Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012"

Transkript

1 Transnova Styremøte i Norsk Gassforum Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012

2 Kort om Transnova Innhold Transnova og (bio)gass hvordan kan vi bidra?

3 Om Transnova Transnova er et statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport. Vi støtter gode prosjekter som bidrar til bærekraftig mobilitet.

4 Historie Prøveprosjekt som følge av klimaforliket Ble videreført i statsbudsjettet for millioner, hvorav 20 fra miljøteknologiord. Klimameldingen: Etablere Transnova som et permanent organ og gradvis øke tilskuddet

5 Hovedmål Transnova skal bidra til å redusere CO2- utslipp fra transportsektoren

6 Transnova delmål/strategi 1. Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere eller ingen CO2-utslipp 2. Gå over til mer miljøvennlige transportformer 3. Redusere transportomfanget

7 Prinsipper og oppgaver Langsiktighet: hovedmål i forhold til 2020 og 2050 Teknologinøytralitet og kostnadseffektivitet Skal bidra til å drive frem en større variasjon av miljøvennlige transportteknologier og løsninger som i dag ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme Skal bidra til reduksjon av barrierer, særlig kunnskapsmangler, høy økonomisk risiko, skalaulemper, teknologisk innlåsing Prosjektene har ofte positive eksterne effekter: nettverksgevinster og læringseffekter

8 Støtteordninger i forhold til produktfase FOU Utvikling/ Testing Tilpasning Pilot/ Demonstrasjon Produkt/ Tjeneste Forskningsrådet Innovasjon Norge Transnova Innovasjon Norge

9 Her vil de fleste finne sin plass Skattefunn Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova Effektiv forvaltning av energiressurser Miljøteknologiordningen Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Miljøvennlig energiomlegging Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige transportløsninger Prosjektstøtte og investeringstilskudd Foto: Yngve Ask/ Innovasjon Norge

10 Hvordan vi jobber og hva vi gir støtte til Lyser ut programmer med ulike tema Private og offentlige kan søke om støtte Pilot- og demonstrasjonsprosjekter Utrulling av infrastruktur El, biodrivstoff, hydrogen Kunnskaps- og forprosjekter av ulike slag

11 Status utlysninger I år: - Gåing og sykling: 1 mill - Miljøteknologifondet ca 18 mill, - P3 (bred utlysning) ca 14 mill + 15 mill - Hurtiglading ca 5 mill - Kommuneprogrammet: ca 8 mill - Løpende søknader Totalt for : - Biodrivstoff, ca 25 millioner kroner - Elektrisitet, ca 30 millioner kroner (inkl 5 mill hurtiglading) + i underkant av 50 mill til ladestasjoner - Hydrogen, ca 45 millioner kroner - Øvrig (organisering, IKT, sykling, gåing, arealbruk m,m), ca 25 millioner kroner

12 Eksempler på prosjekter alternative drivstoff Fyllestasjon biogass og hydrogen, ladestasjoner Demo og utprøvingsprosjekter transportmidler Analyser og mulighetsstudier Skjermdump:

13 Klimavennlige transportløsninger og reduksjon av transportomfang Areal og transport, eksempler Klimagassreduserende parkeringspolitikk (NTNU ++) Klimavennlig byutvikling, modellutv (Trondheim kommune) CO2-fri postombæring i sentrumsområder (Posten) Mobilitetsplaner (Stavanger) Redusert motorisert transport bykjernen (Stavanger) Gå til skolen Bysykkelordninger, sykkel på buss

14 Klimaforliket: noen endringer Fl e r t a l l e t støtter forslaget om å bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering og alternative drivstoff gjennom Transnova. F l e r t a l l e t legger til grunn at dette også må gjelde LNG og tilrettelegging for landstrøm for ferger og skip. Utenfor dagens budsjettrammer Andre virkemidler? (NOx-fondet, Enova)

15 Konklusjoner for gass Prioriterer ikke LNG innenfor dagens rammer Avklaringer mot andre virkemidler Noe utrulling av infrastruktur for biogass Ønsker økt aktivitet på dette området Støtter ikke produksjon Andre satsninger, ref klimaforliket, vil kreve endrede budsjetter

16 Eksempler på biogassprosjekter (1) (og muligheter!) Fyllestasjoner biogass Oslo 6 (AGA) Rogaland 4 (Lyse) Fredrikstad (levert av AGA) Foto: John Melby, AGA Forprosjekter Telemark Vestfold Trøndelag Hordaland Troms Foto: John Melby, AGA

17 Eksempler og muligheter (2) Tine - 4 stk biogass lastebiler (dual-fuel) Norsk Energigassforening - «Omsetning av biogass som drivstoff» Liquiline «LiquiStaion FLEX modulær fyllestasjon for flytende og komprimert biogass»

18 Takk for oppmerksomheten! Prosjektdatabase Nyhetsbrev mm Vi jobber med strategiplanen vår og ønsker innspill fra dere!