Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum"

Transkript

1 Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum

2 Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator

3 Innovasjonsundersøkelsen Samarbeid stadig viktigere for innovasjon 30% samarbeider med andre om innovasjon Gjennomsnittlige antall forskjellige samarbeidspartnere øker Mest samarbeid lokalt/regionalt (70%) Utenlandske samarbeidspartnere befinner seg som oftest i Europa

4 Hvem er samarbeidspartnerne?

5 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Mobilisering for FoU og høy kompetanse i bredden av norsk næringsliv Mer nyskaping, nyetablering og kommersialisering basert på forskning «Evnen til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap er blant de viktigste konkurransefaktorene for norsk næringsliv» Næringsutvikling basert på samfunnsutfordringene

6 Forskning for innovasjon og bærekraft Strategi for Norges forskningsråd Mål 3. Styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt næringsliv Bred mobilisering på flere arenaer Forsterke rekruttering Bidra til mer næringsrettet forskning Bidra til utvikling av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer gjennom sentersatsinger Legge til rette for samhandling/kobling Økt fokus på nytte og kommersialisering Øke brukervennligheten

7 Nøkkeldata Budsjett: 8 mrd kr Næringsrelevant forskning: 3,5 mrd kr (1 mrd kr med bedrift som kontraktspartner) Vi finansierer prosjekter, ikke bedrifter! Krav om samarbeid i innovasjonsprosjekter

8 Bidrag til styrket samarbeid gjennom flyt av folk Nærings-ph.d Alle bransjer og næringer Støtte til bedrift som har forpliktende samarbeid med gradsgivende institusjon Inntil kroner i per år, maks 50% Må ha relevans for virksomheten Kandidaten ansatt i bedriften Godt alternativ til større FoU-prosjekter Offentlig-ph.d tilsvarende

9 70 Gradsgivende institusjon

10 Bidrag til styrket samarbeid regionalt Virkemidler for regional innovasjon Regionale forskningsfond Norwegian Innovation Clusters Global Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise Arena Forskningsløft i nord

11

12 Bidrag til styrket samarbeid nasjonalt Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Tematiske programmer SkatteFUNN Bredde Spiss - Nytte

13 BIA støtter de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i næringslivet Har forskningsinnhold Har høy innovasjonsgrad Er strategisk forankret Har internasjonal orientering Har kommersielt fokus Bidrar til økt konkurransekraft

14 2014 Fakta SkatteFUNN mottok 2928 søknader i % 4821 aktive SkatteFUNNprosjekter utgjorde til sammen 2,7 mrd kr i budsjettert skattefradrag/utbetaling. Hver bedrift hadde rundt 3 mill kr i gj.nittlig FoU-budsjett Nær halvparten av bedriftene har færre enn 10 ansatte Når spurt sier Når spurt sier Når spurt sier 96% 44% 85% 42% av bedriftene at de vil anbefale SkatteFUNN til andre bedrifter av bedriftene at uten støtten så ville prosjektet blitt gjennomført i mindre skala og tatt lenger tid av bedriftene at SkatteFUNNs informasjonsog kommunikasjonsarbeid mtoiverer dem til å søke Når spurt sier av bedriftene at de vil samarbeide med godkjent FoU-institusjon i prosjektet. 8 av 15 Gaselle vinnere i fylkene har brukt SkatteFUNN over 50 % av bedriftene sier at prosjektet har bidratt til bedre lønnsomhet og mer strategisk fokus på FoU 8/10 bedrifter sier det er enkelt å søke SkatteFUNN Andel bedrifter som har brukt andre ordninger fra h.h.v.in og Forskningsrådet 55% 31%

15 Samarbeid med FoU institusjon 15

16 Bidrag til økt internasjonalt samarbeid STIM-EU Prosjektetableringsstøtte Posisjoneringsstøtte Internasjonalt partnerskap

17 Veien til dette..

18 Går gjennom dette Takk for meg!