Impello-analysen Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

2 Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data for antall selskaper og ansatte i Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret hos NAV. Dette dokumentet og supplerende presentasjoner kan lastes ned fra Forslag til forbedringer kan sendes til Redaksjonen ble avsluttet Kontaktpersoner: Frode Iglebæk, Jon Ragnar Viggen, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello leverer både timebaserte og suksessbaserte oppdrag, og langsiktige management-for-hire løsninger. Impello er bransjeuavhengige og har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører.

3 Sammendrag Sammendrag Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling i 2011 og I 2011 hadde regionen 469 teknologiselskaper som sysselsatte personer ansatte. Veksten i antall ansatte var 6 %. I 2012 økte antall selskaper til 502 og antall ansatte økte med 4 %. Antall nyetableringer per år har økt signifikant siden nye virksomheter ble etablert i 2011 og 42 i Nyetablerte underavdelinger ( ) Nyetableringer per år avdelinger Akkumulert antall nyetableringer De 403 aksjeselskapene leverte en samlet omsetning på 12,7 mrd. kr i 2011, noe som tilsvarer en vekst på 14 % fra året før. I samme periode økte driftsresultatet med 116 % til 0,6 mrd. kr i Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer pr år Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Sum aksjeselskaper i drift Nyetableringer, glidende snitt 5 år Bransjefordeling 2011 IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (39 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (9%). IKT-dominansen i Trondheimsregionen øker, og i 2011 og 2012 ble det etablert henholdsvis 18 og 23 nye IKT-selskaper. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2011) IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin

4 Sammendrag Vinnere 2011 Dynamic Rock Support AS størst omsetningsvekst i 2011: Selskapet ble etablert i 2008 som en knoppskyting fra NTNU og leverer utstyr til gruveindustrien. Om setningen økte med mer enn 40 ganger fra 2010 til Aptomar AS størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Selskapet har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265 % de siste fem årene. Aptomar leverer avanserte datasystemer for kartlegging av oljeutslipp, og systemer for søk og redning. ARM Norway AS størst driftsmargin i 2011: Selskapet fikk i 2011 en driftsmargin på 61 % av sin omsetning på 162 mill. kr. ARM designer blant annet CPU-arkitekturen til smartmobiler og nettbrett. Interwell Technology AS størst gjennomsnittlig driftsmargin : Selskapet har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 37 % siden Selskapet som leverer utstyr til oljebransjen er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling og PI Intervention. Årets tema: Kompetent kapital «Kompetent kapital» er profesjonelle og aktive eiere som går inn i teknologiselskaper med egenkapital og kompetanse for å utvikle selskaper i såkorn- og vekstfase. Analysen viser at de 73 teknologiselskapene med kompetent kapital har hatt en høyere relativ akkumulert verdiskaping i perioden enn de øvrige 330 teknologibedriftene i Trondheimsregionen, henholdsvis 10,7 mrd. kr mot 20,4 mrd. kr. Verdiskaping fra teknologiselskaper med kompetent kapital ( ) Selskaper med kompetent kapital Andre selskaper Antall selskaper Andel av antall selskaper 18 % 82 % 100 % Verdiskaping (akkumulert ) 10,7 mrd. kr 20,4 mrd. kr 31,1 mrd. kr Andel av verdiskapingen 34 % 66 % 100 % Verdiskaping pr. bedrift (snitt) 146 mill. kr 62 mill. kr Siden 2008 har mer enn en tredjedel av investeringene blitt gjort i IKT-selskaper. Impello forventer at denne andelen vil øke fremover. Behovet for tilførsel av kompetanse og ressurser fra aktive eiere erfaring, nettverk, ledelse, styrearbeid, strategi, forretningsutvikling og internasjonalisering vil sammen med kapital ha stor betydning for utviklingen av fremtidige suksessbedrifter. Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Sum Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % 4

5 Innhold Sammendrag 3 Del 1: Faktaanalyse Faktaanalyse 2011 for Trondheimsregionen 6 2. Fakta om aksjeselskapene 9 3. Fakta om underavdelingene Nyetableringer i Trondheimsregionen Vinnere Del 2: Utvikling og trender 6 6. Utvikling av aksjeselskapene i Trondheimsregionen Aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene Økonomisk utvikling hos aksjeselskapene Oppkjøp og eierstruktur Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet 26 Del 3: Analyse av utviklingsfaser 11. Utviklingsfaser Start-up Vekst Moden Nullvekst 35 Del 4: Årets tema 16. Årets tema: Kompetent kapital 37 Vedlegg Vedlegg A: Datagrunnlag og metode 42 Vedlegg B: Oppkjøp 46 Vedlegg C: Selskaper med opphav fra FoU-miljøene 48 Vedlegg D: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen 49 Vedlegg E: Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag 58 5

6 Del 1 Faktaanalyse Faktaanalyse 2011 for Trondheimsregionen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>50 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling i Ved utgangen av 2011 var det 469 selskaper i drift (403 aksjeselskaper og 66 underavdelinger). Aksjeselskapene hadde en samlet omsetningsvekst på 14 %, omsatte for 12,7 mrd. kr og sysselsatte personer i I tillegg var det ansatte i underavdelingene. I 2011 ble det etablert 43 nye aksjeselskaper og fem underavdelinger. Den posi tive utviklingen har fortsatt i 2012 med 41 nyetablerte aksjeselskaper og én underavdeling. Ved utgangen av 2012 var det totalt 502 teknologiselskaper i regionen. Selskaper som omfattes av analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr Selskaper som ikke inngår i analysen Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke i de økonomiske analysene og er behandlet i et eget avsnitt. Strengt tatt faller disse tre selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen. Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologi selskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for 2011, historiske data for , og supplert med data på antall selskaper og ansatte for Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. 1.1 Vekst i teknologibransjen Pr var det 469 teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Av disse var 403 aksjeselskaper og 66 underavdelinger av selskaper med forretningsadresse utenfor regionen. Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (2011) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Trondheim Orkdal Melhus Malvik Leksvik Stjørdal Rissa Midtre Gauldal Klæbu Skaun Sum Utviklingen i 2011 har vært meget positiv. Samlet omsetning (aksjeselskaper) økte fra 11,1 mrd. kr i 2010 til 12,7 mrd. kr i 2011 (14 % vekst). Antall virksomheter (aksjeselskaper og underavdelinger) økte fra 420 til 469 (11 % vekst) og antall ansatte økte fra til (6 % vekst). I løpet av 2012 har den positive trenden blitt ytterligere forsterket gjennom økt sysselsetting og netto tilvekst av teknologiselskaper. 6

7 Del 1 Faktaanalyse 2011 Figur 1: Samlet omsetning i teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Omsetningen omfatter aksjeselskaper (AS/ASA) med unntak av Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri. Omsetning fra avdelinger er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og inngår derfor ikke. Omsetning [mill. kr] Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % 1.2 Bransjer IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (39 %), etterfulgt av olje/ gass (17%) og annen industri (9%). De største IKT-selskapene med mer enn 100 ansatte er EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. IKT-dominansen i Trondheimsregionen øker, og i 2011 og 2012 ble det etablert av henholdsvis 18 og 23 nye slike selskaper. Eksempler er Rendra og Bitreactive som begge har utspring fra NTNU-miljøet. 7

8 Del 1 Faktaanalyse 2011 Figur 2: Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag I 2011 hadde Sør-Trøndelag fylke 437 teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger) som sysselsatte personer. Samlet hadde aksjeselskapene en omsetning på 13,2 mrd. kr, og et driftsresultat på 0,6 mrd. kr. I 2011 har det vært en netto økning på 44 selskaper i fylket. Trondheimsregionen omfatter åtte kommuner i Sør-Trøndelag og to kommuner i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag har 25 kommuner som pr samlet har 489 teknologiselskaper. 420 av disse har forretningsadresse i Trondheimsregionen, mens 69 er registrert i de øvrige 17 kommunene. Samlet omsetningsvekst i Sør-Trøndelag fra 2010 til 2011 var 19 %. I samme periode økte sysselsettingen med 8 %. Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag ( ) Endring Selskaper Aksjeselskaper % Underavdelinger % Selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte Aksjeselskaper % Underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Datagrunnlaget for de 17 kommunene som ikke inngår i Trondheimsregionen har et noe lavere presisjonsnivå enn datagrunnlaget for de åtte kommunene som inngår i hovedanalysen. Det er derfor sannsynlig at antall bedrifter i de 17 kommunene er noe høyere enn 69, og trolig innenfor intervallet selskaper. Det kan derfor antas at Sør-Trøndelag fylke samlet har ca. 500 teknologiselskaper pr

9 Del 1 Faktaanalyse Fakta om aksjeselskapene I 2011 var det 403 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen økte med 14 % i 2011 til 12,7 mrd. kr, og sysselsettingen økte med 2 % slik at antallet ansatte ved utgangen av 2011 var IKT, olje/gass og annen industri var de største sektorene. Mer enn en tredjedel av teknologiselskapene var IKT-baserte. Målt i omsetning var de fem største selskapene Elkem Thamshavn, Nordic Semiconductor, EMGS, Autronica Fire & Security og Q-Free. Samlet omsetning fra disse selskapene var 3,8 mrd. kr i 2011, noe som utgjør 30 % av regionens samlede omsetning. Blant de nyetablerte selskapene i 2011 hadde Scanbio Marine Group, Verdande Energy og Evonik Solar størst omsetning. Siden disse selskapene er etablert i forbindelse med restrukturering/salg av andre eksisterende virksomheter, har ikke regionen blitt tilført vesentlig ny omsetning fra disse. Tabell 4: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen ( ) Endring Aksjeselskaper i drift % Nyetableringer % Ansatte % Nøkkeltall [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % Tabell 5: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i antall ansatte (2011) Ansatte Kommune Teekay Petrojarl Production AS 454 Trondheim Autronica Fire And Security AS 364 Trondheim Atmel Norway AS 216 Trondheim Bredero Shaw Norway AS 187 Orkdal Glen Dimplex Nordic AS 183 Stjørdal 9

10 Del 1 Faktaanalyse Bransjer for aksjeselskapene IKT og olje/gass er de to største sektorene regionen og utgjorde 54 % av selskapene i Mens de store konsulentselskapene sysselsetter flest ansatte innen IKT-sektoren, er det Statoil, Teekay, Aker Solutions MMO, Bredero Shaw, Det norske oljeselskap, EMGS og Weatherford som er størst innen olje og gass. Figur 3: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøtekn. Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin

11 Del 1 Faktaanalyse Fakta om underavdelingene I 2011 var det 66 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som samlet hadde ansatte. Veksten i antall ansatte var 15 %. Fem nye virksomheter ble etablert i Siden underavdelingene ikke har plikt til å levere regnskapstall er det således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Impellos historikk omfatter I 2011 ble det etablert fem nye underavdelinger: Teknologisk Institutt Sertifisering (avd. Trondheim), Telenor Comoyo (avd. Trondheim), EVRY Consulting (avd. Sluppen veien), EVRY (avd. Sluppenveien) og Viju Norge AS (avd. Trondheim). I 2012 ble ITET (avd. Trondheim) etablert. Tabell 6: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen ( ) Endring Underavdelinger % Nyetableringer % Ansatte % Tabell 7: Største underavdelinger i Trondheimsregionen (2011) Ansatte Kommune Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim 564 Trondheim Aker Solutions MMO AS avd. Trondheim 354 Trondheim Rambøll Norge AS avd. Trondheim 252 Trondheim EVRY AS avd. Trondheim IT 222 Trondheim COWI AS avd. Trondheim 195 Trondheim 3.1 Bransjer for underavdelingene IKT, olje/gass og tjenesteyting utgjør 80% av underavdelingene. Selv om antall virksomheter innen olje og gass bare utgjør 18 %, så sysselsetter de 35 % av de ansatte. Det er mange rådgivende ingeniører blant underavdelingene, og eksempler er COWI, Multiconsult, Norconsult, Asplan Viak og Sweco. Figur 4: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Helse Energi- og miljøtekn. Maritim Marin Tjenesteyting

12 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer i Trondheimsregionen I 2011 ble det etablert 43 nye aksjeselskaper og fem nye underavdelinger, noe som gir et rekordhøyt antall på 48 virksomheter. I 2012 ble det etablert 42 nye virksomheter, inklusive én underavdeling. Tabell 8: Nyetableringer i teknologibransen i Trondheimsregionen ( ) Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden Aksjeselskaper Underavdelinger Sum nyetableringer Ansatte aksjeselskaper Ansatte underavdelinger Sum ansatte Den store økningen i antall nyetablerte selskaper kan tilskrives blant annet fire forhold: Økt etterspørsel etter teknologi innen viktige sektorer som olje/gass, energi, maritim og industri. Lavere terskel for å etablere aksjeselskap. Kravet til aksjekapital ble redusert fra kr til kr i Lavere kapitalbehov ved utvikling av nye selskaper, blant annet innen IKT. Frafall av revisjonsplikt. 4.1 Bransjer for nyetableringene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene hos nyetableringene i 2011 og Om lag halvparten av virksomhetene er innen IKT, der programvareutviklere utgjør den største andelen. Figur 5: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen ( ) IKT Olje og gass Tjenesteyting Annen industri Helse Energi- og miljøteknologi Mekanisk produksjon Marin Maritim

13 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer 2011 Tabell 9: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2011 Selskap Omsetning [1000 kr] Ansatte Bransje Webside Abs Group AS 0 0 Maritim Bitreactive AS IKT Cadio AS 56 0 Energi- og miljøteknologi Care Software AS 0 0 IKT --- Compbuoy AS 0 0 Olje og gass Concordix Pharma AS 0 2 Helse Dybå Consulting AS IKT --- Dynamisk Helse AS 0 1 Helse Edatek AS Maritim Ekademia AS 0 0 IKT Elwater AS 0 0 Tjenesteyting Empig AS Olje og gass Emseis AS 0 0 Olje og gass Evonik Solar Norge AS Annen industri Evry AS avd. Sluppenveien 0 88 IKT Evry Consulting AS avd. Sluppenveien 0 65 IKT Glasur AS IKT Innsep AS 0 1 Olje og gass Inphase Solutions AS Tjenesteyting Inrigo Water AS 0 2 Energi- og miljøteknologi Inturbine AS 0 4 Tjenesteyting Inveo AS 0 0 IKT Leksvik Industrimekanikk AS Mekanisk produksjon --- Maneo Interactive AS 0 1 IKT Mantra AS IKT --- Medxense AS 0 0 Helse --- Mobitroll AS 0 0 IKT Msp AS Mekanisk produksjon N3 Pharma AS 0 1 Helse Norcell AS Annen industri Norwegian Fishfarming Technologies AS Marin Outracks Technologies AS IKT Protoshop AS 0 0 Annen industri --- Purapipe AS 0 4 Olje og gass Scanbio Marine Group AS Marin Skift AS Tjenesteyting Stjørdal Maskinering AS Mekanisk produksjon Teknologisk Institutt Sertifisering avd. Trondheim 0 2 Tjenesteyting Telenor Comoyo AS avd. Trondheim 0 22 IKT Torstensen Consulting AS Maritim --- Unitimer AS IKT Verdande Energy AS Olje og gass Verdande Finance AS 0 0 IKT --- Verdande Healthcare AS 0 0 IKT Vesong AS Tjenesteyting --- Viju Norge AS avd. Trondheim 0 7 IKT Wellpos AS 88 1 Olje og gass --- Wondercode AS IKT 13

14 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer 2012 Tabell 10: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2012 Selskap Ansatte Bransje Webside 3d Motion Technologies AS 0 Annen industri --- 3D Solution AS 2 IKT Aps Robotics AS 10 IKT Assitech AS 0 Helse Atbrox Consulting AS 0 IKT Bertheussen It AS 0 IKT Bizgames Studios AS 3 IKT --- Borstad Software AS 1 IKT --- Buzzrebel AS 0 IKT --- Connect Lng AS 0 Olje og gass --- Connome AS 0 IKT Conta Systemer AS 0 IKT Coxito AS 0 IKT Crayonano AS 0 Annen industri DHZ Solutions AS 0 Energi- og miljøteknologi Elmu AS 0 Tjenesteyting --- Endors AS 0 IKT Entropia AS 0 IKT --- Environ Trust AS 1 Tjenesteyting --- Field Device AS 0 Annen industri Fosen Utvikling AS 0 IKT Havtek AS 1 Marin Io7 Software AS 2 IKT Itet AS avd. Trondheim 3 IKT Kunnskapsløypa AS 3 IKT Liquid Filtration AS 0 Annen industri --- Lithicon AS 0 Olje og gass Nice Industridesign AS 0 IKT --- Norsoc Control AS 1 Tjenesteyting --- Numerical Rocks 2 AS 0 Olje og gass Pettersen Informatikk AS 1 Tjenesteyting --- Positor AS 1 Olje og gass --- Power Boost AS 0 Energi- og miljøteknologi Proaqcon AS 0 Tjenesteyting --- Rendra AS 0 IKT Råd AS 0 IKT Scale Consult AS 0 Olje og gass Snowflake AS 1 IKT Switch Mobil AS 0 IKT --- Virbie Software AS 0 IKT Vrcs AS 0 IKT --- Wins Geo AS 0 Olje og gass

15 Del 1 Faktaanalyse Vinnere 2011 Dynamic Rock Support, Aptomar, ARM Norway og Interwell Technology er kåret til årets teknologivinnere. Vinnerne er inndelt i fire kategorier og kåringene er basert på offentlige regnskaper for Det er ikke foretatt noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos selskapene. Forutsetningene som ligger til grunn for hver kategori fremkommer i tabellene nedenfor. Dynamic Rock Support størst omsetningsvekst i 2011: Dynamic Rock Support er årets vekstvinner. Selskapet ble etablert i 2008 som en knoppskyting fra NTNU og leverer utstyr til gruveindustrien. Omsetningen økte med mer enn 40 ganger fra 2010 til Aptomar størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Aptomar har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265 % de siste fem årene. Selskapet leverer avanserte datasystemer for kartlegging av oljeutslipp, og systemer for søk og redning. ARM Norway størst driftsmargin i 2011: ARM Norway (tidligere Falanx Microsystems) fikk i 2011 en driftsmargin på 61 % av sin omsetning på 162 mill. kr. Selskapet designer blant annet CPU-arkitekturen til smartmobiler og nettbrett. Interwell Technology størst gjennomsnittlig driftsmargin : Interwell Technology har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 37 % siden Selskapet som leverer utstyr til oljebransjen er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling og PI Intervention. 5.1 Vekstvinnere i 2011 Tabell 11: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (2011) Forutsetning: Minimum 0,5 mill. kr i omsetning i 2010 [Omsetning i 1000 kr] Vekst Oms Oms Etablert Bransje Fase 1 Dynamic Rock Support AS 4333 % Annen industri Start-up 2 Verdande Technology AS 872 % IKT Start-up 3 Zedge Europe AS 681 % IKT Start-up 4 Blaaster Wind Technologies AS 632 % Energi- og miljøteknologi Start-up 5 Wellcem AS 606 % Olje og gass Vekst 6 Norbit Its AS 558 % IKT Start-up 7 Hrafn AS 544 % Tjenesteyting Start-up 8 Innogas AS 478 % Olje og gass Vekst 9 Inrigo AS 376 % Mekanisk produksjon Vekst 10 Innovative Science Projects AS 323 % Olje og gass 0-vekst 15

16 Del 1 Faktaanalyse Vekstvinnere fem siste år Tabell 12: Vekstvinnere i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 0,5 mill. kr i omsetning i 2007 [Omsetning i 1000 kr] Vekst Oms Oms Etablert Bransje Fase 1 Aptomar AS 4751 % Olje og gass Vekst 2 Fugro Seabed Seismic Systems AS 2668 % Olje og gass Vekst 3 Aquaculture Engineering AS 1681 % Marin Vekst 4 Areto ERP AS 639 % IKT Start-up 5 Resman AS 531 % Olje og gass Vekst 6 Conceptos IT Trondheim AS 469 % IKT Start-up 7 Arm Norway AS 393 % IKT Vekst 8 Jan Saugen AS 360 % Tjenesteyting Vekst 9 One Voice AS 355 % IKT Vekst 10 3d-radar AS 353 % IKT Vekst 5.3 Størst driftsmargin i 2011 Tabell 13: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (2011) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2011 [Omsetning i 1000 kr] Driftsmargin Oms Etablert Bransje Fase 1 Arm Norway AS 61 % IKT Vekst 2 Fem Engineering AS 59 % Tjenesteyting 0-vekst 3 Bait AS 50 % IKT 0-vekst 4 Interwell Technology AS 47 % Olje og gass Vekst 5 Exploro AS 46 % Olje og gass Vekst 6 Online EDB AS 44 % IKT 0-vekst 7 Devico AS 43 % Annen industri Vekst 8 Innovative Science Projects AS 41 % Olje og gass 0-vekst 9 Evatic AS 37 % IKT Vekst 10 Fueltech Solutions AS 35 % Olje og gass Start-up 5.4 Størst gjennomsnittlig driftsmargin fem siste år Tabell 14: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2007 [Omsetning i 1000 kr] Gj.snittlig driftsmargin Omsetning 2011 Etablert Bransje Fase 1 Interwell Technology AS 37 % Olje og gass Vekst 2 Exploro AS 31 % Olje og gass Vekst 3 Devico AS 29 % Annen industri Vekst 4 Olex AS 29 % Maritim 0-vekst 5 Cameron Systems AS 28 % Olje og gass Moden 6 Exprosoft AS 27 % Olje og gass Moden 7 Fundator AS 26 % IKT Moden 8 Norsk Helseinformatikk AS 22 % Helse 0-vekst 9 Kongsberg Seatex AS 22 % Maritim Moden 10 Proxycom AS 20 % IKT 0-vekst 16

17 Del 1 Faktaanalyse Størst akkumulert positivt/negativt driftsresultat fem siste år Tabell 15: Størst akkumulert driftsresultat i Trondheimsregionen ( ) Selskap Akkumulert drifts resultat Kommune Nordic Semiconductor ASA Trondheim Kongsberg Seatex AS Trondheim Autronica Fire and Security AS Trondheim Elkem Thamshavn AS Orkdal Washington Mills AS Trondheim 17

18 Del 1 Faktaanalyse Vinnerne i Trondheimsregionen Dynamic Rock Support Størst vekst i 2011 Aptomar Størst vekst i perioden Gisle Østereng (foto: Dynamic Rock Support) Dynamic Rock Support leverer utstyr til den internasjonale gruveindustrien. Hovedproduktet D-Bolt er en energiabsorberende bergsikringsbolt som forhindrer ras av fjell i gruver og tunneller. Selskapet ble etablert i 2008 med utspring fra NTNU. Dynamic Rock Support økte omsetningen med mer enn 40 ganger fra 2010 til I 2011 fikk selskapet en omsetning på 23 mill. kr og med et driftsresultat på 1,5 mill kr. Den høye omsetningen skyldes i hovedsak én kunde. Høsten 2011 fikk flere av kontraktørene til gruveselskapet LKAB i Kiruna beskjed om å kjøpe bolter fra oss. Etter at disse boltene var levert, ventet vi på at ordrene skulle strømme inn i 2012, men dette slo ikke helt til, sier Gisle Østereng som er daglig leder for selskapet. Omsetningen har likevel tatt seg bra opp høsten Østereng for venter en omsetning på nærmere 30 mill. kr i 2012, og med et samlet resultat i morselskapet på cirka 1 mill. kr. Vi har nådd et veldig bra nivå i Norden. Den videre veksten vil komme utenlands, sier Østereng. Selskapet har etablert to heleide datterselskaper i Canada og Australia der de nå har gjort de første kommersielle salgene. ProVenture og Salvesen & Thams har vært bra eiere. Ettersom vi har hatt en bra story hver gang vi har bedt om kapital så har vi lyktes med å finansiere veksten, sier Østereng. Han berømmer også SpareBank 1 SMN som har gitt driftskreditt for å bygge opp lager og ha nok stål tilgjengelig. Vi har vært gjennom fire år med smalhans der vi har vært nødt til å gjøre det beste ut av de ressursene vi har hatt. Nå forventer kundene at vi fremstår som en solid leverandør som har muskler til å bygge opp en profesjonell salgsorganisasjonen utenlands, sier Østereng. Lars André Solberg Aptomar ble etablert i 2005 som en knoppskyting fra NTNU. Selskapet har 24 ansatte og leverer avanserte datasystemer, sensorer og utstyr til den maritime næringen. Løsningene kan blant annet benyttes til kartlegging av oljeutslipp, overvåking av havområder, og til søk- og redningsaksjoner. De fem siste årene har Aptomar hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265%. Selskapet eies blant annet av Investinor, ProVenture, Statoil Technology Invest, SpareBank 1 SMN Invest og NTNU Technology Transfer. I 2012 når vi en omsetning på 85 mill. kr og med et positivt resultat på 2-3 mill. kr, sier Lars André Solberg som er daglig leder. Sammenliknet med 2011 tilsvarer dette en resultatforbedring på nær 30 mill. kr i Vi har fått et viktig markedsmessig gjennombrudd og er ikke lenger en gründerbedrift. Nå har vi fokus på å sikre kvalitet i alle ledd, og å øke lønnsomheten i selskapet, fortsetter Solberg. De siste to-tre årene har vi sett en endring fra å selge sensorer og enkeltkomponenter, til nå å selge komplette systemer med kontrollrom og opplæring. Dette gir en høyere omsetning per prosjekt, og er et av de viktigste grepene vi har gjort for å øke lønnsomheten, forklarer Solberg. Vi har gode eiere som har tro på selskapet og som har finansiert opp selskapet ved behov. SpareBank 1 SMN skal også ha stor honnør for sin fleksibilitet når vi har hatt behov for kortsiktige finansieringsløsninger. Det samme gjelder Innovasjon Norge som har gitt oss lånegarantier og tilskudd, sier Solberg. Siden oppstarten har eierne investert mer enn 80 mill. kr i selskapet. Veksten Aptomar har opplevd de siste årene har gjort at de merker en betydelig interesse, både fra nasjonale og internasjonale Private Equity-fond og industrielle aktører. Aptomar er i sterk vekst og vil alltid være åpne for nye investorer som kan bidra til å videreutvikle selskapet og legge til rette for å realisere våre ambisiøse vekst ambisjoner, avslutter Solberg. 18

19 Del 1 Faktaanalyse 2011 ARM Norway Størst driftsmargin i 2011 Interwell Technology Størst gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Kjetil Sørensen ARM Norway ble etablert av studenter fra NTNU i Selskapet designer blant annet CPU- og grafikkarkitekturen til smarttelefoner og nettbrett. I 2011 hadde virksomheten en omsetning på 162 mill. kr og en driftsmargin på 61 % var et spesielt år for oss og er en akkumulering av suksess fra aktiviteter og hardt arbeid de siste årene, sier daglig leder Kjetil Sørensen. Han regner med at veksten fremover vil normaliseres. Fra å være utfordrer i markedet så har vi nå blitt en av flere markedsledere internasjonalt, både med hensyn til antall produkter som benytter vår teknologi, og at vi nå er i en posisjon der vi kan sette retning og legge premissene for hva som skal skje de neste 5-10 årene, sier Sørensen. Han anslår at mellom 150 og 200 millioner enheter er produsert med ARM teknologi utviklet ved kontoret i Trondheim. Samsung er en av flere viktige partnere, og deres suksess har nok bidratt til den veksten vi har oppnådd, sier Sørensen. Han tror at fortsatt vekst vil være avhengig av en stabil verdensøkonomi og at konsumentene fortsetter å kjøpe produkter som inneholder ARMs teknologi. Vi jobber med å utvikle organisasjonen, bli mer effektive, og utvikle og levere flere produkter parallelt, sier Sørensen ARM Norway tidligere Falanx Microsystems var i følge Sørensen et typisk start-up selskap. Historien til Falanx er hardt arbeid, penger og en god del flaks. Falanx fikk en kunde ganske tidlig en person som selv hadde vært gründer og hadde tro på selskapet i tidlig fase. Dette var utløsende faktor for at ARM og andre så et potensial, forteller Sørensen. Selv om Selvaag Venture Capital og Alliance Venture investerte 20 mill. kr i 2004, så har ARM som IP-leverandør vært helt avgjørende for suksessen i følge Sørensen. Anders L. Ratdal Interwell Technology produserer ekspanderende plugger og brønnutstyr til oljebransjen. Selskapet, som er teknologienheten i Interwell-konsernet, hadde en omsetning på 161 mill. kr i 2011 og en driftsmargin på 74 mill. kr. Interwell eies av ansatte og investeringsselskapet Ferd. Selskapet er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling (BTU) i Trondheim og PI Intervention i Stavanger. Etter et par år med noe lav veksttakt, så får vi en omsetningsvekst i 2012, sier adm.dir Anders L. Ratdal. Foreløpige konserntall viser en samlet vekst på 25-30%. På konsernnivå har selskapet drøyt 200 ansatte, og der 53 holder til på Ranheim. Hittil har vi finansiert veksten med det vi har tjent. Nå gir vi gass internasjonalt for å øke veksttakten. Vi etablerte kontor i Houston i 2011, noe som var en viktig milepæl for oss. Selv om vi nylig inngikk rammeavtale med en stor aktør på norsk sokkel, og har en tilsvarende avtale med Statoil, så er det aktiviteten internasjonalt som vil drive veksten fremover, forklarer Ratdal. Vi jobber nå med å bli et mer globalt orientert selskap og gjør derfor en del strukturelle endringer. Vi kan ikke ha alt i hodet dersom vi skal takle videre vekst, sier Ratdal. En av utfordringene fremover er å finne nye nisjer der det er et behov for topp teknisk kompetanse innen Interwell sitt segment. Da vi fusjonerte BTU og PI var begge selskapene i gründer fasen. Vi innså at det måtte mer profesjonelle krefter inn, og vi inviterte derfor Ferd med på eiersiden. Et viktig bidrag var å få etablert et eksternt styre og en profesjonell konsernledelse. Uten Ferd som aktiv eier, så hadde vi nok brukt lenger tid på å komme dit vi er i dag, sier Ratdal. Vi ønsker å fremheve at vi er norske og leverer trøndersk teknologi og forsøker å skryte av dette når anledningen byr seg, spesielt når vi konkurrerer mot de utenlandske selskapene, avslutter Ratdal. 19

20 Del 2 Utvikling og trender 10 Nyetablerte underavdelinger ( ) 5 Nyetableringer per år avdelinger Akkumulert antall nyetableringer Utvikling av aksjeselskapene i Trondheimsregionen Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling både i 2011 og De 403 aksjeselskapene som var i drift ved utgangen av 2011 omsatte for 12,7 mrd. kr og hadde totalt ansatte Den eldste bedriften i utvalget er tidligere Industriverktøy AS i Leksvik, nå IV Group AS etter navneendring, og ble etablert helt tilbake i Fra 1961 og de neste 30 årene var det en stabil utvikling av antall nyetableringer før det skjedde et skifte på slutten av 90-tallet da antall nyetableringer økte markant. I 2011 og 2012 har det vært en markant vekst i antall nyetablerte teknologiselskaper, noe som viser at Midt-Norge er en av Norges viktigste nyskapingsregioner. Økningen har vært på hele 43 og 41 nyetableringer i 2011 og Figur 6: Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Nyetableringer pr år Akkumulert antall aksjeselskaper 50 Nyetableringer per år Sum aksjeselskaper i drift 500 Nyetableringer, glidende snitt 5 år

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

NORGES STØRSTE VENTUREINVESTOR uten at det er noe mål i seg selv

NORGES STØRSTE VENTUREINVESTOR uten at det er noe mål i seg selv Årsrapport 2012 INNHOLD Dette er Investinor... s 5 hva slags selskap ser vi etter?... s 7 Nøkkeltall... s 8 investinor stabiliserer markedet... s 9 Leder... s 10 statsbudsjettet... s 14 Miljøsektoren...

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Årsrappor t 2013 Årsrapport 2013

Årsrappor t 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 INNHOLD INVESTINORS FØRSTE MILLIARD-EXIT...s 3 DETTE ER INVESTINOR...s 4 HVA INVESTERER VI I?...s 6 LEDER: MOT LYSERE TIDER...s 8 INVESTINORS MARKEDSANDEL...s 11 INVESTINOR

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer