Bygger bro fra idé til marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygger bro fra idé til marked"

Transkript

1 Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger vi nye ideer, nye tenkemåter og nye produkter og løsninger.

2 Markeder i sterk vekst I store utfordringer ligger det også store muligheter. Globalt er markedene for miljøteknologi enorme og i sterk vekst. Norske myndigheter var tidlig ute med å stille strenge miljøkrav. Idag har vi en underskog av bedrifter som arbeider med å utvikle miljøteknologi, og Norge er godt posisjonert til å ta en rolle i flere store globale markeder. Program for miljøteknologi Om ny miljøteknologi skal bli til bærekraftig norsk næringsvirksomhet, må den nye teknologien være markedsrelevant. Program for miljøteknologi ( ) skal bidra til å gjøre det lønnsomt å utvikle teknologi som ivaretar miljøet og utnytter naturressursene på en bedre måte. Programmet har hatt en samlet ramme på 500 millioner kroner fordelt over tre år. Miljøteknologiordningen Et sentralt virkemiddel i Program for miljøteknologi har vært Miljøteknologiordningen, som forvaltes av Innovasjon Norge. Denne ordningen ivaretar en kritisk fase i utviklingen av ny teknologi: steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon. Ofte vil private investorer ikke ha mulighet til å ta på seg hele risikoen med å teste teknologien i full skala. Dermed kan gode ideer stoppe opp før de når sine markeder. Miljøteknologiordningen gir støtte til å bygge pilotog demonstrasjonsanlegg der bedriftene kan teste ut og vise frem nye miljøteknologiløsninger, for å sikre at produktene blir best mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere om. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Miljøteknologiordningen gjelder bedrifter av alle størrelser over hele landet. For å få støtte må løsningen være innovativ, gi verdiskaping i Norge og ha stort potensial også i internasjonale markeder.

3 Støtten fra Innovasjon Norge har vært kritisk viktig for å kunne gjennomføre teknologiutviklingen Anders Holm, adm. direktør i Flumill Bioteknologi Borregaard lager gull av grønne skoger Skal verden gjøre seg mindre avhengig av olje, må vi utnytte fornybart biologisk råstoff bedre, og til det trengs nye produksjonsmåter. Borregaard i Sarpsborg har utviklet ny teknologi for å produsere biodrivstoff og verdifulle grønne biokjemikalier fra skogsavfall, halm og flis. Målet er å kunne utvinne treets bindestoff lignin fra nesten ethvert treråstoff. Dermed utnyttes råstoffet bedre. Med lokalt råstoff unngår man også dyr og miljøskadelig transport, og man skaper arbeidsplasser lokalt. For Borregaard gir de nye produktene stor merverdi. Samtidig får norsk skogbruk nye inntektsmuligheter. Borregaard har fått støtte fra offentlige ordninger til å utvikle den nye teknologien gjennom hele innovasjonsløpet fra idé til pilotanlegg. Støtten fra Miljøteknologiordningen har gått til å bygge pilotanlegg med full produksjonslinje. Miljøteknologiordningen har gitt oss avgjørende risikoavlastning. Det øker sjansen for lønnsom fullskalaproduksjon i neste fase. Samtidig har det satt oss i stand til å beholde kontroll over ideen vår, sier Gisle L. Johansen, direktør for FoU og forretningsutvikling i Borregaard. Miljøteknologiordningen har gitt oss avgjørende risikoavlastning. Det øker sjansen for lønnsom fullskalaproduksjon i neste fase. Gisle L. Johansen, direktør for FoU og forretningsutvikling i Borregaard Fornybar energi Flumill gjør evighetsstrømmer om til energi For å møte verdens økende energibehov trenger vi nye, pålitelige energikilder. Ideen til selskapet Flumill i Arendal har vært å høste av energien i de evige tidevannstrømmene på en effektiv og miljøvennlig måte. Selve kraftverket består av digre skruer med en generator i enden av hver. Skruene, som er montert på havbunnen, dreies rundt av tidevannsstrømmen, og det er denne bevegelsen som genererer elektrisk kraft. Størrelsen tatt i betraktning, er skruene svært lette. Det betyr både at det går med mindre av materialer til å bygge dem, og at de er enklere og billigere å installere. Fordi skruene beveger seg i samme fart som vannet, gjør de heller ikke skade på fisk eller naturen omkring. For Flumill har veien vært lang fra de begynte å arbeide med ideen i 2002, til de nå er klare til å bygge sitt første fullskala tidevannskraftverk i Rystraumen i Troms. Med dette anlegget på plass, kan Flumill demonstrere løsningen sin for potensielle kunder. Å kunne vise frem den nye teknologien i et fullskalaanlegg som er koblet til strømnettet, er helt nødvendig for å få mulighet til å konkurrere om internasjonale kontrakter, sier adm. direktør Anders Holm i Flumill. Det ligger svært mye tid og arbeid i å omsette en nyskapende idé som vår i lønnsom næringsvirksomhet. I det lange utviklingsløpet vi har gjennomført, er engasjerte partnere og gode støttespillere helt avgjørende. Støtten fra Innovasjon Norge har vært kritisk viktig for å kunne gjennomføre teknologiutviklingen, sier Anders Holm.

4 Rent hav og friskere fisk Aquafarm Equipment lukker merdene Stort eksportpotensial og en omfattende næringsvirksomhet langs hele kysten gjør havbruk til en av Norges viktigste næringer. Men næringen har også betydelige miljøutfordringer særlig med rømming, fiskehelse og avfall som samler seg på bunnen under de åpne merdene. Med semi-lukkede merder vil Aquafarm Equipment i Haugesund kunne løse flere utfordringer i ett. Ved å pumpe vann fra større dyp, håper man å unngå at lus og alger slipper inn i merden. Dermed vil man kunne redusere bruk av medisiner og avlusningskjemikalier betydelig. Dessuten har dette vannet en mer optimal temperatur gjennom året. Overflødig fôr og avfall vil synke til bunnen av merden, der det samles og pumpes gjennom en separator som skiller vann og avfall fra hverandre. Avfallet kan brukes som land- bruksgjødsel, mens det rensede vannet pumpes ut på større dyp, lenger unna merden. Aquafarms semi-lukkede merd lages av gjenvinnbar glassfiberarmert polyester (GRP). Med støtte fra Miljøteknologiordningen har Aquafarm bygget en prototype av merden i full størrelse. Denne støtten har vært avgjørende for å komme dit vi er i dag. At Miljøteknologiordningen nettopp støtter prototyper har passet som hånd i hanske med arbeidsmåten og prosjektet vårt, og vi har hatt et godt og lærerikt samarbeid med Innovasjon Norge, sier prosjektleder Arne Henry Nilsen hos Aquafarm Equipment. Prototypen ble i juli 2013 plassert i ytre Hardangerfjord, der den nå skal testes i bruk av oppdrettsselskapet Marine Harvest. At Miljøteknologiordningen nettopp støtter prototyper har passet som hånd i hanske med arbeidsmåten og prosjektet vårt Arne Henry Nilsen, prosjektleder i Aquafarm Equipment

5 Støtteordninger for forskning, utvikling og innovasjon Det er flere offentlige etater og institusjoner som støtter utvikling av miljøteknologi. Ved å gi tilskudd til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg bygger Miljøteknologiordningen bro fra forskning til marked. Mellom 2011 og 2013 har Innovasjon Norge bevilget 765 millioner kroner under Miljøteknologiordningen, til 169 prosjekter. Av dette kommer 350 millioner kroner fra Program for miljøteknologi. Du kan lese mer om tre av prosjektene som har fått støtte under ordningen inne i denne folderen. Flere finner du beskrevet på der du også kan søke frem oversikt over aktuelle støtteordninger fra alle offentlige aktører. Tilskudd fra miljøteknologiordningen vs. total prosjektkostnad ( ) Bio/biodrivstoff Solenergi Vindkraft Annen fornybar energi Marin/akvakultur Maritim Olje og gass Prosessteknologi, metallurgisk Utslippsreduksjon Vannteknologi Annen miljøteknologi Beløp i mill. kr Tilskudd fra ordningen Total prosjektkostnad

6 Foto: Forside: Flumill, s.2 Shutterstock, s.3: Flumill, s.4 Aquafarm Equipment. Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13, 0104 Oslo Telefon: Kontaktperson: Bergny Irene Dahl E-post: innovasjonnorge.no

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Manifest for næring og samferdsel

Manifest for næring og samferdsel Manifest for næring og samferdsel AUF i Rogalands årsmøte 2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Omstrukturering Rogaland møter spennende utfordringer

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE «NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE 9. februar 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 I.Bakgrunn... 5 Høy innovasjonstakt styrker konkurransekraften...

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5 Åpen innovasjon Sammendrag I løpet av de siste årene har åpen innovasjon fått stadig mer fokus. Åpen innovasjon gjør bedrifter konkurransedyktige ved å øke fleksibiliteten og innovasjonsgraden. Dette er

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring. Av Leo A. Grünfeld og Anne Espelien

En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring. Av Leo A. Grünfeld og Anne Espelien En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring Av Leo A. Grünfeld og Anne Espelien FORORD Prosjektet En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring inngår som delprosjekt i det store nasjonale

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer