Impello-analysen Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

2 Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , og supplert med data for antall selskaper og ansatte i Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret hos NAV. Dette dokumentet og supplerende presentasjoner kan lastes ned fra Forslag til forbedringer kan sendes til Redaksjonen ble avsluttet Kontaktpersoner: Frode Iglebæk, Jon Ragnar Viggen, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello leverer både timebaserte og suksessbaserte oppdrag, og langsiktige management-for-hire løsninger. Impello er bransjeuavhengige og har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører.

3 Sammendrag Sammendrag Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling i 2011 og I 2011 hadde regionen 469 teknologiselskaper som sysselsatte personer ansatte. Veksten i antall ansatte var 6 %. I 2012 økte antall selskaper til 502 og antall ansatte økte med 4 %. Antall nyetableringer per år har økt signifikant siden nye virksomheter ble etablert i 2011 og 42 i Nyetablerte underavdelinger ( ) Nyetableringer per år avdelinger Akkumulert antall nyetableringer De 403 aksjeselskapene leverte en samlet omsetning på 12,7 mrd. kr i 2011, noe som tilsvarer en vekst på 14 % fra året før. I samme periode økte driftsresultatet med 116 % til 0,6 mrd. kr i Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer pr år Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Sum aksjeselskaper i drift Nyetableringer, glidende snitt 5 år Bransjefordeling 2011 IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (39 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (9%). IKT-dominansen i Trondheimsregionen øker, og i 2011 og 2012 ble det etablert henholdsvis 18 og 23 nye IKT-selskaper. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2011) IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin

4 Sammendrag Vinnere 2011 Dynamic Rock Support AS størst omsetningsvekst i 2011: Selskapet ble etablert i 2008 som en knoppskyting fra NTNU og leverer utstyr til gruveindustrien. Om setningen økte med mer enn 40 ganger fra 2010 til Aptomar AS størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Selskapet har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265 % de siste fem årene. Aptomar leverer avanserte datasystemer for kartlegging av oljeutslipp, og systemer for søk og redning. ARM Norway AS størst driftsmargin i 2011: Selskapet fikk i 2011 en driftsmargin på 61 % av sin omsetning på 162 mill. kr. ARM designer blant annet CPU-arkitekturen til smartmobiler og nettbrett. Interwell Technology AS størst gjennomsnittlig driftsmargin : Selskapet har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 37 % siden Selskapet som leverer utstyr til oljebransjen er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling og PI Intervention. Årets tema: Kompetent kapital «Kompetent kapital» er profesjonelle og aktive eiere som går inn i teknologiselskaper med egenkapital og kompetanse for å utvikle selskaper i såkorn- og vekstfase. Analysen viser at de 73 teknologiselskapene med kompetent kapital har hatt en høyere relativ akkumulert verdiskaping i perioden enn de øvrige 330 teknologibedriftene i Trondheimsregionen, henholdsvis 10,7 mrd. kr mot 20,4 mrd. kr. Verdiskaping fra teknologiselskaper med kompetent kapital ( ) Selskaper med kompetent kapital Andre selskaper Antall selskaper Andel av antall selskaper 18 % 82 % 100 % Verdiskaping (akkumulert ) 10,7 mrd. kr 20,4 mrd. kr 31,1 mrd. kr Andel av verdiskapingen 34 % 66 % 100 % Verdiskaping pr. bedrift (snitt) 146 mill. kr 62 mill. kr Siden 2008 har mer enn en tredjedel av investeringene blitt gjort i IKT-selskaper. Impello forventer at denne andelen vil øke fremover. Behovet for tilførsel av kompetanse og ressurser fra aktive eiere erfaring, nettverk, ledelse, styrearbeid, strategi, forretningsutvikling og internasjonalisering vil sammen med kapital ha stor betydning for utviklingen av fremtidige suksessbedrifter. Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Sum Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % 4

5 Innhold Sammendrag 3 Del 1: Faktaanalyse Faktaanalyse 2011 for Trondheimsregionen 6 2. Fakta om aksjeselskapene 9 3. Fakta om underavdelingene Nyetableringer i Trondheimsregionen Vinnere Del 2: Utvikling og trender 6 6. Utvikling av aksjeselskapene i Trondheimsregionen Aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene Økonomisk utvikling hos aksjeselskapene Oppkjøp og eierstruktur Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet 26 Del 3: Analyse av utviklingsfaser 11. Utviklingsfaser Start-up Vekst Moden Nullvekst 35 Del 4: Årets tema 16. Årets tema: Kompetent kapital 37 Vedlegg Vedlegg A: Datagrunnlag og metode 42 Vedlegg B: Oppkjøp 46 Vedlegg C: Selskaper med opphav fra FoU-miljøene 48 Vedlegg D: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen 49 Vedlegg E: Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag 58 5

6 Del 1 Faktaanalyse Faktaanalyse 2011 for Trondheimsregionen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>50 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling i Ved utgangen av 2011 var det 469 selskaper i drift (403 aksjeselskaper og 66 underavdelinger). Aksjeselskapene hadde en samlet omsetningsvekst på 14 %, omsatte for 12,7 mrd. kr og sysselsatte personer i I tillegg var det ansatte i underavdelingene. I 2011 ble det etablert 43 nye aksjeselskaper og fem underavdelinger. Den posi tive utviklingen har fortsatt i 2012 med 41 nyetablerte aksjeselskaper og én underavdeling. Ved utgangen av 2012 var det totalt 502 teknologiselskaper i regionen. Selskaper som omfattes av analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr Selskaper som ikke inngår i analysen Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke i de økonomiske analysene og er behandlet i et eget avsnitt. Strengt tatt faller disse tre selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen. Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologi selskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for 2011, historiske data for , og supplert med data på antall selskaper og ansatte for Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. 1.1 Vekst i teknologibransjen Pr var det 469 teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Av disse var 403 aksjeselskaper og 66 underavdelinger av selskaper med forretningsadresse utenfor regionen. Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (2011) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum Trondheim Orkdal Melhus Malvik Leksvik Stjørdal Rissa Midtre Gauldal Klæbu Skaun Sum Utviklingen i 2011 har vært meget positiv. Samlet omsetning (aksjeselskaper) økte fra 11,1 mrd. kr i 2010 til 12,7 mrd. kr i 2011 (14 % vekst). Antall virksomheter (aksjeselskaper og underavdelinger) økte fra 420 til 469 (11 % vekst) og antall ansatte økte fra til (6 % vekst). I løpet av 2012 har den positive trenden blitt ytterligere forsterket gjennom økt sysselsetting og netto tilvekst av teknologiselskaper. 6

7 Del 1 Faktaanalyse 2011 Figur 1: Samlet omsetning i teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Omsetningen omfatter aksjeselskaper (AS/ASA) med unntak av Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri. Omsetning fra avdelinger er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og inngår derfor ikke. Omsetning [mill. kr] Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen ( ) Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte i aksjeselskaper % Ansatte i underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % 1.2 Bransjer IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (39 %), etterfulgt av olje/ gass (17%) og annen industri (9%). De største IKT-selskapene med mer enn 100 ansatte er EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. IKT-dominansen i Trondheimsregionen øker, og i 2011 og 2012 ble det etablert av henholdsvis 18 og 23 nye slike selskaper. Eksempler er Rendra og Bitreactive som begge har utspring fra NTNU-miljøet. 7

8 Del 1 Faktaanalyse 2011 Figur 2: Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag I 2011 hadde Sør-Trøndelag fylke 437 teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger) som sysselsatte personer. Samlet hadde aksjeselskapene en omsetning på 13,2 mrd. kr, og et driftsresultat på 0,6 mrd. kr. I 2011 har det vært en netto økning på 44 selskaper i fylket. Trondheimsregionen omfatter åtte kommuner i Sør-Trøndelag og to kommuner i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag har 25 kommuner som pr samlet har 489 teknologiselskaper. 420 av disse har forretningsadresse i Trondheimsregionen, mens 69 er registrert i de øvrige 17 kommunene. Samlet omsetningsvekst i Sør-Trøndelag fra 2010 til 2011 var 19 %. I samme periode økte sysselsettingen med 8 %. Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag ( ) Endring Selskaper Aksjeselskaper % Underavdelinger % Selskaper i drift % Antall nyetableringer % Ansatte Aksjeselskaper % Underavdelinger % Sum ansatte % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Datagrunnlaget for de 17 kommunene som ikke inngår i Trondheimsregionen har et noe lavere presisjonsnivå enn datagrunnlaget for de åtte kommunene som inngår i hovedanalysen. Det er derfor sannsynlig at antall bedrifter i de 17 kommunene er noe høyere enn 69, og trolig innenfor intervallet selskaper. Det kan derfor antas at Sør-Trøndelag fylke samlet har ca. 500 teknologiselskaper pr

9 Del 1 Faktaanalyse Fakta om aksjeselskapene I 2011 var det 403 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen økte med 14 % i 2011 til 12,7 mrd. kr, og sysselsettingen økte med 2 % slik at antallet ansatte ved utgangen av 2011 var IKT, olje/gass og annen industri var de største sektorene. Mer enn en tredjedel av teknologiselskapene var IKT-baserte. Målt i omsetning var de fem største selskapene Elkem Thamshavn, Nordic Semiconductor, EMGS, Autronica Fire & Security og Q-Free. Samlet omsetning fra disse selskapene var 3,8 mrd. kr i 2011, noe som utgjør 30 % av regionens samlede omsetning. Blant de nyetablerte selskapene i 2011 hadde Scanbio Marine Group, Verdande Energy og Evonik Solar størst omsetning. Siden disse selskapene er etablert i forbindelse med restrukturering/salg av andre eksisterende virksomheter, har ikke regionen blitt tilført vesentlig ny omsetning fra disse. Tabell 4: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen ( ) Endring Aksjeselskaper i drift % Nyetableringer % Ansatte % Nøkkeltall [mill. kr] Omsetning % Driftsresultat % Årsresultat % Egenkapital % Tabell 5: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i antall ansatte (2011) Ansatte Kommune Teekay Petrojarl Production AS 454 Trondheim Autronica Fire And Security AS 364 Trondheim Atmel Norway AS 216 Trondheim Bredero Shaw Norway AS 187 Orkdal Glen Dimplex Nordic AS 183 Stjørdal 9

10 Del 1 Faktaanalyse Bransjer for aksjeselskapene IKT og olje/gass er de to største sektorene regionen og utgjorde 54 % av selskapene i Mens de store konsulentselskapene sysselsetter flest ansatte innen IKT-sektoren, er det Statoil, Teekay, Aker Solutions MMO, Bredero Shaw, Det norske oljeselskap, EMGS og Weatherford som er størst innen olje og gass. Figur 3: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter teknologiselskaper i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøtekn. Helse Maritim Mekanisk produksjon Marin

11 Del 1 Faktaanalyse Fakta om underavdelingene I 2011 var det 66 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som samlet hadde ansatte. Veksten i antall ansatte var 15 %. Fem nye virksomheter ble etablert i Siden underavdelingene ikke har plikt til å levere regnskapstall er det således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Impellos historikk omfatter I 2011 ble det etablert fem nye underavdelinger: Teknologisk Institutt Sertifisering (avd. Trondheim), Telenor Comoyo (avd. Trondheim), EVRY Consulting (avd. Sluppen veien), EVRY (avd. Sluppenveien) og Viju Norge AS (avd. Trondheim). I 2012 ble ITET (avd. Trondheim) etablert. Tabell 6: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen ( ) Endring Underavdelinger % Nyetableringer % Ansatte % Tabell 7: Største underavdelinger i Trondheimsregionen (2011) Ansatte Kommune Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim 564 Trondheim Aker Solutions MMO AS avd. Trondheim 354 Trondheim Rambøll Norge AS avd. Trondheim 252 Trondheim EVRY AS avd. Trondheim IT 222 Trondheim COWI AS avd. Trondheim 195 Trondheim 3.1 Bransjer for underavdelingene IKT, olje/gass og tjenesteyting utgjør 80% av underavdelingene. Selv om antall virksomheter innen olje og gass bare utgjør 18 %, så sysselsetter de 35 % av de ansatte. Det er mange rådgivende ingeniører blant underavdelingene, og eksempler er COWI, Multiconsult, Norconsult, Asplan Viak og Sweco. Figur 4: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (2011) Oversikten omfatter underavdelinger i drift pr IKT Olje og gass Annen industri Helse Energi- og miljøtekn. Maritim Marin Tjenesteyting

12 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer i Trondheimsregionen I 2011 ble det etablert 43 nye aksjeselskaper og fem nye underavdelinger, noe som gir et rekordhøyt antall på 48 virksomheter. I 2012 ble det etablert 42 nye virksomheter, inklusive én underavdeling. Tabell 8: Nyetableringer i teknologibransen i Trondheimsregionen ( ) Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden Aksjeselskaper Underavdelinger Sum nyetableringer Ansatte aksjeselskaper Ansatte underavdelinger Sum ansatte Den store økningen i antall nyetablerte selskaper kan tilskrives blant annet fire forhold: Økt etterspørsel etter teknologi innen viktige sektorer som olje/gass, energi, maritim og industri. Lavere terskel for å etablere aksjeselskap. Kravet til aksjekapital ble redusert fra kr til kr i Lavere kapitalbehov ved utvikling av nye selskaper, blant annet innen IKT. Frafall av revisjonsplikt. 4.1 Bransjer for nyetableringene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene hos nyetableringene i 2011 og Om lag halvparten av virksomhetene er innen IKT, der programvareutviklere utgjør den største andelen. Figur 5: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen ( ) IKT Olje og gass Tjenesteyting Annen industri Helse Energi- og miljøteknologi Mekanisk produksjon Marin Maritim

13 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer 2011 Tabell 9: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2011 Selskap Omsetning [1000 kr] Ansatte Bransje Webside Abs Group AS 0 0 Maritim Bitreactive AS IKT Cadio AS 56 0 Energi- og miljøteknologi Care Software AS 0 0 IKT --- Compbuoy AS 0 0 Olje og gass Concordix Pharma AS 0 2 Helse Dybå Consulting AS IKT --- Dynamisk Helse AS 0 1 Helse Edatek AS Maritim Ekademia AS 0 0 IKT Elwater AS 0 0 Tjenesteyting Empig AS Olje og gass Emseis AS 0 0 Olje og gass Evonik Solar Norge AS Annen industri Evry AS avd. Sluppenveien 0 88 IKT Evry Consulting AS avd. Sluppenveien 0 65 IKT Glasur AS IKT Innsep AS 0 1 Olje og gass Inphase Solutions AS Tjenesteyting Inrigo Water AS 0 2 Energi- og miljøteknologi Inturbine AS 0 4 Tjenesteyting Inveo AS 0 0 IKT Leksvik Industrimekanikk AS Mekanisk produksjon --- Maneo Interactive AS 0 1 IKT Mantra AS IKT --- Medxense AS 0 0 Helse --- Mobitroll AS 0 0 IKT Msp AS Mekanisk produksjon N3 Pharma AS 0 1 Helse Norcell AS Annen industri Norwegian Fishfarming Technologies AS Marin Outracks Technologies AS IKT Protoshop AS 0 0 Annen industri --- Purapipe AS 0 4 Olje og gass Scanbio Marine Group AS Marin Skift AS Tjenesteyting Stjørdal Maskinering AS Mekanisk produksjon Teknologisk Institutt Sertifisering avd. Trondheim 0 2 Tjenesteyting Telenor Comoyo AS avd. Trondheim 0 22 IKT Torstensen Consulting AS Maritim --- Unitimer AS IKT Verdande Energy AS Olje og gass Verdande Finance AS 0 0 IKT --- Verdande Healthcare AS 0 0 IKT Vesong AS Tjenesteyting --- Viju Norge AS avd. Trondheim 0 7 IKT Wellpos AS 88 1 Olje og gass --- Wondercode AS IKT 13

14 Del 1 Faktaanalyse Nyetableringer 2012 Tabell 10: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2012 Selskap Ansatte Bransje Webside 3d Motion Technologies AS 0 Annen industri --- 3D Solution AS 2 IKT Aps Robotics AS 10 IKT Assitech AS 0 Helse Atbrox Consulting AS 0 IKT Bertheussen It AS 0 IKT Bizgames Studios AS 3 IKT --- Borstad Software AS 1 IKT --- Buzzrebel AS 0 IKT --- Connect Lng AS 0 Olje og gass --- Connome AS 0 IKT Conta Systemer AS 0 IKT Coxito AS 0 IKT Crayonano AS 0 Annen industri DHZ Solutions AS 0 Energi- og miljøteknologi Elmu AS 0 Tjenesteyting --- Endors AS 0 IKT Entropia AS 0 IKT --- Environ Trust AS 1 Tjenesteyting --- Field Device AS 0 Annen industri Fosen Utvikling AS 0 IKT Havtek AS 1 Marin Io7 Software AS 2 IKT Itet AS avd. Trondheim 3 IKT Kunnskapsløypa AS 3 IKT Liquid Filtration AS 0 Annen industri --- Lithicon AS 0 Olje og gass Nice Industridesign AS 0 IKT --- Norsoc Control AS 1 Tjenesteyting --- Numerical Rocks 2 AS 0 Olje og gass Pettersen Informatikk AS 1 Tjenesteyting --- Positor AS 1 Olje og gass --- Power Boost AS 0 Energi- og miljøteknologi Proaqcon AS 0 Tjenesteyting --- Rendra AS 0 IKT Råd AS 0 IKT Scale Consult AS 0 Olje og gass Snowflake AS 1 IKT Switch Mobil AS 0 IKT --- Virbie Software AS 0 IKT Vrcs AS 0 IKT --- Wins Geo AS 0 Olje og gass

15 Del 1 Faktaanalyse Vinnere 2011 Dynamic Rock Support, Aptomar, ARM Norway og Interwell Technology er kåret til årets teknologivinnere. Vinnerne er inndelt i fire kategorier og kåringene er basert på offentlige regnskaper for Det er ikke foretatt noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos selskapene. Forutsetningene som ligger til grunn for hver kategori fremkommer i tabellene nedenfor. Dynamic Rock Support størst omsetningsvekst i 2011: Dynamic Rock Support er årets vekstvinner. Selskapet ble etablert i 2008 som en knoppskyting fra NTNU og leverer utstyr til gruveindustrien. Omsetningen økte med mer enn 40 ganger fra 2010 til Aptomar størst gjennomsnittlig omsetningsvekst : Aptomar har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265 % de siste fem årene. Selskapet leverer avanserte datasystemer for kartlegging av oljeutslipp, og systemer for søk og redning. ARM Norway størst driftsmargin i 2011: ARM Norway (tidligere Falanx Microsystems) fikk i 2011 en driftsmargin på 61 % av sin omsetning på 162 mill. kr. Selskapet designer blant annet CPU-arkitekturen til smartmobiler og nettbrett. Interwell Technology størst gjennomsnittlig driftsmargin : Interwell Technology har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 37 % siden Selskapet som leverer utstyr til oljebransjen er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling og PI Intervention. 5.1 Vekstvinnere i 2011 Tabell 11: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (2011) Forutsetning: Minimum 0,5 mill. kr i omsetning i 2010 [Omsetning i 1000 kr] Vekst Oms Oms Etablert Bransje Fase 1 Dynamic Rock Support AS 4333 % Annen industri Start-up 2 Verdande Technology AS 872 % IKT Start-up 3 Zedge Europe AS 681 % IKT Start-up 4 Blaaster Wind Technologies AS 632 % Energi- og miljøteknologi Start-up 5 Wellcem AS 606 % Olje og gass Vekst 6 Norbit Its AS 558 % IKT Start-up 7 Hrafn AS 544 % Tjenesteyting Start-up 8 Innogas AS 478 % Olje og gass Vekst 9 Inrigo AS 376 % Mekanisk produksjon Vekst 10 Innovative Science Projects AS 323 % Olje og gass 0-vekst 15

16 Del 1 Faktaanalyse Vekstvinnere fem siste år Tabell 12: Vekstvinnere i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 0,5 mill. kr i omsetning i 2007 [Omsetning i 1000 kr] Vekst Oms Oms Etablert Bransje Fase 1 Aptomar AS 4751 % Olje og gass Vekst 2 Fugro Seabed Seismic Systems AS 2668 % Olje og gass Vekst 3 Aquaculture Engineering AS 1681 % Marin Vekst 4 Areto ERP AS 639 % IKT Start-up 5 Resman AS 531 % Olje og gass Vekst 6 Conceptos IT Trondheim AS 469 % IKT Start-up 7 Arm Norway AS 393 % IKT Vekst 8 Jan Saugen AS 360 % Tjenesteyting Vekst 9 One Voice AS 355 % IKT Vekst 10 3d-radar AS 353 % IKT Vekst 5.3 Størst driftsmargin i 2011 Tabell 13: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (2011) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2011 [Omsetning i 1000 kr] Driftsmargin Oms Etablert Bransje Fase 1 Arm Norway AS 61 % IKT Vekst 2 Fem Engineering AS 59 % Tjenesteyting 0-vekst 3 Bait AS 50 % IKT 0-vekst 4 Interwell Technology AS 47 % Olje og gass Vekst 5 Exploro AS 46 % Olje og gass Vekst 6 Online EDB AS 44 % IKT 0-vekst 7 Devico AS 43 % Annen industri Vekst 8 Innovative Science Projects AS 41 % Olje og gass 0-vekst 9 Evatic AS 37 % IKT Vekst 10 Fueltech Solutions AS 35 % Olje og gass Start-up 5.4 Størst gjennomsnittlig driftsmargin fem siste år Tabell 14: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen ( ) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2007 [Omsetning i 1000 kr] Gj.snittlig driftsmargin Omsetning 2011 Etablert Bransje Fase 1 Interwell Technology AS 37 % Olje og gass Vekst 2 Exploro AS 31 % Olje og gass Vekst 3 Devico AS 29 % Annen industri Vekst 4 Olex AS 29 % Maritim 0-vekst 5 Cameron Systems AS 28 % Olje og gass Moden 6 Exprosoft AS 27 % Olje og gass Moden 7 Fundator AS 26 % IKT Moden 8 Norsk Helseinformatikk AS 22 % Helse 0-vekst 9 Kongsberg Seatex AS 22 % Maritim Moden 10 Proxycom AS 20 % IKT 0-vekst 16

17 Del 1 Faktaanalyse Størst akkumulert positivt/negativt driftsresultat fem siste år Tabell 15: Størst akkumulert driftsresultat i Trondheimsregionen ( ) Selskap Akkumulert drifts resultat Kommune Nordic Semiconductor ASA Trondheim Kongsberg Seatex AS Trondheim Autronica Fire and Security AS Trondheim Elkem Thamshavn AS Orkdal Washington Mills AS Trondheim 17

18 Del 1 Faktaanalyse Vinnerne i Trondheimsregionen Dynamic Rock Support Størst vekst i 2011 Aptomar Størst vekst i perioden Gisle Østereng (foto: Dynamic Rock Support) Dynamic Rock Support leverer utstyr til den internasjonale gruveindustrien. Hovedproduktet D-Bolt er en energiabsorberende bergsikringsbolt som forhindrer ras av fjell i gruver og tunneller. Selskapet ble etablert i 2008 med utspring fra NTNU. Dynamic Rock Support økte omsetningen med mer enn 40 ganger fra 2010 til I 2011 fikk selskapet en omsetning på 23 mill. kr og med et driftsresultat på 1,5 mill kr. Den høye omsetningen skyldes i hovedsak én kunde. Høsten 2011 fikk flere av kontraktørene til gruveselskapet LKAB i Kiruna beskjed om å kjøpe bolter fra oss. Etter at disse boltene var levert, ventet vi på at ordrene skulle strømme inn i 2012, men dette slo ikke helt til, sier Gisle Østereng som er daglig leder for selskapet. Omsetningen har likevel tatt seg bra opp høsten Østereng for venter en omsetning på nærmere 30 mill. kr i 2012, og med et samlet resultat i morselskapet på cirka 1 mill. kr. Vi har nådd et veldig bra nivå i Norden. Den videre veksten vil komme utenlands, sier Østereng. Selskapet har etablert to heleide datterselskaper i Canada og Australia der de nå har gjort de første kommersielle salgene. ProVenture og Salvesen & Thams har vært bra eiere. Ettersom vi har hatt en bra story hver gang vi har bedt om kapital så har vi lyktes med å finansiere veksten, sier Østereng. Han berømmer også SpareBank 1 SMN som har gitt driftskreditt for å bygge opp lager og ha nok stål tilgjengelig. Vi har vært gjennom fire år med smalhans der vi har vært nødt til å gjøre det beste ut av de ressursene vi har hatt. Nå forventer kundene at vi fremstår som en solid leverandør som har muskler til å bygge opp en profesjonell salgsorganisasjonen utenlands, sier Østereng. Lars André Solberg Aptomar ble etablert i 2005 som en knoppskyting fra NTNU. Selskapet har 24 ansatte og leverer avanserte datasystemer, sensorer og utstyr til den maritime næringen. Løsningene kan blant annet benyttes til kartlegging av oljeutslipp, overvåking av havområder, og til søk- og redningsaksjoner. De fem siste årene har Aptomar hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 265%. Selskapet eies blant annet av Investinor, ProVenture, Statoil Technology Invest, SpareBank 1 SMN Invest og NTNU Technology Transfer. I 2012 når vi en omsetning på 85 mill. kr og med et positivt resultat på 2-3 mill. kr, sier Lars André Solberg som er daglig leder. Sammenliknet med 2011 tilsvarer dette en resultatforbedring på nær 30 mill. kr i Vi har fått et viktig markedsmessig gjennombrudd og er ikke lenger en gründerbedrift. Nå har vi fokus på å sikre kvalitet i alle ledd, og å øke lønnsomheten i selskapet, fortsetter Solberg. De siste to-tre årene har vi sett en endring fra å selge sensorer og enkeltkomponenter, til nå å selge komplette systemer med kontrollrom og opplæring. Dette gir en høyere omsetning per prosjekt, og er et av de viktigste grepene vi har gjort for å øke lønnsomheten, forklarer Solberg. Vi har gode eiere som har tro på selskapet og som har finansiert opp selskapet ved behov. SpareBank 1 SMN skal også ha stor honnør for sin fleksibilitet når vi har hatt behov for kortsiktige finansieringsløsninger. Det samme gjelder Innovasjon Norge som har gitt oss lånegarantier og tilskudd, sier Solberg. Siden oppstarten har eierne investert mer enn 80 mill. kr i selskapet. Veksten Aptomar har opplevd de siste årene har gjort at de merker en betydelig interesse, både fra nasjonale og internasjonale Private Equity-fond og industrielle aktører. Aptomar er i sterk vekst og vil alltid være åpne for nye investorer som kan bidra til å videreutvikle selskapet og legge til rette for å realisere våre ambisiøse vekst ambisjoner, avslutter Solberg. 18

19 Del 1 Faktaanalyse 2011 ARM Norway Størst driftsmargin i 2011 Interwell Technology Størst gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Kjetil Sørensen ARM Norway ble etablert av studenter fra NTNU i Selskapet designer blant annet CPU- og grafikkarkitekturen til smarttelefoner og nettbrett. I 2011 hadde virksomheten en omsetning på 162 mill. kr og en driftsmargin på 61 % var et spesielt år for oss og er en akkumulering av suksess fra aktiviteter og hardt arbeid de siste årene, sier daglig leder Kjetil Sørensen. Han regner med at veksten fremover vil normaliseres. Fra å være utfordrer i markedet så har vi nå blitt en av flere markedsledere internasjonalt, både med hensyn til antall produkter som benytter vår teknologi, og at vi nå er i en posisjon der vi kan sette retning og legge premissene for hva som skal skje de neste 5-10 årene, sier Sørensen. Han anslår at mellom 150 og 200 millioner enheter er produsert med ARM teknologi utviklet ved kontoret i Trondheim. Samsung er en av flere viktige partnere, og deres suksess har nok bidratt til den veksten vi har oppnådd, sier Sørensen. Han tror at fortsatt vekst vil være avhengig av en stabil verdensøkonomi og at konsumentene fortsetter å kjøpe produkter som inneholder ARMs teknologi. Vi jobber med å utvikle organisasjonen, bli mer effektive, og utvikle og levere flere produkter parallelt, sier Sørensen ARM Norway tidligere Falanx Microsystems var i følge Sørensen et typisk start-up selskap. Historien til Falanx er hardt arbeid, penger og en god del flaks. Falanx fikk en kunde ganske tidlig en person som selv hadde vært gründer og hadde tro på selskapet i tidlig fase. Dette var utløsende faktor for at ARM og andre så et potensial, forteller Sørensen. Selv om Selvaag Venture Capital og Alliance Venture investerte 20 mill. kr i 2004, så har ARM som IP-leverandør vært helt avgjørende for suksessen i følge Sørensen. Anders L. Ratdal Interwell Technology produserer ekspanderende plugger og brønnutstyr til oljebransjen. Selskapet, som er teknologienheten i Interwell-konsernet, hadde en omsetning på 161 mill. kr i 2011 og en driftsmargin på 74 mill. kr. Interwell eies av ansatte og investeringsselskapet Ferd. Selskapet er en sammenslåing av tidligere Brønnteknologiutvikling (BTU) i Trondheim og PI Intervention i Stavanger. Etter et par år med noe lav veksttakt, så får vi en omsetningsvekst i 2012, sier adm.dir Anders L. Ratdal. Foreløpige konserntall viser en samlet vekst på 25-30%. På konsernnivå har selskapet drøyt 200 ansatte, og der 53 holder til på Ranheim. Hittil har vi finansiert veksten med det vi har tjent. Nå gir vi gass internasjonalt for å øke veksttakten. Vi etablerte kontor i Houston i 2011, noe som var en viktig milepæl for oss. Selv om vi nylig inngikk rammeavtale med en stor aktør på norsk sokkel, og har en tilsvarende avtale med Statoil, så er det aktiviteten internasjonalt som vil drive veksten fremover, forklarer Ratdal. Vi jobber nå med å bli et mer globalt orientert selskap og gjør derfor en del strukturelle endringer. Vi kan ikke ha alt i hodet dersom vi skal takle videre vekst, sier Ratdal. En av utfordringene fremover er å finne nye nisjer der det er et behov for topp teknisk kompetanse innen Interwell sitt segment. Da vi fusjonerte BTU og PI var begge selskapene i gründer fasen. Vi innså at det måtte mer profesjonelle krefter inn, og vi inviterte derfor Ferd med på eiersiden. Et viktig bidrag var å få etablert et eksternt styre og en profesjonell konsernledelse. Uten Ferd som aktiv eier, så hadde vi nok brukt lenger tid på å komme dit vi er i dag, sier Ratdal. Vi ønsker å fremheve at vi er norske og leverer trøndersk teknologi og forsøker å skryte av dette når anledningen byr seg, spesielt når vi konkurrerer mot de utenlandske selskapene, avslutter Ratdal. 19

20 Del 2 Utvikling og trender 10 Nyetablerte underavdelinger ( ) 5 Nyetableringer per år avdelinger Akkumulert antall nyetableringer Utvikling av aksjeselskapene i Trondheimsregionen Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en meget positiv utvikling både i 2011 og De 403 aksjeselskapene som var i drift ved utgangen av 2011 omsatte for 12,7 mrd. kr og hadde totalt ansatte Den eldste bedriften i utvalget er tidligere Industriverktøy AS i Leksvik, nå IV Group AS etter navneendring, og ble etablert helt tilbake i Fra 1961 og de neste 30 årene var det en stabil utvikling av antall nyetableringer før det skjedde et skifte på slutten av 90-tallet da antall nyetableringer økte markant. I 2011 og 2012 har det vært en markant vekst i antall nyetablerte teknologiselskaper, noe som viser at Midt-Norge er en av Norges viktigste nyskapingsregioner. Økningen har vært på hele 43 og 41 nyetableringer i 2011 og Figur 6: Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen ( ) Nyetableringer pr år Akkumulert antall aksjeselskaper 50 Nyetableringer per år Sum aksjeselskaper i drift 500 Nyetableringer, glidende snitt 5 år

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi Sol-

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 1 En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 Haakon H. Jensen - ~20 års erfaring fra alle sider av bordet Aktivt Eierskap Rådgivning Industri 2 1998 2007 2016 Investinor dagens hovedpunkter

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Byggteknisk konsulentvirksomhet

Byggteknisk konsulentvirksomhet Byggteknisk konsulentvirksomhet Deskriptiv analyse av utvikling i lønnsomhet og selskapsstruktur i bransjen, og oppkjøpsvirksomhet hos de største selskapene 1. juni 2017 Om Oslo Economics Oslo Economics

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 85/2017 Av Ragnhild Sjoner Syrstad og Gjermund Grimsby Forord På oppdrag for Norsk venturekapitalforening

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016

IMPELLO-ANALYSEN 2016 IMPELLO-ANALYSEN 2016 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Guttorm Nygård, analytiker 25.01.2017 Takk til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge 3 RÅDGIVNINGSBRANSJENE Hovedorganisasjonen Virke organiserer rådgivningsbransjene i Norge. Denne faktafolderen gir en oversikt over bransjene,

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN

IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN IMPELLO-ANALYSEN 2016 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR TEKNOLOGISELSKAPENE I TRONDHEIMSREGIONEN IMPELLO-ANALYSEN FOTO Forside og kapittelforsider: Marius Rua (www.mariusrua.no). Rettigheter til øvrige bilder

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND

TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND KOMPETANSENOTAT FINANSTYNGDEPUNKT MIDT-NORGE del 1 TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND OPPSUMMERING Midt-Norge har hatt en sterk ekspansjon i utviklingen av investerings- og

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kommersialisering av teknologi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer