Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheimsregionen. Analysen tar for seg siste 5-års periode, det vil si årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen i regionen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall.

2 Impello Management har, på vegne av Trondheimsregionen, gjennomført en undersøkelse av teknologiselskapene i kommunene rundt Trondheim. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge alle teknologiselskapene som er etablert i kommunene som inngår i Trondheimsregionen, utenom Trondheim kommune (Impello har tidligere laget en egen detaljert analyse for teknologiselskaper i Trondheim). Kommunene i Trondheimsregionen er Stjørdal, Malvik, Melhus, Rissa, Leksvik, Orkdal, Klæbu, Skaun og Midtre-Gauldal. Impello har etablert en database som inneholder totalt 52 selskaper, hvorav 3 er underavdelinger og 3 er etablert etter Selskapene er fordelt på teknologiområdene (a) bio/kjemi, (b) energi/miljø, (c) helse/medtech, (d) IKT, (e) marin, (f) olje/gass/maritim, (g) industriell produksjon og (h) andre teknologiområder. Takk til vår sponsor Trondheimsregionen. Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør- Trøndelag fylkeskommune medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping. Et annet mål er å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter. Regionen ser på storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene som vårt fremste fortrinn. Impello Management AS er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer, ledelse og gründere med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, vekstbedrifter og FoU- og innovasjonsmiljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser (oppkjøp, salg, fusjoner etc.). Impello leverer tjenester på ordinær timebasis, gjennom «management-for-hire» eller ved direkte investeringer sammen med eksisterende eiere. Impello er bransjeuavhengige, men har bred erfaring fra bl.a. IKT, olje & gass, energi & miljø, handel, transport og industri. Totalt har vi levert ca. 25 oppdrag fordelt på ca. 15 kunder siden selskapet ble etablert i 25. Kommunene i Trondheimsregionen:

3 Fakta om teknologibedrifter og 3 avdelinger av selskaper utenfor Midt-Norge hadde virksomhet i trondheimsregionen per Dette tilsvarer en netto tilvekst av 2 selskaper fra 28 (brutto 2), dvs. 4,1 %. Trondheim hadde til sammenligning 267 aktive teknologibedrifter i 29, med en netto tilvekst på 3,9 % fra selskaper i Trondheimsregionen omsatte til sammen for 2,94 mrd kr, mot 7,95 mrd kr i omsetning for teknologiselskapene i Trondheim kommune (omsetningstall for avdelinger finnes ikke) ,26, , ,73 2,94,63 2,44,61,6,52 Aktive teknologiselskaper Antall ansatte Omsetning (mrd kr) Egenkapital (mrd kr) Figur 1: Statistikk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen i perioden aktive virksomheter, hvorav 49 med hovedkontor i Trondheimsregionen og tre underavdelinger (Technip Norge AS avd. Orkanger Spoolbase, Braillo Norway AS avd. produksjon og Kongsberg Defence & Aerospace AS avd. Stjørdal). 16 selskaper med omsetningsvekst i 29, 1 med uendret omsetning og 23 selskaper med negativ vekst i omsetning. Driftsresultatet for den samlede selskapsporteføljen var på +96,6 mill kr, mot +14,8 mill kr for selskapsporteføljen i Trondheim Status i kommunene i 29 Leksvik er den kommunen i Trondheimsregionen med lavest innbyggertall. Likevel var Leksvik den kommunen med flest teknologibaserte bedrifter i 29. Kommunen med høyest innbyggertall er Stjørdal. 14 teknologibedrifter var registrert i Stjørdal. Det var ikke registrert noen teknologibaserte virksomheter i Skaun eller Midtre-Gauldal i 29. Orkdal er kommunen med de største selskapene målt etter omsetning og antall ansatte. 5 av 12 «modne» selskaper (se definisjon side 13) er lokalisert i Orkdal og disse utgjorde ca. 61 % av den totale omsetningen for alle selskapene. Stjørdal 14 Orkdal 1 Leksvik 17 Malvik 1 Klæbu 2 Figur 2: Teknologiselskaper fordelt på kommunene (29). Melhus 5 Rissa 3 Impello Analysen 21 3

4 Utvikling i kommunene 49 teknologiselskaper er basert i kommunene Leksvik, Stjørdal, Orkdal, Melhus, Rissa, Klæbu, Malvik, Skaun og Midtre Gauldal. Det har ikke vært registrert noen teknologiselskaper i Skaun eller Midtre Gauldal i perioden. Leksvik var i 29 kommunen med flest teknologiselskaper, etterfulgt av Stjørdal og Orkdal Malvik Klæbu Rissa Melhus Orkdal Stjørdal Leksvik Figur 3: Utvikling i antall selskaper i kommunene i Trondheimsregionen i perioden Figur 3 viser utviklingen i antall teknologiselskaper i hver av kommunene i perioden Figuren viser at Leksvik har vært kommunen i regionen med flest teknologiselskaper siden 27, etter at Stjørdal tronet med flest selskaper fra Malvik Klæbu Rissa Melhus Leksvik Stjørdal Orkdal Figur 4: Utvikling i antall ansatte sysselsatt i teknologibaserte selskaper i kommunene i Trondheimsregionen i perioden Teknologiselskapene i Orkdal har, med til sammen 636 ansatte i 29, samlet sett flest ansatte av kommunene. Orkdal hadde i overkant av 75 ansatte i 25 i teknologibedriftene, men antallet ble redusert med omtrent 1 etter at Bredero Shaw reduserte staben i Orkanger med over 1 personer. På andreplass finner vi Stjørdal som har hatt en betydelig vekst i antall ansatte siden 25. Utviklingen er en følge av flere etableringer, samt at selskapene i kommunen har ansatt flere. 4 Impello Analysen 21

5 Beskrivelse av teknologibransjen i Trondheimsregionen Sterk vekst i etableringer siden år 2, men fallende tendens de siste to år Den eldste blant teknologibedriftene er Microplast i Stjørdal, etablert i De yngste bedriftene som er inkludert i denne analysen er etablert i 29 (21-etableringer inkluderes først i neste års analyse). Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 1 år, noe som er eldre enn teknologibedriftene i Trondheim kommune (gjennomsnittlig 8 år). Underavdelinger er ikke inkludert i denne analysen. 7 6 Akkumulert antall selskaper Etableringer per år Antall etableringer (glidende snitt over 5 år) Figur 5: Utvikling i antall nyetableringer per år i Trondheimsregionen, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. Det har vært en positiv tilvekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheimsregionen siden starten av 198-tallet, men etableringstakten har økt en god del fra år 2. Siden år 2 har det vært gjennomsnittlig tre årlige etableringer, og 3 av 49 bedrifter (61 %) er etablert etter år 2. Dette er en større andel enn for Trondheim kommune hvor andelen etablert etter år 2 er 41 % (i Trondheim var det en del gode etableringer også på 9-tallet). Likevel er gjennomsnittsalderen på bedriftene i Trondheimsregionen høyere enn i Trondheim. Trenden i antall årlige nyetableringer har vært fallende siden toppåret 27 (seks etableringer), og i 29 ble det etablert kun to nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Impello Analysen 21 5

6 Eierstruktur i 29 Impellos database inneholder en oversikt over eierforhold for de 49 bedriftene i Trondheimsregionen. Tre selskaper etablert i 21, samt tre underavdelinger inngår ikke i denne analysen. Selskapene i Trondheimsregionen eies av seks ulike eierkategorier: gründer(e), industriell investor, private investorer/enkeltpersoner, internasjonal investor, venturekapital og FoU- og kommersialiseringsmiljøer. Eierkategorien «venture-eid» består av såkornfond, venturekapitalfond og aktive eierfond (private equity). Gründer(e) 24 Industriell investor 9 Private investorer/ enkeltpersoner 8 Venture-Eid 1 FoU-kommersialiseringsmiljøer 1 Internasjonal investor 4 Joint venture 2 Eierstrukturen blant selskapene er illustrert i fig. 6. Figuren viser antallet selskaper hvor respektive eierkategori har kontrollerende eierandel ( 51 %). To bedrifter er eid av to ulike eiere med like stor eierandel (dvs. 5/5 joint venture): Maskon AS i Stjørdal og Seat4You i Leksvik. I likhet med teknoologiselskapene i Trondheim kommune er majoriteten av selskapene eid av gründere, men det er en langt mindre andel selskaper som har internasjonale eiere i Trondheimsregionen enn i Trondheim. Det er også en lavere andel ventureeide selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim. Figur 6: Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i 29. Bransjefordeling i 29 Selskapene er fordelt på bio/kjemi, energi/miljø, helse/medtech, IKT, industriell produksjon, marin, olje/gass/maritim og andre teknologiområder. Helse/ Medtech Marin Olje/Gass/ Maritim IKT Andre Majoriteten av teknologiselskapene i Trondheimsregionen driver innenfor avansert industriell produksjon, i motsetning til Trondheim kommune hvor det ikke er registrert noen selskaper innenfor denne bransjekategorien. 15 selskaper sorterer under denne kategorien, bl.a. Bewi Norplasta, Collet Plast, Maskon og Microplast. Det er også en større andel energi/miljø-selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim kommune, samt at andelen IKT bedrifter er kun 6,1 % i Trondheimsregionen, mot 53,6 % i Trondheim. Energi/Miljø Bio/Kjemi De 3 underavdelingene, som ikke er inkludert i analysen, sorterer under bransjekategoriene olje/ gass/maritim (2) og helse/medtech (1). Figur 7: Bransjeinndeling blant teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello Analysen 21

