Maritim sektor Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim sektor Trøndelag"

Transkript

1 Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

2 Maritim sektor i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over maritim sektor i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført i samarbeid med Maritimt Forum Midt-Norge, Innovasjon Norge, offentlige aktører og maritime bedrifter i regionen. Rapporten bygger videre på resultatene fra «Maritim Verdiskapingsbok 2014» (Menon Business Economics, 2014). Et sentralt mål har vært å øke detaljeringsgraden, gi en komplett oversikt over alle maritime virksomheter i trøndelagsfylkene, samt kartlegge hva bransjen selv ser av utfordringer og muligheter ved å være lokalisert i Trøndelag. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , sysselsettingsdata fra Aa-registeret hos NAV for perioden , samt primærinformasjon fra intervjuer. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Redaksjonen avsluttet arbeidet Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Tom-Ivar Bern, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Impello Management AS

3 4 Impello Management AS 2014

4 Sammendrag Fakta om maritim sektor i Trøndelag 2012 I 2012 sysselsatte maritim sektor i Trøndelag personer. Veksten i sysselsetting var 5 % fra 2011 til De 320 selskapene i regionen hadde 15 mrd. kr i samlet omsetning (vekst 16 % fra 2011). Ved utgangen av 2012 var det 243 var aksjeselskaper og 77 underavdelinger i drift. 50 % av disse var innen maritime tjenester. Sysselsetting og omsetning i Midt-Norge I 2013 fortsatte sysselsettingsveksten, og pr var det personer ansatt innen maritim sektor. Det tilsvarer en vekst på 8 % fra Sysselsetting maritim sektor Trøndelag ( ) 320 virksomheter: 243 aksjeselskaper 77 underavdelinger Ansatte: (5 % vekst fra 2011) Omsetning: 15 mrd. kr (16 % vekst) Aksjeselskaper: 11,3 mrd. kr Underavd.: 3,7 mrd. kr (estimat) Driftsresultat: 0,5 mrd. kr (aksjeselskaper) Verdiskaping: 5,6 mrd. kr (11 % vekst) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % 5 % 0 % -2 % % Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr Maritim omsetning for aksjeselskapene var 11,3 mrd. kr i 2012 (vekst 19 %), og estimert omsetning for underavdelingene var 3,7 mrd. kr (vekst 12 %). Samlet representerer dette en omsetningsvekst på 16 % fra 2011 til Maritimt relatert omsetning i Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene inngår bare direkte maritimt relatert omsetning. [mrd. kr] 16,0 Estimert omsetning underavdelinger 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 3,2 53% 7,8 8,9 2,0 26 % 5,8 11,6 3,2 8,4-4 % 10,5 3,0 7,5 10,9 3,0 7,9 4 % 3,7 12,8 3,3 11,3 9,5 18 % 16 % 2,0-9 % 0, Impello Management AS

5 Selskapskategorier Hovedkategorien maritime tjenester er størst med 49 % av selskapene, etterfulgt av rederier (22 %), maritime utstyrsprodusenter (17 %) og verft (12 %). Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Maritime tjenester Rederi Maritimt utstyr Verft Hva mener de maritime aktørene om industrien i Trøndelag? Impello har intervjuet sentrale personer i Elpro Group, Kongsberg Maritime, SmartMotor, Autronica, Kongsberg Seatex, BOA Offshore, Teekay Petrojarl og andre sentrale personer i regionen for å peke på noen forbedringsområder: Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene: Det er et stort potensial i å styrke samarbeidet mellom den maritime industrien og miljøene ved NTNU, SINTEF og MARINTEK. Det maritime clusteret i Møre og Romsdal er i verdensklasse, og med nærheten til Trøndelag burde denne industrielle kompetansen vært bedre utnyttet av de trønderske selskapene. Maritime Trøndelag må settes på agendaen: Til tross for at regionen har flere internasjonalt ledende maritime virksomheter, så er det til dels liten politisk og mediemessig oppmerksomhet om bransjen i regionen. Etablering av møtearenaer: De små og mellomstore selskapene savner møteplasser og arenaer der de møte de større virksomhetene, og komme i dialog med FoU-miljøene som av mange oppfattes som uoversiktlige. Sterkere kundefokus: Flere av selskapene i Trøndelag er foretrukne underleverandører til «lokomotivbedriftene» i regionen. Kvalitets- og kostnadsnivået er konkurransedyktig sammenliknet med utenlandske konkurrenter. De fremtidige vinnerne blant underleverandørene er de som klarer å ta tydelige posisjoner, og som er tett på kunden og evner å tilpasse seg kundenes behov. Gløshaugen-Sluppen Norges maritime «Silicon Valley»? Ved å kombinere industriell kunnskap og erfaring med kompetansen i forsknings- og utdanningsmiljøene, kan det skapes et internasjonalt slagkraftig miljø som vil tiltrekke investorer og frisk kapital. Et fremtidig Ocean Space Centre vil bidra til økt interesse for å investere i maritim teknologi og maritim sektor. 6 Impello Management AS 2014

6 Innholdsfortegnelse Sammendrag Maritim sektor i Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Selskaper fordelt på kategori Vedlegg C: Selskapsdatabase Vedlegg D: Konsernstrukturer Impello Management AS

7 1. Maritim sektor i Trøndelag Definisjon av maritim virksomhet Analysen benytter samme definisjon på maritim virksomhet som «Maritim verdiskapingsbok» (Menon Business Economics, 2014): «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr til eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter.» Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), underavdelinger (AVD) og stiftelser (STI) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag pr Kommandittselskaper (KS) inngår indirekte i konsoliderte konserntall (gjelder hovedsakelig rederinæringen). I 2012 omsatte den maritime næringen i Trøndelag for 15 mrd. kr og sysselsatte personer. Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % og veksten i antall sysselsatte 5 %. I 2012 var det 320 virksomheter i drift (243 aksjeselskaper og 77 underavdelinger). Av den samlede omsetningen på 15 mrd. kr i 2012 representerte aksjeselskapene 11,3 mrd. kr og underavdelingene 3,7 mrd. kr (estimat). Antall ansatte vokste med 8 % fra 2012 til 2013, til ansatte. 1.1 Antall virksomheter Ved utgangen av 2012 hadde Trøndelag 320 virksomheter i drift med næringsvirksomhet rettet mot den maritime sektoren. Av disse virksomhetene lå 212 i Sør-Trøndelag og 108 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med oversikt over antall aksjeselskaper (underavdelinger i parentes) Maritim sektor i Trøndelag: 243 aksjeselskaper 77 underavdelinger Nord-Trøndelag Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. Sør-Trøndelag 87 (21) Behandling av konsern Hvert konsern med døtre og singlepurpose selskaper (båter og rigger) er behandlet som ett selskap (konsoliderte konserntall) siden selskapsstrukturen er komplisert. Det henvises til Vedlegg A og Vedlegg D for nærmere informasjon. 156 (56) 8 Impello Management AS 2014

8 Figur 2: Maritime virksomheter i Trøndelag (2012) Totalt antall virksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til maritim sektor. For å gi et mer nyansert bilde av den maritime sektoren har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til maritim sektor, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (2012) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til maritim sektor, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer kommer 41 % av omsetningen fra maritim virksomhet. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende maritimt Til flere bransjer Totalt Det er overvekt av små selskaper i maritim sektor i Trøndelag. Sør-Trøndelag har en større andel store og mellomstore selskaper enn Nord-Trøndelag. Gjennomsnittlig andel omsetning fra maritim virksomhet Informasjon om hvor stor andel av aksjeselskapenes omsetning som er relatert til maritim virksomhet er innhentet gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med de største aksjeselskapene. Selskapene som leverer til «flere bransjer» oppgir i gjennomsnitt at 41 % av omsetningen er knyttet til maritim virksomhet. Denne faktoren er benyttet for aksjeselskaper som leverer til flere bransjer der vi ikke har informasjon om fordelingen på omsetning. Tabell 2: Selskapsfordeling basert på størrelse i Trøndelag (2012) Selskapsstørrelse Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Små 147 (70 %) 91 (84 %) 238 Mellomstore 52 (25 %) 15 (14 %) 67 Store 12 (5 %) 1 (1 %) 13 Ingen ansatte 1 (0 %) 1 (1 %) 2 Sum selskaper SMB-bedrifter Den norske definisjonen av SMBbedrifter er lagt til grunn for inndelingen: Små: 0 19 Mellomstore: Store: 100 eller mer Impello Management AS

9 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 2012 var det sysselsatt totalt personer i den maritime næringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 5 % fra 2011 til I 2013 var veksten 8% og antall ansatte var var det tredje året på rad med vekst i sysselsettingen. Figur 3: Sysselsetting maritim sektor Trøndelag ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % 5 % 0 % -2 % % Av selskapene som utelukkende har virksomhet innen maritim sektor er Teekay Petrojarl Offshore Production den største arbeidsgiveren med 484 ansatte i 2013 og representerer 6,6 % av den maritime sysselsettingen i Trøndelag. BOA Offshore er den nest største aktøren med 325 ansatte, foran Noryards Fosen (tidligere Bergen Group Fosen) og FosenNamsosSjø med henholdsvis 289 og 261 ansatte. Tabell 3: Største arbeidsgivere (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Stena Drilling AS 152 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS Impello Management AS 2014

10 1.3 Omsetning Omsetningen i den maritime næringen i Trøndelag har vokst etter finanskrisen i 2008/2009. Etter et fall på 12,8 % fra 2007 til 2009 så kom omsetningen over nivået før krisen i Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % mot 18 % fra året før. I 2012 var samlet omsetning 15 mrd. kr. Aksjeselskapene utgjorde 11,3 mrd. kr og underavdelingene ca. 3,7 mrd. kr (estimat). For selskaper som leverer til flere bransjer, inngår kun omsetning som er direkte relatert til maritim virksomhet. Figur 4: Maritimt relatert omsetning i Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). [mrd. kr] 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 3,2 53% 7,8 8,9 2,0 26 % 5,8 11,6 3,2 8,4-4 % 10,5 3,0 7,5 10,9 3,0 7,9 4 % 15,0 3,7 12,8 3,3 11,3 9,5 18 % 16 % 2,0-9 % 0, Underavdelinger er ikke regnskapspliktige men må oppgi antall ansatte til Aaregisteret. For å estimere omsetningen i underavdelingene er forholdstallet mellom omsetning og ansatte i aksjeselskapene benyttet. Beregningene er gjort fylkesvis og summert for Trøndelag. Tabell 4: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag, inklusive omsetning fra andre forretningsområder som ikke er maritim. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Maritimt relatert omsetning 5,8 8,9 8,4 7,5 7,9 9,5 11,3 Omsetning fra andre forretningsområder 3,6 4,7 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 Sum 9,4 13,6 13,5 11,8 12,1 14,0 16,2 Impello Management AS

11 1.4 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskaper med virksomhet inn mot maritim sektor i har vært positivt siden 2006, men variert mye. I 2012 var driftsresultatet på 0,5 mrd. kr, som er på samme nivå som året før. Offshorerederiet BOA Offshore og teknologiselskapet Kongsberg Seatex hadde best driftsresultat med henholdsvis 242 mill. kr og 180 mill. kr. Figur 5: Driftsresultat for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0-0,2 0,3-0,1 0,1 0, Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 5,6 mrd. kr i 2012 og har økt siden I 2012 var økningen 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 10 % fra Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. Figur 6: Verdiskaping for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) [mrd. kr] 6,0 Verdiskaping Vekst 5,0 4,0 67 % 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr 3,0 2,0 1,0 38 % 1,8 38 % 2,6 4 % 3 % 7 % 3 % 10 % 0, Impello Management AS 2014

12 1.5 Selskapskategorisering Majoriteten av selskapene i Trøndelag er maritime tjenesteleverandører. 156 av selskapene i databasen leverer maritime tjenester, noe som utgjør 49 % av selskapene. Deretter følger rederier med 22 %, etterfulgt av maritime utstyrsprodusenter med 17 % og verft med 12 %. Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Figur 7: Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Maritime tjenester 157 Rederi 71 Maritimt utstyr 52 Verft 40 Selskaper innen handel utgjør den største underkategorien (18 %), mens de nest største kategoriene er tekniske tjenester (13 %) og nærskipsfart (13 %). Blant handelsvirksomhetene finner vi større forhandlere som leverer inn mot flere bransjer som AEO Midt-Norge, Erling Haug og E.A. Smith. I tillegg er det en rekke mindre handelsbedrifter som Marineteam, Namdal Maritime og Brygga Båt og Fritid. En stor andel av selskapene som leverer tekniske tjenester kommer fra teknologimiljøet i Trondheimsregionen, og blant selskapene som leverer tekniske tjenester finner vi Safetec Nordic, Fedem Technology og Ecoxy. Figur 8: Underkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 1 39 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Handel Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS

13 Selv om maritime tjenester omfatter halvparten av selskapene i regionen, så utgjør omsetningen fra disse selskapene kun 26 % av den totale omsetningen. Rederiene står for hele 48 % av omsetningen selv om kun 22 % av selskapene er kategorisert som rederier. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på hovedkategoriene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Maritime tjenester % % 2,9 26 % Rederi % % 5,4 48 % Maritimt utstyr % % 1,6 14 % Verft % % 1,4 12 % Sum % % 11,3 100 % Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. Kategorien boring og produksjon, med Teekay Petrojarl i spissen, har størst omsetning (2,6 mrd. kr) etterfulgt av tekniske tjenester (1,7 mrd. kr), nærskipsfart (1,3 mrd. kr) og software og elektronikk (1,1 mrd. kr). Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på underkategoriene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Handel % % 0,9 8 % Tekniske tjenester % % 1,7 15 % Nærskipsfart % % 1,3 11 % Små verft og mekaniske verksted % % 0,3 3 % Produktleverandører 30 9 % % 0,5 4 % Service- og støttetjenester 29 9 % % 0,2 2 % Havne- og logistikktjenester 19 6 % % 0,2 2 % Software og elektronikk 17 5 % % 1,1 10 % Deepsea 12 4 % 27 0 % 0,4 3 % Havbruk 12 4 % % 0,2 2 % Finansielle og juridiske tjenester 11 3 % 41 1 % 0,0 0 % Materialer 5 2 % % 0,0 0 % Boring og produksjon 3 1 % % 2,6 23 % Offshore 2 1 % % 1,0 9 % Store verft (>100 br.t.) 1 0 % % 1,0 9 % Sum % % 11,3 100 % 14 Impello Management AS 2014

14 2. Sør-Trøndelag Den maritime næringen i Sør-Trøndelag omsatte i 2012 for 13 mrd. kr og sysselsatte 5700 ansatte. Antall ansatte økte med 9 % i 2013 til over Aksjeselskapene har levert positivt driftsresultat hvert år siden 2005, og verdiskapingen fra aksjeselskapene historisk høyt i i 2012 med 5 mrd. kr. 2.1 Antall virksomheter I 2012 hadde Sør-Trøndelag 212 maritime virksomheter, hvorav 156 aksjeselskaper og 56 underavdelinger. Dette utgjør 66 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Figur 9: Maritime virksomheter i Sør-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper 56 Antall underavdelinger Sysselsetting Antall sysselsatte innen den maritime næringen i Sør-Trøndelag var ved utgangen av Dette tilsvarer en økning på 3 % fra året før. Veksten fortsatte i 2013 med 9 % og antall ansatte ved utgangen av 2013 var Figur 10: Sysselsetting maritime virksomheter i Sør-Trøndelag ( ) Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % % 5 % % 3 % Impello Management AS

15 De største rent maritime arbeidsgiverne i Sør-Trøndelag er Teekay Petrojarl Production AS, BOA Offshore AS og Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS). Tabell 7: Største arbeidsgivere i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS 89 Ship Modelling and Simulation Centre AS 62 Av selskaper som kun leverer delvis inn mot olje og gass finner vi flere betydelige selskaper, blant annet Autronica Fire and Security AS (372), Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (184) og Safetec nordic AS (149 ). Tallene i parentes er antall ansatte. 2.3 Omsetning Omsetning knyttet til maritim virksomhet i Sør-Trøndelag var 13,3 mrd. kr i 2012, noe som er en økning på 18 % fra året før. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 10,1 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 3,2 mrd. kr. Figur 11: Omsetning maritimt relatert virksomhet Sør-Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 14,0 Estimert omsetning underavdelinger 13,3 12,0 10,0 8,0 6,0 4,7 Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper Vekst 10,3 9,6 9,3 3,0 2,8 2,7 55% 32 6,2 % 7,3 6,8 6,6 1,8 9,7 2,6 7,1 11,2 2,7 8,5 16 % 3,2 10,1 18 % 4,0 1,4 4,4 6 % 4 % 2,0 3,3-9 % 0, Selskapene med størst omsetning i 2012 var Teekay Petrojarl, Noryards Fosen, BOA Offshore og Electromagnetic Geoservices. Samlet sto disse selskapene for over 50 % av omsetningen blant aksjeselskapene. 16 Impello Management AS 2014

16 Tabell 8: Størst omsetning i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Teekay Petrojarl Production AS Noryards Fosen AS BOA Offshore AS Electromagnetic Geoservices ASA Kongsberg Seatex AS FosenNamsos Sjø AS Eidsvaag AS Trondheim Havn IKS Berge Rederi AS Halten AS Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 2005, med unntak av i 2009 da det var et lite underskudd. Samlet driftsresultat i 2012 var 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en nedgang på 0,1 mrd. kr fra året før. Figur 12: Driftsresultat for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 0,4 0,2 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 0, ,2 Det har vært økning i verdiskapingen i Sør-Trøndelag hvert år siden I 2012 var den samlede verdiskapingen på 5 mrd. kr, som var en økning på 10 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 89 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 13: Verdiskaping for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 6,0 Verdiskaping Vekst 5,0 4,0 32% 32% 42% 4,4 4,6 5,0 3,0 3,4 3,5 3,8 18 % 2,0 1,0 1,8 2,4 2 % 8 % 3 % 10 % 0, Impello Management AS

17 2.5 Kategorisering I Sør-Trøndelag utgjør maritime tjenester 51 % av selskapene. Maritime utstyrsprodusenter og rederier følger deretter med henholdsvis 20 % og 19 % av selskapene, mens verft utgjør kun 10 % av virksomhetene. Figur 14: Hovedkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) Maritime tjenester 108 Maritimt utstyr Rederi Verft 21 Tekniske tjenester (17 %) er den største underkategorien, etterfulgt av handel (16 %) og produktleverandører (12 %). Blant selskapene i kategorien produktleverandører finner vi selskaper som Servi, Delprodukt, LC Produktion og Smartmotor. Mange av selskapene i denne kategorien er viktige underleverandører til de større selskapene i regionen. Figur 15: Underkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Offshore Boring og produksjon VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 1 20 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Tekniske tjenester Handel Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS 2014

18 3. Nord-Trøndelag Den maritime næringen i Nord-Trøndelag omsatte for 1,7 mrd. kr i 2012, og sysselsatte i overkant av 1000 ansatte. I 2013 var det en marginal vekst på 3 % i antall ansatte. Driftsresultatet i aksjeselskapene har vært marginalt positivt siden I 2012 var verdiskapingen 0,6 mrd. kr. 3.1 Antall virksomheter I 2012 var det 108 virksomheter i Nord-Trøndelag med virksomhet innen den maritime næringen, noe som utgjør 34 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Av disse var 87 aksjeselskaper og 21 underavdelinger. Figur 16: Maritime virksomheter i Nord-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper 21 Antall underavdelinger Sysselsetting Antall sysselsatte i den maritime virksomheten i Nord-Trøndelag er fortsatt et stykke under nivået før finanskrisen. Antall sysselsatte var personer i 2012, noe som økte til personer i Dette utgjør en vekst på 3 %. Av de rene maritime selskapene er det olje- og gassrederiet Stena Drilling og verftsbedriften Moen Marin Service som har flest ansatte i fylket. Figur 17: Sysselsetting maritime virksomheter i Nord-Trøndelag ( ) Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % % % % Stena Drilling, Moen Marine Service og Eidshaug Rederi er de største selskapene som leverer utelukkende til maritim sektor. Hovedvekten av selskapene i Nord- Trøndelag leverer til flere bransjer. Impello Management AS

19 Tabell 9: Største arbeidsgivere i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Stena Drilling AS 152 Moen Marine Service AS 43 Eidshaug Rederi AS 28 AQS AS 25 Eltorque AS 24 Folla Sjøtransport AS 17 Viknaslipen AS 14 Sjøvarg AS 14 Rederi Stornes AS 13 Kåre Holthe & Sønner AS 11 Blant selskapene som leverer til flere bransjer finner vi Kaefer Energy AS avd Namsos (99), Glava AS Produksjon Stjørdal (68), Cavotec Micro-Control AS (51) og CNC Produkter AS (50). Antall ansatte står i parentes. 3.3 Omsetning Siden 2009 har den maritime næringen i Nord-Trøndelag hatt omsetningsvekst tre år på rad. Omsetningen økte med 6 % fra 2011 til 1,7 mrd. kr i Størst omsetning hadde fisketransportrederiet Norsk Fisketransport med 160 mill. kr. Figur 18: Omsetning maritimt relatert virksomhet Nord-Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 2,5 2,4 Estimert omsetning underavdelinger 0,4 Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper 2,0 1,5 1,0 0,5 1,5 0,2 1,3 1,6 0,2 1,4 7% 2,0 46 % 1,3 0,2 1,1-45 % Vekst 1,2 1,2 0,2 0,4 2% 1,0 0,8-9 % 1,7 0,6 35% 1,1 1,7 0,5 1,2 6 % 0, Norsk Fisketransport, Stena Drilling, Moen Marin Service og Eltorque er aksjeselskapene med størst maritim omsetning i Nord-Trøndelag. Selskapene står for rundt 40 % av fylkets samlede omsetning når man kun ser på selskaper som leverer utelukkende mot maritim sektor. 20 Impello Management AS 2014

20 Tabell 10: Størst omsetning i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Norsk Fisketransport AS Stena Drilling AS Moen Marin Service AS Eltorque AS Eidshaug Rederi AS AQS AS Viknaslipen AS Polartind AS Folla Sjøtransport AS Sjøvarg AS Driftsresultat og verdiskaping Fra negativt samlet driftsresultat i 2005 og 2006 så har den maritime næringen i Nord-Trøndelag levert positive resultater i de påfølgende årene. I 2012 doblet driftsresulatet seg fra året før til 0,1 mrd. kr. Figur19: Driftsresultat for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15 0,10 0,07 0,04 0,06 0,06 0, ,22-0,19-0,20-0,25 Verdiskapingen i den maritime sektoren i Nord-Trøndelag har økt de siste to årene etter sammenhengende nedgang fra 2008 til Verdiskapingen i 2012 var på 0,6 mrd. kr, som var en økning på 15 % fra året før. I 2012 kom 11 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag fra Nord-Trøndelag. Figur 20: Verdiskaping for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 362 % 362 % 419 % Verdiskaping Vekst 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,6 0,5 0,5 10 % 4 % 15 % -12 % -41 % 0, , Impello Management AS

21 3.5 Kategorisering I Nord-Trøndelag er 45 % av de virksomhetene i kategorien maritime tjenester. Rederi utgjør 28 %, verft 18 % og maritimt utstyr 9 %. Figur 21: Hovedkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) Maritime tjenester Rederi Verft Maritimt utstyr Handel er den største underkategorien i Nord-Trøndelag med 21 % av selskapene, etterfulgt av små verft og mekaniske verksteder med 18 % og nærskipsfart med 17 %. Samlet utgjør disse tre underkategoriene over halvparten av selskapene i fylket, med Moen Marine Service, Norsk Fisketransport og NTS blant de største aktørene. Figur 22: Underkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) REDERI Nærskipsfart Havbruk Deepsea Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 0 19 MARITIMT UTSTYR Software og elektronikk Produktleverandører Materialer MARITIME TJENESTER Handel Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Tekniske tjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS 2014

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS, 18.06.2014 Versjon 1.1 - oppdatert 29.06.2014 Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS, 20.06.2015

Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS, 20.06.2015 Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS, 2.6.215 Forsidefoto: Erik Røed, Tellus Works Dokumentversjon: 1.3 2 Impello Management AS 215 Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi Sol-

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark .... Pilotarena Herøya PROSIN-konferansen, 16-17.8.2012 Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark Bedrifter, ansatte og omsetning Herøya Industripark 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 100 90 80 70 60

Detaljer

Impello-analysen 2015

Impello-analysen 2015 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum Impello Management: Utvikler,

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Impello Management AS,

Impello Management AS, Impello Management AS, 15.08.2013 Verdal NORD-TRØNDELAG Orkanger Stjørdal Kristiansund Sunnmøre Trondheim Tjeldbergodden Molde/Nyhamna SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL MOLGA-analysen 2013 Samarbeidspartnere

Detaljer

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Atle Minsaas og Øyvind Hellan MARINTEK Havrommet utgjør 70% av jordas overflate Ocean

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Ringerike omstilling til fremtidens næringsliv Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Industriell tilrettelegging for utvikling av energi- og klimateknologi

Industriell tilrettelegging for utvikling av energi- og klimateknologi .... Industriell tilrettelegging for utvikling av energi- og klimateknologi Enovakonferansen 2014 Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS rolf.olaf.larsen@hydro.com Norges ledende industripark Omsetning

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde Olje og gassindustri betydning for Møre og Romsdal

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer