Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?"

Transkript

1 Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA, a d m. d i r., N o r s k R e g n e s e n t r a l F F A s å r s k o n f e r a n s e, 6. m a i

2 Instituttene er et viktig verktøy i forskningspolitikken Forskningsinstituttene er sultne lar seg styre av forskningspolitikken

3 Instituttene er et viktig verktøy i forskningspolitikken Størst på anvendt forskning viktigst i forsk. pol. Temaer som klima, energi, næringsliv, Fleksible og omstillingsdyktige Utvikler kunnskapsgrunnlag Samler data, drifte tung infrastruktur Mobilisere næringslivet til mer FoU Effektiviserer offentlig sektor Mobiliserer til internasjonal deltagelse Rekruttering mot anvendte fag, faste stillinger

4 Instituttenes prosjektinntekter 2012 Instituttenes hovedoppgave er oppdragsforskning 1,1 mrd. internasjonalt 1,7 mrd offentlig sektor 2,5 mrd. norsk næringsliv

5 Regjeringens 7 punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 3. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 4. Utvikle verdensledende forskningsmiljøer 5. Økt deltagelse i Horisont Karriereutvikling vitenskapelige ansatte

6 Langtidsplan Hva vil vi med FoU? Valg av temaer bestemmer hvor vi får resultater: Helseforskning kan gi helsegevinst Klimaforskning kan redusere klimaproblemet Gjelder både grunnforsk., anvendforsk., utvikling «Send mer penger, forskerne må bestemme»: Lite strategisk og gir ikke vekst i bevilgningene Vi vil: Styrke næringslivet Bedre offentlig sektor Løse globale problemer

7 Langtidsplan for forskning Langtidsplan for forskning Bruke 3% av BNP til forskning i 2030 (nå 1,6%) Må se disse i sammenheng Nødvendig med opptrapping nå Økt fokus på nytte av forskningen For å forsvare ressursbruken Fordi næringslivet skal betale mye av veksten

8 Langtidsplan 3% av BNP til forskning Offentlig finansiert: 0,8% -> 1,0% (1,3 %?) Privat finansiert: 0,7% -> 2,0% (1,7 %?) Stimulere til økt FoU i næringslivet Bidra til å bygge industrilokomotiver med mye FoU Tiltrekke seg internasjonale miljøer Instituttene kan brukes aktivt Skattefunn, innovasjonsprosjekter, FME, SFI,. Nye virkemidler internasjonal studie

9 Langtidsplan Kristin Skogen Lund, NHO: Ønsker innovative offentlige innkjøp DN,

10 Langtidsplan Bedre bruk av offentlige innkjøp Hvorfor? Bedre innkjøp Utvikle leverandører - > bedre innkjøp Hvorfor del av langtidsplan for forskning? Enorm mulighet til å utvikle FoU Forutsetning om å nå 3% målet 2011: 400 mrd, 15% av BNP Norge har avansert offentlig sektor et fortrinn Som må bli mer effektiv

11 Langtidsplan Offentlige legger mindre vekt på innovative innkjøp enn private Bare 20% har innovasjon som del av innkjøpstrategi Regelverket tolkes til å ikke inkludere innovasjon Frykt for å gjøre formelle feil i innkjøpet Risikoaversjon Vesentlig mindre innsats enn i DK, FI, Ned, UK Statlige finansieringsordninger Menon, 2014

12 Langtidsplan Hvordan øke innovasjon i offentlige innkjøp? Legge krav til innovasjon inn i offentlige innkjøp Bruk FoU-unntaket Bruk FoU-kontrakten Statlig finansieringsordning Styrket rådgivning Koordiner mellom offentlige innkjøpere Bruk forskningsinstituttene Høy kompetanse, åpne resultater Bidrar til å videreutvikle leverandører

13 Verdensledende miljøer Utvikle verdensledende forskningsmiljøer Ikke alle fagområder er like viktige UH og inst. kan sammen utvikle sterke fagmiljøer på viktige områder for næringsliv og forvaltning Bruk SFI, FME, SFF, NCE Bruk innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter fra NFR Etabler andre typer samarbeid Forskningsinstituttene kan bidra med Oppdragsforskning, tilrettelegge for næringsutvikling Drifte infrastruktur Utnytte stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt Tilby faste stillinger Større fleksibilitet

14 Verdensledende miljøer Tematiske prioriteringer tenk strategisk Kan bruke tematisk prioritering i forskningsmeldingen Styrk næringsliv og offentlig sektor Mulige temaer, bruk nasjonale fortrinn: Energi, klima Marin, maritime Ressursbaserte og andre næringer Tjenesteinnovasjon Inst. er sterke på de strategisk viktige områdene Det er derfor de er opprettet

15 Horisont 2020 Økt deltagelse i Horisont 2020 Lav norsk retur er politisk belastning Bruker ikke en mulighet Kan bare løses gjennom økt støtte til deltagelse Instituttene er største norske sektor i 7RP Bruker ca 100 mill. i egenandeler årlig, kan ikke økes Må øke STIM-EU til ca 90 mill/år for å opprettholde volumet Må øke STIM-EU til ca 250 mill/år for å øke retur med 50% STIM-EU medfører at FI mobiliserer næringslivet til deltagelse

16 Horisont 2020 Fordeling av næringslivets EU-midler etter samarbeidsmønstre 4 % 12 % 52 % 32 % Med UoH + FI Med UoH Med FI Uten UoH eller FI Instituttene bidrar til at næringslivet er mer aktive i EUs 7RP

17 Karriereutvikling Karriereutvikling vitenskapelige ansatte Faste stillinger Stor fleksibilitet Arbeidsmiljøundersøkelser gir positive vurderinger Blir sett, godt miljø, Mindre individuell frihet enn i UH-sektor Stort arbeidspress

18 Karriereutvikling Internasjonal rekruttering FI rekrutteringer i stor grad internasjonalt Ansatte med meget høy kompetanse Eksempel: SINTEF Internasjonal bakgrunn 20% av staben (ca 400) 17% av forskningsledere Viktigste land Tyskland, Frankrike, Sverige, Kina, USA, Danmark, England

19 Hva er viktigst for instituttene nå? Instituttene får vesentlig dårligere betalt i H2020 Styrke STIM-EU og PES Nødvendig for å få samme deltagelse som 7RP Offentlige innkjøp Bedre leveranser, styrke innovasjonen Satsing på næringsrettet forskning, tematisk forskning og globale utfordringer Sikre bruk og nytte av forskningen Basisbevilgning (100% i konkurranse)

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Å leve av bare ekstern finansiering

Å leve av bare ekstern finansiering Å leve av bare ekstern finansiering Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral Narma, Oslo, 1. april 2014 Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA alle

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 13/2758 13/1514-9 671.0/ANKA Oslo, 21.10.2013 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft. Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft. Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik Betydningen av FoU Som et høykostland må Norge i stadig større grad konkurrere på kunnskap og produktivitet

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig

Detaljer

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Rev. per 19.11.2013 KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON FOR KVALITET OG SAMFUNNSRELEVANS TANKER OM EN NY FINANSIERINGSMODELL FOR FORSKNING VED UNIVERSITETER OG

Detaljer

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Dokument nr. 8:59 (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg om strukturelle endringer for å øke

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer