og 9. Det var også en økning i opptjent egenkapital i 29, mens det i 21 har avtatt i takt med redusert omsetning. Tabell 1 viser de 15 selskapene med størst økning i innskutt egenkapital de siste 3 årene, dvs Det norske oljeselskap ASA har blitt tilført mest egenkapital det siste året, etterfulgt av Optoplan og QFree. Solcellesilisiumselskapet FESIL Sunergy AS, som nylig ble solgt til tyske Evonik Industries AG, har også fått tilført mer enn 1 mill kr. Hovedandelen av innskutt egenkapital blant vinnerne kom fra børs og industrielle eiere. Summen av innskutt egenkapital blant topp 15 i 21 var 1 79,5 mill kr ,3% 1273!!!! Impello Analysen

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer