Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer."

Transkript

1 Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015

2 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC januar 2015

3 Mer enn to tredjedeler av karbonbudsjettet for togradersmålet er brukt opp Laget karbonbudsjett for å nå 2-gradersmålet med 66 % sannsynlighet To tredjedeler var sluppet ut innen til 30 år igjen av karbonbudsjettet med nåværende utslippsrate Kilde: IPCC, Miljødirektoratet Januar 2015

4 Land på alle inntektsnivå har nå muligheten til både å trygge stabil økonomisk vekst og sikre klima og miljø. Det kan oppnås med tre riktige hovedgrep innenfor tre hovedområder byer,arealbruk og energi New Climate Economy,

5 Grønt skifte og 8 globale etterspørselstrender 1. Verden trenger mer ren energi og økt energieffektivisering 2. Globaliseringen øker behovet for miljøvennlige transportløsninger 3. Flere og flere legger vekt på at produktene må tilvirkes og forvaltes bærekraftig i hele livsløpet (miljøfotavtrykket). 4. I deler av verden er tilgang på rent vann er et knapphetsgode. Tilpasning til klimaendringer vil kreve mer robuste infrastrukturer. 5. Flere og flere land krever reduksjon i utslippene ved utvinning og bruk av fossile energikilder. 6. Urbanisering skaper behov for helhetlige konsepter som effektiviserer ressursbruk og minimaliserer negative miljøeffekter av urbaniseringen 7. Etterspørselen øker for turisme og reiseliv basert på natur og kulturminner 8. Kunnskapsbasert politikkutvikling krever overvåkning av miljøstatus og miljøtiltak

6 Det grønne skiftet åpenbare norske muligheter Sterk fornybar energi sektor. Svært kompetent maritim sektor. Kompetent prosessindustri/materialteknologi, IT og bygg/anlegg. Olje- og gassektoren har kompetanse som også kan utnyttes i det grønne skiftet. Kompetanse og ressursgrunnlag basert på fornybare biologiske ressurser(bioøkonomi) Norge er en vesentlig produsent av mat fra havet. 6

7 Vekstpotenstialet kan og må utnyttes, men flere utfordringer må møtes. - Reduksjon av usikkerhet om internasjonale avtaler, reguleringer og karbonpris. - Det grønne skiftet kan innebære forbløffende smarte løsninger. Men læringen fram til et modent marked vil ta tid! - Vi må investere tungt i forskning og utvikling. 7

8 Teknologiene modnes og prisene faller Solenergi og vindenergi konkurransedyktig noen steder i noen anvendelser Teknologi og systemer for å håndtere uregulerbar fornybar energi Kjøretøyteknologi Kilde: New Climate Economy

9 STATLIGE ORDNINGER MILJØTEKNOLOGI Totalt ca 3mrd NOK pr år økning ca 500 mill i 2015 Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova Skattefunn Miljøteknologiordningen Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Utviklingstilskudd Risikolån Prosjektstøtte og investeringstilskudd 9 Tittel på presentasjon 16. januar 2015

10 Vekstpotenstialet kan og må utnyttes, men flere utfordringer må møtes (forts) - Spissede og større langsiktige satsinger? Bedre samarbeid i nettverk og næringsklynger? Bedre sammenheng i kjeden fra ide til marked. - Tilgang til kapital og langsiktige investorer. - Større vekt på innovative innkjøp og god lokal og regional planlegging. 10 Ġrønn konkurransekraft muligheter,

11 Oppsummering Klima og miljøpolitikk + grønn verdiskaping = sant + mulig Norge har et godt potensial og er i gang med det grønne skiftet. Sterk FoU sektor. Behov for mer spisset satsing, bedre nettverk og bedre sammenheng mellom virkemidlene fra ide til marked? Kapital og investorer på veg? Innovative innkjøp og riktig planlegging av infrastruktur viktig. 11