Transnovakonferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transnovakonferansen 2012"

Transkript

1 Transnovakonferansen for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen

2 Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer

3 Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer

4 Transnova the story 2003 NOU 2003: 11 Hydrogen som energibærer

5 Transnova the story 2005 SD: Styrket innsats til forskning og Introduksjon av miljøvennlig transportteknologi. Midler kanaliseres gjennom Forskningsrådet RENERGI Hynor og flere initiativ

6 Transnova the story 2006 Hydrogenrådet, des 2006: Hydrogenrådet anbefaler at Samferdselsdepartementet oppretter et offentlig organ for å stimulere overgangen til et mer miljøvennlig transportsystem et «Transnova»

7 Situasjonen i 2007 Forskningsrådet: SD Miljøvennlig transport:? Forslag: Transnova OED Miljøvennlig energi: Enova OED CCS: Gassnova Grunnforskning Anvendt FoU - Prototyp Demo - Intro

8 Transnova the story 2008 Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt

9 Transnova the story 2008 Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 Transnova starter opp

10 Transnova the story 2008 Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 Transnova starter opp 2011 Evalueres (des 2010) St.prp nr 1: Skal videreføres

11 Transnova the story 2008 Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 Transnova starter opp 2011 Evalueres (des 2010) St.prp nr 1: Skal videreføres 2012 Klimameldingen: Transnova skal utvides

12 Nåværende mandat hovedmål: Bidra til å redusere CO 2 -utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål 1. Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere eller ingen CO 2 -utslipp 2. Gå over til mer miljøvennlige transportformer 3. Redusere transportomfanget SD:.. med sterkest fokus på tiltak i gruppe 2.

13 Nå Ny miljøvennlig transportteknologi: Historisk en tendens til «bølger» NÅ : Smøla 150 MW wind farm supplies 0,45 TWh/year (corresponding to the consumption of Norwegian households) Vi oppfatter et ønske om å følge alle 3 løpene. Vinneren er ikke plukket.? H2 Biodrivstoff El

14 Vinneren er ikke plukket og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil.annet

15 Vinneren er ikke plukket og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil.annet Hydrogen: «Alltid» 20 år frem i tid Viktige barrierer brutt 10 bilprodusenter vil kommersialisere FCV i 2015 Stort industritrykk i utlandet (Tyskland, USA, Japan, Korea). Noen nye selskaper etablerer seg i Norge med fokus på tidligmarkeder. Norge sterk posisjon for demonstrasjon av kjøretøy og infrastruktur - arena for å demonstrere teknologi.

16 Vinneren er ikke plukket og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil.annet Vi bruker årlig 80 TWh drivstoff, som genererer 20 mill. tonn CO 2 CO 2 -kutt der det ikke finnes alternativer: luftfart, tungtransport på vei og skipsfart. Har tung kompetanse på: Raffinering av olje og gass Treforedling Annen prosessindustri CCS-teknologi Utfordring: Skille Biomasse fra biomasse. nyansering

17 Vinneren er ikke plukket og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil.annet Raskt vekst i realiteten fra et høyt nivå. (nær 5600 biler ved årsskiftet) I Q1 2012: 2,7 % av nybilsalget elbiler Sentrale drivkrefter i Norge Gunstige virkemidler Stort tilfang av nye biler Stor utbygging av ladestasjoner ladepunkter er støttet av Transnova (både høna og egget er på plass)

18 Vinneren er ikke plukket og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil.annet Stasjonær energi og transport energistrømmene flyter sammen Oppstrøms mot ressurser Nedstrøms mot system integrasjon (SmartGrid, nettkapasitet) Infrastruktur utbygging Hybrider har vi sett den ideelle kombinasjonen? Redusere transportomfang Endre mind set hos befolkningen

19 Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer

20 Transnova i dag erfaringer så langt Ung organisasjon - startet med blanke ark Fortsatt liten organisasjon men stor fremgang Akkumulert mye erfaring bratt lærekurve God standing Evaluering gode anbefalinger

21 Transnova i dag erfaringer så langt Stor interesse for Transnova Søknadskvalitet utvikling over 3 år Transnova må ha større fokus på søker, ikke bare søknad! Mangel på profesjonell prosjektledelse i noen prosjekter Behov for tettere kontakt med en del av prosjektene Lang oppstartstid for prosjekter Stor velvilje til å bidra med formidling av resultater Helt avgjørende med økonomisk støtte for å stimulere til nye transportteknologier og løsninger

22 Status Transnova sine program P1: Alternative drivstoff 2009 Tildelt støtte: 79,9 mill/ Antall prosjekter: 30 P3: Overgang til andre transportformer og reduksjon av transportomfang juni 2010 Tildelt støtte: 16,24 mill/antall prosjekter: 20 P2: Alternative drivstoff - mai 2010 Tildelt støtte: 13,24 mill/antall prosjekter: 8 P4: Utvalgte tema februar 2011 Tildelt støtte: 15,6 mill/antall prosjekter: 27 P5: Miljøteknologi mai 2011 Tildelt støtte: 17,61 mill/antall prosjekter: 7 P6: Hurtiglading juni og sept 2011 Tildelt støtte: 9,35 mill/antall stasjoner - 45 P7: Aktiv transport Frist 15 mai 2012 P8: Miljøteknologi Frist 15 juni 2012

23 Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer

24 Utfordringer for Transnova Behov ved ideens unnfangelse et enda tydeligere behov i dag. Klimameldingen: «Etablere Transnova som et permanent organ og gradvis øke tilskuddet». «Bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering og alternative drivstoff, blant annet gjennom Transnova.»

25 Finne sin rolle: Transnova fremover Politisk instrument Søknadsmottaker - bevilger Transnova Transportmål Transnova Faglig funderte vurderinger Involvering i prosjekter EU, IEA, NMR, Energi, næring, klimamål Enova, Forskningsrådet, IN

26 TRANSNOVA EN DEL AV ET HELE Skattefunn Effektiv forvaltning av energiressurser Miljøvennlig energiomlegging Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Miljøteknologi- ordningen Innovasjonsprosjekter for næringslivet Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige transportløsninger Prosjektstøtte og investeringstilskudd

27 Takk for meg og velkommen på konferanse alle sammen!

28 Status etter 3 år 8 programutlysninger: 2 alternative drivstoff (09, 10) 1 reduksjon av transport og overgang klimavennlige transportmidler (10) 1 drivstoff og andre tema (11) 1 miljøtekonologi (11) 2 hurtiglading (11) 1 normalading (09) Andre oppgaver: Styringsgrupper, programkomiteer, Nordisk samarbeid, EU, egne prosjekter/utredninger, nettsider/formidling, foredrag mm

29 Noen viktige resultater og effekter Næringsutvikling Teknologi: ladesystemer, bildeler, styringssystemer, IKT, fyllestasjoner biogass og hydrogen med mer Landbruk: biodrivstoff/biogass Klimagassreduksjon (begrenset pga kun pilot og demonstrasjonsprosjekt) Reduksjon av lokale utslipp Bedre tilrettelegging sykling Effektivisering, samkjøring transporter Bevisstgjøring, motivasjon og kompetanseoppbygging Nettverksbygging

30 Økonomiske nøkkeltall Total bevilgning : 222,2 mill Totalt tildelt støtte: 195,7 mill Totalt antall prosjekter: 92 prosjekter Totale prosjektkostnader: 660 mill (ca) Adm Transnova 20 mill lønn, reiser, husleie, nettsider, kommunikasjon, fagråd, ekspertpanel, utredninger mm