HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen"

Transkript

1 HELSENÆRINGENS VERDI HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen

2 HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Høy vekst i hele helsenæringen 2. Næringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner i Helsenæringen eksporterte for 21,5 milliarder kroner i Sterk økning i nyskapingsaktivitet men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet 5. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, løsninger og produkter H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 2

3 3 Helse-verdikjeden

4 Menon 4 Economics Helsesektoren = Offentlig + privat

5 Menon 5 Economics Helsenæringen = Privat del av hele verdikjeden

6 PRIVAT HELSEVERDIKJEDE OMSETNING I ULIKE LEDD Status 2015 private helseverdikjeden Helsenæringen Private aktører i hele verdikjeden Omsetning milliarder kroner Forskning Helseindustri Utvikler og produserer helseprodukter Omsetning milliarder kroner Distribusjon Omsetning mrd. kroner Behandling Helse- og omsorgstjenester Omsetning milliarder kroner Legemidler Omsetning mrd. kroner Diagnostikk Omsetning mrd. kroner Medtech Omsetning mrd. kroner Helse-IKT Omsetning mrd. kroner Omsetning mrd. kroner Omsetning mrd. kroner Spesialiserte underleverandører Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering Omsetning mrd. kroner Barnevern, psykisk helse og avhengighet Omsetning mrd. kroner

7 Mill. NOK HELSESEKTOREN Verdiskapingen i helsektoren har økt med 106 % siden % 9% 8% 7% 6% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon % % % 2% 1% - 0% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 7

8 Mill. NOK HELSESEKTOREN Helsesektorens andel av norsk økonomi er stabil % 9% 8% 7% 6% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon % % % 2% 1% - 0% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 8

9 HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Støttefunksjoner 1 % Produksjon 2 % Distribusjon 1 % Behandling 96 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 9

10 HELSESEKTOREN 96 % av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Veksten er ikke bærekraftig, nødvendig å - redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv - øke produktiviteten i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi. Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 11

11 HELSENÆRINGEN X 123 milliarder omsetning i 2015 Helsenæringen 52 milliarder verdiskaping i tusen ansatte i prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 12

12 Mill. NOK HELSENÆRINGEN Helsenæringens samlede omsetning økte med 12 % i CAGR 5 % +10 % +12 % +8 % 10% 9% 8% 7% 6% Omsetning og driftsmargin for helsenæringen fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon % % % 2% % E 2016 P % Omsetning Driftsmargin H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 13

13 Mill. NOK HELSENÆRINGEN Helsenæringen: Behandling er størst og vokser raskest Verdiskaping i helsenæringen i 2015 fordelt på. Kilde: Menon Verdiskaping i helsenæringen fra 2005 til 2015 etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon % CAGR 9 % 58 % CAGR 5 % 9 % Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling CAGR 5 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 14

14 HELSENÆRINGEN Solid, stabil (og omtrent lik) lønnsomhet i industri og behandling 14% 12% Driftsmarginutvikling i helsenæringen fra 2005 til 2015 etter hovedgruppe. Kilde: Menon 10% 8% 6% 4% 2% 0% Utvikling og produksjon Behandling H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 15

15 HELSEINDUSTRIEN 52 milliarder omsetning i 2015 Helseindustrien 17 milliarder verdiskaping i tusen ansatte i prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 16

16 Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Legemidler største bransje i helseindustrien Verdiskaping for helseindustrien i 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskapingsutvikling i helseindustrien fra 2005 til 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 11 % 9 % Legemidler CAGR 7 % CAGR 9 % CAGR 3 % 37 % Diagnostikk CAGR 4 % 12 % 31 % Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører CAGR 5 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 17

17 E 2016 P E 2016 P 2017 Mill. NOK Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Taktskifte i helseindustrien Omsetning for helseindustrien fra 2005 til 2015 (2017) (mill. NOK). Kilde: Menon Endring i omsetning fra året før for helseindustrien fra 2005 til 2015 (2017) (mill. NOK). Kilde: Menon CAGR 9 % CAGR 6 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 24

18 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015, 2016 og Omsetning for helseindustrien 2015, E 2016 og P 2017 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon E 2016 P 2017 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 25

19 HELSEINDUSTRIEN 55% av bedriftene venter bedret driftsresultat i prosentpoeng flere enn på samme tid i fjor 50% 45% 40% 35% Bedriftenes forventninger til driftsresultat i år sammenlignet med året før resultater fra årets undersøkelse sammenlignet med 2016-undersøkelsen 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vesentlig svakere Svakere Uendret Bedret Vesentlig bedret 2016-undersøkelsen 2017-undersøkelsen

20 PRIVAT BEHANDLING 48 milliarder omsetning i 2015 Behandling 30 milliarder verdiskaping i tusen ansatte i prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 27

21 PRIVAT BEHANDLING Privat behandling vokser raskere enn offentlig Antall sysselsatte i privat og offentlig behandling og andel av totalt antall ansatte i prosent i 2004 og Kilde: Menon Antall sysselsatte i behandling etter undergruppe i Kilde: Menon % 72 % Andre behandlingstjenester Barnevern, psykisk helse og avhengighet Primærhelsetjeneste % 21 % Privat behandling Offentlig behandling Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 28

22 Mill. NOK PRIVAT BEHANDLING Primærhelsetjeneste største bransje i helseindustrien Verdiskaping for behandling 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskapingsutvikling for behandling fra 2005 til 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 36 % 3 % 22 % Andre behandlingstjenester Barnevern, psykisk helse og avhengighet Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering CAGR 12 % CAGR 9 % CAGR 12 % CAGR 7 % 39 % Andre behandlingstjenester Primærhelsetjeneste Barnevern, psykisk helse og avhengighet Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 29

23 Forskning, innovasjon og internasjonalisering i helsenæringen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 34

24 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge CO2-håndtering Annen klimforskning og -teknologi Annen miljøforskning Annen energi Annen miljørelatert energi Fornybar energi Petroleumsvirksomhet Reiseliv Utviklingsforskning Utdanning Velferd Maritim Mat Marin Helse Driftsutgifter til FoU etter område i 2013 (mill. NOK). Kilde: Forskningsbarometeret 2015 og Menon Universitets- og høyskolesektoren Helseforetak Instituttsektoren Næringslivet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I 35

25 Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helsenæringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner i % Beregnet FoU-innsats knyttet til budsjetterte Skattefunnprosjekter (faktiske skattefradrag vil normalt være noe lavere) og Forskningsrådsprosjekter i 2015 og Annen FoU støtte fra Norges Forskningsråd Beregnet FoU-innsats knyttet til budsjetterte SkatteFUNNprosjekter. Faktiske skattefradrag vil normalt være noe lavere. H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 36

26 Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helseindustriens FoU-innsats nærmere 1,8 milliarder kroner i 2016 Skattefunn og annen FoU-støtte fra Forskningsrådet for helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon Skattefunn og annen FoU-støtte fra Forskningsrådet for helseindustrien etter undergruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 37

27 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 2 av 3 bedrifter i helseindustrien utførte egen FoU i % 60% Andel av bedriftene i helsenæringen som hadde FoU-aktivitet i Kilde: Menon 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjøpt FoU Utført egen FoU Samarbeidet om FoU Behandling Helseindustri M E N O N E C O N O M I C S S I D E 38

28 39 Forskning, utvikling og innovasjon Omfang av FoU og innovasjon blant bedrifter i helseindustri og behandling (helsetjenester). Kilde: Menon Andel av bransjenes samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter/tjenester. Kilde: Menon 14% 71% 64% 62% 55% 81% 12% 10% 28% 8% 6% Andel av bedriftene som har Andel av bedriftene som innenfor de introdusert nye eller vesentlig seneste tre årene har introdusert nye forbedrede produkter/tjenester på eller vesentlig forbedrede prosesser markedet de seneste 3 år som har virker forbedrende for bedriftens konkurranseevne Andel av bedriftene som har kjøpt eller utført egen FoU i % 2% Behandling Helseindustri 0% Behandling Helseindustri

29 40 Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spesialiserte underleverandører Forskning, utvikling og innovasjon Andel av helsebedrifter med produkt-innovasjoner og andel av deres samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter. Kilde: Menon Andel av bransjenes samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter/tjenester. Kilde: Menon 100% 14% 80% 60% 40% 20% 12% 10% 8% 0% 6% 4% 2% Andel av bedriftene som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de seneste 3 år som har virker forbedrende for bedriftens konkurranseevne Andel av virksomhetens inntekter som stammer fra de nye/forbedrede produkter/tjenestene i % Behandling Helseindustri

30 INTERNASJONALISERING 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens ambisjon for de neste 2-3 årene? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ha en jobb å gå til der jeg bor Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 41

31 HELSENÆRINGEN Helsenæringens samlede utenlandsomsetning 21,5 milliarder kroner i Utenlandsomsetning i ulike deler av helsenæringens verdikjede 2016 (Mill. NOK). Kilde: Menon Helseindustri Distribusjon Behandling M E N O N E C O N O M I C S 42

32 Diagnostikk genererer mer enn 50% av næringens eksportinntekter Bransjenes omsetning fordelt på norsk og utenlandske markeder. Kilde: Menon Diagnostikk Helse-IKT Legemidler Medtech Spesialiserte underleverandører Utenlandsomsetning 2016 Inntekter fra norsk marked M E N O N E C O N O M I C S

33 INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL 1 av 3 bedrifter i helseindustrien er «born global» 80% 70% Internasjonaliseringsprofil i ulike faser av helseindustriens utvikling. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oppstart Kommersialisering Ekspansjon Moden Andel av bedriftene som hadde eksportinntekter i 2016 Eksportinntekter som andel av gruppenes samlede inntekter M E N O N E C O N O M I C S

34 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Norsk næringsliv (uten olje og gass) INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL Legemidler har størst andel bedrifter i gründerfasen Medtech har høyest antall 25% 20% 15% 10% 5% Andel av alle aktive bedrifter (med lønnskostnader over kr) i helseindustrien som ikke har salgsinntekter eller hvor kostnadene er mer enn dobbelt så store som salgsinntektene (driftsmargin < -100 prosent) i Kilde: Menon 0% Ingen omsetning (salgsinntekt) Driftsmargin < -100% H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 45

35 INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL 12 % flere gründerbedrifter hvert år Antall aktive bedrifter (med lønnskostnader over kr) i helseindustrien som ikke har salgsinntekter eller hvor kostnadene er mer enn dobbelt så store som salgsinntektene (driftsmargin < -100 prosent) fra 2005 til Kilde: Menon CAGR Legemidler % Diagnostikk % Medtech % Helse IKT % Spesialiserte underleverandører % Totalt helseindustrien % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 46

36 INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling Tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon Tilgang på egenkapital Tilgang på offentlig kapital i tidligfase frem til prototyp Salgs- og distribusjonkanaler i Øvrige Europa Salgs- og distribusjonskanaler i andre land Tilgang på fremmedkapital (lån, obligasjoner) Salgs- og distribusjonskanaler i Nord-Amerika Salgs- og distribusjonskanaler i Norden Tilgang på helse-spesifikk kompetanse (medisinsk, teknologisk etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge Godkjenning fra helsemyndigheter i EU Tilgang på regulatorisk kompetanse (regulatorisk, kvalitetssystem etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i USA Tilgang på testfasiliteter Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land Tilgang på produksjonsfasiliteter Tilgang på strategi, ledelse og styrekompetanse (forretningsutvikling, Tilgang på laboratorium Tilgang på generisk kompetanse (økonomi, IT, HR etc.) Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 47

37 INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Mangel på offentlig kapital til prototyp og klinisk dokumentasjon 55% 52% 52% Andel av bedriftene i helseindustrien som opplever at tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon er et vesentlig hinder mot sin virksomhets utvikling 29% 25% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 48

38 INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Jo større ambisjoner, desto større er behovet for risikoavlastning 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Andel av bedriftene som er enige i at manglende offentlig risikoavlastning (for eksempel støtteordninger, egenkapital eller skatteincentiver) til prototype og klinisk dokumentasjon er et hinder for min bedrifts utvikling av produkter. Kilde: Menon 15% 10% 5% 0% Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked M E N O N E C O N O M I C S

39 Mill. NOK Mill. NOK INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Innovasjon Norge har virkemidler til helseindustriens innovasjon Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helseindustrien etter undergruppe fra 2010 til 2016 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Lån Tilskudd - Legemidler Helse IKT Medtech Diagnostikk Spesialiserte underleverandører M E N O N E C O N O M I C S

40 Behandling Helseindustri Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underleverandører FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Snaut halvparten av helsebedriftene mener at det offentlige helsevesenet ikke stimulerer til innovasjon 70% 60% 50% 40% Andel av bedriftene som er helt eller delvis enig i at den offentlige helsesektoren i Norge er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Kilde: Menon 30% 20% 10% 0% M E N O N E C O N O M I C S S I D E 51

41 SAMFUNNSGEVINSTER Hva er samfunnsverdien av å frambringe nye produkter/tjenester? Primært tre kilder til verdier for samfunnet Helsenæringen Pasient Helsevesen H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I P A G E 52

42 6. SAMFUNNSØKONOMISKE GEVINSTER Potensielle gevinstene knyttet til pasienten av nye produkter Direkte verdi for pasient Økt forventet levetid Økt livskvalitet Økt jobbdeltakelse Verdi for pårørende Ressursmessig besparende Mindre tid brukt på omsorg og tilrettelegging Økt jobbdeltakelse Emosjonell trygghet/forsikring Verdi for Arbeidsgiver Færre sykedager Besparelser tilknyttet anskaffelse av vikariat etc. Verdi for Samfunn Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse Større arbeidsstyrke Høyere skatteinntekter Lavere sosialutgifter Økt konsum Forsikring for friske av å vite at det finnes en «kur» H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I P A G E 53

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen Hovedbudskap 1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet 2. 11 prosent omsetningsvekst i 2015 - Mot et

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen Hovedbudskap 1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet 2. 11 prosent omsetningsvekst i 2015 - Mot et

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN Bergen Næringsråd 25. oktober 2016 Erland Skogli Landets mest ambisiøse næring: 8 av 10 bedrifter i helsenæringen har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli Menon og helse Innovative offentlige anskaffelser Klinisk utprøving, forskning og innovasjon Helseindustri som verdiskaper

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN RAPPORT VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN MENON PUBLIKASJON NR. 27/2016 Av Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Forord Formålet med denne rapporten er å beskrive helsenæringens

Detaljer

HELSENÆRINGENS VERDI RAPPORT MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017

HELSENÆRINGENS VERDI RAPPORT MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017 RAPPORT HELSENÆRINGENS VERDI MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017 Av Elin Bergman, Lisbeth I. Flateland, Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 3 1.

Detaljer

HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN

HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN Lansert på frokostseminar 4. november 2016 FRA ORD TIL HANDLING - HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet;

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen

Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no 16. oktober 2017 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen NHO Helse er svært glad for

Detaljer

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene?

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Espen Solberg Forskningsleder/NIFU Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 24. september 2015 Hovedpunkter FoU- og innovasjonsstatistikk

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

INTPOW your networking arena

INTPOW your networking arena Statistikk, energinæringen i Norge Baselineundersøkelsen 2010, Menon Business Economics Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena 28. september 2010 Energirådet www.intpow.com VISJON

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN SAMMENDRAG AV RAPPORT VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2016 Av Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Forord Formålet med denne rapporten er å beskrive

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør innovasjon Konteksten: kunnskap, omstilling, sysselsetting, digitalisering, lavutslipp, internasjonalisering

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Line Amlund Hagen, 14. desember 2010 www.intpow.com VISJON INTPOW skal styrke det langsiktige grunnlaget

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20.

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppen for HO21

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Virkemidler for bærekraftig prosessindustri PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Norge har et attraktivt og komplett virkemiddelapparat for en miljøbevisst og fremtidsrettet

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

NOTAT BAKGRUNN/STATUS NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07.

NOTAT BAKGRUNN/STATUS NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07. NOTAT TIL: EMNE: FRA: NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07.2013 Legemiddelindustrien takker for muligheten til å kommentere

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

VERDIEN AV INDUSTRIFINANSIERTE KLINISKE STUDIER I NORGE ARENDAL 17. AUGUST 2017

VERDIEN AV INDUSTRIFINANSIERTE KLINISKE STUDIER I NORGE ARENDAL 17. AUGUST 2017 VERDIEN AV INDUSTRIFINANSIERTE KLINISKE STUDIER I NORGE ARENDAL 17. AUGUST 2017 ÉN GOD NYHET Industrifinansierte kliniske studier gir en «vinn-vinn-vinn-vinn»-situasjon Pasientene får tilgang til nye og

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring. Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, Avdelingsdirektør Mari Nes

Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring. Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, Avdelingsdirektør Mari Nes Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, 14.11.2013 Avdelingsdirektør Mari Nes Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Statssekretær Lisbeth Normann Universitets- og høgskolerådet fagstrategiske enhet innen helse- og sosialfag, 1. oktober

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden Tvedestrand. Siren M. Neset, Forskningsrådet

Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden Tvedestrand. Siren M. Neset, Forskningsrådet Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden 2017 - Tvedestrand Siren M. Neset, Forskningsrådet Virkemiddelaktørene for næringslivet - ulike roller, ansvar og kompetanse Innovasjon Norge:

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning?

Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Mari Nes Avdeling for helse Brukermedvirkning i forskning, fra ord til handling Oslo, 4. november 2014 HelseOmsorg21 Økt brukermedvirkning

Detaljer

Trender i det norske velferdsteknologimarkedet og muligheterfor IKT- industrien

Trender i det norske velferdsteknologimarkedet og muligheterfor IKT- industrien Trender i det norske velferdsteknologimarkedet og muligheterfor IKT- industrien Anna-Karin Østlie, Ernst & Young Tlf +47 40 80 00 00 Email: anna-karin.ostlie@no.ey.com Ernst & Young gjennomfører med jevne

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Forskningsrådet dialogmøte med høgskolene 2015 FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for Samfunn og helse Lysaker 10. februar 2015 Har tidligere snakket for

Detaljer

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet Forslag agenda Kort presentasjon LFH Kort presentasjon Drammen kommune, Innkjøp Innovasjon og utvikling innen helse i Drammen kommune LFH publikasjoner Velferdsteknologi Kommunemarkedet Anskaffelsesprosess

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016 HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Førde, 2. mai 2016 Bedre folkehelse God folkehelse Innovasjon Utdanning Grensesprengende Gode forskning brukererfaringer God og nyttig kunnskap FoU

Detaljer

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Forskningsrådets omorganisering 1.1.2011 Gammel organisering Vitenskap Ansvar for fag og forskningssystem,

Detaljer

Alfred Øverland

Alfred Øverland Alfred Øverland alove@innovasjonnorge.no +47 99 27 49 00 Agenda Innovasjon Norge/nasjonale utfordringer og oppdrag Våre internasjonale fortrinn Innovasjon Norges tjenester Lokale leveranser 2016 Mine beste

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor?

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Trond Knudsen, Forskningsrådet Vannforsk: FoU: Behov og strategi innen vannsektoren, Oslo 19.4.2012 Forskningsrådet har en nøkkelrolle i det nasjonale forsknings-

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Organisering av FoU for helse og omsorg

Organisering av FoU for helse og omsorg Forskning for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren i Forskningsrådet 7. desember 2009 Trond Knudsen Innovasjonsdivisjonen, Forskningsrådet Organisering av FoU for helse og omsorg Vitenskapsdivisjonen:

Detaljer