7 Økonomisk utvikling i perioden Vekst i totalomsetning og egenkapital Det har vært en samlet vekst i omsetning i perioden 25-29, men utviklingen har variert veldig fra år til år. Etter en betydelig omsetningsvekst i 25 var det nedgang i 26. I perioden var det på nytt fin vekst, mens det var en relativt markant nedgang i 29. Total omsetning var 2,9 mrd kr i 29 mot 2,6 mrd. i 25. Total omsetning har i perioden hatt en årlig gjennomsnittlig vekst (CAGR) 1 på 2,9 %. Utviklingen i total egenkapital har vært lang bedre med en årlig gjennomsnittlig vekst på 11,8 %. Det samlede driftsresultatet har vært positivt i perioden og endte på 96,6 mill kr i 29. Total omsetning i Trondheimsregionen 7. % 6. % 5. % 4. % % % 1. %. % -1. % % Nominell vekst 54.4 % -7.1 % 12. % 19.2 % -9.8 % Reell vekst 53. % -8.3 % 1.3 % 16.4 % % Omsetning (mrd) Figur 8: Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. Kilde for inflasjon: Norges Bank. Omsetningsveksten i perioden skyldes hovedsakelig at det er blitt etablert flere selskaper i regionen, samt at flere av de store selskapene har opplevd vekst dog har dette variert sterkt fra år til år. Spesielt i 26 og 27 utgjorde nyetableringer en stor andel av omsetningsveksten, jfr. tabell 4. SELSKAPER ETABLERT 18 MND FØR (MILL KR) Omsetning 3,7 336,6 493, 49,7 34,9 Tabell 1: Omsetning for nyetablerte teknologiselskaper i perioden Tall i mill kr. 1 Compounded Annual Growth Rate (CAGR). Impello Analysen 21 7

8 Resultatutvikling i 29 Teknologiselskapene i Trondheimsregionen har i motsetning til selskapene i Trondheim skapt positive samlede resultater i perioden Det samlede driftsresultatet for 29 var 96,6 mill kr, ned fra 151,5 i 28 og 15,5 mill kr i 27. Den negative utviklingen i samlet driftsresultat skyldes hovedsakelig dårligere resultater i Elkem Thamshavn og Aqualyng. Elkem Thamshavns driftsresultat ble redusert fra 81,2 mill kr til 12,8 mill kr fra 28 til 29, og Aqualyng hadde et driftsresultatet på -5,3 mill kr i 29, ned fra 18,3 mill kr i 28. DRIFTSRESULTAT Samlet driftsresultat [mill kr] 9,5 63,4 15,5 151,5 96,6 Tabell 2: Resultatutvikling Dårlige resultater hos de ovennevnte bedriftene er også en viktig årsak til utviklingen i resultat før skatt. I tillegg hadde Bredero Shaw Norway finanskostnader på hele 73,2 mill kr i 28, noe som bidro til et lavere totalt resultat før skatt sammenlignet med året før. RESULTAT FØR SKATT Samlet resultat før skatt [mill kr] 5,3 43,8 134,8 46,1 89,6 Tabell 3: Resultat før skatt Det samlede resultatet til teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vært høyere enn hos selskapene i Trondheim kommune i perioden Dette gjelder for samtlige år i perioden. Samlet driftsresultat for trondheimsbedriftene var 14,8 mill kr i 29, opp fra -13,1 mill kr i % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -8 % -6 % -4 % -2 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Figur 9: Fordeling av lønnsomhet blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen i 29. Fordeling av lønnsomhet i grafen til venstre og andel med positiv driftsmargin i grafen til høyre. 56 % av bedriftene (29 av totalt 49 selskaper) i Trondheimsregionen hadde positiv driftsmargin i 29. Andel selskaper med positiv driftsmargin var i 29 på det laveste nivået siden 25, men var likevel høyere enn for Trondheim hvor andelen var 5 % i Impello Analysen 21

9 Total egenkapital , % +2,2 % -4,6 % -34,5 % Egenkapital (mill kr) Figur 1: Utvikling i egenkapital for teknologiselskaper i Trondheimsregionen (mill kr). Total egenkapital blant teknologiselskapene var 86 mill kr i 29, opp fra 599 mill kr i 28. Fra 27 til 28 ble den totale egenkapitalen redusert med 29 mill kr. Nedgangen skyldes hovedsakelig en tilbakebetaling av egenkapital i Bredero Shaw Norway. Innskutt og opptjent egenkapital ,7% ,% +47,8% -5,9% +27,9% +75,4% -19,6% +24,3% 2 1 Opptjent EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) Figur 11: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for teknologiselskaper i Trondheimsregionen (mill kr). Prosent viser økning per år. I likhet med teknologiselskapene i Trondheim kommune er hovedandelen egenkapital innskutt egenkapital, men andelen opptjent egenkapital er høyere blant selskapene i Trondheimsregionen enn trondheimsselskapene. Redusert opptjent EK fra tyder på at det ble utbetalt betydelige utbytter i og med at resultat har vært positivt i perioden. De fem selskaper som har økt egenkapitalen mest siste år er listet i tabell 4. To selskaper er dominerende: Aqualyng og Bredero Shaw Norway. TOPP 5 TILFØRT EK SISTE ÅR ØKNING (MILL.KR) KILDE ETABLERINGSÅR 1 AquaLyng AS 66,4 Private investorer 22 2 Bredero Shaw Norway AS 45,5 Internasjonal eier Dynavec AS 9,6 Private investorer, industriell VC/investor 27 4 Weee Recycling AS 3,1 Industrielle investorer 22 5 Seat4You AS 3, Norske private investorer/gründere 27 SUM 127,5 Tabell 4: Teknologiselskaper med størst økt egenkapital i 29. Tall i mill kr. Impello Analysen 21 9

10 Utvikling i antall ansatte Antall ansatte blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vært stigende i perioden 25-29, og i 29 var tallet 1.45 (1.494 inkl. 3 avdelingskontor). Totalt antall ansatte for trondheimsbedriftene var til sammenligning i 29 (7.211 inkl. 45 avdelingskontor). Samlet antall ansatte i teknologibedrifter i Trondheimsregionen inkl. Trondheim er dermed (8.75 inkl. avdelinger) Totalt antall ansatte Antall ansatte per bedrift (snitt) Figur 12: Utvikling i antall ansatte, totalt og per bedrift, i perioden Tall i prosent viser årlig vekst i antall ansatte. Bedriftene i Trondheimsregionen er i gjennomsnitt større enn i Trondheim. Antall ansatte per bedrift (snitt) var 3 i 29, mot 18 for teknologiselskapene i Trondheim i samme år. Gjennomsnittlig omsetning per ansatt var i perioden 1,84 mill kr mot 1,68 mill kr for trondheimsselskapene. STATISTIKK, ANSATTE Totalt antall ansatte Ansatte per bedrift (snitt) Omsetning per ansatt (mill kr) 1,26 2,7 1,85 1,81 2,25 Tabell 5: Utvikling i antall ansatte, ansatte per bedrift og omsetning per ansatt i perioden Impello Analysen 21

11 Faser i selskapets utviklingssyklus Impello har klassifisert teknologiselskapene innenfor fasene start-up, vekst, moden og «levende død/-vekst» i perioden Start-up fasen består av selskaper som er 7 år eller yngre og som har lavere omsetning enn 2 mill kr. Vekstfasen inkluderer selskaper som omsetter for mellom 2 og 5 mill kr. Selskaper som er eldre enn 7 år, som omsetter for mer enn 5 mill kr og som har nådd «break-even» inntjening i form av akkumulert positivt driftsresultat er klassifisert som modne selskaper. Kategorien «levende død/-vekst» er selskaper som er eldre enn 7 år og som har årlig omsetning under 2 mill kr. Faser i livssyklusen Alder, omsetning og lønnsomhet -VEKST («LEVENDE DØDE») Figur 13: Illustrasjon over definisjonen av fasene start-up, vekst, moden og -vekst. Figur 14 viser selskapene inndelt i respektive faser. Figuren viser en årlig tilvekst av selskaper i alle faser de siste tre årene. I likhet med selskaper i Trondheim er majoriteten av teknologiselskaper i Trondheimsregionen klassifisert som start-ups. I motsetning til Trondheim er det en større andel selskaper i «moden» fase i Trondeimsregionen. Hele 12 av 49 selskaper har vært i «moden» fase siden 27, mens det for Trondheim var kun 2 av 267 selskaper i denne fasen i av de modne selskapene i Trondheimsregionen er lokalisert i Orkdal (Axess Orkla Inspection, Bredero Shaw, Elkem Thamshavn, Orkel og Washington Mills). Disse selskapene representerer til sammen 61 % av totalomsetningen Start-Up Vekst Moden -vekst Figur 14: Antall selskaper innenfor hver fase i perioden Impello Analysen 21 11

12 Eierstruktur og kapitaltilførsel Selskapene ble tilført til sammen 133,6 mill kr i egenkapital i 29. Industrielle eiere representerte 54 % av kapitaltilførselen, internasjonale eiere 35 % og gründere 9 %. Tilførselen av egenkapital har vært stabil i perioden med unntak av 28, hvor totalt tilført egenkapital var knappe 2 mill kr. En samlet tilførsel av egenkapital på 133,6 mill kr i 29 tilsvarer 2,72 mill kr per bedrift og var derfor høyere enn egenkapitaltilførselen blant trondheimsselskapene, som var 2,59 mill kr per bedrit i 29. Samlet utvikling for trondheimsselskapene i perioden er sterkt samvarierende med utviklingen i Figur 15a. 16 Figur 15a: Tilført egenkapital i perioden i selskaper i trondheimsregionen. Tall i mill kr (29-kroner) Figur 15b: Tilført egenkapital i 29 fra eierkategoriene industrielle eiere, internasjonale eiere, gründere og øvrige investorer. Internasjonale eiere 35 % Gründere 9 % Industrielle eiere 54 % Øvrige 2 % 12 Impello Analysen 21

13 Kategorisering av lønnsomhet og vekst i 29 Definisjoner: VEKST: nominell omsetningsvekst høyere enn +5 % siste år. UENDRET VEKST I OMSETNING: omsetningsvekst mellom -5 % og +5 % siste år. NEGATIV VEKST: omsetningsvekst lavere enn -5 % siste år. LØNNSOM: driftsresultat over + 1 kr i 29. -RESULTAT: driftsresultat mellom -1 kr og +1 kr i 29. ULØNNSOM: driftsresultat mindre enn -1 kr i 29. LØNNSOM -RESULTAT ULØNNSOM SUM Vekst 13 (27 %) 1 (2 %) 2 (4 %) 16 (33 %) Uendret vekst 4 (8 %) 5 (1 %) 1 (2 %) 1 (2 %) Negativ vekst 8 (16 %) 2 (4 %) 13 (27 %) 23 (47 %) SUM 25 (51 %) 8 (16 %) 16 (33 %) 49 (1 %) Tabell 6: Omsetningsvekst og lønnsomhet i 29. Tall viser antall bedrifter innen hver kategori. Tall i parentes viser prosentandel av totalpopulasjonen. Det var en overvekt av selskaper med negativ vekst i omsetning fra Selskaper med negativ vekst i omsetning representerte 23 % av selskapesporteføljen i % av selskapene oppnådde vekst og 1 % hadde uendret omsetning fra Fordelingen mellom selskaper med vekst, uendret og negativ vekst i omsetning blant trondheimsbedriftene var jevnere i 29, hvor majoriteten (37 %) oppnådde vekst, 31 % uendret omsetning, og 32 % av selskapene hadde en negativ vekst i omsetning. 51 % av selskapene i Trondheimsregionen hadde positivt driftsresultat i 29, mens 16 % hadde uendret driftsresultat og 33 % var ulønnsomme. Det er flere lønnsomme selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim (42 % var lønnsomme, 2 % gikk i «null» og 38 % var ulønnsomme). Omsetning, driftsresultat, samlet egenkapital, tilført egenkapital og antall ansatte for selskaper med vekst, uendret, og negativ vekst i omsetning er presentert i figur Vekst Uendret Negativ-vekst Fig. 16: Statistikk for selskaper innenfor selskaper med vekst, uendret eller negativ vekst i omsetning i 29. Omsetning, driftsresultat, egenkapital og tilført egenkapital er i mill kr Omsetning Driftsresultat Egenkapital Tilført egenkapital Ansatte Det var en overvekt av selskaper med negativ vekst i omsetning fra 28 til 29. Selskaper med negativ vekst i omsetning representerte 47 % av selskapsporteføljen i % av selskapene oppnådde vekst og 2 % hadde uendret omsetning fra 28 til 29. Fordelingen mellom selskaper med vekst, uendret og negativ vekst i omsetning blant bedrifter i Trondheim var jevnere i 29 (ca 1/3 på hver kategori). Impello Analysen 21 13

14 Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 55 bedrifter, hvorav 52 selskaper og 3 avdelinger. Avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheimsregionen er ikke tatt med i den detaljerte analysen basert på regnskapstall (kun antall avdelinger og antall ansatte i avdelinger er inkludert). Av 52 selskaper var 3 uten aktivitet per Netto 49 selskaper var i virksomhet per De 3 selskapene uten aktivitet per ble etablert i 21. Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i en av følgende kommuner: Klæbu Leksvik Malvik Melhus Midtre-Gauldal Orkdal Rissa Skaun Stjørdal Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Statoil avd. Stjørdal holdt utenfor, siden selskapet i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser inngår heller ikke i analysen. Kartleggingen har fanget opp minst 95 % av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Vi oppdaterer hele databasen ved hver analyse og det kan derfor oppstå marginale avvik i regnskapshistorikken fra analyse til analyse. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-1 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 14 Impello Analysen 21

15 Impello Analysen 21 15

16 Basert på forutsetningene i tabell 21 forventer vi at det i 22 er mellom 32 og 49 selskaper med hovedkontor i Trondheim. Det vil være mellom 6 55 og 15 ansatte. Estimert utvikling i omsetning påvirkes av utviklingen i antall bedrifter og i antall ansatte per bedrift i de ulike scenarioene, samt omsetning per ansatt som følge av effektivisering. Basert på disse faktorene forventer vi en samlet omsetning på mellom 1 og 25 mrd kr (29-kroner) i 22. For at disse scenarioene skal oppfylles må det tilføres mellom 7 og 12 mrd kr (29 kr). 22 WORST-CASE MID-CASE BEST-CASE Antall Selskaper Antall Ansatte Omsetning (mrd i 29 kr) 1, 15, 25, Akkumulert tilført kapital, (mrd) 7, 9, 12, Nærmere informasjon om analysen eller om Impellos øvrige tjenester kan fås ved henvendelse: Tabell 22: Fremtidsscenarioer. Omsetning og tilført egenkapital er i 29-kroner. Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 36 bedrifter, hvorav 315 selskaper og 45 avdelinger. Impello Management AS Avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheim er ikke tatt med i den detaljerte analysen basert på Innherredsveien regnskapstall (kun 7 antall avdelinger og antall ansatte er inkludert). 714 Trondheim Av 315 selskaper var 48 uten aktivitet per Netto 267 selskaper var i virksomhet per Av disse har 9 selskaper ikke levert regnskap for 29. Analysen er følgelig basert på 258 godkjente regnskaper. De 48 selskapene uten aktivitet per er fordelt slik: E-post: Tel: stk. oppkjøpt eller fusjonert og omgjort til avd.kontor e.l. 2 stk. flyttet forretningsadresse 19 konkurs, avviklet el. oppløst 14 etablert i 21 Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i Trondheim. Porteføljen inkluderer de børsnoterte selskapene. Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Det Norske (tidl. Pertra) holdt utenfor, siden selskapet i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser (f.eks SINTEF) inngår ikke i analysen. Kartleggingen har fanget opp minst 95 % av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Vi oppdaterer hele databasen ved hver analyse og det kan derfor oppstå marginale avvik i regnskapshistorikken fra analyse til analyse. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-1 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 16 Impello Analysen 21

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Bjørn M. Wiggen 8. februar 2016 Struktur fra 31/5-2015 Salvesen & Thams AS Morselskap Salvesen & Thams Eiendom AS Salvesen & Thams Invest AS Eiendomsutvikling

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF RUNDSKRIV 1-2006 STATISTIKK 2005 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer