BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg"

Transkript

1 BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com

2 NYE MILJØLØSNINGER I BOLIGER OG BYGG Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Difi koordinerte aktører som bidrar med midler og råd Foto: shutterstock.com

3 VÅRE OPPDRAG Bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder Fornybar energiproduksjon Næringsutvikling Miljøvennlige boliger og bygg Innovative anskaffelser av miljøteknologi

4 ULIKE FORMÅL FELLES AMBISJON næringsutvikling internasjonal konkurransekraft fornybar energiproduksjon nye energi- og miljøløsninger miljøvennlige boliger og bygg innovative anskaffelser av miljøteknologi i Framtidens byer bærekraftig utnyttelse av norske energiressurser FOTO: FORNAVN ETTERNAVN

5 ULIKE FORMÅL FELLES AMBISJON økt innovasjon og investering i nye energi- og miljøløsninger for bygg

6 BÆREKRAFTIG OPPGRADERING Myhrerenga Borettslag Tilleggsisolering i tak, gulv og vegger Skifte vinduer og balkongdører Minimere kuldebroer og luftlekkasjer Nytt ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning 1 radiator per leilighet Individuell energimåling (elektrisitet og varme) Solfangere Luft-til-vann-varmepumpe Trekkfrie, gode lune leiligheter Lavere husleieøkning med energitiltak enn uten

7 UTPRØVING AV NY TEKNOLOGI Vennesla Bibliotek Påbygg på eksisterende bygninger. God energi- og miljøstandard. Oppfyller kriteriene for lavenergistandard Energikarakter A Bygningsintegrerte tekniske installasjoner Universell utforming Energiforsyning til eksisterende og nytt bygg basert på vann-vann varmepumpe

8 UTPRØVING AV NY TEKNOLOGI Løvset Passivhus - bolig Slankere veggkonstruksjoner enn vanlig. Termisk solfanger på yttervegg Luft vann varmepumpe. Samspill mellom energiforsyning basert på fornybare kilder.

9 SMARTE VERKTØY BIM -Energieffektivisering av eksisterende bygg Data Design Systems har sammen med Statsbygg utviklet: Verktøy for å effektivisere forvaltning og drift av bygg og vurdere hvordan man kan gjøre byggene mer energieffektive Dokumenterer tekniske systemer, kobler mot BIM og gjør informasjonen tilgjengelig i åpne formater Unikt produkt som vil åpne nye markedsnisjer globalt Innovasjoner, ny kompetanse og sterk referansekunde vil styrke selskapets markedsposisjon

10 FRAMTIDENS BYGG Høy grad av usikkerhet og behov for innovasjon Her trengs: Løsninger for oppgradering/ rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Reduksjon av energiforbruk til bygging, drift og avvikling av bygg Metode for å finne optimalt punkt mellom energibehov og energileveranse Løsninger for energiproduksjon Løsninger for samspill med omgivelser

11 FRAMTIDENS BYGG = PLUSSBYGG? Samlet energibruk gjennom byggets levetid generert fornybar energi Genererer mer fornybar energi enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift, vedlikehold og avhending av bygget Eks: Energibruk til produksjon av bygget (fordelt på 60 år) Energibruk driftsfase Nødvendig energiproduksjon 22 kwh/m 2 /år 20 kwh/m 2 /år > 42 kwh/m 2 /år Hvilken type energi skal produseres? Hvordan eksportere energien til omgivelser? Trengs denne energien?

12

13 ULIKE FORMÅL FELLES AMBISJON næringsutvikling internasjonal konkurransekraft fornybar energiproduksjon nye energi- og miljøløsninger miljøvennlige boliger og bygg innovative anskaffelser av miljøteknologi i Framtidens byer bærekraftig utnyttelse av norske energiressurser FOTO: FORNAVN ETTERNAVN

14 HVORDAN STØTTER VI? Forskerprosjekter næringsutvikling og konkurransekraft nye energi- og miljøløsninger Kompetanseprosjekter Innovasjonsprosjekter Introduksjonsstøtte fornybar energiproduksjon Investeringsstøtte miljøvennlige boliger og bygg Grunnlån bærekraftig utnyttelse av Risikolån norske energiressurser FOTO: FORNAVN ETTERNAVN

15 HVORDAN HENGER VI SAMMEN? Bærekraftig utnyttelse av energiressurser Forskningsrådet kan bidra med: Skattefunn Fornybar energiproduksjon Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Næringsutvikling Miljøvennlige boliger og bygg

16 HVORDAN HENGER VI SAMMEN? Innovasjon Norge kan bidra med: Skattefunn Bærekraftig utnyttelse av energiressurser Miljøteknologiordningen Fornybar energiproduksjon Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige boliger og bygg

17 HVORDAN HENGER VI SAMMEN? Enova kan bidra med: Skattefunn Bærekraftig utnyttelse av energiressurser Fornybar energiproduksjon Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Miljøteknologiordningen Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige boliger og bygg

18 HVORDAN HENGER VI SAMMEN? Husbanken kan bidra med: Skattefunn Bærekraftig utnyttelse av energiressurser Fornybar energiproduksjon Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Miljøteknologi- ordningen Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige boliger og bygg FoU-midler Kompetansetilskudd Grunnlån

19 HVORDAN HENGER VI SAMMEN? Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Skattefunn Bærekraftig utnyttelse av energiressurser Fornybar energiproduksjon Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Innovasjonsprosjekter for næringslivet Miljøteknologi- ordningen Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige boliger og bygg FoU-midler Kompetansetilskudd Grunnlån

20 HER VIL DE FLESTE FINNE SIN PLASS Foto: Heidi Widerø Innovasjon Norge

21 HVEM FINANSIERER HVA OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar til få fram av nye produkter, prosesser og tjenester innen bygg og bolig. Spredning av resultater gjennom blant annet publisering av FoU-resultater. Målgruppe: Bedrift i samarbeid med andre bedrifter og FoU miljøer Innovasjon Norge: Utvikling av nye løsninger, ny teknologi, enkeltkomponenter og helhetsløsninger Målgruppe: Norske leverandørbedrifter Formål: Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Enova: Økt markedsutbredelse av definerte konsepter ved nybygg (lavenergi - passivhus) Stimulering til høyere energimålsetting ved oppgradering (TEK10 - lavenergi passivhus) Markedsintroduksjon av nye løsninger, ny teknologi, enkeltkomponenter, helhetsløsninger og verifisering av løsninger Investering i ny teknologi (utstyr, komponenter, helhet) Målgruppe: Utbygger eller eier av bygget Formål: Redusert bruk av kwh Husbanken: Kompetanseheving Formidlings- og informasjonstiltak Pilotprosjekt og forsknings- og utredningsprosjekt Målgruppe: Kommuner, bransje, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre med ambisiøse prosjekt Difi: Ekstrakostnader til for eksempel behovsbeskrivelse, livsløpsanalyser, markedsundersøkelser, dialog m/markedet, utforming av KG og evaluering av tilbud Målgruppe: Framtidens byer FOTO: FORNAVN ETTERNAVN

22 KONTAKT OSS! Innovasjon Norge: Bergny Dahl, Forskningsrådet: Siri Hustad, Ane Torvanger Brunvoll, Enova: Rune Holmen, Husbanken: Gry Kongsli, Difi: Kjersti Berg, Foto: Sverre Chr. Jarild

23 Innovasjonsprosjekter for næringslivet - IPN Skal utløse samarbeid mellom norsk næringsliv og norske forskermiljøer som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping Skal utløse FoU-aktivitet i norsk næringsliv innen energi- og miljøløsninger i boliger og bygg Inntil 50 % i finansiering av FoU-prosjektet Bedriften som søker og blir kontraktspartner med Forskningsrådet og prosjektet skal springe ut av bedriftens egne strategier og behov for ny kunnskap Normalt har et innovasjonsprosjekt en varighet på tre til fire år Hovedkriterier: Innovasjonsgrad Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere Realisering av innovasjonen Forskningsgrad Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet Gjennomføringsevne Forskningens innovasjonsrelevans

24 Kompetanseprosjekter for næringslivet - KPN Skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge 80 % finansiering minimum 20 % kontantbidrag fra næringspartnere Universitet, høyskoler og institutter skal være søker

25 Forskerprosjekter - FP Skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet Universitet, høyskoler og institutter skal være søke 100 % finansiering

26 Skattefunn Gjennom Skattefunn kan bedrifter oppnå fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke. (og mottar kontanttilskudd i stedet for skattefradrag.) Store bedrifter får 18 % fradrag på skatten. Små og mellomstore bedrifter (SMB) får 20 % fradrag. I vurderingen vektlegges prosjektets nyhetsgrad, forskningsinnhold og prosjektplan Nettbasert søknad og rapportering Søk før 1. september! Da er du garantert saksbehandling samme år.

27 Innovasjonslån: For bedrifter som tenker nytt Innovasjonslån tilbys bedrifter som har et innovativt og antatt lønnsomt prosjekt, som er vanskelig å få fullfinansiert Et innovasjonslån utgjør som regel inntil 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt Tilpasset nedbetalingstid etter låneformålet. Renten er gunstig, sett i lys av den risiko som vanligvis er i slike prosjekter. Lavrisikolån: Langsiktige lån, gode betingelser Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter i alle næringer over hele landet Kommersielle betingelser Sikkerhet kreves

28 UTVIKLINGSTILSKUDD Forsknings- og utviklingskontrakter: IFU/OFU Tilskudd til utviklingsprosjekter som innebærer forpliktende samarbeid mellom krevende kunde og leverandørbedrift Samarbeid forutsetter at begge parter bidrar med minimum 30 % av ressursene i utviklingsarbeidet Viktige kriterier når du søker: Høy innovasjonshøyde og nyhetsgrad Markedspotensial nasjonalt og internasjonalt Gjennomføringsevne Tilskuddets utløsende effekt. Din bedrifts økonomiske gjennomføringsevne Utviklingstilskudd i distrikt Innovasjon og internasjonalisering Avlasting av risiko

29 Miljøteknologiordningen Teknologiprosjekter som forbedrer miljøet og vil bli økonomisk lønnsomme Formål: Avlaste risiko ved bygging og testing av pilot. Skal støtte teknologi som er nær kommersialisering Prosjektet skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold Prosjektet skal gi verdiskaping i Norge Ordningen gjelder bedrifter i alle størrelser, i hele landet Vi støtter: Kostnader til prosjektering og utvikling av pilotanlegget Investeringskostnader ved bygging av anlegget Kostnader med igangkjøring og testing etter driftsstart

30 Markedsintroduksjon av ny teknologi Gjennom demonstrasjon og markedsintroduksjon av ny teknologi skal Enova fremme nye teknologier og løsninger i energimarkedet Vi forventer at teknisk løsning er utviklet. Enovas bidrag er rettet mot demonstrasjon og kvalifisering av kostnader og andre viktige egenskaper ved løsningen. Tilbudet prioriterer bruker som søker (ikke leverandør) Investeringen må gi et energiresultat (ny energiproduksjon eller definert redusert energibruk) Konsesjoner/offentlige tillatelser må foreligge

31 Markedsendring Gir finansiering til prosjekter for å få tatt i bruk løsninger som fører til redusert energiforbruk eller omlegging til fornybar energi Enova har ulike program for finansiering innen områdene energieffektivisering i industrien energieffektivisering i bygg fornybar kraft fornybar varme

32 Kompetansetilskuddet for bærekraftig bolig- og byggkvalitet: Tilskuddet har som formål å bidra til å heve kompetansen om miljøvennlige og universelt utforma boliger og bygg. Tilskuddet gis til forsknings- og utredningsprosjekter, utviklings- og forsøksprosjekter og til informasjonstiltak om blant annet energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg Husbanken prioriterer prosjekter som bidrar til: økt omfang av ambisiøs energioppgradering av eksisterende bebyggelse økt kunnskap om klimagassutslipp, energibehov m.v. i ulike konsepter for «nesten-nullenergihus» regional spredning av kunnskap, kompetanse og forbildeprosjekter økt bruk av miljøvennlige materialer at det offentlige går foran i miljøarbeidet Målgruppe: Kommuner, bransje, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre med ambisiøse prosjekt

33 FoU-midler Husbanken skal gjennom sitt FoU-arbeid bidra til fremskaffelsen av variert, faglig forankret (nasjonalt og internasjonalt) kunnskap på kort og mellomlang sikt. Aktuelle FoU-prosjekt lyses ut på Doffin Grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme universell utforming og gode miljøkvaliteter i nye og eksisterende boliger. Grunnlånet kan brukes til nye boliger og utbedring og rehabilitering av boliger, til ombygging av boliger og til kjøp av nye og brukte utleieboliger. Grunnlånet kan også gis til barnehager, studentboliger og andre lokaler, som grendahus og felleslokaler som er en naturlig del av bomiljøet. For bygging av nye boliger kan Husbanken gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for miljø og universell utforming. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av utbedringskostnadene Husbanken godkjenner.

34 STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV INNOVATIVE ANSKAFFELSER AV MILJØTEKNOLOGI Hvem? Framtidens byer, Hva? Kan søke støtte til: Ekstrakostnader for eksempel behovsbeskrivelse, livsløpsanalyser, markedsundersøkelser og dialog m/markedet, samt utforming av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud Inntil NOK per prosjekt Hvor? Difi administrerer Miljøverndepartementets ordning. Kontaktperson Kjersti Berg, Difi bistår med utforming av søknad Søknadsskjema: anskaffelser.no/tema/innovasjon

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

FRAMTIDAS MILJØ- & ENERGILØSNINGER?

FRAMTIDAS MILJØ- & ENERGILØSNINGER? Utvikler du FRAMTIDAS MILJØ- & ENERGILØSNINGER? Foto: Sverre Jarild AGENDA 1315: Velkommen Ulike mandat felles mål: Hvordan henger virkemiddelapparatet sammen? 1330: Forskningsrådet 1345: Innovasjon Norge

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no INs grønne tjenester Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen www.innovasjonnorge.no Innovasjonsaktiviteter for 16,7 mrd kroner Stortinget bevilger: 2,8 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 6,1 mrd. Kr. Næringslivet

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

1. juli 2011. Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger

1. juli 2011. Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger 1. juli 2011 Oppføring og utbedring av boliger 2 Innholdsfortegnelse 3 Husbankens grunnlån 4 Hva kan du få lån til? 5 Hvor stort lån kan du få? 5 Vurdering av lånsøkere 6 Kvalitetskriterier for å oppnå

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE «NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE 9. februar 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 I.Bakgrunn... 5 Høy innovasjonstakt styrker konkurransekraften...

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Innhold: 1. Rådgiverne viktige aktører 2. Virkemidler 3. Eksempler og tall 4. Aktuelle

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer